iranima@hotmail.com

 

جنبش دانشجویی در داخل کشور

کودکان


به مناسبت هیجدهمین سال کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی به دست جمهوری اسلامی ایران - کمیته میز کتاب آمستردام


مرگ یک چاقوکش درباری-حزب کار ایران (توفان)


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت چهارم) - بهمن ادیب


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت سوم) - بهمن ادیب


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت دوم) -بهمن ادیب


شکست مفتضحانه اسرائیل در لبنان- حزب کار ایران (توفان)


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت اول) -بهمن ادیب


همدلی و همزبانی " حزب کمونیست کارگری" با بوش ، بلر ، المرت و رسانه های امپریالیستی - صهیونیستی- بهمن ادیب


گزارشی از سخنرانی نماینده حزب کار ایران در اردوی بین المللی جوانان ضد فاشیست و ضد امپریالیست در دانمارک


توفان 77 شماره ویژه به مناسبت  صدمین سالگرد  انقلاب مشروطه ایران - حزب کار ایران (توفان)


به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران، تقدیم به خوانندگان سایت ایرانیما می شود- تهیه و تنظیم از شیردل


قتل زندانی سیاسی، اکبر محمدی  لکه لنگی بر دفتر جنایت  جمهوری تبهکار اسلامی  است - حزب کار ایران


دفاع سخیفانه حزب کمونیست کارگری  از جنایات صهیونیست های اسرائیلی - بهمن ادیب-

بهمن ادیب  بار  د یگر  همدستی قلم بدست داران حزب کمونیست کارگری و مخصوصا علی جوادی را با اسرائیل صهیونیست رسوا کرد . مقاله ای خواندنی و آموزشی   


دفاع از مردم فلسطین، دفاع از انسانهای تحت ستم است-بهمن ادیب- بهمن ادیب ، یکی از بزرگان تحلیل گر که نقد های او ، بگونه لنین کبیر ، دشمنان مارکسیسم را که در لباس مارکسیسم پنهان شده اند افشاء میکنند. یکی از آن دشمنان علی جوادی می باشد که دشمن  مردم فلسطین است. نقد او را خود بخوانید و قضاوت کنید.


توفان 76 منتشر شد


متن سخنرانی  رفیق شیردل در میتینگ 12 ژولای 2006  در ساعت 17 بعد ازظهر در محل شهر دیسبورگ آلمان Koenigstr , Lebensretterbrunnen


در انتخابات شورای اسلامی کار شرکت نمی کنیم- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه


18 تیر، روز خیزش شکوهمند دانشجویان علیه ارتجاع جمهوری اسلامی گرامی باد - حزب کار ایران (توفان)


بیان نامه هماهنگی  مبارزه ضد امپریالیستی در خاورمیانه

حزب مائوئیستی کمونیستی ترکیه (منطقه کردستان)- حزب کمونیست ترکیه ( جرقه)- حزب مارکسیست - لنینیست ترکیه (منطقه کردستان)- جبهة دموکراتیک برای رهایی فلسطین- جبهة خلق برای رهایی فلسطین -حزب کار ایران (توفان)- نشست عربی برلین


تجاوز اسرائيل ‌ محك قدرت نظامی ايران ؟م - راد


تهاجم وحشیانه ارتش متجاوز صهیونیستی به نوار غزه را بشدت محکوم می کنیم - حزب کار ایران (توفان)


دهقانان ما برگهای "کوکا" را جویده و خواهان اخراج یانکی از بولیوی می باشند.- شیردل


گزارش سوم-دسیسه صهیونیسم بر ضد تیم ملی فوتبال ایران ادامه دارد- حزب کار ایران (توفان)


از ما گفتن و از شما نشنیدن " تب فوتبال" تب خطرناکی است !!   شیردل


گزارشی از دسیسه صهیونیستها بر ضد تیم ملی فوتبال ایران- حزب کار ایران


سرکوب وحشیانه و فاشیستی تجمع زنان در میدان هفت تیر را به شدت محکوم می کنیم- حزب کار ایران (توفان)دسیسه صهیونیستها علیه فوتبال ایران در مسابقات جهانی فوتبال در شهر نورنبرگ- حزب کارایران (توفان)


توفان 75 منتشر شد


حمایت از مبارزه مردم در آذربایجان مکمل مبارزه بر ضد دامن زدن به "نفرت ملی" است- ازتوفان


تظاهرات عظیم مردم تبریز علیه جمهوری نفاق افکن و سرگوبگر اسلامی- حزب کار ایران (توفان)


هشدار می دهیم، خطر آمریکا و جنگ را جدی بگیرید!- ناصرزرفشان


بیانیه نشست سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب کار ایران (توفان) بعد از کنگره ی سوم - خطر تجاوز نظامی به ایران و ضرورت تقویت جنبش صلح


بوش تروریستی است که مرتکب نسل کشی شده ...تنی بلر همدست هیتلر است-رئیس جمهور و نزوئلا


 جستجوی فرشته عدالت-سندیکای شرکت واحد


توفان 74 را به خوانید


استالین پرچم است و مجددا بپا می خیزد-حزب کار ایران (توفان)


استثمار مضاعف دختران كار- سیمین مرعشی


برخیز ای داغ لعنت خورده!

شیردل


نكته هايي براي بالا بردن سرعت ويندوز-برای رفقای ایران


آموزش نصب ویندوز XP برای رفقای ایران


تجمع کارگری ـ دانشجویی برای حمایت از کارگران


عکسهای گرد همایی کارگران..


مشکل بوت کردن کامپیوتر (اجرا نشدن برنامه "ویندوز ایکسپی")- کار خدماتی


فرخنده باد اول ماه مه-حزب کار ایران(توفان)


برضد تهدیدات بربرمنشانه امپریالیستها و کشتار مردم ایران بپاخیزیم - حزب کار ایران (توفان)


بیاد شاملو


توفان شماره 73 منتشر شد


به قربانیان ماشین عظیم تبلیغات عوامفریبانه امپریالیستها-منتخب از توفان -حزب کار ایران


بحران هسته ای و چپ بی وظیفه- اسکندر نویدی


دلیل تراشی مسخره برای توجیح  خیانت ملی- حزب کار ایران (توفان)


بوی کباب به مشام دریوزگان سیاسی رسیده است- حزب کار ایران(توفان)


" ملی " از منظر آموزگاران پرولتاریا- بهمن ادیب


 آیا میهن پرستی کمونیستی در تناقض با انترناسیونالیسم پرولتری است ؟-بهمن ادیب


ملتی که به ملت دیگر ستم می کند خودش آزاد نیست-بهمن ادیب


بررسی تاریخ انقلاب اکتبر ، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوریکه امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند-بهمن ادیب


اپوزیسیون ترتسکیستی در گذشته و حال

حزب کار ایران (توفان)


نوروزتان فرخنده و پیروزباد- شادباش نوروزی حزب کارایران(توفان) به مردم ایران


دفاع از صهیونیسم و امپریالیسم ننگ است - هما ازلی پور اسفند 84


جلوگیری از شهید پروری و "مرده خوری " در دانشگاه شریف - شیردل


توفان 72 منتشر شد

خلقهای ایران را نمی توان با تهدید اتمی به تسلیم واداشت


باید با زور ، زورگویی را پاسخ گفت- ساید ایرانی ما

 تسلط بر جهان بینی لنینیسم  بپای تحیل انقلابی و واقعبینانه مسائل بین المللی نشست- این تحللیل را حزب کمونیست چین و حزب کار آلبانی  بر سر مسئله جنگ و صلح و داشتن بمب اتمی در مقابل رویزیونیستها - سوسیال- پاسیفیست ها و تمام خائنین مرتد و تسلیم طلب  داشته اند. این مرتدین مانند حزب کمونیست کارگری ستون پنجم امپریالیسم آمریکا در پشت  جبهه مشترک خلقهای   ایران  و جهان می باشند و خلقها در پیکار مشترک  بر علیه امپریالیسم آمریکا و دیگر امپریالیستها نبرد سختی راادامه می دهند. نه تهدیدات اتمی ، نه حمله و اشغال نظامی نمی تواند اراده پولادین آنان را در مبارزه به حق درهم شکند. عراق گورستان امپریالیسم آمریکا است. - داشتن بمب اتمی حق اجتناب ناپذیر هر کشور است و تا خلع سلاح اتمی به صورت کامل برای امریکا، اروپا و دیگر کشورها انجام نگیرد این حق هر کشور دیگری مانند ایران است به این سلاح مجهز گردد.


از"کارزار زنان علیه کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی " حمایت می کنیم- حزب کار ایران (توفان)


فرخنده باد هشتم مارس روز همبستگی زنان جهان!

حزب کار ایران( توفان) به مناسبت 17 اسفند روز زن


تفرقه بیانداز و حکومت کن - جوخه های مرگ نگروپنته در عراق فعال می شوند

حزب کار ایران (توفان)


علیه لیبرالیسم - مائو سه تنگ


حقیقت 26 از چاپ خارج شد

حقیقت نشریه ای انقلابی و یکی  ارگانهایی است که در اشاعه اندیشه رفیق کبیر مائو سه تنگ در ایران تلاش می نماید و ما شورای تحریریه  سایت ایرانی ما بزرگ میداریم کارهای پرافتخار و انقلابی مائو سه تنگ را و مبراء از هرگونه اپورتونیسم خورده بورژوازی  و سکتاریسم از اندیشه او دفاع کنیم


توفان 71 منتشر شد


امپریالیسم و حکمتیسم همدستان امپریالیسم و استعمار در عراق- حزب کار ایران (توفان)


نظام مردم کشی ،  نظام تجارت برای آدمکشی یعنی نظام پزشگی جمهوری اسلامی-شیردل 


همه و همه در کار کمک مالی باهمت عالی شرکت کنیم


نامه کنفدراسيون اتحاديه های آزاد کارگری برای آزادی آقای منصور اسانلو


اوج گیری مبارزات کارگری و مباحث درون جنبش - حزب کمونیست ایران (م ل م)


فراخوان دفتر خارجی حزب کار ایران (توفان) به احزاب برادر و سازمانهای انقلابی و مترقی در رابطه با دستگیری اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران


دو نوع برخورد متفاوت-مقاله برگزیده ای از توفان آینده  که در راه است!


از اعتصاب بر حق رانند گان    رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی حمایت می کنیم- حزب کار ایران (توفان)


بتاز ای پر ثمر توفان

اپوزیسیون ترتسکی در گشت و گزار_ از حزب کار ایران(توفان)


معرفی یک کتاب - از حزب کمونیست مارکسیست - لنینیست- مائوئیست


ساماندهی جهانی شکنجه و نقض گسترده و فاحش حقوق بشر توسط امپریالیسم- حزب کار ایران(توفان)


توفان 69 منتشر شده و مثل همیشه خواندنی و مخصوصا آموزنده


اطلاعیه حزب کار ایران (توفان) به مناسبت روز شانزده آذر


حقیقت منتشر شد


باز هم بلای زمینی، این بار در حوالی جزیره قشم -اطلاعیه حزب کارایران (توفان)


به دفاع از فعالین کارگری برخیزیم !- حزب کمونیست ایران م-ل-م


پیرامون احکام بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی و دستگیرشدگان روز کارگر- اطلاعیه- توفان


توفان 68 منتشر شد


جشن انقلاب اکتبر با موفقیت برگزار شد


رنگ سیاه رنگ جمهوری اسلامی است  و پیام ما به دانش آموزان و دانشجویان


قاتلین واقعی سران جمهوری اسلامی می باشند که باید به  پای میزمحاکمه کشیده شوند و به سخترین مجازات محکوم گردند.


وضعیت اعدام در ایران و اسامی جان گرفته شدگان


نمایش چهره ی واقعی زندگی  میلیون ها انسان در حاشیه تهران


اگر سجایای انسانی ثمره محیط است، پس باید محیط را انسانی کرد.


پایان افسانه منصور حکمت- از سربلند


گفتگو با بهمن ادیب فعال سیاسی و صاحب نظر در مسائل کارگری-گزارشگران


تریبونی برای کشورهای جنوب- لموند دیپلماسی-سپتامبر2005 و مختصر توضیح ما


وضعیت کارگران و خطر انحراف سندیکالیستی و آنارشیستی -توفان ارگان حزب کار ایران


گروه خبری ایرانی ما از آمریکا و انگلستان گزارش می دهد  صفحه و یژه


پیرامون مبانی سوسیلیسم علمی  (20) دکتاتوری پرولتاریا و آزادیهای بی قید وشرط


یک میلیارد دلار از خزانه  وزارت دفاع عراق به یغما رفته است!- از روزنامه  ايند يپندنت


آیا ما را  شریک شادی می دانید؟- گروه خبری ایرانی ما


سانحه مجدد انفجار معدن "باب نیرو" و کشته شدن 11 کارگر دیگر-اتحاد نیروهای انقلابی و کمونیست


کارگران قربانی نفع ‌پرستی سرمايه‌داران- حزب رنجبران ایران


چرا کارگران "بابنیرو" جان خود را باید از دست دهند؟ و چه کسانی مسئول چنین فاجعه خواهند بود؟- گروه خبری ایرانی ما


مرگ 11 کارگر معدن زغال سنگ " باب نیرو" گروه خبری- "ایرانی ما"


حقیقت 24 منتشر شد


كنفرانس بين المللی  در دفاع از مقاومت عراق


توفان 66 منتشر شد


ضرورت دولت دیکتاتوری پرولتاریا و مقوله اعدام -بحثی پیرامون مبانی پایه ای سوسیالیسم علمی (19) - بهمن ادیب متفکر مارکسیست


حزب و شوراهای کارگری- رابطه این دو پدیده بایکدیگر و نقش خرابکارانه ترتسکیستها و اکونومیستها در آن-بهمن ادیب


راه عقلانی لنینیسم یا ترتسکیسم ؟ - بهمن ادیب


نکاتی پیرامون انقلاب سوسیالیستی در یک کشور-بهمن ادیب


دلاوران جاودان ما، شراره باران اخگران ما، لاله های سرخ در خاوران ما


اعتقاد به معجزه «توفان» ما و توفان «کاترینا» حزب کار ایران (توفان)


افسانه " استالینیسم "   (7) از نفی استالین تا نفی مارکس   - دو سند از توفان


سلسله مقالاتی از رفیق بهمن ادیب- در هفته های آینده کار آوردن مقالات تکمیل می شود


به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی شهریور 67 -مردم ایران برای محاکمه کشیدن مسبین این فاجعه بیتابی می کنند

حزب کار ایران (توفان)


کردستان همچنان میجنگد-حزب کار ایران (توفان)


یادآوری شالگرد یک جنایت هولناک ضد بشری-حزب کار ایران (توفان)


جانی و آدمکش در مقام وزارت - از اسد مذنبی


نامه سوم مریم اخضرپور، همسر برهان دیوارگر از فعالین کارگری که در جریان حوادث کردستان بازداشت شده . در پایان نامه مریم احضر پور، نامه خواهر و مادر او که  به سازمانهای مدافع حقوق بشر نامه نوشته اند آورده شده است.


مقالات روزنامه های گاردين، لوموند و واشنگتون پست در باره  تهديد نظامی  آمریکا علیه ایران


بیانه در مورد انتصاب احمدی نژاد- گزینش بر سر چه بود؟ ریاست جمهوری یا مشروعیت-از توفان مرداد84 -مروری دیگر برای خواندن یک تحلیل درست --ساید ایرانی ما)


کابینه احمدی نژاد
باز گشت باند فلاحيان ـ سعيد امامی ـ حسين شريعتمداری
-
بهروز خلیق


کودک هشت ساله ام پدرش را ميخواهد!


نيوزويك: تهديد آمريكا عليه ايران توخالي است-پیک ایران، 12 مرداد 84


درسهائی از مبارزات درخشان مردم کردستان-حزب کارایران(توفان) هیجده مرداد هشتادوچهار

اورانیوم خوب بی خطر و اورانیوم شرّ پر خطر-حزب کارایران(توفان) نوزده مرداد هشتادوچهار


انقلاب مشروطیت  و درسهای آن- به مناسبت  سالگرد آن انقلاب  که بیداری آسیا نامیده شده است.


من خواهان آزادی فوری همسرم، برهان دیوارگر هستم


آنچه را جدیدا از توفان خواهید خواند- توفان ارگان حزب کار ایران است


سیروس ناصری افشاء می شود


        اطلاعیه

تا به شورش نکشد کار به سامان نرسد

حزب کار ایران (توفان)


اخبارکردستان -هر لحظه از گزارش می شود - مرکزخبری کومله- حکا و دیگر مراکز خبری


فراخوان کمیته مرکزی کومله برای اعتصاب عمومی در کردستان- کومه له


سندیکای پروژه ای، میراث انقلابی- برهان


این سری مقاله در  ستاره سرخ  ارگان حزب کمونیست آلمان مارکسیست - لنینیست به قلم رفیق شــیردل به تحریر درآمده ، چاپ و منتشرشد.


آنچه را در توفان 65 خواهید خواند


کارل مارکس به عنوان بزرگترین فیلسوف انتخاب شد- گروه خبری ایرانی ماه-25.07.005


خلقی به پا می خیزد-اخبار مفصل از مهاباد و کردستان- گروه خبری ایرانی ما


اطلاعیه - به مناسبت قتل شوانه قادری در مهاباد- ننگ و نفرت بر جلادان جمهوری اسلامی باد ! -حزب کارایران توفان


فراخوان عمومی جهت جمع آوری کمک مالی و بازگشت به کار
از طرف مسئول تبلیغات و اطلاع رسانی سندیکای شرکت واحد تهران


ضرب و شتم کارگران  توسط چماقدارن رئیس جمهور احمدی نژاد - تهیه گزارش گروه خبری ایرانی ما  -چهار شنبه  1384.04.22


کارگران ایران خودرو در بیست و پنجم تیر علیه عدم افزایش دستمزد ها و عدم اجرای بازنشستگی کارگران اعتراص  خواهند کرد


مقاومت و اعتراض مردم شهر مهاباد همچنان ادامه دارد


گروه G8 و ترور در لندن

م. راد


در باره گروه 8 کشور

م. راد


هیجده تیر، روز قیام با شکوه دانشجویان علیه استبداد و خفقان گرامی باد!.حزب کار ایران(توفان)


آکسیون و تظاهرات وسیعی بر علیه رهبران گروه 8 کشور در اسکاتلند

گروه  گزارشگر ساید ایرانی ما از از ادین برو


ورود  بوش به دانمارک مورد اعتراض بخش وسیعی از مردم دانمارک واقع شد

گزارشگر ساید ایرانی ما از کوپنهاگ دانمارک گزارش می دهد.  


ادامه ی اعتصاب در ايران خودرو ديزل


پیام همبستگی حزب کار ایران (توفان) به رفقای تحصن کننده در استکهلم


بیانیه در مورد انتصاب محمود احمدی نژاد-گزینش بر سر چه بود؟ ریاست جمهوری یا مشروعیت رژیم

حزب کار ایران (توفان)


دست پنهان خامنه ای در تقلبات انتخاباتی آزاد است حزب کار ایران (توفان)


زرفشان باید آزاد گردد


توجه- توجه-توجه-کلیک کنید حمایت فوری و همبستکی انقلابی  ضروریست


 

 

|معرفی  | اخبار |رسانه ها |  تفسیر سیاسی  |  مقا لات   احزاب  | جامعه  |زنان| کامپیوتر |  کتابخانه  |سوسیالیسم| پیوند| زبان دیگر | آزادی  برای فعالیت سیاسی و نظامی حزب الله لبنان و سرنگونی برای رژیم  جمهوری اسلامی ایران   

iranima@hotmail.com


 در امر مبارزه پیروز باشید- منصور اسانلو موقتا آزادشد ولی برای رسیدن به خواستهای کارگزان شرکت واحد مبارزه ادامه دارد مبارزه آنان بخشی از مبارزه دموکراتیک مردم ایران است.

سایت اختصاصی ما برای بهمن ادیب

 مجموعه مقالات بهمن ادیب را مطالعه نمائید

 

 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
 
 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
 

01.09.2006 16:25

اخبار روز سه شنبه 15 اوت  تا روز چهارشنبه  23 اوت را اینجا مطالعه نمایید

اخبار روز سه شنبه 8 اوت  تا روز سه شنبه 15 اوت اینجا مطالعه نمایید

 اخبار را از روز سه شنبه 25 ژولای تا روز دوشنبه 7 اوت اینجا بخوانید

اخبار روز های گذشته را می توانید با کلیک کردن اینجا باز خوانی کنید.

بمناسبت صدمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران تقدیم به خوانندگان سایت ایرانی  می شود. تهیه و تنظیم از شیردل     


    خبار روزچهار شنبه  8 شهریور 1385، 30 اوت 2006  

     مقاومت علیه تها جم  صهیونیسم بین الملل بر حق است.

 توضیح: نوشته ای که د ر زیر میاید بخش پایانی مقاله ای ا ست که در باره علل وچشم اندازهای جنگ   اخیرلبنان واهداف اسرائیل ازدست یازیدن به آ ن نگارش یافته بود که بنا به عللی امکا ن تایپ آن فراهم  نشد. حال که ظاهرا جنگ درلبنان به پایان رسیده وسازمان ملل آماده استقرارنیروهای خود درمرزهای بین دوکشورمیباشد،انتشارکل مقاله ضرورت خود را ازدست داده است . بدین جهت دراینجا فقط به انتشارقسمت آخرمقاله فوق الذکردررابطه با شیوه برخورد به نیروهای مقاومت درلبنان وفلسطین میپردازم.
بلا فاصله پس ا زتجاوزگستاخانه اسرائیل به لبنان، مهره های شناخته سیا وموساد به همراه گروههای طرفداردموکراسی امپریالیستی با گرد و غبا رپاشی ، برای تحریف حقایق  و  دفاع ا ز  اسرائیل به میدان آمد ند. بنا به تصویرارا ئه شده توسط اینا ن ، جنگ  خاورمیانه ، نبرد دو جریا ن دموکرات و مدرن به نمایندگی اسرائیل و ا رتجاعی و وا پس گرا به رهبری حماس و حزب الله میباشد. این گروهها میکوشند تا ضمن توجیه جنایتهای اسرائیل وکسب وجهه وحقانیت برای این کشور، دا شتن سلاح وحق مقاومت مسلحانه دربرابرآنرا به زیرسئوال برده تا بد ین طریق موفق به ایجاد تشتت و بحرا ن فکری ، بی تفا وتی و تسلیم طلبی دربین مردم ونیروهای مبارزمنطقه گردند. برخی جریانا ت نیزکه میتوا ن باخیال را حت   برآنان نام کودنهای سیاسی رااطلا ق نمود، خواها ن خلع سلاح حزب الله و ظاهرا مبلغ مبارزه باهردوقطب تروریسم اسلامی و دولتی اسرا ئیل میباشند. سیاستی که تفاوت وتمایزی بین یک کشوراشغالگرنژاد پرست و توسعه طلب با نیروهائی که برای بیرون راند ن متجاوزین وحق تعیین سرنوشت خویش میرزمند، قا ئل نباشد، عواقب وخیم و دردناکی را برای صاحبا ن آ ن در پی خواهد داشت . نمونه عرا ق مثا ل روشنی برای عبرت آموزی ا ز چنین تئوریهای سفیها نه ای میباشد. آ نانی که در بحبوحه لشگرکشیهای امپریالیسم جهانی وصهیونیسم بین ا لملل به عرا ق با توسل به همین  استدلالهای بچگانه، هم خواها ن کوبیدن " دولت آمریکا " وهم رژیم صدام حسین بودند ، اکنون میتوانند با خیا ل ر ا حت کاشته های خود را درو نما یند.آنچه که امروز ما  د ر نتیجه تحقق عملی چنین سیاستهای می بینیم ،ا ستقرارارتشهای امپریا لیسم آمریکا وانگلیس درعراق ،افزا یش ناامنی بین      المللی،ازبین رفتن کا رکرد های معمولی دولت ، ویرانی زیرساختهای جامعه ، خسارتهای هنگفت اقتصا دی ،رشد ناسیونا لیسم افراطی،گسترش بنیادگرا ئی مذهبی ، تشدید اختلا فا ت ملی و مذهبی ، کشتاردهها هزارانسان بیگناه وازهمه مهمتربر سر کار آمدن یک دولتی با اکثریتِ شیعی طرفدار ایرا ن میباشد.  
خوشبختانه برخلا ف خواست چنین جریاناتی ، مردم آزاده وشریف جهان ، در طی چند هفته ا خیر، با شرکت در تظاهرات وراهپیما ئیهای مختلف ، به تقبیح جنایا ت ا سرا ئیل وحما یت ازمردم لبنا ن وفلسطین پرداخته اند. ولی همانطورکه دربیا نیه اخیرتعدادی ازبرندگان جایزه نوبل نیزآمده ، باید محکومیت سیا ست نسل کشی اسرا ئیل با به رسمیت شناختن حق مردم لبنان وفلسطین دردفاع ا زحق حیا ت وموجودیت خویش توام گردد. درحا لیکه سیا ست مبارزه با دو قطب تروریسم ،دراسا س بمعنی زیرسؤا ل بردن ا صل مقاومت ، تبلیغ تسلیم طلبی و یکسا ن ا نگا شتن اشغالگرا ن و ملت مورد تجاوز قرار گرفته، میباشد. برای تدوین کنندگا ن چنین تئوریهايی، ریشه اصلی جنگها واختلا فات اسرا ئیل با همسایگا ن عربش چندان اهمیتی ندارد. زیرا ا ینا ن عزم جزم کرده اند که ظاهرا با هر دوقطب تروریسم بجنگند؛ واسا سا ا زنظر دارندگان چنین دیدگاهی آ شکارنیست که آیا رژیم اسرا ئیل یک رژیم اشغالگر میباشد یا نه ؟ در صورتیکه نیروهای انقلا بی و با پرنسیب، راندن نیروهای متجاوز ا ز سرزمینهای اشغا لی را حق قانونی هر ملتی ا زجمله ملل لبنان و فلسطین میدانند. و در تمام ادوار تاریخ بشری نیز دفاع ا ز سرزمین آبا واجدادی ومحل زیست و کا رخویش و در بین تمام ملل و فرهنگهای مختلف اصلی پذیرفته شده وخدشه ناپذیر به شماررفته است. حال کسانی برخلاف جریان تاریخ وسنن تاریخی درصدد قلب ماهیت جنگ آزا دیبخش فعلی خاورمیانه هستند تا آنرا به جنگ تجد د با وا پس گرائی و یا به جنگ بین دو قطب تروریسم تقلیل دهند. وا ضح و مبرهن است که هد ف اینگونه تئوری بافیها، خاک پاشیدن به چشم مردم واخلا ل د ر روند قانونی مقاومت برعلیه رژیم نژا د پرست اسرا ئیل میباشد. ا ین امردرعین حا ل به معنی شک و شبهه ا یجاد کردن درمندرجات کنوانسیونهای بین ا لمللی ومفاد منشورحقوق بشر میباشد که برا صل حق تعیین سرنوشت انسانها و شناختن سیاستهای اشغالگرانه بعنوان جنایا ت جنگی تا کید ورزیده اند . طبیعی است که مردم منطقه منتظرکسب اجازه ازدیگرا ن برای مبارزه برعلیه صهیونیسم وامپریا لیسم نبوده ونخواهند بود. بخاطرهمین هم آنچه که امروز مورد بحث و فحص نیروهای مترقی ا ست نه   اصل مبارزه ومقاومت وهمبستگی با این مبارزه ، بلکه ماهیت نیروی رهبری کننده این جنبش است . امروزما چه بخواهیم و چه نخواهیم، حما س و حزب الله نمادهای مقا ومت ونصرا لله سمبل مبارزه درمنطقه شده اند.
سیاست نسل کشی اسرا ئیل درکنارانحطاط درونی ، فساد وسازشکا ری سازما ن آزادیبخش فلسطین ، بی عملی ،اضمحلا ل وپراکندگی سایر نیروهای چپ و مترقی منطقه ، باعث عروج این دو سازمان و دست بالا پیدا کردن آنها درجنبش فلسطین و لبنا ن شده است . اکنون سئوا لا ت پیشا رو اینها هستند :
 1-
آ یا جنبش آزا دیبخش وملی در فلسطین ولبنا ن به صرف رهبری حما س و حزب الله ، تغییر ماهیت دا ده است ؟ 2 – موضع نیروهای کمونیست و مترقی ایرانی در مقا بل رهبری این جنبش چیست وآیا طرفدا ر نابودی حما س و حزب الله  توسط اسرا ئیل میباشند یا نه ؟ 3 – راه حل وراه کارعملی  چپ انقلابی برای طرد این جریانا ت ارتجاعی و اسلامی چیست
البته ا نتظار پاسخگوئی به ا ین سئوا لا ت ا زطرف نیروهای ایرانی، انتظا ر بیهوده ای خواهد بود. زیرا فرار از پاسخگوئی ، بی وظیفه گی و تکرار طوطی وا ر برخی از اصول کلی وبدیهی وطرح موا ضع شعارگونه فا قد ارزش راهبردی ، دیگرا زتعینا ت بارزاین طیف شده ا ست . و عجیب ا ینکه این نیروها براین سترونی و بی خردی خویش نیز میبا لند. درهرصورت ، گرچه نیروهای مثل حما س وحزب ا لله بنا به ماهیت ارتجاعیشا ن مورد تایید نیروها ی دموکرات وضدامپریالیست منطقه نبوده ونیستند، مع الوصف ، شیوه برخورد با نیروهای توده ای نمیتواند با چگونگی برخورد به نیروها وسازمانهای کوچک فا قد پا یگاه مردمی یکسان قلمداد گردد. حماس وحزب الله با داشتن پایگاههای وسیع توده ای و با استفاده ا زضعفها ی عملی وچند دستگی سایرجریانا ت ، توا نسته اند در را س نیروهای مقاومت مردمی برعلیه اشغا لگرا ن قرا رگیرند. مردم منطقه بعلت نبود هیچ آ لترنا تیو واقعی وضد صهیونیستی دیگری زیرپرچم این دوجریان ا رتجا عی گردآمده اند ودقیقا به همین خا طرا ست که میتوا ن ادعا کرد که این جنگ دراسا س خود، نه جنگ حما س وحزب الله ، بلکه جنگ مردم تحت ستم منطقه علیه رژیم نژا د پرست واشغالگر اسرا ئیل میبا شد . بنظر من علیرغم رهبری ا ین د و جریان ارتجا عی بر جنبش مقاومت ،این جنبش کماکا ن دارای ماهیت آزا دیبخش وملی میباشد؛ زیرا این مبارزه قا نونی وبرحق مردم منطقه ا ست برای لغویک سیستم استعماری ورها ئی ملی وازاینرو  قا بل حمایت ، حتی تحت رهبری حماس وحزب الله . بخاطرا ینکه رژیم اسرا ئیل یک رژیم متعارف بورژوائی نیست،بلکه چیزی شبیه فاشیسم هیتلردرابعادکوچکترمیباشد که به عامل اصلی جنگ ،خونریزی و ناامنی منطقه درچند دهه اخیرتبد یل شده ا ست؛ وچون علت العل این جنگ ،نه راکت پرانی حما س و حزب الله و یا ا ین یا آ ن سیا ست ماجراجویا نه جمهوری اسلا می – چیزی که نوکران اسرا ئیل وشیفتگان دموکراسی امپریالیستی مدعیش هستند- بلکه سیستم متجاوز واشغالگر اسرا ئیل میباشد ؛ بنابراین مادام که هد ف ا ین جنبش پایان دا دن به سیستم ا ستعماری و اشغالگرانه اسرا ئیل ، رها ئی سرزمینهای اشغالی وعقب راندن ارتش اسرا ئیل به پشت مرزهای بین المللی باشد،کماکان دارای ماهیت آزا د یبخش وملی خواهد بود. پس میتوا نیم نتیجه بگیریم که این مبارزه ای ا ست قانونی وآزادیبخش،زیرا برای بیرون راندن نیروهای متجاوزوا شغا لگراسرا ئیلی وبازپس گیری سرزمینها ی اشغالی میکوشد؛ ومبارزه ای ا ست ملی،زیرا  برعلیه سیا ست انضمام طلبانه اسرا ئیل و برای اعما ل حق حاکمیت ملی در سرزمینها ی اشغالی لبنا ن وسوریه و تشکیل دولت ملی درسرزمینهای فلسطین میباشد. ا ز ا ینرو دا شتن مرزهای شناخته شده بین المللی وزندگی مسالمت آ میزبدون تجاوزگری وانضما م طلبی ، حق ا نسانی و قانونی مردم این کشورها  ومطابق با فلسفه وجودی سازمان ملل ،  کنوا نسیونها ی  بین المللی و منشورحقوق بشرمیباشد. امروزامپریا لیسم جهانی به همراه اسرا ئیل  ، با نقض آ شکارحقوق بین المللی ، مروج جنگ ، اشغالگری ، ستمگری  وناامنی جهانی شده است . ا ز  اینروحما یت  ا ز مقاومت مردم لبنا ن وفلسطین درعین حا ل بمعنی مخالفت آشکار با این سیاستها ی غداره بندا ن جهانی وپیا م صریحی ا ست برداشتن یک زندگی مسالمت آ میز و روابط عادلانه بین المللی بدور ا ز هرگونه ستمگری ملی . این اولا.
دوما دررابطه با چگونگی روش برخورد با حما س وحزب الله گفتنی است که برای آندسته ا زنیروهای  ضدامپریالیست وضد صهیونیست که درعین داشتن درک روشن ا زتغییرو تحولات جهانی تا بع    استراتژی مشخصی نیزهستند، حذ ف ا ین دو جریان ا زصحنه شطرنج خاورمیانه در لحظه فعلی ، به ضررخود آنها نیزمیباشد. زیرا جریانا ت انقلا بی منطقه که درعین مخالفت با صهیونیسم، در صدد به شکست کشا ند ن طرح خاورمیانه بزرگ وبه عقب راند ن جنا ح اولترا  را ست امپریالیسم آمریکا نیزمیباشند، درصورت  تابعیت تاکتیکها و اعما ل روزمره اشا ن ا ز دیدگاههای کلا نشان ، منافعشا ن در بقا ی این دوجریا ن ارتجاعی ، اما با پایگاه مردمی میباشد. زیرا  شکست هر تهاجم رژیم صهیونیستی ،همزما ن ضربتی است برطرح َترک خورده  خاورمیا نه  بزرگ آمریکا وگسترش مقاومت علیه آ ن. درضمن منافع  طبقه کارگرو نیروهای ترقی خواه منطقه نیز نه د ر سلطه بلا منازع امپریالیسم و صهیونیسم ، بلکه ریشه درتداوم مقاومت منطقه دارد. ا زا ینرو بنظر نگارنده ا ین سطور،هرگونه نابودی فیزیکی حما س و حزب الله  توسط اسرا ئیل و یا خلع سلا ح آنها توسط قطعنامه های شورای امنیت ویا به طرق دیگر،مخصوصا در شرایط فقدان هرگونه آ لترناتیو انقلا بی ومردمی ، به ضرر کل مقاومت منطقه علیه امپریا لیسم وصهیونیسم خواهد بود. برای درک بهترمسئله ، بیائید برای یک لحظه صحنه ای را تصور نما ئیم که مردم لبنان به حرف طرفدارا ن" نیروی سوم " وچپ بی وظیفه ایرانی گوش داده و پشت حزب الله را خالی میکرد؛ نتیجه عملی آ ن امروز اترا ق ا رتشهای آ مریکا و اسرا ئیل در اطرا ف بیروت وطراحی جنگهای وسیعتر ومخربتر بود. وقوع ا حتما لی چنین سنا ریویی ، باعث سیطره شوم وطولانی مد تِ لجام گسیخته تر ین نیروهای امپریا لیستی وصهیونیستی در منطقه خواهد بود که ازجمله تبعا ت قا بل پیش بینی آ ن ،سرکوب وسیع ، سرخوردگی ، تشت وانفعا ل گسترده مردم ونیروهای مبا رزمنطقه به همراه هجوم سرسام آور ایدئولوژیک ، سیا سی وتبلیغاتی  مزدورا ن سیا وموسا د درسرا سر جها ن خواهد بود. آنوقت تقبیح هرگونه مقا ومت و تبلیغ قدرت شکست نا پذ یری نیروهای سرمایه جها نی، سایه سیاه خود را  برای سا لیا ن متمادی در منطقه خواهد ا فکند. و سوما اینکه ، چپ ا نقلا بی  ایرا ن ، بعلت نداشتن  دیدگاههای استراتژیک وکلا ن ، نا توا ن از ارا ئه راهکارهای عملی برای حل معضلا ت پیشاروی جنبش چه در سطح ملی وچه درسطح منطقه ای میباشد. ا ین چپ میدا ند که باید درهرشرایطی برای  ازبین بر دا شتن موا نع اعما ل هژمونی طبقه کارگربر جنبش بکوشد؛ اما چون اعتماد بنفس ندارد ، به حرافی د ل خوش کرده است . یاد نگرفته برای خود اهدا ف عملی تعیین نماید ونقشه مند وطراحی شده برای اجرا وتحقق آنها گام بردارد.  شعارهمکاری ، همبستگی وصمیمیت میدهد ، اما  بد لیل آگاهی نازل طبقاتی ، ا ین ا صل مارکسیستی را درراهروها ی پرپیچ وخم سکتاریسم،خودمحوری وقدرت طلبی مسخ و بی مصرف میکند؛ و چنین  است که عملا برخلا ف میل با طنیش نتوانسته گام عملی موثری علیه جمهوری اسلا می، امپریالیسم و صهیونیسم بردارد واسا سا فاقد قدرت تا ثیرگذاری بر روندهای جاری در سطح ملی ومنطقه ای  شده  است .
شکی نیست که وظیفه اساسی کمونیستها،کمک به سازمانیابی طبقه کارگربرای تصرف قدرت سیا سی، سرنگونی جمهوری اسلا می وبرقراری سوسیالیسم ا زهمین امروزمیباشد. این اصلی ا ست همیشگی و خدشه ناپذیر و طبقه کارگربه شرط آماده بود ن شرایط عینی وذهنی انقلا ب باید بلا درنگ وبدون فوت وقت برای تحقق آ ن اقدام نماید. البته این فقط یک روی سکه ا ست . روی دیگرسکه ا ین ا ست که اگر به هردلیلی طبقه کارگرنتواند قدرت سیا سی را تصرف کند، چکا رباید کرد. آیا باید ناظر بی عمل به قدرت خزیدن چند باره نیروهای ا رتجاعی بود؟ آیا باید شاهد تکرارمجد د حوا د ث تاسف باری  نظیر
28
مرداد 1332 و یا انقلا ب دزدیهای نظیربهمن 1357 بود؟ آیا بهتر نیست ا زهمین حالا و تا دیر نشده، درکنار تلا ش برای تشکیل یک بلوک کارگری وکمونیستی ، اقدام به بر پا ئی یک ا ئتلا ف دموکراتیک - ضد امپریا لیستی گردد تا چناچه در شرایط مفروضی ، طبقه کارگرتوانا ئی تصرف قدرت سیا سی را ندا شت ، مانع ا زقدرت گیری یک آلترناتیو امپریا لیستی – صهیونیستی شد؟
به باور من میتوا ن چنین ا ئتلا فی را حول  یک برنامه مشخص  بنیا ن گذاشت. وجه مشخصه چنین   برنا مه ای در بخش ا قتصادی باید نفی نئولیبرا لیسم اقتصادی ، مخالفت با خصوصی سا زی و سایرسیا ستهای مخرب با نک جهانی وصندوق بین المللی پول و درعرصه سیا ست دا خلی ، تلا ش برای برقراری آزادیهای سیا سی ود یگرمطا لبا ت دموکرا تیک باشد. اصول سیاست خارجی چنین ائتلا فی میبایستی متضمن مخالفت جدی با هرگونه اقدام تجاوزگرانه وانضمام طلبانه، مبارزه برای صلح و همزیستی مسالمت آمیز بین المللی و حمایتهای سیا سی – معنوی ا زجنبشهای مردمی ومترقی باشد.
میتوا ن همین مد ل را درسطح منطقه نبز به بحث گذاشت تا زمینه های نظری ایجاد یک جبهه وسیع دموکراتیک – ضد امپریا لیستی و ضد صهیونیستی فراهم شود.  تشکیل  چنین  جبهه ای ا ز ا لزاما ت  عینی مبارزه ا ست . زیرا امروزامپریا لیسم  وصهیونیسم تمام  منطقه را مورد هجوم قرار دا ه ا ست ؛
بهمین خاطر مبارزه با آ ن نیزباید در کل منطقه صورت پذیرد. تشکیل این جبهه یعنی ا یجاد صف جدید د ر منطقه و ا را ئه آلترناتیو دموکراتیک، سکولار و چپ در مقابل نیروهای مرتجع ، سازشکار وبنیاد گرای اسلا می و یهودی خواهد بود. ارا ئه آ لترنا تیو جدید یعنی دا د ن آدرس مشخص به مردم  ، جلب نظر آنها به طرف خود وجایگزینی تدریجی آ ن به جای جریانا ت ا رتجاعی میباشد. هنر یک نیروی سیا سی در قدرت سازماندهی آ ن است ؛ ا زا ینرو یک نیروی سیاسی باید بتوا ند راه حلهای مشخصی را پیش پای جنبش بگذارد تا بتواند مردم وافکارعمومی را به طرف خود بکشاند. بدون ارا ئه راه حلهای عملی مشخص، نباید ا نتطار ا نتخا ب توسط مردم را نیزدا شت . وقتی برای مردم کوچه وبازار  هیچ  انتخابی به جزجریانا ت ارتجاعی و سازشکاروجود ندارد، مقصر نه آنها بلکه نیروهای سیا سی میباشند. گفتن اینکه حما س وحزب الله  واسرا ئیل بد ا ست، شق ا لقمرنیست. مهم نشا ن دا د ن آ د رس  ا رجح و ا حسن به مردم میباشد. بهمین خاطرنیزمحکومیت رژیم اشغا لگر اسرا ئیل وحما یت ازمقاومت مردم منطقه با تلا ش برای ایجاد یک آ لترنا تیو انقلا بی ، دموکرا ت وسکولارارتبا ط ناگسستنی دارد. زیرا  ا ینها اجزاء سه گانه یک کل واحدی هستند که یکی بدون د یگری  نا قص و ناکارا میباشد.
بنظرمن نیروهای انقلا بی ومترقی ایرا ن باید وظیفه تما س و ا رتبا ط گیری با جریانا ت چپ و دموکرات - و دروهله اول - درکشورهای ا فغانستا ن،عرا ق ، لبنا ن ، سوریه و فلسطین و ا سرا ئیل را بر عهده بگیرند. در این میا ن گشودن با ب مرا وده و گفتگو با نیرو های چپ و مترقی ا سرا ئیلی ، ا ز ا نزوا در آوردن آنها و دا د ن احسا س نزدیکی ، همبستگی و تعلق خاطرآنها به جبهه جها نی نیروهای صلح جووترقی خواه،نقش موثری را درپیشبرد چنین سیا ستی خواهدداشت.تبلیغ طبقه کا رگر ا سرا ئیل برای  بری نگاه داشتن خود ا زایدئولوژی بورژوا زی توسعه طلب یهود ورها ئی خویش ا ز مسموما ت مذهبی دولت بنیادگرای ا سرا ئیل ، یک گام اسا سی درراه اتحا د گردانهای منطقه ای طبقه کارگر خواهد بود. باید کلیه کارگران ، زحمتکشا ن وترقی خواها ن منطقه دست بد ست هم داده ، با یک کاسه کردن فعالیتهای خود برای ریشه کنی قطعی امپریا لیسم و صهیونیسم بکوشند. ا یجاد جبهه متحد نیروهای چپ ، کارگری وترقی خواه منطقه راه کارعملی منا سبی برای ارا ئه یک آ لترنا تیو متفاوت، یعنی آ لترنا تیو انقلا بی، دموکرا ت و سکولار برای طرد جریانا ت نا سیونا لیستی ، ا نزوا و منفرد کردن بنیادگرایان مذهبی خواهد بود. بدیهی ست که را د یکا لیسم چنین ا ئتلا فی واندا زه پیگیری آ ن برای تحقق مطا لبا ت مطروحه،رابطه مستقیمی بادرجه نفوذ و قدرت سیا سی– تشکیلا تی احزا ب کارگری انقلابی خواهد دا شت . در صورت تحقق چنین امری میتوا ن به برقراری صلح پایدا ر در یک خاورمیانه   دموکرا تیکِ  مبرا ا ز جنگ ، خونریزی و بنیادگرا ئی امیدوار بود.  سکند ر نویدی  6 0 . 8 . 7 2   

 تحصن کارگران بلاتکلیف شرکت واحد در مقابل اداره کار استان تهران

پتچاه و پنچ تن ار کارگران شرکت واحد که به مدت هشت ماه است از برگشت به کار منع شده اند، در ادامه اعتراضات خود و با خواست روشن شدن وضعیت شان، از  ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه ۷ شهریور در مقابل اداره کار استان تهران واقع در خیابان سرهنگ سخائی تحصن کرده اند. در ابن تجمع اعتراضی، پلاکاردهائی در اطراف با این مضامین نصب شده است: " قانون کار نوشته می شود، اما اجرا نمی  شود"، "هفت ماه گرسنگی و دربدری کافی است" ، به کجا شکایت کنیم، هفت حقوق دریافت نکرده ایم" و...
یکی از فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد طی گفت و گوئی با سایت خبری کانون، اطهار داشت کارگران اخراجی شرکت واحد قصد دارند این بار تا رسیدن به خواستهایشان به تحصن خود ادامه دهند. گفتنی است که این کارگران  یک ماه پیش به مدت دو روز در اداره کار شرق تهران تحصن کردند که با وعده هائی به آنها داده شد، به تحصن خود پایان دادند. علی رغم اینکه معاون وزیر کار طی نامه ای به رئیس اداره کار تهران دستور رسیدگی به وضعیت کارگران شرکت واحد را داده است، اما اداره کار تهران تاکنون هیچ اقدامی در جهت روشن شدن وضع این کارگران انجام نداده است

رستم و شعبان بی مخ

خبار روز سه شنبه  7 شهریور 1385، 29 اوت 2006  

 چه کسانی سیلی محکم را خورده اند؟

دوربین های تلویزیون خیره شده بر پیکر هم ردیف شده سربازان  که در حال رژه می باشند ، مراسم رژه در نوار مرزی لبنان و اسرائیل پخش می شد. پخش مستیقم رژه نظامی باعث خوشحالی رژیم اسرائیل بود. زیرا ارتشی هست که خود آرزو کرده و روزی جای  نیروهای " تروریست  حزب الهی را به گیرد. " المرت نخست وزیر اسرائیل و پرس و وزیر جنگ هم بنا بر اخبار منتشر شده در تل آویل  و هم چنین موسسه  بررسی  سیاست خارجی آمریکا و  ناتو و مشاورین وزارت خارجی کشورهای اروپایی ، از دیدن رژه  سربازان لبنانی از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدند.

یک افسر مسئول برگزاری رژه ، به نمایندگی سربازان و ارتش لبنان در مقابل میکرفون قرار گرفت و با چند جمله کوتاه ، رویای طلایی رهبران جنایت کار تل آویل و تمام شرکای امپریالیستی را بر هم زد ، تو گویی سطل های پر از آب سردی بود  که بر سر آنان ریخته می شد. جمله او چنین شروع شد.: " به نام نامی خلق لبنان و اتحاد پولادینش که مردم لبنان و شیعیان آن دست در دست و در کنار هم ايستاده و   با حزب الله در مقاومت بر علیه اسرائیل پایداری نموده و آن ، ارتشی است غیر قابل شکست... "

بر باور اجباری و دیکته شده افسر لبنانی به المرت و پرس و امپریالیستها نمی توان شک کرد. باوری که در سخنان کوفی عنان هم سخت طنین افکند و برای خلع سلاح حزب الله خود اعلام نمود: که " سربازان سازمان ملل ( UNIFIL ) برای خلع سلاح حزب الله به اخل لبنان نرفته و نخواهند رفت . "  و عنان در باره استقرار نیروهای سازمان ملل در مرز های سوریه چنین گفت.: " دولت لبنان از ما چنین چیزی را نخواسته است . " ــــ اشپیگل آنلین دو شنبه 29 اوت 2006

حرفهای افسر لبنانی نه تنها کشیده محکمی بر صورت اربابان امپریالیست هست ، بلکه بر چهره سگها  مزدوری چون رضا  پهلوی( سلطنت طلبان) ، باند رجوی (مجاهدین ضد خلق و اسناد فروش به سازمان سیا) و باند های صهیونیستی و جیره خوار امپریالیسم آمریکا حزب " کمونیست " کارگری و حکمتیسم وارد شده است ( بر روی آن چهار  تشکیلات وابسته سیاسی تارهای عنکبوتی سازمان سیا کشیده شده و در کارزار آینده خلق ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ، ته مانده آن سازمانها که اگر حیات داشته باشند، نقش ایادی را برای منافع امپریالیسم آمریکا و امپریالیستهای اروپایی در ایران بازی خواهند کرد.)

استقرار ارتش لبنان در جنوب آنکشورهمراه با حیات و حرکت سیال نظامی حزب الله نشان از قدرت مضاعف خواهد بود و به کسی اجازه نخواهد در وحدت آنان خللی وارد آورد. حال باید نیروهای مستقر سازمان ملل در منطقعه مرزی میان نیروهای اسرائیل و ارتش لبنان مستقر شوند.

گشورهای عضو اتحادیه اروپا  و بهتر گفته شود، ناتو 7000  سرباز از 15000 سرباز  " مورد نظر! " را خواهند فرستاد و نام نیروهای اعزامی مسلح  را ( UNIFIL ) همان نام  گذشته  انتخاب نموده اند و  سهم فرانسه 2000 سرباز ، آلمان 1200 نفر که سربازان ناوی بوده و بر روی ناو چه و چند کشتی جنگی در آبهای دریای مدیترانه روان خواهند بود. بلژیک 400 سرباز، اسپانیا 1200 نفر نظامی و لهستان 500 نفر . برای آن که  هویت درنده خویی و جنگ طلبی ناتو پنهان به بماند ، از کشورهای دیگری مانند ؛ اندونزی ، مالزی، بنگالدش  و ترکیه نیروی نظامی تحت فرماندهی فرانسه در آنجا مستقر می شوند. امروز عصر به بوقت اروپای مرکزی سازمان ملل آخرین کارهای نیروهای اعزامی را بررسی و انجام می دهد.نیروهای مسلح و تهاجم گر اورپایی فرماندهی را در لبنان در دست خواهند گرفت. در دوره اول فرماندهی تا سال 2007 در دست نیروهای فرانسوی و از آن به بعد فرماندهی در دست نیروهای ایتالیایی خواهد بود.

رایس دو بار راهی  لبنان شد  که بار دوم اجازه فرود در خاک لبنان را نداشت و بار اول با تظاهرات وسیع مردم لبنان روبرو گشت. شکست سیاست خارجی آمریکا برای نابودی جنبش مقاومت خلق لبنان به سرکردگی حزب الله ، رویای بوش و شرکا یی چون دیک چنی را برای ترسیم جدید نقشه جغرافیای سیاسی در خاورمیانه برهم زد. امروز دیگر زیاد از آمد ورفتن های رایس دیده نمی شود. بوش ، شرکای کاخ سفید ، همراه با رهبران تل آویل در آن کشور مشغول لیسیدن زخم های خودشان می باشند.

تنی بلر با شتاب در آغاز حمله نظامی اسرائیل به لبنان ،  رهسپار واشینگتن گشت و دستی بر گرده بوش زده و با سخن رانی خود نه  نتنها خلع سلاح حزب الله را خواست، بلکه نابودی آن را هم بیان نمود و او در کنار  بوش یکبار دیگر نقشه بزرگ و جدید را برای تقسیم خاورمیانه  مرور نمود.

آن همه گرد خاک و خط و نشان کشیدن به کجا کشید؟ از تونی بلر آن جنگ طلب احمق ( احمق ــ بنا بر گفته جمی کارتر) ،  امروز صدایی دیگر شنیده نمی شود.در هنگام جنگ در لبنان تنها بیش از 100.000 نفر در لندن و دیگر شهر ها دست به تظاهرات زدند. سیاست جنگ طلبانه بلر را محکوم و هر دو را یعنی؛  بوش و بلر را تروریست نامیدند. بر روی هزاران پلاکارت نوشته و حمل می شد.

در اسرائیل صدای اعتراض مردم به اوج خود رسیده و همانگونه که در گزارشات سایت ایرانی ما آوردیم ، صد ها سرباز و افسر اسرائیلی از رفتن  زیر پرچم صهیونیستی خود داری کردند، آنان همراه با نیروهای چپ و جنبش ضد جنگ ، روشنفکران انقلابی ، انجمن پزشکان، نویسندگان و روزنامه نگاران ، هنرمندان ، جنبش زنان   حرکت وسیعی را برای برکناری دولت المرت  آغاز نموده و صدای کوبیدن بر روی طبلهای ضد صهیونیستی مخصوصا در تظاهرات جنبش ضد جنگ بگوش می رسد و  تازه آغاز کار است.

رهبران مرتجع عرب ، همان کرکس هایی می باشند که در اردن، عربستان سعودی، مصر ، مغرب در انتظار بودند تا اسرائیل شر حزب الله را در لبنان کننده و بتوانند برای دلالی برای امپریالیسم آمریکا بر سر معامله فروش منافع خلق فلسطین و لبنان پای میز مذاکره نشسته و تا سیطره نظامی و سیاسی ابرقدرت ــ  ارباب  آمریکا را برای به بند درآوردن خلق فلسطین و لبنان در  منطقه  گسترش دهند.  عمر رهبران مرتجع عرب  همراه با رژیم های مزدور و وابسته  و با شناخت روشنی که خلق های فلسطین ، لبنان و دیگر کشورهای بدست آورده اند ، کوتاه تر و رشد تضاد های طبقاتی و شعله های انقلابات ملی و اجتماعی  راه را برای بلوغ سیاسی احزاب طبقه کارگر آماده می کند. از پیکار و اتحاد آنان در مبارزه ضد امپریالیستی  و مخصوصا دموکراتیک در کنار  خلق است که می توان قدرت سیاسی را به دست آورد. خلقهای  لبنان و فلسطین و خلقهای کشور های عرب تجربه طولانی و بزرگی را در باره رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران بدست آورده اند. برای آنان روشن شده است  که رژیمی به غایت ارتجاعی ، مستبد و ضد انسانی است . ــ سیر حوادث سیاسی در ایران تجربه خوبی برای آنان بود و نشان داد ، که از حزب الله جمهوری اسلامی ، حزب سرمایه داران کلان ، حزب دارندگان سهام بورس ، حزب غارتگران نفت ایران ، حزب صاحبان هزاران برج و مناطق مسکونی و غیره تبدیل شد و آینده حزب الله لبنان هم نمی تواند بهتر از آن باشد! زیرا اسلام منافی مالکیت خصوصی نیست. زیرا رژیمهای سرمایه داری کشور اسلامی حمایت کننده از ستثمار و بدون وابستگی به سرمایه جهانی (سرمایه انحصاری) نمی توانند حیات داشته باشند. روند تکامل آن فرامانبری مطلق و بدون چرا می باشد. راهی که امروز جمهوری سرمایه داری اسلامی طی نموده به آخر آن می رسد و عدم  غنی سازی اورانیوم سنگ محکی است برای فرانبری مطلق و بدون چون وچرا او است. آگاه ترین لایه های روشنفکران کشورهای عرب که بخش نسبتا کوچکی هم  نیستند و اقتصاد سیاسی مارکسیسم را می شناسند به این امر پی برده اند. حتی  امروز در میان مردم عادی از کشورهای عربی و  " مسلمان " که در اروپا زندگی و کار می کنند و بخش وسیعی از کارگران و زحمتکشان را تشکیل می دهند با ما هم نظر می باشند. رفقای سایت ایرانی ما ، با شیوه و برخورد درست بدون آن که به عقیده مذهبی و ناسیونالیستی  برخورد و توهین شود ، از واقعه اسفناک جمهوری اسلامی در تاریخ خلق ایران ، استبداد ، فاشیسم مذهبی، تبعیض جنسی و قومی ، غارت ثروت آن خلق توسط  رژیم با آنان در تظاهرات به بحث پرداختند و از مجموعه تجربه ما که حاصل از گفتمان ما  است ، بیشتر و بیشتر دریافتیم که حتی بسیاری از مذهبیون دو آتیشه مسلمان هم مدل جمهوری اسلامی را در کنار عربستان سعودی و پاکستان قرار می دهند و ملایان ایران را مستبد و دزد می نامند.

 بخش بزرگی از جمعیت مردم لبنان را جوانان تشکیل داده و از خانواده های مسلمان و مخصوصا شیعه لبنانی می باشند. 1 میلیون کارگر و زحمتکش مهاجر سوری بخش چشمگیری از جمعیت را در آن کشور تشکیل می دهد. بسیاری از مزدوران و ایادی آمریکا ، سرمایه های خود را در اواخر دهه 90  میلادی خارج نموده و در کنار آنان لابی های سیاسی خارج شده اند. شرایط لبنان برای اعتلای جنبش انقلابی رو به رشد است . شرایط را آماده می کند که  جنبش مارکسیستی  ـــ لنینیستی در لبنان رو به رشد نهد .آنهایی که امروز در جنگ بر علیه اسرائیل دست به اسلحه برده و از کشورشان دفاع نمودند ، خلق لبنان از آنان قدر دانی خواهد کرد و آن چپ که در مبارزه شرکت کرد محبوب مردم خواهد بود و طرفداران بسیاری به دست خواهد آورد و روسیاهی برای آن عده خواهد بود که با بی عملی ناظر صحنه بوده و تجاوز اسرائیل را به لبنان و یرانی شهر ها وکشتار مردم را دعوای میان حزب الله و اسرائیل نامیده و خود را  برای حمایت از اسرائیل به کناری کشاندند. حال شرم و سرافکندگی برای آنها  بیشتر شده که بمبهای  ویرانگر اسرائیل خانه و کاشانه آنان را هم مورد هدف قرار داده است و حتی آنائیکه خود را چپ نامیده  و درابتداء  رویای پیروزی اسرائیل می پروراند ند ، نمی دانستند که چه فاجعه ای در حال اتفاق افتادن است و خود و یا خانواده شان قربانی بمب های ارتش  صهیونیستی خواهند شد.

خبار روز سه شنبه  6 شهریور 1385، 28 اوت 2006  

خوش خبر باشي اما، اما.....

 آ- ا- تازه رسيده ام. ساعت ۱۲ نيمه شب جمعه ۴ شهريوره. آذربايجان بودم. تبريز - مرند- جلفا. جلف؛مرز ايران و نخجوان. كنار ارس. شهريكه حاجيه اسماعيل وند هفت سال زندگيش رو در زندان اون سپري كرده.

و اين هم خبر خوش:  بعد از هفت سال حكم سنگسار حاجيه شكسته شد و براي تعيين تكليفش،‌پرونده به شعبه هم ارز ارسال شده. اول هفته از خودش شنيده بودم كه جوابش در راه دادگستري جلفاست. به هر زوري بود بالاخره خودمو رسوندم. با مادر و برادرش راهي دادگستري شديم و.... خبر درست بود. خودم از قاضي اش شنيدم.

اون قدر خسته ام كه چشمهام باز نمي مونه و پاهام به خاطر اين كه اين سه روز همش تو جاده بودم ورم كرده. بقيه خبر رو بعد مي گم. راستي همكاران عزيزم در روزنامه ها اگر مي خوان خبرشو كار كنن يه ندا بدن.

نویسنده: ل- ح

قطعا روزی می‌رسد که میلیون‌ها زن ایرانی ابعاد تحقیری را که روزانه بر آن‌ها می‌رود، درک کرده و دیگر آن را تحمل نمی‌کنند. روزی می‌رسد که میلیون‌ها زن می‌دانند، چگونه بر سرنوشت خود حاکم شوند.

سرعتی که جنبش زنان در رشد و اعتلای ذهنی و بخش عملی از خود نشان می‌دهد، قابل تحسین است. به جرات می توان گفت جنبش زنان کم‌کم جای‌گاه شایسته خود را در میان جنبش‌های اجتماعی در ایران می‌یابد و با استعدادی که از خود نشان می‌دهد، می‌تواند وظایف تاریخی خود را به نحو احسن به انجام رساند.

استراتژی جنبش زنان رفع تبعیض جنسی است و برای این که ابعاد دهشتناک این تبعیض را که تار و پود زندگی زنان را در بر گرفته است، به کنار زند، آماده هر جنگی است. آماده است تا برای به دست آوردن آن، هر هزینه‌ای بپردازد. آماده است فریاد خود را در خیابان به گوش ‌های سنگینی که توان شنیدن ندارند، برساند. آماده است ضربات باتوم را بر تن و جان خود تحمل کند و آزادی خود را از دست بدهد.

جنبش زنان برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز می‌جنگد، علیه خشونت در خانه مبارزه می‌کند، برای دست‌یابی به آزادی پوشش، نافرمانی می‌کند و اکنون تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا با جمع‌آوری یک میلیون امضاء، ضرورت تغییر قوانین ضد زن حاکم بر جامعه ایران را نشان دهد و ثابت کند که با تعویض این قوانین و تصویب قوانین حامی زنان، چگونه سرنوشت زن ایرانی تغییر خواهد کرد...
اما با تمام این‌ها بسیار دور از میلیون‌ها زنی‌ست که نیروی اصلی این جنگ محسوب می‌شوند. جنبش زنان می‌جنگد و پیش می‌رود، اما تنهاست. نیروی خود را جمع‌آوری نمی‌کند.  جنبش زنان، زنانی را که بدون داشتن کوچک‌ترین آگاهی فمینیستی برای انجام طلاق در راه‌روهای دادگاه‌ها سرگردانند و از حق مسلم خود دفاع می‌کنند، نمی‌شناسد. با زنانی که فرزند خود را برداشته و به علت نداشتن حق سرپرستی، فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند، ارتباطی نمی‌گیرد. جنبش زنان دخترانی را که به علت از دست دادن بکارت خود، مجبور به خودسوزی شده و یا به تن فروشی می‌پردازند، رها می‌کند و به زنانی که در خانه به همسر دوم و سوم شوهر خود خدمت می‌کنند، توجهی نشان نمی‌دهد.

جنبش زنان برای رسیدن به استراتژی‌ای که پیشه کرده است و هر لحظه زندگیِ خود را فدای آن می‌کند، نیروی لازم را ندارد و گام‌ها با نیروی پایه‌ای خود فاصله دارد.
هم اکنون میلیون‌ها زن ایرانی بدون ارتباط فکری و یا عملی با جنبش زنان، علیه قوانین تبعیض‌آمیز حاکم دست و پنجه نرم می‌کنند. آن‌ها سازمان‌گر نیستند، کار جمعی نمی‌کنند، تئوری نمی‌دانند، فمینیسم را نمی‌شناسند، اما می دانند که قوانین موجود در ایران، ضد زن هستند. می‌دانند با همین قوانین است که جز تحقیر چیزی نصیبشان نمی‌شود. آن‌ها آثار این قوانین را در تمامی لحظه‌های زندگی‌شان لمس می‌کنند، اما نمی‌دانند که تغییر قانون تنها گام اول است و اگر مبارزه با مظاهر تبعیض از تمامی جوانب ادامه داده نشود، قوانین با جملات دیگری به تصویب رسیده و به تبعیض ادامه خواهند داد.

یکی از وظایف مهم جنبش زنان در شرایط کنونی، ارتباط و تماس با این نیروی میلیونی است تا بتواند به اعتراض خود نسبت به قوانین ضد زن، جنبه واقعی و عملی دهد. تا زمانی که نیروی پایه‌ای زنان پشت جنبش زنان نایستد، هیچ قانونی تغییر نخواهد کرد.
باید
یک میلیون امضاء را به یک میلیون فریاد تبدیل کرد!

 نيروهاي امنيتي و انتظامي از برگزاري سمينار معرفي طرح جمع آوري يك ميليون امضا جهت تغيير قوانين مربوط به زنان جلوگيري كردند.

 ادوار نیوز-صبح امروز از سوي مقامات مسئول به موسسه رعد ( محل برگزاري مراسم) و برگزاركنندگان برنامه اعلام شد كه اداره اماكن نيروي انتظامي با انجام اين مراسم مخالفت كرده است.
اين گزارش مي افزايد به دليل لغو مراسم جمعيتي حدود 200 نفر در برابر محل برگزاري همايش تجمع كردند كه در ميان آنان شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل، دكتر زر افشان ، فعالان جنبش زنان ، اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت و دانشجويان عضو اين اتحاديه ديده مي شدند. حضور ماموران امنيتي نيز در اين تجمع مشهود بود و ماموران از حضار فيلمبرداري و عكسبرداري ميكردند. به گزارش خبرنگار ادوار نيوز تجمع كنندگان با آرامش و بدون درگيري محل را ترك كردند.
.

در پي تحصن 8 روزه كارگران كارخانه" پرريس" سنندج، نيروي انتظامي روز شنبه با اعتراض كنندگان درگير شد . 

ایلنا - " بهزاد سهرابي" نماينده كارگران معترض گفت‌‏: ساعت 13 روز شنبه چهارم شهريور ماه نيروهاي انتظامي و امنيتي با باتوم و گاز اشك‌‏آور به جمع كارگران معترض هجوم برده و آنان و خانواده هايشان را مورد ضرب و شتم قرار دادند .
وي گفت‌‏: بنا بر شنيده ها كه موثق مي باشد، به دستور فرمانداري و شوراي تامين كردستان سه دستگاه اتوبوس حامل نيروهاي انتظامي و امنيتي براي مقابله با تجمع كنندگان به مجل تجمع در مقابل كارخانه اعزام شدند .
وي گفت‌‏: در اين حمله تعدادي از تحصن كنندگان مجروح و 2 نفر بنام هاي" آكوي كرد نسب" خبرنگار هفته‌‏نامه پيام كردستان و" ابراهيم وكيلي" برادر يكي از كارگران شاغل در اين واحد به اتهام شركت در تحصن غير قانوني و اخلال در نظم و خسارت به اموال عمومي دستگير شدند كه اين افراد امروز با قرار كفالت آزاد شدند .يك مقام نيروي انتظامي كردستان در اين مورد اظهار داشت: جزييات اين ماجرا فردا (دوشنبه) اعلام خواهد شد.

دولت به سراغ سایتهای اینترنتی می آید (البته دولت خیلی وقت است که به سراغ ساید ها رفته است- آفتاب کشف جدیدی کرده است - سایت ایرانی ما)

آفتاب- محمدحسين صفار هرندي» وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي چهارشنبه شب در مشهد اعلام کرد که سایتهای اینترنتی طبق طرح جدید این وزارتخانه از این پس باید پاسخگوی مطالبی باشند که درج می کنند. وی که در حاشیه جلسه دوره‌هاي آموزشي مهارتي و تشكيلاتي دانشجويان بسيجي سراسر كشور در كانونهاي فرهنگي دانشگاه فردوسي مشهد سخن می گفت، در پاسخ به یکی از دانشجویان بسیجی در خصوص «تهمت‌هایي كه بعضي نشريات و سايت‌ها به رييس جمهور و اطرافيان ايشان زده‌اند»، خبر از نظام‌مند شدن اين سايت‌ها داد و گفت:«بر اساس طرح ساماندهي سايت‌ها، از اين پس بايد آنها خود پاسخگوي مطلبي باشند كه درج مي‌كنند».
صفار هرندي همچنين گفت : بر اساس همين قالب در حوزه كتاب و سينما در آن قسمت‌هايي كه قرار است مجوز چاپ كتاب و نيز ساخت و نمايش فيلم داده شود از نيروهايي كمك گرفتيم كه بتوانند اين نگاه اعتدالي را تحقق بخشند. البته در اين روند شايد مديران و هنرمنداني نيز باشند كه به خطا بروند اما ملاك ما آن است كه در كليت كار، محصولي وارد بازار نشود كه با ارزشهاي پذيرفته شده نظام و نيز علايق مردم در تضاد باشد.
صفار هرندي در خصوص پرداخت يارانه به كتاب و نشريات،نیز گفت که در حال حركت به سمت ساماندهي كردن يارانه‌ها هستيم و بر همين اساس از سال آينده يارانه‌ها بطور مستقيم به ناشر تحويل نمي‌شود. در خصوص نشريات اين موضوع از پاييز امسال اجرا مي‌شود، منتهي هنوز نمي‌دانيم كه بايد يارانه را به خواننده بپردازيم يا به توليدكننده نشريات.

تاسیسات آب سنگین اراك

شرق - " ...یكی از بزرگترین پروژه های هسته ای كشور را كه ساخت آن از سال ۷۷ آغاز شده بود افتتاح ... پروژه تولید آب سنگین در شمال غربی اراك و در نزدیكی تاسیسات نیروگاه ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراك قرار دارد و برای تامین آب سنگین این رآكتور ساخته شده است. به گفته غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ظرفیت تولید این مجتمع ابتدا هشت تن بود و امروز ظرفیت آن به ۱۶ تن آب سنگین با غنای ۸۹۹ درصد رسیده است. سعیدی معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی در توصیف اهمیت این پروژه گفت: این پروژه نقش بسزایی در ارتقای علمی كشور و صنایع داخلی دارد و نشانگر رشد و بلوغ و ارتقای دانش فنی نیروهای متخصص ایرانی است. پروژه مجتمع تولید آب سنگین اراك به عنوان یكی از شاخصه های دانش هسته ای، در پزشكی و به خصوص كنترل سرطان و كنترل بیماری ایدز نقش تعیین كننده ای دارد و به عنوان خنك كننده و كندكننده رآكتورهای آب سنگین به كار می رود .با گشایش این واحد صنعتی، ایران به عنوان نهمین كشور دارای تجهیزات تولید آب سنگین مطرح می شود. كشورهای آرژانتین، كانادا، هند و نروژ نیز بزرگترین صادركنندگان آب سنگین جهان هستند.با توجه به اهمیت راه اندازی این واحد در صنایع هسته ای، در ادامه با آب سنگین و كاربردهای آن در شاخه های گوناگون آشنا می شویم.آب خالص ماده ای است بی رنگ، بی بو و بدون طعم. فرمول شیمیایی آب H2O است، یعنی هر مولكول آب از اتصال دو اتم هیدروژن به یك اتم اكسیژن ساخته شده است. نكته ای كه باید در نظر داشت آن است كه عنصر هیدروژن همانند بسیاری دیگر از عنصرهای طبیعت ایزوتوپ هایی دارد كه عبارتند از H ۲ كه با D دوتریم و H ۳كه با T تریتیم نمایش می دهند. برای آشنا شدن با تفاوت این ایزوتوپ ها بهتر است یك بار دیگر ساختار اتم را به یادآوریم.
ساختار اتم
اتم كوچكترین بخش سازنده یك عنصر شیمیایی است كه هنوز هم خواص شیمیایی آن عنصر را دارد. خود اتم ها از سه جزء ساخته شده اند: الكترون، پروتون و نوترون. پروتون و نوترون در درون هسته اتم قرار دارد و الكترون به دور هسته اتم می گردد. الكترون بار منفی و جرم بسیار كمی دارد. پروتون بار مثبت و نوترون بدون بار است. جرم پروتون و نوترون برابر و حدود ۱۸۷۰ بار سنگین تر از الكترون است، بنابر این بخش عمده جرم یك اتم درون هسته آن قرار دارد. ایزوتوپ: ایزوتوپ به صورت های گوناگون یك عنصر گفته می شود كه جرم آنها با هم تفاوت داشته باشد. تفاوت ایزوتوپ های مختلف یك عنصر از آنجا ناشی می شود كه تعداد نوترون های موجود در هسته آنها با هم تفاوت دارد. البته تعداد پروتون های تمام اتم های یك عنصر از جمله ایزوتوپ ها با هم برابر است. برای مثال عنصر هیدروژن دارای سه ایزوتوپ است: H هیدروژن كه در هسته خود فقط یك پروتون دارد، بدون نوترون. H ۲یا D دوتریم كه در هسته خود یك پروتون و یك نوترون دارد و H ۳ یا H تریتیم كه یك پروتون و دو نوترون دارد. از آنجایی كه خواص شیمیایی یك عنصر به تعداد پروتون های هسته مربوط است، ایزوتوپ های مختلف در خواص شیمیایی با هم تفاوت ندارند، بلكه خواص فیزیكی آنها با هم متفاوت است. عمده هیدروژن های طبیعت H یا هیدروژن معمولی است و فقط ۰۱۵۰ درصد آن را دوتریم تشكیل می دهد، یعنی از هر ۶۴۰۰ اتم هیدروژن، یكی دوتریم است. حال در نظر بگیرید كه به جای یك اتم هیدروژن معمولی در مولكول آب H2O اتم D بنشیند. آن وقت مولكول HDO به وجود می آید كه به آن آب نیمه سنگین می گویند. اگر جای هر دو اتم هیدروژن، دوتریم بنشیند، D2O به وجود می آید كه به آن آب سنگین می گویند. خواص فیزیكی آب سنگین تا حدودی با آب سبك یا آب معمولی تفاوت دارد.با توجه به جانشینی D به جای H در آب سنگین، انرژی پیوندی پیوند های اكسیژن هیدروژن در آب تغییر می كند و در نتیجه خواص فیزیكی و به ویژه خواص زیست شناختی آب عوض می شود.
تاریخچه تولید آب سنگین
والتر راسل در سال ۱۹۲۶ با استفاده از جدول تناوبی «مارپیچ» وجود دو تریم را پیش بینی كرد. هارولد یوری یكی از شیمیدانان دانشگاه كلمبیا در سال ۱۹۳۱ توانست آن را كشف كند. گیلبرت نیوتن لوئیس هم در سال ۱۹۳۳ توانست اولین نمونه از آب سنگین خالص را با استفاده از روش الكترولیز تهیه كند. هوسی و هافر نیز در سال ۱۹۳۴ از آب سنگین استفاده كردند و با انجام اولین آزمون های ردیابی زیست شناختی به بررسی سرعت گردش آب در بدن انسان پرداختند.
تولید آب سنگین: در طبیعت از هر ۳۲۰۰ مولكول آب یكی آب نیمه سنگین HDO است. آب نیمه سنگین را می توان با استفاده از روش هایی مانند تقطیر یا الكترولیز یا دیگر فرآیندهای شیمیایی از آب معمولی تهیه كرد. هنگامی كه مقدار HDO در آب زیاد شد، میزان آب سنگین نیز بیشتر می شود زیرا مولكول های آب هیدروژن های خود را با یكدیگر عوض می كنند و احتمال دارد كه از دو مولكول HDO یك مولكول H2O آب معمولی و یك مولكول D2O آب سنگین به وجود آید. برای تولید آب سنگین خالص با استفاده از روش های تقطیر یا الكترولیز به دستگاه های پیچیده تقطیر و الكترولیز و همچنین مقدار زیادی انرژی نیاز است، به همین دلیل بیشتر از روش های شیمیایی برای تهیه آب سنگین استفاده می كنند.
كاربرد های آب سنگین
آب سنگین در پژوهش های علمی در حوزه های مختلف از جمله زیست شناسی، پزشكی، فیزیك و... كاربردهای فراوانی دارد كه در زیر به چند مورد آن اشاره می كنیم.
طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته: در طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته NMR هنگامی كه هسته مورد نظر ما هیدروژن و حلال هم آب باشد از آب سنگین استفاده می كنند. در این حالت چون سیگنال های اتم هیدروژن مورد نظر با سیگنال های اتم هیدروژن آب معمولی تداخل می كند، می توان از آب سنگین استفاده كرد، زیرا خواص مغناطیسی دوتریم و هیدروژن با هم تفاوت دارد و سیگنال دوتریم با سیگنال های هیدروژن تداخل نمی كند.
كند كننده نوترون
آب سنگین در بعضی از انواع رآكتورهای هسته ای نیز به عنوان كند كننده نوترون به كار می رود. نوترون های كند می توانند با اورانیوم واكنش بدهند.از آب سبك یا آب معمولی هم می توان به عنوان كند كننده استفاده كرد، اما از آنجایی كه آب سبك نوترون های حرارتی را هم جذب می كنند، رآكتورهای آب سبك باید اورانیوم غنی شده اورانیوم با خلوص زیاد استفاده كنند، اما رآكتور آب سنگین می تواند از اورانیوم معمولی یا غنی نشده هم استفاده كند، به همین دلیل تولید آب سنگین به بحث های مربوط به جلوگیری از توسعه سلاح های هسته ای مربوط است. رآكتورهای تولید آب سنگین را می توان به گونه ای ساخت كه بدون نیاز به تجهیزات غنی سازی، اورانیوم را به پلوتونیوم قابل استفاده در بمب اتمی تبدیل كند. البته برای استفاده از اورانیوم معمولی در بمب اتمی می توان از روش های دیگری هم استفاده كرد. كشورهای هند، اسرائیل، پاكستان، كره شمالی، روسیه و آمریكا از رآكتورهای تولید آب سنگین برای تولید بمب اتمی استفاده كردند.با توجه به امكان استفاده از آب سنگین در ساخت سلاح هسته ای، در بسیاری از كشورها دولت تولید یا خرید و فروش مقدار زیاد این ماده را كنترل می كند. اما در كشورهایی مثل آمریكا و كانادا می توان مقدار غیر صنعتی یعنی در حد گرم و كیلوگرم را بدون هیچ گونه مجوز خاصی از تولید كنندگان یا عرضه كنندگان مواد شیمیایی تهیه كرد. هم اكنون قیمت هر كیلوگرم آب سنگین با خلوص ۹۸۹۹درصد حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار است. گفتنی است بدون استفاده از اورانیوم غنی شده و آب سنگین هم می توان رآكتور تولید پلوتونیوم ساخت. كافی است كه از كربن فوق العاده خالص به عنوان كند كننده استفاده شود از آنجایی كه نازی ها از كربن ناخالص استفاده می كردند، متوجه این نكته نشدند در حقیقت از اولین رآكتور اتمی آزمایشی آمریكا سال ۱۹۴۲ و پروژه منهتن كه پلوتونیوم آزمایش ترینیتی و بمب مشهور «Fat man» را ساخت، از اورانیوم غنی شده یا آب سنگین استفاده نمی شد.
آشكار سازی نوترینو
رصد خانه نوترینوی سادبری در انتاریوی كانادا از هزار تن آب سنگین استفاده می كند. آشكار ساز نوترینو در اعماق زمین و در دل یك معدن قدیمی كار گذاشته شده تا مئون های پرتو های كیهانی به آن نرسد. هدف اصلی این رصدخانه یافتن پاسخ این پرسش است كه آیا نوترینوهای الكترون كه از همجوشی در خورشید تولید می شوند، در مسیر رسیدن به زمین به دیگر انواع نوترینوها تبدیل می شوند یا خیر. وجود آب سنگین در این آزمایش ها ضروری است، زیرا دوتریم مورد نیاز برای آشكارسازی انواع نوترینوها را فراهم می كند.
آزمون های سوخت و ساز در بدن
از مخلوط آب سنگین با ۱۸O H2 آبی كه اكسیژن آن ایزوتوپ ۱۸O است نه ۱۶O برای انجام آزمایش اندازه گیری سرعت سوخت و ساز بدن انسان و حیوانات استفاده می شود. این آزمون سوخت و ساز را معمولا آزمون آب دوبار نشان دار شده می نامند.
تولید تریتیم
هنگامی كه دوتریم رآكتور آب سنگین یك نوترون به دست می آورد به تریتیم ایزوتوپ دیگر هیدروژن تبدیل می شود. تولید تریتیم به این روش به فناوری چندان پیچیده ای نیاز ندارد و آسان تر از تولید تریتیم به روش تبدیل نوترونی لیتیم ۶ است. تریتیم در ساخت نیروگاه های گرما هسته ای كاربرد دارد. "

خبار روزیکشنبه 5 شهریور 1385، 27 اوت 2006

"...فعالیت مردم ایران در عرصه فنآوری هسته ای و استفاده از این انرژی برای مصارف مسالمت آمیز یک منبع بزرگ اقتصادی و کارورزی و اشتغال در ایران است. امپریالیستها می خواهند که بعد از پایان نفت، ایران را همچنان اسیر اقتصادی خود داشته و از مردم کشور ما برده بسازند. ممانعت از استفاده از انرژی هسته ای بصورت صلح آمیز برای غارت چاههای نفتی ایران و زورگوئی و قلدری است که بهیچوجه نباید بزیر بار آن رفت.
شکست سوسیال امپریالیسم شوروی، پیروزی ابرقدرت آمریکا، غلبه رویزیونیسم سه جهانی بر چین و گام گذاردن آنها به راه رشد سرمایه داری و حضور فعال در بازار، تناسب و توازن قوای سیاسی و اقتصادی را شدیدا برهم زده است. مبارزه برای کنترل و کسب منابع سوخت و سوز، انرژی فسیلی و انرژی هسته ای به مبارزه مرگ و زندگی بدل می شود. همه فرصتهای مناسب اکنون آماده است تا ایران بتواند در این موقعیت نادر به وابستگی تنهای خویش به نفت پایان دهد. هم اکنون یک سوم تولید نفت ایران به مصرف داخلی می رسد. این انرژی را باید با انرژی هسته ای جایگزین کرد. همه شرایط جهانی برای چنین تصمیمی مساعد است. از عربده های امپریالیستها و صهیونیستها که هر روز بیشتر در گرداب مبارزه خلقهای منطقه غرق می شوند نباید ترسید. تسلیم ایران تسلیم در همه زمینه های علمی، اقتصادی و سیاسی است. رژیم جمهوری اسلامی لیکن در پی تامین منافع ملاهاست و منافع ملاها نه قرار گرفتن در کنار خلق و تامین خواستهای استراتژیک آنها بلکه کنار آمدن با امپریالیستها ست تا چند صباح دیگری با تکیه بر دشمن خارجی بتوانند در داخل بر سر کار بمانند. با امپریالیستها تنها می توان با بسیج مردم مبارزه کرد. قدرت توده ها امپریالیستها را به ببر کاغذی بدل خواهد کرد. و توده ها را نیز تنها با میدان دادن به فعالیتهای دموکراتیک، دادن آگاهی و مبارزه با هرگونه اشکال ستمگری می توان به میدان آورد. رژیم جمهوری اسلامی از بمب توده ای میهراسد. باید این بمب را منفجر کرد. "

 ـــ به نقل از مقاله " تهدید امپریالیستها و مسئله تامین آتی انرژی " از توفان ارگان حزب کارایران که در تاریخ فوریه 2006 منتشر شده است.

 تهدید امپریالیستها و مسئله تامین آتی انرژی

دشمنان سوسیالیسم پس از درگذشت استالین با تضعیف دیکتاتوری پرولتاریا و نفی مبارزه طبقاتی سربلند کردند و سرانجام قدرت سیاسی را در شوروی سوسیالیستی بدست گرفته و با تجدید نظر در اصول مارکسیسم لنینیسم و بویژه نفی لنینیسم بمنزله مارکسیسم دوران امپریالیسم و انقلابات پرولتری، رویزیونیسم را در راس حزب و دولت اتحاد جماهیر شوروی مستقر ساختند. استقرار رویزیونیسم به مفهوم تغییر ماهیت سوسیالیستی شوروی از کشوری انقلابی به ابرقدرتی ضد انقلابی بود.
از درون این قدرت سیاسی رویزیونیستی، سوسیال امپریالیسم شوروی سر برافراشت که سالها پس از جنگ جهانی دوم در یک جنگ سرد به رقابت و تبانی با امپریالسم آمریکا مشغول بود.
در این جنگ سرد امپریالیستی بسیاری از احزاب سابقا کمونیستی در تحت نفوذ عمیق شوروی و گذشته قابل احترام آن به سراشیب سقوط در غلتیدند و به عمال ضد انقلاب امپریالیستی بدل شدند. این احزاب عوامل انقیاد ملی در ممالک خویش بودند و به مردم کشورشان بی شرمانه خیانت می کردند. در افغانستان این خود فروختگان بر سر کار آمدند و در ایران بعنوان ستون پنجم جاسوسی شوروی فعالیت می کردند تا به همدست خمینی در آدمکشی و لو دادن نیروهای انقلابی بدل شدند.
در این جنگ سراسری که در گرفته بود کمر ضد انقلاب شوروی که چون بختکی بر سر جنبش کمونیستی افتاده بود و مانع رشد مبارزات انقلابی می شد شکست. فروپاشی این امپریالیسم با چهره سوسیالیستی فرصتی به نیروهای انقلابی داد که چشمانشان گشوده گردد و ببینند که پیشگوئی مارکسیست لنینیستها و از جمله حزب کار ایران(توفان) در قالب “سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان“ تا به چه حد صحیح بود. شکست سوسیال امپریالیسم شوروی و “آزادی“ اقمارش که در تقسیم مجدد جهان به چنگ امپریالیسم آمریکا و سایر امپریالستهای اروپائی افتادند نه تنها زمینه رشد جنبش انقلابی ومارکسیستی لنینیستی را فراهم آورده و مرز تمایز روشنی میان کمونیست نماها و لنینیستهای واقعی کشیده است، رقابت و تضاد میان امپریالیستهای بزرگ و کوچک را نیز افزایش داده است.
هجوم کنسرنهای فراملیتی با حمایت دول امپریالیستی تحت عنوان نظم نوین جهانی و جهانی شدن سرمایه بسیاری از ممالک جهان را به دایره رشد سریع نظم سرمایه داری کشانده و سرمایه را به سوئی سوق داده که انتظار تامین حداکثر سود را از آن می برد. اگر تا دیروز تولید برنامه ریزی شده در سرمایه داری های انحصاری دولتی حاکم در ممالک رویزیونیستی مهاری بر گسترش تولید بود با رشد اقتصاد بازار و مالکیت خصوصی موانع رشد سرمایه داری غیر دولتی ولی بهر صورت انحصاری شکسته شده است و چرخ تولید بی رویه در همه ممالک اروپای شرقی به سرعت بکار افتاده است. این بهمنی که از فراز قله سرمایه داری انحصاری براه افتاده است همه ممالک جهان را به زیر گرفته و کم و بیش از آسیبهای خویش در امان نگذاشته است. این وضعیت از ماهیت نظام سرمایه داری و رقابت امپریالیستی در قرن بیست و یکم ناشی می گردد و قابل برگشت نیست. فقط سوسیالیسم می تواند آنرا مهار کند.
چنین وضعی ممالک پر جمعیت و بازارهای فروشی را به دایره بهره کشی از نیروی کار کشانده است که تا دیروز تصور نتایج این حرکت بر کسی روشن نبود. سرزمینهای چین و هندوستان و برزیل و بهر صورت همه ممالکی که در آنجا دستمزد کارگران نازل است و می توان آنها را با مزدی بخور و نمیر به برده گی کشید پا به این میدان رقابت گذارده اند و ضریب رشد اقتصادی آنها رو به افزایش است.
چین بازار نساجی جهان را بدست گرفته است و این نفوذ انحصاری را به سایر زمینه های تولید نیز سرایت می دهد. ولی افزایش آهنگ رشد اقتصادی در این ممالک ، به مفهوم رشد فنآوری و صنایع و مالا مصرف روزافزون انرژی ضروری در این ممالک است. اگر این ممالک بخواهند به رشد اقتصادی خویش ادامه دهند و نه تنها برای بازار خارجی حتی برای تامین بازار داخلی و زندگی مردم خویش تولید کنند به انرژی بیشتری بیش از آنچه هم اکنون در اختیار دارند نیاز خواهند داشت. این است که مسئله نفت، گاز، انرژی هسته ای، خورشیدی، بادی و آبی به یکی از مسایل بزرگ استراتژیک جهان بدل شده است. تسلط بر منابع نفت، گاز و ذغال سنگ به مفهوم کسب سرکرده گی در جهان و پائیدن سایر ممالک در آینده است.
تولید انرژی خورشیدی و بادی بشدت غیر اقتصادی بوده و تا 50 سال آینده نیز نمی تواند تامین کننده نیاز بشریت باشد. تلاش ممالک امپریالیستی با دادن یارانه های دولتی و معافیتهای مالیاتی برای تقویت این رشته های تولیدی، اقداماتی است که صرفا جنبه راهبردی داشته و آنها می خواهند با دستیابی به این فنآوری جدید و تکامل دستگاهای صنعتی مربوط به آن، بازار آینده جهان را در زمانیکه نفت به پایان می رسد و بهای انرژی سرسام آور افزایش می یابد بطور انحصاری در دست خویش بگیرند و از طریق این فنآوری که بدان دست یافته اند اسارت بشریت را تامین کنند. تنها در آن روز مفروض تامین انرژی بادی و خورشیدی اقتصادی است ولی علیرغم این معلوم نیست که بتواند پاسخگوی نیاز صنایع باشد. این نکات مربوط به بحثها و اظهار نظریات سیاسی نمی باشد که تفاسیر و نظریات گوناگون در باره اش بیان شود. این ها واقعیت و فاکتها هستند که علم آنها را ثابت کرده است و با هیچ جعلی نمی توان آنها را طور دیگری جلوه داد. آنچه که می توان بر سر آن بحث کرد و دارای نظریات گوناگون بود نه تغییر این واقعیتهای موجود، بلکه نتایج عملی آن در زندگی مردم و در سیاست جهانی است. جنجال امپریالیستها و نوکران بومی ایرانی آنها در باره جایگزینی انرژی هسته ای و یا انرژی فسیلی با انرژی خورشیدی و بادی تنها سیاستی است که آنها برای کاستن از بار مخارج خودشان تبلیغ می کنند. آنها می خواهند بخشی از مخارج خویش را به دوش “ملتهای احمقی“ منتقل کنند که فریب این تبلیغات را می خورند. “ملتهای احمقی“ که به دنبال نخود سیاه بروند و از صنایع کشورهای امپریالیستی فنآوری ناقص و گران قیمت تولید انرژی خورشیدی و یا بادی را بخرند. یعنی هزینه پیشرفت و تکامل این صنایع را در ممالک متروپل بعهده بگیرند. یعنی زنجیرهائی را که بعدا باید به گردن آنها بیفتد از هم اکنون در کارگاههای آهنگری استعماری آنها آماده سازند. ایدئولوژی “حزب سبزها” که به نمایندگان اقتصادی بخش مهمی از صنایع نوین آلمان بدل شده اند بطوریکه نقش رهبری را در جهان در این عرصه ها بعهده گرفته اند در خدمت آن است که تنها به این صنایع کمک کنند و به بازار فروش دست بیابند و نفوذ امپریالیست آلمان را تقویت کنند. تبلیغات آنها از نظر اقتصادی بی ارزش است و در عمل ما نیز در همه ممالک سرمایه داری شاهدیم که بخش ناچیزی از تامین انرژی را بدوش این گونه فنآوری گذارده اند. آنچه را که آنها برای ما تجویز می کنند برای خودشان آرزوی دور است. ملتهای جهان بویژه آنهائی که در شرایط کنونی دارای منابع سوخت فسیلی نظیر کشور ما ایران هستند باید بخشی از درآمدهای نفت را در این عرصه بکار اندازند تا مستقل از امپریالیستها بتوانند خود به این فنآوری دست بیابند و وابسته به ممالک امپریالیستی نگردند.
تلاش برای آموزش در این زمینه نباید ما را از دستیابی به فنآوری هسته ای باز دارد. هم اکنون با ورود چین و هندوستان و بازارهای اروپای شرقی به میدان رقابت اقتصادی و در یک کلام پیوستن و یا تقویت پیوندهای گذشته با نظم نوین جهانی، نیاز به انرژی فسیلی و هسته ای، چنان افزایش یافته است که حیات ممالک امپریالیستی را بعلت عدم امکان تولید متناسب با نیاز بازار تهدید می کند. از این گذشته به علت این تحولات غیر قابل پیشبینی عمر چاههای نفت بسیار زودتر از آنچه تصور پژوهشگران و کارشناسان نفتی بود به پایان می رسد و از آنجا که ممالک امپریالیستی هنوز نتوانسته اند به فنآوری “ذوب هسته ای“ قابل کنترل دست یابند، به منابع انرژی فسیلی چون سرچشمه هستی خویش نیاز فراوان دارند و با چشم طمع به آن می نگرند.
در اروپا و آمریکا بحث مربوط به افزایش نیروگاههای اتمی که آنرا برای ممالکی نظیر ایران “مضرتشخیص می دهند بازار داغی دارد. این بحث ابتداء به ساکن صورت پدید نیامده است. ریشه آن در نگرانیهای دول امپریالیستی در محدودیت تولید انرژی فسیلی و محدودیت ذخایر جهانی در این عرصه است. آنها از هم اکنون در پی آنند که سهمیه نیاز خویش را از طریق افزایش درصد انرژی هسته ای در مخلوط انرژی مورد نیازشان تامین کنند.
قطع گاز روسیه به اروپا بخاطر طمع ورزی و زورگوئی اوکرائین که حاضر نیست بهای گاز برسمیت شناخته دریافتی را که ارزش آن از طریق رقابت قیمتها و در بازار آزاد عرضه و تقاضای اقتصاد سرمایه داری تعیین شده است بپردازد، اهمیت انرژی را برای اروپا روشن تر کرد. ساختن لوله انتقال گاز در زیر آبهای دریای شرق از روسیه به آلمان که دست ممالک اروپای شرقی را که زیر نفوذ آمریکائی ها هستند از تامین سوخت آلمان کوتاه می سازد موجی از نارضائی میان امپریالیستها ایجاد کرد. امپریالیستها که خطر پایان انرژی فسیلی و ته کشیدن منابع محدود آنرا درک کرده اند با چنگ و دندان تلاش می کنند از نظر اقتصادی و حقوقی سهمیه خویش را افزایش دهند. تضادها بر سر کنترل منابع نفت و گاز منطقه قفقاز، خلیج فارس و آسیای میانه در آسیا ابعاد جدیدی یافته است. نفت ایران بتدریج به تامین نیازهای رو به افزایش چین، هندوستان، ژاپن و پاکستان است و سهمیه کمتری از آن نصیب اروپا و آمریکا می گردد. کنترل نفت خاور میانه کنترل چین و تامین نیازهای استراتژیک امپریالیستها اروپائی است. وقتی ژاک شیراک ایران را به پرتاب بمب اتمی تهدید می کند و به صراحت به این خواست استراتژیک امپریالیست فرانسه تکیه می کند، ازاهمیت حیاتی نفت و بویژه نفت ایران برای امپریالیستها پرده بر می دارد. ایجاد بحران در منطقه و قطع نفت ایران و یا بستن تنگه هرمز بهای نفت را چنان افزایش می دهد که بر رشد اقتصادی ممالک امپریالیستی تاثیرات جبران ناپذیر اقتصادی می گذارد. امپریالیستها از ایجاد محدودیت برای چپاول انرژی در هراسند. امپریالیستها حاضر نیستند از منابع نفتی ایران دست بردارند و نفت ایران شیشه عمر امپریالیستهاست.
آنها ایران را با سلاحهای کشتار جمعی، همان سلاحهائی که در عراق گشتند گشتند و پیدا نکردند تهدید می کنند. آنها ملتهای “متمدن“ را علیه ملتهای “بربر“ که مسلمان و از “اسلام سیاسی“ تغذیه می کنند تحریک می نمایند. آنها مردم ممالک اروپائی و بویژه خرده بورژوازی را با ترساندن از سرمای زمستان در این زمستان سرد و ترساندن از نابودی رفاه نسبی آنها که آنهم طبیعتا محصول کسب انرژی ارزانقیمت از این ممالک است، عملا به تحریک علیه مردم ایران وا می دارند و چنین تبلیغ می کنند که ممالک “وحشیصاحب نفت لایق داشتن چنین ثروتی که حق طبیعی ملل “متمدن“ است نیستند و باید جلوی راهزنی بین المللی آنها را با بمب اتمی گرفت. آنها از هم اکنون برای اشغال چاههای نفت برنامه دارند. آنها این غارت امپریالیستی را تامین نیازهای استراتژیک خویش جا می زنند. این نیازهای استراتژیک خفه کردن چین و هندوستان و ژاپن نیز هست.
آنها می خواهند مانع دستیابی ایران به انرژی هسته ای شوند زیرا این اقدام به نفع آینده نسل جوان ایران است. مردم کشور ما می توانند از انرژی فسیلی برای سالهای بسیار دور نیز استفاده کرده از این سرمایه برای تکامل سایر اشکال تامین، پژوهشگری و ساخت انرژی استفاده کنند. ولی با این سیاست امپریالیستها موافق نیستند. آنها نظارت بر آهنگ رشد تولید نفت در ایران را می طلبند. آهنگ رشد تولید نفت در ایران و ممالک مشابه باید متناسب با رشد اقتصادی و نیازهای بازار امپریالیستی باشد. ممالک صاحب نفت باید وابسته به امپریالیستها باشند و نه بر عکس. تهدید به پرتاب بمب اتمی فرانسه بر سر مردم ایران با این هدف استراتژیک صورت می گیرد.
فعالیت مردم ایران در عرصه فنآوری هسته ای و استفاده از این انرژی برای مصارف مسالمت آمیز یک منبع بزرگ اقتصادی و کارورزی و اشتغال در ایران است. امپریالیستها می خواهند که بعد از پایان نفت، ایران را همچنان اسیر اقتصادی خود داشته و از مردم کشور ما برده بسازند. ممانعت از استفاده از انرژی هسته ای بصورت صلح آمیز برای غارت چاههای نفتی ایران و زورگوئی و قلدری است که بهیچوجه نباید بزیر بار آن رفت.
شکست سوسیال امپریالیسم شوروی، پیروزی ابرقدرت آمریکا، غلبه رویزیونیسم سه جهانی بر چین و گام گذاردن آنها به راه رشد سرمایه داری و حضور فعال در بازار، تناسب و توازن قوای سیاسی و اقتصادی را شدیدا برهم زده است. مبارزه برای کنترل و کسب منابع سوخت و سوز، انرژی فسیلی و انرژی هسته ای به مبارزه مرگ و زندگی بدل می شود. همه فرصتهای مناسب اکنون آماده است تا ایران بتواند در این موقعیت نادر به وابستگی تنهای خویش به نفت پایان دهد. هم اکنون یک سوم تولید نفت ایران به مصرف داخلی می رسد. این انرژی را باید با انرژی هسته ای جایگزین کرد. همه شرایط جهانی برای چنین تصمیمی مساعد است. از عربده های امپریالیستها و صهیونیستها که هر روز بیشتر در گرداب مبارزه خلقهای منطقه غرق می شوند نباید ترسید. تسلیم ایران تسلیم در همه زمینه های علمی، اقتصادی و سیاسی است. رژیم جمهوری اسلامی لیکن در پی تامین منافع ملاهاست و منافع ملاها نه قرار گرفتن در کنار خلق و تامین خواستهای استراتژیک آنها بلکه کنار آمدن با امپریالیستها ست تا چند صباح دیگری با تکیه بر دشمن خارجی بتوانند در داخل بر سر کار بمانند. با امپریالیستها تنها می توان با بسیج مردم مبارزه کرد. قدرت توده ها امپریالیستها را به ببر کاغذی بدل خواهد کرد. و توده ها را نیز تنها با میدان دادن به فعالیتهای دموکراتیک، دادن آگاهی و مبارزه با هرگونه اشکال ستمگری می توان به میدان آورد. رژیم جمهوری اسلامی از بمب توده ای میهراسد. باید این بمب را منفجر کرد.

آدرس سایت و آدرس الکترونیکی توفان
www.toufan.org
toufan@toufan.org

خبار روزشنبه 4 شهریور 1385، 26 اوت 2006

گلوله و آتش خلق ایران بر روی رژیم جمهوری منفور اسلامی  - خامنه ای را باید به پای چوبه دار آورد و سزای تمام جانیان قانون گذار چون محمد حسین فرهنگی و رهبران مجری قوانین اسلامی  مرگ است 

آفتاب: دل آرا ،دختري كه متهم به قتل زنی 65 ساله‌ است، به اعدام محکوم شد . رييس شعبه 107 دادگاه ويژه اطفال رشت پس از دو جلسه محاكمه دل آرا را براي دومين بار به قصاص محكوم كرد در حالی که دل آرا ادعا کرده است در قتل این زن نقشی نداشته است . دل آرا در حالی به قصاص محکوم می شود که سرنوشت لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که در اثر اعتراضات به سن مسئولیت کیفری ،توسط قوه قضائیه تهیه و به مجلس ارائه شده بود ،با گذشت سه سال همچنان در ابهام است .به موجب این پیش نویس ؛قاضی می تواند در مواردی که مرتکب جرم و یا قتل زیر 18سال سن داشته باشد ، در رشد عقل وی شک کند و وی را برای انجام معاینات پزشکی به پزشکی قانونی ارجاع دهد و یا حتی خود قاضی متقاعد شود که این فرد به کمال عقل نرسیده است . 

محمد حسین فرهنگی ،عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ،در این خصوص می گوید : ما در داخل کشور،تابع مقررات خودمان هستیم و مقررات قضایی هر کشور بر اساس منشور سازمان ملل متحد پذیرفته شده است .

وی می افزاید : در مواردی که افراد ،مرتکب جرم می شوند به تبع مقررات جزایی و مدنی داخل کشور با آنها برخورد می شود و منظور از پایبندی به کنوانسیون های بین المللی ،مربوط به موارد قانونی است که بین ایران و سایر کشورها مشترک است .در ایران هم مقررات اسلامی ،مبنای حقوق جزایی است و ما تعریف روشنی در جرایم کودکان داریم کما این که شهادت افراد نابالغ در مورد قتل مورد پذیرش قرار می گیرد در مورد قتلی هم که مرتکب شوند برابر با قانون با آنان برخورد می شود.

این نماینده مجلس تاکید می کند:اگر بندی در معاهده ها برای پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی وجود داشته باشد ، پس از تائید شورای نگهبان و تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ،قانون جدید عنوان ثانوی پیدا می کند و مقررات قبلی را که در مغایرت با این قانون جدید هستند،تحت شعاع قرار می دهد .

نسرین ستوده ،وکیل و از فعالان حقوق کودک نیز می گوید : به موجب ماده 49قانون مجازات اسلامی ایران ؛سن مسئولیت کیفری برای دختران 9سال و برای پسران 15سال تمام قمری است و بدین ترتیب دختران از 9سالگی دارای مسئولیت کیفری همانند بزرگسالان می شوند و پسران از 15سالگی و در موقع بروز جرم همانند یک فرد بزرگسال با آنان برخورد می شود. این در حالی است که به موجب ماده یک کنوانسیون حقوق کودک ؛ هر فرد زیر 18سال کودک اطلاق می شود .

وی می افزاید :اما باید به دو نکته توجه داشت ؛یکی اینکه دختران در ایران در 9سالگی به بلوغ جسمی نمی رسند و نکته دوم این که در هیچ سیستم قضایی در دنیا ،بلوغ جسمی مترادف با بلوغ فکری و تحمیل مسئولیت کیفری محسوب نمی شود .بنابراین جا دارد کودکان در سیستمی متناسب با شان و روحیه شان مورد مواخذه قرار گیرند.

این فعال حقوق کودک در ادامه می گوید : پیش نویس لایحه ای در سال 82 از سوی قوه قضائیه تدوین وبا عنوان "تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان " به مجلس ارائه شد.به موجب این پیش نویس ؛قاضی می تواند در مواردی که مرتکب جرم و یا قتل زیر 18سال سن داشته باشد ، در رشد عقل وی شک کند و وی را برای انجام معاینات پزشکی به پزشکی قانونی ارجاع دهد و یا حتی خود قاضی متقاعد شود که این فرد به کمال عقل نرسیده است .اما پس از گذشت قریب سه سال از تقدیم این لایحه به مجلس ،
هنوزسرنوشت آن دچار ابهام است و خبری از تصویب آن نیست .
برای خا نم ها رنگ زرد را انتخاب نموده اند-گزارشگر سایت ایرانی ما ،هما از تهران

 1385 سال پیش سنگ بنای یک تفکر اجتماعی  با تاثیر پذیری از دیگر ادیان گذشته و مخصوصا در سرزمین گذشته نیکان ما گذاشته شد و تا امروز زندگی 1.6 میلیارد مردم کره خاکی را تحت تاثیر قرار داده است. روابط انسان ها و شیوه زندگی مردم را سخت در قیود   باور های مذهبی تغیر داده است. جوامع کشورهای " اسلامی" در اسارت   روابط  حاکم و پوسیده مذهبی رنج می برند. این رنج در چهره جامعه عصر نوین که خواهان دگرگونی های عمیق اجتماعی برای برابر سازی حقوق میان نسلها و جنسیت و قومها و نابودی ستم طبقاتی است ، دیده می شود. این رنج نشان از تبعیض های جنسی میان نیمی از جمعیت جامعه است که  از هم جدا شده و دیواری بزرگ میان آن کشیده اند. این دیوار برای هر نسلی که متولد شده تا پایان مرگ وجود دارد. در یک طرف دیوار ،  زنان ایران قرار گرفته اند که از ابتدایی ترین حقوق برای زندگی محروم گشته و تلاش های آنان در پشت دیوار و حصار ها در نظام جمهوری اسلامی میسر نیست. زیرا نیاز به آن جنسیت برای آزادی خود دارد. همان جنسیت برتر که پبام آور دینی او یک مرد بوده و آن رسالت دارش  در جامعه پدر سالار و عقب مانده دوران چوپانی متولد ، پرورش و بزرگ شده است.

ليكن ابتداء  باید جنس موئنث به شناخت کامل محرومیت و نابرابری های اجتماعی خود پی برده و روند تکامل شناخت ، جامعه را مطالعه کند. از هر محله ای به محل دیگر ، در میان قشرهای متعصب و مذهبی که طبقه متوسط فقیر و غنی جامعه را تشكيل می دهد رفته و تمام خصوصیات و عادات مذهبی آنان را مطالعه کند. زیرا هسته تمام تبعیض ها از این  مرکزیت که روحانی از آن بر خواسته و در آن زندگی می کند.

این جستجو را  در خانه و اجتماع ادامه می دهد و زن با کسب  دانستن  از محرومیت، می تواند بر پایه کار علمی انواع آنرا را تفکیک ، شدت و نوع آن را بررسی کند. محرومیت ها و تبعیض ها چهره گوناگونی  دارد . مانند: عدم آزادی فعالیت شغلی به خاطر باردار شدن ، فشار مرد برای جلوگیری از  رفتن به  سرکار ،  تحت بهانه " حقوق زن در خانه محفوظ است ، زن باید بار پرورش کودکان را به عهده گرفته و خانه داری کند "  و غیره. این شیوه تفکر و رفتار با شیوه خشونت در جامعه که سلول آن خانواده است به اجرا در می آید و هر گونه رهایی از بند های زن  ستیزی  برای انتخاب شغل و یا ادامه آن برای او میسر نیست و تنها شرط آن رضایت شوهر می باشد. وقتی به پای سخن محرومین جنسی جامعه بنشینیم در می یابیم که زن در چه جهنمی به سر می برد. جهنمی که ساخته دستورات الهی است . جهنمی که قوانین اسلامی پاسد ار  آن و هرگونه فرار از آن مجرم ، گناه کار شناخته شده و عاقبت آن با توطئه خانواده شوهر و همدستان حقوقی او باید سر را بر چوبه دار نهد و یا سنگسار شود.

از چهار دیواری زندان خانه پای را بیرون نهد ، وضع بهتر از آن نیست. تعصبات تبعیضی در اجتماع کار فعال را از او می گیرد. او باید در سازمانهای دولتی و غیره ، در دفاتر خصوصی و در عرصه تولید  باید حمال سخت ترین کار ها و با کم ترین مزد ها باشد. هر جایی که میرود ، برای او جایی انتخاب می کنند. جایی که مردان صندلی ها خود را قبلا جای دگر انتخاب کرده اند. " این قسمت مخصوص بانوان است. " از این گونه تابلو ها در این جامعه تبعیضی بسیار زیاد دیده می شود ."  نهار خوری زنان " ، " ساعات مخصوص استفاده بانوان از استخر ها " ،  " ساعات مخصوص استفاده از سالن های ورزشی"  ،  "  پارک بانوان " ... این ها بخش کوچکی  از ممنوعیتهای اجتماعی مختلف برای زنان می باشد.

 در امر تعلیم و پرورش هم می توان دیوار عظیم تبعیض جنسی را دید. جدا کردن دبستان ها و دبیرستان ها از دختران  و پسران می باشد .

حال در بخش آخر  آزادی محدود  زنا ن در رفت و آمد ، خطر جانی  و تفکیک  جنسی می باشد؛ شرایط ناامنی اجتماعی ، فقر حاصل، عقده جنسی مردان ، باعث ربوده شدن زنان و تجاوز و مرگ آنان می شود. در بخش حوادث روزنامه ها  شاهد ده ها صحنه زن کشی می باشیم. در قسمت پائین در باره جدایی سازی مرد و زن در اجتماع صحبت خواهم کرد و تجربه شخصی خود را برای شما خوانندگان بیان می کنم.

هدف از نوشتن این مقاله خواندن مطلبی است که امروز شامگاه  در مترو در هنگام بازگشت از محل کار در یکی از روزنامه های عصر تهران خواندم و آن انتقال واگن های زنان در مترو به اول و آخر و تغیر رنگ آن به رنگ زرد است. ابتدا به این فکر افتادم که آیا آن همه مخارج ضروری است  که واگن های قطار ، مترو را از هم جدا نموده و به مردانه و زنانه تقسیم کرد؟ . در مترو رنگ زرد را بر روی واگن بانوان خواهند  زده تا مشخص گردد که ورود مردان ممنوع است  و در اتوبوسها  در های مخصوص ورودی  را برای  بانوان گذاشته اند . به نظر من اگر مردی و یا زنی با عجله به علت از دست دادن قطار سوار واگونی و یا از در بانوان به اتوبوس وارد شود، همه مردان و زنان نه تنها تحمل آن را دارند ، بلکه این حق را به سوار شونده آخرین لحظه خواهند داد و آرزوی همه آنان است که واگن های تبعیض جنسی را برداشته و هر کسی از هر در بتواند وارد شود. مگر شهروندان ما چه فرقی با شهروندان کشورهای دیگر دارند. چرا این دیوار آپارتای در همه جای جامعه ما کشیده شده است، حتی در خصوصی ترین زوایه زند گی ما ، حتی در رختخواب ، در هنگام عشق بازی شرعیمان!   

 اخبار روزجمعه  3 شهریور 1385، 25 اوت 2006

  تاگز اشپیگل: استراتژی اتحادیه اروپا در مشاجره اتمی شکست خورده است

علی اجدادی
به عقیده پرفسور اودو اشتاین باخ, رئیس موسسه خاورمیانه المان, با پاسخ ایران در ارتباط با بسته پیشنهادی استراتژی اتحادیه اروپا در این زمینه به شکست انجامیده است و این اتحادیه مجبور به واگذاری مزایا و منافع بیشتر به ایران میباشد.
به عقیده او تهدیدات تحریمی تاثیری چندان بر ایران نداشته و اصولا معامله بسته پیشنهادی در قبال صرفنظر نمودن ایران از غنی سازی اورانیوم از ابتدای کار غلط و اشتباه بوده است, چرا که این موضوع در روند خود تبدیل به یک سوال ملی گردیده است.
اودو اشتاین باخ پیشنهاد میکند ایران میبایست در ازای کنترل جامعه بین بین المللی با چرخه هسته ای کامل  تجهیز گردد.
اودو اشتاین باخ اعتقادی به تحریمها ندارد و در این مورد اظهار میکند: " ایران موفق به راضی نمودن دو ابرقدرت بزرگ یعنی چین و روسیه گردید و این دو وقتی میدانند که از کیفیت روابط  خود به خاطر تحریمات کاسته خواهد شد, هیچگاه ایران را تحت فشار قرار نخواهند داد.
http://www.presseportal.de/story_rss.htx?nr=864902

مصاحبه هئیت تحریریه توفان با رفیق سامی جواد فعال مارکسیست لنینیست و دبیر کمیته برای عراقی آزاد دردانمارک پیرامون اوضاع عراق


این مصاحبه بصورت گفتگوی حضوری در 30 ژولای 2006 صورت گرفت.

پرسش: در رسانه های غربی در مورد بالا گرفتن اختلافات قومی و جنگ داخلی سخن میرود. شما اوضاع را چگونه می بینید؟

پاسخ: نطفه این نوع تقسیم بندی و پروژه سیاسی نفاق افکنانه نظیر " شیعه، سنی، عرب و کرد و... در " کنگره ملی عراق" قبل از تجاوز نظامی و اشغال امپریالیستی عراق بسته شد.
عراق در گذشته یکی از سکولارترین کشورهای خاورمیانه بود. از دهه پنجاه میلادی کشور عراق متاثر از سیاستهای حزب کمونیست عراق( حزب رویزیونیست کنونی) و حزب بعث بوده و در عراق نشانی از تفرقه قومی و مذهبی دیده نمی شد. طبیعتا آمریکا به خاطر منافعش به مسائل قومی و مذهبی دامن میزند.
درمورد جنگ داخلی در عراق اغراق می شود. درجنگ داخلی اسپانیا در سالهای 30 میلادی و جنگ داخلی یونان در دهه 40 میلادی دو قطب مشخص علیه یکدیگر در نبرد بودند و خطوط روشن بود. اما شرایط کنونی عراق اینطور نیست. امروز نمی توان از جنگ داخلی صحبت کرد. در آغاز اشغال عراق این نگرانی وجود داشت لیکن امروز اوضاع به گونه دیگری است. در بهار 2004 میلادی زمانی که گروهی از سکتاریستهای مذهبی تلاش نمود خط خاص خود را در عراق پیش ببرد از طرف سایر بخشهای جنبش مقاومت مورد انتقاد قرار گرفت و به آنها اخطار داده شد تا از تکروی و مذهبی نمودن مبارزه پرهیز کنند.
شایان توجه است که نیروهای مذهبی درجنبش مقاومت حد اکثر 15 تا 17 درصد را تشکیل می دهند. اینهم حقیقتی است که جنبش مقاومت کلا دارای رنگ مذهبی است اما اگر شرایط اشغال کشور را درنظر نگیریم پی به علل این قضیه نخواهیم برد. امروز فقط با دوشیوه می توان نارضایتی خود را بطور علنی علیه اشغال کشور ابراز نمود. یا از طریق حضور احزاب که این ممکن نیست، زیرا تمامی ا حزاب و سازمانهای سکولار و ضداشغال ممنوع هستند و یا از طریق مساجد که بعد از اشغال کشور بر شمار بازدید کنندگان این نهاد ها افزوده شد و از آن بعنوان ابزاری علیه دشمن متجاوز سود می جویند. پس عجب نیست که مبارزه ظاهری مذهبی داشته باشد.
90
درصد نیروی تحت حاکمیت قوای اشغالگر را شیعه و کردهای وابسته به جریانات الدعوه و دو حزب کردی به رهبری بارزانی و جلال طالبانی تشکیل می دهند. اینکه سنی ها به گروه شیعه حمله کنند و علیه هم به جنگند، سیاست تخریبی نیروی اشغالگر درعراق است. اشغاگران امپریالیست به این مسئله دامن می زنند. سیاست بمب گذاری دراماکن عمومی و عملیات انتحاری و نغمه جنگ قومی از اواخر سال 2004 میلادی زمانی که نگروپونته وارد عراق گردید آغاز شد و این سیاست نخستین بار توسط خبرنگار روزنامه گاردین افشا گردید. مطابق گزارش تونی گوردزمن در سالهای 2004 و 2005 میلادی 66 درصد عملیات جنبش مقاوت علیه نیروهای اشغالگر نشانه رفته بود. تنها 4 الی 5 درصد از نیروی مقاوت از خارج به عراق آمده اند، مثلا از عربستان. جنبش مقاومت اساسا نه کمبود اسلحه دارد و نه کمبود نفرات. نزدیک به 45 الی 48 ملیون اسلحه درعراق پخش است. طبق تاریخ شناس مصری، خالد بیوآن که در دانشگاه لوندسوئد تدریس می کند، سه هفته قبل از اشغال عراق رژیم صدام درب انبارهای سلاح را بسوی مردم گشود و به بیان دیگر جنبش مقاومت از این تاریخ خود را آماده مقاومت نظامی علیه آمریکا نمود.

پرسش: پس این تبلیغاتی که دائما در رسانه های غرب درمورد جنگ داخلی و کشتار مردم توسط نیروهای مقاومت صورت میگیرد بی اساس است؟

پاسخ: رسانه های غرب اغلب از جنگ داخلی یاد می کنند. اما رژیم گماشته و استعماری عراق در تبلیغات خود از خلاء سیاسی در عراق سخن می گوید. اینها دچار تناقض شده اند. جنبش مقاومت اساسا یک جنبش چریک شهری و با پشتوانه توده ای است و بنابراین منافعی ندارد تا به پایگاه خود لطمه بزند و آنها را از خود دور سازد. از این رو انگشت اتهام به نیروی مقاومت و قتل عام بیرحمانه مردم بیگناه توسط جنبش مقاومت ضد اشغال دروغ محض است، واقعیت ندارد. در واقع کشتار مردم غیر نظامی توسط نیروهای مرگ تحت رهبری امپریالیست امریکا سازماندهی می شوند.

پرسش: بارها مطبوعات و رسانه های غرب از ضربات جنبش مقاومت به پالایشگاه و لوله های نفت خبر می دهند و می گویند این امر فقط به ضرر مردم عادی است زیرا آنها را از دسترسی به نفت و بنزین محروم می کند؟

پاسخ: آمریکا امید وار است ازطریق صدور نفت عراق بتواند هزینه سرسام آور نظامی نیروهای اشغالگر را تامین کند. از این لحاظ این بخش از نفت که به منظور صدور به خارج انجام می گیرد مورد حملات جنبش مقاومت واقع می شود. اما فقط این بخش. هرگونه خبر و اطلاعاتی در مورد حملات نظامی به نفت که برای نیاز مردم است، دروغ محض است و حقیقت ندارد. جنبش مقاومت اصولا به سه نهاد حمله می کند. به جز هجوم به بخش نفت برای صدور به خارج، به نیروی نظامی قوای اشغالگر و نیروی رژیم دست نشانده عراق مثل پلیس و ارتش حمله می کند. پر واضح است که قوای اشغالگر و دولت دست نشانده عراق فاقد هرگونه مشروعیتی هستند و بنابر این این حق طبیعی و مشروع جنبش مقاومت عراق است که به آنها بتازد و آنها را تارو مار کند. باید تاکید کنم که جنبش مقاومت در عراق قوی ترین مقاومتی بوده است که امپریالیستها بعد از جنگ هندوچین تجربه کرده اند. تمام طرحهای تجاوزکارانه آمریکا درعراق نقش بر آب شد. جنبش مقاومت از تضادهایی که بین قدرتهای امپریالیستی مانند اتحادیه اروپا و آمریکا وجود دارد بهره می جوید و این امر موجب فضای مناسبی برای گسترش افکارعمومی ضد امپریالیستی و ضد تجاور و اشغال در غرب می گردد. انتخابات اخیری که در آمریکای لاتین مثلا در بولیوی و ونزوئلا صورت گرفته است نشان می دهد که قدرت امپریالیسم در حال تضعیف شدن است .اکنون زمان آن فرا رسیده است که با تشکیل یک جبهه ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی و بسیج تمامی نیروهای مترقی و انقلابی و پیوند این مبارزات در سراسر جهان و با اشکال مختلف مبارزاتی جلوی پیشروی امپریالیسم را بگیریم.

پرسش: وضعیت کردستان و آینده آن را چگونه می بینید؟

پاسخ: در رژیم خودمختار و دست نشانده کردستان عراق بیش از 8000 زندانی سیاسی وجود دارد. نارضایتی نیز در این منطقه که تحت رهبری حزب دمکرات کردستان به رهبری بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی است بسیار گسترده می باشد. در این بخش متاسفانه جنبش مقاومت ضعیف است اما به نفع خلق کرد است که بعد از رهایی عراق از تاسیس دولت جدا گانه و مستقل پرهیز کند. آزادی کل عراق و برابری همه خلقهای عراق درچهارچوب یک عراق دمکراتیک تضمین کننده حقوق خلق کرد نیز می باشد.

پرسش: نیروهای جنبش مقاومت شامل چه گروهها و سازمانهایی هستند؟

پاسخ: نیروی مقاومت عراق دربرگیرنده سه جریان است. 1- ا ئتلاف میهن پرستان عراقی اعم از ملی و کمونیست 2- نیروهای مذهبی 3- افسران سابق ارتش عراق. این آخری نقش قابل توجه ای دراستراتژی مبارزه علیه نیروی اشغالگر بازی می کند. مخرج مشترک این سه نیرو پیکار مشترک و بیرون ریختن قوای اشغالگر از خاک عراق است.

پرسش: بعد چه خواهد شد؟

پاسخ: جنبش مقاومت پس از پیروزی بر قوای اشغالگر با تشکیل یک نهاد موقت به مدت یکسال تدارک انتخابات آزاد و سیستم چند حزبی را با همکاری تمامی نیروهای ضد اشغال می بیند.

پرسش: آیا امکان قدرت گیری مجدد حزب بعث وجود دارد؟

پاسخ: خیر، چنین امکانی بسیار ضعیف است زیرا در درون جنبش مقاومت همه به توافق رسیده اند که با تشکیل یک نهاد موقت و به نمایندگی از تمامی گروهها در طول یک سال انتخابات آزاد را تدارک ببیند. قدرت گیری دوباره حزب بعث واقعبینانه نیست.

پرسش: وضعیت گروههای مارکسیست لننیست در عراق را چگونه می بینید؟ آیا در شرایط کنونی امکان وحدت در یک حزب واحد وجود دارد؟

پاسخ: گروههای چپ متمایل به م- ل شامل چهار گروه می باشد. گروه کادر، گروه مرکزیت کماندو، گروه جنبش کمونیستی دمکراتیک- میهن پرستان عراق و اتحاد خلق. این دو گروه آخر در عراق مبارزه می کنند و دو گروه دیگر در خارج بسر می برند. درشرایط کنونی و با توجه به وضعیت اشغال کشور و تشتتی که وجود دارد تشکیل حزب واحد وظیفه فوری این چهار جریان نیست. وجه مشترک این چهار جریان پیکار مشترک علیه نیروهای اشغالگر و افشای حزب رویزیونیست عراق است. این چهار سازمان فعلا درگیر سازماندهی و بسیج مردم علیه قوای اشغالگر هستند و در آینده کمیته هماهنگی تشکیل خواهد شد تا بر اساس م- ل خط و مشی واحد را تدوین کند. اصولا جنبش کونیستی عراق باید در راس تحولات عراق قرار گیرد لیکن در شرایط کنونی متاسفانه این جنبش پراکنده است. اما دلایل متعدی وجود دارد تا به آینده این جریانات خوش بین باشم. پیکار گروههای م- ل امید وارکننده و آینده روشنی را برای کمونیسم درعراق می بینم.
جا دارد دراینجا عنوان کنم که حزب کارایران(توفان) با مواضع روشنی که بطور مشخص درمورد منطقه و مناقشات اعراب و اسرائیل دارد نزدیکترین جریان بماست.

پرسش: رفیق عزیز، حال که به جریانات انقلابی ومتمایل به م- ل اشاره کرده اید مایلیم قدری درمورد وضعیت "حزب کمونیست عراق"( حزب رویزیونیست عراق) و حزب " کمونیست کارگری عراق" توضیح دهید. اوضاع این دو حزب را چگونه می بینید؟

پاسخ: حزب کمونیست عراق(حزب رویزیونیست عراق) حزبی وابسته به شوروی بود که دردهه 1980 میلادی به امید و آرزوی پیروزی ارتش جمهوری اسلامی روز شماری می کرد. چنین رویائی به واقعیت نپیوست. لیکن این حزب بعد از پایان جنگ ایران و عراق هم با پنتاگون رابطه برقرار نمود و به اشغال عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین توسط امپریالیست آمریکا دل بست. این حزب درکنگره پنجم خود در 1992 واژه لنینیسم را رسما از برنامه خود حذف نمود. البته این امر عجیبی نبود زیرا این حزب بجز دوره ای کوتاه اساسا حزب کمونیستی نبود. این حزب دنباله رو نظرات رویزیونیستی خروشچفیسم شوروی بود و از سیاست آشتی طبقاتی پیروی می کرد. باید بگویم که کلا درکشورهای عربی مبارزه چندانی علیه رویزیونیسم شوروی صورت نگرفت. در 1967 گروهی بنام مرکزیت کماندو تلاش نمود مبارزه مسلحانه ای را علیه رژیم عراق به راه اندازد که این امر توسط کمیته مرکزی حزب رویزیونیست عراق لو رفت و اعضای آن به سازمان امنیت عراق معرفی شدند. "حزب کمونیست عراق" که زمانی بزرگترین حزب سیاسی کشور بود بعد از اشغال عراق و همکاری آن با نیروهای امپریالیستی و در راس آن امپریالیست آمریکا و حکومت دست نشانده بغداد، بشدت ضعیف شد و 98 درصد اعضای خود را از دست داده است. این حزب در عراق فاقد هرگونه اعتبار سیاسی است.
اما در مورد" حزب کمونیست کارگری" عراق پیروان منصور حکمت باید بگویم که این حزب توسط امپریالیسم تاسیس شده و مخارجش از طریق اسرائیل تامین می گردد. این یک حزب کاملا فاسدی است و هدفش ایجاد بی ثباتی و تشتت فکری است. در اوایل اشغال عراق رادیو و تلویزیون عراق بسیار درمورد آنها تبلیغ کرده و توجه خیلی ها را به این گروه جلب نمودند. لیکن بتدریج و گام به گام ماهیت این حزب برملا گردید و اکنون هیچ سر و صدایی از آنها نیست. سیاست ضد عربیسم و هیستری ضد اسلامیسم آنها مشکلات فراوانی در جذب افراد به این حزب بویژه در مناطق خارج ازکردستان گردید. این حزب در گذشته دارای امکانات وسیعی بود و اکنون دیگر خبری از سر وصدای رادیو و تلویزیون آنها نیست.

پرسش: نقش جمهوری اسلامی را درعراق چگونه می بینید؟

پاسخ: ایران در عراق دخالت دارد. ابطهی، دیپلمات نماینده جمهوری اسلامی و مشاور رئیس جمهوری طبق مصاحبه ای اظهار داشته است که آمریکا بدون کمک ایران نمی توانست عراق و افغانستان را اشغال نماید. در 1981 با ابتکار خمینی حزب الدعوه در عراق تشکیل شد و این امر برکسی پنهان نیست. بعد از سال 2003 هئیت های ایرانی چندین بار از بغداد دیدن کردند و آنها منهای نیروهای اشغالگر نخستین جریانی بودند که حتا از " نوار سبز" در بغداد دیدن نمودند. جمهوری اسلامی با توجه به قدرت و امکاناتی که دارد می تواند با آمریکا و نیروهای اشغاگر و دولت دست نشانده وارد مذاکره گردد و تا کنون چندین بار انجام داده است. فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی یکی از اولین دولتهایی بود که دولت دست نشانده عراق را برسمیت شناخت. جمهوری اسلامی نقش خرابکارانه ای علیه جنبش مقاومت درعراق بازی می کند.

پرسش: در پایان، چه کمکی از مردم جهان می طلبید؟

پاسخ: بهترین کمک بین المللی به جنبش مقاومت عراق همبستگی و حمایت معنوی از مبارزات رهایی بخش مردم عراق است. جنبش مقاومت عراق نه به اسلحه نیازمند است و نه به نفرات. ازاین بابت هیچ مشکلی نداریم. ایجاد کمیته های همبستگی با جنبش مقاومت مردم عراق و اعتراض به دولت های خودی که همدست آمریکا و نیروهای اشغالگر هستند، بهترین خدمت به مردم عراق است. پیام ما به پاسیویستهای مخالف قهر مسلحانه این است، حال که از مبارزات قهرآمیز مردم عراق حمایت نمی کنید حد اقل از بخش غیر قهرآمیز آن یعنی موضع گیری علیه اشغال عراق دفاع کنید. آنهایی که ازاین حد اقل نیز اجتناب می کنند در عمل سیاست تفرقه و پشت کردن به پیکار عادلانه جنبش مقاومت عراق را دنبال می کنند و در اینصورت ارزشهای انسانی خود را دست می دهند.

هئیت تحریریه توفان:
با تشکر که مصاحبه با ما را پذیرفتید، برایتان درنبرد علیه اشغالگران امپریالیست پیروزی آرزومندیم.

سامی جواد:
با سپاس فراوان از شما.
30
ژولای
آدرس سایت و آدرس الکترونیکی توفان

www.toufan.org
toufan@toufan.org

اخبار روز پنج شنبه 2 شهریور 1385، 24 اوت 2006

" پانزده سال نوسازی مجدد در طول یک هفته ویران شد. " 

خبرگزاری فرانسه روز سه شنبه 22 اوت 2006 

سخن گوی سازمان UNDP  که یکی از سازمان های وابسته به سازمان ملل می باشند، بر علیه جنایت ها یی که اسرائیل انجام داده است اعتراض نموده است . نماینده آن سازمان اعلام می دارد: " تنها در طول بمباران 15 میلیارد دلار برابر با 11.6 میلیارد یورو خسارت وارد شده است. بر حسب برآورد انجام شده در محل توسط آن سازمان 35.000 آپارتمان و مغازه ویران شده است. تنها برای باز سازی پلها نیاز به 3.6 میلیارد دلار می باشد.

***********

مدارک زنده زیر  که باید که سران رژیم صهیونیستی اسرائیل را به زندان انداخت  و سپس  به پای میز محاکمه آورد

برروی نوشته  کلیک کنید قطعه ویدئوی دیگری را می توانید به بینید. این قطعه در باره جنایت ارتش اسرائیل در لبنان  است  که گزارش سازمان عفو بین المللی می باشد و از تلویزیون آرته بخش خبری پخش شده است. همچنین این قطعه ویدئو را پائین آورده و برای آن که در آرشیونگاه داری کنید.

ترجمه ویدئو: سازمان عفو بیین المللی  در اولین گزارش خود در باره  حمله نظامی اسرائیل به لبنان منتشر نکرد. آن سازمان به جمع آوری اسناد در طول 34 روز جنگ اسرائیل بر علیه لبنان دست زد.

" اسرائیل در بیروت تمام منطقه شهری را ویران کرده و در جنوب لبنان روستاها و جاده ها و نیروگاه های برق را بمباران نموده و جلوگیری از کار سازمان های مدد ها مدد کار پرداخته است. ارتش اسرائیل در هر عمل نظامی قوانین بین المللی که حفظ جان، زندگی مردم غیر نظامی است زیر پا گذاشته و نقص نموده است. "

سازمان عفو بین المللی اسرائیل را متهم می کند، که " اسرائیل عمدا هدف غیر نظامی را که هدف استراتژی نظامی ندارد ، مورد حمله قرار داده است. " ارتش اسرائیل در پاسخ می گوید : " علاوه بر هدفهای نظامی می خواستیم که مردم لبنان را بر علیه حزب الله بشورانیم. این استراتژی موفق نشده است. " 100 نفر جان خودرااز دست داده اند و در ادامه آن سازمان می گوید: " این عملکرداسرائیل وارد کردن  خسارت جنگی نیست ، بلکه اسرائیل در جنگ بر علیه لبنان دست به جنایت زده است... "

گزارشی  از سازمان عفو بین المللی

جانیان جنگی که در رهبری دولت صهیونیستی می باشند، مانند: الهود المرت  و امیر پرس را به پای میز محاکمه به کشانید ، آنها جانیان جنگی می باشند

دگمه راست را بزنید، پنجره باز می شود و می تواند ویدئو را قطع کنید و ویدئو  که در بالا آورده شده است نگاه کنید.

سایت ایرانی ما به هیچ گروه و سازمان وابسته نیست

داريوش همايی
بخش فارسی بی بی سی - واشنگتن منتشر در سایت " پیک ایران"

آمریکا سالیانه سه میلیارد دلار کمک بلاعوض به اسرئیل می دهد. اگر این مبلغ را بین مردم اسرائیل تقسیم می کردند هر سال به هر اسرائیلی پانصد دلار می رسید.
به علاوه، آمریکا متحد اصلی اسرائیل در عرصه بین المللی است و در جنگ اخیر هم حاضر نشد تقاضا برای فشار بر اسرائیل در جهت آتش بس سریع در لبنان را بپذیرد.
بعضی تحلیل گران می گویند علت نزدیکی اسرائیل و آمریکا را باید در قدرتمندی لابی یا مجموعه محافل طرفدار اسرائیل در آمریکا جستجو کرد. نظری که توسط دولت های اسرائیل و آمریکا رد می شود.
اما لابی اسرائیل چگونه عمل می کند و متشکل از چه نهادهایی ست؟ در مطالبی که در باره لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا نوشته شده نام بعضی نهادها مرتب تکرار می شود.
قسمت دوم گزارش راديويی داريوش همايی از واشنگتن را بشنويد
بعضی از آن ها به نحو آشکار سیاسی هستند، مثل "سازمان صهیونیست های آمریکا".
بعضی دانشگاهی و تحقیقاتی هستند، مثل "انستیتوی سیاست خاور نزدیک در واشنگتن" که شماری از تحلیلگران می گویند در لابی اسرائیل نقش نظری ایفا می کند.
در مقالات مختلف از جمله نوشته مایکل مسینگ از نویسندگان نیویورک تایمز از نام شماری از اعضای متنفذ کنگره هم به عنوان بخشی از لابی اسرائیل نام برده می شود.
اما گفته می شود سازمانی که نقش هماهنگی این نهادها و افراد مختلف را بازی می کند و نامش با لابی اسرائیل همخوان شده است ایپک یا "کمیته آمریکایی روابط عمومی اسرائیل" است.
ایپک روی سایت اینترنتی خود می گوید هدفش استحکام بخشیدن هر چه بیشتر به روابط آمریکا و اسرائیل است و صدهزار نفر از اعضایش را آمریکایی هایی تشکیل می دهند که به حساسیت خطراتی که متوجه اسرائیل است آگاهند.
گری سیک، عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا، در مورد ایپک می گوید: "ایپک یک سازمان بسیار بزرگ، متشکل، و موثری است که اغلب نظرات اسرائیلی ها را منعکس می کند اما در بعضی موارد حتی از سیاستی که خود اسرائیل در پیش گرفته افراطی تر بوده است. ایپک به طور اخص روی کنگره و دولت آمریکا متمرکز است. این سازمان ترتیب سفر نمایندگان کنگره آمریکا به اسرائیل و تورهای آن ها در اسرائیل را می دهد، در تماس مستمر با دفاتر اعضای کنگره است و برای افراد خاصی که نامزد نمایندگی در کنگره شده اند فعالیت انتخاباتی می کند، یا علیه نامزد های خاصی فعالیت می کند. نتیجه این شده که بسیاری از نمایندگان در مجالس آمریکا فهمیده اند که مخالفت با ایپک ممکن است در دور بعدی انتخابات برایشان گران تمام شود. به این ترتیب شیوه های ایپک در حمایت از اسرائیل بسیار موفق بوده است."
استیون والت استاد دانشگاه هاروارد هم که مقاله اش در این باره بحث برانگیز شده می گوید تمهیدات ایپک بخصوص در ارتباط با نمایندگان مجالس آمریکا تاکنون بسیار موفق بوده است:
"
اگر شما یک نماینده در کنگره آمریکا هستید و در زمینه مسائل مربوط به اسرائیل نظر خاصی ندارید، ترجیح می دهید زرنگی کنید و از اسرائیل حمایت کنید و وقتی کسی می آید از شما می خواهد به این یا آن مصوبه یا قطعنامه رای بدهید، این کار را بکنید. بخصوص که اگر این کار را نکنید ممکن است عواقب خطرناکی برایتان داشته باشد. اگر شما به عنوان کسی که از اسرائیل حمایت نمی کند مشهور شوید، ممکن است در انتخابات بعدی با دردسر مواجه شوید، مثلا ممکن است پول بیشتری به حساب رقیب انتخاباتی شما سرازیر شود. برای همین بود که ارنست هالینگز، سناتور پیشین، گفت که در مجالس آمریکا شما نمی توانید در قبال اسرائیل سیاستی متفاوت با سیاستی که ایپک به شما می دهد اتخاذ کنید."
اما آلن درشویتز از حقوقدانان مشهور آمریکا و استاد دانشگاه هاروارد با این نظر مخالف است. او می گوید مخالفان لابی اسرائیل در آمریکا سعی می کنند شیوه های این لابی را غیرقانونی جلوه دهند.
"
این اظهارات بی پایه است. ایپک قانون را رعایت می کند و از همان شیوه هایی استفاده می کند که هر لابی دیگری استفاده می کند. سازمانی که برای بازنشسته ها در آمریکا فعالیت می کند یا انجمن معلمان آمریکا همین تمهیدات را به کار می گیرند، آن ها منافع اعضا و طرفداران خود را به طرق مختلف ارتقاء می دهند و با مخالفان خود مخالفت می کنند. این همان چیزی ست که باید در یک دمکراسی انجام بگیرد."
این اعضا و طرفداران ایپک که مورد اشاره آلن درشویتز هستند، چه کسانی اند؟ سازمان هایی که از سیاست های اسرائیل در آمریکا حمایت می کنند اغلب خود را یهودی یا متشکل از یهودیان معرفی می کنند.
اما جان مرشایمر استاد دانشگاه در شیکاگو معتقد است که بیشتر این چهره ها یا سازمان ها، غیرمذهبی هستند و حمایتشان از اسرائیل به دلایل غیرمذهبی است.
او به عنوان مثال از نومحافظه کاران در دستگاه دولتی آمریکا نام می برد: "در مجموع نو محافظه کاران افرادی غیرمذهبی هستند. تلاش های آن ها در حمایت از اسرائیل و هر چه بیشتر نزدیک کردن آمریکا و اسرائیل ربطی به دیدگاه های مذهبی ندارد."
استیون والت هم با این نظر موافق است. او می گوید در مقاله خود در این باره هیچگاه از عنوان لابی یهودی استفاده نکرده است چرا که در اغلب موارد آرا اکثریت یهودیان آمریکا با آرا لابی اسرائیل متفاوت است.
به عنوان مثال او می گوید: "یک نظرسنجی عمومی پیش از جنگ عراق مشخص کرد که به نسبت جمعیت عمومی آمریکا، در واقع حمایت از جنگ در میان یهودی های آمریکا کمتر است. حال آنکه لابی اسرائیل حامی جنگ عراق بود. به این ترتیب لابی اسرائیل نوعی ائتلاف است از مجموعه سازمان هایی که مواضعی اتخاذ می کنند که ممکن است از نظر اکثریت یهودی ها افراطی به نظر برسد."
در گزارش آینده که آخرین بخش از این سلسله است به نقش سازمان های مسیحی و کلیساهای آمریکا در لابی طرفدار اسرائیل خواهیم پرداخت.
--------------------------------------------------------------------------------

توضیح: گفته های جان مرشایمر و استیون والت از مصاحبه آنان با شبکه خبری سی اسپن وابسته به کنگره آمریکا برداشته شده است. آدرس این شبکه:
http://www.c-span.org/

مقاله مرشایمر و والت در نشریه "بررسی کتاب لندن" در انتقاد از لابی اسرائیل
http://www.lrb.co.uk/v28/n06/mear01_.html

مقاله آلن درشویتز از منتقدان اصلی مرشایر و والت. او معتقد است لابی اسرائیل از ابزارهای دمکراسی خوب استفاده می کند و می پرسد آیا این یک گناه است؟
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Israel_Lobby_and_U.S._Foreign_Policy

مقاله مایکل مسینگ از نویسندگان نیویورک تایمزکه به بحث مربوط به لابی اسرائیل در آمریکا دامن زد.
http://www.nybooks.com/articles/19062

آدرس اینتر نتی "کمیته آمریکایی روابط عمومی اسرائیل" موسوم به ایپک
http://www.aipac.org/

مدت 15 روز دیگر تمدید کرد. از سوی دیگر، جمعیت انصار السجین استان سلفیت ضمن تاکید بر لزوم اهتمام و توجه محافل داخلی و بین المللی به مسئله اسیران فلسطینی خواستار کمک به خانواده های این اسیران شد. این جمعیت همچنین خواستار آزادی اسیران نوجوان جهت ادامه تحصیلشان شد.

لازم به ذکر است که 2400 اسیر فلسطینی از روز سه شنبه در اعتراض به اقدام اهانت آمیز زندانبانان صهیونیست به خانواده هایشان دست به اعتصاب غذا زدند.

شهریورماه

 

 معرفی ساید و ما چه می خواهیم

  ما به هیچ گروه و دسته سیاسی وابسته نیستیم 

 از نفی استالین تا نفی مارکس

توطئه بزرگ به زبان  آلمانی Die Grosse Verschwoerung

آموزشهایی از انقلاب اکتبر

مختصری از تاریخ حزب بلشویک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنان

 

 

 

قطعنامه کنگره سوم حزب کار

ایران (توفان) پیرامون برخورد حزب ما به مسئله ملی در ایران

 دیکتاتوری پرولتاریا و بررسی " آزادی های بی قید و شرط "-پیرامون مبانی سوسیالیسم علمی-21

تظاهرات وسیع کارگران شیشه میرال

اعتصاب عمومی در کردستان با موفقیت انجام شد: مبارزه ادامه دارد-حزب کمونیست ایران (م ل م)

دستان بلر و بوش بیشتراز بمب گذاران لندن به خون آلوده است -  گالووگه نماینده پارلمان انگلستان

 اصولیت انقلابی و  انقلابی نمایی    غیر اصولی- حزب کار ایران (توفان)

«غیرخودی ها» در ستایش گنجی و گنجی در ستایش « خودی ها»- حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست- مائو ئیست)

 

 

 

.