iranima@hotmail.com

 

جنبش دانشجویی در داخل کشور

کودکان


بزرگش نخوانند اهل خرد    که نام بزرگان را به زشتی برد - یاداشتی پیرامون ضد انقلابیون ترتسکیست - بهمن ادیب 


به مناسبت هیجدهمین سال کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی به دست جمهوری اسلامی ایران - کمیته میز کتاب آمستردام


مرگ یک چاقوکش درباری-حزب کار ایران (توفان)


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت چهارم) - بهمن ادیب


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت سوم) - بهمن ادیب


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت دوم) -بهمن ادیب


شکست مفتضحانه اسرائیل در لبنان- حزب کار ایران (توفان)


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت اول) -بهمن ادیب


همدلی و همزبانی " حزب کمونیست کارگری" با بوش ، بلر ، المرت و رسانه های امپریالیستی - صهیونیستی- بهمن ادیب


گزارشی از سخنرانی نماینده حزب کار ایران در اردوی بین المللی جوانان ضد فاشیست و ضد امپریالیست در دانمارک


توفان 77 شماره ویژه به مناسبت  صدمین سالگرد  انقلاب مشروطه ایران - حزب کار ایران (توفان)


به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران، تقدیم به خوانندگان سایت ایرانیما می شود- تهیه و تنظیم از شیردل


قتل زندانی سیاسی، اکبر محمدی  لکه لنگی بر دفتر جنایت  جمهوری تبهکار اسلامی  است - حزب کار ایران


دفاع سخیفانه حزب کمونیست کارگری  از جنایات صهیونیست های اسرائیلی - بهمن ادیب-

بهمن ادیب  بار  د یگر  همدستی قلم بدست داران حزب کمونیست کارگری و مخصوصا علی جوادی را با اسرائیل صهیونیست رسوا کرد . مقاله ای خواندنی و آموزشی   


دفاع از مردم فلسطین، دفاع از انسانهای تحت ستم است-بهمن ادیب- بهمن ادیب ، یکی از بزرگان تحلیل گر که نقد های او ، بگونه لنین کبیر ، دشمنان مارکسیسم را که در لباس مارکسیسم پنهان شده اند افشاء میکنند. یکی از آن دشمنان علی جوادی می باشد که دشمن  مردم فلسطین است. نقد او را خود بخوانید و قضاوت کنید.


توفان 76 منتشر شد


متن سخنرانی  رفیق شیردل در میتینگ 12 ژولای 2006  در ساعت 17 بعد ازظهر در محل شهر دیسبورگ آلمان Koenigstr , Lebensretterbrunnen


در انتخابات شورای اسلامی کار شرکت نمی کنیم- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه


18 تیر، روز خیزش شکوهمند دانشجویان علیه ارتجاع جمهوری اسلامی گرامی باد - حزب کار ایران (توفان)


بیان نامه هماهنگی  مبارزه ضد امپریالیستی در خاورمیانه

حزب مائوئیستی کمونیستی ترکیه (منطقه کردستان)- حزب کمونیست ترکیه ( جرقه)- حزب مارکسیست - لنینیست ترکیه (منطقه کردستان)- جبهة دموکراتیک برای رهایی فلسطین- جبهة خلق برای رهایی فلسطین -حزب کار ایران (توفان)- نشست عربی برلین


تجاوز اسرائيل ‌ محك قدرت نظامی ايران ؟م - راد


تهاجم وحشیانه ارتش متجاوز صهیونیستی به نوار غزه را بشدت محکوم می کنیم - حزب کار ایران (توفان)


دهقانان ما برگهای "کوکا" را جویده و خواهان اخراج یانکی از بولیوی می باشند.- شیردل


گزارش سوم-دسیسه صهیونیسم بر ضد تیم ملی فوتبال ایران ادامه دارد- حزب کار ایران (توفان)


از ما گفتن و از شما نشنیدن " تب فوتبال" تب خطرناکی است !!   شیردل


گزارشی از دسیسه صهیونیستها بر ضد تیم ملی فوتبال ایران- حزب کار ایران


سرکوب وحشیانه و فاشیستی تجمع زنان در میدان هفت تیر را به شدت محکوم می کنیم- حزب کار ایران (توفان)دسیسه صهیونیستها علیه فوتبال ایران در مسابقات جهانی فوتبال در شهر نورنبرگ- حزب کارایران (توفان)


توفان 75 منتشر شد


حمایت از مبارزه مردم در آذربایجان مکمل مبارزه بر ضد دامن زدن به "نفرت ملی" است- ازتوفان


تظاهرات عظیم مردم تبریز علیه جمهوری نفاق افکن و سرگوبگر اسلامی- حزب کار ایران (توفان)


هشدار می دهیم، خطر آمریکا و جنگ را جدی بگیرید!- ناصرزرفشان


بیانیه نشست سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب کار ایران (توفان) بعد از کنگره ی سوم - خطر تجاوز نظامی به ایران و ضرورت تقویت جنبش صلح


بوش تروریستی است که مرتکب نسل کشی شده ...تنی بلر همدست هیتلر است-رئیس جمهور و نزوئلا


 جستجوی فرشته عدالت-سندیکای شرکت واحد


توفان 74 را به خوانید


استالین پرچم است و مجددا بپا می خیزد-حزب کار ایران (توفان)


استثمار مضاعف دختران كار- سیمین مرعشی


برخیز ای داغ لعنت خورده!

شیردل


نكته هايي براي بالا بردن سرعت ويندوز-برای رفقای ایران


آموزش نصب ویندوز XP برای رفقای ایران


تجمع کارگری ـ دانشجویی برای حمایت از کارگران


عکسهای گرد همایی کارگران..


مشکل بوت کردن کامپیوتر (اجرا نشدن برنامه "ویندوز ایکسپی")- کار خدماتی


فرخنده باد اول ماه مه-حزب کار ایران(توفان)


برضد تهدیدات بربرمنشانه امپریالیستها و کشتار مردم ایران بپاخیزیم - حزب کار ایران (توفان)


بیاد شاملو


توفان شماره 73 منتشر شد


به قربانیان ماشین عظیم تبلیغات عوامفریبانه امپریالیستها-منتخب از توفان -حزب کار ایران


بحران هسته ای و چپ بی وظیفه- اسکندر نویدی


دلیل تراشی مسخره برای توجیح  خیانت ملی- حزب کار ایران (توفان)


بوی کباب به مشام دریوزگان سیاسی رسیده است- حزب کار ایران(توفان)


" ملی " از منظر آموزگاران پرولتاریا- بهمن ادیب


 آیا میهن پرستی کمونیستی در تناقض با انترناسیونالیسم پرولتری است ؟-بهمن ادیب


ملتی که به ملت دیگر ستم می کند خودش آزاد نیست-بهمن ادیب


بررسی تاریخ انقلاب اکتبر ، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوریکه امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند-بهمن ادیب


اپوزیسیون ترتسکیستی در گذشته و حال

حزب کار ایران (توفان)


نوروزتان فرخنده و پیروزباد- شادباش نوروزی حزب کارایران(توفان) به مردم ایران


دفاع از صهیونیسم و امپریالیسم ننگ است - هما ازلی پور اسفند 84


جلوگیری از شهید پروری و "مرده خوری " در دانشگاه شریف - شیردل


توفان 72 منتشر شد

خلقهای ایران را نمی توان با تهدید اتمی به تسلیم واداشت


باید با زور ، زورگویی را پاسخ گفت- ساید ایرانی ما

 تسلط بر جهان بینی لنینیسم  بپای تحیل انقلابی و واقعبینانه مسائل بین المللی نشست- این تحللیل را حزب کمونیست چین و حزب کار آلبانی  بر سر مسئله جنگ و صلح و داشتن بمب اتمی در مقابل رویزیونیستها - سوسیال- پاسیفیست ها و تمام خائنین مرتد و تسلیم طلب  داشته اند. این مرتدین مانند حزب کمونیست کارگری ستون پنجم امپریالیسم آمریکا در پشت  جبهه مشترک خلقهای   ایران  و جهان می باشند و خلقها در پیکار مشترک  بر علیه امپریالیسم آمریکا و دیگر امپریالیستها نبرد سختی راادامه می دهند. نه تهدیدات اتمی ، نه حمله و اشغال نظامی نمی تواند اراده پولادین آنان را در مبارزه به حق درهم شکند. عراق گورستان امپریالیسم آمریکا است. - داشتن بمب اتمی حق اجتناب ناپذیر هر کشور است و تا خلع سلاح اتمی به صورت کامل برای امریکا، اروپا و دیگر کشورها انجام نگیرد این حق هر کشور دیگری مانند ایران است به این سلاح مجهز گردد.


از"کارزار زنان علیه کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی " حمایت می کنیم- حزب کار ایران (توفان)


فرخنده باد هشتم مارس روز همبستگی زنان جهان!

حزب کار ایران( توفان) به مناسبت 17 اسفند روز زن


تفرقه بیانداز و حکومت کن - جوخه های مرگ نگروپنته در عراق فعال می شوند

حزب کار ایران (توفان)


علیه لیبرالیسم - مائو سه تنگ


حقیقت 26 از چاپ خارج شد

حقیقت نشریه ای انقلابی و یکی  ارگانهایی است که در اشاعه اندیشه رفیق کبیر مائو سه تنگ در ایران تلاش می نماید و ما شورای تحریریه  سایت ایرانی ما بزرگ میداریم کارهای پرافتخار و انقلابی مائو سه تنگ را و مبراء از هرگونه اپورتونیسم خورده بورژوازی  و سکتاریسم از اندیشه او دفاع کنیم


توفان 71 منتشر شد


امپریالیسم و حکمتیسم همدستان امپریالیسم و استعمار در عراق- حزب کار ایران (توفان)


نظام مردم کشی ،  نظام تجارت برای آدمکشی یعنی نظام پزشگی جمهوری اسلامی-شیردل 


همه و همه در کار کمک مالی باهمت عالی شرکت کنیم


نامه کنفدراسيون اتحاديه های آزاد کارگری برای آزادی آقای منصور اسانلو


اوج گیری مبارزات کارگری و مباحث درون جنبش - حزب کمونیست ایران (م ل م)


فراخوان دفتر خارجی حزب کار ایران (توفان) به احزاب برادر و سازمانهای انقلابی و مترقی در رابطه با دستگیری اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران


دو نوع برخورد متفاوت-مقاله برگزیده ای از توفان آینده  که در راه است!


از اعتصاب بر حق رانند گان    رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی حمایت می کنیم- حزب کار ایران (توفان)


بتاز ای پر ثمر توفان

اپوزیسیون ترتسکی در گشت و گزار_ از حزب کار ایران(توفان)


معرفی یک کتاب - از حزب کمونیست مارکسیست - لنینیست- مائوئیست


ساماندهی جهانی شکنجه و نقض گسترده و فاحش حقوق بشر توسط امپریالیسم- حزب کار ایران(توفان)


توفان 69 منتشر شده و مثل همیشه خواندنی و مخصوصا آموزنده


اطلاعیه حزب کار ایران (توفان) به مناسبت روز شانزده آذر


حقیقت منتشر شد


باز هم بلای زمینی، این بار در حوالی جزیره قشم -اطلاعیه حزب کارایران (توفان)


به دفاع از فعالین کارگری برخیزیم !- حزب کمونیست ایران م-ل-م


پیرامون احکام بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی و دستگیرشدگان روز کارگر- اطلاعیه- توفان


توفان 68 منتشر شد


جشن انقلاب اکتبر با موفقیت برگزار شد


رنگ سیاه رنگ جمهوری اسلامی است  و پیام ما به دانش آموزان و دانشجویان


قاتلین واقعی سران جمهوری اسلامی می باشند که باید به  پای میزمحاکمه کشیده شوند و به سخترین مجازات محکوم گردند.


وضعیت اعدام در ایران و اسامی جان گرفته شدگان


نمایش چهره ی واقعی زندگی  میلیون ها انسان در حاشیه تهران


اگر سجایای انسانی ثمره محیط است، پس باید محیط را انسانی کرد.


پایان افسانه منصور حکمت- از سربلند


گفتگو با بهمن ادیب فعال سیاسی و صاحب نظر در مسائل کارگری-گزارشگران


تریبونی برای کشورهای جنوب- لموند دیپلماسی-سپتامبر2005 و مختصر توضیح ما


وضعیت کارگران و خطر انحراف سندیکالیستی و آنارشیستی -توفان ارگان حزب کار ایران


گروه خبری ایرانی ما از آمریکا و انگلستان گزارش می دهد  صفحه و یژه


پیرامون مبانی سوسیلیسم علمی  (20) دکتاتوری پرولتاریا و آزادیهای بی قید وشرط


یک میلیارد دلار از خزانه  وزارت دفاع عراق به یغما رفته است!- از روزنامه  ايند يپندنت


آیا ما را  شریک شادی می دانید؟- گروه خبری ایرانی ما


سانحه مجدد انفجار معدن "باب نیرو" و کشته شدن 11 کارگر دیگر-اتحاد نیروهای انقلابی و کمونیست


کارگران قربانی نفع ‌پرستی سرمايه‌داران- حزب رنجبران ایران


چرا کارگران "بابنیرو" جان خود را باید از دست دهند؟ و چه کسانی مسئول چنین فاجعه خواهند بود؟- گروه خبری ایرانی ما


مرگ 11 کارگر معدن زغال سنگ " باب نیرو" گروه خبری- "ایرانی ما"


حقیقت 24 منتشر شد


كنفرانس بين المللی  در دفاع از مقاومت عراق


توفان 66 منتشر شد


ضرورت دولت دیکتاتوری پرولتاریا و مقوله اعدام -بحثی پیرامون مبانی پایه ای سوسیالیسم علمی (19) - بهمن ادیب متفکر مارکسیست


حزب و شوراهای کارگری- رابطه این دو پدیده بایکدیگر و نقش خرابکارانه ترتسکیستها و اکونومیستها در آن-بهمن ادیب


راه عقلانی لنینیسم یا ترتسکیسم ؟ - بهمن ادیب


نکاتی پیرامون انقلاب سوسیالیستی در یک کشور-بهمن ادیب


دلاوران جاودان ما، شراره باران اخگران ما، لاله های سرخ در خاوران ما


اعتقاد به معجزه «توفان» ما و توفان «کاترینا» حزب کار ایران (توفان)


افسانه " استالینیسم "   (7) از نفی استالین تا نفی مارکس   - دو سند از توفان


سلسله مقالاتی از رفیق بهمن ادیب- در هفته های آینده کار آوردن مقالات تکمیل می شود


به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی شهریور 67 -مردم ایران برای محاکمه کشیدن مسبین این فاجعه بیتابی می کنند

حزب کار ایران (توفان)


کردستان همچنان میجنگد-حزب کار ایران (توفان)


یادآوری شالگرد یک جنایت هولناک ضد بشری-حزب کار ایران (توفان)


جانی و آدمکش در مقام وزارت - از اسد مذنبی


نامه سوم مریم اخضرپور، همسر برهان دیوارگر از فعالین کارگری که در جریان حوادث کردستان بازداشت شده . در پایان نامه مریم احضر پور، نامه خواهر و مادر او که  به سازمانهای مدافع حقوق بشر نامه نوشته اند آورده شده است.


مقالات روزنامه های گاردين، لوموند و واشنگتون پست در باره  تهديد نظامی  آمریکا علیه ایران


بیانه در مورد انتصاب احمدی نژاد- گزینش بر سر چه بود؟ ریاست جمهوری یا مشروعیت-از توفان مرداد84 -مروری دیگر برای خواندن یک تحلیل درست --ساید ایرانی ما)


کابینه احمدی نژاد
باز گشت باند فلاحيان ـ سعيد امامی ـ حسين شريعتمداری
-
بهروز خلیق


کودک هشت ساله ام پدرش را ميخواهد!


نيوزويك: تهديد آمريكا عليه ايران توخالي است-پیک ایران، 12 مرداد 84


درسهائی از مبارزات درخشان مردم کردستان-حزب کارایران(توفان) هیجده مرداد هشتادوچهار

اورانیوم خوب بی خطر و اورانیوم شرّ پر خطر-حزب کارایران(توفان) نوزده مرداد هشتادوچهار


انقلاب مشروطیت  و درسهای آن- به مناسبت  سالگرد آن انقلاب  که بیداری آسیا نامیده شده است.


من خواهان آزادی فوری همسرم، برهان دیوارگر هستم


آنچه را جدیدا از توفان خواهید خواند- توفان ارگان حزب کار ایران است


سیروس ناصری افشاء می شود


        اطلاعیه

تا به شورش نکشد کار به سامان نرسد

حزب کار ایران (توفان)


اخبارکردستان -هر لحظه از گزارش می شود - مرکزخبری کومله- حکا و دیگر مراکز خبری


فراخوان کمیته مرکزی کومله برای اعتصاب عمومی در کردستان- کومه له


سندیکای پروژه ای، میراث انقلابی- برهان


این سری مقاله در  ستاره سرخ  ارگان حزب کمونیست آلمان مارکسیست - لنینیست به قلم رفیق شــیردل به تحریر درآمده ، چاپ و منتشرشد.


آنچه را در توفان 65 خواهید خواند


کارل مارکس به عنوان بزرگترین فیلسوف انتخاب شد- گروه خبری ایرانی ماه-25.07.005


خلقی به پا می خیزد-اخبار مفصل از مهاباد و کردستان- گروه خبری ایرانی ما


اطلاعیه - به مناسبت قتل شوانه قادری در مهاباد- ننگ و نفرت بر جلادان جمهوری اسلامی باد ! -حزب کارایران توفان


فراخوان عمومی جهت جمع آوری کمک مالی و بازگشت به کار
از طرف مسئول تبلیغات و اطلاع رسانی سندیکای شرکت واحد تهران


ضرب و شتم کارگران  توسط چماقدارن رئیس جمهور احمدی نژاد - تهیه گزارش گروه خبری ایرانی ما  -چهار شنبه  1384.04.22


کارگران ایران خودرو در بیست و پنجم تیر علیه عدم افزایش دستمزد ها و عدم اجرای بازنشستگی کارگران اعتراص  خواهند کرد


مقاومت و اعتراض مردم شهر مهاباد همچنان ادامه دارد


گروه G8 و ترور در لندن

م. راد


در باره گروه 8 کشور

م. راد


هیجده تیر، روز قیام با شکوه دانشجویان علیه استبداد و خفقان گرامی باد!.حزب کار ایران(توفان)


آکسیون و تظاهرات وسیعی بر علیه رهبران گروه 8 کشور در اسکاتلند

گروه  گزارشگر ساید ایرانی ما از از ادین برو


ورود  بوش به دانمارک مورد اعتراض بخش وسیعی از مردم دانمارک واقع شد

گزارشگر ساید ایرانی ما از کوپنهاگ دانمارک گزارش می دهد.  


ادامه ی اعتصاب در ايران خودرو ديزل


پیام همبستگی حزب کار ایران (توفان) به رفقای تحصن کننده در استکهلم


بیانیه در مورد انتصاب محمود احمدی نژاد-گزینش بر سر چه بود؟ ریاست جمهوری یا مشروعیت رژیم

حزب کار ایران (توفان)


دست پنهان خامنه ای در تقلبات انتخاباتی آزاد است حزب کار ایران (توفان)


زرفشان باید آزاد گردد


توجه- توجه-توجه-کلیک کنید حمایت فوری و همبستکی انقلابی  ضروریست


 

 

|معرفی  | اخبار |رسانه ها |  تفسیر سیاسی  |  مقا لات   احزاب  | جامعه  |زنان| کامپیوتر |  کتابخانه  |سوسیالیسم| پیوند| زبان دیگر | آزادی  برای فعالیت سیاسی و نظامی حزب الله لبنان و سرنگونی برای رژیم  جمهوری اسلامی ایران   

iranima@hotmail.com


 در امر مبارزه پیروز باشید- منصور اسانلو موقتا آزادشد ولی برای رسیدن به خواستهای کارگزان شرکت واحد مبارزه ادامه دارد مبارزه آنان بخشی از مبارزه دموکراتیک مردم ایران است.

سایت اختصاصی ما برای بهمن ادیب

 مجموعه مقالات بهمن ادیب را مطالعه نمائید

 

 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
 
 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
 

06.09.2006 06:22 

اخبار روز سه شنبه  14 شهریور 1385، 5 سپتامبر2006

مخالفت مردم ترکیه با اعزام سربازان آن کشور به لبنان

آنکارا- آسوشیدت پرس - سه شنبه 16:41

بیش از 10 هزار نفر از مردم ترکیه  امروز سه شنبه در مقابل پارلمان آنکشور دست به تظاهرات زدند. صد ها پلیس درمقابل پارلمان صف کشیده اند. در مجلس نمایندگان در حال تصمیم گرفتن هستد که آیا دولت ترکیه ارتش آنکشور را به لبنان اعزام دارد و یا نه؟

یک گروه از تظاهرکنندگان شعار می دادند : که "  به جای  سربازان ما ، نمایندگان مجلس را به فرستید به لبنان " و همچنین شعار می دادند " مانمی خواهیم سرباز اسرائیل و آمریکا باشیم. " در هنگام تظاهرات 7 جوان ترک دستگیر شدند.

در هنگامی که تظاهرات در بیرون در حال ادامه بود ، " رسب نایپ اردولان " در حال تبلیغ برای ارسال نیروهای ترکی بود.

حزب رفاه ترکیه در پارلمان اکثریت آرا را دارا می باشد و از این طریق طرح فرستادن سربازهای آنکشور تصویب خواهد شد و فرستاده می شوند. قرار است ترکیه هزار سرباز به لبنان به فرستد.

کشور ترکیه عضو پیمان اتلنتیک شمالی ( ناتو ) می باشد و بعد از آمریکا بزرگترین تعداد نیروها را در مناطق مختلف در افغانستان ، " بوزنیا - کرزوکوونیا " و " کوسوو مستقر کرده است.

150 روز امروز سه شنبه   کارگران " ایران الکترنیک "  در مقابل ساختمان مرکزی وزارت صنایع و معادن  در تهران جمع شده  خوهان استخدام مجدد 540 همکار خود می باشند

برای بار اول نیست که کارگران " ایران  الکترونیک "  برای بدست آوردن خواستهای خود دست به اعتراض می زنند..

 " کارگران شرکت تعطیل شده الکتریک رشت که مد تها است بلاتکلیفند و شدیدا به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار دارند ، روز های متوالی در محل تعاونی کارخانه رشت جمع می شوند و تا به حال چندین مجمع عمومی تشکیل داده اند. نمایندگان آنها بارها با مسئولین دولتی پای میز مذاکره نشسته اند و هر راه قانونی واداری که به نظرشان می رسیده را طی کرده اند. اما در نهایت پس از مدتها ی طولانی در مجامع عمومی خود به این نتیجه رسیدند که مسئولین فقط به آنها دروغ می گویند و وعده هایی میدهند که به آنها پایبند نیستند. در نتیجه هیچ راهی بجز اقدامات عملی خودشان نماند و در این رابطه روز سه شنبه مورخ 29 / 9 / 84 از محل تعاونی کارخانه (جنب پارک شهر ) اقد ام به راهپیمایی به سمت استانداری کردند. کارگران که حدود 350 نفر بودند با شعارهای: "مشکل ما کارگران شورای شهر، شهرداری" – "سرمایه از روز ازل نبوده سرمایه دار حق ما رو ربوده" _ " قبه جنایت میکند استان حمایت میکند" _ "میجنگیم می میریم حق خود را میگیریم" – " دزد زباله های شهر تهران برای غارت آمده به گیلان" _ "مسئولین مسئولین حرف بس است عمل کنید" و شعارهایی از این قبیل صدایشان را بگوش مردم رساندند. در میدان شهرد اری (مرکز شهر) عده زیادی از مردم با تجمع پیرامون آنها با کارگران اظهار همدردی کردند. کارگران پس از رسیدن به استانداری ضمن اخلال در عبور و مرور، تجمع کردند و خواهان رسیدگی به وضعیتشان شد ند. چند تن از مسئولین استانداری از جمله آخوند زاده به آنها وعده دادند که به سرعت به کارشان رسیدگی خواهند کرد و از کارگران خواستند که متفرق شوند. کارگران که از این قبیل وعده ها زیاد شنیده اند حاضر نشدند محل را ترک کنند و تمام روز را آنجا ماندند و شعار می دادند. روز بعد 30 / 9 /84 مجددا کارگران اقدام به راهپیمایی از محل تعا ونی تا استانداری کردند و همان شعارها را تکرار کردند. اینبار نیز نیروهای انتظامی محل را محاصره کرده و کارگران را زیر نظر داشتند. آنروز نیز وعده هایی به آنها داده شد که هیچ ارزشی نداشت. تجمع کارگران در روز های بعد هم ادامه داشت، اما مسئولین استانداری در این روزها حتی از دادن وعده نیز صرف نظر کردند تا بدین وسیله کارگران را خسته و نا امید کنند. کارگران که حمایت عملی استانداری از قبه را میدیدند ، و از سوی دیگر فشار اقتصادی و بیکاری طولانی جانشان را به لب رسانده است، در روز شنبه 5 / 10 /84 در همان محل تجمع مقابل استانداری به بحث جهت اقدام دیگری یعنی بستن خیابان کردند. نمایندگان آنها مخالف این کار بودند اما کارگران در نهایت به این کار اقدام کردند و عملا خیابان را بستند. که در همان حال نیروهای انتظامی به کارگران یورش بردند تا آنها را متفرق کنند و با باتوم به کارگران حمله کردند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند که در همین حین کارگران برای دفاع از خود با نیروهای انتظامی درگیر شد ند. نیروهای انتظامی که از حمله متقابل کارگران به هراس افتادند صحنه را ترک و به داخل استانداری رفتند و از کارگران فاصله گرفتند. کارگران نیز که بشدت خشمگین بود ند مشکلات و مسائل خود را با مردم در میان میگذاشتند تا آنها بدانند که چگونه دستگاه عریض و طویل دولتی در حمایت از سرمایه داران حق وحقوق آنها را پایمال میکنند. اعتراضات کارگران برای دریافت حقوق و مطالباتشان همچنان ادامه دارد و قرار است که کارگران تا رسیدن به مطالبات و حقوق حقه خویش به تجمع و اعتراضات خویش ادامه دهند. طی چند سال گذشته پیرو سیاست خصوصی سازی تعداد زیادی از کارخانه های ایران و بویژه در منطقه گیلان تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند و کارگران بسیاری بیکار و بلا تکلیف شد ند ما کارگران باید بدانیم که تنها با اتحاد و مبارزه یک پارچه ی خویش و پیوستن آن مبارزات به یکدیگر می توان به حقوق حقه ی خویش نائل آییم. "

- روز شنبه 26 اردیبهشت ماه در مقابل شهرداری برای رسیدن به خواست های دست به اعتراض زدند.

- یکشنبه اول مرداد ماه ، از محل کارخانه تا مصلی رفته و مردم رشت به حمایت از آنان پرداختند

- روز شنبه 14 مرداد در مقابل تعاونی جمع گردیده و خواست های خود را بیان نمودند.

اخراج کارگران و تعطیل کارخانه های صنعتی و تولیدی استان گیلان هم چنان ادامه دارد و 7 هزار کارگر به صفوف بیکاران اضافه شده و حقوق عقب افتاده آنان پرداخت نشده است.                                                                                       گزارش از سایت ایرانی ما

وزیر صهیونیستی رژیم تل آویل می گوید: بمباران هوایی بر علیه ایران غیر قابل اجتناب هست ،یا

تهدید مجدد ایران توسط  رژیم صهیونیستی اسرائیل  

بر طبق کاوش ما در مطبوعات کشورهای اروپایی و آمریکایی بنا بر گزارش یکب از رفقای سایت ایرانی ما : در  روزنامه " تورینگر آلگماینه " که  صبح روز سه شنبه  منتشر شد، چنین آورده شده است. " یک حمله نظامی بر علیه ایران طبق نظر وزیر اسرائیلی " جکوب اردی " عیر قابل اجتناب است. این تصمیم در دوران رئیس جمهوری جرج دبلیو بوش انجام خواهد گرفت.  یک عملیات محدود نظامی  که بخشی از برنامه اتمی ایران را از میان خواهد برداشت."

 مسئول هماهنگی دولت و مجلس اسرائیل می گوید.: " آمریکا باید  مشکل را توسط امکانات قدرت خود  حل کند.

رهبری ایران  هم تصمیم خود را از  استفاده  قدرت نظامی و سلاح - نفت استفاده قرار داده و راه دیگری نمی ماند.آمریکایی ها وقت زیادی ندارند تا دوران انتخابات ریاست جمهوری دیگری منتظر بمانند. هر چه زودتر جرج دبلیو بوش رهبری فرمان حمله را شروع کند ، بهتر است. "

رؤسای سیاسی 5 قدرت حق وتو دار در شورای امنیت در روز پنج شنبه در باره دعوای اتمی با ایران در شهر برلین در آلمان دور هم جمع خواهند شد.

 وکیل وزارت خارجه کشورهای اتحادیه اروپا یی که " جویر سولانا " می باشد ، در یکی از کشورهای اروپایی با مسئول مذاکره اتمی ایران علی لاریجانی  مذاکره خواهند پرداخت.

 

اخبار روز دوشنبه  13 شهریور 1385، 4 سپتامبر 2006

کارگران " ایران خودرو " اعتصاب کذدند

مجاهدین افغانی شهر نوسد را در جنوب افغانستان مورد حمله قرار دادند

یک هواپیمای هلندی در افغانستان سرنگون شد

دیدار از ونزوئلا

نویسنده : دلیا .دی .اگوئیلار از فیلیپین - منبع : پولتیکال افیرز - از مجله انلاین بولاتلات ،منتشره در فیلیپین

اول سپتامبر  روزی سیاه و تاریک در تاریخ بشریت است - شیردل

روز اول سپتامبر  سالگرد روزی است  که ارتش نازی آلمان حمله اعلام نشده  نظامی را به خاک کشور لهستان شروع نمود.  اول سپتامبر سال 1939 آغاز جنگ جهانی دوم می باشد. در طول  6 سال جنگ چهره جهان را تغیر داده شد. حاصل آن جنگ جهانی ،   65 میلیون  کشته بود و بزرگترین بها را برای آزادی بشریت از یوغ فاشیسم کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به رهبری ژنرال استالین پرداخته شد و کشور شوراها فاتح جنگ در نبرد بر علیه ارتش نازی گشت و  شهر برلین پایتخت آلمان را فتح و به دستگیری رهبران نازی پرداخت. 27 میلیون مردم اتحاد جماهیر شوروی در جنگ دفاع میهنی جان باختند  و امروز در شهر برلین مجسمه تانکهای روسی را که سمبل آزاد شدن آلمان از یوغ نازی های آلمانی هست ، در محلی برای به خاطر آوردن بربریت نازیها ورفتار ضد انسانی آنها در داخل کشور آلمان و کشور گشایی در جهان ، قرار داده اند

جنگ دوم جهانی  نه تنها باعث مرگ میلیون ها انسان گشت ، بلکه خسارات زیادی را بر پیکر هستی جهان بشریت وارد نمود. شهر ها با خاک یکسان شدند ، ابنیای تاریخی ویران ، میراث فرهنگی از بین رفت و چند میلیون انسان  در جنگ علیل گشت، پا ها و یا دست های خود را از دست داد و این انسانها تا پایان عمر خود از حق داشتن یک زندگی لذت آور و آزاد  و برابر محروم شدند و آرزوهای آنان بر باد رفت.

در آن سالها ی بعد از جنگ مردم اروپا و مخصوصا  آلمان ، چه  غربی و چه جمهوری دموکراتیک آلمان ، ساختمانهای ویران شده شهر ها را از نو ساختند. کم کم مسئله مسکن ، کار به تدریج حل گردید و شهر وندان توانستد کمر خود را در مقابل  خصارتها  راست نمود و فرصت یافتند  که به خود بیاندیشند و خاطرات  زندگی خود  و تاریخ ظهور و به قدرت رسیدن فاشیسم ، عملکرد رژیم میلیتاریستی نازی و لشکر کشی های نظامی و شکست حقیرانه ارتش هیتلر و محاکمه جانیان را در دادگاه نورنبرک را  باز نگری کنند. دوران  سالهای پس از جنگ ، سالهای پر درد  و رنجی بود. افراد خانواده ها ی باز مانده  به کودکان به جوانان ، به کهنسالان که در جنگ قربانی جنایات فاشیست های آلمانی گشتنه اند می اندیشیدند. حال زمان آن رسیده است که به آینده فکر کند به روز های زیبایی که بر آسمان آبی رنگ صلح در کشور سوسیالیستی ، ابرهای سیاه جنگها دیده نمی شود.

 در اول سپتامبر سال 1957  برای اولین بار در برلن شرقی و دیگر شهر های  کشور جمهوری دموکراتیک آلمان گردهمایی  ضد جنگ بر گزار شد و در متینگ ها از قربانیان جنگ و بازداشت شدگان اردوگاه  اجباری کار ، از جنایاتی که نازی ها انجام داده بودند ، از مبارزه قهرمانه مردم که در مقابل رژیم جبار هیتلر و باند های آدم کش اس اس دست به فداکاری می زدند ، تا جان کمونیستها ، یهودیان و دیگر افراد تحت تعقیب را حفظ نمایند ، سخن گفته می شد و می توان مجسم نمود که چه مطالبی در اطلاعیه ها قید گردیده بود:  تا زمانیکه سرمایه داری امپریالیستی حیات دارد ،  تا هنگامی  طبقات استثماگر وجود دارند و شرق در استعمار غرب است و یوغ بردگی و تحت ستم بر گردن دارد ، ارتش سرمایه دارن وجود دارد و  مبالغ هنکفتی خرج تسلیحات نظامی می شود و کارگران و فرزندان آنان قربانیان جنگ می شوند و تا هنگامی که شرق برای برابری حقوق کامل خود با غرب در مقابلش صف آرایی نه کرده است و تا هنگامیکه جمعیت عظیم کره خاکی در کشور های مختلف  به ضرورت انقلابات ملی و رهایی بخش و سوسیالیستی پی نبرده ، نمی توان صحبت از صلح دائمی و پایدار کرد.

 در آلمان نسل بعد از جنگ مسئولیت بزرگی را بر عهده دارد که تاریخ تلخ گذشته تکرار نشود. فاشیسم توسط سرمایه داران انحصاری به قدرت رسید و حزب سرمایه داران  سوسیال دموکرات  وظیفه داشت هیتلر را به قدرت برساند . رهبر حزب با دیدار  سران بانک آلمان و صنایع فولاد  و شخص هتیلر  در آن جلسه حضور داشت ، قول حمایت   به او برای رسیدن به صدر العظمی آلمان داده شد و وظیفه حزب سوسیال دموکرات آلمان عدم اتحاد مشترک با حزب مقتدر کمونیست آن کشور در انتخابات آینده صدر العظمی  در آلمان بود ، تا بدین وسیله فاشیست های نازی در آلمان به قدرت برسند. پس از آن حزب سوسیال دموکرات به دو جناح منشعب و بقیه  کارگران عضو آن حزب را ترک کرده و به حزب کمونیست آلمان پیوستند.

فاشیسم هیولایی است که دست پرورده سرمایه داران کلان و  ناسیونالیسم بورژوازی انحصاری مبلغ و مشوق آن است که تا به قدرت برسد . فاشیسم آخرین چهره آرایی طبقه حاکمه سرمایه داری برای نجات سیستم  می باشد. " دموکراسی" بورژوازی ابزاری برای فریب و تحمیق مردم  و تحت نام  آزادی احزاب ، انجمن ها ، آزادی بیان و غیره . در هنگامی سرمایه داری دچار بحران اقتصادی گشته و راه خروجی از آن نیست ، کارخانه ها بسته ، میلیون ها کارگر و خانواده آنان گرسنه و به صف بیکاران و گرسنگان  می پیوندند . تمام آنچه بورژوازی آزاد گذاشته در مدت زمان کوتاه از بین می رود. لومپن ها در جامعه ظاهر و آنها لباسهای شبه نظامی بتن کرده ، با پرچم نازی به خیابان می آیند. دفاتر احزاب چپ ، انجن ها به آتش کشیده می شوند و در روز روشن افراد سیاسی در خیابانها ترور می شوند. جامعه دوران تیره و تار خود را آغاز می کند و همه مردم شرایط خطرناک را درک می کنند. عده ای راه مهاجرت انتخاب می کنند. ولی بعد از زمانی کوتاه از یک بنای ساختمان رهبری مانند آدولف هیتلر پای  به میدان سیاست گذاشته و با توطئه بورژوازی بزرگ ، آهسته او را بر سر قدرت می نشانند.

هر چند احمدی نژاد را در ایران نمی توان با هیتلر مقایسه کرد . سخنان و رفتار او  عام گرایی و تحمیق توده ای است. پاک کردن اسرائیل از روی نقشه جغرافیایی ، نفی  " هلو کس " ( بازداشتگاه ها و کوره های آدم سوزی)  شباحت به حرفهای نازی های جدید در آلمان است و گفته های او ماجراجویانه و خطرناک است. مردم جهان نگران سرنوشت خود در دوران ریاست جمهوری بوش جنایتکار می باشند و مردم ایران هم نگران آینده خود هستند و خواهان جنگ کشورهای متفق با حمایت آمریکا بر علیه ایران نیستند. احمدی نژاد در یک طرف در مقابل آمریکا برای تشویق تهدید ها قرار گرفته است و شرایط را بارور برای حمله هوایی  توسط اسرائیل ، یا آمریکا و یا اعلام جنگ کشورهای متفق آمریکا که در آن انگلستان ، فرانسه ، آلمان و شاید چند کشور صنعتی دیگر ، مانند استرالیا و کانادا قرار دارند ، به ایران می کند.

 غنی کردن اورانیوم خواست مردم کشور ما است. ولی باید کارزار وسیعی را برای استفاده از این حق راه انداخت و کارزار وسیعی را در مقابل دیوار عظیم رسانه و مطبوعات غرب برای ایزوله کردن خواست مردم ایران است ، ایجاد نمود. برای این کار زمان می خواهد و وقت برای آن کم است.

دانستن این مطالب که چگونه هیتلر به قدرت رسید و ایدئوژی فاشیست چیست تا حدودی برای شما روشن نمودیم  و دانستن تاریخ گذشته برای مردم آلمان مهم می باشد ، بدین خاطر در روز اول سپتامبر میتینگ و تظاهرات مختلفی انجام یافت.

در روز شنبه اول سپتامبر میتینگ و تظاهرات  در شهرهای بزرگ آلمان ، در برلین ، مونیخ ، هامبورگ ، دوسلدورف و غیره برگزار شد. رفقای سایت ایرانی ما خود در تظاهرات شرکت کرده  و گوش به مطالبی که جالب و آموزنده  برای تجربه از گذشته تاریخ آلمان هست فرا دادند. رفقا یاداشت برداشته و در مقاله ای که می خوانید برایتان باز گو کرد ند.

اخبار روز یکشنبه  12 شهریور 1385، 3 سپتامبر 2006

بانك جهاني و صندوق بين المللي پول ، عاملين اصلي گسترش فقر در جهان 

خبرگزاري فارس : اتحاد عدالت اقتصادي بنگلادش متشكل از 50 سازمان غير دولتي اين كشور طي بيانيه اي ضمن انتقاد شديد از عملكرد بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در كشورهاي در حال توسعه ، اين دو نهاد بين المللي را عاملين اصلي گسترش فقر در جهان ارزيابي كرد
به گزارش خبرگزاري فارس ، اين سازمان در ادامه تصريح كرد ، سياستهاي غلط اقتصادي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول طي سالهاي اخير موجب افزايش فقر در كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه شده است .آزاد سازي و خصوصي سازي ، موجب فقير تر شدن كشورهاي فقير شده است .
نمايندگان 50 سازمان غير دولتي بنگلادش در اين بيانيه خواستار انجام اصلاحات ساختاري در اين دو نهاد مالي بين المللي شدند . نشست آتي مقامهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول قرار است طي روزهاي 14 تا 20 سپتامبر در سنگاپور برگزار شود .
بر اساس اين گزارش ، در طول سالهاي اجراي سياستهاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني تعداد كشورهاي كمتر توسعه يافته جهان از 22 كشور به بيش از 50 كشور افزايش يافته است . بيش از 44 درصد مردم جهان هم اكنون با درآمد كمتر از 2 دلار در روز زندگي مي كنند .

كارگران بافندگي "خزر" قائمشهر تجمع كردند

ساري- خبرگزاري كار ايران 

كارگران بافندگي" خزر" كه نزديك به 10 ماه حقوق نگرفته اند صبح امروز با تجمع در مقابل منزل يكي از سهامداران شركت خواستار پاسخ قانع كننده وي شدند.
به گزارش خبرنگار ايلنا،اين كارگران پيش تر در اعتراض به تعطيلي بدون دليل كارخانه چندين بار در مقابل فرمانداري شهرستان قائم‌‏شهر تجمع كرده بودند.
تعدادي از كارگران در گفت وگويي با خبرنگار ما، اظهار داشتند:اين واحد به دليل مشكلات نقدينگي و سوء مديريت حدود يكسال است كه تعطيل شده و با وجود مصوبه شوراي اشتغال براي پرداخت 500 ميليون تومان از طريق بانكهاي عامل هنوز سهامداران به دليل فروش املاك كارخانه از دريافت تسهيلات درنظر گرفته شده خودداري مي كنند.
بنا بر اظهارات كارگران: بدليل بدهي، برق كارخانه قطع است اما كارگران با حضور به موقع در كارخانه خواستار راه‌‏اندازي اين واحد توليدي شده اند .
پايان پيام

رضايت اهالي، عامل قطع برق
 

ما تا پيش از اين فكر مي‌كرديم خاموشي‌هاي مكرر اخير ريشه در بعضي چيزهاي بد دارد، اما با خواندن يكي از جوابيه‌هايي كه از سوي يكي از شركت‌هاي توزيع برق تهران در روزنامه «شرق» 11/6/85 چاپ شده بود، فهميديم كه برخي از اين خاموشي‌ها مي‌تواند ريشه در چيزهاي خوب داشته باشد، در بخشي از اين جوابيه آمده:
«خاموشي خيابان نصرت، حد فاصل كارگر شمالي و جمالزاده، مربوط به بروز اشكال در تجهيزات پست كامل بود كه پس از رفع عيب، طي تماس تلفني با مشتركين محترم محل، از ايشان كسب رضايت شد».
البته راستش را بخواهيد، ما دقيقا نمي‌دانيم خاموشي در محل مزبور به چه علت بوده، ولي حدس مي‌زنيم خاموشي بعدي ريشه در «رضايت مشتركين محل» داشته باشد كه چيز بسيار خوبي است. شما فكر مي‌كنيد شركتي كه با تك‌تك اهالي يك محدوده تماس تلفني بگيرد و «كسب رضايت» كند، وقت چنداني برايش مي‌ماند كه از خاموشي بعدي جلوگيري كند؟

كپسول انرژي


دبير ستاد بزرگداشت هفته جوان گفت: جوانان كپسولي از انرژي هستند.
م.ف: بي‌خود نيست كه هي جوانان مي‌گويند «تحت فشار» هستند!

چرا رئیس جمهور نه مرد !

احمدی نژاد: منطقعه آذربایجان امن ترین استانهای کشور می باشد (عجب !!)

تصادف مشکوک خودروی محافظان احمدی نژاد در آذربایجان غربی

خبرگزاری حکومتی فارس: يك مقام آگاه گفت 5 نفر از محافظان مسلح رئيس ‌جمهور بر اثر تصادف مجروح شدند. بنا به این گزارش ، خودروي حامل اين افراد در جاده ماكو ـ بازرگان در نزديكي ماكو به علت نامعلومي واژگون شده و راننده و 4 نفر از محافظان زخمي و در بيمارستان بستري شدند. هفته گذشته نیز مسئول تیم حفاظت وزیر دفاع دولت احمدی نژاد در یک تصادف مشکوک در همدان کشته شده بود.

حال معلوم نیست آیا حمله مسلحانه  به کاروان اتومبیلهای  او واقعا انجام گرفته ؟ و یا اتفاق دیگری افتاده است، یا برای کم آوردن محبت مردم که حاصل از نفرت خاصتی از شخص رئیس جمهور و  از نظام جمهوری اسلامی است ، تبلیغات راه انداخته اند؟ ،  تا شاید آن غیر اجباریون آگاه را برای ترحم به صحنه تجمع حزب الله ای ها برای دیدن احمدی نژاد آتشویق یا بهتر گفته شود ، تحریک نمایند؟!  

روز سياه انگليسی‌ها در افغانستان

 نخستين روز هفته در جنوب و شرق افغانستان، با موج تازه ای از حملات و انفجارهای انتحاری همراه بوده است که دست کم 35 کشته و شماری زخمی برجای گذاشته است. در تازه ترين تحول نيروهای تحت فرمان ناتو همچنين از سقوط يک فروند هواپيمای خود در جنوب افغانستان خبر داده اند.

به گزارش بی‌بی‌سی مقامات وزارت دفاع بريتانيا تاييد کرده اند که 14 سرباز بريتانيايی در اثر اين حادثه کشته شده اند. در عين حال مقامات ناتو گفته اند هواپيمايی که سقوط کرد جنگنده نبوده و در اثر حمله دشمن نيز سقوط نکرده است.
همزمان، بر اساس گزارشها در ولايت هلمند در جنوب افغانستان در اثر حمله شورشيان مخالف دولت به يک پاسگاه امنيتی پليس در منطقه گرشک اين ولايت، ۵ سرباز پليس کشته و ۷ تن ديگر زخمی شده اند.

مقامات امنيتی افغان می گويند در اين حمله سه تن از شورشيان نيز کشته شده اند.
اين مقامات می افزايند که ۴ پليس نيز به وسيله مردان مسلح از همين پاسگاه امنيتی به گروگان گرفته شده اند. در مورد سرنوشت گروگان ها هنوز اطلاعی در دست نيست. ولايت جنوبی هلمند در هفته های گذشته شاهد موجی از حملات و درگيری ها بوده است که در اين حملات دست کم هفت تن از سربازان بريتانيايی شامل در نيروهای پيمان آتلانتيک شمالی (ناتو) کشته شده اند.

در تازه ترين مورد يک سرباز بريتانيايی روز گذشته در اين ولايت کشته و يک تن ديگر زخمی شد.
در همين حال مقامات وزارت دفاع افغانستان می گويند در يک حمله نيروهای افغان بر گروهی از شورشيان مسلح در ولسوالی گرمسير ولايت هلمند ۷ شورشی کشته شده اند.

قتل فرمانده پليس و چهار سرباز در نيمروز


در جنوب غرب افغانستان نيز، فرمانده پليس ولسوالی خاش رود ولايت نيمروز، به همراه چهار تن از محافظانش در اثر يک درگيری مسلحانه با شورشيان مخالف دولت کشته شده اند.
اين زد و خورد مسلحانه در منطقه دشت بکواه در مسير شاهراه زرنج - دلارام، هنگام بازگشت دکتر جمعه، فرمانده پليس ولسوالی خاش رود به وقوع پيوست.

پليس نيمرزو می گويد طی اين درگيری، دست کم سه شورشی مخالف دولت نيز کشته شدند. به گفته مقامات پليس، اين زد و خورد مسلحانه نزديک به دو ساعت طول کشيد و پس از پايان درگيری، هشت تن از نيروهای پليس محلی نيز ناپديد شدند.
هنوز روشن نيست که آيا اين افراد مسلح به گروگان گرفته شده اند يا خير، ولی پليس می گويد جستجو برای پيدا کردن آنان آغاز شده است.

حمله انتحاری ننگرهار

در يک حمله انتحاری در ولايت شرقی ننگرهار سه تن زخمی و خود بمبگذار نيز کشته شد.
اين حمله، ظهر روز شنبه 11 سنبله، با هدف کاروانی از نيروهای ائتلاف ضد تروريسم در مسير راه جلال آباد - تورخم صورت گرفت.
غفورخان سخنگوی فرماندهی پوليس ننگرهار گفت در اين حمله يک سرباز نيروهای ائتلاف ، يک سرباز ارتش ملی افغانستان و يک مترجم نيروهای ائتلاف زخمی شدند.
به گفته پليس ننگرهار فرد انتحار کننده که موتر( خودرو) بمب گذاری شده اش را در ميان کنار کاروان نيروهای ائتلاف و افغان منفجر کرد در اين حمله کشته شده است. ولی برخی شاهدان عينی می گويند در اين حادثه يک زن نيز زخمی است. چنين حملاتی، به بقايای رژيم طالبان و شبکه القاعده نسبت داده می شود، اما هنوز هيچ فرد يا گروهی، مسئوليت حمله به کاروان نيروهای ائتلاف در شرق افغانستان به عهده نگرفته است. بازتاب

 اخبار روز شنبه  11 شهریور 1385، 2 سپتامبر 2006

به گونه نازیها رفتار می کنند

شیردل

نازیهای آلمان با یک کودتای خزنده چتر  خفقان سیاسی را برای  دستگیری مخالفین نظام بربرمنش هیتلر باز نمودند. کمونیستها اولین قربانیان توسط  پیگرد های پلیسی نازی قرار گرفتند.

نازیها باامکانات تکنیکی آن زمان ، اسامی جمع آوری شده مخالفین را در کارتهای مخصوص که بر روی آن مشخصات افراد:  نام ، نام  خانوادگی ، تاریخ و محل تولد،  اسم پدر و مادر ، شغل و آدرس محل زندگی و کار ، اطلاعات در باره فعالیت سیاسی ، مدت تحت نظارت و غیره را در کارت ها  حمل کردند  و با آن سیستم  توانستند  نام و مخشصات میلیون ها انسان را  ثبت کنند. با زمان کوتاه وقت قادر بودند ، این اطلاعات را به دست مامورین گشتاپو داده ، تا  گمونیستها، گارگران فعال اتحادیه کارگری ، اعضای آن  دستگیر شوند. توانستند چند میلیون یهودی ، کمونیست و کارگر را به بازداشتگاه های مرگ به فرستند. نظمی که در سرشت مر دم آلمان در کار و سازماندهی دادن موجود است و مخصوصا  پرویسی های آلمانی بیشتر از آن خصلت بر خوردارند ، کمک بزرگی به نازیهای آلمان کرد تا  مرگ آنان  در بازداشتگاه های مرگ فراهم گردد.

امروز همان شرایط در امریکا و اروپا حاکم است. همان شیوه تفکر راسیستی به صورت گسترده ،شکاف عمیقی میان مهاجرین کارگر  زحمتکش و مردم " نژاد برتر " که دارای رنگ پوست سفید ، موی بلوند و چشمان آبی می باشند ، انداخته اند. نفرت دیروز به نفرت امروز تبدیل شده است. جای یهودیان اروپایی  با  مسلمانان مهاجر در اروپا عوض کرده اند و بزودی  همان رفتار را با مسلمانان کارگر و خانواده های آنان خواهند کرد و بر روی سینه آنان علامت الله را خواهند زد.

تلویزیون بی بی سی  دیشب  گزارشی را منتشر کرد که خبر آنان وحشتناک است . " پلیس بریتانیا هزاران مسلمان را زیر نظر دارد، که امنیت کشور را به خطر انداخته اند. " پتر کلارک"  رئیس واحد مبارزه با تروریسم اسکاتلندیار به بی بی سی گوش زد می کند که انگلستان در معرض خطرمسلمانان رادیکال می باشد.

پلیس انگلستان هزاران دوربین را در نقاط مختلف شهر لندن ، منچستر ، ادن برو، لور پول ، نیو کاسل،  تا جنوبی ترین شهر آن سات همتون جا سازی و دور از دست و چشم مردم ،مواظب اعمال و رفتار مسلمانان است. دولت بریتانیا از تجربه نازیهای آلمانی آموخته و به کار می گیرد .بانک بزرگ الکترونیکی برای 6 میلیون مسلمان تهیه نموده است.  مشخصات افراد:  نام ، نام  خانوادگی ، تاریخ و محل تولد،  اسم پدر و مادر ، شغل و آدرس محل زندگی و کار ، اطلاعات در باره فعالیت سیاسی ، مدت تحت نظارت و غیره را در کارت های الکترونیکی  حمل کرد ه اند و از طریق کامپیوتر قادر خواهند بود  نام افراد مورد سوء ظن را  از میان  میلیون ها نام فورا بیرون آورده و به ناگهان در سحرگاه  نیروی ویژه به منزل آنان  شبیخون زند.در و یپکر خانه راکنده و افراد خانه را به رگبار بندند. این همان شیوه گشتاپوهای آلمان است و هر روز در  انگلستان " متمدن " شاهد آن می باشیم. در فرودگاه ها برای ورود و خروج مسافرین مسلمان ، مناطق جداگانه کنترل پاسپورت گذاشته اند. امروز در مطبوعات بولواری انگلستان می نویسند که باید زندگی مسلمانان را از زندگی مردم انگلستان جدا نماییم ، آنان باید از فروشگاه های مخصوص خود خرید کنند. در روزنامه سان می آورد : " خطر بزرگی برای آوور کلاس و خانواده دربار در هنگام خرید در فروشگاه مجلل شهر (هریس)  می باشد و در اثر بمب  و یا آتش زدن جان آنان به خطر می افتد. " حال ما باید در کنار این مقاله قید نماییم که  صاحب فروشگاه هریس یک مصری و خرید کنندگان آن میلیونر و میلیاردرها ی شیخ ها ازعربستان سعودی ، کویت و کشورهای عربی حوزه خلیج می باشند و قادر هستند ملکه انگلستان و خانواده او را به خط نمایند.در واقع  این افراد و رئیس هریس هیچ هویت  عرب و مسلمان   ندارند  و آنان در فرودگاه لندن براحتی آمد ورفت می کنند و بدون آن که کسی آنرا به بیند و به شناسد! حال برای ملیتهای مختلف که دارای مذهب اسلام می باشند ممنوعیت برای رفت و آمد و زندگی در مرکز لندن خواهند گذاشت و هر رنگ پوست تیره ای ، چون عرب ، پاکستانی، بنگالدشی و غیره باشد کنترل کرده و نخواهند گذاشت در مناطق زندگی ، کار و خرید کنند. این جملاتی که نوشته شده ، چکیده افکار راسیستی در جامعه " متمدن " و از مغز انگلیسی های با ادب از طبقه حاکمه است که  تراوش آن در بسیاری از روزنامه های انگلستان می خوانید.

راسیسم  ضد " مسلمان " تنها در انگلستان رایج نیست. در فرانسه سنت و عمر زیادی دارد. در آلمان همانگونه که در انگلستان انجام گرفته ، بانک اطلاعاتی تشکیل داده و مدت 5 سال است ، احزاب و انجمن های بسیاری را که مهاجرین تشکیل داده اند ، زیر نظر داشته و تعداد زیادی ممنوعیت پیدا کرده اند. در امریکا بعد از واقعه 11 سپتامبر به شکار مهاجرین عرب و مسلمان دست زدند. ترورهای اف بی آی را هر کس می شناسد. عده ای بسیاری از مردم عرب در آمریکا سر به نیست شدند و عده دیگر در شکنجه گاه گوانتانامو در پشت حصار های سیم های خواردار زندگی سختی را سپری می کنند. کنترل شدید به بهانه  " تروریسم اسلامی " حتی زندگی را بر مردم آمریکا سخت کرده است. کنترل های بی رویه ، اسلحه کشی اف بی آی در اتوبان ها بر کسی پوشیده نیست. از دانمارک ، هلند تا اسپانیا شاهد قتل ، ضرب شتم و توهین به مردم مهاجر که دارای دین اسلام می باشند، رایج است و مامورین در هر سرحد مرزی بتو مسافر پست تیره و از جنوب مشکوکند.

مسلمان ستیزی سالها است انجام می پذیرد. راسیسم اسلام ستیزی بعد از حادثه 11 سپتامبر،  فرهنگ خشونت بر علیه مسلمانان شد و  دولت های حاکم در آمریکا و کشورهای اروپایی مبلغ و مشوق آن بودند . این فرهنگ  ابتدا از دهان بوش بیرون نیامد  ، بلکه اسلام ستیزی در بسیاری از بیان نامه های منتشر شده ، ناتو منعکس و از سالهای 1995 خطر " اسلا م سیاسی " و خطر " تروریسم اسلامی "  درگفتگوهای پارلمان اتحادیه اروپا ، از زبان سیاستمدران اروپایی بیان گردید. این واژه کار فرهنگی سازمان سیا بود و  در درون ناتو و پارلمان اروپایی راه یافت ،  تا از این طریق بتوان حمایت  آن کشورها را برای اهداف پلید سیاست هژمونی طلبی آمریکا و پیاده کردن برنامه جنگی آن  برای حمله به کشورهای مخالف در خاورمیانه و تعویض رژیمها و گذاشتن مزدورانی بر سر کار بود، بدست آورند.ــ دلیل روشن آن را در افغانستان و عراق شاهد  می باشیم. بوش در آغاز سال 2001 به کاخ سفید رفت و هنوز دست راست و چپ سیاسی خود را تشخیص نمی داد. لیبرمن ، ولفویز ، دیک چنی و موسسه تحقیقاتی " آمریکن اینترپرایز"  اهداف سیاسی سالهای آینده رئیس جمهور را  مشخص می کردند و  معاون امنیتی سابق او "ریچارد پرل" او را راهنمایی می کرد و هنوز عده ای از آنان در دوره دوم ریاست جمهوری بوش در کابینه او فعالیت دارند . آنها  به او آموختند که چگونه  فرهنگ جنگ و واژه سازی ها دشمن تراش  را به کار برد.  " اسلام سیاسی " و " تروریسم اسلامی "  در سخنرانی های بوش هر بار در مقابل میکروفون تکرار می شود.

 حال به او آموخته اند که جنگ جهان آینده بر علیه فاشیسم اسلامی می باشد. این کلمات بوش چه قدر به کلمات فردی که خود را در پشت واژه ها و فرهنگ مارکسیسم پنهان نموده است و در رهبری حزب کمونیست کارگری قرار دارد شبیح است. حمید تقوایی همانند فاشیستهای آلمانی رفتار سیاسی دارد و بدون آن که شرمی به خود راه دهد ، کلمات آنان را برای تولید نفرت اجتماعی و شکاف میان مردم فارسی زبان  به کار می برد. جنون این شوالیه لنگ،  ترس از سایه هایی است او را تعقیب می کند  و شبها  آن اشباح نه تنها به سراغ بوش می روند ، بلکه   در کنار تخت حمید تقوایی هم ظاهر می شوند.  این اشباح همان " اسلا م سیاسی " و " تروریسم اسلامی " است. روایت شکنجه روحی خود را در متن مقاله هایش باز گو می کند. حمید عزیز و محترم ،  شما نیاز مراجعه به دکتر روانی دارید !

آقای حمید تقوایی به خواست مرتجعین ایرانی رفتار می کند و ارتجاع مذهبی خواهان آن است ، میان اندیشه کمونیسم و اعتقادات مردم شکافی ایجاد کند و از آن برای امیال جنایتکارانه خود برای تحمیق توده های مردم به کار گیرد و هر چه بیشتر اندیشه مارکسیسم در در جامعه ما منزوی نماید . ارتجاع ایرا ن در این زمینه چه سلطنت طلبان و چه مرتجعین مذهبی تجربه کامل دارند.

آقای تقوایی دعوا و جنگ ما با رژیم منفور جمهوری اسلامی بر سر قرآن و مینو ژوب و آرایش خانمها و آزادی مراسم عرق خوری عده ای لمپن شعبان بی مخی نیست. جنگ ما بر علیه استثمار و سرمایه است و در این پیکار نیاز به مردم ایران داریم . باید به عقاید فردی آنان احترام بگذاریم و با کار سخت و طولانی و صبر بسیار بتوانیم  مردود های جهل را که از گونه علم رد شده  است مانند؛ " بودن خداوند " و " فلسفه خلقت " را  در کارخانه ، مزرعه ، در دانشگاه و در مدرسه  با جلب اعتماد ریشه ای کامل  و کار طولانی برای آگاهی اجتماعی و علاقمند کردن آنان به فرهنگ انقلابی و مبارزاتی مارکسیسم ، از ضمیر آنان دور داریم. اول مبارزه طبقاتی مشترک و روزانه ما کمونیستها در میان مردم برای نان ، کار ، مسکن ، برابری حقوق زنان با مردان ،  آزادی اجتماعی  و خواست اصلی که سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است ، که آنان می خواهند  کنار ما  آیند و به ما اعتماد  کنند ، نه بحث بر سر اسلام و بودن و نه بودن خدا.

 كلاهبرداري ميلياردي رئيس يك كارخانه با همكاري جاعل حرفه‌اي 

 كلاهبرداري ميلياردي رئيس يك كارخانه با همكاري جاعل حرفه‌اي
اعتماد ملي: بازجويي‌هاي پليسي از يك متهم به جعل عنوان اسناد و مدارك‌ سازمان‌هاي مختلف، از يك كلاهبرداري بزرگ در سطح استان گيلان و تهران پرده برداشت. شانزدهم مردادماه سال جاري، پرونده‌اي مبني بر دستگيري يك متهم به جعل عناوين و سوءاستفاده اقتصادي روي ميز كارآگاهان و عوامل آگاهي استان گيلان قرار گرفت.
بازخواني پرونده
در پرونده‌اي كه از سوي ماموران پليس مورد مطالعه قرار گرفت، آمده بود، در حالي كه متهم اصلي پرونده به نام <حميد> اهل و ساكن رشت بيست و يكم تيرماه سال جاري، دستگير شده، دو مرد با نام‌هاي <مهرداد> و <مهدي> همراه دو زن به نام‌هاي <نرگس> 24 ساله و <سارا> نيز در رابطه با جعل عناوين و استفاده از مدارك جعلي شناسايي و دستگير شده‌اند.
كشف مدارك جعلي از خانه متهم
به اين ترتيب با آغاز تحقيقات پليسي در اين باره، ماموران توانستند در بازرسي از منزل متهم، 34 مدرك جعلي مربوط به وزارت آموزش و پرورش، 14 برگه جعلي مربوط به قوه قضاييه، 25 فقره مدارك و نامه‌هاي مربوط به ادارات دولتي و بانك‌هاي مختلف، 6 مورد پروانه و جواز جعلي، 7 فقره گواهينامه‌و مدارك جعلي مربوط به نيروي انتظامي و ارگان‌هاي نظامي، 5 فقره اسناد و مدارك جعلي ديگر، 7 مورد برگه‌هاي جعل متفرقه از جمله سند ازدواج، شناسنامه و...، 8 مورد اسناد و مدارك و فيلم‌هاي موجود در حافظه رايانه به دست آمد. در اين ميان يكي از متهمان زن، به دليل باردار بودن با قيد ضمانت آزاد شد.
تحقيقات از يك كلاهبرداري ميلياردي پرده برداشت
بر اين اساس با توجه به كشف مدارك جعلي فراوان از منزل مسكوني متهم، وي با احتمال ارتكاب كلاهبرداري و جعل اسناد مورد بازجويي فني دقيق‌تري قرار گرفت.
بدين ترتيب در تحقيقات به عمل آمده از متهم اصلي پرونده مشخص شد، وي تعدادي از مدارك كارخانه‌اي در گيلان را نيز جعل كرده كه بررسي‌هاي تكميلي در اين باره نشان داد، حدود 3 سال پيش رئيس اين كارخانه با تباني و پرداخت رشوه به رئيس يكي از شعب <بانك ملي> رشت، با استناد قانوني به منظور اخذ وام براي تعداد يكصد تن از كارگران كارخانه با مدارك جعلي، سوء استفاده كرده و به اين ترتيب به ازاي هر كارگر، 30 ميليون ريال و جمعا 3 ميليارد ريال وام اخذ كرده است.
همچنين نتايج بررسي‌هاي بيشتر بر اين پرونده مشخص كرد رئيس اين كارخانه در ادامه اقدامات مجرمانه‌با همكاري رئيس بانك مذكور ترتيبي مي‌داد كه كارگران با وضعيت ضامن و متضامن نسبت به يكديگر متعهد به پرداخت اقساطي وام شوند، در حالي كه ريالي از اين وام دريافت نكرده بودند.
اين در حالي بود كه بانك مذكور نيز براي هر يك از كارگران به خاطر پولي كه دريافت نكرده‌اند، اخطار پرداخت و توقيف اموال صادر كرد.
از سوي ديگر در تحقيقات بعدي پليسي مشخص شد 25 ميليون ريال از 3 ميليارد ريال وام اخذ شده بابت رشوه به رئيس آن شعبه بانك ملي پرداخت شده و 750 ميليون ريال نيز به عنوان پاداش به ساير عوامل اختصاص يافته، ضمن آن كلاهبرداري‌هاي رخ داده با همكاري مسوولان يكي از سازمان‌هاي ذيربط شهرستان رشت صورت گرفته است.
دريافت وام با اسناد جعلي از بانك‌هاي تهران و رشت
متهم در ادامه بازجويي‌هاي انجام شده، مدعي شد اسناد و مدارك مكشوفه مربوط به خواهر رئيس كارخانه بوده كه من با جعل سند املاك مربوط به كارخانه و منزل رئيس كارخانه و خواهرش از بانك‌هاي صنعت و معدن، توسعه و صادرات تهران، ‌پارسيان، سامان و كارآفرينان رشت و شركتي در تهران و تعداد زيادي از بانك‌هاي ديگر وام دريافت كرده‌ام. در اين ميان رئيس كارخانه نيز با جعل اسناد منزل خواهرش <ب> كه جزو ميراث فرهنگي بود، اقدام به دريافت وام از بانك‌ها مي‌كرده است.
بنا بر تحقيقات پليسي و به گزارش ايسنا متهم همچنين اقدام به اخذ كالاهاي اعتباري از شركت‌توليد تن ماهي و شركت مواد پلي‌اتيلن عربستان و كره‌جنوبي و با همان سند يك <ال سي> باز كرده و اجناس را به خارج از كشور ارسال مي‌كرده است. اين در حالي بوده كه با توقيف محموله روغن ماشين رئيس كارخانه در <استاورابول> روسيه، وي مجبور به فرار قاچاقي به روسيه شده است.
بنا بر اين گزارش متهم همچنين اقدام به ورود تراول‌چك‌هاي يكصد هزار توماني و 50 هزار توماني در سطح بسيار وسيع به استان گيلان مي‌كرده كه در اين رابطه يكي از كارگران به نام <م> با وي همكاري داشته است.
با اعترافات صورت گرفته، تلاش پليس براي دستگيري متهم اصلي(رئيس متواري كارخانه) اين پرونده كه با استفاده از مدارك جعلي اقدام به كلاهبرداري كرده و اشخاص ديگري كه در اين پرونده دست داشته‌اند، همچنان از سوي كارآگاهان آگاهي استان گيلان ادامه دارد.

گزارش مشروح ايسنا ازآخرين تحولات هسته‌يي
 

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: انرژي هسته‌يي
شكاف بين كشورهاي1+5 در تصميم‌گيري درباره موضوع پرونده هسته‌يي ايران با گذشت بيش از دو روز از تمام شدن مهلت تعيين شده شوراي امنيت، وارد ابعاد تازه‌تري شد و كشورهاي اروپايي نيز اعلام كردند كه از سياست تحريم ايران، كه به شدت از سوي آمريكا دنبال مي‌شود، حمايت نمي‌كنند.
به گزارش ايسنا ،خاوير سولانا،مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا، در همين ارتباط تاكيد كرد كه اتحاديه‌ي اروپا فرصت كوتاه ديگري را در اختيار ايران قرار مي‌دهد، اما هيچ ضرب الاجلي را براي پيشرفت در مذاكرات در خصوص تعليق غني‌سازي اورانيوم تعيين نمي‌كند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از خبرگزاري فرانسه، خاوير سولانا، رييس سياست خارجي اتحاديه‌ي اروپا امروز (شنبه) در فنلاند پس از گفت و گو با وزيران امور خارجه‌ي اتحاديه‌ي اروپايي به خبرنگاران گفت: اين فرصت كوتاه خواهد بود اما هيچ ضرب‌الاجلي وجود ندارد.
علاوه بر اروپا، پيش از اين روسيه نيز رسما اعلام كرده بود كه با تحريم ايران مخالف است.
روز شنبه نيز رييس کميته بين الملل سناي روسيه اعلام كرد که اعمال تحريم احتمالي در رابطه با ايران که به فعاليت‌هاي هسته‌يي خود ادامه مي‌دهد، راه به جايي نخواهد برد.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري نووستي، ميخاييل مارگلوف، رييس کميته بين‌الملل شوراي فدراسيون روسيه (مجلس سنا) در اين رابطه گفت:« تجربه نشان مي دهد که كشور‌هاي خاورميانه، در برابر تحريم مقاوم هستند. از اين رو اعمال تحريم بيهوده است
مارگلوف ادامه داد كه ايران با وجود تصميم "گروه شش"، به فعاليت‌هاي خود در زمينه هسته‌يي ادامه مي‌دهد.
وي خاطر نشان كرد:« به ويژه شاهد بوديم كه گزارش اخير آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ايران را به داشتن اهدافي نظامي از اين فعاليت‌ها متهم نمي‌کند
به عقيده وي "مذاکرات موثرتر از اتخاذ معيارهاي سرسختانه است".
روسيه رسما اعلام كرده است كه تحريم عليه ايران اوضاع را وخيم‌تر خواهد كرد.
خبرگزاري اينترفكس به نقل از سرگئي لاوروف، وزير خارجه روسيه گزارش داد: تجارب گذشته را مدنظر قرار مي‌دهيم و با ضرب‌الاجل‌هايي كه همگي منجر به بن‌بست خواهد شد همگام و موافق نمي‌شويم.
وي افزود: بله، كشورهايي وجود دارند كه سياست‌هاي آنها ابهام برانگيز است و موجب نارضايتي مي‌شوند، اما همه ما در دنيايي مشترك زندگي مي‌كنيم و بايد ايران را به سوي گفت و گو سوق داد، نه به سوي انزوا و تحريم.
اما مهمترين تحول در اين زمينه ، تغيير موضع نسبي اروپا نسبت به موضوع تحريم و جدا شدن مواضع اروپا و آمريكا در اين ارتباط است. اروپايي‌ها در  موضع‌ اخيرشان تاكيد كرده‌اند كه هنوز براي صحبت كردن درباره تحريم ايران زود است.
رويتر با اشاره به همين موضوع گزارش داده است كه آمريكا سرگرم مشاوره با كشورهاي اروپايي در مورد تحريم احتمالي ايران است، اما اتحاديه اروپا تاكيد كرده كه خواهان گفت‌وگوهاي بيشتر با تهران است.
به گزارش ايسنا، خبرگزاري رويتر نوشت، آمريكا عامل و نيروي اصلي در تحريم احتمالي عليه ايران است، اما روسيه در مورد اجماع سريع شوراي امنيت در اين زمينه ابراز ترديد كرده و عنوان كرده است كه تهديد ايران به بن‌بست منجر خواهد شد.
وزارت خارجه فرانسه نيز اعلام كرد، پنج عضو دائم شوراي امنيت و آلمان براي گفت و گو درباره راههاي پيش رو، 7 دسامبر در برلين، پايتخت آلمان ديدار مي‌كنند.
اتحاديه‌ي اروپايي اعلام كرده است كه اعمال تحريم عليه ايران در اين شرايط يك اقدام پيش از موقع است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روزنامه‌ نيويورك تايمز نيز در اين رابطه مشخصا از تفاوت موضع آمريكا و اروپا درباره ايران خبرداد و نوشت:« اركي تئوميويا، وزير امورخارجه‌ي فنلاند، رييس دوره‌يي اتحاديه‌ي اروپا گفت كه اين اتحاديه قصد دارد به جاي توسل به تحريم‌هايي كه واشنگتن در روزهاي اخير به اعمال فشار درباره‌اش مي‌پردازد، از ديپلماسي استفاده كند
وي روز گذشته تاكيد كرد كه اين اتحاديه ديپلماسي را اولين راه به سوي جلو مي‌داند.
نيويورك تايمز در اين باره نوشتبياناتي كه از جانب اتحاديه‌ي اروپا و روسيه مطرح مي‌شود در كنار هم دورنماي تلاش‌هاي دولت بوش براي تنبيه فوري ايران به سبب خودداري از تعليق غني‌سازي را با ترديد جدي مواجه مي‌كند. در مسكو مقامات روسي نسبت به اين كه ضرب‌الاجل 9 شهريور بدون رسيدن به توافق با ايران براي توقف غني‌سازي به سر رسيده است ابراز تاسف كردند،اما آن‌ها به وضوح بيان كردند كه روسيه از تحريم‌ها يا ديگر گام‌ها براي منزوي ساختن ايران حمايت نخواهد كرد. به نظر مي‌رسد اين ديدگاه در سراسر اروپا نيز به شكلي گسترده وجود دارد
نيويورك تاميز ادامه مي‌دهد:« سرگئي ايوانف، وزير دفاع و معاون نخست وزير روسيه نيز نسبت به اعمال تحريم اكراه دارند و سرگئي لاوروف، وزير امور خارجه اين كشور گفته است كه مسكو مذاكرات مستمر و نه معيارهاي تنبيهي را درباره‌ي ايران ترجيح مي‌دهد
اين روزنامه افزود:« تصميم اتحاديه‌ي اروپا براي در پيش قرار دادن ديپلماسي پيش از تحريم‌ها مي‌تواند بر روابط اين اتحاديه با واشنگتن كه چندين ماه است از ديپلماسي اروپا در برابر ايران حمايت كرده، تاثير گذارد
براساس اين گزارش مقامات اروپايي گفته‌اند كه اين اتحاديه درموضعش نسبت به ايران متحد است و در عين حال انگليس و فرانسه هر دو توافق كرده‌اند كه بايد فعلا فاصله با تحريم‌ها حفظ شود.
اين روزنامه نوشت:« تحليلگران مي‌گويند كه موضع اتحايه‌ي اروپايي ممكن است به ايفاي نقش پليس خوب از جانب اين اتحاديه و پليس بد از جانب واشنگتن منجر شود تا به اين ترتيب ايران به پايبندي ترغيب شود
به نوشته اين روزنامه، شانس اندكي براي اقدامات تنبيهي سريع شوراي امنيت عليه ايران وجود دارد؛ زيرا روسيه و چين نيز با آن مخالفند.
براساس اين گزارش، چارلز گرنت، مدير مركز اصلاحات اروپايي در لندن گفت:« تحريم كارتي‌ نيست كه اروپا در مقطع كنوني قصد داشته باشد از آن استفاده كند
خاوير سولانا نيز تاكيد كرده است كه اتحاديه اروپا فرصت كوتاهي را در اختيار ايران قرار مي‌دهد، اما هيچ ضرب الاجلي را براي پيشرفت در مذاكرات درخصوص تعليق غني‌سازي اورانيوم تعيين نمي‌كند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، به نقل از خبرگزاري فرانسه، خاوير سولانا، رييس سياست خارجي اتحاديه‌ي اروپا امروز (شنبه) در فنلاند پس از گفت و گو با وزيران امور خارجه‌ي اتحاديه‌ي اروپايي به خبرنگاران گفت: اين فرصت كوتاه خواهد بود اما هيچ ضرب‌الاجلي وجود ندارد.
سولانا قرار است اواسط هفته‌ي جاري با علي لاريجاني، دبير شوراي امنيت ملي كشورمان ديدار و در خصوص ابهامات كه در پاسخ ايران به مجموعه‌ي پيشنهادي 1+5 وجود دارد مذاكره كنند.
وزيران امور خارجه‌ي اتحاديه‌ي اروپايي بار ديگر در تاريخ 25 شهريور با يكديگر ديدار خواهند كرد تا درباره‌ي برنامه‌ي هسته‌يي ايران مذاكره كنند.
سولانا گفت كه اين مذاكرات به پاسخ ايران و همچنين مواضع شركاي بين المللي مربوط خواهد شد.
رييس سياست خارجه‌ي اتحاديه اروپا گفت: اين فقط مسئله‌ي اتحاديه‌ي اروپا نيست، بلكه مسئله‌ي اتحاديه‌ي اروپا، آمريكا، روسيه و چين مي‌باشد.همچنين شركاي ديگري وجود دارند كه بايد به آ‌ن‌ها نيز پرداخته شود.
در همين راستا ديگر خبرها نيز حاكي است وزيران امور خارجه‌ي اتحاديه‌ي اروپا كه در فنلاند گردهم آمده بودند، روز شنبه متعهد شدند كه به تلاش‌هاي ديپلماتيك براي حل مساله هسته‌يي ايران ادامه دهند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از خبرگزاري آلمان، فرانك والتر اشتاين‌ماير، وزير امور خارجه‌ي آلمان در فنلاند گفت:« از تشديد اوضاع در خصوص ايران در شوراي امنيت سازمان ملل هيچ نفعي نمي‌بريم
اشتاين‌ماير كه در نشست وزيران امور خارجه‌ي اتحاديه‌ي اروپا در لاپنرانتا صحبت مي‌كرد از ايران خواست كه نشان دهد نسبت به ادامه‌ي مذاكرات جدي است و گفت:« ما در را نمي‌بنديم، اما به علامتي از جانب طرف ديگر نياز داريم
از سوي ديگر برنارد دات، وزير امور خارجه‌ي هلند نيز پاسخ ايران به مجموعه‌ي پيشنهادي1+5 را رضايت بخش ندانست و گفت:« قطع تماس‌ها با ايران بدترين كاري است كه اتحاديه‌ي اروپا مي‌تواند انجام دهد
وي اظهار كرد:« ما نبايد در تقابل با ايران غير مسوولانه رفتار كنيم
وزيران امور خارجه‌ي 25 كشور عضو اتحاديه‌ي اروپايي همچنين روز جمعه از قصد خاوير سولانا، رييس سياست خارجه‌ي اين اتحاديه‌ي براي برگزاري مذاكرات با مقامات عاليرتبه ايراني حمايت كردند.
سولانا در همين ارتباط تاكيد كرد كه ايران نبايد سعي كند مانند گذشته مذاكرات را به درازا بكشاند و گفت:‌ «زمان براي انجام مذاكرات بي‌پايان نيست
وزير امور خارجه‌ي هلند در پاسخ به سوالي در خصوص يك جدول زماني گفت:«‌ در خصوص اين كه گفت و گو با ايران چه اندازه مي‌تواند به طول انجامد اطمينان ندارم
دولت فنلاند كه رياست دوره‌يي اتحاديه‌ي اروپا را عهده‌دار شده است، گفت:‌« وزيران امور خارجه‌ي اين اتحاديه‌ به دنبال تعميق روابط و از بين بردن موانع براي تجارت و سرمايه‌گذاري در خصوص روسيه‌اند
خبرگزاري آلمان به نقل از ديپلمات‌ نوشت كه وزيران امور خارجه‌ي اتحاديه‌ي اروپا امروز نيز مذاكرات درباره‌ي برنامه‌ي هسته‌يي ايران و راه‌هاي گسترش روابطشان با روسيه را از سر گرفتند .
خبرگزاري فرانسه نيز در گزارشي به نقل از كاترين كولونا، وزير امور اروپا فرانسه نوشت كه ايران زمان اندكي براي پاسخ‌گويي به شكلي مثبت دارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه ايران چقدر زمان خواهد داشت، گفت:«‌ فقط چند روز
خبرگزاري رويتر نيز گذاشت داد كه وزيران خارجه‌ي اتحاديه‌ي اروپايي توافق كردند به ايران دو هفته فرصت دهند تا موضعش در خصوص تعويق فعاليت‌هاي هسته‌يي را روشن سازد.
به گزارش ايسنا، خاوير سولانا، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا قرار است اواسط هفته‌ي جاري با علي لاريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران ديدار كند تا آنچه آن را ابهامات در پاسخ 21 صفحه‌يي ايران به مجموعه‌ي پيشنهادي 1+5 مي‌نامد را، رفع كند.
ديميتريج روپل، وزير امور خارجه‌ي اسلووني نيز بعد از مذاكرات 25 وزير خارجه‌ي اروپايي در نشست فنلاند گفت دو هفته فرصت براي گفت‌وگو با هدف شفاف‌سازي در اختيار سولانا قرار داديم
براساس اين گزارش، وزيران امورخارجه‌ي اتحاديه‌ي اروپا از صحبت كردن علني درباره‌ي تحريم ايران در صورت عدم پايبندي تهران به درخواست شوراي امنيت خودداري كردند.
خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز در گزارشي با عنوان " وزيران خارجه اتحاديه اروپايي از گفت‌وگو درباره‌ي ايران مي‌گريزند" نوشت، وزيران خارجه‌ي اتحاديه‌ي اروپايي روز شنبه مشتاق بودند تا گفت و گو درباره‌ي تحريم عليه ايران به علت بي‌اعتنايي اين كشور به توقف غني‌سازي اورانيوم را كنار بگذارند.
اين خبرگزاري در گزارش خود تاكيد كرد:«اتحاديه اروپا تمايل به احياي ديپلماسي در خصوص ايران دارد
اما با وجود اينكه روسيه و اتحاديه اروپا اعلام كرده‌اند كه از تحريم ايران حمايت نمي‌كنند، آمريكا كه در اين شرايط درقبال پرونده هسته‌يي ايران نسبتا در انزوا قرار گرفته است، همچنان بر لزوم اقدام تند عليه ايران و اعمال تحريم اصرار مي‌كند.
جان بولتون،نماينده آمريكا در شوراي امنيت، با تكرار لفاظي‌هاي مقامات آمريكايي حتي تندتر از اين سخن مي‌گويد و گزينه‌ي نظامي در برابر ايران را گزينه‌اي بر روي ميز مي‌خواند.
وي گفت كه در عين حال آمريكا مي‌تواند فراتر از شوراي امنيت تحريم‌هاي اقتصادي عليه تهران را دنبال كند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، سفير آمريكا نزد سازمان ملل به شبكه‌ي خبري سي.ان.ان گفت: ما در تلاش براي حل مسالمت‌آميز برنامه‌ي هسته‌يي ايران فعاليت ديپلماتيك شديدي را دنبال مي‌كنيم و اين هدف ماست، اما هيچ رييس‌جمهوري كه مسووليت دفاع از ملت آمريكا را برعهده داشته باشد گزينه نظامي را از روي ميز كنار نخواهد گذاشت.
وي مدعي شد كه تهران الزاماتش براساس معاهده‌ي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌يي را نقض كرده است و از حزب الله لبنان حمايت مالي و تسليحاتي داشته است.
بولتون ادعا كرد پيامدهاي يك ايران مسلح به سلاح هسته‌يي فقط قابليتي نيست كه آن‌ها به دنبال پرتابشان از طريق موشك‌هاي بالستيك هستند بلكه اين احتمال وجود دارد كه سلاح هسته‌يي را در اختيار گروه‌هاي تروريستي قرار دهند.
بولتون ادعا كرد: چين و روسيه در زمان تصويب قطعنامه 1696 اطمينان داده‌اند كه در صورت بي‌اعتنايي ايران به ضرب‌الاجل قطعنامه درباره تحريم اين كشور مذاكره خواهند كرد.
سير آمريكا در سازمان ملل بار ديگر گفت كه امكان دارد واشنگتن فراتر از آنچه اروپا و ژاپن مي‌توانند همراهي كنند عمل كند.
وي افزود: ترديدي نيست كه طيف گسترده‌يي از تحريم‌ها وجود دارد كه ما مي‌توانيم عليه ايران اعمال كنيم و نيازي به اجازه‌ي شوراي امنيت ندارد.
بولتون ادامه داد: فكر مي‌كنم كاربرد صدور قطعنامه تحت فصل هفت اجباري كردن تحريم براي اعضاي سازمان ملل است.
اين ديپلمات آمريكايي همچنين گفت: اما اگر به هر دليلي به سطحي از تحريم‌ها كه خواستاريم دست نيابيم و حتي اگر به آن دست يابيم مسايل ديگري وجود دارد كه ما قصد داريم دنبال كنيم و براساس آن كشورهايي نظير اتحاديه‌ي اروپا، ژاپن و ديگران مي‌توانند بنا به تصميمات ملي‌شان به اعمال تحريم دست بزنند.
با اين حال خود مقامات آمريكايي نيز اذعان دارند كه در زمينه اقدام تن عليه ايران در انزوا قرار دارند.
رييس کميته جاسوسي کنگره آمريکا گفت كه روسيه و چين قصد ندارند ايران را به آنچه "مسووليت پذيري" خواندند وادارند و به آمريکا اجازه اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران را نخواهند داد.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري نووستي، پيتر هکسترا، سناتور جمهوري خواه و رييس کميته جاسوسي کنگره آمريکا به شبكه‌ي تلويزيوني سي.ان.ان گفته است که به خاطر مواضع روسيه و چين، ايران به خواسته توقف غني سازي اورانيوم گردن نخواهد داد.
وي گفت: يکي از دلايلي که ايران دوباره با غرور جلوي ما خواهد ايستاد اين است که روس‌ها و چيني‌ها قصد ندارد که ايران را به مسووليت پذيري در خصوص عملکردش وادار كنند.
هکسترا هم چنين گفت كه تا زماني که تهران بداند روسيه و چين از اين كشور در شوراي امنيت حمايت مي‌کنند، هيچگونه فشاري را حس نخواهد کرد. به همين دليل تحريم اقتصادي که واشنگتن تلاش مي‌کند از طريق شوراي امنيت بر تهران اعمال کند هم نتيجه‌اي را که بايد حاصل كند به دست نخواهد داد.
وي افزود: تحريم اقتصادي اجرايي نخواهند بود؛ زيرا مانند غربالي بزرگ با منافذ بزرگ است. به اين علت که روسيه و چين و همچنين برخي از متحدين ما از ايران در زمينه‌ي اقتصادي حمايت مي‌كنند.  

 اخبار روز جمعه  10 شهریور 1385، 1 سپتامبر 2006

مراسم سالگرد خاوران در فصای شدید امنیتی و حضور گسترده نیروهای لباس شخصی و اطلاعاتی رزیم برگزار شد

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)، گزارش از ایران: امروز جمعه ده شهریور طبق قرار قبلی خانواده ها و جمع وسیعی از فعالان دانشجوئی، کارگری و سیاسی که تعداد آنها بالغ بر سه هزار نفر بود از اوایل صبح به تدریج در خاوران حصور یافتند. پیشاپیش جمعیت، ماموران اطلاعاتی و امنیتی در خاوران و بیرون آن به صورت گسترده حضور یافته بودند و در ورودی را قفل کرده بودند و از ورود جمعیت از در اصلی ممانعت کرده و جمعیت را دسته دسته به فاصله زمانی زیادی به کانال پشت گلزاز که از کنار گورستان ارامنه می گذرد هدایت کردند. یا دسته بندی جمعیت، ماموران امنیتی تلاش کردند از تمرکز جمعیت در خاوران در یک زمان معین جلوگیری کنند. در عین حال به طور مرتب به خانواده ها هشدار می دادند که باید مراسم را در ساعت یازده به اتمام برسانند. گروه اول که با فاصله یک ساعت از گروهای بعدی در گلزار حضور یافته بود، به دلیل فشارهای امنیتی راس ساعت یازده گلزار را از طریق کانال ترک کرد. جمعیت وسیعی که از سوی ماموران در بیرون از کلزار متوقف شده بودند به هنگام خروج گروه اول به داخل آمدند. مراسم ساعت ده صبح با اعلام یک دقیقه سکوت و خواندن چند شعر، از جمله "دوگل سرخ" سیاوش کسرائی آغاز شد و با خواندن سرودهای" شهیدان"، "سراومد زمستون" و انترناسیونال" و چند شعار از جمله "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" ادامه یافت. سپس جمعیت  به راه پیمائی و سرودخوانی در گلزار پرداخت
فشار امنیتی به حدی بود که هیچ سخنرانی انجام نگرفت. ماموران امنیتی تعدادی از جوانان را که فیلم و عکس از مراسم تهیه کرده بودند در بیرون از گلزاز دستگیر کردند. همچنین ماموران لباس شخصی حدود ساعت یازده و نیم به جمعیت جوانی که هنوز در خاوران باقی مانده بود و سرود می خواندند حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و تعدادی را دستگیر کردند.

 هیجده سال گذشت - مرد ایران برای محاکمه قاتلین فرزندان خود بیتابی می کنند

کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان 67 لکه ننگی درتاریخ معاصر ایران و درتاریخ بشریت است. جمهوری اسلامی ایران بنام الله و بنام دین اسلام و برای حفظ موقعیت طبقاتی و تثبیت حاکمیت سرمایه داری تجاری و منافع پس مانده ترین قشر سنتی جامعه و ایجاد رعب ووحشت در کشور عفریت مرگ را بر بالای سر زندانیان سیاسی به پرواز درآورد و با بیرحمی و شقاوت غیر قابل توصیف هزاران انسان پر امید را دربیدادگاههای چند دقیقه ای محاکمه و به جوخه تیرباران سپرد و یا به دار آویخت.

رژیم جمهوری اسلامی چنان بیرحمانه و جنون آمیز به زندانیان دربند یورش برد و چنان قتل عامی به راه انداخت که فقط با رژیم های فاشیستی نظیر هیتلر و موسولینی و فرانکو قابل مقایسه است. در اعتراض به این کشتار بربرمنشانه، دهم شهریور ماه از سوی خانواده های قربانیان این فاجعه، سالروز کشتار همگانی اعلام گردید و هرساله درچنین روزی مادران و پدران داغدیده ، فرزندان، دوستان و یاران جانباختگان در گلزار خاوران گرد می آیند و با برنامه های متنوع یاد این عزیزان را گرامی میدارند. جنبش اعتراضی خانواده جانباختگان تابستان 67 درحال شکل گیری است . در سال گذشته جمعه 11 شهریورماه بیش از 2000 نفر درخاوران تجمع کردند و مراسم باشکوهی برگزار نمودند. امسال نیز چنین خواهد شد و مادران و پدران جانباختگان همراه باسایر مردم آزادیخواه درخاوران گرد خواهند آمد و بی باکانه به پای برگزاری این مراسم خواهند رفت. حرکت اعتراضی خانواده های جانباختگان تابستان 67 همانند جنبش اعتراضی مادران در شیلی و آرژانتین درحال شکل گیری است و خانواده های جانباختگان برای دادخواهی و به محاکمه کشیدن مسببین و قاتلین فرزندان خود بیتابی میکنند. جمهوری اسلامی از تجمع خانواده ها در گلزار خاوران و گسترش این حرکت اعتراضی بشدت میترسد زیرا سرنوشت رژیم منفور محمد رضا شاه و نظامیان شیلیائی وآرژانتینی آئینه است که سرنوشت اورا نیز منعکس میسازد و ازاین رو می کوشد با ترفند های گوناگون مانع گرد همائی خانواده ها درگلزار خاوران گردد. رژیم می کوشد این سند جنایت تاریخی را از اذهان مردم بزدایدواز بازشدن بحث و تحقیق و بررسی در مورد این فاجعه و بازتاب آن درعرصه بین المللی می هراسد. از این روباید از مبارزات خانواده های زندانیان سیاسی جانباختگان 67 قاطعانه دفاع نمود و به پیکار آنها ارج گذاشت. باید به تقویت حرکت اعتراضی خانواده های زندانیان قربانی کمر همت بست وازافشای عاملین این جنایت از هیچ کوششی دریغ نورزید.عزیزانی که از کشتار سال67 رهایی جستند وظیفه دارند با حضور خود بعنوان شاهدان زنده این جنایت پرده از کشتار بیرحمانه جمهوری اسلامی بردارند و دمی از افشای این گراز های آدمخوار نیاسایند.

عطش خون ریختن جمهوری اسلامی و آزار و شکنجه زندانیان سیاسی همچنان ادامه دارد و قتل بیشرمانه اکبر محمدی نشان از آن است که رژیم بدون تکیه بر سرنیزه و ترور و کشتار مخالفین امکان ادامه حیات ندارد. لذا، تنها با گسترش مبارزات تو ده ای درداخل و خارج کشور و با بکارگیری تاکتیکها و اشکال متنوع مبارزاتی است که میتوان رژیم را به عقب نشینی واداشت و سرانجام سرش را به سنگ کوبید.

حزب ما به همه فرزندانی که جان تسلیم کردند و درمقابل خلفای حاکم تسلیم نشدند درود می فرستد و خلقهای ایران نام فرزندان خود را که بخاطر آزادی و سعادت توده های محروم و زحمتکش درمیدان نبرد جان باختند هرگز از یاد نخواهند برد.


گرامی باد خاطره جانباختگان تابستان 67!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!
زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت!

حزب کارایران(توفان)
شهریور 1385
www.toufan.org
toufan@toufan.org

مراسم سالگرد کشتار سراسری زندانیان سیاسی امروز در گورستان خاوران در تهران برگزار شد  - در انتهای مراسم چند تن از شرکت کنندگان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و بازداشت شدند

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر : مراسم سالگرد کشتار سراسری زندانیان سیاسی امروز با حضور خانواده های آنان و جمعی از فعالین سیاسی – دانشجویی در گورستان خاوران در تهران برگزار شد.
پیش از این قرار بود که این مراسم در ساعات 10 امروز برگزار شود.
از ساعت 9 صبح امروز خانواده های کشته شدگان و فعالین سیاسی- دانشجویی گروه گروه در محل حاضر شده و با گذاردن شاخه های گل بر مزاراین شهیدان، یاد آنان را گرامی داشتند.
پس از حضور حدود 300 نفر از افراد در محل گورستان، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات از ورود سایر شرکت کنندگان، به گورستان جلوگیری به عمل آورد. که پس از 15 دقیقه مذاکره نیروی انتظامی اجازه داد تا حاضرین با ماشینهای خود به داخل بروند.  افراد شرکت کننده که دسته های گل به همراه داشتند با حضور بر مزار این شهیدان به خواندن سرود پرداختند. در این حال حضور نیروهای امنیتی در مراسم کاملا محسوس بود.
از جمله افراد شرکت کننده در این مراسم دکتر ناصر زرافشان و بینا داراب زند، زندانیان سیاسی بودند. دکتر زرافشان پس از حضور در میان حاضران اعلام کرد" که اگر اکنون بخواهیم برای حضور در مزار عزیزانمان اجازه بگیریم، فردا برای نفس کشیدنمان نیز ممنوعیت ایجاد میکنند" وی سپس به همراه سایرین بر مزار کشته شدگان حاضرشد . افراد حاضر به خواندن سرودهایی چون " سر اومد زمستون" ،" انترناسیونال" و... پرداختند.
در پایان نیز درحالی که شرکت کنندگان قصد خروج از گورستان را داشتند ضبط دوربین یکی از حاضرین در مراسم  توسط نیروهای امنیتی حاضر، برای ساعاتی فضا را متشنج کرد.
با این حال در انتهای مراسم و در شرایطی که جمعیت پراکنده شده بود، نیروهای لباس شخصی چند تن از شرکت کنندگان را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و بازداشت کردند.
به گفته ی شاهدان عینی مامورین در حالی که این افراد به شدت کتک میزدند به داخل گورستان انتقال دادند.تاکنون از وضعیت بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست.

بازرس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی : اگر اسرائیل خلع سلاح شود صحبت درباره خلع سلاح ایران راحت تر خواهد بود

دیوید آلبرایت" از بازرسان سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین رئیس مؤسسه علوم وامنیت بین المللی در واشنگتن گفت که اگر کشورهای دارای خلع سلاح به ویژه اسرائیل خلع سلاح شود صحبت از خلع سلاح ایران راحتتر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازشبکه سی ان ان، آلبرایت دراین زمینه گفت :  قطعاً ایران حق غنی سازی دارد اما درگذشته ایران پنهانکاری هایی داشته است و این کشور اظهارات تحریک کننده ای علیه اسرائیل و دیگران دارد و به خاطر این خطرناک است تا تهران به غنی سازی و برنامه های هسته ای خود ادامه دهد.
وی همچنین اظهارداشت بسیاربعید است که ایران بتواند غنی سازی در مقیاس بالا را انجام دهد و می دانیم که برای این کار نیاز به دستگاهها آبشاربسیار زیاد می باشد وایران حرکتی بسیارکند برای راه اندازی سانتریفیوژهای آبشاری بیشتر دارد و این برای تهران سخت است تا با عنایت به مشکلات فنی که دارد اقدام به ساخت سانتریفیوژ و راه اندازی آنها بکند.
وی همچنین درباره معاهده منع تکثیر سلاح های هسته ای وهمچنین لزوم  اعمال تغییرات در آن گفت : بسیار سخت است تا تغییراتی دراین پیمان ایجاد شود، درست است که مشکلات منطقه ای در کشورهایی مانند ایران  و کره شمالی وجود دارد اما این نکته هم هست و اینکه پنج کشور اتمی باید با جدیت به تعهدات خود عمل کنند و خلع سلاح شوند.
این بازرس سابق افزود: مهم است که اسرائیل شروع به خلع سلاح خود کند که در این صورت به راحتی می توان درباره خلع سلاح ایران و دیگر کشورها صحبت کرد.

تعبير کارشناسان از گزارش آژانس اتمی درباره ايران

پرويز کامياب          دفتر بی بی سی، واشنگتن

آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه با انتشار گزارشی انتقادی تاييد کرده است که ایران به درخواست های شورای امنیت عمل نکرده و به فعالیت های اتمی خود ادامه داده است.
بر اساس این گزارش ایران به بخش هايی از پروتکل الحاقی در مورد بازرسی های سرزده عمل نکرده، در يک مورد به بازرسان اجازه بازدید از یک سایت زیرزمینی را در تاسيسات نطنز نداده و بالاخره ابهامات مربوط به فعالیت های اتمی اش را برطرف نکرده است.
با اين حال در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید شده فعالیت های ایران در زمینه غنی سازی اورانیوم محدود و تنها در سطح تحقیقاتی باقی مانده است.
کارشناسان این بخش از گزارش یاد شده را بسیار مهم تلقی می کنند.
برخی می گویند دانشمندان ایرانی به مشکلات فنی برخورد کرده و نتوانسته اند دستگاه های سانتریفوژ را با سرعت برنامه ریزی شده راه اندازی کنند اما برخی دیگر نیز معتقدند که ایران بدنبال کاهش تنش های جهانی است و به همین علت برنامه های اتمی خود را با سرعت کمی ادامه داده است.
جوزف سیرینسیونی کارشناس مسائل اتمی در آمریکا و معاون مرکز پیشرفت آمریکا در واشنگتن معتقد است که هر دو عامل در این ماجرا دخیل بوده اند:
"
کاری که ایرانیان تلاش می کنند انجام دهند بسیار دشوار است بخصوص که کمک چندانی و یا اصلا هیچ کمکی از بیرون دریافت نمی کنند. نوع مهندسی و ماشین های مورد نیاز در این مرحله حتی برای کشورهای صنعتی هم پیچیده است چه رسد به ایران که توانایی چندانی در این زمینه ندارد. از سوی دیگر این وضعیت احتمالا برای دولت احمدی نژاد قابل پذیرش است زیرا آنها می خواهند نشان دهند که برنامه های صلح آمیز خود را به آرامی دنبال می کنند و در صدد ایجاد نگرانی در جامعه جهانی نیستند."
اما جورج پرکوویچ، معاون موسسه صلح بین المللی کارنِگی در واشنگتن می گوید تنها مشکلات فنی مانع از پیشرفت ایران شده و هیچ مصلحت اندیشی سیاسی در کار نبوده است:
"
من فکر نمی کنم که آنها به خاطر اینکه نسبت به افکار عمومی بین المللی حساسند با سرعت کمی سانتریفوژهای خود را به راه انداخته و به میزان کمی اورانیم غنی کرده اند. اگر آنها نگران جامعه جهانی بودند از همان ابتدا از خط قرمز غنی سازی اورانیوم نمی گذشتند."
به گفته جوزف سیرینسیونی با توجه به اینکه ایران پیشرفت چندانی در برنامه های اتمی خود نداشته اعضای دایم شورای امنیت بعید است که به دنبال اعمال تحریم های چندانی علیه ایران باشند و به این ترتیب گزارش آژانس در مجموع به نفع ایران تمام خواهد شد.

اخبار روز پنج شنبه  9 شهریور 1385، 31 اوت 2006

چاوس در خيابان‌‏هاي دمشق مورد استقبال مردم سوريه قرار گرفت

تهران- خبرگزاري كار ايران

ايلنا، گروه بين‏الملل: رئيس‌‏جمهوري ونزوئلا در خيابان‌‏هاي دمشق مورد استقبال مردم سوري حامل پلاكاردهاي خوش‌‏آمدگويي قرار گرفت.
آسوشيتدپرس گزارش داد كه «بشار اسد» رئيس‌‏جمهوري سوريه در كاخ ملي، از «هوگو چاوس» همتاي ونزوئلايي خود استقبال كرد.
چاوس به محض رسيدن به سوريه گفت: «دولت‌‏هاي ونزوئلا و سوريه عميقا عليه تجاوزات و استبدادگري‌‏هاي امپراطوري آمريكا متحدند.»
چاوس افزود: «دو دولت سند مخالفت با تهاجمات آمريكا عليه خاورميانه را امضا خواهند كرد.»
بنابراين گزارش، «تام كيسي» سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در واشينگتن از چاوس خواست تا سوريه را به پذيرش قطعنامه شوراي امنيت سازمان‌‏ملل‌‏متحد براي اعزام 15 هزار سرباز حافظ صلح در جنوب لبنان دعوت كند. كيسي افزود: «چاوس بايد به دمشق وظايف بين‌‏المللي را يادآوري كند.»
چاوس در سفر دو روزه خود سوريه بر اتحاد دو كشور تأكيدكرد. وي ونزوئلا و سوريه را دو ملت برادر توصيف كرد.
پايان پيام

یکی از بازی های ملایان ، یا هک شدن سایت احمدی نژاد توسط یک پکر حزب الهی!

نوشته فارسی روی عکس توسط سایت ایرانی ما نوشته شده است و خواهش می شود که این عکس را به دوستان و رفقای خود در داخل و خارج کشور پست نمائید . شیردل

شرایط  حساس کنونیبرگردان شیردل

خبرگزاری آلمان - مسکو، سه شنبه 8 شهریور 1385

بخشی از عدم بی اعتمادی مسکو به  کشورهای غربی به خاطر روابط اقتصادی و تجاری روسیه با  ایران می باشد.برای مسکو مهمتر است رابطه سیاسی خوبی با کشور ایران که در جنوب در یای خزر قرار دارد داشته باشد.

برپایه رابطه سیاسی است که مسکو ایران را درکنارخود داشته ، تا در مقابل نفوذ سمجگرانه آمریکا  و ترکیه  در آسیای میانه ، ماورای قفقاز سدی ایجاد نماید. آنچه در بالا آورده شده تحلیل موسسه (chatham House ) در انگلستان است.

سطح معامله تجاری روسیه با ایران با مقایسه با کشورهای بزرگ صنعتی که ایران رابطه اقتصادی و بازرگانی دارد پائین بوده و در سال  2005  ،  2.4 میلیارد دلار برابر با 1.8 میلیارد یورو می باشد. کشور ایتالیا 4.3 میلیارد یورو، آلمان 4.9 یورو، چین 7.8 میلیارد یورو قرار داد های اقتصادی و صنعتی  با ایران داررند. معامله تجارجی روسیه با ایران در 1/4 سال 2006 224 میلیون دلار کمتر بوده است.

اما با مقایسه با مجموعه کالاهای فروخته شده ، ساز وبرگ نظامی و سایل صنعتی در قسمت همکاری مشترک اتمی میان  رهبران مسکو و ملایان ، برای  غرب بدگمانی ایجاد کرده است.

مهندسین روسی سالهای طولانی است که در پروژه کارخانه برق اتمی بوشهر مشغول فعالیت بوده و هزینه پروژه با سالها تاخیر 800 میلیون دلار خرج برداشته و قرار است تا پایان سال 2007 به پایان برسد.

برای آمریکا تکنیک روسی سرچشمه  اصلی برای استفاده نظامی دانش اتمی کشور ایران می باشد. روسیه این اتهام آمریکا را رد کرده و آرزو آن دارد که قرار داد های میلیاردی چاقتر که برای ساختمان کارخانه های دیگر اتمی است ، دریافت دارد.

اگر شورای امنیت سازمان ملل تحریم اقتصادی تصویب نماید ، می بایستی اولین اقدام جلوگیری از ارسال اسلحه و تجهیزات صنعتی برای غنی کردن باشد.

روسیه علیرغم قولهای رسمیش ، هیچ علاقه ای ندارد که ایران بمب اتمی بسازد. راکتهای ایران می توانند مناطق مهم روسیه را مورد هدف قرار دهند.

پیشنهاد مسکو برای حل بحران اتمی با ایران با شکست روبرو شد . پیشنهاد  مسکو بر این پایه بود که تا ایران اورانیوم خود را در روسیه غنی سازد ، تا بدین وسیله ایران نتواند خود مستقل اورانیوم غنی شده تهیه نماید.

روسیه بعد از مدت تاخیر اندازی زیاد ، در کنار آمریکا و کشورهای اروپایی قرار گرفت. به نظر می رسد روسیه حق وتو دار ،  میل چندانی ندارد که به تحریم اقتصادی ایران رای دهد.

  

 

 

 معرفی ساید و ما چه می خواهیم

  ما به هیچ گروه و دسته سیاسی وابسته نیستیم 

 از نفی استالین تا نفی مارکس

توطئه بزرگ به زبان  آلمانی Die Grosse Verschwoerung

آموزشهایی از انقلاب اکتبر

مختصری از تاریخ حزب بلشویک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنان

 

 

 

قطعنامه کنگره سوم حزب کار

ایران (توفان) پیرامون برخورد حزب ما به مسئله ملی در ایران

 دیکتاتوری پرولتاریا و بررسی " آزادی های بی قید و شرط "-پیرامون مبانی سوسیالیسم علمی-21

تظاهرات وسیع کارگران شیشه میرال

اعتصاب عمومی در کردستان با موفقیت انجام شد: مبارزه ادامه دارد-حزب کمونیست ایران (م ل م)

دستان بلر و بوش بیشتراز بمب گذاران لندن به خون آلوده است -  گالووگه نماینده پارلمان انگلستان

 اصولیت انقلابی و  انقلابی نمایی    غیر اصولی- حزب کار ایران (توفان)

«غیرخودی ها» در ستایش گنجی و گنجی در ستایش « خودی ها»- حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست- مائو ئیست)

 

 

 

.