iranima@hotmail.com

 

جنبش دانشجویی در داخل کشور

کودکان


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت سوم) - بهمن ادیب


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت دوم) -بهمن ادیب


شکست مفتضحانه اسرائیل در لبنان- حزب کار ایران (توفان)


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت اول) -بهمن ادیب


همدلی و همزبانی " حزب کمونیست کارگری" با بوش ، بلر ، المرت و رسانه های امپریالیستی - صهیونیستی- بهمن ادیب


گزارشی از سخنرانی نماینده حزب کار ایران در اردوی بین المللی جوانان ضد فاشیست و ضد امپریالیست در دانمارک


توفان 77 شماره ویژه به مناسبت  صدمین سالگرد  انقلاب مشروطه ایران - حزب کار ایران (توفان)


به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران، تقدیم به خوانندگان سایت ایرانیما می شود- تهیه و تنظیم از شیردل


قتل زندانی سیاسی، اکبر محمدی  لکه لنگی بر دفتر جنایت  جمهوری تبهکار اسلامی  است - حزب کار ایران


دفاع سخیفانه حزب کمونیست کارگری  از جنایات صهیونیست های اسرائیلی - بهمن ادیب-

بهمن ادیب  بار  د یگر  همدستی قلم بدست داران حزب کمونیست کارگری و مخصوصا علی جوادی را با اسرائیل صهیونیست رسوا کرد . مقاله ای خواندنی و آموزشی   


دفاع از مردم فلسطین، دفاع از انسانهای تحت ستم است-بهمن ادیب- بهمن ادیب ، یکی از بزرگان تحلیل گر که نقد های او ، بگونه لنین کبیر ، دشمنان مارکسیسم را که در لباس مارکسیسم پنهان شده اند افشاء میکنند. یکی از آن دشمنان علی جوادی می باشد که دشمن  مردم فلسطین است. نقد او را خود بخوانید و قضاوت کنید.


توفان 76 منتشر شد


متن سخنرانی  رفیق شیردل در میتینگ 12 ژولای 2006  در ساعت 17 بعد ازظهر در محل شهر دیسبورگ آلمان Koenigstr , Lebensretterbrunnen


در انتخابات شورای اسلامی کار شرکت نمی کنیم- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه


18 تیر، روز خیزش شکوهمند دانشجویان علیه ارتجاع جمهوری اسلامی گرامی باد - حزب کار ایران (توفان)


بیان نامه هماهنگی  مبارزه ضد امپریالیستی در خاورمیانه

حزب مائوئیستی کمونیستی ترکیه (منطقه کردستان)- حزب کمونیست ترکیه ( جرقه)- حزب مارکسیست - لنینیست ترکیه (منطقه کردستان)- جبهة دموکراتیک برای رهایی فلسطین- جبهة خلق برای رهایی فلسطین -حزب کار ایران (توفان)- نشست عربی برلین


تجاوز اسرائيل ‌ محك قدرت نظامی ايران ؟م - راد


تهاجم وحشیانه ارتش متجاوز صهیونیستی به نوار غزه را بشدت محکوم می کنیم - حزب کار ایران (توفان)


دهقانان ما برگهای "کوکا" را جویده و خواهان اخراج یانکی از بولیوی می باشند.- شیردل


گزارش سوم-دسیسه صهیونیسم بر ضد تیم ملی فوتبال ایران ادامه دارد- حزب کار ایران (توفان)


از ما گفتن و از شما نشنیدن " تب فوتبال" تب خطرناکی است !!   شیردل


گزارشی از دسیسه صهیونیستها بر ضد تیم ملی فوتبال ایران- حزب کار ایران


سرکوب وحشیانه و فاشیستی تجمع زنان در میدان هفت تیر را به شدت محکوم می کنیم- حزب کار ایران (توفان)دسیسه صهیونیستها علیه فوتبال ایران در مسابقات جهانی فوتبال در شهر نورنبرگ- حزب کارایران (توفان)


توفان 75 منتشر شد


حمایت از مبارزه مردم در آذربایجان مکمل مبارزه بر ضد دامن زدن به "نفرت ملی" است- ازتوفان


تظاهرات عظیم مردم تبریز علیه جمهوری نفاق افکن و سرگوبگر اسلامی- حزب کار ایران (توفان)


هشدار می دهیم، خطر آمریکا و جنگ را جدی بگیرید!- ناصرزرفشان


بیانیه نشست سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب کار ایران (توفان) بعد از کنگره ی سوم - خطر تجاوز نظامی به ایران و ضرورت تقویت جنبش صلح


بوش تروریستی است که مرتکب نسل کشی شده ...تنی بلر همدست هیتلر است-رئیس جمهور و نزوئلا


 جستجوی فرشته عدالت-سندیکای شرکت واحد


توفان 74 را به خوانید


استالین پرچم است و مجددا بپا می خیزد-حزب کار ایران (توفان)


استثمار مضاعف دختران كار- سیمین مرعشی


برخیز ای داغ لعنت خورده!

شیردل


نكته هايي براي بالا بردن سرعت ويندوز-برای رفقای ایران


آموزش نصب ویندوز XP برای رفقای ایران


تجمع کارگری ـ دانشجویی برای حمایت از کارگران


عکسهای گرد همایی کارگران..


مشکل بوت کردن کامپیوتر (اجرا نشدن برنامه "ویندوز ایکسپی")- کار خدماتی


فرخنده باد اول ماه مه-حزب کار ایران(توفان)


برضد تهدیدات بربرمنشانه امپریالیستها و کشتار مردم ایران بپاخیزیم - حزب کار ایران (توفان)


بیاد شاملو


توفان شماره 73 منتشر شد


به قربانیان ماشین عظیم تبلیغات عوامفریبانه امپریالیستها-منتخب از توفان -حزب کار ایران


بحران هسته ای و چپ بی وظیفه- اسکندر نویدی


دلیل تراشی مسخره برای توجیح  خیانت ملی- حزب کار ایران (توفان)


بوی کباب به مشام دریوزگان سیاسی رسیده است- حزب کار ایران(توفان)


" ملی " از منظر آموزگاران پرولتاریا- بهمن ادیب


 آیا میهن پرستی کمونیستی در تناقض با انترناسیونالیسم پرولتری است ؟-بهمن ادیب


ملتی که به ملت دیگر ستم می کند خودش آزاد نیست-بهمن ادیب


بررسی تاریخ انقلاب اکتبر ، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوریکه امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند-بهمن ادیب


اپوزیسیون ترتسکیستی در گذشته و حال

حزب کار ایران (توفان)


نوروزتان فرخنده و پیروزباد- شادباش نوروزی حزب کارایران(توفان) به مردم ایران


دفاع از صهیونیسم و امپریالیسم ننگ است - هما ازلی پور اسفند 84


جلوگیری از شهید پروری و "مرده خوری " در دانشگاه شریف - شیردل


توفان 72 منتشر شد

خلقهای ایران را نمی توان با تهدید اتمی به تسلیم واداشت


باید با زور ، زورگویی را پاسخ گفت- ساید ایرانی ما

 تسلط بر جهان بینی لنینیسم  بپای تحیل انقلابی و واقعبینانه مسائل بین المللی نشست- این تحللیل را حزب کمونیست چین و حزب کار آلبانی  بر سر مسئله جنگ و صلح و داشتن بمب اتمی در مقابل رویزیونیستها - سوسیال- پاسیفیست ها و تمام خائنین مرتد و تسلیم طلب  داشته اند. این مرتدین مانند حزب کمونیست کارگری ستون پنجم امپریالیسم آمریکا در پشت  جبهه مشترک خلقهای   ایران  و جهان می باشند و خلقها در پیکار مشترک  بر علیه امپریالیسم آمریکا و دیگر امپریالیستها نبرد سختی راادامه می دهند. نه تهدیدات اتمی ، نه حمله و اشغال نظامی نمی تواند اراده پولادین آنان را در مبارزه به حق درهم شکند. عراق گورستان امپریالیسم آمریکا است. - داشتن بمب اتمی حق اجتناب ناپذیر هر کشور است و تا خلع سلاح اتمی به صورت کامل برای امریکا، اروپا و دیگر کشورها انجام نگیرد این حق هر کشور دیگری مانند ایران است به این سلاح مجهز گردد.


از"کارزار زنان علیه کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی " حمایت می کنیم- حزب کار ایران (توفان)


فرخنده باد هشتم مارس روز همبستگی زنان جهان!

حزب کار ایران( توفان) به مناسبت 17 اسفند روز زن


تفرقه بیانداز و حکومت کن - جوخه های مرگ نگروپنته در عراق فعال می شوند

حزب کار ایران (توفان)


علیه لیبرالیسم - مائو سه تنگ


حقیقت 26 از چاپ خارج شد

حقیقت نشریه ای انقلابی و یکی  ارگانهایی است که در اشاعه اندیشه رفیق کبیر مائو سه تنگ در ایران تلاش می نماید و ما شورای تحریریه  سایت ایرانی ما بزرگ میداریم کارهای پرافتخار و انقلابی مائو سه تنگ را و مبراء از هرگونه اپورتونیسم خورده بورژوازی  و سکتاریسم از اندیشه او دفاع کنیم


توفان 71 منتشر شد


امپریالیسم و حکمتیسم همدستان امپریالیسم و استعمار در عراق- حزب کار ایران (توفان)


نظام مردم کشی ،  نظام تجارت برای آدمکشی یعنی نظام پزشگی جمهوری اسلامی-شیردل 


همه و همه در کار کمک مالی باهمت عالی شرکت کنیم


نامه کنفدراسيون اتحاديه های آزاد کارگری برای آزادی آقای منصور اسانلو


اوج گیری مبارزات کارگری و مباحث درون جنبش - حزب کمونیست ایران (م ل م)


فراخوان دفتر خارجی حزب کار ایران (توفان) به احزاب برادر و سازمانهای انقلابی و مترقی در رابطه با دستگیری اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران


دو نوع برخورد متفاوت-مقاله برگزیده ای از توفان آینده  که در راه است!


از اعتصاب بر حق رانند گان    رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی حمایت می کنیم- حزب کار ایران (توفان)


بتاز ای پر ثمر توفان

اپوزیسیون ترتسکی در گشت و گزار_ از حزب کار ایران(توفان)


معرفی یک کتاب - از حزب کمونیست مارکسیست - لنینیست- مائوئیست


ساماندهی جهانی شکنجه و نقض گسترده و فاحش حقوق بشر توسط امپریالیسم- حزب کار ایران(توفان)


توفان 69 منتشر شده و مثل همیشه خواندنی و مخصوصا آموزنده


اطلاعیه حزب کار ایران (توفان) به مناسبت روز شانزده آذر


حقیقت منتشر شد


باز هم بلای زمینی، این بار در حوالی جزیره قشم -اطلاعیه حزب کارایران (توفان)


به دفاع از فعالین کارگری برخیزیم !- حزب کمونیست ایران م-ل-م


پیرامون احکام بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی و دستگیرشدگان روز کارگر- اطلاعیه- توفان


توفان 68 منتشر شد


جشن انقلاب اکتبر با موفقیت برگزار شد


رنگ سیاه رنگ جمهوری اسلامی است  و پیام ما به دانش آموزان و دانشجویان


قاتلین واقعی سران جمهوری اسلامی می باشند که باید به  پای میزمحاکمه کشیده شوند و به سخترین مجازات محکوم گردند.


وضعیت اعدام در ایران و اسامی جان گرفته شدگان


نمایش چهره ی واقعی زندگی  میلیون ها انسان در حاشیه تهران


اگر سجایای انسانی ثمره محیط است، پس باید محیط را انسانی کرد.


پایان افسانه منصور حکمت- از سربلند


گفتگو با بهمن ادیب فعال سیاسی و صاحب نظر در مسائل کارگری-گزارشگران


تریبونی برای کشورهای جنوب- لموند دیپلماسی-سپتامبر2005 و مختصر توضیح ما


وضعیت کارگران و خطر انحراف سندیکالیستی و آنارشیستی -توفان ارگان حزب کار ایران


گروه خبری ایرانی ما از آمریکا و انگلستان گزارش می دهد  صفحه و یژه


پیرامون مبانی سوسیلیسم علمی  (20) دکتاتوری پرولتاریا و آزادیهای بی قید وشرط


یک میلیارد دلار از خزانه  وزارت دفاع عراق به یغما رفته است!- از روزنامه  ايند يپندنت


آیا ما را  شریک شادی می دانید؟- گروه خبری ایرانی ما


سانحه مجدد انفجار معدن "باب نیرو" و کشته شدن 11 کارگر دیگر-اتحاد نیروهای انقلابی و کمونیست


کارگران قربانی نفع ‌پرستی سرمايه‌داران- حزب رنجبران ایران


چرا کارگران "بابنیرو" جان خود را باید از دست دهند؟ و چه کسانی مسئول چنین فاجعه خواهند بود؟- گروه خبری ایرانی ما


مرگ 11 کارگر معدن زغال سنگ " باب نیرو" گروه خبری- "ایرانی ما"


حقیقت 24 منتشر شد


كنفرانس بين المللی  در دفاع از مقاومت عراق


توفان 66 منتشر شد


ضرورت دولت دیکتاتوری پرولتاریا و مقوله اعدام -بحثی پیرامون مبانی پایه ای سوسیالیسم علمی (19) - بهمن ادیب متفکر مارکسیست


حزب و شوراهای کارگری- رابطه این دو پدیده بایکدیگر و نقش خرابکارانه ترتسکیستها و اکونومیستها در آن-بهمن ادیب


راه عقلانی لنینیسم یا ترتسکیسم ؟ - بهمن ادیب


نکاتی پیرامون انقلاب سوسیالیستی در یک کشور-بهمن ادیب


دلاوران جاودان ما، شراره باران اخگران ما، لاله های سرخ در خاوران ما


اعتقاد به معجزه «توفان» ما و توفان «کاترینا» حزب کار ایران (توفان)


افسانه " استالینیسم "   (7) از نفی استالین تا نفی مارکس   - دو سند از توفان


سلسله مقالاتی از رفیق بهمن ادیب- در هفته های آینده کار آوردن مقالات تکمیل می شود


به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی شهریور 67 -مردم ایران برای محاکمه کشیدن مسبین این فاجعه بیتابی می کنند

حزب کار ایران (توفان)


کردستان همچنان میجنگد-حزب کار ایران (توفان)


یادآوری شالگرد یک جنایت هولناک ضد بشری-حزب کار ایران (توفان)


جانی و آدمکش در مقام وزارت - از اسد مذنبی


نامه سوم مریم اخضرپور، همسر برهان دیوارگر از فعالین کارگری که در جریان حوادث کردستان بازداشت شده . در پایان نامه مریم احضر پور، نامه خواهر و مادر او که  به سازمانهای مدافع حقوق بشر نامه نوشته اند آورده شده است.


مقالات روزنامه های گاردين، لوموند و واشنگتون پست در باره  تهديد نظامی  آمریکا علیه ایران


بیانه در مورد انتصاب احمدی نژاد- گزینش بر سر چه بود؟ ریاست جمهوری یا مشروعیت-از توفان مرداد84 -مروری دیگر برای خواندن یک تحلیل درست --ساید ایرانی ما)


کابینه احمدی نژاد
باز گشت باند فلاحيان ـ سعيد امامی ـ حسين شريعتمداری
-
بهروز خلیق


کودک هشت ساله ام پدرش را ميخواهد!


نيوزويك: تهديد آمريكا عليه ايران توخالي است-پیک ایران، 12 مرداد 84


درسهائی از مبارزات درخشان مردم کردستان-حزب کارایران(توفان) هیجده مرداد هشتادوچهار

اورانیوم خوب بی خطر و اورانیوم شرّ پر خطر-حزب کارایران(توفان) نوزده مرداد هشتادوچهار


انقلاب مشروطیت  و درسهای آن- به مناسبت  سالگرد آن انقلاب  که بیداری آسیا نامیده شده است.


من خواهان آزادی فوری همسرم، برهان دیوارگر هستم


آنچه را جدیدا از توفان خواهید خواند- توفان ارگان حزب کار ایران است


سیروس ناصری افشاء می شود


        اطلاعیه

تا به شورش نکشد کار به سامان نرسد

حزب کار ایران (توفان)


اخبارکردستان -هر لحظه از گزارش می شود - مرکزخبری کومله- حکا و دیگر مراکز خبری


فراخوان کمیته مرکزی کومله برای اعتصاب عمومی در کردستان- کومه له


سندیکای پروژه ای، میراث انقلابی- برهان


این سری مقاله در  ستاره سرخ  ارگان حزب کمونیست آلمان مارکسیست - لنینیست به قلم رفیق شــیردل به تحریر درآمده ، چاپ و منتشرشد.


آنچه را در توفان 65 خواهید خواند


کارل مارکس به عنوان بزرگترین فیلسوف انتخاب شد- گروه خبری ایرانی ماه-25.07.005


خلقی به پا می خیزد-اخبار مفصل از مهاباد و کردستان- گروه خبری ایرانی ما


اطلاعیه - به مناسبت قتل شوانه قادری در مهاباد- ننگ و نفرت بر جلادان جمهوری اسلامی باد ! -حزب کارایران توفان


فراخوان عمومی جهت جمع آوری کمک مالی و بازگشت به کار
از طرف مسئول تبلیغات و اطلاع رسانی سندیکای شرکت واحد تهران


ضرب و شتم کارگران  توسط چماقدارن رئیس جمهور احمدی نژاد - تهیه گزارش گروه خبری ایرانی ما  -چهار شنبه  1384.04.22


کارگران ایران خودرو در بیست و پنجم تیر علیه عدم افزایش دستمزد ها و عدم اجرای بازنشستگی کارگران اعتراص  خواهند کرد


مقاومت و اعتراض مردم شهر مهاباد همچنان ادامه دارد


گروه G8 و ترور در لندن

م. راد


در باره گروه 8 کشور

م. راد


هیجده تیر، روز قیام با شکوه دانشجویان علیه استبداد و خفقان گرامی باد!.حزب کار ایران(توفان)


آکسیون و تظاهرات وسیعی بر علیه رهبران گروه 8 کشور در اسکاتلند

گروه  گزارشگر ساید ایرانی ما از از ادین برو


ورود  بوش به دانمارک مورد اعتراض بخش وسیعی از مردم دانمارک واقع شد

گزارشگر ساید ایرانی ما از کوپنهاگ دانمارک گزارش می دهد.  


ادامه ی اعتصاب در ايران خودرو ديزل


پیام همبستگی حزب کار ایران (توفان) به رفقای تحصن کننده در استکهلم


بیانیه در مورد انتصاب محمود احمدی نژاد-گزینش بر سر چه بود؟ ریاست جمهوری یا مشروعیت رژیم

حزب کار ایران (توفان)


دست پنهان خامنه ای در تقلبات انتخاباتی آزاد است حزب کار ایران (توفان)


زرفشان باید آزاد گردد


توجه- توجه-توجه-کلیک کنید حمایت فوری و همبستکی انقلابی  ضروریست


 

 

|معرفی  | اخبار |رسانه ها |  تفسیر سیاسی  |  مقا لات   احزاب  | جامعه  |زنان| کامپیوتر |  کتابخانه  |سوسیالیسم| پیوند| زبان دیگر | آزادی  برای فعالیت سیاسی و نظامی حزب الله لبنان و سرنگونی برای رژیم  جمهوری اسلامی ایران   

iranima@hotmail.com


 در امر مبارزه پیروز باشید- منصور اسانلو موقتا آزادشد ولی برای رسیدن به خواستهای کارگزان شرکت واحد مبارزه ادامه دارد مبارزه آنان بخشی از مبارزه دموکراتیک مردم ایران است.

سایت اختصاصی ما برای بهمن ادیب

 مجموعه مقالات بهمن ادیب را مطالعه نمائید

 

 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
 
 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
 

26.08.2006 05:55

اخبار روز سه شنبه 8 اوت  تا روز سه شنبه 15 اوت اینجا مطالعه نمایید

 اخبار را از روز سه شنبه 25 ژولای تا روز دوشنبه 7 اوت اینجا بخوانید

اخبار روز های گذشته را می توانید با کلیک کردن اینجا باز خوانی کنید.

بمناسبت صدمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران تقدیم به خوانندگان سایت ایرانی  می شود. تهیه و تنظیم از شیردل    


اخبار روز چهار شنبه 1 شهریور 1385، 23 اوت 2006

رئيس جمهوري از كره‌اي ديگر

فردا نيوز : روزنامه آمريكايي واشنگتن پست در گزارشي با عنوان "رئيس جمهوري از كره‌اي ديگر" نوشته‌است كه "وضعيت جرج بوش به جايي رسيده كه حتي‌محافظه‌كاران هم شروع به بحث درباره ميزان هوش او و بويژه ناتواني‌هايش در دريافت اطلاعات جديد كرده‌اند".
واشنگتن پست روز سه‌شنبه نوشت: "اسكار برد" از نمايندگان جمهوري‌خواه سابق كنگره يك بخش از برنامه خود در شبكه "ام.اس.ان.بي.سي" (‪ (MSNBCرا به اختلالات مغزي بوش اختصاص داده است.
اين روزنامه با اشاره به نشست اخير بوش با خبرنگاران از يك سو و اظهاراتش در خصوص تظاهرات عراقي‌ها در حمايت از حزب‌الله مي‌نويسد: بوش گفته است از تظاهرات مردم عراق در حمايت از حزب ا.. غافلگير شده كه البته اين غافلگيري يك شروع خواهد بود زيرا تائيدكننده اين موضوع خواهد بود كه تصميم‌گير در آمريكا تائيد كرده كه واقعيت‌هاي جديدي را سرانجام ديده‌است.
به نوشته واشنگتن پست، "البته به نظر مي‌رسد كه درها روي مغز بوش كماكان بشدت قفل است زيرا او روز دوشنبه گفت كه به ياد نمي‌آورد هرگز غافلگير شده باشد".
نويسنده‌اين روزنامه با ذكر بخشهايي از اظهارات بوش در جمع خبرنگاران نوشت: بوش چه چيزي در ذهن خود دارد. سوال من اين است كه پاسخ او به اغتشاشات جاري كه او مسئول آن است، چيست؟
واشنگتن پست مي‌نويسد: مقامات عراقي مي‌گويند در ماه ژوئيه ‪ ۳۴۳۸شهروند عراقي كشته شده‌اند كه خونين‌ترين ماه از ابتداي اشغال است، اما وقتي از بوش سوال شد كه آيا شكست دولت مورد حمايت آمريكا در عراق در ريشه‌كني خشونت هاي قومي، او را نااميد خواهد ساخت؟ پاسخ داد: نه البته من سخنان زيادي در اين‌باره شنيده‌ام.
نويسنده واشنگتن پست تصريح دارد: من مي‌پرسم آيا چنين چيزي ممكن است.
آيا وي فكر مي‌كند تائيد اينكه دموكراسي در عراق در وضعيت و مسير درستي نيست، نقطه ضعف است؟
"
بوش در بخش ديگري از صحبتهايش گفت آنچه درباره خشونت در لبنان، در عراق و غزه، خيلي جالب است اين است كه اينها همه گروههاي تروريستي هستند كه خواهان توقف دموكراسي مي‌باشند"
واشنگتن پست خطاب به مخاطبانش نوشته است: هرگونه كه درباره ميزان هوش بوش فكر كنيد، او به خوبي مي‌داند كه دولت حماس بصورت دموكراتيك انتخاب شده است و كاملا اطلاع دارد كه حزب‌الله در قالبي دمكراتيك، بخشي از دولت لبنان است و از سوي ديگر كاملا از حمايت آمريكا در حمله اسرائيل به غزه و لبنان مطلع است، آيا آثار تضعيف دو دموكراسي نوپا از نوعي كه بوش قصد توسعه آنها در خاورميانه را دارد، مورد توجه قرار گرفته است.
اين روزنامه مي‌نويسد: لذا وقتي بوش از دموكراسي به عنوان يك عنصر كيميايي كه درد تروريسم را علاج خواهد كرد، ياد مي‌كند آيا واقعا به اين موضوع ايمان دارد يا اينكه فقط منتظر رسيدن ژانويه ‪ ۲۰۰۹است كه تمام اين مشكلات تبديل به مشكلات يك نفر ديگر بشود.

قلب زندگی در تهران از تپش باز می ماند

همه جا سوت و کور است. میکروفن مجلس ملایان از کار افتاده است، چراغهای سالن خاموش ، تلویزیون ورادیو کار نمی کند. کامپیوتر ها از کار افتاده اند.  پست و مراسلات  الکترونیکی از انجام نمی گیرد. متروی تهران در تاریکی فرو رفته و مردم بسیاری در تونل مترو گیر کرده و با کمبود هوا برای تنفس روبرو هستند. در همین هنگام  34 بیمارستان تهران تدارک ضروری را برای  عمل جراحی می بینند. تعدادی زیادی از بیماران نیاز به دستگاه الکترونیکی  گردش خون و دستگاه تنفس مصنوعی برای هوا دارند  که جان آنان در خطر است . چرخ تولید در کارخانه ایستاده است.بعد از مدتی سردخانه ها بدون برق  مواد غذایی فاسد میشود. آسانسورهای بسیاری از ساختمان و برج ها از کار افتاده و همچنین عده ای در آن محبوس گردیده اند. قلب زندگی در تهران از تپش باز می ماند.

این سناریویی است که در روز اول شهریور در حدود ساعت 9 صبح اتفاق افتاد و آن  در هنگامی بود که از طریق اینترنت با تهران در ارتباط بودم که ناگهان ارتباط  قطع گرید. کوشش نمودم از طریق کارت تلفن به مبیل زنگ به زنم که تلفن همراه از کار افتاده بود.

سیستم برق رسانی ایران همان سیستم تهیه نیرو است که در کشورهای جهان سوم در کار است. ساعتهای زیاد شهروندان از داشتن برق محرومند و نیروگاه های تهیه برق در ساعات معین روز و شب که مصرف برق به حداکثر خود می رسد و نمی تواند پاسخگوی نیاز باشد .

رژیم جمهوری اسلامی ادعای ساختن نیروگاه های اتمی بسیاری در سراسر کشور دارد ، هر چند این نیاز برای تهیه و راه انداختن نیروگاه های هستی ضروری و لازم است ، باید به جای جدال 5 ساله و آمدن ورفتنها و چانه زدن ها هر چه سریعتر قدمهای بزرگ برای ساختن آن انجام می شد. سرمایه داران وابسته در ایران که در پشت درهای بسته اطاقهای بازرگانی معامله می کنند،  در چهار چوب سیاست اقتصادی ، مالی و صنعتی برای تعدیل و همگونی نیازهای بازار جهانی باید سرمایه را به حرکت در آورند ! عرضه  نفت ارزان و مواد خام دیگر طبیعی ، استثمار کار ارزان  و دریافت کالا های بنجل و غیر نیاز، اجرای پروژهای عمرانی و صنعتی که نیازهای سرمایه های خارجی است که باید با کمک واسته خود که دولت می باشد انجام پذیرد. بروکراسی و دزدی های کلان باعث نیمه کار ماندن طرح ها و ویرانی اقتصاد کشور و ایستادن چرخ صنعت ، تعطیل کارخانه ها ، بیکاری میلیونی نیروی فعال تولیدی می شود. اینها علتهایی است که چرا نمی توانیم نیازهای انرژی کشور را تهیه نماییم.

داشتن نیروه گاه های تولید برق متعدد و ذخیره باید پاسخگوی نیاز رو به رشد مصرف انرژی که تا چند ماه دیگر از مرز 100 هزار مگاوات خواهد گذشت ،  داشته باشد.

کشور نفت خیز ایران با تاریخ 65 سال تجربه طولانی  در امر پالایش نفت ، عاجز از ساختن پالایشگاه ها برای نیاز روزمره بنزین مردم است و باید به دنبال خرید مواد پرورش داده انرژی از بازار جهانی با قیمت سرسام آور باشد.

قطع برق و گاز کار یک  پدیده استثنایی نیست . دربسیاری از شهرهای ایران کمبود انرژی دیده میشود. چه در سرمای زمستان که گاز بسیاری از منازل قطع می شود و مردم خود را در  پتو و لحاف می چوشانند و از شانس بد مردم ایران قطع گاز در مناطق سرد سیر در زمستان ، مخصوصا استان آذربایجان شرقی ، غربی ، زنجان  بسیار دیده می شود و در تابستان تمام دستگاه های تهیویه از حرکت باز می ایستند. امروز در هیمن قطع برق شهر تهران هزازان چراغ راهنمایی خاموش گردیدند و وضعیت ترافیک این کلان شهر در هم شکسته شد.  

تکنیک جنگی در دست کشورهای امپریالیستی باقی نخواهد ماند!

تکنیک جنگی در دست کشورهای امپریالیستی باقی نخواهد مانند.  استفاده از تکنیک مدرن رزمی بر روی خشکی ، آب و هوا ، در فدراسیون روسیه سالها پیشرفت کرده است و ابزارهای جنگی سبک و سنگین از   تکنولوژی جدید بر خوردار بوده و به نسل چهارم وسایل و ابزار و ساز و برگ جنگی معروف گردیده اند.

ابزار های سبک از طریق روسیه به سوریه و از سوریه به لبنان داده شده است. جمهوری اسلامی هم کوشش می نماید که تکنولوژی جنگی جدید را کپی نموده ، تولید و تاکثیر نماید. 

دلالهای جمهوری اسلامی توانسته اند سیستم ردیابی و هدف گیری ماهوار ه ای را از بازار آلمان تهیه کنند و به ایران برده و در پروژه تکاملی تولید ابزار های جنگی مورد استفاده قرار دهند.

مانور ذالفقار ( ذوالحمار!)  که اکنون در حال انجام است ، محلی برای آزمایش چنین وسایل و سلاح ها می باشد. ذوافقار نام مانور نظامی است که آن را با بی احتیاطی احمقانه ای انجام می گیرد و آزمایشهای خود را در مقابل دوربین خبرنگاران ، برای عرض اندام کردن  به آمریکا ودیگر کشورهای امپریالیستی اروپای به کار می گیرند. باید گفت که آنهایی  در کار سیاست هستند وشم سیاسی دارند،  به این حرکات کودکانه  و به این جانوران ریشو و ملا می خندند.  اسرار نظامی تا آخرین لحظه در گاو صندوق ها خواهند مانند و اگر در باره آن صحبت می شود ، فقط عده ای از سران و رهبران از آن آگاهی و  با کود  از آن صحبت می کنند . سکوت مطلق شرط حفظ اسرا جنگی است. سازمان مجاهدین خلق که جاسوسان سازمان سیا می باشند ، به راحتی اسرار مگوی رژیم جمهوری اسلامی را فاش کردند و جان میلیونها انسان را در ایران به خطر انداخته اند. حال به جای آنکه آن همسایه جاسوس مجاهد را متهم به دزدی اسرار مردم ایران نمود ، باید تمام سوراخ های نفوذی را بست تا این حشرات موذی جان مردم ما را به خطر نیاندازند. داشتن کارخانه های برق اتمی خواست تمام مردم ایران است، بودن این رژیم خواست مردم ایران نیست. مردم ایران خواهان برانداختن این رژیم نکبت زده  مذهبی می باشند که بر جان و زندگی آنان سایه گشوده و از مکیدن خون آنان از طریق استثمار و با حاکمیت چماق استبداد فربه گردیده است. 

روزنامه تلویزیونی " فاکت " که از ایستگاه تلویزیونی اول آنکشور پخش می شود، گزارشی از فروش آن تکنولوژی به دلا  های جمهوری اسلامی پخش نموده  و دادستان شهر دوسلدورف به دنبال تکمیل کردن پرونده می باشد.

اخبار روز سه شنبه 31 مرداد 1385، 22 اوت 2006

مصاحبه تلفنی با پروفسور دانشگاه هامبورک

مصاحبه انجام شده از طریق تلفن از تهران توسط حیدرالله شارخی از خبر گزاری جمهوری منفور اسلامی ایران با آقای  "اودو اشتین باخر "  پروفسور دانشگاه هامبورگ در در رشته شرق شناسی انجام داده است، بسیار جالب می باشد. خبرگزاری آلمان و ایستگاه رسمی رادیو  و تلویزیون با این شخص مشورت کرده و تفسیر سیاسی  و نظر او را در باره مسائل روز خاورمیانه سئوال می کنند. این شخص تحلیل واقعی نسبی از اوضاع آن نقاط  جغرافیائی داده و کمک به سیاستمداران بورژوای آن کشور کرده که چگونه برای دراز مدت ، سیاست خارجی خود را بر روی شرایط کنونی تطبیق کنند و چه تصمیمی می تواند مفید واقع شود و اربابان شرکتهای فراملیتی آلمانی ، آینده کار غارت خود را بر این داده ها تنظیم و گاهی فشار خون بازارهای بورس داخلی آلمان بر همان گمانه زنی تنظیم می شود.

با پوزش فراوان باید اعلام داریم که اکنون برگردان فایل صوتی به زبان آلمانی در ساید خبری بر روی کاغذ  و سپس ترجمه آن از آلمانی به فارسی در ضرورت کار ما نیست. لذا فهمیدن آن و استفاده از نظرات استاد دانشگاه هامبورک را به عهده آن عده از ایرانی های عزیز قرار می دهیم ، که به صورت نسبی  خوب به زبان آلمانی مسلط بوده و شاید سالها در آلمان اقامت دارند.

اشتاین باخر در همان ساعات اول شروع جنگ تحلیل خود را در باره جنگ و شکست اسرائیل بیان کرد . ما در اینجا آنچه را در حال شنیدن  فیل صوتی در حافظه نگاه داشتیم   ، به صورت زنده برای شما قید می نماییم . کار ترجمه دقیق از آلمانی با صبر زیاد  قالب جمله های او بیشتر تزئین و مطالب دقیقتر برای خوانده باز گو می نماید.

 کاملا ر وشن بود که اسرائیل نتوانست جنگ راببرد. ژنرالهای ارتشی متوجه  شکست شدند  و همچنین دولت اسرائیل هم تشخیص داد. حالا باید زخم هایشان را لیس بزنند و سعی می کنند شکست خود را تحلیل کنند. اسرائیل از گونه سیاسی هم شکست خورده است. این پیروزی تنها برای حزب الله نیست، بلکه برای تمام نیروهای رادیکال است. تنها حزب الله نیست که احساس پیروزی می کند (منظور سوریه هم هست). سوریه تا آنجا پیش رفت که آمدن وزیر خارجه آلمان ر ا به سوریه خوش آمد نه گفت و (می بایست از فرودگاه عمان راه خودرا کج نموده و به کشور دیگری رود.)تمام افکار عمومی کشورهای عربی خود را در کنار حزب الله پیروز شده قرار داده اند. سوریه خود را برروی ابرهای هفتم پیروری سیاسی احساس می کند. دنیای کشورهای عربی جشن پیروزی  را گرفتند . این پیروزی وزش بادی است بر روی بادبانهای نیروهایی هست که هم راه و هم جهت می باشند وه  همچنین  مسلمان و مصمم می باشند که مبارزه را ادامه دهند.

آن جه در لبنان می بینیم جنگ ئاقعی نیست و به کشورهای جامعه بین الملل نشان می دهد که آنها نتوانسته اند علت واقعی را تشخیص بدهند. اصلا مسئله کشور لبنان نیست ، بلکه  مسئله اساسی فلسطین و سوریه می باشد. جامعه بین الملل در لحظه کنونی نزدیک بین است و معتقد شده است که تمام انرژی سیاسی را در ثبات سیاسی در لبنان به کار می برد..."  - پایان بخش اول مصاحبه

رژیم تل اویل بارها آتش بس را شکسته است

رژیم تل اویل بارها آتش بس را شکسته است. مدت یک هفته از عمر آتش بس  گذشته و بار ها سربازان اسرائیلی مردم بی دفاع لبنان را مورد حمله قرار داده و کشته اند.  در منطقه مرزی مانند دیگر نقاط جنوبی لبنان  بسیاری از خانه های مردم ویران شده است. مردم جنگ زده به محل زندگی خود برگشته و مشغول بیرون آوردن دار و ندار خود از زیر دیوار های ریخته و سقف های شکسته بتنی هستند. در شامگاه روز دوشنبه  دونفر از اعضای خانواده لبنانی به علت تاریک شدن هوا دست از کار کشیده و قصد رفتن به کمپ موقتی و ایجاد شده بودند و می بایست وسایل خود را با اتومبیل به آنجا برده که مورد حمله سربازان اسرائیل واقع شده اند و کشته شده اند. این افراد مسلح نبوده اند.

کلاه بر باد رفته و موشک به هدف نخورده ، آزمایشی دیگر در عملیات ذوالحمار!

بحران شديد در شبكه اينترنتي ایران

(ولی باید اضافه نمود که  در روز دوشبه ، مرکز دریافت خبر سایت ایرانی ما از طریق اینترنت ،  حداقل 27 نقطه پراکنده از چهار گوشه ایران در ارتباط بوده است.!)

پس از مدتها قطع و وصل شدن شبكه اينترنت، از شب گذشته تاكنون، 80 درصد اين شبكه در كشور قطع است.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، پس از آن‌كه چندي پيش، راه‌هاي اتصالي شبكه اينترنت كشور به امارات و به دنبال آن عملا 30 درصد از لينك‌هاي ارتباطي ایران قطع شد، هم‌اكنون نيز با قطع شبكه ارتباطي تركيه، 50 درصد ديگر راه‌هاي ارتباطي آسيب ديده و در حال حاضر، عملا 20 درصد از كاربران كشور، امكان استفاده از اينترنت را دارند.
يك مقام مسئول در اين‌باره به خبرنگار «بازتاب» گفت: مشكل اصلي اينترنت ایران اين است كه ما مسير پشتيبان نداريم و طبيعي است كه چنين مشكلاتي به وجود آمد. اين در حالي است كه همه كشورهاي دنيا داراي مسير پشتيبان هستند و با روبه‌رو شدن با چنين مشكلات فوق‌العاده‌اي به راحتي آن را كنترل مي‌كنند.
گفتني است، قطع و وصل‌ شدن‌هاي پي در پي شبكه اينترنت در روزهاي اخير، به يكي از معضلات ارتباطي ایران تبديل شده است.
اين مقام همچنين ادامه داد: وزارت ارتباطات بايد مشخص كند كه مرجع اصلي اينترنت و مسائل مربوط به آن كجاست، چراكه به علت نبود اين جايگاه مشخص، شركت‌هاي مسئول به درستي وظيفه خود را تشخيص نداده و چنين مشكلاتي پيش مي‌آيد.

نظرات کاربران :

    من یک کافی نت دار هستم که با وام و قرض یک کافی نت باز کردیم با این اجاره و پول اینترنت که ماهانه به اي اس پي پرداخت می کنیم ولی با این قطع اینترنت تمام مشتری ها را از دست دادیم

    وقتي مرجع اصلي اينترنت معلوم نيست پس اين همه شعار بابت اينترنت ملي چيه ؟  

    اول باید مشخص کرد که آیا اینتر نت در کشور جایگاه ویژه ای دارد یا نه ؟ در صورت مثبت بودن جواب این انتقادات وارد می باشد . 

    واقعيت تلخ اينست كه كشور ما از لحاظ فناوري رايانه و اينترنت بطور صد در صد وابسته است و اگر يك جنگ الكترونيكي رخ دهد ما بازنده خواهيم بود. از لحاظ هزينه ها و كيفي و كمي هم وضع اينترنت در كشور بحراني است. تنها راه حل اساسي براي فرار از اين وابستگي ايجاد يك شبكه ملي با استفاده از ظرفيتهاي ماهواره اي و فناوري خودمان و سرمايه گذاري روي توليد نرم افزارها و حتي سخت افزارهاي ساخت داخل است. 

    شايسته است كه مسئولين محترم در اينگونه موارد حداقل در رسانه هاي عمومي به اطلاع مردم برسانند كه شبكه دچار مشكل است تا مردم با شركت هاي اينترنتي درگيري پيدا نكنند.وشركت هاي اينترنتي كه سعي در ارائه خدمات مناسب دارند به خاطر بي توجهي عدهاي دچار ضرر وزيان نشوند.لازم نيست كه مشكل ايجاد شده را با آب وتاب توضيح دهند فقط كافي است بفرمايند به دليل پاره اي مشكلات بخشي از شبكه دچار مشكل شده و انشا’الله بزودي مرتفع خواهد شد.

   با سلام
اين يك مطلب جهت دقت نظر مسئولين باشدكه مي خواهند روي اين بستر نابسامان ارتباطي كارت هوشمند بنزين توزيع نمايند.حتما متوجه خواهيد بود كه با قطع حتي يك لحظه در پمپ بنزينها چه اتفاقي خواهد افتاد. 

    اعصابمون خورد شد اميل نمي تونم بخونم سايت باز نمي شه  

    مخابرات در كار يوميه خودش معطل است اين وضع موبايلها و خطوط است به چه زباني بگوييم " مارا به خير شما اميدي نيست شر مرسانيد !" بگذاريد كار اينترنت را صاحبان اين فن انجام دهند 

    اي آقا اين كه مشكل تازه اي نيست.ما شركتهاي ارايه كننده سرويس سالها ست كه درگير اين مسايل هستيم.تازه ديتا هم ادعا ميكنه كه داراي موافقت نامه ارايه سرويس با ارايه كندگان خدمات ميباشد.اما خود اين موافقت نامه جاي حرف و حديث هاي زيادي دارد. 

    واقعا هیچ کس جواب گوی شرکت های پخش کننیده اینترنت نیست. و تعجب من از اینه که در فیش مخابرات الارغم این همه قطعی های مکرر همیشه خونه مربوط به .. خصارت زمان قطعی .. عدد صفر هستش .. و جاب تر از همه اینکه به محض اعتراض مسئولین دیتا ما را تهدید به قطع ارتباط کامل و ابطال مجوز می کنند .  

    آقا! اينتر نت براي خيلي ار مردم جنبه سرگرمي و تفنن داره اما براي شركتهايي مثل ما كه ارايه دهنده سرويس تلفن اينترنتي هستيم از نون شب هم واجبتره! جواب مشتركين و كساني كه كارتهاي ما را از بازار خريدند كي ميده؟ ضرر و زيان و خسارت وارده به ما را چه كسي پرداخت ميكنه؟ سالها تلاش و زحمت ماهارو به راحتي به باد داديد و عين خيالتون نيست ... از لينك ماهواره اي كه محروممون كرديد اين هم از لينك شماها! ...

 اخبار روز دو شنبه 30 مرداد، 21اوت 2006

تعقیب پلیسی رهبر اتحادیه باراندازان ترکیه

در تاریخ 11 ژولای " سم دینس " رهبر اتحادیه بار اندازان ترکیه " لیمتر ( آی - اس) "    همراه با منشی آموزشی اتحادیه توسط پلیس دستگیر شدند. اتهام آنان از طرف رژیم فاشیستی ترکیه اجرای کارزار وسیع برای پرداخت حقوق های عقب افتاده  همکاران در " توزلا-استانبل "  بوده است.

85 نفر از 320  کارگر در صنایع تراکیای در کوچلی  به عضویت اتحاد یه فلزکاران بیرلسکی - متال (آی اس) در آمدند. بعد از آن تاریخ 6 نفر از کارگران اخراج شدند ،  65 کارگر در 8 اوت به حمایت آنان پرداختند و برای مجازات سرمایه دار و بازگشت رفقایشان به کارخانه ،  درهای ورودی کارخانه را جوش دادند.

اعتصاب برای همبستگی با رفقای همکار و برای بازگرداندن آنان به محل کارشان

آمکو فکسیبل کارخانه تولید وسایل بسته بندی در استرالیا می باشد. 100 کارگر آن کارخانه اعلامی همبستگی با رفقای اخراج شده نموده اند. آنان دست از تولید بر داشته و اعتصاب نموده اند و خواهان بازگشت همکاران خود می باشند. لازم به گفتن است آن شرکت نام برده 217 کارخانه در 34 کشور و 24.000 مشغول به کار می باشند

تظاهرات صدها کارگر بیکار فلسطینی در مقابل پارلمان این کشور

 غزه ـ صدها کارگر بیکار فلسطینی امروز یکشنبه در مقابل مقر مجلس قانونگذاری فلسطین در غزه تظاهرات کردند و از مسئولان ذیربط خواستند تا در زمینه ایجاد فرصت های شغلی برای آنان تلاش کنند.

این کارگران با سر دادن شعارهایی همچنین خواستار آموزش رایگان فرزندانشان، معافیت فرزندان دانشجویانشان از پرداخت شهریه و پرداخت حقوقی به ارزش 200 دلار در ماه شدند. لازم به ذکر است این کارگران قصد یورش به داخل پارلمان را داشتند، اما نیروهای پلیس فلسطین مستقر در این منطقه مانع از این اقدام شدند.

زنان و مردان نافرمانبر ضد  جنگ بر علیه ابر عظمت طلبی صهیونیستی ، ازپوشیدن لباس نظامی و رفتن به جبهه جنگ خود داری کردند. شیردل

صد ها نفر از سربازان اسرائیل  از ریختن بمب بر سیر مردم لبنان خوداری کردند. برطبق گزارش سازمان چهره جدید و یشکول تعداد بسیاری از زنان و مردان از پوشیدن لباس نظامی ارتش اسرائیل خود داری کردند.. برای اغلب آنان دادگاه تشکیل شده و فورا آنان را روانه زندان کردند. البته این تصویر از حرکت بخش کوچک ولی آگاه مردم اسرائیل است که تحت تبلیغات ضد انسانی و جنگ طلب مرتجعین مذهبی قرار نگرفته و آنان در تعلق فرقه های ارتدکس یهودی نبود ه و اغلب آنان از مناطق مسکونی در محل های اشغالی ساخته شده نیستند.

سازمانی تدبیری به نام کُنَکشن یا ارتباط تشکیل شده و به جمع آوری نام افراد مخالف شرکت در جنگ پرداختند و کوشش خود را بر پایه تماس با آنان و گسترش دادن جنبش ضد جنگ و دفاع از حقوق زنان و مردان نافرمانبر ضد  جنگ بر علیه ابر عظمت طلبی صهیونیستی ، ازپوشیدن لباس نظامی و رفتن به جبهه جنگ خود داری کردند، پرداخته و به جمع آوری کمک مالی  مشغول شدند. این سازمان مراسلات خود را از طریق نامه با آنان انجام می دهد. پاسخ های نامه ها نشان از آگاهی بخش کوچکی از مردم اسرائیل می باشد که حاظر نیستند که بر سر مردم لبنان بمب ریخته و کودکان ، زنان و کهنسالان را در لبنان به قتل رسانند. به نظر  سایت ایرانی ما ، این اشخاص انسانهای نمونه می باشند و هرگز حاظر نشدند گوشت جلوی توپ ارتش نژاد پرست و متجاوز اسرائیل قرار گیرند  . آنان عاقلترین وطن پرستان اسرائیل و باید نام قهرمانان ملی اسرائیل را به آنان داد. آنان سربازان  صلح برای دوستی بین خلق یهود ، خلق فلسطین و خلق لبنان می باشند. در لیست مخفی تهیه شده  اسامی زیادی به چشم می خورد، ولی برای حفظ  جان انان از انتشار نامشان  خوداری می شود. زیرا امکان آن است که بزرگان آزادمنش در محل کار و در منزلشان مورد اذیت و حتی ترور  قرار گیرند. تنها درلیست ، نام 27 افسر رسته هوانیرو که در کار پرواز هواپیماهای بمب افکن و بالگرد می باشند ، قرار دارد.

انفجار در مسير خط لوله ارسال گاز طبيعي ايران به تركيه كه در شرق اين كشور قرار دارد، موجب آتش‌سوزي مهيبي در اين خط لوله شده است.
به گزارش فارس به نقل از تلويزيون «سي‌.ان.‌ان» ترك، منابع پليس گفتند اين انفجار در مسير خط لوله نفتي نزديك شهر پانتوس در استان اغري در شرق تركيه روي داده است.
بر اساس اين گزارش، صداي انفجار تا شعاع 40 كيلومتري شنيده شد و خودروهاي آتش‌نشاني زيادي به محل اعزام شدند.

اطلاعيه‌اي رسمي در اين باره منتشر نشده است، اما فرماندار منطقه امكان خرابكاري در اين انفجار را رد نكرد.
تلويزيون «سي‌ان‌ان» ترك گزارش داد، گفته مي‌شود عوامل حزب كارگران كردستان تركيه در اين انفجار دست داشته‌اند.

 آمريكا و اسرائيل، تلاش‌هاي زيادي را آغاز كرده‌اند تا از كمك ديگر كشورها به حزب‌الله جلوگيري كنند و هشدار داده‌اند كه تأمين دوباره سلاح مي‌تواند، باعث شعله‌‌ور شدن دوباره جنگ در لبنان شود.

 به گزارش سرويس بين‌الملل «بازتاب» به نقل از «لس‌آنجلس تايمز»، مقامات اين دو كشور، فشار عمده را بر توليدكنندگان عمده سلاح (روسيه و چين) وارد آورده‌اند تا تضمين كنند كه سلاح‌هاي آنها در مسير لبنان يافت نشود. آنها همچنين از مقامات تركيه خواستند از جريان اين سلاح‌ها در كشورشان جلوگيري كنند.
مقامات اسرائيلي كه از پيچيدگي سيستم موشكي لبناني‌ها در 34 روز جنگ كلافه شده بودند، از اين‌كه اين گروه نظامي بتواند به توانايي تسليحاتي بيشتري دست يابد و در پايان قدرت دفاعي آنان را بشكند، در هراسند.
روز جمعه، تلاش‌هاي آمريكا و اسرائيل براي قطع شاهرگ تسليحاتي تغذيه‌كننده حزب‌الله با درخواست نيروي بيشتر از اروپايي‌ها براي حضور در لبنان ادامه يافت. اين در حالي است كه اسرائيل روز جمعه اعلام كرد كه براي فرو نشاندن اين جريان تسليحاتي، مقاماتي را به روسيه فرستاده تا در مورد فروش موشك‌هاي ضد تانك هدايت‌شونده با ليزر به ايران و سوريه كه متعاقبا به حزب‌الله مي‌رسد، اعتراض كند. روسيه هم اين اتهامات را رد و اعلام كرد كه كنترل شديدي بر چنين معاملاتي دارد.
«ديويد شنكر»، از مقامات پنتاگون، مي‌گويد: اين كار با مشكلات زيادي روبه‌روست. او گفت: روسيه و چين در حمايت از چنين تلاش‌هايي جدي نبوده‌اند. هم‌اكنون كه چين مشتاق بهتر كردن روابط با ايران و تأمين‌كننده مهم نفت اين ملت عظيم است؛ بنابراين، اميد به اين‌كه پكن معاملات تسليحاتي خود را با ايران قطع كند، برنامه‌اي درازمدت و طولاني است.
مقامات آمريكايي، خواستار آن شده‌اند كه فروش تسليحات به كشورهايي مانند سوريه و ايران با شرط‌ها و محدوديت‌هايي، از جمله انتقال نيافتن به گروه‌هايي مانند حزب‌الله باشد.
احتمالا مقامات آمريكايي در برابر جديت تركيه در جلوگيري از ارسال سلاح به حزب‌الله، پيشنهادهاي ديپلماتيكي نيز به اين كشور از جمله حمايت از عضويت آنان در اتحاديه اروپا را بدهند.
در زمان جنگ، حزب‌الله از موشك‌هاي ضد تانك پيچيده و مرگبار خود استفاده كرد. مقامات اسرائيلي اعلام كردند كه حدود نيمي از 118 سرباز كشته شده در اين جنگ با اين موشك‌ها به هلاكت رسيده‌اند.
حزب‌الله همچنين يك موشك چيني پيشرفته «
C-8-2» را به يك ناو جنگي اسرائيلي شليك كرد كه باعث كشته شدن چهار نفر شد.
اسرائيل بخشي از ناوگان موشكي حزب‌الله را در جنگ تخريب كرد، اما مقامات اسرائيلي اعلام نموده‌اند از اين‌كه حزب‌الله انواع بهتري را به دست آورده، مي‌ترسند.
اسرائيل اميدوار است كه نيروهاي بين‌المللي حاضر در لبنان بتوانند، اين جريان را قطع كنند، اما مشخص شدن دقيق وظايف اين نيروها از سوي سازمان ملل، باعث حل نشدن اين مسئله شده است.

اشغالگران صهیونیست دبیر پارلمان فلسطین را ربودند.

 رام الله ـ شماری از نظامیان ارتش اسرائیل  با 20 دستگاه خودروی زرهی به خانه "محمود الرمحی" دبیر مجلس قانونگذاری فلسطین در منطقه "المدرسه الشرعیه" واقع در شمال شهر "البیره" یورش بردند و او را ربودند.

"امانی الرمحی" همسر این مسئول فلسطینی ضمن اشاره به این مطلب گفت که الرمحی از زمان آغاز ربودن وزیران و نمایندگان پارلمان هرگز در خانه نمی خوابید و از تلفن همراه کمتر استفاده می کرد و در اماکن عمومی نیز زیاد ظاهر نمی شد. لازم به ذکر است که هدف رژیم اشغالگر قدس از این اقدام به شکست کشاندن دولت جدید فلسطین و عقیم گذاشتن تجربه دمکراسی در فلسطین است.

جان باختن 201 فلسطینی و زخمی شدن 825 تن دیگر از آغاز تجاوز اخیر صهیونیست ها به نوار غزه

رام الله ـ وزارت بهداشت و درمان فلسطین طی گزارشی اعلام کرد که ارتش اشغالگر اسرائیل  درطی 4 روز گذشته 5 فلسطینی را به قتل رسانده و 12 تن دیگر را هم زخمی کرده اند.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که از آغاز تجاوز نظامیان صهیونیست به نوار غزه در پی اسارت "گلعاد شلیط" سرباز ربوده شده در منطقه فلسطینی  به دست 3 تا از گروه های مبارز فلسطینی 201 فلسطینی به شهادت رسیده و 825 تن دیگر هم زخمی شده اند. لازم به ذکر است که 56 تن از این جانباختگان  زیر 18 سال قرار  داشتند. 

********

اخبار روز یکشنبه 29 مرداد، 20 اوت 2006

"فواد سینورا رئیس جمهور لبنان اسرائیل را متهم به جنایت بر علیه بشریت کرد."

آسوشیدتپرس - بیروت ، روز یکشنبه ساعت 12:30

نخست وزیر همراه با خبرنگاران به بازدید نقاط ویران شده در جنوب لبنان پرداخت و از خبرنگاران حاظر خواست که از جنایات اسرائیل عکس تهیه و به سرتاسر جهان همراه با گزارش مفصلی از وضعیت زندگی کنونی مردلبنان  مخصوصا در جنوب آن کشور تهیه نمایند. او گفت " امروز آن چه را در اینجا شاهد آن می باشیم ، تصویر زنده از جنایات اسرائیل است که جهان آنرا می بیند. اسرائیل با رفتار جنایتکارانه خود می خواهد تخم نفرت کاشته و اتحاد خلق ما را از میان بردارد. "

در باره بخش اول خبر در باره " عملیات تروریستی " ناموفق  باید صبرکرد و دید چگونه تروریسم دولتی صحنه سازی کرده است . در پشت صحنه این کارزار ، سازمان امنیت آلمان به چه " خوفتگانی" آموزش داده تا دست به کار زنند. وقایع کشف تروریست  دولت انگلستان و دولت آلمان در لحظه بحران لبنان که همراه حمله نظامی اسرائیل شروع گشت.  این دو کشور اروپایی از مدافعین صهیونیستها و کمک رسان نظامی به رژیم تل آویل می باشند، ما را به شک لازم و ضروری بنا بر تجربه  از صحنه سازیها داریم ، بر انگیخت. بدین خاطر با احتیاط لازم به جذب خبر کشف تروریسم به پردازید. ولی بقیه اخبار را در مجموعه خود جالب است.

شکست مفتضحانه اسرائیل در لبنان

ارتش “شکست ناپذیر“ اسرائیل در مقابل مقاومت چریکی توده ای مردم لبنان به زانو در آمد و ناچار شد بدون آنکه به اهداف رسمی اعلام شده جنگی خود برسد خاک لبنان را ترک کند. دسیسه مشترک امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه که با رضایت ضمنی سایر امپریالیستها تدارک دیده شده بود با شکست کامل روبرو شد. حتی صحنه سازیهای فرودگاه لندن و جار و جنجالهای تبلیغاتی این “بشر دوستان“ امپریالیست نتوانست از قدرت آتش و حمایت عمومی جهانی از مردم لبنان بکاهد. سرانجام قطعنانه سازمان ملل حاصل توافقنامه ای میان دولت قانونی و مستقل لبنان و دولت اسرائیل بود.

دولت اسرائیل مجبور شد صحه بگذارد که به خاک لبنان تجاوز کرده و طرف حقوقی مقابلش دولت رسمی لبنان است. سرشکستگی برای صهیونیستها بیش از این مقدور نبود. لیکن خلع سلاح حزب اﷲ لبنان که یک حزب سیاسی در مجلس و دولت لبنان است امری صرفا داخلی است که به دولت لبنان وابسته است. در توافقی که میان حزب مذکور و نخست وزیر مسیحی لبنان آقای فواد سنیورا صورت گرفته است حزب اﷲ لبنان حق دارد سلاحهای خویش را حفظ کند ولی از حمل آن در ملاء عام خودداری کند. روشن است که حزب اﷲ لبنان ارتش منظم نیست.
اعضاء و هوادارانش مردم عادی هستند که اساسا به شغل روزانه خویش مشغولند و در خانه های خویش سلاحهای سبک رابرای حفظ استقلال کشورشان پنهان کرده اند. در شرایط تجاوز اسرائیل به لبنان اکثریت مسیحیان و سنی مذهبان لبنان نیز “حزب اﷲ“ بودند. ما در لبنان با یک دارودسته چند نفری بزعم جرج بوش، تونی بلر و ایهود اولمرت روبرو نیستیم. ما یک نیروی عظیم اجتماعی را در مقابل خود داریم که پیوند عمیقی با مردم لبنان دارد. رهبر حزب اﷲ در سخنرانی اخیر خود پس از پیروزی بر ارتش اشغالگر صهیونیستها اعلام کرد که خسارت وارده به مردم را جبران می کند. خانه های آنها را می سازد، هزینه زندگی آنهائی که شغل خویش را از دست داده اند تا یکسال تامین خواد کرد و در این برنامه اولویت با کمک به هموطنان مسیحی لبنان می باشد. در حالی که صهیونیستها و امپریالیستها و “مسیحیان“ و “یهودیان“ غیر لبنانی خانه های مسیحیان لبنان را منفجر می کنند و آنها را به قتل می رسانند، نیروی حزب اﷲ به یاری آنها می آید و در شرایط سختی زیر بار آنها را می گیرد. آیا شگفت انگیز نخواهد بود اگر چنین نیروئی علیرغم ماهیت ارتجاعی ایدئولوژیک مذهبیش از محبوبیت بی همتا در لبنان و امروزه در سراسر جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان برخوردار باشد؟ صهیونیستها و امپریالیستها در سیاست تضعیف حزب اﷲ با شکست مفتضحانه روبرو شده و برای نسل بعدی در لبنان و منطقه ارتش ذخیره ضد صهیونیستی و ضد امپریالیستی ایجاد کرده اند. طبیعتا دولت لبنان از صهیونیستهای اسرائیل پس از عقب نشینی سرافکنده آنها خواسته است که مناطق اشغالی جنوب لبنان را که حتی قبل از تجاوز اخیر در اختیار داشته است یعنی “مزارع شعبا “ را ترک کند. در توافقات اخیر جائی به آزادی دو سرباز اسیر اسرائیلی تعلق نگرفته است زیرا دولت صهیونیستی اسرائیل که بدروغ اسارت آن دو سرباز را در حین جنگ دلیل آغازجنگ قلمداد کرده بود حال باید آنها را با آزادی سایر اسرای لبنانی که بطور غیر قانونی در اثر آدمربائی راهزنانه در بیغولهای اسرائیل هستند با سرافکندگی تاخت زند. در این مبارزه علیرغم خرابکاری ستون پنجم صهیونیستها در سراسر جهان تا از نمایشات ضد صهیونیستی جلو گیرند و یا به جعل اخبار بپردازند اسرائیل از نظر سیاسی شکست مفتضحانه ای خورده است. این وظیفه ناپاک را در ایران “حزب کمونیست کارگری ایران“ و کیهان لندنی سخنگوی غیر رسمی و فارسی زبان رامزفلد بعهده گرفته بودند. رئیس جمهور سوریه آقای اسد در ستایش از جنبش مقاومت لبنان به اسرائیل فاشیست هشدار داد تا از این شکست مفتضحانه بیاموزد و از سیاست تروریستی در منطقه دست بردارد و حق حیات سایر ملتها و دول منطقه را برسمیت بشناسد.کار شکست مفتضحانه صهیونیستها وقتی کامل شد که بر اساس گزارش “اورشلیم پست“ فرمانده کل ستاد ارتش اسرائیل آقای “دان خالوت“ سه روز قبل از تجاوز به لبنان و چند ساعت پس از درگیریهای مرزی که منجر به قتل چند سرباز متجاوز اسرائیلی و اسارت دو سرباز دیگر شده بود با آگاهی از تاریخ تجاوز فورا اوراق بهادار خویش را در بازار بورس به بهای خوب به فروش رسانده است تا در اثر جنگ خسارت شخصی به وی وارد نیاید. همین یک قلم نشان می دهد که حداقل سه روز قبل از اسارت دو سرباز اسرائیلی توسط جنبش مقاومت مردم لبنان تدارک تجاوز به لبنان چیده شده بوده است. این شکست اخلاقی و تشتت سیاسی در اسرائیل با موج نوین مقاومت در منطقه همراه است.

حزب کارایران(توفان)
26 مرداد 1385
www.toufan.org
toufan@toufan.org
 

پیرامون " تفکر " ی که امپریالیسم آمریکا را
همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند
نقدی بر مقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند"
( قسمت اول )

جدا از تئوری بغایت ارتجاعی " حزب کمونیست کارگری " که از طراحان اصلی مبارزه با " دو قطب تروریسم بین المللی " است ، تفکری یافت می شود که تلاش دارد هیولای امپریالیسم آمریکا و بازوی نظامی صهیونیستی وی را که به پیشرفته ترین سلاحهای کشتارجمعی مجهز است، همتراز با " اسلام سیاسی " که سیاهتر- وحشی تر از آن است ، قلمداد نماید .

بجا است ابتدا نگاهی به این " تفکر " پیرامون نقش اسرائیل در منطقه داشته باشیم و سپس به ارزیابی اش از " حزب الئه " نظری بیافکنیم تا از قضاوت یکجانبگرایانه پرهیز نماییم . اینک بخشی از مقاله پیرامون اسرائیل :
" رژیم اسرائیل نقش ژاندارم امپریالیسم را در منطقه بازی می کند ، از انحصارات سرمایه داری صهیونیستی که با توسل به اساطیر و مذهب تلاش دارند در میان یهودیان پایگاهی به دست آوردند ، برای توجیه تجاوزگری نظامی خود در افکار عمومی جهان نیاز به دشمنی ساختگی دارند تا بهانه لازم را برای بسط و گسترش نظامی گری خود در منطقه کسب کنند . این مساله امروز که نارضایتی در میان زحمتکشان اسرائیلی اوج گرفته ، اهمیت بیشتری پیدا می کند و حاکمان اسرائیل اینک مردم اسرائیل را از خطر تروریسم می ترسانند تا آنان را وادار به پذیرش جنگ کند . "
و یا در باره حزب الئه چنین می گوید :
" اما اندکی آشنایی با حزب الئه برای کسانی که " چپ " بودنشان در همراهی کردن جمهوری اسلامی نمود دار ضروری است : حزب الئه در سال 1985 و با هدف تشکیل جمهوری اسلامی در لبنان پایه گذاری شد . در برنامه اش محو اسرائیل را مطرح ساخت و ... شماری از نیروهای سپاه به لبنان رفته و به آموزش نظامی حزب الئه پرداختند و پس از مدتی سلاحهای سنگین از ایران و سوریه راهی لبنان شد . با بخشی از پولی که از ایران به حزب الئه داده شد ، مجموعه ای از سرویسهای اجتماعی در جنوب لبنان به راه افتاد که حدودا شامل 4 بیمارستان ، 12 کلنیک ، 12 مدرسه اسلامی و 2 مرکز کشاورزی بود . این خدمات اجتماعی برای کسانی که به عضویت حزب الئه در بیایند مجانی است و در مقایسه با سرویسهای خصوصی گرانقیمت لبنان ، طبیعی است که بسیاری از مردم برای استفاده از این سرویسهای رایگان به حزب الئه می پیوندند . آنچنان که بر همگان واضع است ، در لبنان به موازات دولت ، یک دولت قدرتمند تر به نام حزب الئه ساخته اند ، با این تفاوت که چون رسما دولت نیست ، به هیچ جا هم پاسخگو نمی باشد و دولت اصلی لبنان آنقدر ضعیف است که توان خلع سلاح حزب الئه را ندارد . حزبی که تانک و موشک و هواپیما دارد باید آنقدر صداقت داشته باشد که اعتراف کند که این تسلیحات و این صنایع عظیم مالی را از کجا آورده ؟ اما دنیا چرا در این مورد چیزی نمی گوید ؟ اتحادیه اروپا حزب الئه لبنان را یک سازمان تروریستی نمی شناسد ... " ( که همچون حککا خواهان خلع سلاح حزب الئه باشد و نه صهیونیستهای تا بن دندان مجهز به مرگبارترین سلاحهای کشتار جمعی- جداً چقدر این " تفکر " با نظرات حککا شبیه می باشد )
و نتیجه می گیرد :
" اینک وضعیت در لبنان بسیار وخیم گزارش می شود . تمام زیر ساخت های اقتصادی لبنان ویران شده است . این کشور دهها سال از نظر اقتصادی به عقب بازگشته است . ای کاش کسانی که هنوز چپ را با " مرگ بر آمریکا " می شناسند ، به نفع مشترک دو ارتجاع در شعله ور ساختن آتش جنگ می اندیشند . "
و سپس بدون ربط به مساله مورد بحث به بیراهه می زند و می نویسد :
" در آن هنگام که کارل مارکس برخی جریانات ارتجاعی ضد بورژوازی را که ماهیت فئودالی داشتند افشا می نمود و آنها را " سوسیالیسم ارتجاعی " نام می نهاد ، پیش بینی آن را کرده بود که جریاناتی از شدت نفرت از " امپریالیسم " به دامن نیروهای سیاهتر و سبوعتر از امپریالیسم درغلطند که .... "
( پایان نقل قول- تکیه و توضیح داخل پرانتز از بهمن )
روشن است از منظر این " تفکر " دفاع از مبارزات نیروهای مقاومت در افغانستان- عراق- فلسطین و لبنان ، در غلطیدن به دامن نیروهای سیاهتر و سبوعتر از امپریالیسم معنی می دهد .
در واقع این " تفکر " در پایان نتیجه گیری اش بند را به آب می دهد و جوهر کلامش را نمایان می سازد . آنجا که می گوید : " جریاناتی که از شدت نفرت از " امپریالیسم " به دامن نیروهای سیاهتر و سبوعتر از امپریالیسم در غلطند " .
این " تفکر " با سیاهتر دانستن نیروهای اسلامی در مقایسه با امپریالیسم ، عملاً خواسته ویا نا خواسته به همان نتیجه ای می رسد که حککا رسید . یعنی " اسلام سیاسی " خطرناکتر- وحشی تر از آمریکا و اسرائیل مترقی و متمدن می باشد . لذا باید بر اساس تئوری " سناریو سفید وسیاه " حکمت ابتدا در همکاری با نیروی های متمدن و مترقی ، نیروهای سیاه و وحشی اسلامی را نابود کرد تا بتوان در بستر یک جامعه مدنی "مبارزه طبقاتی" بین کار و سرمایه را به پیش برد . معنی دری آن ، یعنی ؛ مرده باد نیروهای سیاه اسلامی ! زنده باد آمریکا و اسرائیل متمدن- مترقی- دمکرات ! یعنی شعار مبارزه با " دوقطب تروریسم بین المللی " کشک است و فقط برای توجیه جنایات و غارتگری و همراهی با ؛ نژاد پرست ترین- متجاوزکار ترین- فاشیستی مذهبی ترین دولتهای امپریالیستی- صهیونیستی مورد بهره برداری قرار می گیرد . و اگر اینجا و آنجا چهار تا فحش- بد و بی راه هم به آنها حواله می شود ، فقط برای خالی نبودن عریضه می باشد . چراکه جنایتگری و غارتگری هیولای جهانخوار آمریکا و غده سرطانی اش اسرائیل بقدری روشن و آشکار است که عدم استفاده از واژه هائی چون ؛ تروریست- اشغالگر- نژاد پرست و ... که دیگر بر هر کودک دبستانی آشکار و هویدا می باشد ، جز رسوائی بیشتر و طرد شدن حامیان منافع آمریکائی- اسرائیلی از جنبش انقلابی معنی دیگری نخواهد داشت .
نکته دیگر پیرامون این " تفکر " اینکه ؛ آنان به سبک و سیاق حککا ازیکی از منابع گسترش تروریسم دولتی یعنی از اتحادیه امپریالیستی اروپا به سرکردگی انحصارات امپریالیستی آلمان که از بانیان تشکیل پایگاه تروریسم در کوسوا- آلبانی ( اوچکا ) که از آتش بیاران اصلی جنگ داخلی یوگسلاوی بود ، می خواهند که چرا ؛ " اتحادیه اروپا حزب الئه لبنان را یک سازمان تروریستی نمی شناسد " .
در واقع پیروان این " تفکر " با این رهنمودشان از حامی مجرم تا بن دندان مسلح به سلاحهای مرگبار کشتار جمعی که ناوچه های پیشرفته جنگی را جهت نابود کردن مردم فلسطین و لبنان در اختیار صهیونیستهای اسرائیلی قرار داده است، می خواهند که قربانی را با خلع سلاح- سلاحی که باید در دفاع از هستی اش بکار رود ، نه تنها مجازات بلکه آنرا درحلقوم نهنگان خون آشام امپریالیستی- صهیونیستی رها سازد تا بدون داشتن کوچکترین سلاح دفاعی براحتی طعمه ددان وحشی گردد.
این " تفکر " با این " رهنمود " به حل مساله ای می پردازد که طراح صورت مسئله خودش می باشد و بدین ترتیب از دیگران می طلبد به صورت مسئله ای پاسخ دهند که طراحان اصلی آن امپریالیستهای آمریکائی- اروپائی و صهیونیستهای اسرائیلی هستند . و اگر پاسخ مردم فلسطین و لبنان ؛ مقاومت بخاطر بقایشان در برابر متجاوزان درندخوی باشد آن وقت به مردمان" وحشی که دنیا را نابود می کنند" متهم می گردند . آیا جدًا در این استدلال ذره ای دفاع از انسانیت می توان یافت که پیراون این " تفکر " خود را پرچمدار آن معرفی میکنند ؟!
باز در همین رابطه این "تفکر " طلبکارانه و بدون توجه به اعتراضات میلیونی مردم جهان در دفاع از مقاومت عادلانه مردم فلسطین و لبنان ، با چشم بستن بر تمامی حقایق جاری رخداده از مردم دنیا سئوال می کنند ؛ " اما دنیا چرا در این مورد چیزی نمی گوید ؟!
این " تفکر" ابتدا با نفی گفته خودش که " رژیم اسرائیل نقش پلیس امپریالیسم را در منطقه بازی می کند " ، صورت مسئله ای را پذیرفته است که ؛ این جنگ بین حزب الئه و دولت اسرائیل است . صورت مسئله ای را پذیرفته که از قضا امپریالیسم آمریکا- صهیونیستهای اسرائیلی و مجموعه رسانه های امپریا لیستی- صهیونیستی تلاش وافر دارند آنرا به بشریت تحمیل کنند .
سیاستی که کوشش می کند با قلب حقایق تاریخی این صورت مسئله را به مردم جهان حقنه کند ، سیاستی کاملاً شناخته و رسوا شده می باشد . حتماً حمله قوای تجاوزگر به عراق را بخاطر دارید . در آن دوران هم با همین صورت مسئله که گویا رژیم صدام دارای بمب شیمیائی و یا سلاحهای کشتار جمعی است ، عراق را به قعر دره تباهی فرستادند . صدها هزار تن را قتل عام کردند . صدها هزار تن را معلول و مجروح نمودند . تمامی تاسیسات زیربنائی- مسکونی- تجاری- درمانی- خدماتی را نابود کردند . تمام این جنایات علیه بشریت را تحت عنوان : " جنگ میان آمریکا که می خواهد تمدن و دمکراسی به مردم عراق اهدا کند ، و صدام حسین دیکتاتور خون آشامی که سلاحهای شمییائی کشتار جمعی را بر سر مردم بیگناه حلبچه ریخته است " انجام دادند . در همان زمان هم چون افغانستان با تئوری من درآوردی " دو قطب تروریسم بین المللی " به توجیه جنایات بی پایان امپریالیسم جهانخوار آمریکا پرداختند . در صورتی که واقعیت چیز دیگری بود که هنوز هم بعداز 5 سال اشغال عراق تلاش می کنند خلاف آنرا به مردم دنیا نشان دهند .
واقعیت این بود که تجاوز بربرمنشانه امپریالیسم آمریکا به عراق بر اساس سیاست سرکردگی بلامنازع آمریکا بر جهان انجام پذیرفت . همانگونه که تجاوزات وحشیانه صهیونیستهای اسرائیلی به فلسطین و لبنان بمنظور دستیابی به " خاورمیانه جدید " صورت پذیرفت . الباقی بهانه ای بود جهت تحقق استراتژی انحصارات امپریالیستی آمریکائی. کیست که نداند سلاحهای شمیائی پرتاب شده بر سر هزاران نفر از مردمان بیگناه کرد ، توسط امپریالیستها در اختیار صدام گذاشته شد . کیست که نداند جنگ ویرانگر هشت ساله با ایران توسط امپریالیستها که رژیم صدام را تا بن دندان مسلح نمودند ، برپا شد . نه در آن زمان حمله امپریالیسم بسرکردگی آمریکا به عراق علتش وجود " سلاحهای کشتار جمعی در عراق" بود و نه امروز دلیل تجاوز ددمنشانه صهیوینستهای اسرائیلی- آمریکائی به فلسطین و لبنان " گروگان دو سرباز اسرائیل" و یا وجود " موشکهای دریافتی حزب الله از ایران " است . و یا دلیل لشکرکشی بربرمنشانه به افغانستان نه " در خدمت توسعه سعادت مردم افغانستان " ، بلکه تضمین امینت لوله های نفت و گاز به دریای عمان بود . آری در همان زمان هم صورت مسئله فقط یک قطب داشت و می باید تجاوز به افغانستان و عراق محکوم گردد. می باید در همراهی با جنبش مقاومت عراق و افغانستان بر علیه اشغالگران بمبارزه پرداخت ..
توطئه های انحصارات امپریالیستی بر علیه مردم جهان پایانی ندارد . اگر تجاوزات ددمنشانه آنان در فلسطین و لبنان به پیروزی منجر شود ، فردا به بهانه " کمکهای تسلیحاتی و مالی " به سوریه و ایران لشکرکشی می گردد و همان نغمه های شوم " سناریوی سفید و سیاه " و " دوقطب تروریستی " مجددا از سر گرفته خواهد شد .
تئوری " دوقطب تروریسم " تئوری شناخته شده است که همواره توسط رسانه های امپریالیستی و ایادی ریز و درشت آن بمنظور آرایش چهره کریه امپریالیسم و صهیونیسم بکار گرفته شده و می شود .
ادامه دارد بهمن ادیب 16/08/2006

اخبار روز شنبه 28 مرداد ، 19 اوت 2006

آيا شعار"اين جنگ تروريستهاست وبه مردم ربطی ندارد" صحيح است ؟

جنگ اسرائيل عليه مردم فلسطين و لبنان باعث تحليل های کاملاً غلط و در نتيجه شعارهای ارتجاعی در اپوزسيون  شده است ، که تحليل و شناخت واقعی از اين جنگ وسپس ارائه شعار صحيح  ازطرف نيروهای انقلابی ضرورت پيدا می کند . بدنبال تبليغات رسانه های امپرياليستی واسرائيل ، حزب "کمونيست کارگری " نيز  بر اين باور قرار گرفته   است که گويا جنگ اسرائيل نه  بر عليه مردم فلسطين ولبنان است ، بلکه آن "  جنگ  اسرائيل و اسلام سياسی است  و ربطی به مردم ندارد " ، و آنرا در کادر تضادهای دولتهای اسرائيل و ايران ارزيابی کرده ، و از مردم فلسطين و لبنان خواسته در مقابل تجاوز مقاومت فعال نکرده ، و سياست پاسيفيسم و انفعال راتبليغ می کند . حزب " کمونيست کارگری " فراتررفته و طرح خلع سلاح يک جانبه نيروهای مقاومت در اين شرايط حساس را به تبعيت از سياست رسمی امپرياليست امريکا و اسرائيل ، در منشور" بيانيه " خود قرار داده است ، و بدينوسيله مبلغ سياست شکست طلبی و نابودی مقاومت در برابر اسرائيل شده است . متأسفانه  بخشی از نيروهای کمونيستی نيز به درجاتی البته کمترمتأثر از تبليغات رسانه های غربی شده ،و تجاوزاخير اسرائيل را نه بر بستر واقعی وتاريخی آن ، بلکه آن را حاصل کارکرد تضاد ميان جمهوری اسلامی و اسرائيل ارزيابی کرده ،  و در نتيجه در دفاع از مقاومت فعال وانقلابی دچار شک وترديد شده اند . برخلاف تبليغات رسانه های امپرياليستی و صهيونيستی " آغاز" اين جنگ نه  نتيجه ربودن سرباز اسرائيلی می باشد ،  و نه اساساً بر بستر تضادهای ميان رژيمهای ايران و اسرائيل است  . هر چند  " دفاع " محدود و لفظی از جنبش فلسطين و بخصوص نيروهای واپسگرا حماس و حزب اله از جانب جمهوری اسلامی مشهود می باشد .
مسئله فلسطين و اسرائيل زخمی ست کهنه و تارخی که از زمان اشغال فلسطين توسط انگليس  و سپس مهاجرت يهوديان اروپا به آن سرزمين ، با اجازه و تشويق دولت انگليس ، آغاز شده است . اين مهاجرت سر آغاز آواره گی ، بی حقوقی و نسل کشی مردم فلسطين شد ، که هزاران سال بود در آن سرزمين زندگی می کردند . چرا که اين مهاجرت اولاً: به رهبری جريانات  مذهبی و نژاد پرست يهودی ساکن اروپا صورت گرفت . دوماً: در چارچوب سياستها ومنافع امپرياليستی دولتهای انگليس و سپس امريکا بود ، و آنها  در تأسيس و تداوم دولت مذهبی- نژادپرست اسرائيل نقش بسزايی داشتند . آن بخش از نيروهای کمونيستی و ضد امپرياليست يهوديان که می توانستند از شکل گيری  کشور اسرائيل بر پايه اعتقادات مذهبی و نژادپرستی جلوگيری ، وطرح تشکيل فلسطين دمکراتيک را بر پايه برابری واتحاد تمام ساکنين آن به پيش گذارند ، به دلايل مختلف قادر به انجام اين مهم نشدند ، و رهبری مهاجرت و کشور سازی بدست صهيونيستهای نژاد پرست و مذهبی قرار گرفت . قطعاً چنانچه کمونيستها می توانستند رهبری مهاجرت واستقلال کشور را بدست گيرند ، و جمهوری سوسياليستی ـ دمکراتيک فلسطين را ايجاد کنند ، نه تاريخ شاهد فجايع نسل کشی فلسطينيان می بود ،و نه اين کشور به پايگاه امپرياليستها جهت سرکوب مردم منطقه تبديل می شد .
پس از جنگ جهانی  دوم ، کشور اسرائيل بر پايه اصول چهارگانه ، نژادپرستی ، تجاوزگری ، نسل کشی و تأمين منافع امپرياليستها شکل گرفت ، و در طول حيات 60  ساله خود ، اصول چهارگانه فوق همواره در رأس برنامه های دولتهای مختلف اسرائيل بوده  ، وبه بخشی از هويت اين کشور تبديل شده است .
جمع وترکيب اصول چهارگانه فوق در اسرائيل اين کشور را از  شرايط  يک کشور متعارف ومعمول خارج کرده ، و به آن ويژه گی دولتهای نژادپرست  آلمان هيتلری و افريقای جنوبی  را داده است .  رابطه اسرائيل با اعراب و فلسطينيان دقيقاً به رابطه آلمان هيتلری با يهوديان مشابهت پيدا کرده است ، همانگونه  که آلمان هيتلری هرگونه موجوديتی را برای يهوديان قائل نبود ، و تنها موجوديت" يهودی مرده " را به رسميت می شناخت ، دولت اسرائيل نيز هيچ موجوديتی برای اعراب و فلسطينيان  قائل نيست . رهبران اسرائيلی ابائی از تکرار مکرر اين شعارها ندارند : " يک فلسطينی خوب ، يک فلسطينی مرده است ." و يا " ...آنها را چون سوسک بايد در شيشه گذاشت تا خفه شوند " .
حمله جديد اسرائيل به فلسطين و لبنان تکرار مجدد سياست اصول چهارگانه ( نژاد پرستی ، تجاوزگری ، نسل کشی و تأمين منافع امپرياليستها  ) می باشد . و تنها دراين چارچوب است که کشتار آگاهانه وعامدانه مردم غيرنظامی و نابودی زير ساخت های اقتصادی معنی و مفهوم پيدا می کند .
 
انگيزه و علت جنگ اسرائيل با اعراب و بخصوص مردم فلسطين  دارای انگيزه دولتهای متعارف از جنگ نيست . اين جنگ ، يک جنگ معمولی بر سرصرفاً منافع سرمايه داران دو طرف ، يا تعيين خطوط مرزی و يا رقابت منطقه ای   نيست (مشابه جنگ ايران و عراق ) تا از مردم خواست در جنگ بی طرف بمانند . اين جنگ بر خلاف  تبليغات  موذيانه رسانه های غربی و اسرائيل ، ناشی از تضادهای جمهوری اسلامی و اسرائيل نيست ،تا بدينوسيله شعله مقاومت و ايستادگی را در قلوب مردم منطقه و انسانهای شرافتمند  خاموش کنند .  حتی از نوع تجاوز احتمالی امريکا به ايران جهت تغيير حکومت نيست ، تا صحيح ترين تاکتيک ، آن تاکتيکی باشد ، که درخدمت تکامل مبارزه طبقاتی باشد . اين جنگ از همان نوع جنگهايی است که هيتلر بر عليه يهوديها بکار برد ، نه از نوع جنگهايی که با فرانسويها وانگليسيها برای غارت جهان  يا حتی شورويها برای نابودی کمونيسم و بلشويسم داشت . در جنگی غير متعارف که هيتلر با يهوديها داشت ، نه بر سر تعيين مرزها ، رقابت منطقه ای ويا تغيير سيستم حکومتی بود ، بلکه  برای نابودی يک نسل ، و از جانب  يهوديها برای حفظ موجوديت نسل بود . بنابراين جنگ از طرف هيتلر ناعادلانه و ارتجاعی  ، و از طرف همه يهوديها عادلانه و مترقی بود . وقتی گفته می شود " همه يهوديها " حتی شامل آن خاخام مرتجع يهودی می شود که در مقابل سياست نسل کشی هيتلرمقاومت و ايستادگی کرد .
 .
جنگ غير متعارف اسرائيل بر عليه مردم فلسطين و عرب نيز دارای خصلت جنگ هيتلر بر عليه يهوديها می باشد ،  در چارچوب منافع امپرياليست امريکا. جنگ از طرف اسرائيل ارتجاعی و ناعادلانه و از طرف همه مردم فلسطين واعراب ، عادلانه ومترقی می باشد. زيرا که اسرائيل برای نابودی و محو مردم فلسطين ، و مردم فلسطين برای حفظ موجوديت خود می جنگند .
همانطور که در بالا گفته شد مردم لبنان و فلسطين برای حفظ موجوديت خود می جنگند ، و هر بخش از اين مردم با هر گونه موقعيت طبقاتی واجتماعی تا زمانی که در اين جنگ نا متعارف شرکت می کنند ،تا زمانی که نسل کشی ، نژادپرستی و تأمين منافع امپرياليستها  وجع غالب سياست اسرائيل است ، جنگشان عادلانه و مترقی می باشد ، حتی اگر آنها سرمايه داران لبنانی و فلسطينی باشند .
حضور حماس و حزب اله در اين جنگ . علی رغم موقعيت ارتجاعيشان در روابط اجتماعی ، اما تا زمانی که مسئله تجاوز و نسل کشی از طرف اسرائيل در اين ابعاد وحشيانه وجود دارد ، وتا زمانی که آنها عملاً و واقعاً در مقابل  آن مقاومت می کنند ، مقاومتشان عادلانه می باشد هر چند  موقعيت اجتماعيشان ارتجاعی  باشد . محبوبيت حماس و حزب اله در ميان مردم فلسطين و اعراب نيزدقيقاً ناشی از مقاومتشان می باشد ، نه پاسخ ارتجاعيشان به روابط اجتماعی ، چراکه بقاء نسل و مقابله با نسل کشی در شرايط کنونی ( تأکيد می کنم در شراِيط کنونی  ) ، مهمترين معضل مردم می باشد . از منظر مردم ، مقاومت حماس وحزب اله در واقع مقاومت خودشان است در مقابل اسرائيل، وبی دليل نيست که اين چنين محبوب واقع شده اند .
 
بنابراين، طرح شعار "اين جنگ تروريستهاست وربطی به مردم ندارد " از نظر عينی غير واقعی و نادرست است چراکه  اولاً: اين جنگ تروريستها نيست ، جنگ اسرائيل با ايران  نيست ، بلکه جنگ ناعادلانه ونسل کشی دولت نژاد پرست اسرائيل است بر عليه مردم فلسطين ولبنان . دوماً : از طرف نيروهای فلسطين و لبنان اين جنگ ، يک مقاومت عادلانه است برای مقابله با نسل کشی . سوماً :از آنجايی که اين جنگ از جانب مردم فلسطين و لبنان عادلانه است ، پس به مردم دقيقاً و کاملاً ربط دارد . مردم  فعالانه در مقاومت شرکت می کنند ، و مرز دوستان و دشمنان خود را در اين شرايط مشخص ، شرکت و يا عدم شرکت در مقاومت و حمايت از آن می دانند . و بالاخره از نظر سياسی اين شعار ارتجاعی و مشکوک است چراکه در عمل باعث تفرقه و خلل در مقاومت مردم و در نتيجه خدمت به متجاوزان می شود ، بخصوص وقتی که آن با خواست اسرائيل و دولت امريکا  يعنی  ، "خلع سلاح يک جانبه نيروهای فلسطين و لبنان"   همراه باشد . وقتی که اسرائيل يکی از قويترين و مجهزترين ارتشهای جهان را با حمايت کامل امپرياليستها به مصاف نيروهايِی فرستاده است که سنگين ترين اسلحه آنها موشکهای دست ساز با برد 30  کيلومتراست ، شعارخلع سلاح يک جانبه  حماس و حزب اله در شرايط مشخص کنونی بطور قطع زاده محافل امپرياليستی و صهيونيستی می  باشد ، و شعاری است ارتجاعیآرمان کوشا   2006-08

پس گرفتن به  رسمیت  شناختن اسرائیل و قطع روابط سیاسی و تجاری با آنکشور

گفتیم و باز هم می گوئیم که این صلح پایدار نیست ، سیاست صهیونیسم ،جنگ ، اشغال نظامی و کشورگشائی و راندن خلق های عرب از سرزمین های خود می باشد. این سیاست سالها ادامه داشته است و تاریخ آن هم با تشکیل کشور اسرائیل شروع و پایان آن هم با پایان دادن رسمی شناخت  کشور صهیونیستی اسرائیل انجام خواهد یافت: یعنی  پس گرفتن به  رسمیت  شناختن اسرائیل و قطع روابط سیاسی و تجاری با آن کشور است . زیرا با توحش صهیونیسم نمی  توان کشور های همجوار با همزیستی صلح آمیر در کنار اسرائیل به سر برند و هیچ تضمینی از گونه قرارداد های بین المللی تصویب شده  دیده نمی شود. 

اسرائیل جنگ ، توطئه و عملیات کماندویی را در داخل کشور های دیگر به کار می برد. سال 1973 کماندو های اسرائیلی وارد  شهر بیروت شده و سه تن از رهبران بلند پایه از سازمان آزادیخش فلسطین را به شهادت رساندند. بار ها در لبنان، فلسطین اشغال شده و سوریه عملیات تروریستی با به قتل رساندن رهبران سازمانهای مبارز دست زدند. امروز در آغاز صبح از کشور لبنان خبر دریافت کردیم که سربازان اسرائیلی به خاک لبنان وارد شده  و در عملیات کماندوعی  سه مبارز حزب الله را کشته اند. این گزارش توسط پلیس لبنان به خبرگزاری لبنان فرستاده شده است.

د.

ما  در اینجا بدون اسلحه حزب الله برای زندگی شانسی نداریم . چه کسی از ما حمایت و از کشور محافظت  می نماید. سخن یک زن لبنانی در جنوب آن کشور است.

هیچکس را نمی توان جایگزین حزب الله کرد. من  موافق استقرار ارتش لبنان  در  جنوب لبنان در مقابل اسرائیل می باشم . اما ارتش لبنان نمی تواند در مقابل اسرائیل سینه سپر نماید.

ویدیوی مصاحبه را می توانید با کلیک کردن بر روی ایکون  تماشا کنید.

تروریسم دست پرورده آمریکا می باشد. کشتار جمعی، آتش زدن ، بمب گذاشتن کار روزانه آن امپریالیست و دیگر امپریالیست ها است. دزدیدن اشخاص و گروگان گیری در عراق و افغانستان برنامه روزانه یک ارتش اشغالگر در مقابل مقاومت مردم است.

مردم فلسطین با اشغال سرزمینهای آنان توسط رژیم اسرائیل و ترور از سال 1948 تا کنون می بایستی کشور خود را ترک کند. بخشی وسیعی از مردم فلسطین در کشورهای مجاور پناه آورده و اغلب در کمپ های فلسطینی در جنوب  لبنان ، در اردن و در مصر زندگی  می کنند. فلسطنیان رانده شده در زمان حیات صدام حسین به کشور عراق آمدند . صدام حسین کمک های مالی بسیاری را چه قبل از محاصره اقتصادی عراق و چه بعد از آن به مردم فلسطین کرد. و در دو مرکز بزرگ سرزمین های فلسطین در کرانه غربی رودخانه اردن و همچنین در نوار غزه بار ها مردم آن سرزمین عکس های صدام را حمل نموده و او را یکی از رهبران مردم عرب و هوادار مردم فلسطین می نامیدند و در وصف او شعر و آهنگ ساخته و در محافل روشن فکری  خوانده و اجرا می شد.

با حمله نظامی امپریالیست آمریکا و عدم امنیت ایجاد شده ، مهاجرین فلسطینی که توسط صهیونیسم رانده شده است ، این بار هم باید  آنچه را دارند در عراق جمع نموده ، به لبنان، سوریه و اردن پناه آورند. ولی بخش زحمتکش  مردم که توانایی  مالی را برای پرداخت حمل و نقل و پول مسافرت نداشتند ، می بایست بار بمب ها و آدم ربایی ها را اجبارا تحمل نمایند. سازمان موساد در کار شناسایی مردم مهاجر فلسطینی و مخصوصا رهبران فلسطینی و رهبران مذهبی در عراق می باشد. این سازمان مراکز پنهانی  مختلفی را در شهر های کرد نشین عراق و بغداد ایجاد نموده است. کار موساد شناسایی افراد و با حمایت نیروهای اشغالگر ، بمب گذاشتن ، آدم ربایی و ترور مردم  مذهبی از شیعه تا سنی و مسیحی می باشد.

این بار قربانی ترور و آدم ربایی صهیونیستهای اسرائیل ، یک فلسطینی به نام " حسن رشید ابو الهیحا " است. ابوالهیحا را مدت زیادی به صورت سختی شکنجه داده اند .  پزشک قانونی منطقه باب المعظم شمال بغداد ، جواز دفن آن مرد شکنجه شده و 50 ساله فلسطینی را صادر کرد ه است.     

اخبار روز جمعه 27 مرداد ، 18 اوت 2006

گزارش کوتاهی از تظاهرات ضد امپریالیستی و ضد اشغال در فرانسه
روز بین المللی  کارزار 

با عنوان فوق، " مجمع ملی برای صلحی عادلانه و پایدار میان فلسطینیها و اسرائیلیها"

فراخوانی داد و از همه احزاب و سازمانها سیاسی، سند یکاهای کارگری، از انجمنها وگروههای مستقر در فرانسه، از اتحادیه های حرفه ای در محل دعوت کرد تا حول محورهای مشخص زیر در تظاهرات روز شنبه 12 / اوت / 2006 میلادی در پاریس شرکت نمایند:

 الف - قطع فوری و بدون قید و شرط بمباران لبنان و نوارغزه .

 ب - اعتراض به تجاوز مشترک آمریکا و اسرائیل به لبنان.

باین فراخوان - از لبنانی و فلسطینی گرفته تا مراکشی و تونسی و ترک و ایرانی و فرانسوی و آمریکایی - در مجموع 37 حزب و سازمان سیاسی، سند یکای کارگری، انجمن و گروه و اتحادیه های حرفه ای در پاریس ( از جمله واحد فرانسه حزب کار ایران – توفان باتفاق شماری از احزاب برادر) پاسخ مساعد داده و در تظاهرات شنبه دوازدهم ماه اوت 2006 میلادی حضور یافتند.
در این تظاهرات - با وجود تعطیلات تابستانی در فرانسه و هوای بارانی پاریس- قریب به 5000 نفر شرکت نموده واز مبداء تا مقصد قطع فوری بمباران لبنان و نوارغزه را فریاد زدند... تجاوز مشترک آمریکا و اسرائیل به لبنان را محکوم کردند... بر علیه اشغالگری و جنگ و استعمار شعار دادند... برعلیه اشغال عراق توسط امپریالیسم آمریکا و شرکا فریاد زدند... یک صدا از مقاومت جانانه خلقهای لبنان و فلسطین وعراق در قبال امپریالیسم جنایتکارآمریکا و ا شغالگران صیهونیست حمایت کرده و با خلقهای لبنان و فلسطین و عراق ابراز همبستگی نمودند... بوش و بلر و اولمر را جانی و آدمکش خواندند...
بسیاری از ناظران در دو طرف مسیر راهپیمایی - بیشتر از موارد قبلی - تا مقصد با ما همراه بودند... نسبت به این کارزار بین المللی در قبال اشغالگریهای نوبتی امپریالیسم آمریکا و صیهونیسم در خاور میانه حساسیت نشان میدادند.....
باشد تا با اعتراضات گسترده تر و توده ای تر مردم سراسرجهان چهره خونخوار و جنایتکار امپریالیست آمریکا و صهیونیست اسرا ئیل بیش از پیش افشا گردد.

حزب کارایران(توفان) واحد فرانسه
یکشنبه 13 اوت 2006
www.toufan.org

اخبار روز پنج شنبه 26 مرداد ، 17 اوت 2006

 حمله جنگنده های صهیونیستی به غزه

غزه ـ

جنگنده های رژیم اشغالگر اسرائیل شب گذشته با حمله به غزه خانه یکی از شهروندان فلسطینی در محله الزیتون واقع در شرق شهر غزه را ویران کردند. به گزارش منابع فلسطینی، این جنگنده ها چندین فروند موشک به سوی خانه "محمد موسی ابوشعبان" شلیک کردند که در پی این اقدام وحشیانه این خانه با خاک یکسان شد. اشغالگران صهیونیست مدعی شدند که مبارزان فلسطینی در این خانه موشک می ساختند. لازم به ذکر است که متجاوزان اسرائیلی از آغاز انتفاضه تاکنون بارها این خانه را گلوله باران کرده اند.

فساد مالی و اخلاقی سردمداران "اسرائیل" یکی پس از دیگری بر ملاء می شود

بیت لحم ـ

روزنامه عبری زبان "هاآرتص" امروز پنجشنبه از رسوایی جدید "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم اسرائیل و همسرش پرده برداشت. این روزنامه در ادامه آورده است که دفتر بازرسی دولت عبری اولمرت و همسرش را به علت دریافت رشوه ای به ارزش 120 هزار دلار احضار کرد.

لازم به ذکر است که فساد در دستگاه های سیاسی و نظامی رژیم تل آویل بیداد می کند و رسوایی فساد دامنگیر وزیران و مقامات ارشد این رژیم نیز شده است. این اقدام در حالی صورت می گیرد که بحث و جنجال درباره تجاوز اسرائیل به لبنان در داخل این رژیم اوج گرفته است. در این رابطه، روزنامه عبری زبان "یدیعوت آهارانوت" مهمترین رسوایی "دان حآلوتس" رئیس ستاد مشترک ارتش عبری را منتشر کرد.

وی پس از اسارت دو نظامی صهیونیست به دست نیروهای حزب الله لبنان و چند روز مانده به آغاز جنگ سهام بورس خود را فروخت؛ چرا که می دانست ارزش سهام کاهش خواهد یافت و همین طور نیز شد. از سوی دیگر، روزنامه اسرائیلی "معاریو" این اقدام حآلوتس را اقدامی غیراخلاقی خواند. رئیس ستاد مشترک ارتش عبری در واکنش به اتهامات و انتقادات شدید علیه اش گفت:« این اتهامات مغرضانه است و به منظور تنگ کردن عرصه بر من صورت می گیرد و باید همگان بدانند که هدف من از فروش این سهام کسب سود و منفعت نبود.»

این روزنامه به نقل از منابع ستاد مشترک ارتش اسرائیل نوشت که افسران این ستاد پیش بینی می کنند که حآلوتس استعفا دهد و این حداقل کاری است که وی باید انجام دهد.

یورش وحشیانه اشغالگران اسرائیل به چندین منطقه در الخلیل

الخلیل ـ

نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیل  امروز پنجشنبه با یورش به روستای شیوخ العروب 5 تن از جوانان آن را بازداشت کردند. به گزارش منابع محلی، اشغالگران صهیونیست در نخستین ساعات بامداد امروز به این روستا حمله کردند و با یورش به خانه های آن تامر محمد سرحان، یاسر بنات، غسان محمد الکرنز، یوسف امین وراسنه و صابر وراسنه را به اسارت گرفتند.

تهاجم وحشیانه اشغالگران صهیونیستی به اردوگاه رفح

غزه ـ

نیروهای رژیم اشغالگراسرائیل عصر دیروز چهارشنبه با یورش به اردوگاه رفح در جنوب نوار غزه در زمین کشاورزی ماجد ابوسمره مستقر شدند. اشغالگران صهیونیست با 4 دستگاه تانک و دو دستگاه بولدوزر از گذرگاه کرم سالم به سوی روستای الشهدا واقع در نزدیکی محله النهضه راه افتادند و در زمین های کشاورزی ابوسمره مستقر شدند و سپس در میان گلوله باران شدید خانه های این اردوگاه به آن یورش بردند که در پی این اقدام وحشیانه خسارت های سنگینی به این منطقه وارد آمد.

جشن پیروزی مقاومت لبنان در غزه

غزه ـ

جنبش مقاومت  "حماس" عصر دیروز چهارشنبه پیروزی مقاومت لبنان و شکست رسوا آمیز دشمن اسرائیلی در جنوب لبنان را جشن گرفت. هزاران تن از ساکنان این شهر با در دست داشتن پرچم های سبر رنگ و شعارهایی را به مناسبت پیروزی مقاومت لبنان و پایداری قهرمانانه مقاومت فلسطین سردادند و حمایت خود از ملت لبنان را اعلام و سکوت مرگبار محافل عربی را محکوم کردند.

در بخش دیگر این مراسم مشیر المصری یکی از نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین از حماس طی نطقی در جمع شرکت کنندگان در این مراسم ضمن اشاره به افتخار ملت فلسطین به پیروزی درخشان و شکوهمند مقاومت لبنان گفت: همانطوری که آمریکا در گرداب عراق گرفتار شده است رژیم اشغالگر اسرائیل نیز در گرداب لبنان و غزه گرفتار آمده است

دیدار عباس با دکتر احمد بحر

غزه ـ

"محمود عباس" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین عصر دیروز چهارشنبه با دکتر "احمد بحر" معاون اول رئیس پارلمان فلسطین در مقر ریاست این تشکیلات واقع در غزه دیدار و گفت و گو کرد.

در این ملاقات دکتر بحر، عباس را در جریان وضعیت جسمی دکتر الدویک، وزیران و نمایندگان ربوده شده فلسطینی و تلاش های هیات رئیس پارلمان برای حمایت از آنان و همچنین اعمال فشار بر طرف اسرائیلی جهت آزادی آنان قرار داد.

از سوی دیگر، عباس به دکتر بحر ابلاغ کرد که در تمامی دیدارهایش با وزراء و مقامات عالی رتبه مسئله بازداشت دکتر الدویک، نمایندگان و وزیران ربوده شده فلسطین را به مناقشه گذاشته است.

گفتنی است که در خلال این نشست عباس با عبدالله دوم پادشاه اردن تماس تلفنی برقرار کرد و از او خواست تا در زمینه آزادی این نمایندگان و وزیران تلاش کند.

یک نویسنده صهیونیستی: بحران رژیم اسرائیل در سردمداران آن نهفته است

الخلیل ـ

پس از بحران هایی که رژیم تل آویل آنها را پشت سر می گذارد برخی از اندیشمندان آن کشور و در راس آنها "ایتان هابر" رئیس دفتر سابق "اسحاق رابین" می گویند: بحرانی که اسرائیل  با آن دست و پنجه نرم می کند بحران نظامی نیست که منشا آن موشک های "کاتیوشا" باشد؛ بلکه بحران واقعی این رژیم که در آینده شدت بیشتری به خود خواهد گرفت در رهبریت آن نهفته است.

هابر افزود که دوره رهبری در اسرائیل به پایان رسید و دیگر حتی یک رهبر و مقام نظامی کارآمد که شهرک نشینان صهیونیست به آن دلگرم باشند وجود ندارد. وی خاطر نشان ساخت که در گذشته رهبران و مقامات کارآمدی در اسرائیل وجود داشت؛ ولی تعداد آنان انگشت شمار بود و هیچ کس هم در کارآمدی و توانمندی آنان اندک شکی به دل راه نمی داد، اما اکنون خبری از این افراد نیست و مشکل عمده دولت عبری مشکل ریاست است نه مشکل ضعف و قوت.

این مسئول سابق اسرائیلی در پایان به این جمع بندی رسید که برای همگان کاملا مکشوف است که دولت عبری تمامی مهره های سیاسی و نظامی کارآمد خود از دست داده و اکنون دست خالی مانده است.

جانباخته  یک  فدایی  و زخمی شدن 3 فلسطینی دیگر در اثر انفجاری مشکوک در غزه

غزه ـ

در پی وقوع انفجار مشکوک عصر دیروز چهارشنبه در نزدیکی مسجد الفاروق واقع در محله الزیتون غزه یک باب خانه ویران شد و یکی از فدایی گردان های جان باخته عزالدین  جان باخت  و 3  شهروند فلسطینی هم زخمی شدند.

در این رابطه، دکتر جمعه السقا مدیر روابط عمومی بیمارستان الشفاء گفت که وائل ابوسلطان 27 ساله در پی این انفجار به شهادت رسید و هنوز علت این انفجار ناشناخته است و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

تاکید دولت فلسطین بر آغاز رایزنی ها جهت تشکیل دولت یکپارچه ملی

غزه ـ

دولت فلسطین دیروز چهارشنبه به از آغاز رایزنی ها درباره تشکیل دولت یکپارچه ملی همزمان با از سرگیری گفتمان درباره فعال سازی و تغییر ساختار سازمان آزادی بخش خبر داد و تاکید کرد که اعلام این دولت منوط به آزادی تمامی وزیران و نمایندگان اسیر فلسطین و پایان بخشیدن به محاصره ملت فلسطین است.

در این رابطه، غازی حمد سخنگوی دولت فلسطین گفت که طبق پیمان وفاق ملی آغاز رایزنی ها درباره تشکیل دولت یکپارچه ملی همزمان با از سرگیری گفت و گو پیرامون فعال سازی و تغییر ساختار سازمان آزادی بخش فلسطین صورت می گیرد.

تمدید مدت بازداشت فرزند ارشد وزیر دارایی فلسطین

سلفیت ـ

دادگاه رژیم اشغالگر اسرائیل مدت بازداشت "سعید عمر عبدالرازق" فرزند ارشد وزیر دارایی فلسطین و دانشجوی رشته مهندسی دانشگاه ملی النجاج استان سلفیت را به بهانه ناتمام ماندن بازجویی از وی به مدت 15 روز دیگر تمدید کرد.

این دادگاه همچنین مدت بازداشت "امام عابد ازبیدیه" یکی از دانشجویان دانشگاه پیام نور این استان را نیز به مدت 15 روز دیگر تمدید کرد. از سوی دیگر، جمعیت انصار السجین استان سلفیت ضمن تاکید بر لزوم اهتمام و توجه محافل داخلی و بین المللی به مسئله اسیران فلسطینی خواستار کمک به خانواده های این اسیران شد. این جمعیت همچنین خواستار آزادی اسیران نوجوان جهت ادامه تحصیلشان شد.

لازم به ذکر است که 2400 اسیر فلسطینی از روز سه شنبه در اعتراض به اقدام اهانت آمیز زندانبانان صهیونیست به خانواده هایشان دست به اعتصاب غذا زدند.

 **************

چرا نیروهای سازمان ملل به آدرس نادرستی در خاک لبنان فرستاده می شوند

یکی از اعضای شورای عالی حزب الله در مصاحبه با روزنامه ایزوست سیا که در فدراسیون روسیه منتشر می شود  می گوید: " ما به سازمان ملل اطمینان نداریم ولی اگر ماندن آنان برای ما مشکلی ایجاد نکند؟  اشکالی نمی بینیم."  و در ادامه می گوید: " عدم اطمینان ما بر این پایه است که چرا نیروهای سازمان ملل را در خاک کشور ما مستقر می کنند و نه در خاک اسرائیل؟ "  این سئوال عضو عالی شورای رهبری حزب الله به حق است .مگر حمله نظامی و تجاوزات به خاک لبنان را که بار ها توسط دولت اسرائیل انجام یافته فراموش کرده اید. پس چرا"سازمان ملل متحد !" در تصمیم خود یکطرفه عمل می کند؟ و چه را آنچه خواسته اسرائیل است باید انجام گیرد.؟

ترس استبداد از آنتن ها

برای دیدن یک قطعه ویدوئی از بخش خبری تلویزیون آرته که به زبان آلمانی می باشد ، نظر شما جلب می کنیم. - این فیلم را دو بار بر روی آن آدرس زده ایم .

فیلم با کیفیت بهتر ولی زمان بیشتری ،  در حدود 10 دقیقه وقت  لازم است که بتوان آن را دید .

فیلم با کیفیت پائین تر ولی سریعتر می توان آنراتماشا کرد.

توضیحی برای آن دسته از دوستان که به زبان آلمانی آشنایی ندارند :   صدای فیلم را برای شما ترجمه کرده ودر زیر آورده ایم.

صحنه اول - یک کارگر چنین می گوید.: " همه ویرانی ها را از نو خواهیم ساخت و در احیای مجدد ساختمان های ویران شده ناراحت نخواهیم بود ، ما خوشحالیم و به خاطره پیروزی که بدست آورده ایم.

 صحنه دوم - خبرنگار تلویزیون آرته : ایستگاه تلویزیونی المنار نیاز ندارد که برای خود بینده زنده به استودیوی خود دعوت نماید. به صورت مستقیم بر روی ویرانه ساختمان ایستگاه تلویزیون  که توسط بمباران هواپیما های اسرائیلی از بین رفته است ، برنامه زنده خود را پخش می کند و تماشاچی تحت تاثیر گفتگوی زنده قرار می گیرد.

صحنه سوم - یک مبلغ حزب الهی چنین می گوید: " حزب الله همیشه از زیر خاکستر بر خواهد خواست و تا هنگامی که یک خلق مغرور و بزرگ در پشت خود داشته باشد.

صحنه چهارم - خبر نگار می گوید : " این خلق لبنان است که می خواهد قلبش توسط حزب الله فتح شود."

صحنه پنجم - مدرسه ای را نشان میدهد و مردم مشغول ثبت نام می باشند. خبرنگار می گوید: "  حزب الله نسبت به دولت لبنان در کمک به مردم خیلی زودتر اقدام کرده و جلوتر بوده است. مسئول ثبت نام که مردی با ریش سیاه رنگ می باشد چنین می گوید : " میلیشا تمام خسارت های وارده به  مردم را ثبت نموده و در پایان فورا برای هر کسی پرونده تشکیل داه که چه مبلغی پرداخته شود و در ادامه  خبر نگار می گوید: " شایعه است که هر کسی 17 هزار دلار دریافت خواهد نمود. "  مامور می گوید : " حزب الله سریعتر و بهتر از دولت اقدام و عمل می کند. "  آسیاب مامورین  دولتی یواش تر است" ( این یک صرب المثل دلنشین و پرمعنی خلق لبنان است که مترجم  یاد گرفته است و در مواقع ضروری می توان از آن برای فهماندن نظر مان مورد استفاده قرار دهیم - سپاس از مردم لبنان) - ما مشکل کمبود زمان داریم . ما نمی خواهیم مردمان صبر کنند. بدین خاطر این سازمان تدبیری را برای کمک برای مردم ایجاد شده است.

خبرنگار می گوید : " در دو روز قبل الهود المرت نخست وزیر اسرائیل اعلام نمود : " که بعد از این جنگ دولتی در دولت لبنان حیات نخواهد داشت. "

خبرنگار در پایان گزارش خود می گوید: " در منطقه جنوبی لبنان حزب الله حکومت می کند."

 - پایان ترجمه قطعه ویدیو-

حال می بینید که شارون بزودی می میرد و  المرت زنده است و شاهد دولت از پایین بر مردم لبنان که بدون بروکراسی و باطوم و زندان و حاکمیت سر نیزه حکومت می کند. این فیلم زبان زنده یک واقعیت است و بسیاری از مردم عادی و زحمتکش هم در سرتاسر جهان بدان پی برده اند. و رفقای ما از همان آغاز سمپاتی و علاقه خود شان را به مردم لبنان بیان نموده اند  و مدت 35 روز است ،  شب و روز به  چندین  شهر در  آلمان و اروپا مسافرت کرد ه اند . درکمیته های برگزاری تظاهرات در چند شهر شرکت و در یک کشور دیگر به عنوان مهمان در کنار انان بوده اند  و ... هنوز استوار تر از گذشته برای انتشار اخبار وقایع لبنان و فلسطین کار کرده  ، اخبار تهیه کرده و قلم می زنند.  

                                           **************

خبرگزاری فرانسه، چهار شنبه 16 اوت 2006 ساعت 23:26

" یک افسر ارشد و عالی رتبه لبنان دستگیر شد."

استقامت شجاعانه و تحسین بر انگیز ارتش چریکی حزب الله  لبنان ، نه تنها میان مردم لبنان، نه تنها میان مردم کشورهای عربی ، نه تنها میان مردم کشور های اسلامی را بر انگیخت ، بلکه اسرائیل جنگ طلب ، بوش و شرکای او در کاخ سفید و همچنین سران کشورهای اروپایی هم به تحسین حزب الله پرداختند. رفقای سایت ایرانی ما  به عنوان طرفداران کمونیست انقلابی به تحسین حزب الله بر خاست  و در سایت ما عکس رهبر آن سازمان و نظرات او بار ها آورده شده است. هدف ما دفاع از منافع ملی کشورمان در دفاع از خلق لبنان و فلسطین و همچنین وظیفه اینترناسیونالیستی  ما  حمایت ازجنبش های انقلابی و ضد امپریالیستی می باشد.

اما کسانی مانند رهبران ارتجاعی کشور های عربی هستند که انتظار پیروزی " ارتش اسطوره ای " اسرائیل بر علیه جنبش مقاومت خلق لبنان را می کشیدند ولی این آرزو بر آورده نه شد و هنوز بی حمتی و خیانت آنان به منافع خلقهای کشورهای عرب در ضمیر نسلها زنده است. توطئه این خیانت را این بار توسط عده ای در پشت جبهه حزب الله بر علیه آن سازمان چریکی و بازوی سیال و پرقدرت ارتش لبنان به اجرا در آوردند.

وزیر داخلی لبنان که نام او " عنان دوآد " است ،  مسئول پادگان نظامی ارتش لبنان را که  در جنوب آن کشور " مرد چاجون " که یک ژنرال است ، از کار برکنار کرد. نخست وزیر لبنان از پخش آن خبر که توسط دو ایستگاه تلویزیون خصوصی لبنانی بود  سخت خشمگین گشت. حادثه در روز 10 اوت اتفاق افتاد . یکی از افسران ارتش اسرائیل به پادگان نظامی ارتش لبنان رفته  و با ژنرال نامبرده شده لبنانی چای میخورد.

این سند باعث رسوایی آن دسته از توطئه گران شد که به اجرای نقشه سرکوبی حزب الله کمک کرده و به جاسوسان موسادی در باره ساز و برگ نظامی و قدرت رزمی حزب الله اطلاعات فروخته اند.

مردم لبنان هوشیار تر از گذشته ، تاکید روشنی بر روی مسلح بودن  حزب الله می کنند. خیانت آنان محبوبیت حزب الله را بیشتر از گذشته  در میان اعضای پارلمان لبنان و وزرای آن کشور نمود.

رئیس جمهور لبنان آقای "امیل لحود"  بیان نمود : "   زشت و شرم آور است در حاليكه خون شهيدان لبنان همچنان روي زمين است، صحبتي از خلع سلاح مطرح شود.
وي افزود: چگونه از ما خلع سلاح تنها نيروي جهان عرب را كه در مقابل اسرائيل قد علم كرد، درخواست مي‌كنيد. " رئيس جمهور لبنان همچنين از استقرار نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل در جنوب اين كشور استقبال كرد اما آن را مشروط به آن دانست كه شمار نيروي كشورهاي مشاركت كننده با هم برابر و متوازن باشد.  "
وي تاكيد كرد:  "که  اين نيروها نبايد در امور داخلي لبنان دخالت كنند تا بتوانند ماموريت خود را با عدالت و بي‌طرفي به انجام رسانند. "

 

اخبار روز چهار شنبه 25 مرداد ، 16 اوت 2006

هشدار سید حسن نصرالله به احزاب مخالف

آفتاب: غروب روز دوشنبه به وقت تهران سید حسن نصرالله دبیرکل جنبش حزب‌الله لبنان در پیام تلویزیونی مهمی که از شبکه المنار پخش شد و بلافاصله در اغلب خبرگزاری‌های معتبر بین‌المللی بازتاب یافت؛ مواضع خود را پیرامون آتش‌بس و وضعیت لبنان پس از پایان حملات اسرائیل تشریح کرد. اظهارت نصرالله که در حقیقت بر دو موضوع اصلی یعنی مباحث مربوط به «خلع سلاح مقاومت» و «بازسازی و کمک‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده» متمرکز بود؛ پاسخ رسمی قدرتمندترین گروه فعال در عرصه لبنان و حتی خاورمیانه به مهم‌ترین سئوالات کنونی احزاب و شهروندان لبنانی محسوب می‌شد

نصرالله در این سخنان عملاً اظهارنظرهای چند روز اخیر برخی از فعالان سیاسی لبنان

پیرامون ضرورت خلع سلاح مقاومت تا مرز رودخانه لیطانی را به باد انتقاد گرفت و انتشار اختلافات داخلی احزاب لبنانی به بیرون از جلسات را امری خطرناک و اشتباه خواند. او با تاکید بر این که «اکنون زمان علني‌كردن برخی اختلافات نيست» تصریح کرد: ما از كار برخي وزيران كه برخی اختلافات در ديدگاه‌ها را به بيرون درز دادند غافلگير شديم. زيرا پس از آن شبكه‌هاي عربي اين سخنان را گسترده‌تر و بزرگ‌تر كردند و مسائلي كه بايد پشت درهاي بسته مي‌ماند، بيرون برده شد.

مهم‌ترین انتقاد دبیرکل جنبش حزب‌الله از طرح این مسایل آن بود که چنین اختلافاتی عملاً در مقطعی به رسانه‌ها درز پیدا کرده است که رژیم صهیونیستی شدیدترین حملات هوایی را علیه مردم لبنان انجام می‌داده است. سید حسن نصرالله با هشدار به کسانی که با طرح این اختلافات عملاً در راستای منافع اسرائیل گام برداشته و قدرت ملی لبنان را به شدت تضعیف می‌کنند، گفت: «به كساني كه عامل آزار مردم هستند مي‌گويم از اين سخنان دست بكشيد و به عواطف مردم توجه داشته باشيد. زيرا آنان مردماني هستند كه خانواده‌ها و كودكان خود را از دست دادند اما ايستادند و در پايان به پيروزي رسيدند».

وي در ادامه افزود: «هم‌اکنون حتي دشمن هم از ما نمي‌خواهد سلاح را كنار بگذاريم اما عجيب است كه برخي در داخل مي‌گويند جنوب ليطاني بايد خلع سلاح شود. آنها مي‌خواهند به سلاح مقاومت پايان دهند. اين مساله به اين سرعت و اين شكل حل نمي‌شود زيرا دشمن هنوز هم در كمين است. به شما نصيحت مي‌كنم كسي را تحريك نكنيد و با مسائل انساني و امنيتي بازي نكنيد چون خوب مي‌دانيد پايان سلاح مقاومت همان هدف آمريكا و اسرائيل است و در كنار ديگر اهداف اين دو رژيم دنبال مي‌شود. شما بيشتر از آمريكا و اسرائيل پيگير خلع سلاح مقاومت هستيد و اين مايه تعجب است

نصرالله همچنین با حمایت از یک دولت مقتدر در لبنان، تصریح کرد که دولت فعلی به ویژه در شرایط کنونی از چنین قدرتی برای حفظ وحدت و یکپارچگی لبنان برخوردار نیست. او با تاکید بر این که «تضعیف مقاومت صرفاً به درهم‌ریختگی و آشفتگی داخلی در لبنان منجر خواهد شد» خطاب به سایر احزاب لبنانی گفت: «تنها عامل قدرت و وحدت را نابود نكنيد كه اين مايه قدرتمندي دولت نيست».

دبير كل حزب‌الله همچنین با ستایش مردم لبنان و ایستادگی آنان در مقابل حملات سنگین ارتش اسرائیل به مناطق غیرنظامی از «گروه‌هاي مذهبي، نهادهايي كه در كنار مردم بودند و مجامع بين المللي كه پذيراي آوارگان و عامل ياري آنها شدند» قدردانی کرد و یادآور شد که جنبش حزب‌الله در عمل به وعده‌های پیشین خود برای جبران خسارت‌های مردم از صبح روز بعد وارد عمل خواهد شد.

سید حسن نصرالله خطاب به كساني كه خانه‌هاي خود را از دست داده‌اند گفت: ‌«ما و برادرانمان در شهرداري‌ها و روستاها از فردا صبح اقداماتي را براي برقراري تماس با صاحبان اين منازل آغاز خواهیم كرد تا منازلي را كه ويران شده بازسازي کنیم. البته كار بسيار سختي است اما نگران نباشيد. شما جز ما و جز مقاومت از كسي كمك نمي‌گيريد».

سید حسن نصرالله در توضیح کمک‌های این جنبش به شهروندان افزود: «ابتدا مبالغی براي هر خانواده اختصاص خواهيم داد كه يك سال منزلي را اجاره كنند و سرپناهي بيابند تا مساله منازل آنها حل شود. اين خيلي طبيعي است كه به آنها كمك كنيم تا در منازلشان ساكن شوند و ما اين را تامين خواهيم كرد».

دبیرکل حزب‌الله لبنان همچنین با درخواست از «همه مهندسان، تجار، مصالح‌فروشان و فروشندگان لوازم» برای رعایت انصاف و حفظ همبستگی ملی، جوانان لبنان را به فعالیت گسترده برای بازسازی کامل مناطق آسیب‌دیده دعوت کرد و از آنان خواست با حفظ روحیه گذشته، زمینه سربلندی
کشورشان را در مقابل اسرائیل فراهم کنند.

آتش بس موقت، باز سازی زندگی و محل کارمردم رنج دیده لبنان، پیروزی حزب الله و شکست اسرائیل و خفت و خواری برای رژیم تل آویل و امپریالیست آمریکا و امپریالیستهای اروپایی ، دیپلماسی خلع سلاح حزب الله ، به بهانه استقرار نیروهای مسلح سازمان ملل (ناتو) - شیردل

حمایت توده ای از حزب الله در بیروت

آتش بس و تلاشهای انسانی حزب الله

بعد از 34 روز  بمباران و کشتار مردم لبنان ، بمبها دیگر بر سر مردم آن کشور ریخته نشد. مدت 48 ساعت از عمر کوتاه آتش بس گذشته است. مردم لبنان جنگ دیده و داغ دار می باشند، بسیاری از خانواده ها عزیزان خود را از دست داده اند. از همان ساعات آغاز آتش بس ، مردم سوار وسایل نقلیه گشته تا به خانه و کاشانه خود روند.250 هزار آواره جنگی در مسیر جاده های ویران شده با راه بند ها ی  طولانی در انتظار گشوده شدن راه و ادامه سفر خود می باشند. خوشبختانه کشور لبنان کوچک است و فاصله شهر ها و مناطق مسکونی به هم نزدیک است.  بسیاری از مردم لبنان از حزب الله آن کشور تشکر می کنند که ارتش اسرائیل نتوانست شهر و دهکده های جنوبی را اشغال نماید و می توانند به محل ویران شده زندگی خود برگردند و زندگی را با تمام مشکلات خود شروع نمایند.در کار کمک رسانی به مردم لبنان حزب الله نقش تعین کننده را به عنوان تنها نیروی کمکی در محل انجام می دهد. در شهرها و دهکده ها  در هنگام جنگ فورا مراکز کمک رسانی ایجاد نمود و ازتمام خسارات مالی و جانی پروتکل تهیه نمود، نام تمام جانباختگان ، زخمی ها و مفقوت شدگان را جمع آوری کرده است. در شهر بیروت بزرگترین کمک را برای ایجاد محل زندگی موقت در پارک ها ایجاد کرد. تهیه دارو ، پزشکان و پرستاران سیار کارهای بزرگ و غیر قابل فراموش ناشدنی است. از همان نخستین روز شروع جنگ آش پزخانه های سیار ایجاد نموده و به صورت رایگان برای مردم غذا تهیه  کرد و همچنان ادامه دارد. صندوق کمک مالی ایجاد و هر خانواده ای برای تجدید و یا تعمیر خانه اش مبالغی دریافت خواهد کرد و به ارزش 20 هزار دلار می باشد. حزب الله همراه با سازمانهای خیریه دفتر مخصوص برای دریافت کمک مالی ایجاد نموده است. سازمان جهانی حمایت از پناهندگان جنگی سازمان ملل، خسارت مالی به مردم لبنان را 6 میلیارد دلار تخمین زده است.، ولی آنطوری که از طرف کارشناسان دیگر برآورد شده است، خسارت حاصله دوبرابر رقم 6 میلیارد دلار است. حال به چند رقم آمار بدست آمده از خسارتها یی که از در بخش خبری " خبر آرته " از تلویزیون " آرته" که پروژه مشترک آلمان - فرانسه است، پخش گردید ، توجه کنید." 7 هزار آپارتمان ، 900 کارخانه ، 150 اتوبان ، پل و جاده  ویران گردیده است. هنوز خسارت در باره بیمارستانها و ساختمانهای موسسات دولتی، ایستگاه تلویزیون ورادیو، پالیشگاه نفت و مخازن ذخیره نفت ، بندر های بارگیری طرابلس و بیروت، فرودگاه بیروت و دیگر اماکن دولتی قید نگردیده است."

برای احیای مجدد لبنان باید مبارزه سختی انجام گیرد و کار مهمی بر دوش حزب الله و دولت لبنان قرار دارد. این مبارزه بر علیه آلودگی آب دریای مدیترانه که توسط بمباران هوایی اسرائیل باعث ویران شدن مخازن نفت و خارج شدن آن به دریای مدیترانه ، انجام گیرد. از میانه ماه ژولای تا کنون 15 هزار تن نفت  وارد   دریای مدیترانه گشته  است. در روز پج شنبه  17 اوت 2006 در شهر آتن در یونان جلسه بزرگی برای مشاوره و همکاری با کمک  کارشناسان  در امر توان بخشی به حیات زیان دیده و  در خطر حیوانات و نباتات چه در ساحل و چه در دریا  تشکیل می شود.

 شکست مفتضحانه ارتش اسرائیل برای خاموش کردن آتش بار های  حزب الله و همچنین بنا بر ادعای  دولت اسرائیل که ما نتوانستیم دو سرباز " گروگان گرفته شده" را آزاد نمائیم ، باعث دعوا و فحاشی سختی میان جناح های صهیونیست در پارلمان ارتجاع مذهبی یهودی در گرفت و بحران تا جایی پیش رفت که خانم "دانیا اِی سیک" رئیس پارلمان مذهبی کنسنت اسرائیل  ضرورت تشکیل کمیسونی برای بررسی شکست مفتضحانه در جنگ بر علیه لبنان  بنابر اعتراض شمار چشم گیری  اعضای پارلمان را نمود. المرت نخست وزیر اسرائیل که شکست سختی را در جنگ بر علیه مردم لبنان توسط  حزب الله بر او و ارتش فاشیستی اسرائیل وارد نموده  است  ، می بایست در سخن رانی در پارلمان اسرائیل قبول نماید. او سر افکنده بود و بزدل. مانند شغالی از درد شکست در جنگ زوزه می کشید . او فهمیده است  که شکست  نظامی ارتش اسرائیل ، شکاف عمیقی را میان جناح های مرتجع بوجود آورده است . برآمد آن شکست  بحران سیاسی و اجتماعی  عمیقی در اسرائیل است. بیکاری فزاینده ، بحران اقتصادی ، فرار شهروندان اسرائیل ، همه و همه حلقوم طبقه حاکمه دزد و آدم کش و جنگ طلب را می فشارد.  سیاست خارجی کشور اسرائیل به خاطر کشتار مردم لبنان و مردم فلسطین  به انزوا کشیده شده است. تظاهرات و اعتراضات و سیع  میلیونی مردم کشورهای پنج قاره در طول 34 روز جنگ بهترین دلیل بر محکومیت آن کشور و همچنین انزوای سیاسی اسرائیل می باشد. تنها رژیم های  کشورهای امپریالیستی آمریکا و اروپا حامی منافع اربابان سرمایه دار صهیونیست می باشند.بدین خاطر بوش، بلر ، مرکل ، شیراک  تمام ترقند های دیپلماتیک برای ادامه کشتار مردم ، که همراه با مقاومت قهرمانه خلق لبنان و حزب الله بود به کار گرفتند و پس از مدتی فهمیدند ، که بازنده اصلی در جنگ اشغالگرانه اسرائیل بر علیه لبنان ، خود آن کشور است. بنا بر مصلحت دیپلماسی امپریالیستی ، جرج بوش و بلر نباید تا پایان جنگ  در کنار هم دیده شوند و به بهانه مرخصی گاو چران واکر بوش به مزرعه خود در تکزاس رفت و بلر به مرخصی در یکی از جزایر دریای کاریبیک.

تروریسم دولتی صحنه می سازد

 در این میان ماجرای خود ساخته اسکاتلندیار برای افشا و دستگیری و تعقیب "تروریست" شروع گشت و هزاران نفر از مسافرین را آواره سالنهای انتظار پرواز در فرودگاه های انگلستان آمریکا ، آلمان و فرانسه نمود. همان رفتار تروریسم دولتی در هنگام حمله نظامی اسرائیل به لبنان قبل از آن که در انگلستان برنامه نمایش آن را به اجرا در آورده شود، در سه شهر آلمان ، در ایستگاه های راه آهن و فردودگاه دوسلدورف با گذاشتن چمدان و کپسول گاز و کوله پشتی خالی و بی محتوی بر روی سن آوردند. و درست در لحظه آتش بس پلیس انگلستان اطلاعیه صادر نمود، بحران و خطر رفع شده است و هر چه سریعتر کوشش می شود ، که برنامه پرواز هواپیما ها سر زمان اعلام شده انجام یابد.

اگر به  حمله نظامی آمریکا به افغانستان که در تاریخ 8 اکتبر 2001 نظری بیافکنیم ، همان شایعه پراکنی که ترور یستها می خواهند یکشبه آمریکا را به بلعند و شهرهای اروپایی را منفجر نمایند، در حافظه ما زنده است. در همین هنگام به آدرس بسیاری از افراد ، نامه هایی با پودر سفید فرستاده شد. و تبلیغات بسیاری انجام یافت و چند عدد از نامه ها در مطبوعات چاپ و در رسانه ها ی تلویزیونی نشان داده شد. فرستادن نامه با محتوی پودر سفید به آدرسهای مختلف انجام گرفت و بعدا در مطبوعات اعلام شد که جوانانی که تخته های چرخدار زیر پا دارند انجام داده اند. ولی در حقیقت کار تروریستی دولت آمریکا و دولتهای اروپایی که توسط گروه های  خرابکار  سازمان های اطلاعاتی آن کشور ها می باشد. رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی هم بار ها از همان شیوه تروریست دولتی توسط مامورین سازمان امنیت خود انجام داده است. انفجار بمب در حرم رضا در مشهد و انفجار بمب در هنگام  آخرین انتخابات رئیس جمهوری در میدان "امام حسین"  انجام شد. سیاست هیجان سازی با توطئه انجام یافته به دست دولت  های تروریستی مانند: آمریکا ، دولت های کشور های اروپایی ... و دولت جمهوری اسلامی ایران  برای برگرداندن افکار عمومی ، جلوگیری از رشد بیشتر نفرت مردم به آن دولتها می باشد. سیاست پشت پرده انجام ترور های دولتی، تصویب قوانین ارتجاعی و ضد مردمی برای کنترل بازهم بیشتر مردم است. آوردن نیروی ارتش  همراه با تانک و زره پوشها به خیابان  و حق تیراندازی و بستن توپ به ساختمان ها و حتی کشتار جمعی مردم که بارها در کشور های آمریکای لاتین شاهد آن  بودیم، امروز با وضع قوا انین ضد تروریستی بسیار راحت در آمریکا و اروپا به اجرا در می آید . این اعمال ضد حقوق شهروندان توسط ماشین سرکوب دولت سرمایه داری انجام می یابد و در کار  برنامه آینده  رژیم های کشورهای امپریالیستی قرار گرفته است. نمونه های  فرانکو و پبنوچه های و اکنون   بوش جنایتکار چه با لباس ژنرالهای آدم کش و چه رئیس جمهوری در صحنه سیاسی جهان وجود دارند.

کنفرانس روم و آمدن و رفتن های رایس و اشتین مایر برای خلع سلاح حزب الله می باشد.

اسرائیل منزوی و تنها و هوشیاری خلق لبنان ، فلسطین، سوریه  و ایران بیشتر از گذشته  در باره دشمن مشترک صهیونیستها و امپریالیست آمریکا و متحدین آنان شده است. تجربه لبنان نشان داد که آن کشور بدون قدرت یک ارتش  پدافندی چریکی که  پا های سیال  و بازوان ضربتی ارتش منظم است، نمی تواند کشور مستقلی در منطقه خاورمیانه باشد. تضمین استقلال لبنان در بودن و رشد ارتش حزب الله است. المرت آدم کش ،  خود در مجلس صهیونیستسی به خطر نیروهای مسلح حزب الله واقف است . امپریلیست آمریکا هم به این امر واقف است و تمام فشارهای وارده برای تضعیف حزب الله ، با توطئه دیپلماسی انجام می دهد.

دو بار رایس به منطقه آمد و بار دوم حق پیاده شدن در لبنان را نداشت و در آن کشور در دونوبت تضاهرات وسیعی بر علیه این روسپی سرگردان انجام یافت. بار دیپلماسی برای تضعیف حزب الله  بر دوش  رژیم برلین گذاشته شد و زیر خارجه سابق آلمان ، یوشکا فیشر به تهران رفت ، تا جلوی حمایت رژیم جمهوری اسلامی را از حزب الله گرفته و چند وعده و وعید دیگر را برای شیرین کردن فریبهای خود به آنان داد. اشتین مایر دوبار راهی خاورمیانه و لبنان گشت. او نتوانست همبستگی میان مردم لبنان ، دولت آن کشور با حزب الله را خدشه ای وارد آورد. در هنگامی که راهی فرود گاه عمان در کشور اردن شد، نطق افتخار آمیز و تحسین بر انگیز او در دمشق پتکی بود بر سر وزیر خارجه آلمان بود. او از این ضربت سخت ناراحت بود و زبان خود را گاز گرفت ، تا شاید به دیپلماسی حافظ  منافع امپریالیست آلمان و شرکای صهیونیستی تل آویل و سردمداران کاخ سفید است ، ضری وارد نشود و بتوان بشار اسد را سر عقل آورد.

سخنرانی بشار اسد یکی تاکید  تاریخی و لازم  بر وحدت خلق های فلسطین، لبنان، سوریه و ایران در مقابل طرح " ایجاد خاورمیانه بزرگ" بوش می باشد.

بشار اسد ، رئیس جمهور سوریه به مناسبت آتس بس جنگ اسرائیل بر علیه لبنان ، در برابر اتحادیه خبرنگراران سوری سخنرانی نمود که  نویسنده این مقاله چند بار متن آنرا از تلویزیون المنار دیده و شنیدم  و ترجمه بخشهایی از آن را به این مقاله اضافه می نمایم.: " کشور اسرائیل بر پایه تجاوز و توسعه طلبی بنیاد نهاده شده است و آن سیاست تا به امروز تغیری نکرده است. " در ادامه می گوید:"  ما را متهم می کنند که از حزب الله حمایت کرده ایم. باید پاسخ دهیم که برای ما افتخار بسیار بزرگی است که از او حمایت کرده ایم. حزب الله مدال افتخار  بر روی سینه هر فرد عرب است. "  و  ادامه می دهد  و میگوید" " حمله اسرائیل به لبنان یک شکست برای اسرائیل و همچنین شرکا و همدستانش می باشد. "  و در باره آمر یکا چنین می گوید: " دولت آمریکا از سیاست جنگ از پیش تعین شده را به کار می بندد که متضاد با سیاست صلح طلبانه است. کاملا روشن است که بعد از 6 سال از عمر دولت آمریکا، صلحی ایجاد نشده  و در آینده هم ایجاد نخواهد شد. " بشار اسد ادامه می دهد و میگوید: " آمریکا برای نقش صلح مهم و لازم است ، اما کشور ایالات متحده یک قدرت طلب جهانی است و کشور سوریه حاظر نیست که با هر دولتی از آمریکا وارد مذاکره شود."

المرت  نخست وزیر اسرائیل در سخنان خود  در روز دوشنبه در هنگام بیان شکست دولت تل آویل از حزب الله لبنان  به سوریه برخورد کرد و سوریه را کشور "ایزوله شده "  نام  آورد. همان کلمه ای است که از دهان وزیر خارجه آلمان " اشتاین مایر " بیان می شود. باید سوریه از  "منزوی شدن " در میان کشور ها دست بردارد. و بوسیله قدم های عملی و مثبت ، اعتبار و اعتماد از دست رفته خود را در میان کشور های جهان باز آورد."

تمام توطئه آمریکا و سران کشور های عضو ناتو و در اتحادیه اروپا در یک خط مشترک و برای یک دیپلماسی کا رمی کنند. که اتحاد زنجیره ای که میان خلق فلسطین ، خلق لبنان (خرب الله) ، سوریه و ایران است در هم شکنند. ولی سخنان بشار اسد به تمام این باورهای احمقانه  و خوشخیالانه آنها پایان داد. امروز زخمی بر پیکر مردم عرب  و مسلمان وارد شده است که همان حمله نظامی اسرائیل صهیونیست به لبنان ، کشتار مردم و خسارت حاصله آن است. این زخم دارای دردی است که  حاصل از آن به نفرت عظیم بر علیه اسرائیل ، آمریکا و متحدین اروپایی او تبدیل شده است. بشار اسد به نمایندگی مردم عرب بیان نمود : " یک صلح با دشمن ما  که اسرائیل به خاطر اجرای ساست خارجی آمریکا است ، در نظر نداریم." منظور بشار اسد از سیاست خارجی آمریکا اجرای   " طرح  خاورمیانه بزرگ است ."  

حماقت جرج واکر بوش و سر بر سنگ کوبیدن او

جرج واکر بوش احمقی است که نمی خواهد شکست اسرائیل را قبول نماید. سردمدار کاخ سفید می بایست بار دیگر تجربه تلخی را برای سیاست ورشکسته امپریالیست آمریکا در  منطقه خاورمیانه قبول کند. مرتجعین  در کور بودن و کند هوشی زبان زد می باشند. بوش هم یکی از آن نمونه  ها می باشد و تاریخ زیاد  تجربه در باره  آدمکش هایی  مانند ، ناپلئون ، هیتلر و بوش را جمع نمو.ده است و همه آنان کودن ، جنگ طلب و عاقبت  شکست پذیر بوده اند. 

در جنگ لبنان نشان داد که امپریالیسم آمریکا برای رسیدن به هدف های خود برای طرح  "خاورمیانه بزرگ" موفق نبوده است. شکست نظامی او در عراق ، مخارج سنگین جنگ  و شکست حمله و تجاوز اسرائیل به لبنان  ، او را گیج نموده است. بوش احمق تر از رهبران دولت تل آویل می باشند. سردمداران صهیونیستی خود اعتراف به شکست نموده اند ، ولی بوش درس نیاموخته است و باز هم  صحبت از پیروزی می کند. کدام پیروزی ؟ حال همان سناریوی کهنه گذشته را تکرار می کند " آیا می توانیم تجسم کنیم که ایران  سلاح اتمی داشته باشد ، چه قدر خطرناک است که ایران اتم داشته باشد و یا برای بدست آوردن آن تلاش می کند." دیگر چشم و گوش مردم جهان به برچسب زدن ها و اتهامات بوش باز شده است ، در پشت آن تهدید و بازهم تهدید نهفته است .

 المرت در  مجلس کنسه در روز دوشنبه می گوید.:  " ما مسئولیت آن جنگ را قبول می نماییم "  ولی بوش  مسئولیت جنایت را که ارتش صهیونیستی انجام داده است  و خود قبول نموده است ، نمی خواهد به پذیرد ، زیرا قبول شکست اسرائیل حکم دیگری برای شکست سیاست جنگ و قلدری بوش و شرکای کاخ سفید نشین می باشد.  

دوراندیشان منافع امپریالیست آمریکا درک نموده اند که زمان  دیپلماسی چماق گذشته است و یکی از سناتورهای آمریکایی می گوید : "بوش یک گوساله وحشی است  که وارد فروشگاه چینی فروشی دیپلماسی می شود و سالها  برای رسیدن به منافع کشورمان  باید  به رفع زیان خصارتهای حاصل از حماقت بوش و یارانش به پردازیم."

 


 

  

 

 

 

 

 


 معرفی ساید و ما چه می خواهیم

  ما به هیچ گروه و دسته سیاسی وابسته نیستیم 

 از نفی استالین تا نفی مارکس

توطئه بزرگ به زبان  آلمانی Die Grosse Verschwoerung

آموزشهایی از انقلاب اکتبر

مختصری از تاریخ حزب بلشویک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنان

 

 

 

قطعنامه کنگره سوم حزب کار

ایران (توفان) پیرامون برخورد حزب ما به مسئله ملی در ایران

 دیکتاتوری پرولتاریا و بررسی " آزادی های بی قید و شرط "-پیرامون مبانی سوسیالیسم علمی-21

تظاهرات وسیع کارگران شیشه میرال

اعتصاب عمومی در کردستان با موفقیت انجام شد: مبارزه ادامه دارد-حزب کمونیست ایران (م ل م)

دستان بلر و بوش بیشتراز بمب گذاران لندن به خون آلوده است -  گالووگه نماینده پارلمان انگلستان

ا اصولیت انقلابی و  انقلابی نمایی    غیر اصولی- حزب کار ایران (توفان)

«غیرخودی ها» در ستایش گنجی و گنجی در ستایش « خودی ها»- حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست- مائو ئیست)

 

 

 

.