iranima@hotmail.com

 

جنبش دانشجویی در داخل کشور

کودکان

به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران، تقدیم به خوانندگان سایت ایرانیما می شود- تهیه و تنظیم از شیردل


قتل زندانی سیاسی، اکبر محمدی  لکه لنگی بر دفتر جنایت  جمهوری تبهکار اسلامی  است - حزب کار ایران


دفاع سخیفانه حزب کمونیست کارگری  از جنایات صهیونیست های اسرائیلی - بهمن ادیب-

بهمن ادیب  بار  د یگر  همدستی قلم بدست داران حزب کمونیست کارگری و مخصوصا علی جوادی را با اسرائیل صهیونیست رسوا کرد . مقاله ای خواندنی و آموزشی   


دفاع از مردم فلسطین، دفاع از انسانهای تحت ستم است-بهمن ادیب- بهمن ادیب ، یکی از بزرگان تحلیل گر که نقد های او ، بگونه لنین کبیر ، دشمنان مارکسیسم را که در لباس مارکسیسم پنهان شده اند افشاء میکنند. یکی از آن دشمنان علی جوادی می باشد که دشمن  مردم فلسطین است. نقد او را خود بخوانید و قضاوت کنید.


توفان 76 منتشر شد


متن سخنرانی  رفیق شیردل در میتینگ 12 ژولای 2006  در ساعت 17 بعد ازظهر در محل شهر دیسبورگ آلمان Koenigstr , Lebensretterbrunnen


در انتخابات شورای اسلامی کار شرکت نمی کنیم- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه


18 تیر، روز خیزش شکوهمند دانشجویان علیه ارتجاع جمهوری اسلامی گرامی باد - حزب کار ایران (توفان)


بیان نامه هماهنگی  مبارزه ضد امپریالیستی در خاورمیانه

حزب مائوئیستی کمونیستی ترکیه (منطقه کردستان)- حزب کمونیست ترکیه ( جرقه)- حزب مارکسیست - لنینیست ترکیه (منطقه کردستان)- جبهة دموکراتیک برای رهایی فلسطین- جبهة خلق برای رهایی فلسطین -حزب کار ایران (توفان)- نشست عربی برلین


تجاوز اسرائيل ‌ محك قدرت نظامی ايران ؟

م - راد


تهاجم وحشیانه ارتش متجاوز صهیونیستی به نوار غزه را بشدت محکوم می کنیم - حزب کار ایران (توفان)


دهقانان ما برگهای "کوکا" را جویده و خواهان اخراج یانکی از بولیوی می باشند.- شیردل


گزارش سوم-دسیسه صهیونیسم بر ضد تیم ملی فوتبال ایران ادامه دارد- حزب کار ایران (توفان)


از ما گفتن و از شما نشنیدن " تب فوتبال" تب خطرناکی است !!   شیردل


گزارشی از دسیسه صهیونیستها بر ضد تیم ملی فوتبال ایران- حزب کار ایران


سرکوب وحشیانه و فاشیستی تجمع زنان در میدان هفت تیر را به شدت محکوم می کنیم- حزب کار ایران (توفان)دسیسه صهیونیستها علیه فوتبال ایران در مسابقات جهانی فوتبال در شهر نورنبرگ- حزب کارایران (توفان)


توفان 75 منتشر شد


حمایت از مبارزه مردم در آذربایجان مکمل مبارزه بر ضد دامن زدن به "نفرت ملی" است- ازتوفان


تظاهرات عظیم مردم تبریز علیه جمهوری نفاق افکن و سرگوبگر اسلامی- حزب کار ایران (توفان)


هشدار می دهیم، خطر آمریکا و جنگ را جدی بگیرید!- ناصرزرفشان


بیانیه نشست سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب کار ایران (توفان) بعد از کنگره ی سوم - خطر تجاوز نظامی به ایران و ضرورت تقویت جنبش صلح


بوش تروریستی است که مرتکب نسل کشی شده ...تنی بلر همدست هیتلر است-رئیس جمهور و نزوئلا


 جستجوی فرشته عدالت-سندیکای شرکت واحد


توفان 74 را به خوانید


استالین پرچم است و مجددا بپا می خیزد-حزب کار ایران (توفان)


استثمار مضاعف دختران كار- سیمین مرعشی


برخیز ای داغ لعنت خورده!

شیردل


نكته هايي براي بالا بردن سرعت ويندوز-برای رفقای ایران


آموزش نصب ویندوز XP برای رفقای ایران


تجمع کارگری ـ دانشجویی برای حمایت از کارگران


عکسهای گرد همایی کارگران..


مشکل بوت کردن کامپیوتر (اجرا نشدن برنامه "ویندوز ایکسپی")- کار خدماتیفرخنده باد اول ماه مه-حزب کار ایران(توفان)


برضد تهدیدات بربرمنشانه امپریالیستها و کشتار مردم ایران بپاخیزیم - حزب کار ایران (توفان)


بیاد شاملو


توفان شماره 73 منتشر شد


به قربانیان ماشین عظیم تبلیغات عوامفریبانه امپریالیستها-منتخب از توفان -حزب کار ایران


بحران هسته ای و چپ بی وظیفه- اسکندر نویدی


دلیل تراشی مسخره برای توجیح  خیانت ملی- حزب کار ایران (توفان)

 


بوی کباب به مشام دریوزگان سیاسی رسیده است- حزب کار ایران(توفان)


" ملی " از منظر آموزگاران پرولتاریا- بهمن ادیب


 آیا میهن پرستی کمونیستی در تناقض با انترناسیونالیسم پرولتری است ؟-بهمن ادیب


ملتی که به ملت دیگر ستم می کند خودش آزاد نیست-بهمن ادیب


بررسی تاریخ انقلاب اکتبر ، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوریکه امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند-بهمن ادیب


اپوزیسیون ترتسکیستی در گذشته و حال

حزب کار ایران (توفان)


نوروزتان فرخنده و پیروزباد- شادباش نوروزی حزب کارایران(توفان) به مردم ایران


دفاع از صهیونیسم و امپریالیسم ننگ است - هما ازلی پور اسفند 84


جلوگیری از شهید پروری و "مرده خوری " در دانشگاه شریف - شیردل


توفان 72 منتشر شد

خلقهای ایران را نمی توان با تهدید اتمی به تسلیم واداشت


باید با زور ، زورگویی را پاسخ گفت- ساید ایرانی ما

 تسلط بر جهان بینی لنینیسم  بپای تحیل انقلابی و واقعبینانه مسائل بین المللی نشست- این تحللیل را حزب کمونیست چین و حزب کار آلبانی  بر سر مسئله جنگ و صلح و داشتن بمب اتمی در مقابل رویزیونیستها - سوسیال- پاسیفیست ها و تمام خائنین مرتد و تسلیم طلب  داشته اند. این مرتدین مانند حزب کمونیست کارگری ستون پنجم امپریالیسم آمریکا در پشت  جبهه مشترک خلقهای   ایران  و جهان می باشند و خلقها در پیکار مشترک  بر علیه امپریالیسم آمریکا و دیگر امپریالیستها نبرد سختی راادامه می دهند. نه تهدیدات اتمی ، نه حمله و اشغال نظامی نمی تواند اراده پولادین آنان را در مبارزه به حق درهم شکند. عراق گورستان امپریالیسم آمریکا است. - داشتن بمب اتمی حق اجتناب ناپذیر هر کشور است و تا خلع سلاح اتمی به صورت کامل برای امریکا، اروپا و دیگر کشورها انجام نگیرد این حق هر کشور دیگری مانند ایران است به این سلاح مجهز گردد.


از"کارزار زنان علیه کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی " حمایت می کنیم- حزب کار ایران (توفان)


فرخنده باد هشتم مارس روز همبستگی زنان جهان!

حزب کار ایران( توفان) به مناسبت 17 اسفند روز زن


تفرقه بیانداز و حکومت کن - جوخه های مرگ نگروپنته در عراق فعال می شوند

حزب کار ایران (توفان)


علیه لیبرالیسم - مائو سه تنگ


حقیقت 26 از چاپ خارج شد

حقیقت نشریه ای انقلابی و یکی  ارگانهایی است که در اشاعه اندیشه رفیق کبیر مائو سه تنگ در ایران تلاش می نماید و ما شورای تحریریه  سایت ایرانی ما بزرگ میداریم کارهای پرافتخار و انقلابی مائو سه تنگ را و مبراء از هرگونه اپورتونیسم خورده بورژوازی  و سکتاریسم از اندیشه او دفاع کنیم


توفان 71 منتشر شد


امپریالیسم و حکمتیسم همدستان امپریالیسم و استعمار در عراق- حزب کار ایران (توفان)


نظام مردم کشی ،  نظام تجارت برای آدمکشی یعنی نظام پزشگی جمهوری اسلامی-شیردل 


همه و همه در کار کمک مالی باهمت عالی شرکت کنیم


نامه کنفدراسيون اتحاديه های آزاد کارگری برای آزادی آقای منصور اسانلو


اوج گیری مبارزات کارگری و مباحث درون جنبش - حزب کمونیست ایران (م ل م)


فراخوان دفتر خارجی حزب کار ایران (توفان) به احزاب برادر و سازمانهای انقلابی و مترقی در رابطه با دستگیری اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران


دو نوع برخورد متفاوت-مقاله برگزیده ای از توفان آینده  که در راه است!


از اعتصاب بر حق رانند گان    رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی حمایت می کنیم- حزب کار ایران (توفان)


بتاز ای پر ثمر توفان

اپوزیسیون ترتسکی در گشت و گزار_ از حزب کار ایران(توفان)


معرفی یک کتاب - از حزب کمونیست مارکسیست - لنینیست- مائوئیست


ساماندهی جهانی شکنجه و نقض گسترده و فاحش حقوق بشر توسط امپریالیسم- حزب کار ایران(توفان)


توفان 69 منتشر شده و مثل همیشه خواندنی و مخصوصا آموزنده


اطلاعیه حزب کار ایران (توفان) به مناسبت روز شانزده آذر


حقیقت منتشر شد


باز هم بلای زمینی، این بار در حوالی جزیره قشم -اطلاعیه حزب کارایران (توفان)


به دفاع از فعالین کارگری برخیزیم !- حزب کمونیست ایران م-ل-م


پیرامون احکام بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی و دستگیرشدگان روز کارگر- اطلاعیه- توفان


توفان 68 منتشر شد


جشن انقلاب اکتبر با موفقیت برگزار شد

----------------

رنگ سیاه رنگ جمهوری اسلامی است  و پیام ما به دانش آموزان و دانشجویان


قاتلین واقعی سران جمهوری اسلامی می باشند که باید به  پای میزمحاکمه کشیده شوند و به سخترین مجازات محکوم گردند.


وضعیت اعدام در ایران و اسامی جان گرفته شدگان


نمایش چهره ی واقعی زندگی  میلیون ها انسان در حاشیه تهران


اگر سجایای انسانی ثمره محیط است، پس باید محیط را انسانی کرد.


پایان افسانه منصور حکمت- از سربلند


گفتگو با بهمن ادیب فعال سیاسی و صاحب نظر در مسائل کارگری-گزارشگران


تریبونی برای کشورهای جنوب- لموند دیپلماسی-سپتامبر2005 و مختصر توضیح ما


وضعیت کارگران و خطر انحراف سندیکالیستی و آنارشیستی -توفان ارگان حزب کار ایران


گروه خبری ایرانی ما از آمریکا و انگلستان گزارش می دهد  صفحه و یژه


پیرامون مبانی سوسیلیسم علمی  (20) دکتاتوری پرولتاریا و آزادیهای بی قید وشرط


یک میلیارد دلار از خزانه  وزارت دفاع عراق به یغما رفته است!- از روزنامه  ايند يپندنت


آیا ما را  شریک شادی می دانید؟- گروه خبری ایرانی ما


سانحه مجدد انفجار معدن "باب نیرو" و کشته شدن 11 کارگر دیگر-اتحاد نیروهای انقلابی و کمونیست


کارگران قربانی نفع ‌پرستی سرمايه‌داران- حزب رنجبران ایران


چرا کارگران "بابنیرو" جان خود را باید از دست دهند؟ و چه کسانی مسئول چنین فاجعه خواهند بود؟- گروه خبری ایرانی ما


مرگ 11 کارگر معدن زغال سنگ " باب نیرو" گروه خبری- "ایرانی ما"


حقیقت 24 منتشر شد


كنفرانس بين المللی  در دفاع از مقاومت عراق


توفان 66 منتشر شد


ضرورت دولت دیکتاتوری پرولتاریا و مقوله اعدام -بحثی پیرامون مبانی پایه ای سوسیالیسم علمی (19) - بهمن ادیب متفکر مارکسیست


حزب و شوراهای کارگری- رابطه این دو پدیده بایکدیگر و نقش خرابکارانه ترتسکیستها و اکونومیستها در آن-بهمن ادیب


راه عقلانی لنینیسم یا ترتسکیسم ؟ - بهمن ادیب


نکاتی پیرامون انقلاب سوسیالیستی در یک کشور-بهمن ادیب


دلاوران جاودان ما، شراره باران اخگران ما، لاله های سرخ در خاوران ما


اعتقاد به معجزه «توفان» ما و توفان «کاترینا» حزب کار ایران (توفان)


افسانه " استالینیسم "   (7) از نفی استالین تا نفی مارکس   - دو سند از توفان


سلسله مقالاتی از رفیق بهمن ادیب- در هفته های آینده کار آوردن مقالات تکمیل می شود


به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی شهریور 67 -مردم ایران برای محاکمه کشیدن مسبین این فاجعه بیتابی می کنند

حزب کار ایران (توفان)


کردستان همچنان میجنگد-حزب کار ایران (توفان)


یادآوری شالگرد یک جنایت هولناک ضد بشری-حزب کار ایران (توفان)


جانی و آدمکش در مقام وزارت - از اسد مذنبی


نامه سوم مریم اخضرپور، همسر برهان دیوارگر از فعالین کارگری که در جریان حوادث کردستان بازداشت شده . در پایان نامه مریم احضر پور، نامه خواهر و مادر او که  به سازمانهای مدافع حقوق بشر نامه نوشته اند آورده شده است.


مقالات روزنامه های گاردين، لوموند و واشنگتون پست در باره  تهديد نظامی  آمریکا علیه ایران


بیانه در مورد انتصاب احمدی نژاد- گزینش بر سر چه بود؟ ریاست جمهوری یا مشروعیت-از توفان مرداد84 -مروری دیگر برای خواندن یک تحلیل درست --ساید ایرانی ما)


کابینه احمدی نژاد
باز گشت باند فلاحيان ـ سعيد امامی ـ حسين شريعتمداری
-
بهروز خلیق


کودک هشت ساله ام پدرش را ميخواهد!


نيوزويك: تهديد آمريكا عليه ايران توخالي است-پیک ایران، 12 مرداد 84


درسهائی از مبارزات درخشان مردم کردستان-حزب کارایران(توفان) هیجده مرداد هشتادوچهار

اورانیوم خوب بی خطر و اورانیوم شرّ پر خطر-حزب کارایران(توفان) نوزده مرداد هشتادوچهار


انقلاب مشروطیت  و درسهای آن- به مناسبت  سالگرد آن انقلاب  که بیداری آسیا نامیده شده است.


من خواهان آزادی فوری همسرم، برهان دیوارگر هستم


آنچه را جدیدا از توفان خواهید خواند- توفان ارگان حزب کار ایران است


سیروس ناصری افشاء می شود


        اطلاعیه

تا به شورش نکشد کار به سامان نرسد

حزب کار ایران (توفان)


اخبارکردستان -هر لحظه از گزارش می شود - مرکزخبری کومله- حکا و دیگر مراکز خبری


فراخوان کمیته مرکزی کومله برای اعتصاب عمومی در کردستان- کومه له


سندیکای پروژه ای، میراث انقلابی- برهان


این سری مقاله در  ستاره سرخ  ارگان حزب کمونیست آلمان مارکسیست - لنینیست به قلم رفیق شــیردل به تحریر درآمده ، چاپ و منتشرشد.


آنچه را در توفان 65 خواهید خواند


کارل مارکس به عنوان بزرگترین فیلسوف انتخاب شد- گروه خبری ایرانی ماه-25.07.005


خلقی به پا می خیزد-اخبار مفصل از مهاباد و کردستان- گروه خبری ایرانی ما


اطلاعیه - به مناسبت قتل شوانه قادری در مهاباد- ننگ و نفرت بر جلادان جمهوری اسلامی باد ! -حزب کارایران توفان


فراخوان عمومی جهت جمع آوری کمک مالی و بازگشت به کار
از طرف مسئول تبلیغات و اطلاع رسانی سندیکای شرکت واحد تهران


ضرب و شتم کارگران  توسط چماقدارن رئیس جمهور احمدی نژاد - تهیه گزارش گروه خبری ایرانی ما  -چهار شنبه  1384.04.22


کارگران ایران خودرو در بیست و پنجم تیر علیه عدم افزایش دستمزد ها و عدم اجرای بازنشستگی کارگران اعتراص  خواهند کرد


مقاومت و اعتراض مردم شهر مهاباد همچنان ادامه دارد


گروه G8 و ترور در لندن

م. راد


در باره گروه 8 کشور

م. راد


هیجده تیر، روز قیام با شکوه دانشجویان علیه استبداد و خفقان گرامی باد!.حزب کار ایران(توفان)


آکسیون و تظاهرات وسیعی بر علیه رهبران گروه 8 کشور در اسکاتلند

گروه  گزارشگر ساید ایرانی ما از از ادین برو


ورود  بوش به دانمارک مورد اعتراض بخش وسیعی از مردم دانمارک واقع شد

گزارشگر ساید ایرانی ما از کوپنهاگ دانمارک گزارش می دهد.  


ادامه ی اعتصاب در ايران خودرو ديزل


پیام همبستگی حزب کار ایران (توفان) به رفقای تحصن کننده در استکهلم


بیانیه در مورد انتصاب محمود احمدی نژاد-گزینش بر سر چه بود؟ ریاست جمهوری یا مشروعیت رژیم

حزب کار ایران (توفان)


دست پنهان خامنه ای در تقلبات انتخاباتی آزاد است حزب کار ایران (توفان)


زرفشان باید آزاد گردد


توجه- توجه-توجه-کلیک کنید حمایت فوری و همبستکی انقلابی  ضروریست


 

 

|معرفی  | اخبار |رسانه ها |  تفسیر سیاسی  |  مقا لات   احزاب  | جامعه  |زنان| کامپیوتر  |  کتابخانه  |سوسیالیسم| پیوند| زبان دیگر  |   سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

iranima@hotmail.com


سایت اختصاصی برای آزادی منصور اسانلو

سایت اختصاصی ما برای بهمن ادیب

 مجموعه مقالات بهمن ادیب را مطالعه نمائید

 

 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
 
 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
 

08.08.2006 10:29

اخبار و مقلات را در زیر عکس که آرم موقت سایت ایرانی ما تبدیل شده است آورده ایم.

 اخبار را از روز سه شنبه 25 ژولای تا روز دوشنبه 7 اوت اینجا بخوانید

اخبار روز های گذشته را می توانید با کلیک کردن اینجا باز خوانی کنید.

بمناسبت صدمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران تقدیم به خوانندگان سایت ایرانی  می شود. تهیه و تنظیم از شیردل    


اخبار روز دو شنبه 7 اوت 2006

در آلمان و بلژیک در روزهای شنبه و یکشنبه تظاهرات ضد جنگ انجام یافت. در روز شنبه در دو شهر بزرگ استان نورد رَین وست فالن دوسلدورف و کلن تظاهرات انجام یافت و در روز یکشنبه  در شهر بروکسل مرکز شهر بلژیک تظاهرات نسبتا بزرگی انجام یافت و جمعیتی بالغ بر 10.000 نفر در آن شرکت کردند. "بوش و المرت قال هستند" ،  " لبنان می سوزد، جهان تماشا می کند"  و " آمریکا ، مرکز خلق کشی جهان ، آمریکا" سه  شعار برجسته در تظاهرات بود.این تظاهرات یک راهپیمایی طولانی بود و از مناطق مختلف شهر بروکسل عبور کرد و مدت سه ساعت طول کشید. در باره آن می توان مفصل گزارشی را به خوانندگانمان تقدیم نماییم ولی آنقدر اخبار و مطالب ارسالی و نامه ها و مقاله ها زیاد است، فرصتی برای شرح تظاهرات در آلمان و بلژیک و دیگر کشورها نیست . در تلاش هستیم عکسهای تظاهرات را در سرتاسر جهان با شرح مختصری در باره آنان تقدیم خواننده کنیم و بخش اول آن به پایان رسیده است.

در هنگامی که تظاهرات در شهر بروکسل در بلژیک در جریان بود، رئیس پارلمان اروپا آقای " ژوب یورل" با همبستگی با همکار فلسطینی خود  که رئیس پارلمان فلسطینی می باشد   توسط ارتش صهیونیستی ربوده و گروگان گرفته شده است سخت اعتراض نمود و خواهان آزادی فوری او گشت.

سه سرباز دید بانی سازمان ملل که از کشور چین می باشند ، در نزدیکی شهر طرابلس توسط خمپاره های پرتاب شده اسرائیلی زخمی شده اند. این محل در 10 کیلومتری آن شهر قرار دارد و در پایگاه 150 سرباز چینی در آنجا مستقر هستند.. وزیر خارجه چین به این امر سخت اعتراض نمود.

اخبار روز یکشنبه 6 اوت 2006

 

فیلم خبری رویتر از لبنان (برای دیدن آن مقداری زمان لازم است)  

شروط فوری آتش بس: قطع آتش و اخراج فوری ارتش اشغالگر فلسطینی از لبنان

خبرگزاری آلمان - بیروت ، روز یکشنبه ساعت 1:09 صبح

حزب الله برای آتش بس شروطی منطقی قائل است که از خواست ملی مردم لبنان دفاع می نماید: "شروط فوری آتش بس: قطع آتش و اخراج فوری ارتش اشغالگر فلسطینی از لبنان" خواست کاملا روشن و گویا می باشد و مردم لبنان به حق از آن پشتیبانی می کنند. نظر حزب الله به مسئله آتش بس برای برقراری فوری و مشروط قطع جنگ توسط وزیر کابینه کشور لبنان بیان شده است.

آدم دزدان ارتش فاشیستی اسرائیل رئیس مجلس فلسطین را ربودند

خبرگزاری فرانسه - روز شنبه 5  اوت ساعت 11:49 شب

ارتش اسرائیل شامگاه  شنبه در سرزمین فلسطین ، در منطقه غربی رود اردن رئیس پارلمان فلسطین را شب از منزل خودش بیرون آورده و با خود برده است. نام او عزیز دوَیک و سن او 58 سال است. او شخصیت محبوب مردم فلسطین و ماه فوریه خود را کاندید برای نمایندگی مجلس فلسطینی کرد و مردم فلسطین آن شخصیت سیاسی را انتخاب کردند.

آدم ربایی فاشیستهای صهیونیست بر کسی پوشیده نیست. 64 نفر از اعضای کابینه دولت فلسطین و همچنین نماینده گان پارلمان آن کشور توسط سربازان ارتش اسرائیل ربوده شده اند. از میان 64 نفر شخصیت سیاسی ، 26 نماینده مجلس می با شند که در زندان قرون وسطایی اسرائیل در پشت میله های زندان به سر می برند. 

دولت لبنان طرح قطعنامه آمریکا - فرانسه را رد کرد

خبرگزاری فرانسه - شنبه 5 اوت ، ساعت 22:19

"دولت لبنان طرح قطعنامه آمریکا - فرانسه را رد کرد" و آن دولت خود طرح انتخابی را که از منافع مردم لبنان دفاع می کند ، به سازمان ملل فرستاد. متاسفانه از محتوی آن طرح اطلاع دقیقی در دست نیست


اخبار روز شنبه 5 اوت 2006

47 دختر خردسال  مورد سو استفاده جنسی

امروزشامگاه  جمعه مطبوعات کشور کانادا را زیر و رو می کردم ، چشم من بر روی خبری جالب افتاد که برای شما می فرستم.

یک کشیش روحانی ،  47 دختر خردسال را مورد سو استفاده جنسی  قرار داده است. یکی از روحانیون بزرگ که مطبوعات نام او را نمی خواهد فاش کند که 84 سال  دارد و باز نشسته است ، از سال 1956 تا سال 1985 که فعالیت مذهبی داشته ، کارهای خلاف اخلاق اجتماعی انجام داده است. این کشیش رسوا شده ، برای جلب دختران خردسال به آنان آب نبات و شکلات داده و آنان را بر روی پا های خود نشانده و سینه و آلت تناسلی آنها را دست می زده است. ارضای امیال جنسی غیر متعادل و غیر متعارف ، از یک محرومیت جنسی بر می خیزد. مادر یکی از دختران خردسال از رفتار کشیش با دختر خود بسیار عصبانی گشته به پلیس مراجعه و در سال 1994 از اوشکایت کرده است و  امروز جمعه دادگاه رسیدگی به شکایت آن مادر تشکیل شد و شخصا کشیش اعتراف به رفتار شنیع با 47 دختر خردسال  کرده ، ابراز پشیمانی و طلب بخشش نمود.

جائیکه محرومیت جنسی در کتاب های مقدس ، نزدیکی به خدا است و رفع  درست و مشروع نیاز جنسی گناه برای کشیش و رهبران مذهبی در کلیسا به حساب می آید. این گونه رفتار کار همیشگیِ  بخش بزرگی از بزرگان مذهبی می باشد. در  کانادا و اروپا ،  گاهی پرده به کناری می رود  و خبر  در افکار عمومی  درز  می یابد. در صورتیکه در کشورهای عربستان سعودی ، پاکستان و همچنین و مخصوصا ایران این گونه جنایات، کار طبیعی و  روزانه رهبران مسلمان،  ملایان و آخوند ها است و هیچ  کس حق اعتراض به آن ندارد ، زیرا قوانین شرعی و با بند ها و تبصره های آن ، حقوق اجتماعی  نیمی از جمعیت کشورهای اسلامی   که آنان زنان می باشند ، از کودکی تا پیری  نادیده گرفته اند. در این باره بحث و گفتگو حاصلی ندارد. زیرا در این باره زیاد گفتگو شده و هر کسی به صورت روشن به مسئله آگاه است و باید با کسب قدرت سیاسی که از طریق انقلاب سوسیالیستی  ممکن است شرایط را برای نابودی تدریجی فرهنگ کهن و پوسیده آماده نماییم. کار طولانی و خسته ناپذیر و قوانینی که   تمام راه  تبعیض های  جنسی و اجتماعی  بسته و مجازات را  برای بزه کارانِ سو استفاده چی ، ستم گر و تبعیضگر  جنسی ( سکسیزم ) بر بندد ، ولی با وجود  تمام قوانین مترقی و دقیق تعریف شده نمی توان ریشه این گونه فرهنگ بیمار گونه را از لباس جامعه به  سنت زن ستیزی آلوده است  پا ک نمود و باز هم صبر و بازهم درد های بسیار اجتماعی ، پیکر و روان جامعه سوسیالیستی را  رنج خواهد داد.

گزارشگر سایت ایرانی ما  از کاناد

 

دو کودک با اختلاف سنی بسیار زیاد

خبرگزاری فرانسه - شنبه 5 اوت 2006 ، ساعت 6:19 دقیقه صبح

ارتش اسرائیل در صبحگاه شنبه در منطقه نوار غزه 5 فلسطینی را کشته است. در میان 5 جان باختگه  یک مادر 45 ساله، دو پس 17 و 15 ساله دیده میشود. خانه آنان در اثر برخورد یک خمپاره که از یکی تانکهای ارتش اسرائیل پرتاپ شده ، ویران و آنان جان خود را از دست می دهند. نقل از انتشار اطلاعیه بیمارستان شهر غزه . ارتش اسرائیل با آوردن فشار زیاد در صدد است که به منطقه رفح  نزدیک شود . در اثر حمله هوایی ارتش اسرائیل دو فلسطینی دیگر شهید می شوند و اسا می آن ها در لیست منتشر شده که  امروز صبح اعلام گردید ، دیده می شود. 

آسوشیتدپرس - بیروت ، 5 اوت 2006  ساعت 5:32 صبحگاهی

در اطراف شهر طرابلس آتش پدافند حزب الله بالگرد های ارتش اسرائیل را در هنگام نشستن مورد هدف قرار داد و تعدادی از سربازان اسرائیلی در اثر آتش سلاح های سبک و حمل شده بر روی دوش حزب الله زخمی و یک نفر از آن ها کشته می شود. مرکز پخش خبر ، تلویزیون لمنار می باشد.در حوالی صبحگاه هواپیماهای اسرائیلی منطقه شرقی و جنوبی  لبنان را بمباران کرده و بار دیگر بروی معروف به شمال بمب ریختند.

بمباران بربرمنشانه به کشور مستقل لبنان ادامه دارد
هممیهنان عزیز
بشردوستان
انسانهای دموکرات ، رفقای کمونیست!
صهیونیستهای خونخوار اسرائیل که یک رژیم ضد دموکراتیک، بیرحم فاشیستی در منطقه بوده و یک غده چرکین سرطانی هستند، در پی حمله به نوار غزه و بمباران ضد بشری شرایط هستی مادی مردم فلسطین به بهانه پوچ ربودن سرباز اسرائیلی با نقض همه قوانین و تعهدات جهانی به کشور مستقل لبنان تجاوز آشکار کرده اند. این اقدام ضد بشری در مغایرت کامل با حقوق ملل است.

صهیونیستهای اسرائیل که تا کنون همه تعهدات بین المللی را زیر پا گذارده اند با طلبکاری مدعی می شوند که زمانی دست از تجاوز وحشیانه خویش بر می دارند که مردم لبنان قطعنامه1559 شورای امنیت سازمان ملل را به رضایت آنها بپذیرند و حزب اﷲ لبنان را که اکثریت مردم لبنان هستند خلع سلاح کنند. آنها می خواهند دموکراسی اسرائیلی و تمدن امپریالیستی را جایگزین اسلام سیاسی“ کنند.
صهیونیستهای جنایتکار، نژاد پرست، ضد دموکرات و فاشیست این تجاوز به لبنان را نیز در زیر پوشش مبارزه با “حزب اﷲ“ پنهان می کنند. آنها در تجاوز وحشیانه خویش به لبنان شهر زیبای بیروت را که مملو از ترکیب جمعیت لبنان و نه تنها مسلمانان شیعه است به شدت بمباران کرده و تاسیسات زیر بنائی لبنان را که مناطق و اهداف غیر نظامی هستند بر خلاف معاهده ژنو به گلوله و بمب بسته اند و صدها نفر مردم غیر نظامی را تا کنون به قتل رسانده اند.
صهیونیستهای فاشیست اسرائیل که خود را “دموکرات“ جا می زنند و نوکران و جاسوس های یشان در عرصه جهان وایران آنها را “دموکرات“ می خوانند از هیچ اقدام ضد بشری برای قتل عام مردم منطقه کوتاهی نکرده و نمی کنند. ایدئولوژی صهیونیسم یک غده سرطانی چرکین نژادی است که برای رشد خود مستمرا جا باز می کند و به خیال خود قصد دارد بر اجساد صدها هزار مردم منطقه امپراتوری آل داود را بنا کند. تنها مبارزه ایکه یک بار برای همیشه نازیسم و صهیونیسم را بدیار عدم بفرستد و زندگی مشترک انسانی یهودیان همراه با مسلمین و مسیحیان، اعراب و غیر عربها را در کنار هم مقدور کند، می تواند منطقه را از بحران کنونی نجات دهد. هم اکنون یهودیان مترقی در اسرائیل بر ضد این جنگ تجاوزکارانه بپا خاسته اند و همدردی خویش را با مردم لبنان و فلسطین اعلام می کنند. صهیونیسم اسرائیل سر منشاء تعفن و جنگ و خونریزی و یهودی ستیزی در منطقه است. این صهیونیسم خطرناک افکار عمومی مردم جهان را با اعمال ضد بشری خویش بر ضد یهودیان تحریک می کند. باید با برچیدن بساط صهیونیستها به یهودی ستیزی برای همیشه پایان داد.
ولی این تجاوز صهیونیستها به کشور مستقل لبنان اقدامی جداگانه و از روی احساسات و یا کار یک دیوانه صهیونیست نیست، بلکه بخشی جدا ناپذیر از استراتژی امپریالیستی برای تسلط به خاورمیانه است. بخشی از استراتژی امپریالیسم آمریکاست تا “خاور میانه بزرگ دموکراتیک“ ایجاد کند. تدارک چنین تجاوزی از مدتها قبل آگاهانه در برنامه اسرائیل با توافق امپریالیست آمریکا قرار داشته است. دسیسه ترور رفیق حریری در لبنان، یورش تبلیغاتی علیه سوریه نتوانست در گذشته سیاست امپریالیست آمریکا را در منطقه با موفقیت روبرو کند. زیرا حزب اﷲ لبنان که نماینده اکثریت مردم لبنان است و مسلحانه از منافع مردم لبنان علیه تجاوز امپریالیستی و صهیونیستی دفاع می کند با بسییج میلیونی این توطئه کثیف را خنثی کرد. امروز محبوبیت حزب اﷲ لبنان که پرچم دفاع از استقلال و تمامیت ارضی لبنان را به کف گرفته است بقدری افزایش یافته است که بسیاری مسیحیان لبنان به صراحت می گویند که “امروز همه ما حزب اﷲ“ هستیم. امپریالیستها و صهیونیستها موفق نشدند مسیحیان، سنی ها و حکومت مرکزی لبنان را علیه حزب اﷲ لبنان بسیج کنند، بلکه برعکس مردم لبنان را با وحشیگری خویش یک تنه به زیر پرچم حزب اﷲ لبنان فرستادند.
صهیونیستها برای توجیه آدمکشی و جنگ طلبی خویش به ربودن سربازان اسرائیلی اشاره می کنند. استدلالی مسخره تر از این وجود ندارد. سرزمین فلسطین، لبنان، سوریه، اردن، تا حدودی مصر در تحت اشغال صهیونیستهای اسرائیل قرار دارد. آنها هر وقت اراده کنند به داخل باقیمانده خاک فلسطین لشگر کشیده و رهبران و فعالین آنها را می ربایند. آنها همین چند وقت پیش اعضای دولت قانونی و منتخب مردم فلسطین را که به اعتراف جهانی به صورت دموکراتیک به قدرت رسیده بودند و تنها دولت دموکراتیک منطقه هستند، دزدیدند و به زندانهای اسرائیل منتقل کردند. صهیونیستها و امپریالیستها ثابت کردند که اسلحه تبلیغات “دموکراتیک“ در دست آنها تا به چه حد موذیانه و فاقد ارزش است. آنها در عین حال در عمل ثابت کردند که مقوله “دموکراسیدارای ماهیت طبقاتی و صرفا سیاسی است و تفسیر آنرا باید بر همین اساس بعهده گرفت. زندانهای اسرائیل مملو از ده هزار فلسطینی ربوده شده است. صهیونیستها همه خلق فلسطین، لبنان و منطقه را به گروگان گرفته اند. آنها گانگستر منطقه هستند. آنوقت یک چنین دولت صهیونیستی و فاشیستی مدعی است که فلسطینی ها یک سرباز اسرائیلی را ربوده اند و به این جهت مسبب جنگ اند و لذا آسمان به زمین آمده است و حال آنها برای یک دستمال قیصریه را به آتش می کشند. صرفنظر از این امر، مگر این واقعیت را می شود منکر شد که سرزمین فلسطین توسط ارتش اسرائیل اشغال شده و لذا هر فلسطینی شرافتمند از این حق مشروع برخوردار است تا از غرور و شرافت خویش به دفاع برخاسته و هر سرباز متجاوز صهیونیستی را که بدستش می رسد با عشق به انسانیت و برای استقرار یک دنیای بهتر معدوم کند. از کی تا بحال قرار است که ستمگران کشتار کنند، آدم ربائی نمایند، اشغال کنند و مردم را به گروگان بگیرند و ستمکشان دست روی دست بگذارند و هیچ عملی نکرده و مقاومتی ننمایند و شاهد سرکوب خویش باشند؟. مگر در جنگ حلوا خیر می کنند؟. مگر جنگی هم وجود دارد که در آن تنها یک طرف حقِ تیر داشته باشد؟. ربودن سربازان اسرائیلی و نابودی همه ارتش اسرائیل متجاوز حق مشروع مردم فلسطین است. این قانون جنگ است. سربازان متخاصم در همه جنگها به روی هم شلیک می کنند. رهبران ابلهی را تصور کنید که لشگر دشمن را از این جهت مورد انتقاد قرار دهند که چرا آنها در پاسخ گلوله آنها به شلیک متقابل متوسل می شوند. طبیعی است که این آسمان و ریسمان بافی برای منحرف کردن از سیاست واقعی صهیونیستها و امپریالیستها در منطقه و نیت شوم آنها در لبنان و فلسطین است.
در مورد لبنان نیز وضع به همین شکل است. صهیونیستهای دموکرات“ و جنایتکاران ضد بشر به یک کشور مستقل حمله کرده و آنرا “قلع و قمع حزب اﷲ“ و “اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل“!! جلوه می دهند. مشتی ابله سیاسی نیز پیدا شده اند که این تبلیغات صهیونیستها را تکرار می کنند. آنها چنین تبلیغ می کنند که گویا “حزب اﷲ“ یک گروه تروریستی ده نفره است، همدست جمهوری اسلامی و سوریه است و باین علت مستوجب مرگ است.
حزب اﷲ لبنان نماینده نهضت مقاومت ملی صرفنظر از اینکه کسی از رهبری آن مسرور باشد و یا نباشد بزرگترین قدرت سیاسی و نظامی در کشور مستقل لبنان و نماینده مردم لبنان است، وی پرچمدار مبارزه ملی مردم لبنان است. آنها نه تنها در شرایط حاضر مردم شیعه لبنان را که بیش از نصف جمعیت لبنان هستند نمایندگی می کنند، بلکه نماینده واقعی همه مردم لبنان هستند. آنها در حکومت لبنان شرکت فعال دارند. آنها ضامن استقلال لبنان در قبال تجاوز امپریالیسم و صهیونیسم بوده و می باشند. حتی به اعتراف منابع امپریالیستی 90 در صد مردم لبنان اعم از مارونی ، دروزی ، شیعه و سنی و ... از نهضت مقاومت مردم لبنان در قبال تجاوز اسرائیل حمایت می کنند. اگر حزب اﷲ لبنان اراده کند در یک لحظه صدها هزار مردم مسلح به خیابانها ریخته و حمایت خویش را از آنها اعلام می دارند. حزب اﷲ لبنان در عین حال و در شرایط کنونی عامل مهم بازدارنده تجاوز گستاخانه امپریالیسم و صهیونیسم به سوریه و کشور ما ایران است. چنین جریان بزرگ اجتماعی را هم صدا با صهیونیستها و امپریالیستها یک “گروه تروریستی“ جلوه دادن تنها ناشی از بی خبری نیست ناشی از کلاه برداري و جنایتکاری و همدستی با صهیونیسم و امپریالیسم است. ناشی از این است که عده ای قصد دارند بدون توجه به سطح رشد ملتها و مبارزات آنها ملتهای مسلمان را از داشتن رهبران مذهبی سیاسی که نوکر امپریالیسم و صهیونیسم نباشند محروم کنند تا موانع راه استقرار سرمایه جهانی را برچینند و تسلط بدون منازع دشمنان بشریت را بر منطقه استراتژیک خاورمیانه و نزدیک مستقر سازند. مبارزه مردم لبنان به رهبری حزب اﷲ لبنان و مبارزه مردم فلسطین به رهبری سازمان منتخب حماس صدها بار مترقی تر و شرافتمندانه تر از خرابکاری مشتی دغلکار ضد کمونیست به نام “حزب کمونیست کارگریاست که برای همدستی با اسرائیل به میدان آمده اند. این عده همان کسانی هستند که هم در ایران و هم در عراق و هم در افغانستان به خرابکاری در جنبش مقاومت مردم این ممالک مشغولند و در اروپا با اخلال در جنبش صلح آب به آسیاب امپریالیستها وصهیونیستها ریخته و هوادار تجاوز امپریالیست آمریکا به ایران هستند. آنها مبارزه مردم جهان علیه جهانی شدن سرمایه وحمایت از تمامیت ارضی و استقلال ملی را با زبان جرج بوش و آریل شارون “تروریسم“ می خوانند. آنها با حمایت از نظریه های رهبر گمراهی بنام منصور حکمت که عمرش را به ایهود اولمرت داده است مدعی هستند که منظره سیاسی عمومی جهان مبین مبارزه “اسلام سیاسی و میلیتاریسم آمریکا“ است. آنها مبارزه ملتهای جهان را علیه امپریالیسم و صهیونیسم، مبارزه طبقه کارگر را بر ضد سرمایه داری و در نتیجه انقلابات ملی و سوسیالیستی را نفی می کنند. مانند تروتسکیستهای خائن به پرگوئی و بیعملی سیاسی مشغولند و برای روشنفکران بیکاره مشغله فکری ایجاد می کنند.
مبارزه مردم فلسطین و لبنان حتی اگر رهبری آنها دردست نیروهای مذهبی باشد مبارزه ای برای استقلال ملی است و باید از آن حمایت کرد. فقط عمال استعمار در ایران و جهان برای فریب کاری، این تبلیغات گوشخراش را براه می اندازند که باید علیه اسلام سیاسی“ مسلح شد و به حمایت از ارتش اسرائیل و امپریالیستهای خون آشام برخاست. از چه موقع تا بحال قرار بوده است که کشتار مردم را به این بهانه که آنها مسلمان هستند و حتی تمایلات شدید مذهبی دارند مورد حمایت قرار داد؟ مگر ممالک مسلمان حق زندگی ندارند؟ مگر مسلمانان “داخل آدم“ نیستند؟ مگر می شود اعراب سعودی و یا مردم پاکستان و افغانستان را قتل عام کرد به “جرم“ اینکه مسلمان و حتی مسلمان بنیادگرا هستند و یا با کاریکاتور توهین آمیز فاشیستهای دانمارک نسبت به پیامبر مورد احترامشان مخالفند؟ مگر مسلمان کشی همان یهودی کشی نیست؟ این غریزه حیوانی و فاشیستی و ضد بشری از کدام ایدئولوژی ناشی می شود؟ فرق حکمتیسم با صهیونیسم چیست؟
تجاوز به لبنان مورد پشتیبانی همه امپریالیستها و مرتجعین جهان است. همه این ممالکی که تعهدات جهانی را امضاء کرده اند در قبال تجاوز صهیونیستها سکوت اختیار کرده و تبلیغ می کنند که گویا هدف این تجاوز “قلع و قمع“ حزب اﷲ لبنان است. آنها نام کشور مستقل لبنان را برای فریب افکار عمومی بر زبان نمی آورند.
امپریالیست آمریکا صریحا اعلام می کند که قبل از اقدام به اعمال بازدارنده باید دست صهیونیستها را چند هفته ای آزاد گذاشت تا به اهدافشان برسند و پس از اینکه آنها به اهدافشان رسیدند آنوقت می شود به گفتار صد تا یک غاز متوسل شد.
اروپای متحد در کنار ممالک مرتجع عرب سکوت اختیار کرده اند. سران اعراب مرتجع که از افزایش نفوذ شیعیان می ترسند ترجیح می دهند در مورد کشتار قومی مردم لبنان سکوت کنند. هیچکس به این اقدام غیر قانونی اسرائیل اعتراضی نمی کند. اسرائیل مانند همیشه همه قوانین بین المللی را به زیر پا می گذارد و برای آنها پشیزی ارزش قایل نیست. سرزمینهای دیگران را اشغال کرده است. رسانه های گروهی امپریالیستی و صهیونیستی که یک پوشش سانسور جهانی دارند و ماشین شستشوی مغزی هستند و عنوان “دموکراتیک“ را بیدک می کشند یا سکوت کرده اند و یا به جعل اخبار مشغولند. وجدانهای مردم اروپا معذب نمی شود و صدای اعتراضی به گوش نمی رسد. تنها کمونیستها هستند که مردم را در ممالک خویش بر ضد این تجاوز وحشیانه بسیج می کنند و این سیاست صحیح را در قبال خرابکاری مشتی ایرانیان خود فریب همدست صهیونیسم و امپریالیسم با موفقیت به پیش می برند. امپریالیستها و صهیونیستها همه توان خویش را برای قتل عام مردم لبنان فراهم آورده و می خواهند بیروت را با بمباران خویش به عصر حجر ببرند.
همه این عملیات وحشیانه و بربرمنشانه را نمی شود بخاطر ربودن دو سه تا سرباز اسرائیلی که در جنگ شرکت داشته اند توجیه کرد. این نوع استدلال توهین به درجه دانائی مردم جهان است.
هدف از این تجاوز به نظر ما تدارک فشار و در صورت پیدایش همه شرایط، تجاوز به ایران است. امپریالیستها می خواهند پشت جبهه خویش را برای فشار نظامی به ایران محکم کنند. نخست فلسطین، بعد از آن لبنان و سپس سوریه و آنگاه که اهرمهای فشار سیاسی ایران را از کار انداختند به سراغ ایران خواهند آمد. آنها هرگز قصد ندارند داوطلبانه خاک لبنان را ترک کنند.
ولیکن همه این تلاشهای بیهوده حساب همان روغن فروش طمع کاری است که با کوزه روغنش می کرد. صهیونیستها سالهاست که فلسطین را اشغال کرده و به لبنان لشگر کشیده و آدمکشی کرده اند ولی ذره ای نیز از مقاومت مردم منطقه علیه امپریالیسم و صهیونیسم کم نشده است. این تجارب تاریخی نشان می دهد که صهیونیستها مجددا ناچارند با خفت خاک لبنان راترک کنند. تا تجاوز و فشار هست، مقاومت هست و این دیالکتیک تاریخ است.
تجاوز اخیر صهیونیستها و امپریالیستها باید به ما بیاموزد که دموکراسی و آزادیخواهی و بشر دوستی آنها کاذب و برای فریب و اسارت سایر ملتهاست. آنها به هیچ تعهدی که حتی آنرا سیاه روی سفید امضاء کرده اند متعهد نیستند. آنها از کشتار صدها هزار انسان ابائی ندارند. آنها به جعل اخبار و دروغپراکنی مشغولند وموفق شده اند ماشین و نظام عظیمی در جهان برای فریب افکار عمومی اختراع کنند و شستشوی مغزی دهند.
این تجربه ثابت می کند که دوستداران اسرائیل “دموکرات“ و آمریکای متمدن، دشمنان مردم ایران و جهان هستند. این تجربه نشان می دهد که سیاست مشتی ابله سیاسی که آلت دست صهیونیستها و امپریالیستها هستند و سوراخ دعا را گم کرده اند خرابکاری در مبارزه مردم لبنان علیه امپریالیسم و صهیونیسم است. این “چپ اندر قیچی های“ آشفته فکر و بیهوده گوهای بیعمل، خواهان آنند که مردم لبنان به نفع اسرائیل نابود شوند، زیرا رهبری این مردم در دست حزب اﷲ لبنان قرار دارد. آنها تجاوز وحشیانه اسرائیل صهیونیستی را همتراز مبارزه مردم لبنان برهبری حزب اﷲ که از موجودیت کشورشان دفاع می کنند قرار می دهند و در تحلیل نهائی با تجاوز اسرائیل شرمسارانه موافقند. تئوری های این خیانت را منصور حکمت تدوین کرده است و بخورد آنها داده است.
وظیفه مردم جهان افشاء امپریالیستها و صهیونیستهاست و وظیفه مردم منطقه مبارزه قهرآمیز برای قتل عام تجاوزگران صهیونیست و امپریالیست است.
زنده باد مبارزه قهرمانانه ملتهای فلسطین و لبنان بر ضد صهیونیسم و امپریالیسم.
ما خواهان خروج فوری و بی قید و شرط صهیونیستها از لبنان هستیم
ما معتقدیم که جامعه ملل باید این اقدام ضد انسانی را محکوم کرده و صهیونیستهای اسرائیل را مجبور کند خسارت وارده به مردم لبنان را بپردازند.
ما معتقدیم که باید اسرائیل صهیونیست را محاصره اقتصادی کرد و وادارش نمود که به تعهدات بین المللی خویش پایبند باشد و سرزمینهای اشغالی فلسطین را ترک کند.
مرگ بر امپریالیسم و صهیونیسم

حزب کار ایران (توفان)
مرداد 1385
www.toufan.org
toufan@toufan.org

جنگ را اسرائیل شروع کرده است و باید خود آن را پایان دهد. بخشی از سخنان رئیس جمهور لبنان

آسوشیتدس پرس -  بیروت ، ساعت 7:30

آقای " امیل لاهود"  رئیس جمهور لبنان اسرائیل رابه محاکمه می کشد و میگوید: " اسرائیل میخواهد به قحطی کشاند کشور لبنان  ما را تصمیم خواستهای پلیدش کند. ما خواهان قطع فوری جنگ می باشیم و جنگ را اسرائیل شروع نموده و باید خود به آن پایان دهد."

در روز جمعه ارتش اسرائیل حمله هوایی را به مناطق شمال بیروت گسترش داد و در ساعت 5 صبح جنگنده های اسرائیلی منطقه مسیحی نشین را مورد هدف قرار دادند.  آپارتمان های بیشماری و همچنین پل اتصالی میان اتوبان شمالی و جنوبی لبنان که تنها راهرویی بود که کشور لبنان را با جهان خارج  ارتباط بر قرار کند ،  ویران گشته است. در حمله هوایی 9 نفر کشته  شده اند.

شهر بیروت در کمبود مواد غذایی به سر می برد و نمی توان نیازهای مردم را به طور روزانه تهیه کرد. قطعی گسترده ای در شهر توسعه پیدا کرده و زندگی مردم را مشکل نموده است. آنانی که دست هایشان به دهانشان می رسید، نقدینه های خود فورا به یورو تبدیل کرده و روانه خارج از کشور شدند. مردم فقیر در جنبوب شهر بیروت کسانی هستند  که اکثر آنان شیعه مذهب می باشند ، اجبارا بار سنگین  جنگ را بیشتر از همه و از همه  قومیتهای مختلف بر دوش می کشند و آنان اکثریت قربانیان جنگی در لبنان بوده و خسارتهای  بیشتری بر آن ها وارد آمده است.

در بیروت مراکز تولید برق  و ترانسفورخانه های آن در اثر بمباران هوایی ویران شده اند. بیمارستانهای بسیاری فاقد برق بوده و نمی توانند از اطاق های عمل برای جراحی قربانیان و زخمی های جنگ چه آنهایی که در جنوب  در پدافند و چه در اثر بمباران زخمی شده اند، استفاده کرد. بانک جمع آوری شده خون بیمارستان به پایان رسیده است.

کشتی های اسرائیلی شهر بندری بیروت را زیر آتش گرفته و ساختمان ایستگاه تلویزیون لبنان در زیر آتش توپ  کشتی های جنگی اسرائیل می باشد.

در امتداد مرز جنوبی لبنان اسرائیل تعداد زیادی از سربازان اسرائیلی کشته شده اند. این خبر توسط  تلویزیون المنار پخش گردید.

سر پزشک بیمارستان شهر غزه به خبرنگاران گفت: " سه نفر از مردم این منطقه توسط ارتش اسرائیل  کشته شده اند."

دیروز جمعه ارتش اسرائیل به خانه های فلسطینی ریخته و 12 نفر را باخود برده اند. تنها در مدت لشکر کشی ارتش صهیونیستی به نوار غزه 75 نفر جان خود را از دست داده اند. سازمان دیدبانی حقوق بشر اعلام می کند که  اخبار جنایات ارتش اسرائیل در نوار غزه در  پشت اخبار حمله اسرائیل به لبنان پنهان شده و افکار عمومی از آن اطلاع ندارد. 

آسوشیتد پرس- بیروت - جمعه  15:54

در بمبارانی که روز جمعه در منطقه مرزی لبنان و سوریه توسط ارتش اسرائیل انجام شد ، حد اقل 25 نفر جان خود را از دست دادند.

مامور حفاظت از محل حادثه چنین گزارش می دهد.: " کارگران یک انبار مواد غذایی در هنگام تخلیه سبزی ها برای بردن به مناطق دیگر لبنان مورد هدف راکد از طریق هواپیماهای اسرائیلی قرار گرفتنه 25 نفر از کارگران جان خود را از دست دادند. 11 نفر دیگر زخمی شده اند. "علی جایی" مامور حفاظت در ائامه می گوید، احتمال آن می رود که کارگران بیشتری در زیر سقف ریخته شده انبار مدفون شده اند. این حمله در محل "الکا" در شمال لبنان انجام گرفته است.


اخبار روز جمعه 4 اوت 2006

فردا شنبه،  ساعت 12 بعد ازظهردر شهر دوسلدورف، محل تجمع: فریدیش-اِبرت اِشتراسه در جلوی ایستگاه اصلی راهن شهر دوسلدورف، موضوع تظاهرات:   بر علیه حمله ارتش صهیونیستی اسرائیل به لبنان . متاسفانه این خبر دیر   بدست ما رسیده است ، با پوزش بسیار.

Zentraldemonstration, Samstag, 5.8.2006, um 12.00 Uhr.  Treffpunkt: Friedich-Ebert-Str. , vor dem Hauptbahnhof Duesseldorf (Konrad-Adennauer-Platz)

تظاهرات بیسابقه و بزرگ در منطقه شرقی بغداد (صدر سیتی)

خبر گزاری فرانسه

 امروز صد ها هزار نفر  در منطقه شیعه نشین بغداد برای شیخ حسن نصرالله دست به تظاهرات زدند. شعار تظاهر کنندگان چنین بود: " ما سر باز تو هستیم نصرالله ، اگر از ما به خواهی ، حیفا را خواهیم سوزاند. "

تظاهرات بزرگ و بیسابقه که در آن موج عظیمی از جوانان دیده می شد ، از منطقه صدر سیتی  شروع و از مناطق مختلف بغداد عبور و در شمال بغداد تظاهرات ختم گردید. هواداران صدر این تظاهرات را سازمان داده بودند.  

فیلم کوچکی  از حمایت مردم کوبا از کشور سوسیالیستی کوبا  و رهبر آن فیدل کاسترو

SOCIALISMO O MUERTE

آرزوی ما باز گشت  سلامتی  فیدل کاسترو رهبر انقلاب کشور کوبا و خواهان عمر طولانی برای  او می باشیم

هاوانا- کوبا ، خبرگزاری آلمان: " رهبر کشور کوبا فیدل کاسترو به خاطر بیماری رودوی در بیمارستان بستری گشت."

فیدل کاسترو رهبر خردمند کوبا و سن او 79 سال می باشد و در یکی از بیمارستان های هوانا بستری است. فیدل کاسترو سمبل مبارزات ضد امپریالیستی خلقهای آمریکای لاتین و در رهبری آن می باشد. سالها است که کشور کوبا مستقل و استوار بر روی پای خود ایستاده و بدون کمک خارجی در راه استقلال سیاسی و اقتصادی قدم بر می دارد . و زندگی مردم کوبا به مراتب به دوران قبل از انقلاب بهتر می باشد. در کوبا نسلهای جدیدی  وارد اجتماع گردیده اند.  اکثریت آنان دارای تحصیلات عالی می باشند. سیستم سلامتی و بهداشت خلق کوبا  نه تنها برای مردم کشورهای آمریکای لاتین نمونه می باشد، بلکه برای کشور همسایه خود ایالات متحده  که در 150 کیلومتری آن قرار دارد، نمونه است . بسیاری از مردم  آمریکا ، از داشتن بیمه سلامتی و حق بازنشستگی محروم هستند و محرومیت اجتماعی و فقر مقاله ای روشن و خوانا است که در باره زندگی بخش وسیع مردم آمریکا توسط  جامعه شناسان آن کشور نوشته شده و در مطبوعات آن کشور خوانده می شود.امپریالیست آمریکا مبالغ هنکفتی برای کودتای نظامی و اشغال آن کشور و ترور رهبر آن  خرج نموده و امپریالیست امریکا ، امپریالیستهای اروپایی ، کلیه ارتجاع جهانی و ضد انقلابیون  کوبایی و طرفداران باتیستا  در شهر میامی در ایالت فلوریدا امروز صبح از شنیدن خبر بیماری فیدل و عمل جراحی او خوشحالند. ولی تجربه تلخ فروپاشی شوروی سابق و کشورهای اروپای شرق و بینوایی رو به رشد  نیم میلیارد انسان در آن کشورها نشان داد که سرمایه داری انحصاری جهنمی است که هر کجا پای گذارد ، بینوایی فقر را ایجاد و  جنگ های قومی و نژادی را در آنجا ایجاد می نماید. باید مردم کشور کوبا از وقایع حاصله در آن کشور ها که شخص گرپاچوف هدیده آور نکبت و بدبختی برای مردم کوبا بود و فیدل کاسترو در مقابل آن با قاطعیت ایستاد درس بیاموزند.

 کشور کوبا ،  تنها جزیره ای بیش نیست  و 47 سال در محاصره اقتصادی آمریکا می باشد . کوبا   در مقابل  سیاست جنگ ، کشتار، کودتای نظامی ، تهدید های ترور فیدل کاسترو و رهبران حزب کمونیست کوبا توسط نیروهای ضد انقلابی که امپریالیست آمریکا  از آنها حمایت و میلیونها دلار به آنها پرداخته و می پردازد، ترسی به دل راه نداد و سخت استوار ایستاد.

فیدل رهبری است که در میان مردمش رفت و آمد می کند . با جوانان در سالهای پر انرژی زندگی خود بسکتبال و بیسبال بازی می نمود. سالگرد مراسم روز انقلاب کوبا و مخصوصا برگزاری جشن اول ماه مه بیش از یک میلیون کارگر و زحمتکش در میدان انقلاب در هاوانا جمع می شوند و  رهبران حزب کمونیست کوبا و فیدل کاسترو در کنار مردم کوبا به جشن و سرور می پردازند  و تصویر بزرگ چه گوارا در میدان می درخشد.

فیدل کاسترو مشوق  مردم کشورهای عقب نگهداشته شده و همچنین مردم آمریکای لاتین برای بدست آوردن استقلال سیاسی و اقتصادی می باشد و نقش مهمی را در اتحاد خلقهای آمریکای لاتین به عهده  دارد. فیدل مشوق و سمبلی برای  رئیس جمهور ونزوئلا "هوگو چاوز" و رئیس جمهور کشور بولیوی "  اوو مورالس " است. امروز چشم امید بسیاری از مردم آمریکای لاتین به مبارزات استقلال طلبانه دوکشور ونزوئلا ، بولیوی دوخته شده است.کوبا باید راه خود  ر ا در خود کفایی و حمایت از دستاورد های سوسیالیستی که در مبارزه طولانی بدست آورده است ادامه دهد و خواهد داد. عربده های خائنین سوسیال دموکراسی و دمو کرات های سوسیالیست ، یعنی طرفداران  پولاریزم همان  اعمال قدرت بورژوازی، خصوصی کردن و نابودی دولت رفاه در آن کشور است و باید در گذشته و فردا  حزب کمونیست کوبا با تمام این آفات گندیده که گرپاچف نمونه ان بود مبارزه کرده و آن مبارزه را بسط دهد و هوشیار و بیدار بود. نویسنده این مقاله خاطرات بسیاری شیرینی  از کشور کوبا دارد و فرصتی بدست آید ،  از مبارزه ، کار و تلاش مردم کوبا برای شما نقل خواهد کرد. کوبا سرزمین آفتاب و هرگز خورشید آزادگی و استقلال در آن غروب نخواهد کرد.                                           شیردل

اگر اسرائیل بیروت را بمباران هوایی کند، ما تل آویل را مورد هدف موشک هایمان قرار می دهیم.

خبر گزاری آلمان بیروت/ تل آویل، روز پنجشنبه ساعت 20:37 دقیقه شب

"در روز پنج شنبه چریک های حزب الله  بزرگترین ضربه جانی  روزانه را به ارتش و مردم اسرائیل وارد آوردند. 3 سرباز اسرائیلی به قتل رسیده و 7 نفر در اثر اصابت یک موشک که از میان پنجاه موشک پرتاب شده به شمال اسرائیل می باشد ، کشته شده اند.

حسن نصرالله اعلام نمود:  که " اگر اسرائیل بیروت را بمباران هوایی کند، ما تل آویل را مورد هدف موشک هایمان قرار می دهیم." ایستگاه تلویزیونی  " المنار" که در تعلق آن حزب است، سخنان شیخ حسن نصرالله را که رهبر شیعیان لبنان است پخش نمود. شیخ نصرالله اسرائیل را متهم نمود: که  " ارتش اسرائیل عمدا روز یکشنبه مردم پناه آورده شده به یک ساختمان در ده قانا را به قتل رسانده است .-  شما ما را متهم می کنید که ما خود را پشت کودکان ، زنان و افراد غیر نظامی پنهان می کنیم. اما واقعیت چیز دیگری را نشان داده است . زیرا در میان تمام اجساد بیرون اورده شده ،  یک نفر نظامی حزب الله را با لباس و یا با اسلحه  دیده نشده است. ما حافظ جان و زندگی مردم لبنان می باشیم و ما برای رهایی آنان از چنگال ارتش اشغالگر مبارزه می کنیم ."

در منطقه نوار غزه ارتش اسرائیل به سوی جنوب  آن منطقه در حرکت بوده و 8 نفر از مردم فلسطینی  توسط ارتش اسرائیل به قتل می رسند.

خروج آوارگان جنگی به خارج از لبنان قطع نمی شود. توسط بالگرد های ارتش فرانسه 1000 نفر از لبنانیان فرانسوی زبان به جزیره قبرس منتقل شده اند.

 سازمان صلیب سرخ آلمان و سازمان کاریتاس بخشی از سازمانهای کمک رسانی به  آوارگان و مجروحین می باشند . سازمان صلیب سرخ  آلمان در برلین  اعلام کرد:  که " تمام نیاز های غذایی ، پوشاکی و درمانی کمیاب شده است و آوارگان سخت در تنگنا می باشند و قیمت مواد غذایی و دیگر نیاز های روزانه مردم  به صورت بسیار زیاد بالا رفته است." ارتش اسرائیل تمام راه های ارتباطی را از طریق  زمین با بمبارانهای پی در پی از بین می برد. بسیاری از کامیون های حامل مواد غذایی و دارویی مورد حمله راکت های هواپیما  و بالگرد ها قرار گرفته ، سرنشین های آن کشته و تمام بار آن نابود شده است.

نماینده سازمان جهانی برای حفاظت از کودکان (UNICEF ) می گوید: که " وضعیت کودگان آواره وبی سرپرست بسیار تاسف انگیز است."

 چند مخزن بزرگ نفت که در کنار دریای میدترانه در ساحل لبنان قرار دارد و نفت خام آن  توسط پلایشگاه تصویه می شده و نیاز انرژی مردم لبنان را بر طرف می کرده ، مورد اصابت راکد  بالگرد های ارتش اسرائیل واقع شده و ویران گردیده ، نفت خام حاصله  به دریای ریخته و فرش آلودگی نفتی را در طول 90 کیلومتر در امتداد ساحل لبنان و سوریه پهن شده است. آلودگی آب دریا به نفت سیاه  باعث مرگ ماهیان و جانداران دریایی شده و ماهی گیران لبنانی قادر نیستند که به کار ماهی گیری به پردازند. در منطقه ساحل  زیبای بیروت محل تخم گزاری لاک پشتها می باشد. نفت در شن های ساحل نفوذ نموده و پوسته کلفتی را تشکیل داده و لاک پوشتها نمی تواند در عمق شن ها تخم های گذارده شده خود را پنهان نمایند.

کنفرانس کشورهای اسلامی در شهر " کوآلا لا مپور " مرکز شهر مالزی برگزار شد و 57 کشور اسلامی خواهان برگزار کردن آن شدند. نمایند گان شرکت کننده از کشور های مختلف  تجاوز ارتش اسرائیل را به لبنان را محکوم کرده  و خواهان پایان یافتن فوری جنگ و همچنین خروج فوری ارتش اسرائیل شدند. در میان شخصیت های شرکت کننده پرزیدنت احمدی نژاد ، رئیس جمهور کشور اسلامی ایران دیده می شود. "

حق هر لبنانی است تا آزادی کامل کشورش مبارزه کند

آسوشیتد پرس ، بیروت ، روز پنجشنبه ساعت 15:27 بعد از ظهر

پیش شرط  مذاکره برای صلح ، خروج کامل ارتش اسرائیل از خاک لبنان است. "حزب الله خواهان قطع موقت جنگ نیست، تا هنگا میکه یک سرباز اسرائیلی در خاک لبنان است."

حسن راحال سخن گوی حزب الله  مصاحبه ای با تلویزیون که الجزایر داشت ، نظرات خود را در باره آتش بس بیان  نمود. در بخشی از مصاحبه او چنین آمده است:" حق هر لبنانی است تا آزادی کامل کشورش مبارزه کند."

رهبران دولت اسرائیل  به نقص قوانین بین المللی در مورد جنگ و کشتار جمعی متهم شده اند و باید محاکمه شوند.

خبرگزاری فرانسه ، پنجشنبه 3 اوت ، ساعت 12:55 بعد از ظهر

سازمان حفاظت حقوق بشر در آمریکا (HRW ) رهبران دولت اسرائیل به نقص قوانین بین المللی در مورد جنگ  که  کشتار جمعی غیر نظامیان می باشد، متهم نموده و خواهان محاکمه و مجازات رهبران آن کشور می باشد.آن سازمان گزارش خود را در 50 صفحه تهیه نموده و دیروز در اختیار خبرگزاری ها قرار داد  و همچنین در ادامه گزارش آمده است که رفتار حزب الله رفتاری متعارف و در چهار چوب قوانین بین المللی تا کنون می باشد.


اخبار روز پنجشنبه 3 اوت 2006

گزاری روزنانه  از میان روزنامه و نظرات اشخاص  

تلاش اسرائیل برای استقرار 15 هزار نیروی بین المللی در جنوب لبنان

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل خواهان استقرار یک نیروی بین المللی متشکل از 15 هزار نفر در جنوب لبنان پیش از پایان دادن تهاجم خود به لبنان است.
به گزارش خبرگزاری مهر ایهود اولمرت در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز خاطر نشان کرد: این نیرو نباید متشکل از ارتشهایی باشد که نیروهای آن بازنشسته باشند، بلکه باید از سربازان واقعی و با واحدهای مبارز تشکیل شده باشند. وی با بیان اینکه اسرائیل به هر نوع تجاوزی به قلمرو خود پاسخ خواهد داد، محکومیتها علیه این رژیم را مبنی بر اینکه در طی سه هفته درگیری علیه لبنان واکنش افراطی داشته، رد کرد.

اولمرت که رژیم وی با اعتراض جامعه بین المللی به سبب جنایت هولناک در شهر قانا واقع در جنوب لبنان روبرو شده، نابرابر بودن این حملات علیه حزب الله را رد کرد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در توجیه کشتار زنان و کودکان بیگناه لبنانی در قانا و دیگر مناطق لبنان گستاخانه گفت:ما اینگونه پاسخ دادیم تا در ذهن همه، نه تنها لبنانی‌ها‌، بلکه هرکشوری که تاکنون هرطرح حمله به اسرائیل از طریق موشک را داشته، باقی بماند.

وی در بخش دیگری از ادعاهای خود افزود: آنها می‏دانند که ما پاسخ خواهیم داد و این پاسخ بسیار بسیار دردناک خواهد بود.

اولمرت همچنین یاد آور شد که وی روز سه شنبه به تونی بلر نخست وزیر انگلیس گفته بود که از حضور نیروهای انگلیسی در نیروی پیشنهاد شده بین المللی در جنوب لبنان استقبال خواهد کرد. وی همچنین افزود: از حضور نیروهایی از دیگر کشورهای اروپایی و جهان مسلمان، احتمالا ترکیه، عربستان سعودی و مصر خرسند خواهد شد.

اولمرت با تاکید بر ادامه سیاستهای جنگ طلبانه و تنش آفرین خود در منطقه اظهار داشت: در نتیجه، اسرائیل این حق را خواهد داشت که به هر تجاوزی حتی پس از استقرار نیروهای بین المللی پاسخ دهد. وی با اشاره به این مسئله که اسرائیل نمی‏خواهد در داخل خاک لبنان باقی بماند، گفت: ما می‏خواهیم هرچه زودتر از لبنان خارج شویم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با قدردانی از حمایت دولت آمریکا در این درگیری، این ایده را که سیاست اسرائیل از سوی واشنگتن تعیین شده، رد کرد و گفت: من فکر نمی‏کنم که رابطه بین اسرائیل و آمریکا بر این اساس بنا شده باشد که ما دستورهای خود را از این دولت دریافت می‏کنیم. من در این مورد چیزی نمی‏دانم و آن را تجربه نکرده ام و تردید دارم که چنین مسئله ای اتفاق بیفتد.  وی تصریح کرد: در حالی که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل بسیار حمایت کرده، یک رابطه گسترده تر نیز بر اساس ارزشهای مشترک وجود دارد که در حمایت کنگره آمریکا از موضع اسرائیل نمایان شده است.

اولمرت همچنین یادآور شد که وی در ارتباط مستقیم با رهبران جهان و از جمله بلر است.وی ادعا کرد: معتقد است که حسن نصرالله رهبر حزب الله می‏خواهد به زمان پیش از آغاز بحران بازگردد.

 فایننشیال تایمز: ارتش اسراییل توان مقابله با حزب الله را ندارد

به عقیده تحلیلگران نظامی،اسراییل با هلی برد نیرو در جنوب لبنان برای ایجاد منطقه سپر جهت خنثی كردن حملات موشكی حزب الله‌كه منجر به شكست شد، اشتباهات‌آمریكا در عراق را تكرار كرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، روزنامه فایننشیال تایمز روزپنجشنبه نوشت: فناوری پیشرفته و تاكتیك‌ها‌ی جنگی اسراییل موجب شده كه این رژیم اهمیت و واكنش افكار عمومی رادر حملات دستكم بگیرد.

از دیدگاه آنتونی كردوسمنمفسر نظامی مركز راهبردی ومطالعات بین المللی واشنگتن، واكنش و موضع گیریهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی در جنگ و پایان دادن آن به نفع خود، به اندازه شمار دشمنانی كه كشته یا اسیر می‌شوند، اهمیت دارد. وی افزود: اسراییل از درك فشار افكار عمومی نسبت به لبنان عاجز مانده است و این امری كه آمریكا در كوزوو، افغانستان وعراق نادیده گرفت.

تعدادی از تحلیلگران طرفدار اسراییل در واشنگتن معتقدند كه جنگ بویژه از زمان كشتار دهها نفر در قانا به نفع اسراییل نبوده است و این باوجود ادعاهای رهبران اسراییل مبنی بر درهم شكستن توان حزب الله است. به عقیده دیوید شنكر كارشناس موسسه سیاست خاور نزدیك، افزایش تلفات غیر نظامیان در لبنان موجب كاهش توان نظامی حزب الله نشده است. در حقیقت، حزب الله روزچهارشنبه بیشتر از روزهای دیگر،بیش از ‪ ۲۰۰موشك به طرف شهرهای اسراییل پرتاب كرد.

افكار عمومی اسراییل بشدت به نیروی نظامی وابسته‌است همچنانكه سید حسن نصرالله رهبرحزب الله،جامعه اسراییل را به تار عنكبوت توصیف كرد كه تاب مواجهه با جنگ را ندارد.

به نوشته فایننشیال تایمز چریك‌های شیعه، بر خلاف ارتش اعراب كه اسراییل به آسانی آنان را دردهه‌های ‪ ۶۰و ‪ ۷۰شكست داد، به یك نیروی جنگی بی‌قرینه مبدل شده‌اند. تمركز نداشتن ساختار فرماندهی حزب الله،این زمینه را برای رزمندگان فراهم كرده كه بدون مشورت با بیروت، از ابتكار عمل خود استفاده كنند.

نظیر حمزه استاد روابط بین‌الملل دانشگاه آمریكایی كویت گفت: حزب الله كه دارای ‪ ۳۰هزار نیرو است با استفاده از گروههای ‪ ۳تا ‪ ۱۰نفری، اقدام به حمله و عقب نشینی می‌كند.  وی افزود: سه گروه مانند یك مثلث عمل می‌كنند و اگر یكی از گروهها ضربه بخورد و عقب نشینی كند این به معنای شكست مثلث نیست، گروه دیگری وارد عمل شده و حمله می‌كند.

فایننشیال تایمز نوشت: سید حسن نصرالله، استاد جنگ روانی است،تبلیغات یك عنصر مهم در اقدامات او است، موفقیت‌های حزب‌الله را در نوار ویدیویی بسرعت ضبط و منتشر می‌كند. به نظر می‌رسد حزب‌الله از ماه‌مه سال ‪ ۲۰۰۰كه اسراییل از جنوب لبنان عقب نشینی كرد خود را برای چنین جنگی آماده كرده است.

اختلافات زیادی در مورد تعداد نفرات رزمندگان حزب الله وجود دارد، غربی‌ها تخمین می‌زنند كه حزب الله ‪ ۲هزار نفر نیرو درخط مقدم و ‪۸ هزار نیروی پشتیبانی در اختیار دارد.

ژنرال آمريكايي و افشاي نقشه پنتاگون براي حمله به هفت كشور جهان 

ژنرال «وسلي كلارك» از طرح پنج ساله پنتاگون (وزارت دفاع آمريكا) براي حمله به هفت كشور جهان پرده برداشت. براساس اين طرح،‌ اين حملات از عراق شروع شده و به سوريه، لبنان، ليبي، ايران، سومالي و سودان كشيده خواهد شد.

به گزارش ايسنا، پايگاه اينترنتي
URUKNET.INFO با استناد به اظهارات ژنرال وسلي كلارك يكي از صاحب‌نظران برجسته آمريكا در مباحث امنيتي آورده است: پنتاگون طبق برنامه خود قصد داشته تا اواخر سال 2001 به لبنان حمله كند.

ژنرال كلارك در كتاب خود تحت عنوان «فتح جنگ‌هاي مدرن» نوشته است: در ماه نوامبر سال 2001 در پنتناگون فرصتي دست داد تا با يكي از افسران عالي رتبه ارتش آمريكا گفت‌وگو كنم. وي به من گفت كه همچنان در تلاشند تا به عراق حمله كنند. در حقيقت طرح‌هاي بيشتري وجود داشت. حمله به عراق يكي از مباحث مطرح در برنامه پنج ساله پنتاگون بود.
وي افزود: حمله به هفت كشور شامل عراق، سوريه، لبنان، ليبي، ايران، سومالي و سودان در برنامه‌هاي پنتاگون قرار داشت.

ژنرال كلارك در كتاب خود نوشته است: اين مقام آمريكايي با لحني سرزنش‌آميز و از روي ناباوري چنين اظهاراتي را بيان داشت. من از ادامه گفت‌وگو سر باز زدم چرا كه آن چيزي نبود كه بخواهم بشنوم و اصلا بحثي نبود كه بخواهم شاهد پيشبرد و اجراي آن باشم. به همين سبب آن روز بعدازظهر پنتاگون را با نگراني عميق ترك كردم.

ژنرال كلارك مي‌افزايد: البته اين‌ها همه با طرح‌هاي نو محفاظه‌كاران آمريكايي مبني بر بازسازي دفاعي آمريكا سازگار و همسو است. طرح‌هايي كه در اوت 2000 توسط موسسه "برنامه قرن جديد آمريكا" (
PNAC) منتشر شد.

در وب سايت اين موسسه آمده است كه نويسنده اصلي اين طرح‌ها يكي از مقامات عالي‌رتبه كمپاني اسلحه‌سازي «لاكهيد مارتين» با نام «توماس دانلي» است. اين كمپاني به خوبي با برنامه‌هاي جنگي و سود حاصله از آن آشنا است.

برنامه آمریکا برای تضعیف اتحاد ایران و سوریه

«ریچارد‌ها‌س» رئیس مركز مطالعاتی شورای روابط خارجی آمریكا گفت، دستگاه اداری آمریكا برای حفظ منافع این كشور لازم است به جای سیاست فعلی منزوی كردن ایران و سوریه كه سیاستی اشتباه است، به گفتگوهای علنی با این دو كشور در رابطه با بحران جاری در خاورمیانه روی آورد.

به گزارش فارس،‌ها‌س پنجشنبه در جدیدترین نشریه این نهاد در قالب یك مصاحبه داخلی عنوان كرد، بر خلاف دیدگاه حاكم بر دولت بوش از دیپلماسی باید به عنوان ابزاری بی طرف استفاده شود تا منافع آمریكا تامین شود نه آن كه گفته شود زمانی دیپلماسی در رابطه با یك كشور بكار گرفته می‌شود كه آن كشور دارای استانداری خاص باشد.

مدیر ارشد سابق امور خاورمیانه و جنوب آسیا در شورای امنیت ملی آمریكا در زمان ریاست جمهوری بوش پدر و رییس برنامه ریزی سیاسی برای كالین پاول وزیر خارجه پیشین آمریكا گفت، آمریكا خواستار یك آتش بس مشروط در لبنان است حال آن كه اروپایی‌ها، سازمان ملل و بیشتر دنیا خواهان آتش بس فوری و سپس آغاز فعالیت‌های دیپلماتیك هستند.

وی گفت، آمریكا و اسرائیل به زودی درك خواهند كرد كه امكان اجرای كامل قطعنامه 1559 شورای امنیت سازمان ملل كه در دوم سپتامبر 2004 تصویب شد و در آن خروج نیروهای سوریه از لبنان و خلع سلاح حزب‌الله مطرح شد، قابل اجرا نیست.

هاس اضافه كرد، هیچ راهی وجود ندارد كه بتوان حزب الله را متقاعد و یا مجبور كرد تا خود را خلع سلاح نماید و بیشترین چیزی كه می‌توان در حال حاضر بدست آورد آتش بس و تا حدودی عقب نشینی از مرز اسرائیل با لبنان است.
وی در رابطه با اعزام نیروهای چند ملیتی حایل بین دو كشور گفت، این هم از مشكلاتی بود كه نشست رم نتوانست در باره آن به نتیجه برسد زیرا تا زمانی كه اسرائیل و حزب الله نشان ندهند كه خواستار حضور چنین نیرویی هستند هیچ كشوری حاضر نمی‏شود سربازانش را در قالب سازمان ملل به منطقه بفرستد.

هاس تاكید كرد بنظر نمی‏رسد تا زمانی كه چنین تحولی رخ دهد نیروی بین المللی هم شكل بگیرد و برای فعال شدن دیپلماسی ضروری است سوریه و ایران در روند درخواستها برای برقراری آتش بس قرار بگیرند و به این ترتیب اجرای قطعنامه 1559 به تاخیر افتاده و حتی مبادله اسیران نیز به آینده موكول شود.

هاس با اشاره به نقشی كه سوریه در گذشته در حوادث لبنان و حتی عملیات حمله به عراق در سال 1992 داشت گفت، آمریكا اشتباه بزرگی مرتكب می‌شود كه سوریه را منزوی می‌كند زیرا این كشور ضربه پذیر نیست و تلاش آمریكا برای منزوی كردن آن موجب سرنگونی نظام در این كشور نمی‏شود.
وی افزود، آمریكا در گذشته هم همكاریهای محدود با سوریه داشته است و این چیزی است كه باید مجددا برای آن تلاش شود خاصه آن كه روند تامین تسلیحاتی برای حزب الله از مسیر سوریه امكانپذیر است.

به گفته‌ها‌س، اگر هدف جلوگیری از دستیابی مجدد حزب الله به امكاناتی است كه اسرائیل در نبردهای اخیر آنها را از بین برده است ما ناچاریم كه سوریه را وارد صحنه كنیم و اجازه ندهیم كه یك محور سوریه-ایران برقرار شود و باید هر كاری را بكنیم تا پیوند بین این دو كشور را ضعیفتر كنیم.
این آمریكایی تا آنجا پیش رفت كه حتی توصیه كرد برخی تشویقهای اقتصادی و سیاسی به صورتی جداگانه در اختیار سوریه گذاشته شود تا سطحی محدود از همكاری با این كشور بدست آید.

هاس مدعی شد كه ایران تحریك كننده حزب الله برای اسیر گرفتن دو سرباز اسرائیلی بوده است تا از این طریق نشان دهد هرگونه برخورد شدید با برنامه هسته ای ایران می‌تواند مقاومت شدیدی را به همراه داشته باشد.
با این حال وی تاكید كرد حزب الله ابزار دست ایران نیست و این تشكیلات خود نیز مایل بوده است نشان دهد بازیگری اصلی است و حماس تنها جریان مقاومت در منطقه نمی‏باشد.

هاس هرگونه اقدام واكنشی از سوی امریكا به این بهانه كه ایران عامل بروز درگیری اخیر در خاورمیانه است را نادرست خواند و تاكید كرد ایران در حال حاضر یكی از قوی ترین قدرتهای منطقه است و این كشور بطور مشخص از تضعیف عراق سود زیادی برده است.

وی تاكید كرد، همانطور كه دیدیم ایران قادر است تا بر لبنان تاثیر گذاشته و در غزه و نقاط دیگر نیز نقش ایفا نماید.
هاس با بیان این مطلب كه در دیپلماسی باید واقعیتها مد نظر قرار بگیرند افزود، بسیاری استدلال می‌كنند قدرت گرفتن زیاد ایران خود دلیلی برای منزوی كردن این كشور و اعمال تحریمها علیه آن می‌باشد ولی می‌توان استدلال كرد دقیقا به همین خاطر باید دیپلماسی را با ایران فعالتر كرده و این كشور را وارد روندها كرد.

این تحلیلگر آمریكایی در پایان گفت، ایران و اسرائیل تنها قدرتهای منطقه هستند كه می‌توانند روند تحولات در خاورمیانه را شكل دهند.


اخبار روز چهار شنبه 2 اوت 2006

اسرائيل  چوب دو  سر  طلا                                       آرمان کوشا

ده ها کانال تلويزيون لوس آنجلسی ، نويسندگان و روشنفکران مزدور ، سلطنت طلبها ، آريا پرستان و سکت های شبه کمونيست  حکمتيون ، مروجين  اين  طرفند، یعنی  اسرائيل  می باشند

حمله تجاوزگران  و نژاد پرستان  اسرائيلی  به  نوار  غزه ، قتل عام  مردم  فلسطين ، نابودی  زير ساختهای  اقتصادی و منازل  مسکونی ،قطع  آب و برق ، محاصره  کامل  اقتصادی  و در يک  کلام  سياست " نسل کشی  بدون کوره های  آدم سوزی " بارديگر در رأس  برنامه  دولت  نژاد پرست  اسرائيل  قرار  گرفه  است، و درادامه  سياست  فوق ، طرح  حمله  به  لبنان  را  نيز  پيش  کشيده، چرا  که  اشغال  لبنان  نيز  از  اهداف  استراتژيک  صهونيستها  می باشد. حمله  همه  جانبه به لبنان  زمانی  صورت  گرفت، که در يک  درگيری  مرزی  ميان  نيروهای  اسرائيل  و حزب اله  لبنان هشت  سرباز اسرائيلی  کشته ودو سرباز  به اسارت  در آمدند.اسرائيل  با امتناع  از  معاوضه  اسرا ، حمله  سرتاسری و همه  جانبه ای  را که از مدتها پيش تدارک ديده بود آغاز کرد.
ظرف يک هفته که از اين حمله می گذرد ، صدها کشته ، هزاران زخمی و بيش از نيم ميليون نفر آواره شده اند. بخش زيادی از پلها ، بيمارستانها ، مدارس، منازل و شبکه آب و برق نابود شده ، و شهرهای لبنان مورد حمله جت های جنگنده قرار گرفته اند. شيوه حمله و سياست نابودسازی زيرساختهای اقتصادی و کشتار آگاهانه وعامدانه غير نظاميان از تاکتيک های  جنگی فاشيست های هيتلری بوده است ، که اکنون دولت اسرائيل آنها را به عاريت گرفته است.
دولت نژاد پرست اسرائيل برای توجيع حمله و عمليات وحشيانه خود و جلب مساعدت و حمايت امريکا ، اروپا ، و دولت های منطقه ، تبليغ  می کند  که گويا " اين جنگ  در واقع  ميان  اسرائيل و ايران  است ، و پس از سرکوب  عوامل  جمهوری اسلامی و اسلام سياسی ، خاتمه  خواهد  يافت" . دولت  اسرائيل برای  جا  انداختن  اين  تبليغ  تمام  عوامل  سياسی  و رسانها را به خدمت  گرفته است . حمايت علنی و نا محدود  امپرياليست امريکا ، حمايت  امپرياليست  انگليس و " بيطرفی " موذيانه ديگر امپرياليستها و دولتهای  مرتجع ، نتيجه  عملی  اين طرفند  اسرائيل  می باشد .
 
اثر اين طرفند ارتجاعی  متأسفانه  در اپوزسيون  ايرانيها  نيز تأثير خود  را به جا  گذاشته است.ده ها کانال تلويزيون لوس آنجلسی ، نويسندگان و روشنفکران مزدور ، سلطنت طلبها ، آريا پرستان و سکت های شبه کمونيست  حکمتيون ، مروجين  اين  طرفند ، یعنی  اسرائيل  می باشند . آنها  تلاش  می کنند ، حس ديرينه همدردی و حمايت از خلق فلسطين و اخيراً لبنان را از ميان اذهان عمومی محو کنند ، و به جای آن احساسات جانبدارانه  نسبت  به نژاد پرستان اسرائيلی و کينه های نژاد پرستانه  نسبت به  خلق های  عرب  و مسلمان را جانشين کنند . هرکس و يا هر گروه که ماهيت نژادپرستی دولت اسرائيل را نشناسد، و یا انکار کند ،تجاوزات و نسل کشی آن را در بستر مناسباتش با رژيم ايران توجيع و توضيع دهد به  همان دامی غلطيده است که سازمان جاسوسی موساد آن را پهن کرده است.   برخلاف  بيانيه حزب " کمونيست کارگری " تجاوز اسرائيل به فلسطين ولبنان ،  نه  " جنگ  اسرائيل با  تروريستهای اسلامی " است و نه " جنگ اسرائيل با عوامل جمهوری اسلامی "   و نه " اين جنگ ربطی به مردم فلسطين و لبنان ندارد " است. اينها تز و تئوری های ساخته پرداخته موساد و رسانه های امپرياليستی اند، تا ماهيت فاشيستی و تجاوزگرانه اسرائيل را مخفی و يا مخدوش کنند .اين تحليل از همان قماش تحليل است که در اشغال افغانستان اين حزب را در کنار امپرياليستها ، حامد کرزی ومجاهدين شمال قرار داد. اما، اين جنگ ادامۀ سياست نسل کشی و اشغال گری نژادپرستان اسرائيلی است بر عليه خلق های فلسطين وعرب ، در راستای منافع امپرياليست امريکا ، نه يک کلمه بيش  و نه يک کلمه کم . ماهيت  مشروعيت دفاع  و مقاومت عادلانه مردم فلسطين و لبنان نه ربطی به جمهوری اسلامی دارد ، و نه به ماهيت حماس و حزب اله ، بلکه  ريشه در ذات  فاشيسم و تجاوزگری  اسرائيل دارد . ايجاد هر گونه خلل در دفاع و مقاومت عادلانه مردم تحت عنوان " اين جنگ تروريستها ست و ربطی به مردم فلسطين و لبنان ندارد " يک ايده ارتجاعی و مشکوک است ، که در بيانيه فوق آمده که در عمل در خدمت نژادپرستان اسرائيل است . هر کس اين واقعيت را انکار کند، اگر جنايتکار نباشد ، يک احمق بتمام معنا می باشد .تحليل و نتيجه گيری سکتهای حکمتيون سلطنت طلبان ،  و آريا پرستان دارای  مشابهت های زيادی هستند . خزوعبلاتی از اين قماش البته در قالب الفاظ و ادبيات فاشيستی از جانب جوجه پان ايرانيست هايی چون سرور کورش گلنار نيز نشخوارشده ، که در جواب به اين سروران بايد گفت : هيتلر آسوده بخواب که  کورش  بيدار است . تنها حُسن افرادی ازاين گونه  در اين است ، که وجود آنها  هر گونه شک و شُبحه را در ماهيت فاشيستی  رژيم شاه  بر طرف می کند، وسرنگونی آن ، هر چند منجر به حاکميت رژيم ارتجاعی جمهوری اسلامی شد ، اما به اندازه سر سوزنی  از ندامت و پشيمانی در انسانهای شرافتمند ايجاد نمی کند .

رژيم جمهوری اسلامی  به هر درجه مرتجع و جنايت کار باشد ربطی به ماهيت نژادپرستی و تجاوزگری اسرائيل ندارد. تجاوزگری اسرائيل با پيدايش جمهوری اسلامی ايجاد نشده است. آن ريشه در ذات صهونيسم و پيوند و پيوستگی به امپرياليستها  دارد. هر چند خرافات مذهبی پايه و اساس ايدولوژی صهونيست و دولت اسرائيل می باشد. آنها بنا به خرافات مذهبی ، خود را" قوم  بر گزيده " می دانند که از طرف  خدا "سرزمين موعود "( از نيل تا فرات ) به آنها ارزانی شده است .به عبارتی  موجوديت خود را بر پايه ايده های  نژاد پرستی "قوم بر گزيده" و تجاوزگری به "سرزمين موعود"قرار داده اند .نژاد پرستان اسرائيلی  سياست نسل کشی مردم فلسطين را  نيز با استناد به خرافات مذهبی  توجيع  می کنند ، که گويا مردم فلسطين همان اقوامی  هستند که در سفر افسانه ای  موسی از مصر به فلسطين راه بر او بسته بودند ، و اکنون ( پس از 5000  سال ) به قصد انتقام آنها را سزاوار مرگ و نابودی می دانند. دولت اشغال گر اسرائيل ضمن تجاوزگری و نسل کشی ، به مثابه چماق امپرياليست امريکا     جهت سرکوب خلقهای منطقه نيز عمل می کند ، و از اين بابت چوب دو سر طلا می باشد .

آرمان  کوشا  2006-07-22


چریکهای حزب الله  سخت از خاک لبنان دفاع می کند و این بار هم ضربات سختی را به ارتش اسرائیل وارد نموده است.

خبر گزاری فرانسه - بعد از به توپ بستن  جنوب لبنان در منطقه  " ایتا ال شب "  و کوشش ارتش اسرائیل برای بدست آوردن مناطقی برای ساختن خط  نواری  به قطر دها  کیلومتر برای استقرار  همیشگی نیروهای خود، سخت مورد حمله نیروهای متحرک چریک های حزب الله لبنان واقع شد و تلفات  سنگینی با از کار افتادن وسایل جنگی  و زخمی شدن 25 سرباز و کشته شدن سه نفر از آنان وارد شده است. ارقام کشته  و زخمی ها توسط ارتش اسرائیل اعلام گردیده و می بایست تعداد آنان خیلی بیشتر از آن باشد که ارتش  رژیم فاشیستی - صهیونیستی اسرائیل بیرون می دهد.

جهود " الهود الموت" ،  نخست وزیر صهیونیستی اسرائیل می گوید : " ما نقشه لبنان را تغیر خواهیم داد ."   

خبرگزاری فرانسه

چند ساعت قبل از پایان به اصطلاح آتش بس ، هواپیما های اسرائیلی شرق لبنان را مورد هدف قرار دادند و تنها در منطقه " بال بک" 24 راکت پرتاب شده است. برحسب گزارش پلیس بالگرد ها در ارتفاع بسیار پائین پروراز کرده و جاده ارتباطی میان سوریه و لبنان را مورد هدف قرار داده اند و سه ایستگاه پمپ بنزین را منهدم و به آتش کشیده شده است . هنوز از تعداد تلفات مردم این منطقه خبری در دست نیست.

بمباران هوایی اسرائیل به بیروت و دیگر شهرهای لبنان و همچنین به توپ بستن دهکده ها و مناطق مسکونی در جنوب آن کشور توسط تانک های ارتش اشغالگر اسرائیل باعث مرگ و زخمی شدن بسیاری از شهروندان لبنان و خسارت کلانی برای بالغ بر میلیارد ها یورو شده است. وزیر سلامتی و بهداشت لبنان اعلام نمود:" بر حسب آمار به دست ما رسیده تا کنون 828 در اثر حمله نظامی اسرائیل به لبنان جان خود را از دست داده و 3200 نفر زخمی شده اند. این ارقام موقتی و ابعاد جنایات دولت اسرائیل بسیار بیشتر از آنجه تا کنون اعلام شده است می باشد. حال بعد از پایان جنگ که آرزوی فوری آنرا داریم ، امکانات وسیعی خواهیم داشت که بتوانیم جستجوی دقیقتری پرداخته"

در منطقه جنوبی طرابلس بیش از 150.000 نفر از شهروندان  که از پناه جویان جنگ زده می باشند به آن شهر روی آورده و بدنبال جان پناه برای خود بودند. ارتش اسرائیل بعد از شروع مجدد جنگ و حمله نظامی به حومه طرابلس مردم بسیاری از آن شهر گریخته و در راه بندان های سختی در جاده ها بر قرار است گیر مانده اند. مردم بسیاری دیروز ، دیشب و امروز ، خسته ، گرسنه و تشنه در امتداد جاده ها آوار ه می باشند. در میان آوارگان جنگی کودکان و کهن سالان مرد و زن دیده می شوند. هنوز در شهر طرابلس 10.000 باقی مانده و امکانات خروج برای آنان فراهم نشده است.    

خبرگزاری آلمان - بروکسل -" از 25 عضور کشورهای اتحادیه اروپا ،   2 کشور مخالفت خود را با آتش بس فوری اعلام نمودند . این دو کشور انگلستان و آلمان بودند. پس از بحث و گفتگو های بسیار مجبور شد بنا بر گفته " فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر خارجه آلمان : " در قطع نامه برای آن که نظر ما را هم در مفواد آن در نظر گرفته شود به جای کلمه "قطع فوری جنگ" کلمه " قطع عملیات نظامی" آورده شده است".  - یعنی قطع عملیات نظامی به مفهوم   استقرار نیروهای ارتش اشغالگر اسرائیل در داخل خاک لبنان می باشد  و بدین طریق افکار عمومی مردم جهان را فریب مید هند . توطئه و خرابگاری انگلستان و آلمان در قطع نامه ، پیش بردن اجرای خواست سیاست  استراتژیک نظامی اسرائیل بنا بر گفته جهود "الهود المرت" نخست وزیر آن کشور است که می گوید: " ما نقشه لبنان را تغیر خواهیم داد"  خواهد بود.  


 اخبار روز های گذشته را می توانید با کلیک کردن اینجا باز خوانی کنید.

اخبار روز سه شنبه 1 اوت 2006

آرزوی ما باز گشت  سلامتی  فیدل کاسترو رهبر انقلاب کشور کوبا و خواهان عمر طولانی برای  او می باشیم

هاوانا- کوبا ، خبرگزاری آلمان: " رهبر کشور کوبا فیدل کاسترو به خاطر بیماری رودوی در بیمارستان بستری گشت."

فیدل کاسترو رهبر خردمند کوبا و سن او 79 سال می باشد و در یکی از بیمارستان های هوانا بستری است. فیدل کاسترو سمبل مبارزات ضد امپریالیستی خلقهای آمریکای لاتین و در رهبری آن می باشد. سالها است که کشور کوبا مستقل و استوار بر روی پای خود ایستاده و بدون کمک خارجی در راه استقلال سیاسی و اقتصادی قدم بر می دارد . و زندگی مردم کوبا به مراتب به دوران قبل از انقلاب بهتر می باشد. در کوبا نسلهای جدیدی  وارد اجتماع گردیده اند.  اکثریت آنان دارای تحصیلات عالی می باشند. سیستم سلامتی و بهداشت خلق کوبا  نه تنها برای مردم کشورهای آمریکای لاتین نمونه می باشد، بلکه برای کشور همسایه خود ایالات متحده  که در 150 کیلومتری آن قرار دارد، نمونه است . بسیاری از مردم  آمریکا ، از داشتن بیمه سلامتی و حق بازنشستگی محروم هستند و محرومیت اجتماعی و فقر مقاله ای روشن و خوانا است که در باره زندگی بخش وسیع مردم آمریکا توسط  جامعه شناسان آن کشور نوشته شده و در مطبوعات آن کشور خوانده می شود.امپریالیست آمریکا مبالغ هنکفتی برای کودتای نظامی و اشغال آن کشور و ترور رهبر آن  خرج نموده و امپریالیست امریکا ، امپریالیستهای اروپایی ، کلیه ارتجاع جهانی و ضد انقلابیون  کوبایی و طرفداران باتیستا  در شهر میامی در ایالت فلوریدا امروز صبح از شنیدن خبر بیماری فیدل و عمل جراحی او خوشحالند. ولی تجربه تلخ فروپاشی شوروی سابق و کشورهای اروپای شرق و بینوایی رو به رشد  نیم میلیارد انسان در آن کشورها نشان داد که سرمایه داری انحصاری جهنمی است که هر کجا پای گذارد ، بینوایی فقر را ایجاد و  جنگ های قومی و نژادی را در آنجا ایجاد می نماید. باید مردم کشور کوبا از وقایع حاصله در آن کشور ها که شخص گرپاچوف هدیده آور نکبت و بدبختی برای مردم کوبا بود و فیدل کاسترو در مقابل آن با قاطعیت ایستاد درس بیاموزند.

 کشور کوبا ،  تنها جزیره ای بیش نیست  و 47 سال در محاصره اقتصادی آمریکا می باشد . کوبا   در مقابل  سیاست جنگ ، کشتار، کودتای نظامی ، تهدید های ترور فیدل کاسترو و رهبران حزب کمونیست کوبا توسط نیروهای ضد انقلابی که امپریالیست آمریکا  از آنها حمایت و میلیونها دلار به آنها پرداخته و می پردازد، ترسی به دل راه نداد و سخت استوار ایستاد.

فیدل رهبری است که در میان مردمش رفت و آمد می کند . با جوانان در سالهای پر انرژی زندگی خود بسکتبال و بیسبال بازی می نمود. سالگرد مراسم روز انقلاب کوبا و مخصوصا برگزاری جشن اول ماه مه بیش از یک میلیون کارگر و زحمتکش در میدان انقلاب در هاوانا جمع می شوند و  رهبران حزب کمونیست کوبا و فیدل کاسترو در کنار مردم کوبا به جشن و سرور می پردازند  و تصویر بزرگ چه گوارا در میدان می درخشد.

فیدل کاسترو مشوق  مردم کشورهای عقب نگهداشته شده و همچنین مردم آمریکای لاتین برای بدست آوردن استقلال سیاسی و اقتصادی می باشد و نقش مهمی را در اتحاد خلقهای آمریکای لاتین به عهده  دارد. فیدل مشوق و سمبلی برای  رئیس جمهور ونزوئلا "هوگو چاوز" و رئیس جمهور کشور بولیوی "  اوو مورالس " است. امروز چشم امید بسیاری از مردم آمریکای لاتین به مبارزات استقلال طلبانه دوکشور ونزوئلا ، بولیوی دوخته شده است.کوبا باید راه خود  ر ا در خود کفایی و حمایت از دستاورد های سوسیالیستی که در مبارزه طولانی بدست آورده است ادامه دهد و خواهد داد. عربده های خائنین سوسیال دموکراسی و دمو کرات های سوسیالیست ، یعنی طرفداران  پولاریزم همان  اعمال قدرت بورژوازی، خصوصی کردن و نابودی دولت رفاه در آن کشور است و باید در گذشته و فردا  حزب کمونیست کوبا با تمام این آفات گندیده که گرپاچف نمونه ان بود مبارزه کرده و آن مبارزه را بسط دهد و هوشیار و بیدار بود. نویسنده این مقاله خاطرات بسیاری شیرینی  از کشور کوبا دارد و فرصتی بدست آید ،  از مبارزه ، کار و تلاش مردم کوبا برای شما نقل خواهد کرد. کوبا سرزمین آفتاب و هرگز خورشید آزادگی و استقلال در آن غروب نخواهد کرد.                                           شیردل


 اخبار روز های گذشته را می توانید با کلیک کردن اینجا باز خوانی کنید.

اخبار روز  دو شنبه 31 ژولای2006

 گزارش مختصر تلویزیونی از دمشق و تهران - سایت ایرانی ما

امروز تظاهرات گسترده ای در کشورهای عربی به خاطر کشتار مردم دهکده قانا که توسط ارتش اشغالگر صهیونست انجام گرفت بر پا گشت. میلیون ها زن و مرد به خیابان آمدند . این تظاهرات در دو کشور سوریه و ایران  در شهرهای  دمشق و تهران برگزار شد و دها هزار نفر در آن شرکت نمودند . فیلم گزارش از تظا هرات تهران  و دمشق اکنون برای  شما آماده کرده ایم . این فیلم  از تلویزیون Arte آلمان - فرانسه در ساعت 7:50 دقیقه شامگاه امروز پخش شد و ما مستقیما برای شما  بر روی سایت آورد ایم.

 آیا شما به ما خواهید گفت تروریست؟

يك مقام وزارت كشور عراق اعلام كرد، ۱۲تن از كاركنان اتاق بازرگاني و صنايع آمريكا و عراق ظهر امروز (دوشنبه) در منطقه "عرصات" در مركز بغداد توسط افراد مسلح ربوده شدند.
خبرگزاري فرانسه به نقل از اين مقام كه خواست نامش فاش نشود، گزارش داد، افراد مسلح كه لباس پليس را به تن داشتند با ‪ ۱۵خودروي نظامي آمريكايي از نوع "جي ام سي" وارد ساختمان اتاق بازرگاني و صنايع آمريكا و عراق شده و يازده تن از كاركنان آن را به همراه مدير اتاق بازرگاني به مكان نامعلومي، منتقل كردند.
اين خبرگزاري همچنين به نقل از اين مقام نوشت، افراد مسلح همچنين صبح امروز ۲۵تن از كاركنان شركت فروش تلفن‌هاي همراه "الراوي" كه در مجاورت اتاق بازرگاني و صنايع آمريكا و عراق قرار دارد را نيز ربودند.

 سازمان سیا تجربه بزرگی در امر آدم ربا ئی دارد.  سالهاست اپوزیسیون را از اروپا دزدیده و همراه کشیش با یک تابوت به کشور دیگر مانند کره جنوبی روانه  می کند.  رئیس اتحادیه کارگری در تبعید دزیده و روانه سئول  کرده  تا به دست شنکنجه گران خود تربیت کرده سازمان سیا رسانده و او را به قتل رساند. در ایتالیا سازمان سیا مخالفین را در روز روشن در اتومبیل کرده و بعد از مدتی سر از جزیره  گواتانامو در می آورده اند و زمانی که چشم کشودند که دیر بوده  وتحت سخترین شکنجه ها واقع می شدند.

در عراق هم بسیاری از افراد اپوزیسیون را با متد های مختلف  ربودند و روانه  شکنجه گاه کردند .  " امام " در هنگامی که به  مسجد می رفت ربوده شد و به  زندان القریب برده  و او را تحت سخترین شکنجه ها قرار دادند. تجربه آدم ربائی هم برای میهن پرستان عراقی لازم است و آن ها  همان معامله را با نمایندگان دشمن قدار عراق  انجام می دهند.

پس معلوم می شود که جنبش مقاومت مردم عراق از امکانات انسانی و مالی فراوانی برخوردار است . یعنی عده ای بسیاری از آنان در لباس پلیس هستند . از تمام آمد ور فتهای سربازان امریکائی خبر دارند ،  بلکه  شخصیتهای مهم سیاسی  از نخست زیر گرفته و اعضای دولت پوشالی و مزدور  تا نماینده مجلس احسن گو  را می شناسند و از محل زندگی آنان و رفت و آمدشان خبر دارند. با  دلالهای شرکتهای سرمایه داری در ارتباط بوده و حتی "برای بستن قرار داد"  به سراغ آنان می روند.

برای انجام دادن چنین کارهای بزرگ نیاز به تنظیم برنامه  و اجرای طرح دارد. جالب آنجاست که 15 خودروی نظامی آمریکایی در زیر پا داشته اند و بالباس پلیس وارد ساختمان اطاق بازرگانی می شوند و  همه آنها را با خود می برند . در میان ربودگان ، آقایان ارشد که نقش کلیدی برای حراج نفت ، ثروت طبیعی عراق و استثمار نیروی کار ارزان قیمت آن کشور را دارند ، دیده می شوند. سابق تنها این اعمال شجاعانه و پراز  تدبیر را   در کار خانه فیلم سازی هالیود نمی توان دید که هنر پیشه گان آن نقش ربودن  افسران ارشد نازی را به صورت "واقعی!" انجام می دادند. سازمان سیا بهترین استاد در  فنون آدم ربایی و تروریسم  بود و هست. 

آمپریالیست آمریکا به تمام این اعمال می گوید اعمال تروریستی ، ولی خود در حقیقت سازمان سیا و تشکیلات جهنمی آن استاد تروریست و درس  تروریسم را به بسیاری از افسران سازمان امنیت کشورهای خودی ، در رومانی ، مجارستان، لهستان و  غیره در آکادمی های مخصوص نظامی در مناطق مخصوصی در آمریکا میدهند.

حال اگر ما در ایران همین عمل را با شیوه بهتر و مهارت بسیاری انجام دهیم و آقای احمدی نژاد  رئیس جمهور نظام ، امام امت خامنه ای ، بزرگ مرد رفسنجانی ، خاتمی مهربان و لبخند گو ، اعضای کابینه ، و بخش ارشد  مجلس را با خود به گوشه ای از ایران منتقل کنیم  و آنرا آماده برای تحویل به شما دهیم ، آیا شما به ما خواهید گفت تروریست؟ فکر کنم قبل از شنیدن این خبر آقای بوش و بخش وسیعی از کابینه  و اعضای مجلس آمریکا به یک باره از خوشحالی سکته می کند و ما از آن درآمدی که انتظار آن را داشته ایم محروم می مانیم! و به این خاطر به فکر یک چنین کارهای پر دردسر وبی ارزش  که بهای آن پرداخته نمی شود نخواهیم رفت


الخليج: قانا هولوكاست خاورميانه جديد است

روزنامه اماراتي الخليج با بيان اينكه هولوكاست واقعي در روستاي قانا در جنوب لبنان به وقوع پيوست، خطاب به عرب‌ها نوشت: خوني كه در فلسطين و لبنان ريخته مي‌شود، خون شما مردم عرب است
به گزارش فارس، روزنامه الخليج در صفحه نخست خود عكس‌هايي از كودكان و زناني كه روز گذشته در روستاي قانا به شهادت رسيدند، به چاپ رساند.
اين روزنامه در سرمقاله خود با اشاره به اينكه 52 انسان بيگناه از جمله 32 كودك قتل عام شدند، نوشت: دشمن صهيونيست خواهان فلسطيني ديگر در لبنان است و آمريكا و انگليس نيز خواهان افغانستان و عراقي ديگرند.
اين روزنامه نوشت: آيا كشورهاي عربي به اين مسئله آگاهند كه خوني كه در لبنان و فلسطين ريخته مي شود خون آنها نيز هست. از كشتار قانا در سال 1996 تا كشتار قانا در سال 2006 و جنايت‌هايي كه پيش از اين در فلسطين، مصر، سوريه، اردن روي داده با هدف ريختن خود عرب‌ها صورت گرفته است.
الخليج خطاب به عرب‌هاي نوشت: خوني كه در فلسطين و لبنان ريخته مي شود خون شما است، جلوي آن را بگيريد.
الخليج همچنين مثلت آمريكا، انگليس و اسرائيل را عاملان اين جنايت و تهاجم به لبنان دانست و نوشت: از يك طرف آمريكا با ارسال بمبهاي هوشمند ويرانگر به اسرائيل آن را تجهيز مي‌كند از ديگر سو توني بلر نخست وزيرانگليس اين بمبها را از طريق خاك كشور خود به اسرائيل منتقل مي‌كند و در ضلح ديگر اين مثلت ايهود اولمرت جنايتكار جنگي قرار داد كه آنها را بر سر مردم بي دفاع لبنان فرو مي ريزد.


ما آنان را بادستان خالی از زیر زمین بیرون می آوریم

 ساعت 10:38 صبح روز دوشنبه 31 ژولای 2006 ، دفتر خبرگزاری آلمان در بیروت.

" سلام دحار" یکی از ماموران سازمان صلیب سرخ است که همراه با اولین اکیپ اعزامی در اولین ساعات روز خود را به محل دهکده قانا  رسانده است. او به جبر نگار ما می گوید: "هنوز صدای توپ ها و سلاح سربازان اسرائیلی قطع نشده بود و چند ساعت قبل ساختمانی مورد هدف و ویران گشته بود و هنگامی که ما بدانجا رسیدیم از آن دود بر می خواست.ما آنان را بادستان خالی از زیر زمین بیرون می آوریم . تاکنون 56 جسد انسان که تمام آنان افراد غیر نظامی می باشند در آورده ایم. از میان اجساد 25 کودک می باشند و امیدواریم تعداد کشته شدگان بیشتر از آنچه تاکنون از زیر آوار در آوردیم بیشتر نباشد."

کسانی که در اطراف محل جان سالم بدر برده بودند چنین بیان می دارند: " در یک لحظه زمین زیر پای ما لرزید و صدای انفجار شنیده شد و فضای اطراف ما پر غبار گشت."

در بیمارستان بندر طرابلس صدای زجه و ناله شنیده می شود. زخمیان روستای قانا در  بیمارستان شهر بستری نموده اند.

پدر مجروح که دچار شک سختی شده است. اسم فرزند خود را که هنوز در زیر آوار قرار دارد تکرار می کند.

در سرد خانه مادری جسد فرزند کوبیده شده خود را در آغوش گرفته و رهایش نمی کند.

عده بسیاری از مجروحان قادر نیستند صحبت کنند و قدرت سخن گویی خود را از دست داده اند.

جمعیت دیگر در راهرو بیمارستان در بخش پرستاری ویژه مجروحان سخت به علت کمبود جای بر روی زمین نشسته اند و در انتظار خبر می باشند.

ما شما را به صفحه عکسها که  خود سخن می گویند: دعوت می نمائیم .

" حسن حود" پزشک نامی بیمارستان ( ما در بخش دیگری از اخبار سایت ایرانی ما نام او را یکبار قید کرده ایم)  می گوید: " در آن زمان یعنی سال 1996 یکی بار دیگر جنایت هولناک دیگری انجام شد و خاطره آن را نمی نوان فراموش کرد. ارتش اسرائیل ساختمان قرار گاه سازمان ملل را به توپ بستند  و آن هنگامی بود که در زیر زمین حفاظتی 109 نفر از افرا معمولی پناه آورده بودند که یکبار همه آن ها کشته می شوند. " در پایان صحبت خود بیان می دارد:  " تاریخ یک بار دیگر تکرار شد." 


 اخبار روز های گذشته را می توانید با کلیک کردن اینجا باز خوانی کنید.

اخبار روز  یکشنبه 30 ژولای 2006

اسرائیل پست مرزی لبنان به سوریه را چند بار مورد هدف قرار داد

خبر گزاری فرانسه، روز یکشنبه،  30 ژولای ، ساعت 2:24 دقیقه به وقت اروپای مرکزی 

در اولین لحظات صبح روز یکشنبه بار دیگر ارتش  اسرائیل منطقه  " مننا "  را که در خط مرزی  و نقطه پست مرزی  میان لبنان و سوریه قرار دارد چند بار بمب باران نمود.

در پشت  فعالیت دیپلماسی بلر- بوش و فرستادن رایس به خاورمیانه  اسقرار نیروهای نظامی ناتو در منطقه مرزی شمالی و جنوبی لبنان ست . خلق لبنان هوشیارتر از آن است که با این گونه ترقند  ها فریب بخورد. 

 شیردل

عربده های بوش و بلر و سفر رایس تمدید فرصت برای جنایات اسرائیل است. بنابراین برنامه  سیاست واشینگتن و تل اویل ادا مه سیاست جنگ است بر نا بودی صلح واقعی و پایدار . افکار عمومی جهان شاهد جنایات دولت فاشیستی - صهیونیستی اسرائیل می باشند . دولت اسرائیل رنگ از روی او بر تافته و شکست سختی از نیروهای چریکی حزب الله خورده است. او قادر نشد مناطق مهم جنگی را با  "پاک سازی" حزب الله بدست آورد. تلفات سنگین نظامی و جانی بر او وارد وارتش اسرائیل اجساد  ده ها سرباز را همراه خود از این مناطق به بیرون برد.

کاریکاتور از یک روزنامه لبنانی می باشد

 بمباران های هوایی و کشتار مردم لبنان در جنوب آنکشور مخصوصا در یک  دهکده لبنانی به نام "کننا" که امروز یکشنبه انجام یافت و 50 پناهجوی جنگ زده به قتل رسیدند،  تلاش دولت تل آویل برای کشاندن دولت لبنان به پای میز مذاکره و قبول طرح از پیش فراهم شده اسقرار نیروهای نظامی و مسلح ناتو است. دیرور و امروز  در تمام گزارش خبرگزاری ها از لبنان که بدست ما می رسد ، صحبت از حملات نظامی اسرائیل و کشته شدن مردم لبنان  و همچنین " خانم رایس در حال مذاکره برای صلح است" آورده شده است. به جهان می خواهند به قبولانند که رایس  "فرشته صلح" است و آمریکا " میانجی گری " می کند. اما آنان نقشه حمله به لبنان را از ماه ها قبل طرح ریزی و ارسال دو سرباز اسرائیلی به خاک لبنان و دستگیری آن ها توسط  میلیشیای حزب الله  قدم های بعدی  برای  حمله ارتش اسرائیل  به لبنان بود و هست  و بعد از طرح کشتار  مردم لبنان ، صلحی به آنان اجبار می کنند  که با استقرار نیروهای مسلح ناتو که آغاز جنگ تحمیلی بر مردم لبنان است ادامه خواهد یافت .

عدم قبول استقرار نیروهای ناتو از طرف لبنان ادامه جنگی است که اکنون در حال انجام است. سیاست  جنگ و صلح و مذاکره همان سیاستی است که در  بخشی گزارش محرمانه و 1700 صفحه ای  ماکنامارا آورده شده و در در هنگامی که بار ها شهر ها و دهکده های  ویتنام شمالی و بندر هانوی توسط امپریالیسم آمریکا بمباران شد و هر بار امپریالیسم آمریکا با دستان  به خون آغشته ،  صحبت از مذاکره صلح می نمود و کوشش می نمود که خود را  طرفدار نشان دهد  و این کشور ویتنام است که صلح را نمی خواهد! 

کاریکاتور دیگر از یک روزنامه در لبنان

 امروز اسرائیل همان دست های به خون آلود امپریالیسم آمریکا است  و مجری سیاست  اوست  برای تغیر خاورمیانه و از میان برداشتن دولت سوریه و دولت جمهوری اسلامی است.

 حمله نظامی اسرائیل آغاز یک کارزار وسیع دیپلماسی "مذاکره برای صلح" یعنی ادامه  حمله نظامی ، کشتن مردم لبنان ، ویرانی آن کشور می باشد . در پشت  کنفرانس روم ،  آمدن و رفتن "کوندیلیسا رایس" آن روسپی سرگردان و سفر ناگهانی بلر به واشینگتن  برای "تنظیم طرح آتش بس!"  و همچنین تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت همان اجرای مقاصد شوم سردمداران کاخ سفید برای مردم لبنان و منطقه خاور میانه است. ارتش تا به دندان مسلح شده  ناتو را در دو منطقه مرزی شمالی و جنوبی در خاک لبنان مستقر نموده و دست به کشتار مردم لبنان و سوریه می زنند. ولی آتش سلاح های  مبارزین چریک های  فلسطینی و حزب الله  در  لبنان  و همچنین  مبارزه پارتیزان های  سوریه و داوطلبان آمده از کشور های اسلامی و عرب تلفات وسیعی بر ارتش اشغالگر ناتو وارد خواهد نمود و آنان را از لبنان  بیرون خواهد راند. آن تجربه تلخ را نیروهای ارسالی ناتو در افغانستان بدست آورده اند ،  ولی از آن درس نخواهند گرفت و دورنمای شکست فضیحت بار ناتو در لبنان آغاز ی است برای توجه افکار عمومی جهان به مسئله فلسطین، شکست سیاست بیرون راندن مردم فلسطین از سرزمین های خود توسط اسرائیل صهیونیست است.

با چند شکست پی در پی نظامی آمریکا دست از  دیپلماسی نظامی شده بر خواهد داشت و به پایان عمر جهان خوارگی آن امپریالیسم نزدیک می شویم. همزمان اوج وسیعی از بحران اقتصادی که پیامد آن بحران وسیع  اجتماعی در آمریکا خواهد بود ، آن کشور را فرا خواهد گرفت. باید کمونیستهای آمریکا (نه سازما نهای وابسته به سیا) از هم اکنون به این دورنما بیاندیشند و خود را برای روز های بزرگ که جهان تنفسی طولانی  برای صلح خواهد کشید و سوسیالیسم در بسیاری از کشورها ضرورت اجتناب ناپذیر و در برنامه کار روز قرار خواهد گرفت آماده نمایند . جمهوری اسلامی و رسوبات پان اسلامیست ، بنیادگرای کلیمی، مسیحی ، اسلامی و غیره از میان رفته و اراده بشریت در سیطره عقل و فریختگی طبقه کارگر جهانی قرار خواهد گرفت و او آینده بشریت را قلم خواهد زد.

"قطع فوری بمباران، دستها کوتاه از لبنان، آزادی برای فلسطین"

(تظاهرات ضد جنگ در برلین)

دیروز در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک جهان برعلیه حمله نظامی اسرائیل تظاهرات برگزار شد. جمعیت زیادی از مردم شهر برلین با چهره های مختلف و از کشورهای گوناگون در تظاهرات شرکت کرده بودند. آغاز تظاهرات از "شهرداری سرخ" در مرکز شهر شروع وسپس پس از راه طولانی و عبور از خیابانهای بسیار به میدان "پست دام" رسیده و در آنجا میتینگ پایان تظاهرات برگزار شد.

بسیاری از مردم  پرچم کشورهای فلسطین و لبنان را در دست داشتند. بروی پلاکارتهای حمل شده ، عکسهای ویران شده بیروت و عکس اجساد کودکان و زنان دیده می شد.

زنان بسیاری در میان جمعیت راه پیما قرار داشتند  و تعداد زیادی از آنان زنان مسلمان و از کشورهای مختلف بودند.

در روی باندرول های پارچه ای نوشته شده بود: "خلق لبنان را قتل عام می کنند ، جهان به تماشای آن مشغول است " ، " قطع فوری ترور بر علیه لبنان " ، " قطع فوری تروریسم دولت اسرائیل " و در روی باندرول های دیگر نوشته شده بود " برای آزاد کردن دوسرباز تمام لبنان را ویران کرده اند " ، " چه کسی دروغ های اسرائیلی ها را باور می کند "

در میتینگ پایان تظاهرات خواست های مختلفی توسط سخنرانان بیان گشت: "حمایت خلق آلمان از خلق های فلسطین و لبنان " و همچنین خواهان  فعالیت و همبستگی بیشتر جنبش ضد جنگ، جنبش کارگری آلمان و احزاب مترقی آن کشور بودند.

سازمان های برگزار کننده: شورای علی اتحاد عرب و انجمن محلی فلسطنیان مقیم برلین.

                                             تهیه خبر از طرف رفقای هوادار سایت ایرانی ما از برلین


 اخبار روز های گذشته را می توانید با کلیک کردن اینجا باز خوانی کنید.

اخبار روز  شنبه 29 ژولای 2006

سایت ایرانی ما به هیچ حزب و سازمانی وابسته نیست

جنایت امپریالیست آمریکا ورژیم صهیونیست اسرائیل درلبنان و فلسطین جنایت علیه بشریت است         
اکنون نزدیک به دوهفته است که رژیم نژاد پرست و صهیونیست اسرائیل با حمایت بی شائبه از طرف آمریکا و با بی اعتنائی کامل نسبت به واکنش و اعتراضات عمومی جهان و تمامی موازین برسمیت شناخته بین المللی به بمباران و قصابی مردم لبنان و فلسطین مشغول است. این جنایکاران تروریست و" متمدن" به یک جنگ تمام عیارعلیه مردم بیدفاع فلسطین و لبنان دست زده و با بمباران شهرها و مردم غیرنظامی سبعیت صهیونیسم را نشان میدهند. طبق گزارشات رسمی مطبوعات و رسانه های غربی بیش از پانصد نفر درلبنان تا کنون جان باخته، نزدیک به دوهزار نفر مجروح و قریب به هفتصد هزار نفر از خانه و کاشانه خود تارانده شدند. این وضعیت غیر انسانی و خشونت وحشیانه علیه مردم همچنان ادامه دارد و خشم ونفرت عموم مردم جهان را برانگیخته است.

اکنون بر همگان روشن است که تهاجم نظامی اسرائیل به لبنان و فلسطین و خطر گسترش این آدم کشی در منطقه نمی تواند در محدوده ربودن سه سرباز اسرائیلی در نوار غزه و جنوب لبنان مورد تحلیل قرارگیرد. آمریکا مدتهاست که در باتلاق جنگ عراق و افغانستان گیر کرده و عملا شکست خورده است. اکنون هیچ چشم انداز روشنی برای امپریالیست آمریکا و متحدین جنایتکارش برای خروج از بحران در عراق و افغانستان نیست و لذا باید افکارعمومی جهان را ازعراق و افغانستان به لبنان و فلسطین کشاند تا شاید فرجی شود. از سوئی آمریکا و اسرائیل طرح تجاوز نظامی به ایران را در سر می پرورانند و با انگشت اتهام بسوی ایران و سوریه در لبنان و فلسطین زمینه را برای ماجراجوئی های خطرناکی آماده میکنند. بعد از اشغال نظامی کامل لبنان و خلع سلاح جنبش حزب الله احتمالا نوبت ایران و سوریه فرا خواهد رسید. اینها ازگفتار دیپلماتیک و دوپهلوی رایس و بوش در مصاحبه های مطبوعاتی است و بسیاری از خبرنگاران کارکشته نیز بدان پرداخته اند. آمریکا با این هدف استراتژیک و چنگ اندازی بر چاه نفت ایران و اعمال سر کردگی بر سایر رقبا، به سرپل اسرائیل درمنطقه هنوز نیاز دارد و از طریق این غده سرطانی می تواند به ایجاد نفاق و تشتت در منطقه و دست اندازی به قفقاز، شمال آفریقا، و سراسر خاورمیانه پرداخته و پایگاه مطمئنی برای سرکوب جنبشهای استقلال طلبانه و انقلابی و کمونیستی باشد.
صهیونیستها می خواهند فلسطینی ها را وادار کنند که بعنوان زندانی و اسیر درشکم اسرائیل تن در دهند. مردم قهرمان فلسطین به زیر بار این زورگوئی ها نمی روند و بی باکانه میرزمند و حمایت بیدریغ مردم جهان را بدنبال دارند.
امروز روشن است که سیاست بنیاد گرایان صهیونیست به بهانه " حق حیات" و" امنیت" برای قتل عام مردم فلسطین و لبنان و شکست روحیه مبارزاتی آنها با شکست مفتضاحانه ای روبرو خواهد شد و جز این نیز نخواهد بود. امروز دیگر نمی شود به بهانه جنایات نازیها به تکرار همان جنایات نازیها علیه مردم فلسطین و لبنان مرتکب شد و آن را توجیه نمود. تروریسم دولتی آمریکا و اسرائیل و منافع انحصارات امپریالیستی مسبب تمامی نابسامانیهای مردم در لبنان ، فلسطین، عراق و افغانستان..... و منطقه و جهان است . باید مقابل فاشیسم،ا مپریالیسم و صهیونیسم ایستاد.

حزب کارایران(توفان) خواهان قطع فوری قتل عام مردم فلسطین و لبنان توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی اسرائیل است.
حزب ما خواهان خروج بی قید و شرط سرزمینهای اشغالی و پرداخت خسارت به مردم منطقه از جانب اسرائیل است.
حزب ما صهیونیسم را همدست امپریالیسم دانسته و آن را نژاد پرستی صرف میداند.
حزب ما توطئه و تجاوز به لبنان ، سوریه، ایران و هر کشوری در منطقه توسط اسرائیل و آمریکا را محکوم میکند و خواهان آن است که به این افسارگسیختگی صهیونیسم و امپریالیسم لگام زده شود.
حزب ما از مبارزات مشروع و عادلانه مردم فلسطین و لبنان برای آزادی و استقلال ملی حمایت میکند.
حزب ما امنیت مردم منطقه را ازراه کشتار جمعی و حذف فیزیکی محکوم میکند و خواهان امنیتی است که حقوق همه مردم منطقه را عادلانه برسمیت بشناسد. تا این حقوق متحقق نشود شعله مبارزه مردم فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان خاموش نمی شود و سراسر منطقه را دربرمیگیرد.

بررفقای حزبی در خارج از کشور است که با شرکت فعال و سازماندهی در تظاهرات های ضد امپریالیستی ، ضد اشغال و تجاوز به فلسطین و لبنان و با برجسته کردن اهداف شوم امپریالیسم و صهیونیسم درمنطقه از مبارزات مشروع، دفاعی و عادلانه مردم لبنان و فلسطین حمایت نمایند.

دست رژیم صهیونیست اسرائیل وامپریالیست آمریکا از جان و مال مردم بی
دفاع فلسطین و لبنان کوتاه باد!

حزب کارایران(توفان)
چهار مرداد 1385
www.toufan.org
toufan@toufan.org


مردم شلاغ خورده خلق لبنان نان قندی رایس را نمی خواهند و  وعده ده میلیون دلار کمک آمریکا به ارتش لبنان به مفهوم پاچیدن فلفل بر روی زخم های مردم آن کشور است  و آمدن رایس به بیروت بار دیگر خشم آنان را بر انگیخته است.

خبرگزاری فرانسه، شنبه 29 ژولای 2006

"آمریکا می خواهد 10 میلیون دلار برای مدرن کردن ارتش لبنان به پردازد           

Tom Casy سخن گوی وزارت خارجه آمریکا در روز جمعه در واشینگتن آن خبر اعلام نمود وسنای آمریکا ابتدا این کمک را تصویب کند."

این بار،   بار دوم است که رایس به بیروت می رود. این بار هم  با انزجار فراوان مادران داغ دیده و افراد باقی مانده خانواده های ای که  در زیر ساختمان های ویران شده جان خود را از دست داده اند روبر خواهد شد . مردم لبنان به پا خواهند خواست و نفرت عظیم خود را به رایس که حامی اسرائیل و نمایند دیپلماسی  تروریستهای کاخ سفید می باشد، بیان خواهند نمود.  از شمال تا جنوب از مسلمانان شیعه تا سنی ، مسحیان کلیسای ارتدکس ،  از مردم آواره فلسطین بخش چشم گیر جمعیت لبنان را تشکیل می دهند، همگی می گویند : "خانم رایس از کشور ما بیرون رو . شما دشمن مردم لبنان می باشید. شما آورنده صلح به کشور ما نخواهی بود. مرگ بر رژیم اسرائیل و مرگ بر امپریالیسم آمریکا."

چنین است زندگی مردم  لبنان،  لبنانی که در آتش می سوزد و از پیکره او خون جاریست و مدت 16 روز است که امپریالیسم آمریکا نمی خواهد  صدای زوزه و انفجار بمب های ویران گر را بر روی مردم آن کشور را بشنود،  گوشش در مقابل صدای گریه کودکان و ناله مادران کر می باشد   وچشمان خود را  بر روی اجساد کودکان در جاده ها قرار دارد و از زیر آوار بمب ها بیرون آورده شده که توسط هواپیمای  بمب افکن ، بالگردهای و سلاحهای  آمریکا یی  به قتل می رسند بسته است.

 منافع امپریالیسم آمریکا  فروش انواع سلا ح های جنگی به اسرائیل است و همچنین نیاز به سیاست تجاوزگرانه اسرائیل برای کشتار خلق فلسطین و خلق لبنان و دیگر خلق ها دارد. بدین خاطر از آغاز تولدش کر و کور بوده و خود جنگ آفرین، اشغالگر و خلق کش  می باشد.

تنها غریزه وحشی او  بوئیدن است که به دنبال مناطق نفتی در خاورمیانه و کشورهای همجوار دریای خزر است. هر کجا پای می نهد نیروی  خود را مستقر و پایگاه نظامی می سازد. کشورهای مستقل را اشغال نظامی می کند . عراق و افغانستان با خاک یکسان و تمدن بربرمنشانه مدل جرج بوش را برپا می نهد.

رایس به لبنان نرفته است که صلح را در آن کشور بر قرار کند. رایس به لبنان پای می نهد تا صف  متحد ضد استعماری، ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی را بعد از کشتار مردم لبنان توسط دست آهنین خود که اسرائیل است بر هم زند. او با وعده 10 میلیون دلار کمک به ارتش لبنان به آنجا رفته است ، .ولی نیرنگ او رنگی نخواهد گرفت.

خون ریخته شده میلیشیای  لبنان،  بهایی است که برای استقلال و تمامیت ارضی آن کشور پرداخته شده است. مردم لبنان به ارتشی که ژنرال های آن از پنتاگون و وزیر جنگ اسرائیل دستور گیرند و فرمان برند  نیازی ندارد. ارتشی که حامی منافع امپریالیسم آمریکا در لبنان است و برعلیه  خلق آزاده آن که سابقه مبارزه ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی او سنت مردم خاورمیانه گشته است ،  مورد استفاده قرار گیرد، احتیاج ندارد.

مردم لبنان ارتشی نمی خواهند که در جنگ بر علیه مردم فلسطین و مردم سوریه ، یاور ارتش  اسرائیل بوده و تمام امکاناتش را در اختیار آنان قرار دهد.

مردم لبنان ارتشی می خواهند که از تمامیت ارضی کشور خود در مقابل اسرائیل تجاوزگر دفاع کند و همچنین هیچ گونه کمکی از کشورهای امپریالیستی و مخصوصا آمریکا دریافت نکند.

این ارتش امروز در سنگر مبارزه در جنوب لبنان ، تبدیل به  ارتش آزادیبخش می شود و شکل و فرم می گیرد. هم توانایی ارتش متحرک چریکی دارد که بر ارتش صهیونیستی ضربه وارد کند  و آنان را تا میانه خاک دشمن تعقیب نموده  و هم می تواند به انواع سلاح های سنگین مسلح شود و پایدار از مرزها دفاع نماید.

مردم شلاغ خورده خلق لبنان نان قندی رایس را نمی خواهند و  وعده ده میلیون دلار کمک آمریکا به ارتش لبنان به مفهوم پاچیدن فلفل بر روی زخم های مردم آن کشور است  و آمدن رایس به بیروت بار دیگر خشم آنان را بر انگیخته است.


 اخبار روز های گذشته را می توانید با کلیک کردن اینجا باز خوانی کنید.

اخبار روز جمعه 28 ژولای2006 

ابعاد جنایات ارتش اسرائیل غیر قابل تصور  و خشم مردم جهان را بر انگیخته است.

شیردل

حمله سخت هوایی و زمینی اسرائیل در طول دو هفته گذشته، باعث مرگ تعداد بیشماری از مردم غیر نظامی لبنان شده است. دولت اسرائیل جنگ را بر علیه مردم غیر نظامی به پیش می برد و مردم بی پناه مورد هدف آتش ارتش اسرائیل  واقع می شوند.

ارتش اسرائیل در مقابل چشمان مددکاران صلیب سرخ و خبرنگاران انگلیسی یک کاروان پناهجویان جنگی را با راکد مورد حمله قرار می دهد. ارتش آنکشور قبلا با پخش اعلامیه از طریق ریختن آن بر روی مناطق مسکونی ، مردم را از منازل خود فرار داده و بعدا آنان را مورد هدف قرار می دهد و همچنین ارتش اسرائیل در 15 ژولای مردم دهکده " مرحوین" را در جنوب لبنان با توسط پخش اعلامیه از خانه هایشان بیرون آورده و آنان در محل جلوی دهکده جمع شده، که بتوانند از آن منطقه از طریق استفاده وسایل حمل و نقل خود را از زیر آتش نجات دهند. ارتش اسرائیل به آن جمعیت متمرکز حمله نموده و ده ها زن و کودک را به قتل رسانده است.

در هنگامی که جهان در اثر این حادثه متاثر و خشمگین می شود، اخبار دیگری از جنایات ارتش اسرائیل در مطبوعات انگلیسی زبان که در سرتاسر جهان می توان و بدان دسترسی داشت، منتشر می شود.

خانواده "سائیتا" هم مانند دیگر جنگ زدگان پناهجو از منزل خود بیرون آمده که مورد هدف راکد اسرائیلی قرار گرفته و در اثر آن سه نفر از اعضای خانواده او در محل کشته  و شانزده نفر دیگر سخت مجروح می شوند. تماشای این صحنه غیر قابل فراموش است. " فرزند 12 سال او که نام او "علی سائیتا" است به مادرش می گوید:" خواهش می کنم ، مادر زنده بمان، مادر زنده بمان ..."

همانطور که روزنامه گاردین می نویسد: "تمام جاده اصلی این منطقه پر از اجساد جنگ دیدگان پناهجو هستند که در اثر برخورد راکد های ارتش اسرائیل جان خود را از دست داده اند."

همچنین سازمان صلیب سرخ از محل حادثه گزارش می دهد: " که ده اتومبیل و چهار موتور سیکلت که  جنگ دید گان را حمل می کرده، مورد هدف قرار گرفته شده و همگی جان خود را از دست داده اند."

جان انگلند مسئول سازمان ملل در لبنان  می گوید: "دولت اسرائیل با شدت و خشونت غیر قابل تصور بر علیه مردم غیر نظامی در لبنان رفتار می کند و به صورت کامل تمام قوانین بین المللی را در باره حفظ جان  آوارگان جنگی و افراد غیر نظامی زیر پا می نهد. "

غیر قابل قبول

خبرگزاری فرانسه -پاریس

سازمان کمک رسانی " کمک های پزشکی بدون مرز" (MSF ) به خاطر حملات نظامی اسرائیل که شرایط بسیار سختی را برای کمک رساندن به مجروحین و بیماران ایجاد نموده است، اعتراض نمود و اعلام خطر کرد که کمک های پزشکی و مدد یاری به بازماندگان بمباران ها که افراد زخمی ، کودکان و کهن سالان می باشند، انجام نیافته است و ورود افراد غیر نظامی در مناطقی که در اطراف ان جنگ است غیر ممکن است.

سازمان "کمک های پزشکی بدون مرز" مفواد بالا را در روز پنجشنبه در اطلاعیه خود در پاریس انتشار داد و در تیتر درشت در بالای اطلاعیه آورده شده است - غیر قابل قبول


 اخبار روز های گذشته را می توانید با کلیک کردن اینجا باز خوانی کنید.

اخبار روز پنج شنبه 27 ژولای 2006 

87% از مردم لبنان از مبارزه مسلحانه حزب الله در آن کشور بر علیه نیروهای اشغالگر اسرائیل دفاع می کنند.

خبرگزاری آلمان، ساعت 12:8 بعد از ظهر روز پنج شنبه 27 ژولای 2006 ، بیروت- نیویورک

برطبق  موسسه آمارگیری  لبنان 87% از مردم آنکشور از مبارزه میلیشای لبنانی که حزب الله است، دفاع می نمایند. "مرکز آمار، و اطلاعات لبنان"  که نام آو BCRI  می باشد  دست به کار تحقیق زده است.  در ورقه سئوال آورده شده: "تجاوز ارتش اسرائیل در روز 22 ژولای به جنوب خاک کشور لبنان شروع گشت و حزب الله دوسرباز اسرائیلی را دستگیر کرد، آیا شما موافقید با این عمل ؟"  از نفر 800 سئوال کننده 70% پاسخ می دهند آری. در سئوال دیگر مطرح میشود :" آیا موافقید که حزب الله از مرزهای جنوبی لبنان در مقابل تهاجم اسرائیل دفاع کند؟" پاسخ مردم آن کشور چنین است. 87% از مردم لبنان از مبارزه مسلحانه حزب الله دفاع می نمایند درآن کشور بر علیه نیروهای اشغالگر اسرائیل دفاع می کنند.

 آری، برای نخست وزیر اسرائیل هر روز هدیه می آورند!

خبرگزاری آلمان- پنج شنبه 27 ژولای 2006 - ساعت 1:24 صبح - بیروت

"چشم اندازی به پایان جدال نظامی در لبنان دیده نمی شود. دیروز ارتش اسرائیل بزرگترین خسارت را دیده است. بر حسب گزارش ارتش آنکشور،  بار دیگر 22 سرباز اسرائیلی کشته و تعداد زیای زخمی شده اند و همچنین جنگ سختی در منطقه نوار غزه ادامه دارد."

ولی آمار اعلام شده از طرف ارتش اسرائیل سانسور شده و ارقام تلفات و مجروحین سربازان و نظامیان اسرائیل بالاتر و چند برابر آن است که سخنگویان ارتش اسرائیل بیان می کنند. ولی این را باید گفت اگر امپریالیست آمریکا گورکن خود در عراق تبدیل شد و کار جرج بوش تابوت سازی و بدرقه روزانه  اجساد "جی آیز"  (سربازان آمریکایی) است . در لبنان وضع بهتر از آنچه در عراق است برای رژیم جنایتکار تل آویل نخواهد بود.  صهیونیست های اسرائیلی به جای گرفتن بلند های و پستهای نظامی،  میلیشیای لبنانی  آنان را  در دام تله های مرگ در کمین گاه های خود جلب می کند. قلب دشمن منفور صهیونیستی را هدف قرار می دهند و آنان را کشته واز کشته آنان پشته می شود. حال جهود "اِلمرت" خود باید میخ های تابوت را زند و جانماز کلیمی ها را بر روی تابوت پهن نماید و دست دعا به آسمان دراز کرده و برای آنان دعاکند. آری ، برای نخست وزیر اسرائیل هر روز هدیه می آورند!                                          شیردل

 پیش به سوی مرگ


 اخبار روز های گذشته را می توانید با کلیک کردن اینجا باز خوانی کنید.

اخبار روز چهارشنبه 26 ژولای 2006 

خبرگزاری آلمان- روز چهار شنبه ، 26 ژولای 2006- بیروت

چهار نفر از اعضای پست مراقبت سازمان ملل در جنوب لبنان در شهر "خیام"، که در منطقه مرزی میان لبنان و اسرائیل قرار دارد، در حمله هوایی ارتش اسرائیل کشته شده اند.

کوفی عنان به اصطلاح "سخت اسرائیل را مورد بازخواست قرار داد و خواهان بررسی مرگ چهار نفر شد. مامورین دیدبانی در پست مستقر که توسط بمب های اسرائیلی به قتل رسیده اند، از کشورهای اطریش، کانادا، چین و فنلاند بوده اند ." در عکسی که سایت ایرانی ما آمده است نشان می دهد که آن پست در دل یک منطقه سکونی و همراه با آن با خاک یکسان شده است.

آقای کوفی عنان صحبت از تبانی  خود و سازمان ملل می کند. این تبانی از ماه ها قبل انجام یافته و آقای عنان از نقشه حمله به نوار غزه و لبنان اطلاع داشته است. بنا بر گفته خود از دولت اسرائیل می خواهد که نیروهای مستقر شده سازمان ملل را مورد هدف قرار ندهند. " چند هفته پیش بار دیگر شخصا از  آقای نخست وزیر اسرائیل خواستم که پستهای نظامی مورد هدف ارتش آن کشور واقع نشود."  آیا جان سربازان نیروهای سازمان ملل ارزشی برای رژیم صهیونیستی  ندارد؟ باید پاسخ داد که بی ارزش است و تمام پست های کنترل نظامی بر روی نقشه سالهاست مشخص شده و همچنین ماهوارها و هواپیماه های جاسوسی آمریکا و اسرائیل دقیقا از آن اطلاع داشته اند. پس اسرائیل عمدا این پست نظامی را مورد هدف قرار داده است. اگر کوفی عنان سربازان سازمان ملل را  از مناطق مرزی بیرون می آورد ، حزب الله لبنان و دولت آن کشور متوجه می شدند ، که خطر حمله اسرائیل به لبنان  موجود است و می تواند در طول چند ماه آینده به اجرا در آید. کوفی عنان با مصاحبه خود، دقیقا از برنامه حمله نظامی اسرائیل به لبنان صحبت کرده است و باید او هم مسئولیت مرگ چهار نفر سرباز سازمان ملل را بر عهده گیرد.

شیخ حسن نصرالله شخصیت سیاسی و محبوب مردم لبنان است. در تظاهرات دیروز که روز سه شنبه 25 ژولای بود در شهر بیروت برگزار شده، همه جا، عکس او در میان مردم دیده می شد و مردم لبنان فراروی مذهب و رنگ و خوی قومی،  او را سمبل دفاع از وحدت و تمامیت ارضی کشور لبنان شناخته اند. او مصاحبه ای با تلویزیون لبنان در بیروت نمود است که مختصری از آن را برای خواندگان می آورم: حمله نظامی اسرائیل به لبنان از زمان پیش تنظیم شده و نقشه آن توسط آمریکا و اسرائیل ریخته شده است. این نقشه برای نظم جدید در خاورمیانه می باشد. و تاریخ اجرای آن میان ماه سپتامبر و اکتبر بود که به اجرا در آید. ولی از آنجائی که ربودن دو سرباز اسرائیل برای آزادی زندانیان سیاسی فلسطینی و لبنانی و اعضای کابینه دولت فلسطین و نمایندگان مجلس آن کشور می باشد و توسط ارتش اسرائیل ربوده شده بودند، بهانه ای به دولت اسرائیل و آمریکا داد ، تا نقشه تدوین شده را کمی زودتر به اجرا در آورند. شیخ حسن نصرالله اضافه نمود: ما توانایی آنرا داریم که هدف های نظامی را  فراتر از بندر حیفا  دراسرائیل را مورد حمله موشکهای خود قرار دهیم  و می توانیم تا دورترین نقطه در خاک اسرائیل هدف گیری کنیم.


 اخبار روز های گذشته را می توانید با کلیک کردن اینجا باز خوانی کنید.

اخبار روز سه شنبه 25 ژولای 2006 

خبرگزاری فرانسه - سه شنبه -بیروت- اورشلیم

جهود " اِهود المرت" نخست وزیر اسرائیل در ملاقات با وزیر خارجه آمریکا خانم "رایس" که به اسرائیل آمده است می کوید " اسرائیل مصمم است جنگ را با حزب الله ادامه دهد"، ودر ادامه می گوید:" مبارزه ما بر علیه دولت لبنان نیست ، بر علیه خلق لبنان نیست، مبارزه بر علیه حزب الله است"

این دیدار دو همپالکی  است که در این لحظه بنیاز دارند که بر شانه همدیگر بکوبند و همدیگر را مورد عطوفت قرار داده و در مقابل دوربین ها  حمایت  جنایتکارانه امپریالیسم آمریکا از غصاب و میرغضب خاورمیانه که دولت صهیونیستی اسرائیل است ، بیان شود و دولت اسرائیل تاکید می کند که مجری محلی سیاست امپریالیسم آمریکا در تغیر خاورمیانه بزرگ می باشد. حال نگری بر نظرات  جهود- اهود المرت انداخته و به بینیم در پشت کلامات او چه نهفته است.

 به نظر شیردل -  تحلیل گر سایت ایرانی ما :  شعار   " اسرائیل مصمم است جنگ را با حزب الله ادامه دهد"  بی محتوی می باشد. و هدف آن تزلزلی است که توسط اعمال جنایتکارانه  اسرائیل که بر علیه خلق فلسطین و خلق لبنان   در صف صهیونیست ها افتاده و ایجاد شده است. لغت تزلزل واژ های بسیار دقیق برای آن است و اگر به فرهنگ لغت بزرگ یاد دهخدامراجعه نمائیم ،  چنین آورده شده است: اضطراب ، لرزیدن، آشفتگی و شاید لرزیدن نفس در سینه هیات  سیاسی صهیونیست ها باشد. و شاید بتوان شعر پرمغز و فریخته فیلسوف جهان دیده ما سعدی  را شاهد گیریم که آنهم نیشخندی است که سعدی  آنرا با هوشیاری و تردید به آنچه امروز هست می نگردد. بنیاد خاک بر سر آب است از این قبیل- (منظور شوینیسم و قدرت طلبی است)                            خالی نباشد از خللی یا تزلزلی . آری مجموعه دستگاهی که بر پایه قلدری و حاکمیت زور وزر است پوشالی است . رژیم صهیونیستی در گرداب تضاد ها و مشکلات غوطه ور است. بحران اجتماعی و وضع نا آرام و بهم خورده اسرائیل است که هرروز عده ای آن کشور را ترک می کنند. کشوری که رهبران آن با جنایت زندگی را بر مردم فلسطین تنگ و هر روز با اشغال نظامی و ساختن دیوار جدا سازی تنگ تر شده است. حال باید خوشه های خشم و انتقام را خود و با دست خود درو نمایند. نبود امنیت در داخل اسرائیل بزرگترین اظطراب را در سخنان نخست وزیر ایجاد نموده است و با "شعار جنگ را ادامه می دهیم" نشانه ترس و وحشت در کلام المرت است. اسرائیل   هر چه بیشتر پای در جنگ نهد، ضربات بیشتر سیاسی را خواهد خورد. او در گردابی فرو رفته است که راه خلاصی در آن نیست. افکار عمومی جهان با مردم فلسطین و مردم لبنان هست . هر لحظه -  بیشتر پرده از روی جنایات اسرائیل برداشته می شود. بیشتر در افکار عمومی منزوی می شود. حتی سیاستمداران کشورهای اروپایی به صورت مستقیم از اعمال و رفتار جنایتکارانه اسرائیل که حمله هوایی به لبنان و لشکر کشی به جنوب آنکشور است  دفاع نمی کنند .

دولت اسرائیل نمی تواند میان دولت لبنان و حزب الله نقاق اندازد زیرا حزب الله هم در مجلس نشسته است و هم در کابینه ، حزب الله، یعنی شعیان لبنان و همان بخش بزرگی از خلق لبنان است و غیر قابل تفکیک از فرهنگ و سنت ، مذهب ، تاریخ خلق  آن کشور می باشد . این را المرت خوب می داند. پس آنچه گفته است برای ساده لوحان و فریب خودی ها می باشد.                                                                 

"در پشت وراجی زیاد بی عملی پنهان است"

این جمله سر تیتر روزنامه "دیلی استار" که روزنامه بیروتی است و در صفحه اول آورده شده است  و همچنین  در مقاله به سفر رایس  به لبنان اعتراض نموده و تمام پیش شرط های اجرای قرار داد آتش بس را که  وزیر خارجه آمریکا را برای حزب الله گذاشته  است و همچنین خلع سلاح آن حزب می باشد،  لغو نموده است . تظاهرات پر شکوهی در بیروت برگزار شد و اعتراضات وسیعی به آمدن رایس که حامی جنایتکاران صهیونیست و نماینده امپریالیست آمریکا می باشد به عمل آمد.در عکس نشان می دهد که  همه از رهبر حزب الله دفاع نموده و تنها مذهبیون و شیعیان نیستند که عکس او را حمل نموده اند، بلکه  دیگر مردم لبنان هم عکس او را در دست گرفته اند و بنا بر این اصل که هرکسی مبارزه قاطع، چه نظامی و چه  سیاسی  بر علیه صهیونیستهای اسرائیلی انجام دهد ، مورد محبوبیت مردم لبنان است. 

تمام ادعای ارتش اسرائیل در باره ی گرفتن بلندی " بیست چببیل"  تا ساعت 9 شب به وقت اروپای مرکزی دروغ بوده و همچنان این نبرد ادامه دارد. بنا بر گفته سخنگوی ارتش اسرائیل 14 سرباز اسرائیلی زخمی و 2 سرباز حزب الله کشته شده است. آمار گفته شده از طرف ارتش اسرائیل نادرست است. ارتش اسرائیل کوشش می نماید تمام آمار واقعی تلفات سربازان  خود را مخفی نگهدارد. زیرا انتشار آن باعث ضعف روحیه سیاستمداران صهیونیست و نظامیان ارتش خواهد شد.

در اثر حمله اسرائیل به شهر نباتیه در جنوب لبنان یک خانواده هفت نفری به قتل رسیده است. ایستگاه تلویزیونی آینده در بخش گزارشات خبری می آورد: برخورد یک راکت یک خانه را ویران و تمام اعضای خانواده و کودکان آن کشته شده اند.

تاکنون از آغاز حمله هوایی و لشکر کشی زمینی ارتش صهیونیستی 390  نفرجان خود را از دست داده اند.

خبرگزاری فرانسه- ADC اتحادیه مهاجرین عرب در امریکا به خاطر عدم حمایت از هم زبانان خود در لبنان از بوش ، رایس و رامسفلد به دادگاه شگایت کرده است. در روز دوشنبه ،  آن سازمان می خواهد  که دولت آمریکا به اسرائیل اسلحه نه فرستد و فرستادن تسلیحات نظامی کمکی به ارتش اسرائیل خواهد بود که آنرا در جنگ بر علیه لبنان به کار خواهد گرفت و با کار برد آنان جان شهروندان لبنانی به خطر خواهد افتاد. بوش قول فرستادن بمب سنگین بونگر شکن را در گفتگوی خود با نخست وزیر اسرائیل به  رژیم صهیونیستی داده است و بدین خاطر اعراب مقیم آمریکا از بوش ، رایس و چنی به دادگاه شکایت کرده اند  .

سازمانهای دیدبانی حقوق بشر در نیورک (HRW ) ، دولت اسرائیل را برای استفاده دیگر از بمب هاب خوشه ای بر حذر داشته اند.

مامورین بررسی که به محل رفته و در روز 19 ژولای در منطقه لبنانی بیلدا پوکه یا بهتر بگویم مخزن آن بمب را پیدا نمودند. در اثر انداختن آن یک نفر کشته و تعداد زیادی زخمی شده اند. آنان از مخزن بمب عکس تهیه نموده اند که در کنار این گزارش  دیده می شود. استفاده از این بمب ها مورد قبول کارشناسان نظامی سازمان ملل نیست و در لیست مهمات ممنوعه می باشد.

این بمب  اغلب مناطق در مناطق مسکونی انداخته شده و بیشتر کودکان جان خود را از دست می دهند. در زبان انگلیسی به این بمب  می گویند ( Cluster Bombs ) و مواد انفجاری آن که بمب های کوچک می باشد و تعداد بسیار زیاد در بر دارد و  در مخزنی جا سازی می شود. در هنگام پرتاب  در فضا پخش شده و به صورت هزاران قطعه و در شعاع بسیار بزرگ، باعث کشتار مردم می شود. اولین کشوری که استفاده از بمب ها را ممنوع نمود کشور بلژیک می باشد و سپس کشور نورژ هم به صف ممنوع کنندگان بمب های خوشه ای پیوست. اخبار روز های گذشته را می توانید با کلیک کردن اینجا باز خوانی کنید.


 

 

 


 معرفی ساید و ما چه می خواهیم

  ما به هیچ گروه و دسته سیاسی وابسته نیستیم 

 از نفی استالین تا نفی مارکس

توطئه بزرگ به زبان  آلمانی Die Grosse Verschwoerung

آموزشهایی از انقلاب اکتبر

مختصری از تاریخ حزب بلشویک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنان

 

 

 

قطعنامه کنگره سوم حزب کار

ایران (توفان) پیرامون برخورد حزب ما به مسئله ملی در ایران

 دیکتاتوری پرولتاریا و بررسی " آزادی های بی قید و شرط "-پیرامون مبانی سوسیالیسم علمی-21

تظاهرات وسیع کارگران شیشه میرال

اعتصاب عمومی در کردستان با موفقیت انجام شد: مبارزه ادامه دارد-حزب کمونیست ایران (م ل م)

دستان بلر و بوش بیشتراز بمب گذاران لندن به خون آلوده است -  گالووگه نماینده پارلمان انگلستان

ا اصولیت انقلابی و  انقلابی نمایی    غیر اصولی- حزب کار ایران (توفان)

«غیرخودی ها» در ستایش گنجی و گنجی در ستایش « خودی ها»- حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست- مائو ئیست)

 

 

 

.