iranima@hotmail.com

 

جنبش دانشجویی در داخل کشور

کودکان


گزارشی از سخنرانی نماینده حزب کار ایران در اردوی بین المللی جوانان ضد فاشیست و ضد امپریالیست در دانمارک


توفان 77 شماره ویژه به مناسبت  صدمین سالگرد  انقلاب مشروطه ایران - حزب کار ایران (توفان)


به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران، تقدیم به خوانندگان سایت ایرانیما می شود- تهیه و تنظیم از شیردل


قتل زندانی سیاسی، اکبر محمدی  لکه لنگی بر دفتر جنایت  جمهوری تبهکار اسلامی  است - حزب کار ایران


دفاع سخیفانه حزب کمونیست کارگری  از جنایات صهیونیست های اسرائیلی - بهمن ادیب-

بهمن ادیب  بار  د یگر  همدستی قلم بدست داران حزب کمونیست کارگری و مخصوصا علی جوادی را با اسرائیل صهیونیست رسوا کرد . مقاله ای خواندنی و آموزشی   


دفاع از مردم فلسطین، دفاع از انسانهای تحت ستم است-بهمن ادیب- بهمن ادیب ، یکی از بزرگان تحلیل گر که نقد های او ، بگونه لنین کبیر ، دشمنان مارکسیسم را که در لباس مارکسیسم پنهان شده اند افشاء میکنند. یکی از آن دشمنان علی جوادی می باشد که دشمن  مردم فلسطین است. نقد او را خود بخوانید و قضاوت کنید.


توفان 76 منتشر شد


متن سخنرانی  رفیق شیردل در میتینگ 12 ژولای 2006  در ساعت 17 بعد ازظهر در محل شهر دیسبورگ آلمان Koenigstr , Lebensretterbrunnen


در انتخابات شورای اسلامی کار شرکت نمی کنیم- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه


18 تیر، روز خیزش شکوهمند دانشجویان علیه ارتجاع جمهوری اسلامی گرامی باد - حزب کار ایران (توفان)


بیان نامه هماهنگی  مبارزه ضد امپریالیستی در خاورمیانه

حزب مائوئیستی کمونیستی ترکیه (منطقه کردستان)- حزب کمونیست ترکیه ( جرقه)- حزب مارکسیست - لنینیست ترکیه (منطقه کردستان)- جبهة دموکراتیک برای رهایی فلسطین- جبهة خلق برای رهایی فلسطین -حزب کار ایران (توفان)- نشست عربی برلین


تجاوز اسرائيل ‌ محك قدرت نظامی ايران ؟م - راد


تهاجم وحشیانه ارتش متجاوز صهیونیستی به نوار غزه را بشدت محکوم می کنیم - حزب کار ایران (توفان)


دهقانان ما برگهای "کوکا" را جویده و خواهان اخراج یانکی از بولیوی می باشند.- شیردل


گزارش سوم-دسیسه صهیونیسم بر ضد تیم ملی فوتبال ایران ادامه دارد- حزب کار ایران (توفان)


از ما گفتن و از شما نشنیدن " تب فوتبال" تب خطرناکی است !!   شیردل


گزارشی از دسیسه صهیونیستها بر ضد تیم ملی فوتبال ایران- حزب کار ایران


سرکوب وحشیانه و فاشیستی تجمع زنان در میدان هفت تیر را به شدت محکوم می کنیم- حزب کار ایران (توفان)دسیسه صهیونیستها علیه فوتبال ایران در مسابقات جهانی فوتبال در شهر نورنبرگ- حزب کارایران (توفان)


توفان 75 منتشر شد


حمایت از مبارزه مردم در آذربایجان مکمل مبارزه بر ضد دامن زدن به "نفرت ملی" است- ازتوفان


تظاهرات عظیم مردم تبریز علیه جمهوری نفاق افکن و سرگوبگر اسلامی- حزب کار ایران (توفان)


هشدار می دهیم، خطر آمریکا و جنگ را جدی بگیرید!- ناصرزرفشان


بیانیه نشست سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب کار ایران (توفان) بعد از کنگره ی سوم - خطر تجاوز نظامی به ایران و ضرورت تقویت جنبش صلح


بوش تروریستی است که مرتکب نسل کشی شده ...تنی بلر همدست هیتلر است-رئیس جمهور و نزوئلا


 جستجوی فرشته عدالت-سندیکای شرکت واحد


توفان 74 را به خوانید


استالین پرچم است و مجددا بپا می خیزد-حزب کار ایران (توفان)


استثمار مضاعف دختران كار- سیمین مرعشی


برخیز ای داغ لعنت خورده!

شیردل


نكته هايي براي بالا بردن سرعت ويندوز-برای رفقای ایران


آموزش نصب ویندوز XP برای رفقای ایران


تجمع کارگری ـ دانشجویی برای حمایت از کارگران


عکسهای گرد همایی کارگران..


مشکل بوت کردن کامپیوتر (اجرا نشدن برنامه "ویندوز ایکسپی")- کار خدماتی


فرخنده باد اول ماه مه-حزب کار ایران(توفان)


برضد تهدیدات بربرمنشانه امپریالیستها و کشتار مردم ایران بپاخیزیم - حزب کار ایران (توفان)


بیاد شاملو


توفان شماره 73 منتشر شد


به قربانیان ماشین عظیم تبلیغات عوامفریبانه امپریالیستها-منتخب از توفان -حزب کار ایران


بحران هسته ای و چپ بی وظیفه- اسکندر نویدی


دلیل تراشی مسخره برای توجیح  خیانت ملی- حزب کار ایران (توفان)


بوی کباب به مشام دریوزگان سیاسی رسیده است- حزب کار ایران(توفان)


" ملی " از منظر آموزگاران پرولتاریا- بهمن ادیب


 آیا میهن پرستی کمونیستی در تناقض با انترناسیونالیسم پرولتری است ؟-بهمن ادیب


ملتی که به ملت دیگر ستم می کند خودش آزاد نیست-بهمن ادیب


بررسی تاریخ انقلاب اکتبر ، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوریکه امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند-بهمن ادیب


اپوزیسیون ترتسکیستی در گذشته و حال

حزب کار ایران (توفان)


نوروزتان فرخنده و پیروزباد- شادباش نوروزی حزب کارایران(توفان) به مردم ایران


دفاع از صهیونیسم و امپریالیسم ننگ است - هما ازلی پور اسفند 84


جلوگیری از شهید پروری و "مرده خوری " در دانشگاه شریف - شیردل


توفان 72 منتشر شد

خلقهای ایران را نمی توان با تهدید اتمی به تسلیم واداشت


باید با زور ، زورگویی را پاسخ گفت- ساید ایرانی ما

 تسلط بر جهان بینی لنینیسم  بپای تحیل انقلابی و واقعبینانه مسائل بین المللی نشست- این تحللیل را حزب کمونیست چین و حزب کار آلبانی  بر سر مسئله جنگ و صلح و داشتن بمب اتمی در مقابل رویزیونیستها - سوسیال- پاسیفیست ها و تمام خائنین مرتد و تسلیم طلب  داشته اند. این مرتدین مانند حزب کمونیست کارگری ستون پنجم امپریالیسم آمریکا در پشت  جبهه مشترک خلقهای   ایران  و جهان می باشند و خلقها در پیکار مشترک  بر علیه امپریالیسم آمریکا و دیگر امپریالیستها نبرد سختی راادامه می دهند. نه تهدیدات اتمی ، نه حمله و اشغال نظامی نمی تواند اراده پولادین آنان را در مبارزه به حق درهم شکند. عراق گورستان امپریالیسم آمریکا است. - داشتن بمب اتمی حق اجتناب ناپذیر هر کشور است و تا خلع سلاح اتمی به صورت کامل برای امریکا، اروپا و دیگر کشورها انجام نگیرد این حق هر کشور دیگری مانند ایران است به این سلاح مجهز گردد.


از"کارزار زنان علیه کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی " حمایت می کنیم- حزب کار ایران (توفان)


فرخنده باد هشتم مارس روز همبستگی زنان جهان!

حزب کار ایران( توفان) به مناسبت 17 اسفند روز زن


تفرقه بیانداز و حکومت کن - جوخه های مرگ نگروپنته در عراق فعال می شوند

حزب کار ایران (توفان)


علیه لیبرالیسم - مائو سه تنگ


حقیقت 26 از چاپ خارج شد

حقیقت نشریه ای انقلابی و یکی  ارگانهایی است که در اشاعه اندیشه رفیق کبیر مائو سه تنگ در ایران تلاش می نماید و ما شورای تحریریه  سایت ایرانی ما بزرگ میداریم کارهای پرافتخار و انقلابی مائو سه تنگ را و مبراء از هرگونه اپورتونیسم خورده بورژوازی  و سکتاریسم از اندیشه او دفاع کنیم


توفان 71 منتشر شد


امپریالیسم و حکمتیسم همدستان امپریالیسم و استعمار در عراق- حزب کار ایران (توفان)


نظام مردم کشی ،  نظام تجارت برای آدمکشی یعنی نظام پزشگی جمهوری اسلامی-شیردل 


همه و همه در کار کمک مالی باهمت عالی شرکت کنیم


نامه کنفدراسيون اتحاديه های آزاد کارگری برای آزادی آقای منصور اسانلو


اوج گیری مبارزات کارگری و مباحث درون جنبش - حزب کمونیست ایران (م ل م)


فراخوان دفتر خارجی حزب کار ایران (توفان) به احزاب برادر و سازمانهای انقلابی و مترقی در رابطه با دستگیری اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران


دو نوع برخورد متفاوت-مقاله برگزیده ای از توفان آینده  که در راه است!


از اعتصاب بر حق رانند گان    رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی حمایت می کنیم- حزب کار ایران (توفان)


بتاز ای پر ثمر توفان

اپوزیسیون ترتسکی در گشت و گزار_ از حزب کار ایران(توفان)


معرفی یک کتاب - از حزب کمونیست مارکسیست - لنینیست- مائوئیست


ساماندهی جهانی شکنجه و نقض گسترده و فاحش حقوق بشر توسط امپریالیسم- حزب کار ایران(توفان)


توفان 69 منتشر شده و مثل همیشه خواندنی و مخصوصا آموزنده


اطلاعیه حزب کار ایران (توفان) به مناسبت روز شانزده آذر


حقیقت منتشر شد


باز هم بلای زمینی، این بار در حوالی جزیره قشم -اطلاعیه حزب کارایران (توفان)


به دفاع از فعالین کارگری برخیزیم !- حزب کمونیست ایران م-ل-م


پیرامون احکام بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی و دستگیرشدگان روز کارگر- اطلاعیه- توفان


توفان 68 منتشر شد


جشن انقلاب اکتبر با موفقیت برگزار شد

----------------

رنگ سیاه رنگ جمهوری اسلامی است  و پیام ما به دانش آموزان و دانشجویان


قاتلین واقعی سران جمهوری اسلامی می باشند که باید به  پای میزمحاکمه کشیده شوند و به سخترین مجازات محکوم گردند.


وضعیت اعدام در ایران و اسامی جان گرفته شدگان


نمایش چهره ی واقعی زندگی  میلیون ها انسان در حاشیه تهران


اگر سجایای انسانی ثمره محیط است، پس باید محیط را انسانی کرد.


پایان افسانه منصور حکمت- از سربلند


گفتگو با بهمن ادیب فعال سیاسی و صاحب نظر در مسائل کارگری-گزارشگران


تریبونی برای کشورهای جنوب- لموند دیپلماسی-سپتامبر2005 و مختصر توضیح ما


وضعیت کارگران و خطر انحراف سندیکالیستی و آنارشیستی -توفان ارگان حزب کار ایران


گروه خبری ایرانی ما از آمریکا و انگلستان گزارش می دهد  صفحه و یژه


پیرامون مبانی سوسیلیسم علمی  (20) دکتاتوری پرولتاریا و آزادیهای بی قید وشرط


یک میلیارد دلار از خزانه  وزارت دفاع عراق به یغما رفته است!- از روزنامه  ايند يپندنت


آیا ما را  شریک شادی می دانید؟- گروه خبری ایرانی ما


سانحه مجدد انفجار معدن "باب نیرو" و کشته شدن 11 کارگر دیگر-اتحاد نیروهای انقلابی و کمونیست


کارگران قربانی نفع ‌پرستی سرمايه‌داران- حزب رنجبران ایران


چرا کارگران "بابنیرو" جان خود را باید از دست دهند؟ و چه کسانی مسئول چنین فاجعه خواهند بود؟- گروه خبری ایرانی ما


مرگ 11 کارگر معدن زغال سنگ " باب نیرو" گروه خبری- "ایرانی ما"


حقیقت 24 منتشر شد


كنفرانس بين المللی  در دفاع از مقاومت عراق


توفان 66 منتشر شد


ضرورت دولت دیکتاتوری پرولتاریا و مقوله اعدام -بحثی پیرامون مبانی پایه ای سوسیالیسم علمی (19) - بهمن ادیب متفکر مارکسیست


حزب و شوراهای کارگری- رابطه این دو پدیده بایکدیگر و نقش خرابکارانه ترتسکیستها و اکونومیستها در آن-بهمن ادیب


راه عقلانی لنینیسم یا ترتسکیسم ؟ - بهمن ادیب


نکاتی پیرامون انقلاب سوسیالیستی در یک کشور-بهمن ادیب


دلاوران جاودان ما، شراره باران اخگران ما، لاله های سرخ در خاوران ما


اعتقاد به معجزه «توفان» ما و توفان «کاترینا» حزب کار ایران (توفان)


افسانه " استالینیسم "   (7) از نفی استالین تا نفی مارکس   - دو سند از توفان


سلسله مقالاتی از رفیق بهمن ادیب- در هفته های آینده کار آوردن مقالات تکمیل می شود


به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی شهریور 67 -مردم ایران برای محاکمه کشیدن مسبین این فاجعه بیتابی می کنند

حزب کار ایران (توفان)


کردستان همچنان میجنگد-حزب کار ایران (توفان)


یادآوری شالگرد یک جنایت هولناک ضد بشری-حزب کار ایران (توفان)


جانی و آدمکش در مقام وزارت - از اسد مذنبی


نامه سوم مریم اخضرپور، همسر برهان دیوارگر از فعالین کارگری که در جریان حوادث کردستان بازداشت شده . در پایان نامه مریم احضر پور، نامه خواهر و مادر او که  به سازمانهای مدافع حقوق بشر نامه نوشته اند آورده شده است.


مقالات روزنامه های گاردين، لوموند و واشنگتون پست در باره  تهديد نظامی  آمریکا علیه ایران


بیانه در مورد انتصاب احمدی نژاد- گزینش بر سر چه بود؟ ریاست جمهوری یا مشروعیت-از توفان مرداد84 -مروری دیگر برای خواندن یک تحلیل درست --ساید ایرانی ما)


کابینه احمدی نژاد
باز گشت باند فلاحيان ـ سعيد امامی ـ حسين شريعتمداری
-
بهروز خلیق


کودک هشت ساله ام پدرش را ميخواهد!


نيوزويك: تهديد آمريكا عليه ايران توخالي است-پیک ایران، 12 مرداد 84


درسهائی از مبارزات درخشان مردم کردستان-حزب کارایران(توفان) هیجده مرداد هشتادوچهار

اورانیوم خوب بی خطر و اورانیوم شرّ پر خطر-حزب کارایران(توفان) نوزده مرداد هشتادوچهار


انقلاب مشروطیت  و درسهای آن- به مناسبت  سالگرد آن انقلاب  که بیداری آسیا نامیده شده است.


من خواهان آزادی فوری همسرم، برهان دیوارگر هستم


آنچه را جدیدا از توفان خواهید خواند- توفان ارگان حزب کار ایران است


سیروس ناصری افشاء می شود


        اطلاعیه

تا به شورش نکشد کار به سامان نرسد

حزب کار ایران (توفان)


اخبارکردستان -هر لحظه از گزارش می شود - مرکزخبری کومله- حکا و دیگر مراکز خبری


فراخوان کمیته مرکزی کومله برای اعتصاب عمومی در کردستان- کومه له


سندیکای پروژه ای، میراث انقلابی- برهان


این سری مقاله در  ستاره سرخ  ارگان حزب کمونیست آلمان مارکسیست - لنینیست به قلم رفیق شــیردل به تحریر درآمده ، چاپ و منتشرشد.


آنچه را در توفان 65 خواهید خواند


کارل مارکس به عنوان بزرگترین فیلسوف انتخاب شد- گروه خبری ایرانی ماه-25.07.005


خلقی به پا می خیزد-اخبار مفصل از مهاباد و کردستان- گروه خبری ایرانی ما


اطلاعیه - به مناسبت قتل شوانه قادری در مهاباد- ننگ و نفرت بر جلادان جمهوری اسلامی باد ! -حزب کارایران توفان


فراخوان عمومی جهت جمع آوری کمک مالی و بازگشت به کار
از طرف مسئول تبلیغات و اطلاع رسانی سندیکای شرکت واحد تهران


ضرب و شتم کارگران  توسط چماقدارن رئیس جمهور احمدی نژاد - تهیه گزارش گروه خبری ایرانی ما  -چهار شنبه  1384.04.22


کارگران ایران خودرو در بیست و پنجم تیر علیه عدم افزایش دستمزد ها و عدم اجرای بازنشستگی کارگران اعتراص  خواهند کرد


مقاومت و اعتراض مردم شهر مهاباد همچنان ادامه دارد


گروه G8 و ترور در لندن

م. راد


در باره گروه 8 کشور

م. راد


هیجده تیر، روز قیام با شکوه دانشجویان علیه استبداد و خفقان گرامی باد!.حزب کار ایران(توفان)


آکسیون و تظاهرات وسیعی بر علیه رهبران گروه 8 کشور در اسکاتلند

گروه  گزارشگر ساید ایرانی ما از از ادین برو


ورود  بوش به دانمارک مورد اعتراض بخش وسیعی از مردم دانمارک واقع شد

گزارشگر ساید ایرانی ما از کوپنهاگ دانمارک گزارش می دهد.  


ادامه ی اعتصاب در ايران خودرو ديزل


پیام همبستگی حزب کار ایران (توفان) به رفقای تحصن کننده در استکهلم


بیانیه در مورد انتصاب محمود احمدی نژاد-گزینش بر سر چه بود؟ ریاست جمهوری یا مشروعیت رژیم

حزب کار ایران (توفان)


دست پنهان خامنه ای در تقلبات انتخاباتی آزاد است حزب کار ایران (توفان)


زرفشان باید آزاد گردد


توجه- توجه-توجه-کلیک کنید حمایت فوری و همبستکی انقلابی  ضروریست


 

 

|معرفی  | اخبار |رسانه ها |  تفسیر سیاسی  |  مقا لات   احزاب  | جامعه  |زنان| کامپیوتر  |  کتابخانه  |سوسیالیسم| پیوند| زبان دیگر  |           سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

iranima@hotmail.com


سایت اختصاصی برای آزادی منصور اسانلو

سایت اختصاصی ما برای بهمن ادیب

 مجموعه مقالات بهمن ادیب را مطالعه نمائید

 

 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
 
 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
 

16.08.2006 07:22

اخبار و مقلات را در زیر عکس که آرم موقت سایت ایرانی ما تبدیل شده است آورده ایم.

اخبار روز سه شنبه 8 اوت  تا روز سه شنبه 15 اوت اینجا مطالعه نمایید

 اخبار را از روز سه شنبه 25 ژولای تا روز دوشنبه 7 اوت اینجا بخوانید

اخبار روز های گذشته را می توانید با کلیک کردن اینجا باز خوانی کنید.

بمناسبت صدمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران تقدیم به خوانندگان سایت ایرانی  می شود. تهیه و تنظیم از شیردل    


فشرده ای از سخنرانی نماینده حزب کار ایران (توفان) فرزانه آزاد در میز گرد اردوی بین المللی جوانان ضد فاشیست و ضد امپریالیست در دانمارک

گزارش کوتاه :
اردوی جوانان بین االمللی ضد فاشیست و ضد امپریالیست که امسال با میزبانی سازمان جوانان کمونیست دانمارک برگزار گردید، با موفقیت تمام به پایان رسید. این اردوی باشکوه ازجمعه 28 ژولای آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه یافت. در این گرد همایی بین المللی جوانان کمونیست مارکسیست لننیست از هندوستان، برزیل، اسپانیا، فنلاند، اکودور، مکزیک، فرانسه، کلمبیا، آلمان، ترکیه، سوئد، دانمارک …. شرکت داشتند و علاوه برحضور فعال و زنده جوانان کمونیست هئیت نمایندگانی از حزب کارایران(توفان)، کمیته برای عراقی آزاد در دانمارک و سوئد، انجمن دفاع از خلق فلسطین دردانمارک و ژورنالیست فلسطینی ناصر السهیلی و پاتریک مکمانوس نویسنده معروف دانمارکی … شرکت داشته و درمیزگردهای مختلف بویژه درمورد اوضاع خاورمیانه، تشدید تضادهای امپریالیستی و قلدرمنشی امپریالیست آمریکا و صهیونیست اسرائیل درمنطقه و جهان به سخنرانی پرداختند.

براستی که فضای حاکم بر اردوی جوانان، فضای صمیمانه و انترناسیونالیستی بود. گویا همه از یک کشور و با یک زبان گفتگو میکردند. فضای اردو فضای میزبان و میهمان نبود. همه هم میزبان بودند و هم میهمان. همه افراد شرکت کننده داوطلبانه در پیشبرد فعالیتهای اردو شرکت داشتند و با روحیه کمونیستی صمیمانه همکاری مینمودند.
نمایش فیلم جنبش سنگ انتفاضه(فلسطین) و دهها سخنرانی، برنامه ورزشی و فرهنگی و از سویی تزئین اردو با پرچمهای سرخ و داس و چکش و شعارهای ضد امپریالیستی و ضد فاشیستی و همبستگی و دفاع ازپرولتاریا و خلقهای جهان….به انسان نیرو میداد و احساس مینمود در کشوری که پرولتاریا قدرت را دردست دارد زندگی میکند. احساسی فارغ ازتبعیض و نابرابری و ظلم و زور و ستم. احساس دخیل درسرنوشت خویش. احساس برابری و انترناسیونالیستی….
حزب کارایران(توفان) نیز بدعوت از سازمان جوانان کمونیست دانمارک درمیزگرد روزشنبه 29 ژولای که پیرامون استراتژی امپریالیسم درخاورمیانه بود شرکت نمود و به سخنرانی پرداخت که مورد استقبال حاضرین قرارگرفت.
دراین میزگرد همچنین فعال مارکسیست لننیست، سامی جواد دبیر کمیته برای عراقی آزاد در دانمارک، هئیت نمایندگی رفقای ترکیه و ترولس ریس لارسون از سازمان جوانان کمونیست دانمارک به سخنرانی پرداختند
در زیرچکیده ای ازسخنرانی رفیق نماینده حزب کارایران(توفان) را که با حضوربیش از200 تن از جوانان کمونیست که ازچند قاره جهان گرد آمده بودند از نظر خوانندگان توفان میگذرد:
 

رفقای گرامی!
ضمن گرمترین سلامهای انترناسیونالیستی به شما عزیزان که دراین میزگرد حضور دارید، سخنم را درمورد فجایع دهشتناکی که اکنون درلبنان و فلسطین جریان دارد آغاز میکنم و سپس به اوضاع ایران میپردازم.
بیش از دوهفته است که دولت صهیونیست و نژاد پرست اسرائیل و امپریالیست آمریکا حملات از پیش طرح ریزی شده ای را علیه مردم لبنان و فلسطین آغازکرده اند. این جانوران آدمخوار تحت بهانه آزاد سازی چند گروگان اسرائیلی درغزه و جنوب لبنان بصورت وحشیانه و فاشیستی از هوا و زمین و دریا به بمباران اماکن غیر نظامی و نابودی تمام هستی مادی این دو ملت مشغولند و بیشرمانه این کشتار دسته جمعی و ویرانی زیر ساخت زندگی مردم را" مبارزه علیه تروریسم" مینامند و این جنایت را بنام " دموکراسی و تمدن" توجیه میکنند. بمباران بیمارستانها، مدارس، جاده ها، پلها، فرودگاهها، نیروگاههای آب و برق، مغازه ها و حتا دفاتر سازمان ملل متحد و بمباران شماری از اعضای این سازمان…. و اینها همه به بهانه مبارزه با "تروریستهای اسلامی" و بخاطر "امنیت برای یهودیان" صورت میگیرد و هر روز بر دامنه این کشتار و جنایات افزوده میگردد.
"دموکراسی بوش و اسرائیل درخاورمیانه بزرگ" جز این نیست که ما اکنون در لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان شاهد آنیم. بمباران وحشیانه و قتل عام مردم بی دفاع لبنان و فلسطین یاد آور حملات هیتلر نازی علیه خلقهاست که اکنون اسرائیل صهیونیست و آمریکا به زعامت جرج واکربوش بعنوان وارثان طبیعی فاشیتسهای آلمانی علیه مردم فلسطین و لبنان عمل میکنند…

بنظر حزب ما، دور جدید حملات علیه فلسطین و لبنان بخشی از سیاست طرح خاورمیانه بزرگ امپریالیست آمریکاست و در چهارچوب رشد تضادهای امپریالیستی بر سر کنترل منابع انرژی بویژه نفت در این منطقه قابل بررسی است. خاورمیانه اکنون به لحاظ موقعیت ژئوپولیتکی و منابع عظیم نفتی گره گاه تضادهای امپریالیستی است. منطقه ای که نزدیک به 90 درصد نفت و انرژی چین و ژاپن و بیش از 60 درصد نفت اروپا را تامین میکند. قابل توجه است که خاورمیانه در روز حدودا 30 میلیون بشکه نفت به کشورهای غربی و ژاپن و کره جنوبی صادرمیکند. کشور عربستان 9 میلیون بشکه نفت درروز تولید میکند و دارای ذخیره نفتی حدودا 260 میلیارد بشکه نفت است. ایران در دوران رژیم پهلوی 6 میلیون بشکه نفت در روز تولید می کرد و هم اکنون 4 میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند و دارای 160 میلیارد بشکه ذخیره نفتی است. امارات متحده عربی 2.4 میلیون بشکه درروز، کویت 2.2 میلیون در روز، عراق حدودا 2 میلیون در روز، قطر نزدیک به یک میلیون بشکه نفت درروز تولید می کنند و هر بشکه نفت 159 لیتر است….
بدین رو امپریالیست آمریکا بدنبال نظمی است که بتواند بطور کامل کنترل منطقه و منابع نفتی را به کف گیرد تا سرگردگی خود را بر سایر رقبای تازه نفس اعمال و آن را تثبیت کند. از این منظر اشغال نظامی افغانستان که مسیر عبور لوله گاز و نفت دریای خزر به کشورهای ازبکستان و هندوستان است و همچنین اشغال نظامی عراق و حمله احتمالی به ایران درچهار چوب استراتژی طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا قابل تبیین است و باید دقیقا این سیاست را مورد تحلیل و بررسی قرارداد و به افشای اهداف شوم و مخرب آن دست زد…
امروز امپریالیست آمریکا با تمام ساز و برگش همراه با همه متحدین ریز و درشتش درعراق و افغانستان با شکست مفتضحانه ای روبرو شده است. دارو دسته جنایتکار بوش می پنداشت بعد از سقوط صدام حسین مردم عراق با دسته های گل به استقبال ارتش استعماری و متجاوز خواهند آمد و به زودی با سر و سامان دادن عراق کار ایران را نیز یکسره خواهد کرد. لیکن نبرد قهرمانانه و درخشان خلق عراق و ضربات پی درپی بر پیکر این جنایتکاران تمام نقشه های شوم این ابرقدرت جهانی را که دارای بزرگترین زرادخانه اتمی است نقش بر آب کرد و هم اکنون پس از سه سال چون خر در گَِل فرورفته و نمی داند چه کند. خبرگزاریها هر روز از گسترش عملیات مسلحانه جدیدی علیه ارتش آمریکا و دولت دست نشانده اش در عراق خبر می دهند. ضربات پی درپی بر پیکر ارتش متجاوز آمریکا و متحدینش، بی ثباتی در سراسر عراق و نارضایتی عمومی مردم عراق، شکنجه های وحشیانه و زندانهای مخوفتر از دوران حکومت صدام حسین و… دولت بوش را بیش از پیش در انظار جهانیان افشا و بی آبرو کرده و همچنین اوضاع نابسامان افغانستان و اشغال وحشیانه این کشور سبب شده تا آمریکا با طرح بمباران لبنان و فلسطین افکارعموی جهان را به این سو بکشاند تا بلکه با پیروزی مقطعی در این منطقه فرجی حاصل گردد. آمریکا در صورت موفقیت این سیاست و خلع سلاح چریکهای حزب الله لبنان و نیروی مقاومت فلسطین و بطور مشخص سازمان حماس سوریه را محاصره و سرانجام با قدرت بیشتری به سراغ ایران خواهد آمد. چنین سیاستی اکنون بر همگان آشکاراست. جرج بوش بارها به دخالت ایران و سوریه در لبنان و فلسطین اشاره کرده و بی تردید در پی این است که با خلع سلاح کامل متحدین ایران، پشت جبهه "تروریسم بین المللی" را درهم شکند تا بلاخره به "عمر تروریسم" درخاورمیانه پایان دهد. بنابراین حملات نظامی به کشور مستقل لبنان را باید از منظر بخشی از طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا و کنترل منابع نفتی و گلوگاههای استراتژیک دید. مسائلی نظیر آزاد سازی گروگانها همه بهانه و بی اساسند باید متحد و متشکل در مقابل این افسارگسیختگی امپریالیست آمریکا و غده سرطانی چون صهیونیست اسرائیل که بدنبال تجاوز به کشورها و اسرائیل بزرگ است ایستاد و از پیکار عادلانه و مشروع مردم فلسطین و لبنان که برای هستی و استقلال خویش میرزمند دفاع نمود. پیکارعادلانه چریکهای حزب الله لبنان و حماس علیه تجاوز بربرمنشانه آمریکا و اسرائیل که بدنبال قانون جنگل در جهان هستند، هر رنگی که اکنون داشته باشد پیکاری در دفاع از سرزمین خویش است و این امر مورد حمایت خلقهای لبنان و فلسطین و همه نیروهای صلحخواه و ضد امپریالیستی درسراسر جهان است.

رفقای گرامی !
اکنون با توجه به توضیحات کوتاهی که درمورد لبنان و خاورمیانه بیان داشتم به اوضاع ایران، سیاست آمریکا درقبال مسئله هسته ای و تاکتیکهای بوش و شرکا در جهت نفوذ در ایران و کنترل انرژی، وضعیت کارگران و زحمتکشان و سیاست حزب کارایران درقبال این اوضاع میپردازم.
امپریالیست آمریکا تغییر رژیم در ایران را بر کسی پنهان نکرده است. بوش از سالها پیش جمهوری اسلامی را در فهرست محور شَرّ قرار داده است. آمریکا امیدوار بود که با اشغال سریع عراق و محاصره ایران و با توسل به زور (بمبارانهای هوشمند!!) جمهوری اسلامی را سرنگون سازد. لیکن همانطور که اشاره داشتم این سیاست بخاطر نبرد قهرمانانه مردم عراق به شکست انجامید و تجاوز به ایران مقدور نشد و به تاخیر افتاد. اکنون بسیاری علاقمندند که بدانند آیا امروز احتمال تجاوز مستقیم نظامی به ایران وجود دارد و این کشمکشها اساسا به کجا خواهد انجامید؟

کارشناسان پنتاگون دریافته اند که ایران عراق نیست و تفاوتهای بسیاری بین این دو کشور چه به لحاظ جمعیت، مساحت، نیروی نظامی و نفوذ درمنطقه... وجود دارد و بنابراین با توجه به اوضاع بحرانی عراق و افکارعمومی آمریکا و جهان و همینطور تضادهای بین اروپا، چین و روسیه... بر سر ایران در شرایط کنونی امکان تجاوز به ایران نیست و بنا براین باید سیاست ظریفتر و همه جانبه تری را درقبال ایران بکارگرفت تا سرانجام با آماده ساختن افکار عمومی جهان و انزوای بین المللی جمهوری اسلامی به اهداف خود که همانا سلطه مستقیم سیاسی اقتصادی و کنترل نفت می باشد دست یابد. آمریکا طرح و نقشه دراز مدتی برای تغییر رژیم در ایران دارد و این سیاست درعرصه های مختلف بشدت ادامه دارد. یکی از این عرصه ها که بشدت در رسانه ها تبلیغ می گردد و آمریکا آن را تکخال برنده خود می پندارد خطر اتمی شدن ایران می باشد. آمریکا با فن آوری صلح آمیز هسته ای ایران بشدت مخالفت می کند و به دروغ آن را با تولید بمب اتمی درهم می آمیزد تا با ترساندن افکار عمومی جهان و هیولا نشان دادن جمهوری اسلامی همانند رژیم صدام حسین از یک سو و از سوی دیگر خنثی کردن اروپا و ژاپن و بویژه چین و روسیه ایران را خلع سلاح کند. باید یاد آوری نمایم که همین آمریکا که امروز اینهمه از انرژی هسته ای ایران و غنی کردن 3 درصد اورانیوم وحشت دارد خود در سال 1974 نخستین نیروگاه اتمی را به رژیم پهلوی فروخت و درمطبوعات آمریکا نیز سخنی جز تعریف و تمجید از این سیاست و پروژه نیروگاه اتمی شاه نرفت. روزنامه های آمریکا نیروگاههای اتمی در ایران را که بمنظور تولید انرژیی غیر فسیلی تاسیس شد ستوده و آن را سیاست خردمندانه ای توصیف نمودند. حال چه شده که آمریکا از ادامه از سر گیری فن آوری هسته ای ایران که به سالهای 81 و 82 میلادی بر می گردد اینهمه نگران است؟ آمریکا می گوید چرا ایران با توجه به ثروت سرشار نفت و گاز بدنبال انرژی اتمی است؟ سئوال ما از بوش و شرکاء این است که چرا آمریکا علیرغم داشتن اینهمه منابع سرشار نفتی و گازی خود دارای 103 نیروگاه اتمی است و به سیاست ذخیره سازی نفت روی آورده است؟ آمریکا می گوید چون رژیم ایران رژیم دموکراتیکی نیست حق داشتن این فن آوری را ندارد زیرا ممکن است در نهایت بمب اتم تولید کند و دنیا را به آتش بکشاند. می بینید امپریالیست امریکا به چه تناقصاتی دچار شده است. حق ایران و کشورها را در استفاده از انرژی اتمی که یک حق برشمرده بین المللی است انکار می کند. آمریکا بر آژانس بین المللی اتمی فشار آورده تا با بازرسیهای پی درپی نیروگاههای اتمی ایران به یک موضوع فنی شکل سیاسی دهد و اکنون می کوشد تا با ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و با اشاره به بند 7 شورای امنیت به محاصره اقتصادی و سرانجام دست به تجاوز نظامی زند. آمریکا زور می گوید، دروغ می گوید و بدنبال بهانه می چرخد تا سلطه خود را در ایران احیا کند. تا کنون بازرسان آژانس بین المللی اتمی بیش از 2000 ساعت از نیروگاههای اتمی ایران دیدن کرده و نشانی از انحراف و یا نقض پیمان بین المللی مشاهده ننموده اند. آمریکا خود بزرگترین نقض کننده پیمانهای بین المللی، داری بمب اتمی است و حتا آن را در هیروشیما و ناکازاکی نیز بکار گرفت و منجر به قتل بیش از 300000 تن گردید. اسرائیل نه تنها هیچ پیمان بین المللی را برسمیت نمی شناسد بلکه دارای بمب اتمی است و مضحک است که بوش به بمب اتمی خود و اسرائیل خصلت "دموکراتیک" می دهد و فن آوری هسته ای صلح آمیز را خطری برای صلح جهانی تعریف می کند؟؟!!
سیاست حزب ما درقبال بمب اتم سیاست خلع سلاح عمومی است و این امر شامل تمامی کشورهایی است که دارای بمب اتم هستند و در راس همه این کشورها آمریکا قرار دارد. موضوع بمب اتم در شرایط کنونی در ایران محلی از اعراب ندارد بحث بر سر فن آوری هسته ای است و آمریکا عمدا این دومقوله را مخلوط کرده و به سر درگمی افکار عمومی جهان دامن میزند تا در پس این تبلیغات دروغین به اهداف شوم خود دست یابد. مسئله هسته ای فقط بهانه است. آمریکا بدنبال اهداف دیگری در ایران است.
عرصه دیگر از اقدامات تخریبی آمریکا دامن زدن به اختلافات قومی و کمک مالی به سازمانها و احزاب ناسیونال شونیست و تجزیه طلب آذری، کردی و عربی... است. آمریکا می کوشد با بهره برداری از نارضایتی که در بین خلقهای ایران و ستم ملی وجود دارد زمینه بی ثابتی را فراهم آورد و سرانجام به جنوب ایران که مهمترین بخش نفتی ایران است دست یابد...
تمام سازمانهای ناسیونال شونیست و تجزیه طلب ایران از اشغال عراق و افغانستان دفاع کرده و از اشغال احتمالی ایران نیز استقبال می کنند. دو حزب کردی ناسیونالیستی ایران، حزب دموکرات کردستان و سازمان زحمتکشان کردستان/ کومله ازجمله سازمانهایی هستند که از تجاوز به عراق حمایت کرده واز سیاست "دموکراسی خواهی" آمریکا درمنطقه و "خودمختاری" برای اقلیت های ملی دفاع می کنند. الگوی کردستان عراق الهام بخش این دو حزب است....
آمریکا اخیرا بودجه ای به مبلغ 85 میلیون دلار برای تقویت اوپوزیسیون ارتجاعی ایران اختصاص داده تا با فشارآوردن بر رژیم جمهوری اسلامی و جنگ روانی علیه ایران زمینه را برای تشکیل "کنگره ملی" همانند کنگره ملی احمد چلبی ها آماده کند. سرمایه گذاری در زمینه تبلیغات ماهواره ای بسوی ایران و تلاش برای جذب اقشار میانی جامعه و وعده دموکراسی دادن به مردم ازجمله سیاستهای امپریالیست آمریکا برای نفوذ درایران است. بوش دخالت درامور داخلی ایران و سایر ممالک را حق طبیعی خود می داند و اگر چنین سیاستی از جانب دیگر دولتها صورت گیرد اقدامی تروریستی و خلاف موازین بین المللی تعریف می گردد.
اوپوزیسیون ارتجاعی ایران که به کمکهای مالی آمریکا چشم دوخته، ازسیاست نظم نوین امپراتوری انحصارات مالی آمریکا دفاع کرده، ازاشغال افغانستان وعراق پشتیبانی نموده و مخالف خروج بی قید و شرط ارتش اشغالگر امپریالیستی ازعراق و منطقه هستند به چند بخش تقسیم می شوند و هریک به زبان و ادبیات خاص خود سخن می گویند. طیف گوناگون سلطنت طلبان به رغم تطورات گروهی و رنگ و شعارها اما جملگی خواهان احیای مناسبات دوران رژیم پهلوی و سلطه بلا منازع سیاسی اقتصادی و نظامی امریکا در ایران هستند. اینها به زبان سلطنتی و مشروطه خواهی سخن می گویند.
سازمان مجاهدین که زمانی درگذشته نقش مترقی علیه ارتجاع و امپریالیسم بازی می کرد بخاطر ماهیت طبقاتی خویش و شکستهای پی درپی امروز از سیاست تجاوز به ایران و نظم نوین آمریکا دفاع می کند و راه کسب قدرت سیاسی و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را تنها با همکاری و پذیرش سیاستهای هارترین جناح امپریالیستی آمریکا می بیند. این سازمان به زبان “خلق“ و اسلام سخن می گوید.
جریان دیگری است بنام "حزب کمونیست کارگری" که به زبان مارکسیسم سخن می گوید اما حزبی است که به لحاظ ماهیت سیاسی ملغمه ای از لیبرالیسم، اکونو میسم، آنارشیسم و تروتسکیسم است. این حزب گام به گام دفاع از امپریالیسم و صهیونیسم اسرائیل را تئوریزه و به خورد هوادارانش داده، دفاع از استعمار را فضیلتی ساخته، از اشغال افغانستان دفاع نموده، مخالف شعار خروج بی قید وشرط ارتش اشغالگر آمریکا از عراق است، تهاجم امپریالسیم به عراق، لبنان و افغانستان و خلقهای منطقه را در قالب "جنگ تروریستها" تئوریزه می کند. اینان از استعمار جامه ترقی و مدرنیسم ساخته و تحت عنوان مبارزه با "اسلام سیاسی" بعنوان ستون پنجم امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه عمل می کنند. این حزب سیاست رسمی دریافت کمک مالی از اسرائیل را طبق قطعنامه ای با شماره 1028 فرموله نمود. همانطور که بیان شد این گروه با نام مارکسیسم سخن می گوید.

عرصه دیگر سیاست نفوذ در ایران سیاست دفاع از سازمانهای غیر دولتی در قالب دفاع از حقوق دموکراتیک و دموکراسی و حقوق بشر است که آمریکا می کوشد با انجام انقلاب مخملی و یا نارنجی ...و با چهره سازی افراد کم و بیش شناخته شده قدرت را در ایران به کف گیرد....این سیاست دربستر نارضایتی عمیقی که درجامعه وجود دارد طرح ریزی و نقشه مند اجرا می گردد.

جناحها و شخصیتهایی از رژیم که دراثر تضادهای داخلی به حاشیه رانده شده اند و بنام اصلاحات و دموکراسی سخن می گویند مشتاق از سرگیری مناسبات با آمریکا هستند و از سیاست انقلابات آرام و مخملی امپریالیسم آمریکا حمایت می کنند... آمریکا این جناح را نیز بعنوان آلترناتیو احتمالی آینده مورد نظر دارد.

اینها همه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت آمریکا درمورد ایران است تا سرانجام رژیم را با توسل به قهر و خشونت و بمباران سرنگون کند و یا از طریق فشار و تهدید رژیم را وادار به تسلیم و همانند رژیم لیبی سر براه گرداند. در این صورت آمریکا با شکل اسلامی و ماهیت بهیمی و قرون وسطایی رژیم اسلامی هیچ مخالفتی ندارد. مهم اجرای سیاست نظم نوین و تحقق پروژه خاورمیانه بزرگ است و نه ماهیت سرکوبگرانه و ضد بشری رژیم.

رفقای عزیز!
مردم ایران، پرولتاریا و زحمتکشان، دانشجویان، جوانان، زنان و همه خلقهای ایران تحت شرایط بس بغرنجی بسر می برند. سرکوب و خفقان، زندان ، شکنجه و مرگ سیاست رسمی جمهوری اسلامی است. رژیم اسلامی، ایران را به زندان بزرگی تبدیل کرده و جان مردم را به لب رسانده است. تنفر و انزجار مردم نسبت به جمهوری اسلامی بی حد و حصر است. رژیم اسلامی که یک رژیم سرمایه داری است پاسخ نان کارگران را با سرنیزه و زندان می دهد. دراثر سیاستهای خصوصی سازی رژیم که با الهام از سیاست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول انجام می گیرد، بخش اعظم کارخانجات خصوصی شده و این امر موجب بیکاری گسترده کارگران گردیده است. وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران بشدت وخیم است و صدها تظاهرات کارگری در سالهای اخیر بازتاب این سیاست ویران کننده در ایران است. در تابستان گذشته هزاران کارگر اتوبوسرانی در تهران بخاطر اضافه دستمزد و حقوق پرداخت نشده دست به تظاهرات زدند و رژیم بیرحمانه به سرکوب این کارگران شریف پرداخت. رهبر اتحادیه اتوبوسرانی منصور اسانلو و شماری دیگر از کارگران هنوز در زندان و تحت شکنجه های وحشیانه بسر می برند. زنان ایران در تهران در ماه گذشته علیه آپارتاید جنسی و نابرابریهای اجتماعی دست به اعتراض زدند لیکن مزدوران رژیم با شدت تمام با آنها برخورد کرده و بسیاری بازداشت و به زندان افتادند. زنان ایران طبق قوانین شرع اسلامی، شهروندان درجه دو محسوب می شوند و از هیچ حقوقی برخوردار نیستند. دانشجویان و جوانان و سایر اقشار تحت ستم مردم بشدت سرکوب می شوند و رژیم کوچکترین مخالفتی را بر نمی تابد و هم اکنون با سو استفاده از فشارها و تهدید های خارجی هرگونه صدای حق طلبانه را سرکوب می کند. رژیم از مردم ایران بیشتر می ترسد تا از امپریالیسم آمریکا. حزب ما از مبارزات به حق کارگران، همه زحمتکشان، روشنفکران و دانشجویان و همه خلقهای تحت ستم ایران دفاع و سیاستهای ارتجاعی و فاشیستی رژیم را که درخدمت امپریالیسم است محکوم می کند.
آمریکا با شناخت از این نارضایتی عمومی است که به تقویت آلترناتیوهای ارتجاعی می پردازد و با وعده "دموکراسی و حقوق بشر" سعی در به انحراف بردن مبارزات آزادیخواهانه و دموکراتیک مردم دارد. رهنمود حزب ما به توده مردم پیوند مطالبات دموکراتیک و طبقاتی خود با مبارزه علیه امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل است تا از این طریق هم رژیم جمهوری اسلامی را که هر حرکت آزادیخواهانه ای را با برچسب اسرائیلی و آمریکایی سرکوب می کند خلع سلاح نمایند و هم دست رد به سینه نیروهای امپریالیستی زنند و به افشای نوکران استعمار بپردازند. رژیم با قتل عام کمونیستها و نیروهای مبارز و انقلابی بهترین خدمت را به امپریالیسم کرده و اکنون چون جزیره ای منزوی و بدون پایگاه مردمی برای بقای خویش با امپریالیسم آمریکا چانه می زند و بدنبال دریافت تضمین موجودیت قدرت سیاسی خویش است.

آنچه که درنهایت می تواند مردم را از شَرّ این وضعیت ناهنجار خلاص سازد رهبری طبقه کارگر و بسیج توده ای میلیونی علیه ارتجاع و امپریالیسم و استقرار سوسیالیسم در ایران است.

به نظر حزب ما تجاوز به ایران و تحقق سیاست امپریالیسم آمریکا محتوم نیست می توان آن را به شکست کشانید. یکی از عرصه های مهم مبارزه با حمله احتمالی آمریکا به ایران بسیج وسیعترین توده های صلحخواه و ضد امپریالیست و مترقی در کشورهای اروپایی و آمریکاست. با طرح شعارهای صحیح و روشن کردن اهداف شوم امپریالیست آمریکا و همبستگی با مردم ایران می توان جنبش قوی توده ای را سازماندهی کرد و درمقابل این ابرقدرت امپریالیستی که می خواهد به خاطر تحقق منافع انحصارات مالی کشور ایران را همانند عراق ویران کند، ایستاد. اصلی ترین شعار اینگونه تظاهراتهای ضد امپریالیستی و صلحخواهانه باید بسوی نیروی متجاوز و اشغالگر نشانه رود. باید مردم را علیه تجاوز نظامی به ایران بسیج نمود و موضوع سرنگونی جمهوری اسلامی را وظیفه مردم ایران دانست و نه قدرت خارجی و امپریالیستی. حمل باندرول سرنگونی جمهوری اسلامی درچنین تظاهراتهایی که به منظور مخالفت با بمباران و اشغال ایران صورت می گیرد امری انحرافی و خرابکارانه است و موجب تضعیف تظاهرات و آشفتگی مردم می گردد. رفقای حزبی ما و سایر نیروهای ضد امپریالیستی ایرانی طبیعتا باید با کار توضیحی و پخش اعلامیه ماهیت سرکوبگرانه رژیم را افشا سازند اما تمام نیرو را باید به شعار اصلی تظاهرات که همانا متوقف کردن تجاوز نظامی به ایران است معطوف داشت. تنها درپرتو مبارزه ای اصولی است که می توان تظاهرات ضد جنگ و اشغال را به سرمنزل مقصود رسانید. اینهاست مختصری از سیاست حزب ما درمورد ایران و خاورمیانه. با تشکر از شما.

حزب کارایران(توفان)
5اوت 2006

www.toufan.org
toufan@toufan.org

اخبار روز دوشنبه 14 اوت 2006

اعتراف به شكست پس از 32 روز جنگ نابرابر اسرائيل: هيچ ارتشي قدرت مقابله با حزب الله را ندارد.

آژانس خبری مهدیس

مقامات بلندپايه رژيم صهيونيستي پس از 32روز جنگ نابرابر اعتراف كردند كه هيچ ارتشي در دنيا قدرت مقابله با حزب الله را ندارد.
اين مقامات زماني به ناتواني خود اعتراف كرده اند كه ظرف 32روز گذشته با تمام تجهيزات نظامي خود تأسيسات زيربنايي لبنان را ويران كرده اند.
ناظران سياسي مي گويند اعتراف مقامات اسرائيل به اين معني است كه غير از ارتش رژيم صهيونيستي هيچ ارتش مجهز ديگري هم اين توان را ندارد با حزب الله مقابله كند.

وزير خارجه رژيم صهيونيستي اعتراف كرد هيچ ارتشي در دنيا قدرت خلع سلاح حزب الله لبنان را ندارد.
به گزارش خبرگزاري ها «تيزيپي ليوني» كه روز گذشته در جلسه كابينه اسرائيل سخن مي گفت ضمن اعتراف به قدرتمندي حزب الله تصريح كرد: اين جنگ بايد هر چه سريع تر متوقف شود.
در همين رابطه «دان حالوتس» رئيس ستاد مشترك ارتش اسرائيل نيز اظهار داشت: كسي در دنيا قدرت مقابله با حزب الله را ندارد.
وي با تاييد درگيري هاي مسلحانه گسترده ميان سربازان اسرائيلي و نيروهاي حزب الله و عدم موفقيت نظاميان اسرائيلي افزود: هدف اصلي ارتش اسرائيل آن است كه مناطق موازي با رودخانه «ليتاني» و حتي در صورت امكان آن سوي رودخانه را به تصرف درآورد.
حالوتس خاطرنشان كرد حتي در صورتي كه نيروهاي «يونيفيل» و ارتش لبنان در مناطق مرزي لبنان و اسرائيل مستقر شوند ارتش اسرائيل به يك باره مناطق تحت اشغال شده خود را تخليه نخواهد كرد و اين مناطق به صورت تدريجي به نيروهاي سازمان ملل تحويل خواهد شد.
از سوي ديگر شبكه تلويزيوني «العالم» به نقل از برخي افسران ارشد رژيم صهيونيستي اعلام كرد كه اميدي براي دستيابي به پيروزي واقعي در حمله به جنوب لبنان وجود ندارد.

اخبار روز یکشنبه  13 اوت 2006

 اطلاع از خبر سلامتی فیدل کاسترو همراه با عکس او در روز تولدش منتشر شد، بزرگترین شادی برای مردم کوبا و مردم جهان بر انگیخت - شیردل

رهبر انقلابی کوبا ، فیدل کاسترو امروز  روز تولد او است و او 80 سال سن دارد . او مدتی در تحت مراقبت پزشکی قرار داشت و بعلت خونریزی معده و روده مورد عمل جراحی قرار گرفت.

روزنامه جوانان کمونیست کوبا که به نام  Juvetud Rebelde  معروف است ، اولین عکس فیدل را که با لباس گرم کن ورزشی که رنگ پرچم کشور کوبا دارد ، نشان می دهد . سرحال نشسته است . با ید گفت که چشمان مرتجعن و رهبران کشور های امپریالیستی جهان مانند:  بوش ، بلر، مرکل، شیراک و تمام بازماندگان باند رژیم منفور با تیستا در میامی فلوریدا و همچنین باقی مانده ارتجاع سلطنتی ایران در لوس آنجلس و مرتجعین به اصطلاح کمونیست که جیره خوار صهیونیسم جهانی می باشند مانند : حزب "کمونیست" کارگری کورباد. فیدل شاد و سرحال است و این خبر ما را بسیار  خوشحال نمود و باید به گوییم : اطلاع از خبر سلامتی فیدل کاسترو همراه با عکس او در روز تولدش منتشر شد ،  بزرگترین شادی برای مردم کوبا  و مردم جهان بر انگیخت.

کاسترو پیام خود را به تمام کسانی که " نگران سلامتی من بودند" چنین داد.: " به شما قول میدهم که برای شما خواهم ماند و مبارزه خواهم کرد. " در ادامه فیدل چنین می گوید: "  ای خلق سپاس مرا به خاطر حمایتی که از من کرده ای به پذیر."

بعد از جراحی بزرگی که بروی داستگاه گوارشی او انجام یافته ، فیدل به تدریج سلامتی خود را باز می یابد. فیدل شروع نموده به دویدن و همچنین به صورت محدود به کارهای مربوطه رسیدگی می کند.

روزنامه  " گران ما" در تیتر صفحه اول خود می نویسد " سخت و استوار مانند " کاجیران " - منظور درختی است که سخت و محکم است که در منطقه شرقی کوبا رشد می کند. این درخت تنها در منطقه گرم هاره ای در کوبا  که آفتاب گرم دلنشین و توفان های های عظیم ریشه آنرا در دل  اعماق خاک میهن سوسیالیستی کوبا محکم نموده است، رشد می نماید.

مردم هاوانا در یک کنسرت باشکوه برای بازگشت سلامتی رهبرشان در جشنی بزرگ شرکت خواهند کرد. این جشن همان جشن تولد فیدل کاسترو است و تاریخ آن در 2 دسامبر امسال منتقل شده است ،  که خلق کوبا  جشن  50 سالگی انقلاب را با تولد رهبرش در یک روز جشن جشن خواهد گرفت .

رئیس جمهوری انقلابی کشور ونزوئلا آقای هوگو چاوز که صمیمی ترین رفیق فیدل کاسترو در خارج از کوبا می باشد می گوید: " من به این جشن خواهم آمد و برای فیدل یک هدیه جالب خواهم آورد و هشتادمین سالگرد شخصیت برجسته قاره آمریکا که تاریخ زندگی سیاسی و فعالیتش ، تاریخ مبارزه  مردم آمریکای لاتین است ، جشن به گیریم. "

SOCIALISMO O MUERTE

فیلم کوچکی  از حمایت مردم کوبا از کشور سوسیالیستی کوبا  و رهبر آن فیدل کاسترو

آرزوی ما باز گشت  سلامتی  فیدل کاسترو رهبر انقلاب کشور کوبا و خواهان عمر طولانی برای  او می باشیم

هاوانا- کوبا ، خبرگزاری آلمان: " رهبر کشور کوبا فیدل کاسترو به خاطر بیماری رودوی در بیمارستان بستری گشت."

فیدل کاسترو رهبر خردمند کوبا و سن او 79 سال می باشد و در یکی از بیمارستان های هوانا بستری است. فیدل کاسترو سمبل مبارزات ضد امپریالیستی خلقهای آمریکای لاتین و در رهبری آن می باشد. سالها است که کشور کوبا مستقل و استوار بر روی پای خود ایستاده و بدون کمک خارجی در راه استقلال سیاسی و اقتصادی قدم بر می دارد . و زندگی مردم کوبا به مراتب به دوران قبل از انقلاب بهتر می باشد. در کوبا نسلهای جدیدی  وارد اجتماع گردیده اند.  اکثریت آنان دارای تحصیلات عالی می باشند. سیستم سلامتی و بهداشت خلق کوبا  نه تنها برای مردم کشورهای آمریکای لاتین نمونه می باشد، بلکه برای کشور همسایه خود ایالات متحده  که در 150 کیلومتری آن قرار دارد، نمونه است . بسیاری از مردم  آمریکا ، از داشتن بیمه سلامتی و حق بازنشستگی محروم هستند و محرومیت اجتماعی و فقر مقاله ای روشن و خوانا است که در باره زندگی بخش وسیع مردم آمریکا توسط  جامعه شناسان آن کشور نوشته شده و در مطبوعات آن کشور خوانده می شود.امپریالیست آمریکا مبالغ هنکفتی برای کودتای نظامی و اشغال آن کشور و ترور رهبر آن  خرج نموده و امپریالیست امریکا ، امپریالیستهای اروپایی ، کلیه ارتجاع جهانی و ضد انقلابیون  کوبایی و طرفداران باتیستا  در شهر میامی در ایالت فلوریدا امروز صبح از شنیدن خبر بیماری فیدل و عمل جراحی او خوشحالند. ولی تجربه تلخ فروپاشی شوروی سابق و کشورهای اروپای شرق و بینوایی رو به رشد  نیم میلیارد انسان در آن کشورها نشان داد که سرمایه داری انحصاری جهنمی است که هر کجا پای گذارد ، بینوایی فقر را ایجاد و  جنگ های قومی و نژادی را در آنجا ایجاد می نماید. باید مردم کشور کوبا از وقایع حاصله در آن کشور ها که شخص گرپاچوف هدیده آور نکبت و بدبختی برای مردم کوبا بود و فیدل کاسترو در مقابل آن با قاطعیت ایستاد درس بیاموزند.

 کشور کوبا ،  تنها جزیره ای بیش نیست  و 47 سال در محاصره اقتصادی آمریکا می باشد . کوبا   در مقابل  سیاست جنگ ، کشتار، کودتای نظامی ، تهدید های ترور فیدل کاسترو و رهبران حزب کمونیست کوبا توسط نیروهای ضد انقلابی که امپریالیست آمریکا  از آنها حمایت و میلیونها دلار به آنها پرداخته و می پردازد، ترسی به دل راه نداد و سخت استوار ایستاد.

فیدل رهبری است که در میان مردمش رفت و آمد می کند . با جوانان در سالهای پر انرژی زندگی خود بسکتبال و بیسبال بازی می نمود. سالگرد مراسم روز انقلاب کوبا و مخصوصا برگزاری جشن اول ماه مه بیش از یک میلیون کارگر و زحمتکش در میدان انقلاب در هاوانا جمع می شوند و  رهبران حزب کمونیست کوبا و فیدل کاسترو در کنار مردم کوبا به جشن و سرور می پردازند  و تصویر بزرگ چه گوارا در میدان می درخشد.

فیدل کاسترو مشوق  مردم کشورهای عقب نگهداشته شده و همچنین مردم آمریکای لاتین برای بدست آوردن استقلال سیاسی و اقتصادی می باشد و نقش مهمی را در اتحاد خلقهای آمریکای لاتین به عهده  دارد. فیدل مشوق و سمبلی برای  رئیس جمهور ونزوئلا "هوگو چاوز" و رئیس جمهور کشور بولیوی "  اوو مورالس " است. امروز چشم امید بسیاری از مردم آمریکای لاتین به مبارزات استقلال طلبانه دوکشور ونزوئلا ، بولیوی دوخته شده است.کوبا باید راه خود  ر ا در خود کفایی و حمایت از دستاورد های سوسیالیستی که در مبارزه طولانی بدست آورده است ادامه دهد و خواهد داد. عربده های خائنین سوسیال دموکراسی و دمو کرات های سوسیالیست ، یعنی طرفداران  پولاریزم همان  اعمال قدرت بورژوازی، خصوصی کردن و نابودی دولت رفاه در آن کشور است و باید در گذشته و فردا  حزب کمونیست کوبا با تمام این آفات گندیده که گرپاچف نمونه ان بود مبارزه کرده و آن مبارزه را بسط دهد و هوشیار و بیدار بود. نویسنده این مقاله خاطرات بسیاری شیرینی  از کشور کوبا دارد و فرصتی بدست آید ،  از مبارزه ، کار و تلاش مردم کوبا برای شما نقل خواهد کرد. کوبا سرزمین آفتاب و هرگز خورشید آزادگی و استقلال در آن غروب نخواهد کرد.                                                       شیردل

"در منطقه غربی رودخانه اردن یک آلمانی مورد اصابت گلوله واقع می شود."

آسوشید ت پرس- اورشلیم - روز شنبه  12 اوت 2006 ساعت صبح

در ساحل رودخانه غربی اردن ، دولت اسرائیل دیوار جدایی میان مردم فلسطین را در سرزمین های آن خلق ساخته است. بر علیه آن دیوار هر هفته تظاهرات برگزار شده و جمعیت زیادی در آن شرکت می کنند.راه پیمائی اعتراضی در حومه شهر " بی لین " انجام می گیرد و  در تظاهرات جمعه این هفته هم مانند هفته های گذشته ، مورد حمله نیروهای ویژه ارتش صهیونیستی اسرائیل واقع شد. سربازان صهیونیستی بروی مردم گاز اشک آور پرتاب کرده و جمعیت تظاهر کننده را به گلوله بستند. از میان تظاهر کنندگان یک نفر به نام " لی مور گولد اشتاین"  از آلمان که یهودی است و شغل او وکیل داد گستری و از طرفداران خلق فلسطین می باشد، مورد اصابت گلوله در ناحیه سر واقع  و استخوان جمجمه اش متلاشی گشته و گلوله وارد مغز او گردیده است.  تا کنون سابقه نداشته است که دولت نژاد پرست اسرائیل زخمی های فلسطینی را به بیمارستان تل آویل منتقل کند. این " لطف صهیونیستی" به خاطر آن است که او یهودی می باشد و علاوه بر آن او  دارای پاسپورت آلمانی می باشد. زیرا نژاد پرستان صهیونیست بر این اعتقاد هستند : که " اعراب فلسطینی موشهای بیابانی بوده و تنها راه خلاصی از آنان کشتن و ریشه کردن آنان می باشد."

گزارش از تظاهرات اعتراضی بر علیه  حمله نظامی اسرائیل بر علیه لبنان در شهر کلن

در وقت تعین شده که ساعت 4 بعداز ظهر روز شنبه بود میتیگ آغازی برای دعوت و گرد آوردن مردم منطقه شهری شروع گشت. در همان آغاز عده ای از یهودیان صهیونیست آلمانی به محل تظاهرات آمدند و کوشش برای جدا نمودن جمعیت اکثریت مسلمان،  عرب ، فلسطینی، لبنانی، سوری ، مصری، اردنی، عربستان سعودی ، از ترکیه ، ایرانی (شامل رفقای هوادار سایت ایرانی ما و تعداد زیادی افراد غیر متشکل ) و سازمانهای چپ و کمونیست انقلابی  و طرفداران جنبش ضد جنگ از دیگر نیروها و افراد متزلزل به کنند. در همان آغاز ، تحریک کنندگان از جمعیت ایزوله شده و به آنطرف خیابان منتقل گشتند. یهودیان صهیونیست در مسافتی کوتاه توسط پلیس محاصره شده و آنها را در محاصره نگهداشتند. اکثریت افراد شرکت کننده طرفدار حزب الله  و خواهان شعار دادن برای حزب الله بودند و پرچمهای حزب الله در دست آنان بود و عکسی هم از رهبر جنبش وسیع توده ای لبنان که نیروی اصلی در مبارزه بر علیه اشغالگران صهیونیست می باشد ، که نام او شیخ حسن نصرالله می باشد در دست یکی از آنان بود . پافشاری اکثریت جمعیت بر این بود که یا با هواداران حزب الله تظاهرات می کنیم یا خیر ، باعث عقب نشینی اپورتونیستها شد. مرکز توطئه در در رون تظاهرات " اتحادیه سوسیالیست آلترناتیو " بود  که آنها هم ایزوله شده و مجبور گشتند که با هواداران حزب الله تظاهرات کنند. رفقای ما با پلاکاتهای متعدی در میان جمعیت ،  در بین دوستان و رفقای فلسطینی و لبنانی و دیگر کشور ها قرار رفته و به صورت وسیع اطلاعیه پخش نمودند. تظاهرات از نقاط مختلف منطقه شهری عبور نمود و شعار های بسیاری داده شد.مانند: " المرت تروریست، بوش تروریست، بلر تروریست، مرکل تروریست ، شیراک تروریست" ، " قطع فوری جنگ" ، " اسرائیل از لبنان بیرون رو" ، " اسرائیل قاتل کودکان و زنان"

هر لحظه بر تعداد جمعیت افزوده می شد. مردم عابر در خیابان ایستاده و به حمایت از مردم لبنان و فلسطین پرداخته و به صفوف تظاهرات آمده و شعار می دادند. اغلب پنجره ها باز و بسیاری به هواداری دست تکان داده و حتی برای دریافت اطلاعیه به پاین آمدند.

یهودیان صهیونیست که تعداد آنها بالغ بر 13 نفر بود  در نقطه ای جمع شده و از طریق پلیس جدا شده بودند  و تظاهر کنندگان با شعار " اسرائیل قاتل کودکان و زنان " ، "صهیونیست نابود باد" ، " شما هوداران فاشیستهای جدید ، رژیم صهیونیست نابود" ترس فراوانی در بدن آنان انداخته و در چهره آنان دیده می شد . همه آنان برای آن که شناخته نشوند عینک دودی مانند مامورین سیا بر چشم داشته وکلاهای خود را تا پائین ترین نقطه صورت کشیده بودند و قبل از آن که تظاهرات به نقطه پایان خود برسد ، همه آنان پا به فرار گذاشتند و نیرو های حفاظتی  تظاهرات به طور مخفی برای شناسائی آنان به ایستگاه های زیر زمینی، داخل فروشگاه بزرگ منطقه و یک پاساژ رفتند و تا از آنان عکس تهیه نمایند. این مزدوران صهیونیستی در کلن و اطراف آن موجودند ، به نام "  آنتی دویچ " (ضد آلمانی) معروفند.

خروش تظاهرات امروز  جمعیت زیادی را به همراه خو برد و از ده ها ملیت مختلف و ادیان و جنبش ضد جنگ،  سازمانهای سیاسی چپ و کارگری تشکیل شده بود و منطقه شهری را به لرزه در آورده بود و نشان داد که مردم آلمانی منطقه شهری و شهر وندان مهاجر آنجا ، از اشغال نظامی اسرائیل به کشور لبنان و کشتار ،  ویرانی که توسط صهیونیستها انجام یافته ، سخت در خشم بودند. من شخصا با بسیاری از عابرین آلمانی به گفتگو پرداختم و قبل از آن که بخواهم به شرح مسائل لبنان به پردازم ، به من گفتند ، خودت را خسته نکن ما همه چیز را می دانیم. این جنایت است و رسما دولت آلمان از آن دفاع می کند و در کنار اسرائیل قرار گرفته است. ما تا کی باید بهای جنایتهای هیتلر را به پردازیم و هر بار که به جنایات اسرائیلی ها اعتراض می کنیم بر روی گفته هایمان  بر چسب فاشیست ،  نازی و ضدیت با یهود  می چسبانند.  در سر چهار راه هنگام عبور تظاهرات  مشغول پخش اطلاعیه بودم ، دختر خانم 27 ساله آلمانی  با من گفتگوی طولانی داشت و بعد هم از من خواست که در کار پخش اعلامیه کمک کنم . چشمانش پر از اشگ بود و گفت: " دیدن شما برای من داروی است تا از کابوس جنگ و جنایت هر لحظه شاهدش هستم ، بیرون بیایم. این جنگ  باری بر دوش من است،  نمی دانستم چه گونه می توانم با مردم رنج دیده لبنان وفلسطین  همبستگی نمایم . اکنون توانسته ام آرام به گیرم . او آدرس و شماره تلفن خانه و مبیلش را داد . بسیار علاقمند بود که که در جنبش ضد جنگ شرکت کند. حتما در شنبه آینده که روز 19 اوت است و تظاهرات در ساعت 4 بعد از ظهر در منطقه شهری نیپس در ایستگاه نویس اشتراسه برگزار می شود، شرکت خواهد نمود. بعد از تظاهرات همراه با رفقا ی آلمانی  و آن زن فهمیده و مترقی به یک قهو خانه  رفتیم  و مدت زیادی با یکدیگر  در باره تظاهرات و رویداد های خاورمیانه به گفتگو پرداختیم و دوستان و رفقا نظرات خودرا در باره انتخاب شعار ها و طراحی پلاکات ها و شیوه رفتار با عابرین ،بیان نموده ، تا بتوان در تظاهرات بعدی نزدیکی بیشتری برقرار کرده و آنان را به کار مبارزه طبقه کارگر بر علیه سرمایه داری علاقمند نماییم. 

مصاحبه مطبوعاتی نخست وزیر لبنان

خبرگزاری آسوشیتد پرس - بیروت شنبه 12 اوت 2006

در روز دوشنبه " فواد سینورا " نخست وزیر لبنان بعد از کار جلسه فوق العاده و چهار ساعته هیئت دولت آن کشور در مصاحبه  مطبوعاتی اعلام نمود: " جلسه ،  قطعنامه تصویب شده برای پایان دادن به جنگ اسرائیل بر علیه لبنان را مورد قبول قرار داده است. نظرات دو وزیر از حزب الله برای ما محترم است و آقای محمود فَنیش اعلام کرد:"  حزب الله از بخشی از مفواد قطع نامه تصویب شده در سازمان ملل ناراضی است: که " اسرائیل از جنایاتی انجام داده ، مسئولیتی به عهده نگرفته است و او او را بی تقصیر معرفی می نمایند و بار آن همه  کشتار و ویرانی بر عهده ما یعنی حزب الله خواهند گذاشت. "

سخنرانی شیخ حس نصرالله از تلویزیون المنار  در باره تصویب قطعنامه 1701 شورای امنیت- نقل از خبرگزاری ایسنا

 سيد حسن نصرالله با اعلام اين مطلب كه حزب الله لبنان ملاحظاتي را نسبت به مفاد قطعنامه‌ي 1701 شوراي امنيت دارد، اعلام كرد: به رغم تمامي اين ملاحظات و نيز به رغم آنكه برخي از مفاد اين قطعنامه ظالمانه و ناعادلانه است، حزب الله لبنان مانعي در برابر تصميمات دولت لبنان نخواهد بود و با هر گونه تصميم اين دولت همراهي خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سيد حسن نصرالله، دبيركل حزب الله لبنان در تازه ترين نوار ويديويي خود كه از شبكه‌ي المنار پخش شد، در ارزيابي قطعنامه‌ي 1701 شوراي امنيت و نيز موضع گيري سياسي اين حزب نسبت به اين قطعنامه اظهار داشت: پيش از هر چيز بايد بگويم اگر ايستادگي دولت و ملت لبنان در برابر رويارويي با دشمن نبود، شايد نتايج امنيتي و سياسي اين جنگ خيلي بدتر از آنچه كه در مفاد اين قطعنامه نمود مي‌كند، مي‌بود.

براساس گزارش شبكه‌ي تلويزيوني الجزيره، وي افزود: مفاد قطعنامه‌ي صادره‌ي شوراي امنيت با توجه به تمام شرايط موجود و در راس آن حمايت بي‌دريغ آمريكا از اسراييل نتايج طبيعي بوده است و اگر ايستادگي مقاومت اسلامي لبنان و در كنار آن تمامي مردم اين كشور نبود شايد اسراييل در اين قطعنامه صادره مي‌توانست تمام شرايط و مطالبات سياسي خود را به لبنان تحميل كند و قطعنامه‌اي بدتر از قطعنامه 1701 از سوي شوراي امنيت صادر شود.

سيد حسن نصرالله گفت: در صورتي كه توافقي براي برقراري آتش بس فوري حاصل شود، مقاومت اسلامي لبنان، حزب‌الله، بدون هيچ ترديدي نسبت به اين آتش بس ملزم خواهد شد اما لازم است تاكيد كنم كه مقاومت در برابر دشمن به عنوان حق طبيعي هر ملت است.

وي همچنين گفت: مقاومت اسلامي لبنان آمادگي كامل آن را دارد كه با هر تصميمي جهت مشاركت براي بازگشت آوارگان لبناني اتخاذ شود، شركت كند.

وي تصريح كرد: در هر زماني كه رژيم صهيونيستي تجاوزات خود به دولت و ملت لبنان را متوقف كند، مقاومت اسلامي لبنان نيز به صورت طبيعي اقدامات خود را متوقف خواهد كرد.

سيد حسن نصرالله تاكيد كرد: حزب الله لبنان آماده است در هر زماني كه دولت لبنان پس از هماهنگي با سازمان ملل و يا حتي دشمن صهيونيستي هماهنگي‌هاي لازم را انجام دهد و اعلام آتش بس كند، با اين آتش بس همراهي كند و خود را به آن ملزم كند.

وي با اشاره به اظهارات فرمانده‌ي ستاد مشترك اسراييل مبني بر‌آنكه نير‌وي‌هاي اسراييلي حملات زميني خود در لبنان را ادامه مي‌دهند، گفت: اسراييل از آغاز جنگ درصدد استفاده از تمام فرصت‌هاي زماني موجود جهت كسب پيروزي در اين جنگ بوده است. در حال حاضر نيز اين رژيم صهيونيستي به تجاوزات خود به مناطق جنوبي لبنان ادامه مي‌دهد و جا دارد در اينجا من اين نكته بسيار مهم و حساس را توضيح دهد كه در قبال اين تجاوزات، ملت لبنان حق مسلم و مشروع مقاومت در برابر اين دشمن را دارد و مطمئنا حزب الله لبنان در رويارويي با ارتش اسراييل و تجاوزات گسترده اين ارتش در مناطق جنوبي لبنان از شيوه‌هاي مقاومتي مناسب استفاده خواهد كرد.

وي تاكيد كرد: بسياري معتقد هستند كه جنگ، شب گذشته با صدور قطعنامه‌ي شوراي امنيت به پايان رسيده است اما اين موضوع واقعيت ندارد و جنگ تا به اين لحظه نيز با تجاوزات گسترده اسراييل به مناطق جنوبي لبنان همچنان ادامه دارد.

سيد حسن نصرالله گفت: متاسفانه مفاد قطعنامه 1701 شوراي امنيت دقيقا زمان توقف اين جنگ، برقراري آتش‌بس و عقب نشيني اسراييل از مناطق جنوبي لبنان را مشخص نكرده است بنابراين هر كس آزاد است كه آن طوري كه مي‌خواهد مفاد اين قطعنامه را در اين زمينه تفسير كند.

وي تاكيد كرد: با توجه به صدور اين قطعنامه هيچ چيز تاكنون تغيير نكرده است و تجاوزات روزهاي گذشته اسراييل تا به اين لحظه نيز در لبنان همچنان ادامه دارد و امروز شاهد كشتارهاي گسترده و ويرانگري‌هاي گسترده در مناطق جنوبي لبنان بوديم.

سيد حسن نصرالله گفت: گويا آمريكا كه درصدد اعطاي زمان بيشتري به اسراييل جهت تحقق مطالباتش بود مي‌خواهد باز هم با اسراييل جهت وقت كشي و استفاده بيشتر براي ادامه جنگ همراهي كند. امروز دولت اسراييل اعلام كرده است كه تا روز دوشنبه به صورت قطعي با قطعنامه شوراي امنيت موافقت مي‌كند و حتما روز سه شنبه اين قطعنامه توسط مسوولان اسراييلي ارزيابي مي‌شود و روز‌هاي ديگر نيز مراحل بعدي خود را طي مي كند تا بالاخره اسراييل اهداف خود را از اين جنگ محقق كند.

وي تاكيد كرد: من از ملت و دولت لبنان مي‌خواهم كه در اين لحظات بسيار حساس در هوشياري كامل به سر برند و با فكر اينكه قطعنامه‌ي شوراي امنيت صادر شده است و جنگ به پايان رسيده است، از حالت اوليه خود يعني ايستادگي و هوشياري دور نشوند، چرا كه جنگ هنوز به پايان نرسيده است و دشمن اشغال گر همچنان به تجاوزات خود ادامه مي‌دهد.

سيد حسن نصرالله گفت: نبايد به دشمن اجازه دهيم كه با استفاده از فرصت زماني ايجاد شده همچنان به تجاوزات به لبنان ادامه داد و ما نيز دست بسته بنشينيم و به خود بگوييم كه مهم ‌نيست جنگ طي دو روز آينده متوقف خواهد شد!

دبيركل حزب الله لبنان گفت: به هر حال تا زماني كه اسراييل به تجاوزات خود عليه لبنان ادامه مي‌دهد مقاومت اسلامي لبنان نيز همچنان به مقاومت دليرانه و سرسختانه خود در رويارويي با اين دشمن ادامه خواهد داد.

دبيركل حزب الله لبنان با اشاره به موضع گيري سياسي حزب الله لبنان نسبت به قطعنامه 1701 شوراي امنيت گفت: متاسفانه بخشي از مفاد اين قطعنامه ظالمانه و ناعادلانه بوده است و در كنار آن حزب الله لبنان همچنان ملاحظات خود را نسبت به مفاد اين قطعنامه به دولت لبنان خواهد داد.

وي تاكيد كرد: نماينده‌ي اسراييل در سازمان ملل و رايس، وزير خارجه آمريكا بي‌شرمانه در حضور اعضاي شركت كننده در اين نشست به دروغ‌هاي خود عليه حزب‌الله ادامه داده‌اند. رايس و نماينده‌ي اسراييل در سخنان خود به گونه‌اي موضوع را به اعضاي شوراي امنيت منتقل مي‌كردند كه حزب الله لبنان نه تنها دو سرباز اسراييلي را به اسارت گرفته است بلكه همچنان به حملات موشكي خود به مناطق اسراييلي ادامه مي‌دهد. در حالي كه واقعيت چيز ديگري است و حزب الله لبنان تنها مبادرت به اسارت گرفتن دو سرباز اسراييلي كرده است و اين اسراييل بوده است كه اولين قدم‌هاي ملموس جهت آغاز اين جنگ را برداشته است و اولين حملات موشكي در اين جنگ از سوي اسراييل به مناطق جنوبي لبنان انجام گرفته است.

وي افزود: دومين ملاحظه‌اي كه حزب الله نسبت به مفاد اين قطعنامه دارد، اين است كه در اين قطعنامه هيچ اشاره‌اي به تجاوزات اسراييل به لبنان نشده است و نيز اسراييل نسبت به جنايت‌هاي جنگي و كشتارهاي گسترده‌اي كه در مناطق مختلفي از جنوب لبنان چون قانا، سريفا و عكا مرتكب شده، محكوم نشده است.

سيد حسن نصرالله اظهار داشت: به هر حال حزب الله لبنان نسبت به برخي از مفاد قطعنامه ملاحظاتي را دارد و طي روز‌هاي آينده جداگانه درخصوص ملاحظات حرف خواهيم زد؛ زيرا نمي‌خواهيم با مطرح ساختن اين موضوع در برابر برقراري آتش بس فوري سنگ اندازي كنيم.

وي گفت: برخي از مفاد اين قطعنامه مربوط به مسايل داخلي لبنان است بنابراين شوراي امنيت بايد بداند كه مسايل داخلي لبنان مربوط به دولت و احزاب داخلي اين كشور است و اين مسايل بايد با مشاركت دولت و ديگر احزاب لبناني مطرح و ارزيابي و بررسي شود كه البته نمايندگان حزب الله در نشست امروز دولت لبنان شركت خواهند كرد و تمامي اين ملاحظات را به اعضاي اين دولت منتقل خواهيم كرد.

نصرالله گفت: جا دارد از تمامي تلاش‌هايي كه براي برقراري آتش بس و ايستادگي در برابر تلاش‌هاي كه آمريكا جهت تصويب قطعنامه‌اي ديگر كه در برگيرنده‌ي مطالبات محض اسراييل بود، تشكر و قدرداني كنم.

نصرالله تاكيد كرد: دولت لبنان در برابر مسووليت‌هاي سياسي و امنيتي بسيار مهم قرار گرفته است و اين دولت به خوبي مي‌داند كه اسراييل به همين راحتي دست از سر لبنان بر نخواهد داشت به خصوص آنكه اين رژيم صهيونيستي نتوانست در اين جنگ پيروز‌ي‌هايي كه مي‌خواهد محقق كند، بنابراين دولت لبنان بايد در هوشياري كامل به سر برد. ما خواهان متوقف شدن تجاوزات اسراييل، بازگشت مناطق اشغال شده خود، برقراري ثبات و امنيت در كشور و نيز بازگشت تمامي آوارگان لبناني هستيم، اما به رغم تمامي اين خواسته ها و به رغم آنكه ما خواهان برقراري آتش بس هستيم اما بايد اين واقعيت را درك كنيم كه هنوز كماكان در مقابل رويارويي با دشمن قرار گرفته‌ايم و بايد با همان احساس مسووليت سابق خود كه در آغاز داشته‌ايم به رويارويي اين دشمن برويم.

دبيركل حزب الله لبنان گفت: تلاش‌هاي سياسي براي برقراري آتش بس فوري ادامه خواهد يافت و ما نيز طي روز‌هاي آينده منتظر عملكرد دشمن خواهيم بود. به هر حال ما واقع بينانه نسبت به بسياري از مسايل نگاه مي‌كنيم و بايد همچنان به رغم اين واقع بيني، هوشياري خود را نيز در مقابل دشمن حفظ كنيم.

وي با اشاره به تلاش اسراييل در جهت گسترش حملات زميني خود در مناطق جنوبي لبنان گفت: اين موضوع به بحران‌هاي داخلي دولت اسراييل باز مي‌گردد به طوري كه دولت اسراييل و ارتش اين دولت براي حفظ آبروي خود و براي كاهش انتقادات احزاب داخلي اسراييل در صدد آن هستند كه به پيروزي‌هاي نمايشي در جنوب لبنان دست يابند.

وي تاكيد كرد: ارتش اسراييل تلاش مي‌كند كه مناطق مختلف جنوبي لبنان را به تصرف خود درآورد و نيرو‌هاي چترباز گسترده‌اي را در مناطق مختلف پياده مي‌كند و درصدد به نمايش گذاشتن توانايي‌هاي نظامي خود مي‌باشد اما ما به اين دشمن صهيونيستي مي‌گوييم مقاومت لبنان به رغم تمام تلاش‌هاي اين ارتش همچنان در ميدان جنگ حاضر خواهد ماند و ضربات بسيار سنگيني را به فرماندهي سياسي و نظامي اين ارتش وارد خواهد ساخت.

اميدواريم كه جنگ به پايان خود برسد و مطمئنا لبنان استوار، پايدار، سربلند و سرافراز در صورت پايان اين جنگ از آن خارج خواهد شد.

اخبار روز شنبه 12 اوت 2006

دانشگاه ملی النجاح تل آویو را مسئول وخیم شدن حال دکتر الدویک خواند

نابلس

مسئولان دانشگاه ملی النجاح نابلس با صدور بیانیه ای شکنجه دکتر "عزیز الدویک" رئیس پارلمان فلسطین به دست ماموران زندان صهیونیستی "بنیامین" را محکوم کرده و تل آویو را مسئول وخیم شدن حال این مقام فلسطینی خواندند.

در بخش دیگر این بیانیه آمده است که ملت فلسطین و وزیران و نمایندگان ربوده شده فلسطینی بهای دمکراسی را می پردازند؛ ملتی که از طریق انتخاباتی سالم و شفاف ثابت کردند که شایستگی چنین دمکراسی را دارند.

نا روشنی ها در حساب پس دهی مسئولان سابق تشکیلات خودگردان به دولت جدید بیشتر روشن می شود

منابع آگاه فاش ساختند که محمود الزهار وزیر امور خارجه فلسطین رسما از مسئولان دادستان کل فلسطین خواست تا از "احمد صبح" معاون سابق سرپرست وزارت امور خارجه فلسطین به علت ناروشنی ها در حساب پس دهی مورد باز جویی قرار گرفته شده است.

این منابع افزودند: احمد صبح در سال 2003 که معاون سرپرست برنامه ریزی و همکاری بین المللی (وزارت امورخارجه کنونی) و ناظر دایره آموزش کادر دیپلماسی در رام الله بود مبلغ 55 هزار دلار از اعتبار این دایره وام برداشته و متعهد شده بود که این مبلغ را به صورت کامل برگرداند، اما او فقط بخشی از آن را پرداخت کرده بود. این مسئله زمانی فاش شد که "سعید القدره" سرپرست کل این وزارتخانه از احمد صبح خواست تا بقیه وام را تصفیه کند، اما او فقط بخشی از آن را پرداخت کرد.

منابع مذکور خاطر نشان ساختند که علاوه بر آن دولت ترکیه 128 هزار دلار جهت آموزش " کادر دیپلماسی   !"  به حساب وزارت امور خارجه فلسطین واریز کرده بود و این اقدام با نظارت صبح صورت گرفته بود، اما وضعیت این مبلغ هنوز مشخص نیست که اخیرا محمود الزهار در جریان مطالعه گزارش بازرسی کل فلسطین به ابهامات موجود در این گزارش پی برد و از مسئولان دادستان کل فلسطین خواست تا این مسئله را پیگیری کنند

 تردید لبنان در خصوص موفقیت قطعنامه اخیر شورای امنیت در توقف جنگ

دولت لبنان در خصوص موفقیت قطعنامه اخیر شورای امنیت در زمینه آتش بس در این کشور ابراز تردید کرد. طارق متری کفیل   وزیر خارجه لبنان طی سخنانی در شورای امنیت ضمن انتقاد شدید از اسرائیل  گفت که رژیم صهیونیستی اکنون  مدت یک ماه است که در مقابل دیدگان جهانیان لبنان را محاصره و ملت آن را قتل عام می کند.

وی تاکید کرد که بر اثر حملات اخیر ارتش اسرائیل تاکنون 1100 غیر نظامی لبنانی شهید شده اند که بیش از یک سوم آنان کودک هستند و این در حالی است که از اسرائیلی ها  تنها 120 نفر توسط حزب الله کشته شده اند.

    از سوی دیگر، دان گیرلمان  نماینده اسرائیل  در سازمان ملل به جامعه جهانی هشدار داد که در صورتی که قطعنامه شورای امنیت منجر به تغییرات در امور لبنان نشود، فاجعه بزرگتری در خاورمیانه رخ خواهد داد.

موافقت برخی از کشورهای جهان با قطعنامه شورای امنیت در خصوص آتش بس در لبنان

ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه ضمن موافقت با قطعنامه شورای امنیت در خصوص آتش بس در لبنان گفت که کشورش از استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان حمایت خواهد کرد.

تونی بلر نخست وزیر انگلیس نیز ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه اظهار داشت که به منظور بررسی علل وقوع جنگ در لبنان به زودی به این کشور سفر خواهد کرد. چین، ژاپن، استرالیا و نیوزلند از دیگر کشورهایی هستند که با قطعنامه شورای امنیت در خصوص آتش بس در لبنان موافقت کردند.

شورای امنیت سازمان ملل در نخستین ساعات بامداد امروز (شنبه) پیش نویس قطعنامه آمریکا و فرانسه در خصوص آتش بس و توقف کامل عملیات نظامی میان حزب الله و اسرائیل را به تصویب رساند. بر اساس مفاد این قطعنامه، از دولت لبنان خواسته شده است تا همزمان با عقب نشینی ارتش اسرائیل به آن سوی "خط آبی"، ارتش لبنان خود را با همکاری با نیروهای "حافظ صلح سازمان ملل !"  در جنوب این کشور مستقر کند. قطعنامه اخیر شورای امنیت همچنین از تل آویو و بیروت خواسته است تا با طرح آتش بس دایمی حمایت کنند و منطقه ای عاری از افراد مسلح و تجهیزات جنگی ـ به جز نیروهای سازمان ملل و ارتش لبنان ـ در میان "خط آبی" و رود "لیتانی" تشکیل شود. در این قطعنامه همچنین خواسته شده است تا توافقنامه "طائف" و قطعنامه های 1559 و 1680م. مبنی بر خلع سلاح تمامی گروه های لبنانی، عدم وجود نیروهای خارجی در این سرزمین مگر به  صلاح دید دولت و جلوگیری از فروش و ارسال تجهیزات نظامی به لبنان اجرا شود. شایان ذکر است که بررسی موضوع عقب نشینی نظامیان صهیونیست از کشتزارهای "شبعا" به روزهای آینده موکول شد.

در درگیری نیروهای اشغالگر اسرائیلی با مبارزان لبنانی، 15 نظامی اسرائیلی کشته و زخمی شدند

تلویزیون المنار اعلام کرد که در درگیری میان نیروهای اشغالگر در لبنان با دلاورمردان مقاومت سلحشور لبنانی، 15 نظامی از ارتش اسرائیل  کشته و زخمی شدند. این درگیری ها در منطقه مرزی "عیتا الشعب" واقع در جنوب لبنان در گرفت.

به گزارش خبرنگار ایرانی ما  که استخراج از یک خبر سریع ارسال شده دریافتی از بیروت است: درگیری ها میان نظامیان دولت اسرائیل و حزب اللهی ها،  همچنان در مناطق مرزی عیتا الشعب، بنت جبیل و اللبونه ادامه دارد.

از شمال اسرائیل نیز خبر می رسد که نیروهای چریکها در چندین نوبت شهرها و شهرک های اسرائیلی را هدف قرار داده اند.

 انهدام تانکهای اسرائیلی

به دنبال موفقیت چشمگیر نیروهای حزب الله در انهدام تانک های میرکافا 3 و 4 رژیم صهیونیستی، نگرانی دولت اسرائیل از احتمال لغو قراردادهای خرید تجهیزات نظامی از اسرائیل بیشتر می شود.

شایان ذکر است که تا کنون حزب الله موفق شده است 60 تانک میرکافای ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی را منهدم کند که این مسئله می تواند زیانی هولناک را در زمینه فروش اسلحه و تجهیزات نظامی برای رژیم صهیونیستی به دنبال داشته باشد. 

 اخبار روز جمعه 11 اوت 2006

 مخالفت دولت لبنان و حزب الله با پیش نویس قطعنامه آمریکا و فرانسه

دولت لبنان و حزب الله با پیش نویس قطعنامه آمریکا و فرانسه در خصوص پایان دادن به بحران در لبنان مخالفت کردند.

دولت لبنان معتقد است که این قطعنامه خواسته های لبنان در زمینه آتش بس فوری و عقب نشینی نیروهای اسرائیلی به آن سوی خط آبی را نادیده گرفته است. همچنین در آن اشاره ای به اسرای لبنانی در بند زندانی های اسرائیل نشده است.

وزیر دارایی اسرائیل : جنگ در لبنان تاکنون 6/1 میلیارد دلار برای اقتصاد اسرائیل  هزینه داشته است

افرایم هیرشون وزیر دارایی اسرائیل اظهار داشت که جنگ بر علیه لبنان در 12 ژوئیه گذشته تا کنون6/1 میلیارد دلار برای اقتصاد این رژیم هزینه داشته است.

وی در کنفرانسی مطبوعاتی در بیت المقدس ضمن بیان این مطلب گفت که در هفته آینده از دولت اسرائیل خواسته خواهد شد تا بودجه بیشتری را به مبلغ نزدیک به 460 میلیون دلار برای ادامه جنگ در لبنان به وزارت جنگ اختصاص دهد. هیرشون همچنین مدعی شد که از وزارتخانه های مختلف اسرائیل خواهد خواست تا به وزارت جنگ کمک بیشتری کنند.

همزیستی صلح آمیز با مردم فلسطین و به رسمیت شناختن کشور فلسطین" ، " مردم فلسطین مردم ما ، المرت  برای کشتار ما"

موج تظاهرات در سطح جهان در محکومیت جنایت های اسرائیل در لبنان ادامه یافت. در مسکو صدها نفر در مقابل سفارت اسرائیل در حمایت از حزب الله لبنان و علیه جنایت های دولت اسرائیل  دست به تظاهرات زدند.

تظاهرکنندگان در حالی که تصاویری از سید حسن نصر الله دبیر کل حزب الله آن  در دست داشتند، علیه رژیم تل آویل و امپریالیست آمریکا  شعارهای کوبنده ای سردادند. در فرانسه، سودان و اردن نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد و شرکت کنندگان در این تظاهرات ضمن محکوم کردن جنایت های اسرائیل در لبنان خواستار توقف فوری جنگ شدند. از سوی دیگر، در تل آویو هم صدها صهیونیست در مقابل وزارت جنگ اسرائیل در اعتراض به ادامه جنگ در لبنان جمع و به جنایات رژیم میلیتاریستی اسرائیل اعتراض کرده اند . از این تظاهرات کلیپ ویدیویی بدست ما رسیده که در آن  آمده است " همزیستی صلح آمیز با مردم فلسطین و به رسمیت شناختن کشور فلسطین" ، " مردم فلسطین مردم ما ، المرت  برای کشتار ما"

پرتاب موشک به شهرک اشغالی " ناحل اوزر" 

فلسطین - غزه

گردان های الاقصی در پیشگامی جانباخته ابو علی مصطفی شهرک اشغالی "ناحل اوز" واقع در شرق شهر غزه را هدف قرار دادند.

مبارزان این گردان ها طی بیانیه ای مشترک اعلام کردند که عصر دیروز پنج شنبه دست کم دو فروند موشک به طرف این منطقه مسکونی اشغال شده شلیک کرده اند.

در این بیانیه آمده است که این عملیات قهرمانانه در پاسخ جنایت های تروریستی اشغالگران در کرانه باختری و نوار غزه صورت گرفته است و جنبش وسیع توده ای فلسطین در پشت مبارزین جان بر کف برای راندن اشغالگران از سرزمین مادری فلسطین ادامه خواهد داشت.

تمدید بازداشت رئیس مجلس قانونگذاری فلسطینی برای مدتی نامعلوم

فلسطین اشغالی - رام الله ـ

مهندس وصفی قبها وزیر امور آوارگان فلسطین عصر دیروز پنجشنبه 10/8/2006  اعلام نمود :  که " مقامات قضایی رژیم صهیونیستی اسرائیل بازداشت عزیز دویک رئیس پارلمان فلسطین را برای مدتی نامعلوم تمدید کرده اند.

قبها اظهار داشت که نظامیان اسرائیلی صبح روز گذشته دویک را به دادگاه نظامی "اوفر" واقع در زندان "کفر یونا" انتقال دادند و به وکیل مدافع وی اجازه ندادند که در دادگاه حاضر شود. وزیر آوارگان فلسطین همچنین گفت که برای محاکمه دویک تنها دادستان کل و قاضی دولت  اسرائیل حاضر بودند و هیچ یک از اعضای سازمان های حقوقی و نهادهای حقوق بشر در آن حضور نداشتند. گفتنی است که دویک در پنجم ماه کنونی در منزلش در شهر رام الله به دست نظامیان صهیونیست ربوده و در پی شکنجه شدید به بیمارستان و از آن جا به زندان "کفر یونا" انتقال داده شد.

 اخبار روز پنج شنبه 10 اوت 2006


فراخوان به تظاهرات

تظاهرات در روز شنبه 12 اوت 2006 ساعت 4 بعد از ظهر شروع و محل تظاهرات: شهر کلن آلمان ، در منطقه راست رود راین ، در محل  کالک ، کالک کاپله

اطلاعیه به زبان فارسی

 

خروج  اسرائیل از لبنان و نواره غزه

روزی سپری نمی شود که اخبار درد آوری را دریافت نه کنیم. روزی نیست که انسان ها بصورت فجیحی کشته نشوند.

در روز  شنبه 30 ژولای نیروی هوایی اسرائیل روستای قانا را بمباران کرد و 60 نفر غیر نظامی  که بخش بزرگی از آنان کودکان بودند ، جان خود را از دست دادند.

شورای امنیت سازمان ملل حتی برای یک بار هم شده نتوانست  به خاطر مخالفت و ممانعت آمریکا  برای محکوم نمودن  اسرائیل برای کشتن 4 سرباز سازمان ملل در مقر پستی خود  در جنوب لبنان آن کشور را  محکوم کند. سازمان ملل برای وراجی و همچنین عملکرد آن برای برآوردن خواست امپریالیسم آمریکا و حقانیت دادن به  تجاوز صهیونیستها  می باشد.

اسرائیل فریبکارانه اد عا می کند که برای آزادی سربازان  دستگیر شده و دفاع از مناطق زیر حمله موشکهای  حزب الله و حمس دست به حمله نظامی زده است. اسرائیل مردم فلسطین و لبنان را با بمباران هوایی و از بین بردن تمام امکانات  زندگی و حیات  که شامل ویران کردن جاده ها اتوبان ها  پل ها  ساختمانها  بیمارستان ها و تمام تاسیسات خدمت رسانی  که شامل آب و برق رسانی  تهیه سوخت (پالایشگاه ها) ... می باشد ، مجازات می کند.

سناریوی تهدید حزب الله و حمس یک بهانه است و واقعیت آن است که طرح "خاورمیانه جدید " که آورنده آن امپریالیست آمریکا است به اجرا در آورند. تجاوز نظامی  به لبنان هدف جنگ نیست . هدفل اصلی   طراحی  است  که در سال 2001  آماده شده است. یعنی حمله نظامی به سوریه و ایران است. در راه رسیدن به این هدف یک فاکتور مزاحم و رو به رشد قرار گرفته است که حزب الله می باشد.

سیاست خارجی آلمان سیاستی است که  تبدیل  سیاست آشکار جنگ طلبانه  شده است. جدیدا مرکل صدرالعظم آلمان  برده وار خود را در کنار  بوش قرار داده  و از محکوم کردن اسرائیل خود داری می شود.

دولت آلمان بر خواست اکثریت مردم جهان که قطع جنگ است و توسط رئیس سازمان ملل متحد مطر ح شده است دست رد  زده است. دولت آلمان مدرنترین سلاحهای جنگی را مانند زیر دریایی به ارزش یک میلیارد یورو است و 300 میلیون آنرا باید مالیات دهندگان به پردازند در اختیار دولت اسرائیل می گذارد. بنابراین امپریالیسم آلمان بر روی  آتش جنگ نفت می ریزد که شعله های آن بیشتر مشتعل شود. در طرف دیگر تمام رسانه های بورژوازی کوشش می نمایند هرگونه انتقاد به تجاوز اسرائیل را با چماق  یهودی ستیزی خفه نمایند. یهودی ستیزی استراتژی همیشگی راسیستها و فاشیستها می باشد. اما یهودی ستیزی نمی تواند ابزار انسان های دموکرات و مترقی که برای صلح و دوستی میان خلق ها و همبستگی با خلق های تحت ستم و استثمار شده ، فعالیت می کنند ، مورد استفاده قرار گیرد  و نمی توانند از  سیاست اشغال نظامی اسرائیل حمایت و با آن دولت اعلام همبستگی نمایند  بر عکس: سیاست ارتجاعی آمریکا و اسرائیل است که نیروهای محافظه کار و مرتجع در خاورمیانه امکان عرض اندام داده  و تقویت می شوند و در طرف دیگر می خواهند  "جنگ میان مذاهب  و فرهنگ ها"  را علت اصلی جنگ قرار دهند. ولی حقیقت چیز دیگری است و همان تقسیم جدید امپریالیستی جهان.

در پشت تجاوز صهیونیستی تنها آمریکا و دیگر امپریالیستها قرار نگرفته، بلکه دستهای دیگر دراز شده آمریکا ، مانند: ترکیه و رژیمهای ارتجاعی عرب هم از اسرائیل دفاع می کنند.

جنگ در خاورمیانه نه از طریق امپریالیستها و نه از طریق سازمان ملل قطع نخواهد شد. تنها در اتحاد ضد امپریالیستی خلقها می باشد ، که می توانند جلوی جنگ را به گیرند.

- آزادی تمام زندانیان (همچنین وزیران ربوده شده از دولت خود گردان فلسطین)

- نابودی تمام سلاح های کشتار جمعی در تمام منطقه خاورمیانه ، در راس آن اسرائیل

- قطع کمک تسلیحاتی آلمان به اسرائیل

- قطع  نفوذ استعماری امپریالیستها در خاورمیانه

 فراخوان از طرف "آکسیون اتحاد عمل بر علیه جنگ و اشغال نظامی در خاور میانه" *-  تنظیم گردیده و نیروهای وحدت عمل شامل:  جامعه فلسطینی های شهر کلن ، حزب کمونیست آلمان ( مارکسیست - لنینیست) ، کارگر انقلابی، حزب مارکسیستی - لنینیستی از ترکیه ، بیر کار ، باریگارد سویالیستی، اینترناسیونال سوسیالیست هاanacak , Duenya, AGIF, ADHF, ATIF-ILSP, AKP Lebenshaus, Bir-Kar , Kein Blut fuer Oel می باشند.

   -* اطلاعیه مشترک هواداران نیروهای مترقی ، انقلابی و کمونیست ، از و در آلمان یک همکاری مشترک بر پایه " اتحاد عمل بر علیه جنگ و اشغال نظامی در خاورمیانه " است و همچنان به کار خود ادامه می دهد. آخرین نشست آن در روز سه شنبه 8 ژولای در شهر کلن  تشکیل شد  و در برنامه عملی خود  برگزاری فوری یک تظاهرات است که  در برنامه فوری کار خود قرار داد و تاریخ و محل آن در بالا  قید نوده ایم. تمام نیروهای شرکت کننده  یک اطلاعیه را که ترجمه آن در بالا آورد ه ایم  آنرا  فورا مورد قبول قرار دادند. تنها  دسته سیاسی که نام " اتحادیه آلترناتیو سوسیالیستی " و از طرف بسیاری از شرکت کنندگان به نام " فریب  تروتسکیستی " معروف است ،  مخالف خود را اعلام نمود و "چرا اسرائیل را عامل جنگ شناخته و محکوم نمود ه اید و به آن کشور لقب صهیونیست  داده اید" ، در صدد بر هم زدن نشست مشترک بر آمد. ابتداء  شرکت کنندگان با حوصله فراوان نظرات  آن  عامل صهیونیست های اسرائیلی در آلمان   که مدد کار پنهانی سیاست جنگ طلبی امپریالیسم آمریکا می باشند، گوش داده و در مقابل او دلایل بسیار از طرف نمایندگان نیروهای مخلف شرکت کننده بیان شد . در پایان که تمام ترقند ها برای هم زدن جلسه مشترک نقش بر آب شد او مجبور شد  آنجا را ترک کند.این جریان ارتجاعی وابسته و همکار صهیونیستها و جیره خواران دولت اسرائیل می باشد . این دسته قلیل از افراد علیل سیاسی بوده و برای سیاست جهانی صهیونیسم در میان نیروهای مترقی و مخصوصا در جنبش کمونیستی آلمان تبلیغ و کوشش می نمایند    در تشکیلات احزاب و سازمانهای کمونیستی نفوذ نمایند . هدف انان انشعاب کردن ، خود منشعب شدن و هزار تیره دیگر گردیدن  است. این فرقه ، همان فرقه حکمت و حکمتیسم است و مورد نفرت بسیاری از همرو های منشعب تروتسکیستی آنان می باشد. 

از میان روزنامه ها و نظرات اشخاص

مسلمان کشی و قوم کشی به بهانه مبارزه بر علیه  "تروریسم و "اسلام سیاسی"

حزب کارایران (توفان)
چهارشنبه 18 مرداد 1385
www.toufan.org
toufan@toufan.org

“به من چه“
“همین که دل، دلِ خون بار ابره
همین که شب، شب قتل ستاره س
همین که بغض تو، بغض همیشه
همین که ترس من، ترس دوباره س

همین که تو پُری از طعم وحشت
همین که خونه خالی از ترانه س
همین که کوچه در کوچه ی این شهر
دچار پچ پچه های شبانه س

به من چه سرخیِ میخک تو مهتاب؟
به من چه رقص نیلوف روی آب؟
قفس بارونه کابوس کبوتر
به من چه کوچه باغ شعر سهراب؟

ستیز تگرگ و گلبرگه،
مصاف آینه و الماسه،
پیکارِ کبریته و خرمن
نبرد ارکیده و داسه!

کنار کوچه بچه های پرسه
تو بهت رعشه و رگ، گرد و سوزن
کنار مادرک های شناور
روی سمفونی نفرین و شیون،
...ِ“
ایرج جنتی عطائی

کمونیستها هوادار نسل کشی و سربریدن نیستند. کمونیستها افکارشان در قبال ویروس فاشیسم و نازیسم و صهیونیسم مصونیت دارد. کمونیستها هرگز بر این نظر نیستند که برای نابودی اندیشه های ارتجاعی که ریشه های تاریخی و سنتی در میان نسل های بشری دارد روش درمان قتلهای انبوه زنجیره ای بعنوان اقدامی درمانی موثر و کارساز می باشد. این تفکر مذهبیون است که افکار را نه اکتسابی و انسان را نه زاده محیط خویش بلکه فردی مسلوب الاراده می دانند که باید در یک چارچوب از قبل تعیین شده الهی فکر کند و به آن عمل نماید. کمونیستها بجای بریدن سرها، به تنویر افکار اعتقاد دارند و این را وظیفه تاریخی کمونیستها می دانند تا با کار روشنگرانه و با حوصله و سازمانیافته و با اسلحه مبارزه طبقاتی در افکار انسانها تغییرات اساسی ایجاد کنند. جهان را فقط با دست انسانها می توان تغییر داد. مضمون مبارزه طبقاتی کمونیستها نیز از این ایده واقعبیانه الهام می گیرد. ضد کمونیستها و دشمنان بشریت مستمرا در پی آنند که با تزریق افکار مسموم، اختیار انسانها را در ید خود بگیرند، بر آنها مسلط شوند و با دستگاه فکری نظام یافته خویش که محصول ماشین تبلیغاتی رسانه های گروهی و شرایط مادی اجتماعی آنهاست ارتشی فریب خورده و آماده خدمت به طبقات ارتجاعی ایجاد نمایند و آنها را علیه بشریت مترقی و در راسشان کمونیستها بسیج نمایند. این مبارزه میان نو و کهنه از بدو پیدیش جوامع بشری وجود داشته است.
کمونیستها هرگز هوادار قتل عام مسلمین به این بهانه که اسلام دین ارتجاعی است نیستند، مگر سایر ادیان مترقی اند که تنها اسلام ارتجاعی باشد؟ مگر سایر ادیان سیاسی نیستند که فقط دین اسلام به سیاسی بودن “متهم“ می شود؟. مگر می شود صدها میلیون انسانی را که خود قربانیان نظامهای عقب مانده و ارتجاعی جهانی هستند به خوشخیالی رهائی بشریت قتل عام کرد؟ مگر می شود با قتل عام معتقدین به مذهب بهائی که به همان اندازه سایر ادیان ارتجاعی و مخرب است و با سیاست کسموپلیتیسم و جهان وطنی خویش نظیر نظریات ارتجاعی منصور حکمت جاده صاف کن تجاوز امپریالیستی در جهان است موافق بود؟. مخالفین مبارزه روشنگرانه ضد مذهبی امپریالیستها، صهیونیستها و طبقات ارتجاعی مسلط جوامع بشری هستند این است که برای مبارزه با عقب ماندگیهای مذهبی و عواملی که این قید و بندهای اسارت فکری را تقویت می کند باید سرسختانه علیه امپریالیسم و صهیونیسم و سرمایه داری و نظامهای تولیدی پیش سرمایه داری مبارزه نمود. مبارزه بر ضد صهیونیسم و امپریالیسم گام روشنی در از بین بردن خرافه دین اعم از اسلامیت، یهودیت و مسیحیت است. هم اکنون جنایات جرج بوشهای “متمدن“ و “مدرن“ با پرچم جنگ صلیبی و بسیج مسیحیان مرتجع آمریکائی صورت می گیرد که ملغمه ای از مسیحیت اروپائی و یهودیت اسرائیلی است و مسیحیت را به مبنای خویش که یهودیت باشد سوق می دهد. بتدریج اسرائیل به سرزمین مسیح نیز بدل شده است که باید از چنگ مسلمانان بدر آورد. اسلحه مبارزه مذهبی اسلحه امپریالیستی و صهیونیستی نیز هست که هر جنبش قدرتمند ضد امپریالیستی را که برای حقوق و استقلالش می رزمد بنام “تروریسم“ محکوم می کند و برای امحاء آن یورش می برد.
امپریالیستها با همین روش در ویتنام و الجزایر جنگیدند. هم جنبش آزادیبخش ویتنام برای آنها جنبش “تروریستی“ بود و هم “ویت کونگها“ “تروریست “ محسوب می شدند و هم مبارزان الجزایر “مسلمانان تروریست“ بودند. باید به پاره ای بی خبران ایرانی گوشزد کرد تا از کوه خود پسندی، پرمدعائی و کوته نظری به پائین آمده به مطالعه تاریخ مبارزه مردم جهان و جنایات امپریالیستها بپردازند تا چشمان بینائی پیدا نمایند. خزعبلات منصور حکمت که مجموعه دروغهائی نظیر آنچه جرج بوش و تونی بلر بهم می بافند می باشد نباید کتاب مقدس این مذهبیون مدرن باشد. مذهبیونی که بیچاره ها با مغز خود نمی اندیشند.
کمونیستها همواره در مبارزه اجتماعی میان اعتقادات ایدئولوژیک واعتقادات سیاسی تفاوت قایل بوده و هستند. از نظر کمونیستها تنها جهان بینی ماتریالیسم دیالکتیک یک جهان بینی علمی و تنها ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم راهگشای جهان بدون برده داری و تحقیر انسانهاست. سایر جهان بینی ها و ایدئولوژیها در شرایط تاریخی امروز جهان در ماهیت خویش ارتجاعی و ضد بشری است. ولی وای به روزگار کمونیستی که بخواهد با درک غلط از این اصول در عرصه مبارزه اجتماعی ظاهر شود و کار مبارزه اجتماعی را با استناد به “ایدئولوژیهای ارتجاعی“ یک تنه به پیش برد. در عرصه مبارزه اجتماعی آنچه تعیین کننده است باورهای ایدئولوژیک نیست، اعتقادات سیاسی و تحلیل مشخص از شرایط مشخص است. در این جا اعتقادات سیاسی است که حرف نخست را می زند.
یک انسان نماز خوان و روزه گیر و مخالف رژیم درایران که خمس و زکوة می دهد ولی حاضر است علیه سلطنت طلبان رنگارنگ و نوه رضا خان ، جرج بوش، آریل شارون و ایهود اولمرت مبارزه نماید، در مقابل تجاوز امپریالیسم و صهیونیسم به ایران و سایر نقاط جهان ایستادگی کند صدها بار انقلابی تر، شرافتمندتر از یک سلطنت طلب و “کمونیستی“ است که هوادار تجاوز آمریکا به ایران بوده و به قتل عام مردم فلسطین و لبنان، به جرم “تروریست“ و یا “مسلمان متعصب“ بیرحمانه و خونسردانه و با بی وجدانی کامل و ضد انسانی صحه گذارده ولی در عوض عاشق “مدرنیته“ است و شب تا صبح را با ویسکیهای ضد مذهبی بدون پیشداوریهای نژادی در آغوش این آن بسر می آورد و با “اسلام سیاسی“ مشغول “مبارزه“ است. عنصر بد بو و بد خاصیتی که با سیاست “به من چه ولش کن“ و “مبارزه دو قطب ارتجاعی“ مهر کثیفش را به زیر هر سند اعدام دسته جمعی توسط صهیونیستها و امپریالیستها می گذارد. چنین “کمونیست“ بی هویتی که شعارش “به من چه ولش کن است“ دست دراز شده صهیونیسم اسرائیل در منطقه است. جریان آلوده ایست که نقش ستون پنجم را بازی می کند و برای این کار از روز نخست در لندن تعلیم دیده است.
“حزب کمونیست کارگری ایران“ از این قماش “کمونیستهای“ اسرائیلی است. هر روز که مبارزه انقلابی ملتهای جهان بر ضد زور و قلدری شدت می گیرد این دارودسته بیشتر ماهیت زرد و ضد انقلابی خویش را نشان می دهند. آنها خواهان کشتار مردم مسلمان فلسطین و لبنان هستند و نه فقط از این جهت که آنها مسلمانند. خیر! از آن جهت که آنها بر ضد صهیونیسم و امپریالیسم مبارزه می کنند و خواستهای برحقشان جام زهری است که به کام امپریالیستها ریخته می شود. اگر باور نمی کنید به سرنوشت مردم عراق نگاه کنید. در عراق رهبری جنبش مردم عراق در دست نیروهای سکولار است. ولی این دار و دسته اسرائیلی حاضر نیستند خواهان خروج بی قید و شرط و فوری نیروهای امپریالیستی و صهیونیستی از عراق باشند. اینکه امروز مبارزه آنها بر ضد مسلمانان جهان متمرکز است و مثلا در دانمارک همراه با فاشیستها به عنوان “شهود مسلمان“ کاریکاتور پیامبر مسلمانان را بنحو توهین آمیزی تکثیر کرده و توزیع می نمودند به آن خاطر است که آتش مبارزه علیه امپریالیسم و صهیونیسم در ممالک اسلامی از سایر نقاط جهان فروزانتر است. آنها در آمریکای لاتین حاضر نیستند از مبارزه رهبران ونزوئلا، بولیوی و مکزیک حمایت کنند و این بار نه از آن جهت که آنها مسلمان تروریست هستند بلکه از آن جهت که متحد “اسلام سیاسی“ بوده و دول “بورژوائی“ هستند. این دارو دسته خود را هوادار حمایت از “کمونیستهای ناب“ جا می زنند. هر جا شما با نقش این عده روبرو می شوید خرابکارانه است و خوشبختانه مردم در عراق دستگاه رادیو و تلویزیون اسرائیلی آنها را جمع کردند و هر کدام از این خائنین را به کف آورند به نزد آریل شارون می فرستند.
در جنبش کمونیستی جهانی نقش این دارو دسته به همت مبارزه رفقای ما رو شده است. کمونیستهای جهان به نقش خرابکارانه آنها واردند و فورا آنها را از نمایشات اعتراضی ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی طرد می کنند و مانع می شوند که این خرابکاران با شعارهای اسرائیلی و تضعیف جنبش ضد جنگ و تجاوز به اخلال بپردازند. ما ایقان قطعی داریم که با اوج مبارزه خلقها بر ضد امپریالیسم و صهیونیسم نقش خرابکارانه این عمله و اکره ارتجاع در ایران و خارج از ایران برملا خواهد شد.
حیرت انگیز است که کسی به کشتار میلیونی مردمی که امروزه به پاس تجاوز اسرائیل همه آنها “حزب اﷲ“ شده اند و به آن افتخار می کنند صحه بگذارد و نعره زند به من چه که در لبنان سر میبرند و بر روی مردم بمب می ریزند، به من چه که بر روی آنها آب را می بندند، به من چه که خانه هایشان را خراب می کنند، به من چه فرزندانشان را با داس مرگ درو می کنند، کور شوند مسلمان نشوند و از “حزب اﷲ“ که دقیقا به علت خیانت همین بی خیالها قدرت گرفته و همه چیز را برای مردم تهیه کرده و رهبری مبارزه ملی آنها را بعهده گرفته است حمایت نکنند. این موضعگیری سیاسی به آدمخواری، به فاشیسم و جنایت پیشه گی بسیار شبیه است. چنین دیوهائی حق سیاسی نامیدن خویش را ندارند. ننگ تاریخند. این آدمکشان حرفه ای همانکسانی هستند که به قدرت نرسیده کاردهای قصابی خویش را تیز می کنند. فرومایه ترین افراد نیز رضایت نمی دهند که امپریالیستها و صهیونیستها مردم لبنان را به جرم مسلمانی قتل عام کنند. آن کس که صدای اعتراضش بلند نمی شود و این جنایت ضد بشری را “جنگ تروریستها“ جا می زند جایش در باغ وحش است.

حزب کارایران (توفان)
چهارشنبه 18 مرداد 1385
www.toufan.org
toufan@toufan.org


اخبار روز چهار شنبه 9 اوت 2006

تظاهرات مردم نیم میلیون مردم عراق در روز جمعه 4 اوت در بغداد که به حمایت حزب الله و شیخ نصرالله بر گزار شد.

این جنگ اولین و آخرین جنگ نیست!!! شیردل

شورای امنیت در نیورک هنوز بر سر قطعنامه بحث می کند. دولت لبنان طرح پیشنهادی خودرا به شورای امنیت آورد و اکثریت  کشورهای جهان خواهان تصویب قطعنامه آن کشور می باشند که با جلوگیری سفیر آمریکا و انگلستان برای تصیویب آن قطع نامه روبرو شده است . آنان خواهان ریختن بمب بر سر مردم لبنان می باشند. تلاش اسرائیل ، آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان ادامه کشتار مردم آن کشور است. آنان خواهان قطع جنگ نیستند و میخواهند هر چه بیشتر بنا بر گفته روز نامه لومند بر تراژدی انسانی افزوده گردد. اگر قدرتهای بزگ امپریالیستی صحبت از صلح می کنند. یعنی ادامه جنگ و گسترش آن . بار اول نیست که خلقهای جهان ادعای  میانجی گری امپریالیستها را برای صلح  یعنی ادامه جنگ و کشتار است ، تجربه کرده اند. سال ها جنگ ویتنام به طول کشید  و بار ها برای فریب صحبت از صلح نمودند ، بمب های شمیایی  ، بمبهای فسفری، بر سر مردم ریختند. شهر ها و روستا ها را در ویتنام ویران کردند ،مزارع را به آتش کشیدن و حتی حیوانات را هم به قتل رساندند. در آنزمان در محل همین سازمان ملل امروزی  بحث و جدال های بسیاری در گرفت  و کوشش شد که برای قطع جنگ قطعنامه  تصویب کنند  که با مخالفت مستقیم آمریکا روبرو شد و رد گردید.

لبنان باید  تمام خواست های دیکته شده  استعماری قدرت های بزرگ را برای انقیاد  و تبدیل آن کشور به یکی از ماهواره های آمریکا  در طرح پیشنهادی آنان قبول ، نماید. اگر صحبت از صلحی  میشود که تزئین جملات استعماری آنان در طرح آمده است ، یعنی کشور لبنان در اشغال نظامی نیروهای آدم کش و جنایتکار ناتو قرار گرفته و  مانند یوکسلاوی و افغانستان و هر چند بار  دست به کشتار مردم آن کشور زنند. اگر فردایی که باید باشد که جنبش ضد استعماری و رهایی بخش مردم لبنان در مقابل ارتش اشغالگر ناتو از جان ، ناموس و شرف ملی خود دفاع نماید، آن جنبش را تروریستی نامیده و بوش جنایتکار  فتوای نابودی آنان را می دهد.

نیروهای نظامی و تا به دندان مسلح ناتوی در شمال و جنوب و غرب لبنان مستقر شده و شاه کار! جنایاتی را که اسرائیل نتوانسته است به انجام برساند به پایان می رسانند . کاره قدار بندان ناتویی به خون کشیدن مردم لبنان. ایجاد پایگاه های نظامی ، ایجاد و گسترش چتر ترور و آدم ربایی ، ایجاد اختلافات قومی  که پیش زمینه آنرا با ترور شخصیت های سیاسی  ( برای نمونه ترور "رفیق حریری"  و با  عمل بمب گزاری انجام شد)  بوجود می آورند. اجرای پروژه عملیات بمب گزاری برای اختلاف انداختن میان شعیان و سنی ها در لبنان  و دیگر ابتکارات جنایی که تنها می توانند از مغز ماموران سازمان های اطلاعاتی تراوش کند.

قرار است نیروهای ناتو لباس نظامی خود را با نام و لباس نیروهای سازمان ملل عوض نموده و شاید  امروز  دیگر نیازی به تعویض نام و لباس نباشد و همانگونه در افغانستان ارتش های ارسالی کشورهای امپریالیستی مستقر شده اند به رفع امور پرداخته و گماشته مزدور دیگری را در لبنان بر سر کار آورند  و رهبران آینده کشور لبنان را از افرادی انتخاب نمایند  که ازکادر های آدمکش  فالانژیستهای سابق مسیحی که در سال 1982  همدست ارتش اسرائیل و آریل شارون بودند  در کشتار مردم آن کشور و به قتل رساندن هزاران فلسطینی و لبنانی شرکت داشتند ، انتخاب نمایند.

آن چه در لبنان اتفاق افتاده است ، یک تراژدی انسانی است ولی نمایند گان  طراحان آن  نقشه  اسرائیل ، آمریکا- انگلستان ، فرانسه ، آلمان می باشند  و برای صلح  گریه  سر داه و سینه چاک می کنند  ولی دستان آنان تا به آرنج به  خون مردم لبنان و فلسطین آغشته است. این نمایند گان  جامعه متمدن بشری، طرح پیشنهادی لبنان را برای قطع فوری جنگ رد نموده اند. 

امروز چهار شنبه است و آغاز پنجمین هفته جنگ است . تا کی می توان شاهد   دیدن آن صحنه های ضد بشری بود که ارتش جنایتکار اسرائیل با کشتار کودکان، زنان و کهن سالان و نابودی کامل کشور لبنان ، امیال پست و جنایتکارانه بوش و شرکای کاخ سفید نشینش را بر می آورد ،  تحمل نمود.

شرکت در تظاهرات، شرکت در اعتصاب غذا ، جمع آوری امضاء و صد ها امکانات مهم دیگر مانند جمع آوری پول و دارو و کمک های دیگر می تواند  کار مفیدی در حمایت از مردم لبنان و فلسطین مفید واقع شود. این جنگ اولین و آخرین جنگ نیست ! و باردیگر صهیونیستهای اسرائیل دست به جنایت وجنگ در لبنان و فلسطین  خواهند زد  وهنوز در لبنان و فلسطین جنگ جاری است و نیروهای نظامی ناتو می خواهد در لبنان مستقر شوند و امپریالیسم آمریکا خیال خاورمیانه بزرگ را در سر می پروراند و در صدد هست از  لبنان، سوریه و ایران   عراق های دیگر اشغال شده و به خون کشیده   بسازد.  باید به پا خیزیم و متشکل و متحد شویم . در کنار خلقهای  فلسطین ،  لبنان، سوریه ، ایران ... قرار گیریم. متینگ و سخنرانی ها مختلف در داخل و خارج از کشور سامان دهیم . در جنبش ضد امپریالیستی و ضد جنگ شرکت نماییم.

به خاطر مرگ آن کس که برای صلح مبارزه می کرد

                   آن که  تسلیم شد                                                     برتول برشت  

                   ناوبود شده است.

                   و آن که نابود شد،

                   خود را تسلیم نکرده بود.

                   دهان هشدار دهنده

                   پر از خاک شد،

                   و ماجرای خونین،

                   آغاز .

                   بر مزار رفیق صلح

                   فوج سربازان پای می کوبد.

                   پس آیا مبارزه بیهوده بود؟

                   اما، مبارزی که نابود شد

                   به تنهایی نمی جنگید

                   و دشمن ، هنوز

                   پیروز نشده است.

           


اخبار روز سه شنبه 8 اوت 2006

اسرائیل در روز صبح پنجشنبه با ادامه حمله هوایی به جنوب لبنان جنایات جنگی دیگری بر پرونده ننگین خود افزود. هواپیما های اسرائیلی روستای "حولا" را بمب باران کردند و تعداد زیادی در اثر ویرانی ساختمان جان خود را از دست دادند. هنوز از تعداد مردم بیگناه که به خاطر آنکه لبنانی بوده و در جنوب آن کشور زند گی می کنند  طلاعی در دست نیست ، ولی ناظران حاظر در محل بر این عقیده هستند که چهل نفر در زیر آوار بمباران ارتش اشغالگر جان خود را از دست داده اند.

بازماندگان مردم روستای " حولا"

نخست وزیر لبنان در هنگام نشست وزرای خارجه کشورهای عربی در هنگامی که نمی توانست احساسات  خود را نگه دارد و  اشک از چشمان  او بار ها جاری گشت سخنان خود را بیان نمود.: " یک جنایت جنگی  دیگری اسرائیل انجام داده است که باید پاسخوی آن باشد." منظور آقای سینیورا کشتار مردم روستای "حولا" می باشد و در ادامه سخنانش " اسرائیل را یک دولت تروریستی" می نامد و ادامه می دهد :"  لبنان  10  ها سال ا به عقب برگردانده شده است."

سینیورا نخست وزیر لبنان

" بدون اسنثنا تمام سازمان های کمک رسانی به مردم لبنان بیان نموده اند که شالوده اقتصادی آن کشور ویران شده  و شرایط زندگی برای میلیون ها انسان از میان رفته است. نه ساختمانی پا برجاست و نه راهی و پلی که بتوان بر روی آن از طریق خارج از کشور به آن کمک رساند. در لبنان نه برق است و نه آب آشامیدنی ، خواربار و مواد غذایی برای سیر کردن مردم پنهان شده در زیر زمین ها موجود نیست. دکتر و پرسنال بیمارستان ها درخواست داشتن برق و آب و دارو و خواربار و مواد غذایی  می کنند. بسیاری از مجروحین به خاطر نداشتن دارو و امکانات جراحی جان خود را از دست می دهند.  تمام راه ها و پل ها ویران شده است . ما مدد رسانانِ سازمان صلیب سرخ  کوشش می نماییم  تا از میان بمب و آتش ،  دارو وامکانات دیگری  به نقاط  جنوب کشور رسانده . در میان راه باید با همت مردم و امکانات ابتدایی گودالهای عمیق اجاد شده در جاده ها را پر نموده ، و کار خود را به پایان رسانده که در هنگام بازگشت باریگر گودالهای عمیق دیگری بر سر راه ما قرار دارد و باید کارخودمان را از نو شروع کنیم."  در گزارش دیگر که توسط " پزشکان بدون مرز" به خبرگزار یها داده شده است ،  باز هم از وضعیت اسفبار مردم لبنان  در جنوب آن کشور  به افکار عمومی مردم جهان شکایت می کند و حیرت زده چنین جملات را به تحریر در آورده اند:"   ما از اراده ، پشتکار مردم لبنان مخصوصا در جنوب آن کشور در شکفت می باشیم. همان جنگ زدگان  آواره ، نیمه عریان ها  و گرسنه کشیده گان ، حماسه می آفریند که ما قادر به وصف کار بزرگ آنان نیستیم. ما نیاز به کمک فوری و اولیه  داریم وآن قطع فوری جنگ است. به این جنگ ویرانگر و خانمان سوز پایان دهید ."

بدون شرح

در آغاز تجاوز نظامی اسرائیل به لبنان حداقل 1000 نفر از افراد غیر نظامی  کشته شده اند. در میان کشته شدگان 280 کودک می باشد. بنا بر گفته سخن گوی ارتش لبنان 30 سرباز لبنانی تو سط ارتش اشغالگر صهیونیستی کشته شده اند و سخنگوی حزب الله  تعداد  جان باختگان خود را 50 نفر اعلام نموده است.

قدرتهای امپریالیستی آمریکا و اروپا از سیاست تجاوزگرانه رژیم فاشیستی - صهیونیستی اسرائیل دفاع می کنند. بوش ، بلر ، شیراک ، مرکل دست در دست هم و در کنار هم برای مطامع امپریالیستی  و مستعمره کردن لبنان مانند عراق کوشش می نمایند. آنها می خواهند اتصال زنجیره ای که همبستگی زنده و فعال خلق های  فلسطین ، لبنان ، سوریه ، عراق ،  ایران و دیگر کشورهای عربی و اسلامی است جلو گیرند. این همبستگی ریشه های تاریخی دارد و از آغاز تشکیل دولت اسرائیل به وجود آمده است. خلقهای نامبرده سالهاست در پیکار بر علیه رژیم صهیونیستی  جنایتکار بر علیه امپریالیسم آمر یکا و  امپریالیستهای ارو پایی مبارزه می نمایند. این جنگی که امروز در لبنان در جریان است ششمین جنگی است که در خاورمیانه انجام گرفته است و ارتش اسرائیل با حمایت مستقیم آمریکا - انگلستان و کشور های اروپایی به خلق کشی دست زده است  و آنان ارتش اسرائیل را تا به دندان مسلح نموده اند.

بدون شرح

سخنان رفقای سایت ایرانی ما به چپهای آمریکایی و جیره خوار و مزدور است که به دفاع از رژیم فاشیستی اسرائیل می پردازند. حزب کمونیست کارگری و حکمتیسم چهره منفور و رسوا شده در مزدوری به صهیونیستهای فاشیست و امپریالیست آمریکا می باشند. تمام تلاشهای این باند ها طرفدار خلع سلاح خلق ها در مبارزه مسلحانه در منطقه خاور میانه در مقابل امپریالیست آمریکا ، صهیونیست اسرائیل ، امپریالیستهای اروپایی می باشند. عربده کش های حزب کمونیست کارگری:  حمید تقوایی و همپالکی او  علی جوادی ، مانند بوش و بلر (مصاحبه مطبوعاتی بوش و بلر  در واشینگتن) است که  خزب الله را یک گروه تروریستی معرفی می نمایند و از حمله نظامی اسرائیل جنایتکار دفاع نموده و با کمال خونسردی بر این اعتقاد هستند که فرصت کافی به ارتش اسرائیل داده شود ، تا حزب الله را نابود کنند . حال دیدیم که چگونه این سازمان و سیع و توده ای توانسته است در طول 4 هفته ضربات سختی را بر ارتش اسرائیل و آن کشور وارد کنند و همچنان شهرهای اسرائیل تا دورترین نقاطش در زیر آتش حزب الله می باشند. " چنین جریان بزرگ اجتماعی را هم صدا با صهیونیستها و امپریالیستها یک “گروه تروریستی“ جلوه دادن تنها ناشی از بی خبری نیست ناشی از کلاه برداري و جنایتکاری و همدستی با صهیونیسم و امپریالیسم است. ناشی از این است که عده ای قصد دارند بدون توجه به سطح رشد ملتها و مبارزات آنها ملتهای مسلمان را از داشتن رهبران مذهبی سیاسی که نوکر امپریالیسم و صهیونیسم نباشند محروم کنند تا موانع راه استقرار سرمایه جهانی را برچینند و تسلط بدون منازع دشمنان بشریت را بر منطقه استراتژیک خاورمیانه و نزدیک مستقر سازند. مبارزه مردم لبنان به رهبری حزب اﷲ لبنان و مبارزه مردم فلسطین به رهبری سازمان منتخب حماس صدها بار مترقی تر و شرافتمندانه تر از خرابکاری مشتی دغلکار ضد کمونیست به نام “حزب کمونیست کارگریاست که برای همدستی با اسرائیل به میدان آمده اند. این عده همان کسانی هستند که هم در ایران و هم در عراق و هم در افغانستان به خرابکاری در جنبش مقاومت مردم این ممالک مشغولند و در اروپا با اخلال در جنبش صلح آب به آسیاب امپریالیستها وصهیونیستها ریخته و هوادار تجاوز امپریالیست آمریکا به ایران هستند. آنها مبارزه مردم جهان علیه جهانی شدن سرمایه وحمایت از تمامیت ارضی و استقلال ملی را با زبان جرج بوش و آریل شارون “تروریسم“ می خوانند. آنها با حمایت از نظریه های رهبر گمراهی بنام منصور حکمت که عمرش را به ایهود اولمرت داده است مدعی هستند که منظره سیاسی عمومی جهان مبین مبارزه “اسلام سیاسی و میلیتاریسم آمریکا“ است. آنها مبارزه ملتهای جهان را علیه امپریالیسم و صهیونیسم، مبارزه طبقه کارگر را بر ضد سرمایه داری و در نتیجه انقلابات ملی و سوسیالیستی را نفی می کنند. مانند تروتسکیستهای خائن به پرگوئی و بیعملی سیاسی مشغولند و برای روشنفکران بیکاره مشغله فکری ایجاد می کنند."

تظاهرات ضد جنگ در لندن

بوش به مزرعه خود به تکزا س رفته و بلر امروز روانه مرخصی به  یکی از جزایر دریای کاربیک. هر دو کوشش نمودند که با طرح پیشنهادی به سازمان ملل ، برای ارتش اسرائیل وقت خریده و مسئله قطع فوری آتش بس را به زمان نامعلوم انتقال داده و کوشش می نمایند تا هر چه بیشتر بر سر مردم لبنان بمب ریخته شود و در پشت این هدف پلید تضعیف حزب الله نهفته است. مدت چهار هفته از طول جنگ و کشتار مردم لبنان می گذرد و مقاومت شجاعانه مردم جنوب لبنان و حزب الله ، تمام نقشه های  المرت ، بوش و بلر را بر هم زده است. کشورهای عربی ، سوریه وایران  از طرح پیسنهادی لبنان به سازمان ملل دفاع می کنند. این طرح خواهان قطع فوری جنگ و اخراج فوری ارتش اشغالگر صهیونیستی از لبنان و استقرار ارتش لبنان در مرزهای جنوبی میان لبنان و اسرائیل است و همچنین استقرار نیروهای سازمان ملل با تعداد محدود و تعین شده.

 سفیر آمریکا، و انگلستان کوشش می نمایند که خواست های دولت لبنان را در طرح پیشنهادی نه گنجد. سفیر روسیه مخالف طرح بوش - بلر می باشد.

سفیر اسرائیل در سازمان ملل " دان گیلر من" معتقد است که ارتش اسرائیل باید مناطق اشغال شده را نگهداشته و از خاک لبنان بیرون نرود. و می گوید: " اول ما آنجا را ترک می کنیم یک نیروی نظامی استخوان دار  " یعنی نیروی مسلح ناتو در آنجا مستقر شود.

قطع نامه سرهم شده فرانسه - آمریکا اعتبار خود را از دست داده و بسیاری از کشورهای عضو حاظر به بحث در باره آن نبوده و بلکه به صورت روشن مخالفت خود را اعلام نموده اند. در لحظات کنونی سرنوشت ساز ، سفیر آمریکا در سازمان ملل " جان بولتون"  و سفیر فرانسه در آنجا   " ژان مارس د لا سابلیر" در گوشه ای در مشاوره هستند که چگونه می توان نکات مهم و تعین کننده را از طرح پيش نهادي دولت لبنان بیرون آورند.

هیت نمایندگی اتحادیه عرب که دبیر اول آن آقای "موسی"  می باشد نظرات به حق و درست دولت لبنان را در ساعت 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی در جلسه درخواست شده مطرح نموده ، از آن دفاع خواهد نمود و از مجمع خواسته است که جلسه بحث به صورت سرتاسری و زنده از طریق رسانه های تلویزیونی پخش گردد. ولی آنطوریکه دیده می شود این جلسه بصورت زنده انجام نه گیرد.

کوشش آمریکا - انگلستان و فرانسه بر آن است که تا آنجا که ممکن است جلوی طرح  فوری آتش بس را بگیرد و آنان ادعا می کنند که برای تصویب یک طرح مورد پسند برای کشتار مردم وقت زیادی لازم است. در ساعت 11:28 همین جمله از زبان تونی بلر قبل از پرواز به مرخصی به  جزیره ای در دریای کاریبیک به خبرنگار  تلویزیون اسکای نیوز بیان می شود. خبرنگار می گوید :" آقای تونی بلر خواهان قطع فوری جنگ نیست و علت آنرا در "پیچیده بودن شرایط" ارزیابی نموده است!    


 

  

 

 

 

 

 


 معرفی ساید و ما چه می خواهیم

  ما به هیچ گروه و دسته سیاسی وابسته نیستیم 

 از نفی استالین تا نفی مارکس

توطئه بزرگ به زبان  آلمانی Die Grosse Verschwoerung

آموزشهایی از انقلاب اکتبر

مختصری از تاریخ حزب بلشویک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنان

 

 

 

قطعنامه کنگره سوم حزب کار

ایران (توفان) پیرامون برخورد حزب ما به مسئله ملی در ایران

 دیکتاتوری پرولتاریا و بررسی " آزادی های بی قید و شرط "-پیرامون مبانی سوسیالیسم علمی-21

تظاهرات وسیع کارگران شیشه میرال

اعتصاب عمومی در کردستان با موفقیت انجام شد: مبارزه ادامه دارد-حزب کمونیست ایران (م ل م)

دستان بلر و بوش بیشتراز بمب گذاران لندن به خون آلوده است -  گالووگه نماینده پارلمان انگلستان

ا اصولیت انقلابی و  انقلابی نمایی    غیر اصولی- حزب کار ایران (توفان)

«غیرخودی ها» در ستایش گنجی و گنجی در ستایش « خودی ها»- حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست- مائو ئیست)

 

 

 

.