iranima@hotmail.com

 

جنبش دانشجویی در داخل کشور

کودکان


بزرگش نخوانند اهل خرد    که نام بزرگان را به زشتی برد - یاداشتی پیرامون ضد انقلابیون ترتسکیست - بهمن ادیب 


به مناسبت هیجدهمین سال کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی به دست جمهوری اسلامی ایران - کمیته میز کتاب آمستردام


مرگ یک چاقوکش درباری-حزب کار ایران (توفان)


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت چهارم) - بهمن ادیب


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت سوم) - بهمن ادیب


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت دوم) -بهمن ادیب


شکست مفتضحانه اسرائیل در لبنان- حزب کار ایران (توفان)


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت اول) -بهمن ادیب


همدلی و همزبانی " حزب کمونیست کارگری" با بوش ، بلر ، المرت و رسانه های امپریالیستی - صهیونیستی- بهمن ادیب


گزارشی از سخنرانی نماینده حزب کار ایران در اردوی بین المللی جوانان ضد فاشیست و ضد امپریالیست در دانمارک


توفان 77 شماره ویژه به مناسبت  صدمین سالگرد  انقلاب مشروطه ایران - حزب کار ایران (توفان)


به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران، تقدیم به خوانندگان سایت ایرانیما می شود- تهیه و تنظیم از شیردل


قتل زندانی سیاسی، اکبر محمدی  لکه لنگی بر دفتر جنایت  جمهوری تبهکار اسلامی  است - حزب کار ایران


دفاع سخیفانه حزب کمونیست کارگری  از جنایات صهیونیست های اسرائیلی - بهمن ادیب-

بهمن ادیب  بار  د یگر  همدستی قلم بدست داران حزب کمونیست کارگری و مخصوصا علی جوادی را با اسرائیل صهیونیست رسوا کرد . مقاله ای خواندنی و آموزشی   


دفاع از مردم فلسطین، دفاع از انسانهای تحت ستم است-بهمن ادیب- بهمن ادیب ، یکی از بزرگان تحلیل گر که نقد های او ، بگونه لنین کبیر ، دشمنان مارکسیسم را که در لباس مارکسیسم پنهان شده اند افشاء میکنند. یکی از آن دشمنان علی جوادی می باشد که دشمن  مردم فلسطین است. نقد او را خود بخوانید و قضاوت کنید.


توفان 76 منتشر شد


متن سخنرانی  رفیق شیردل در میتینگ 12 ژولای 2006  در ساعت 17 بعد ازظهر در محل شهر دیسبورگ آلمان Koenigstr , Lebensretterbrunnen


در انتخابات شورای اسلامی کار شرکت نمی کنیم- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه


18 تیر، روز خیزش شکوهمند دانشجویان علیه ارتجاع جمهوری اسلامی گرامی باد - حزب کار ایران (توفان)


بیان نامه هماهنگی  مبارزه ضد امپریالیستی در خاورمیانه

حزب مائوئیستی کمونیستی ترکیه (منطقه کردستان)- حزب کمونیست ترکیه ( جرقه)- حزب مارکسیست - لنینیست ترکیه (منطقه کردستان)- جبهة دموکراتیک برای رهایی فلسطین- جبهة خلق برای رهایی فلسطین -حزب کار ایران (توفان)- نشست عربی برلین


تجاوز اسرائيل ‌ محك قدرت نظامی ايران ؟م - راد


تهاجم وحشیانه ارتش متجاوز صهیونیستی به نوار غزه را بشدت محکوم می کنیم - حزب کار ایران (توفان)


دهقانان ما برگهای "کوکا" را جویده و خواهان اخراج یانکی از بولیوی می باشند.- شیردل


گزارش سوم-دسیسه صهیونیسم بر ضد تیم ملی فوتبال ایران ادامه دارد- حزب کار ایران (توفان)


از ما گفتن و از شما نشنیدن " تب فوتبال" تب خطرناکی است !!   شیردل


گزارشی از دسیسه صهیونیستها بر ضد تیم ملی فوتبال ایران- حزب کار ایران


سرکوب وحشیانه و فاشیستی تجمع زنان در میدان هفت تیر را به شدت محکوم می کنیم- حزب کار ایران (توفان)



دسیسه صهیونیستها علیه فوتبال ایران در مسابقات جهانی فوتبال در شهر نورنبرگ- حزب کارایران (توفان)


توفان 75 منتشر شد


حمایت از مبارزه مردم در آذربایجان مکمل مبارزه بر ضد دامن زدن به "نفرت ملی" است- ازتوفان


تظاهرات عظیم مردم تبریز علیه جمهوری نفاق افکن و سرگوبگر اسلامی- حزب کار ایران (توفان)


هشدار می دهیم، خطر آمریکا و جنگ را جدی بگیرید!- ناصرزرفشان


بیانیه نشست سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب کار ایران (توفان) بعد از کنگره ی سوم - خطر تجاوز نظامی به ایران و ضرورت تقویت جنبش صلح


بوش تروریستی است که مرتکب نسل کشی شده ...تنی بلر همدست هیتلر است-رئیس جمهور و نزوئلا


 جستجوی فرشته عدالت-سندیکای شرکت واحد


توفان 74 را به خوانید


استالین پرچم است و مجددا بپا می خیزد-حزب کار ایران (توفان)


استثمار مضاعف دختران كار- سیمین مرعشی


برخیز ای داغ لعنت خورده!

شیردل


نكته هايي براي بالا بردن سرعت ويندوز-برای رفقای ایران


آموزش نصب ویندوز XP برای رفقای ایران


تجمع کارگری ـ دانشجویی برای حمایت از کارگران


عکسهای گرد همایی کارگران..


مشکل بوت کردن کامپیوتر (اجرا نشدن برنامه "ویندوز ایکسپی")- کار خدماتی


فرخنده باد اول ماه مه-حزب کار ایران(توفان)


برضد تهدیدات بربرمنشانه امپریالیستها و کشتار مردم ایران بپاخیزیم - حزب کار ایران (توفان)


بیاد شاملو


توفان شماره 73 منتشر شد


به قربانیان ماشین عظیم تبلیغات عوامفریبانه امپریالیستها-منتخب از توفان -حزب کار ایران


بحران هسته ای و چپ بی وظیفه- اسکندر نویدی


دلیل تراشی مسخره برای توجیح  خیانت ملی- حزب کار ایران (توفان)


بوی کباب به مشام دریوزگان سیاسی رسیده است- حزب کار ایران(توفان)


" ملی " از منظر آموزگاران پرولتاریا- بهمن ادیب


 آیا میهن پرستی کمونیستی در تناقض با انترناسیونالیسم پرولتری است ؟-بهمن ادیب


ملتی که به ملت دیگر ستم می کند خودش آزاد نیست-بهمن ادیب


بررسی تاریخ انقلاب اکتبر ، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوریکه امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند-بهمن ادیب


اپوزیسیون ترتسکیستی در گذشته و حال

حزب کار ایران (توفان)


نوروزتان فرخنده و پیروزباد- شادباش نوروزی حزب کارایران(توفان) به مردم ایران


دفاع از صهیونیسم و امپریالیسم ننگ است - هما ازلی پور اسفند 84


جلوگیری از شهید پروری و "مرده خوری " در دانشگاه شریف - شیردل


توفان 72 منتشر شد

خلقهای ایران را نمی توان با تهدید اتمی به تسلیم واداشت


باید با زور ، زورگویی را پاسخ گفت- ساید ایرانی ما

 تسلط بر جهان بینی لنینیسم  بپای تحیل انقلابی و واقعبینانه مسائل بین المللی نشست- این تحللیل را حزب کمونیست چین و حزب کار آلبانی  بر سر مسئله جنگ و صلح و داشتن بمب اتمی در مقابل رویزیونیستها - سوسیال- پاسیفیست ها و تمام خائنین مرتد و تسلیم طلب  داشته اند. این مرتدین مانند حزب کمونیست کارگری ستون پنجم امپریالیسم آمریکا در پشت  جبهه مشترک خلقهای   ایران  و جهان می باشند و خلقها در پیکار مشترک  بر علیه امپریالیسم آمریکا و دیگر امپریالیستها نبرد سختی راادامه می دهند. نه تهدیدات اتمی ، نه حمله و اشغال نظامی نمی تواند اراده پولادین آنان را در مبارزه به حق درهم شکند. عراق گورستان امپریالیسم آمریکا است. - داشتن بمب اتمی حق اجتناب ناپذیر هر کشور است و تا خلع سلاح اتمی به صورت کامل برای امریکا، اروپا و دیگر کشورها انجام نگیرد این حق هر کشور دیگری مانند ایران است به این سلاح مجهز گردد.


از"کارزار زنان علیه کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی " حمایت می کنیم- حزب کار ایران (توفان)


فرخنده باد هشتم مارس روز همبستگی زنان جهان!

حزب کار ایران( توفان) به مناسبت 17 اسفند روز زن


تفرقه بیانداز و حکومت کن - جوخه های مرگ نگروپنته در عراق فعال می شوند

حزب کار ایران (توفان)


علیه لیبرالیسم - مائو سه تنگ


حقیقت 26 از چاپ خارج شد

حقیقت نشریه ای انقلابی و یکی  ارگانهایی است که در اشاعه اندیشه رفیق کبیر مائو سه تنگ در ایران تلاش می نماید و ما شورای تحریریه  سایت ایرانی ما بزرگ میداریم کارهای پرافتخار و انقلابی مائو سه تنگ را و مبراء از هرگونه اپورتونیسم خورده بورژوازی  و سکتاریسم از اندیشه او دفاع کنیم


توفان 71 منتشر شد


امپریالیسم و حکمتیسم همدستان امپریالیسم و استعمار در عراق- حزب کار ایران (توفان)


نظام مردم کشی ،  نظام تجارت برای آدمکشی یعنی نظام پزشگی جمهوری اسلامی-شیردل 


همه و همه در کار کمک مالی باهمت عالی شرکت کنیم


نامه کنفدراسيون اتحاديه های آزاد کارگری برای آزادی آقای منصور اسانلو


اوج گیری مبارزات کارگری و مباحث درون جنبش - حزب کمونیست ایران (م ل م)


فراخوان دفتر خارجی حزب کار ایران (توفان) به احزاب برادر و سازمانهای انقلابی و مترقی در رابطه با دستگیری اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران


دو نوع برخورد متفاوت-مقاله برگزیده ای از توفان آینده  که در راه است!


از اعتصاب بر حق رانند گان    رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی حمایت می کنیم- حزب کار ایران (توفان)


بتاز ای پر ثمر توفان

اپوزیسیون ترتسکی در گشت و گزار_ از حزب کار ایران(توفان)


معرفی یک کتاب - از حزب کمونیست مارکسیست - لنینیست- مائوئیست


ساماندهی جهانی شکنجه و نقض گسترده و فاحش حقوق بشر توسط امپریالیسم- حزب کار ایران(توفان)


توفان 69 منتشر شده و مثل همیشه خواندنی و مخصوصا آموزنده


اطلاعیه حزب کار ایران (توفان) به مناسبت روز شانزده آذر


حقیقت منتشر شد


باز هم بلای زمینی، این بار در حوالی جزیره قشم -اطلاعیه حزب کارایران (توفان)


به دفاع از فعالین کارگری برخیزیم !- حزب کمونیست ایران م-ل-م


پیرامون احکام بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی و دستگیرشدگان روز کارگر- اطلاعیه- توفان


توفان 68 منتشر شد


جشن انقلاب اکتبر با موفقیت برگزار شد


رنگ سیاه رنگ جمهوری اسلامی است  و پیام ما به دانش آموزان و دانشجویان


قاتلین واقعی سران جمهوری اسلامی می باشند که باید به  پای میزمحاکمه کشیده شوند و به سخترین مجازات محکوم گردند.


وضعیت اعدام در ایران و اسامی جان گرفته شدگان


نمایش چهره ی واقعی زندگی  میلیون ها انسان در حاشیه تهران


اگر سجایای انسانی ثمره محیط است، پس باید محیط را انسانی کرد.


پایان افسانه منصور حکمت- از سربلند


گفتگو با بهمن ادیب فعال سیاسی و صاحب نظر در مسائل کارگری-گزارشگران


تریبونی برای کشورهای جنوب- لموند دیپلماسی-سپتامبر2005 و مختصر توضیح ما


وضعیت کارگران و خطر انحراف سندیکالیستی و آنارشیستی -توفان ارگان حزب کار ایران


گروه خبری ایرانی ما از آمریکا و انگلستان گزارش می دهد  صفحه و یژه


پیرامون مبانی سوسیلیسم علمی  (20) دکتاتوری پرولتاریا و آزادیهای بی قید وشرط


یک میلیارد دلار از خزانه  وزارت دفاع عراق به یغما رفته است!- از روزنامه  ايند يپندنت


آیا ما را  شریک شادی می دانید؟- گروه خبری ایرانی ما


سانحه مجدد انفجار معدن "باب نیرو" و کشته شدن 11 کارگر دیگر-اتحاد نیروهای انقلابی و کمونیست


کارگران قربانی نفع ‌پرستی سرمايه‌داران- حزب رنجبران ایران


چرا کارگران "بابنیرو" جان خود را باید از دست دهند؟ و چه کسانی مسئول چنین فاجعه خواهند بود؟- گروه خبری ایرانی ما


مرگ 11 کارگر معدن زغال سنگ " باب نیرو" گروه خبری- "ایرانی ما"


حقیقت 24 منتشر شد


كنفرانس بين المللی  در دفاع از مقاومت عراق


توفان 66 منتشر شد


ضرورت دولت دیکتاتوری پرولتاریا و مقوله اعدام -بحثی پیرامون مبانی پایه ای سوسیالیسم علمی (19) - بهمن ادیب متفکر مارکسیست


حزب و شوراهای کارگری- رابطه این دو پدیده بایکدیگر و نقش خرابکارانه ترتسکیستها و اکونومیستها در آن-بهمن ادیب


راه عقلانی لنینیسم یا ترتسکیسم ؟ - بهمن ادیب


نکاتی پیرامون انقلاب سوسیالیستی در یک کشور-بهمن ادیب


دلاوران جاودان ما، شراره باران اخگران ما، لاله های سرخ در خاوران ما


اعتقاد به معجزه «توفان» ما و توفان «کاترینا» حزب کار ایران (توفان)


افسانه " استالینیسم "   (7) از نفی استالین تا نفی مارکس   - دو سند از توفان


سلسله مقالاتی از رفیق بهمن ادیب- در هفته های آینده کار آوردن مقالات تکمیل می شود


به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی شهریور 67 -مردم ایران برای محاکمه کشیدن مسبین این فاجعه بیتابی می کنند

حزب کار ایران (توفان)


کردستان همچنان میجنگد-حزب کار ایران (توفان)


یادآوری شالگرد یک جنایت هولناک ضد بشری-حزب کار ایران (توفان)


جانی و آدمکش در مقام وزارت - از اسد مذنبی


نامه سوم مریم اخضرپور، همسر برهان دیوارگر از فعالین کارگری که در جریان حوادث کردستان بازداشت شده . در پایان نامه مریم احضر پور، نامه خواهر و مادر او که  به سازمانهای مدافع حقوق بشر نامه نوشته اند آورده شده است.


مقالات روزنامه های گاردين، لوموند و واشنگتون پست در باره  تهديد نظامی  آمریکا علیه ایران


بیانه در مورد انتصاب احمدی نژاد- گزینش بر سر چه بود؟ ریاست جمهوری یا مشروعیت-از توفان مرداد84 -مروری دیگر برای خواندن یک تحلیل درست --ساید ایرانی ما)


کابینه احمدی نژاد
باز گشت باند فلاحيان ـ سعيد امامی ـ حسين شريعتمداری
-
بهروز خلیق


کودک هشت ساله ام پدرش را ميخواهد!


نيوزويك: تهديد آمريكا عليه ايران توخالي است-پیک ایران، 12 مرداد 84


درسهائی از مبارزات درخشان مردم کردستان-حزب کارایران(توفان) هیجده مرداد هشتادوچهار

اورانیوم خوب بی خطر و اورانیوم شرّ پر خطر-حزب کارایران(توفان) نوزده مرداد هشتادوچهار


انقلاب مشروطیت  و درسهای آن- به مناسبت  سالگرد آن انقلاب  که بیداری آسیا نامیده شده است.


من خواهان آزادی فوری همسرم، برهان دیوارگر هستم


آنچه را جدیدا از توفان خواهید خواند- توفان ارگان حزب کار ایران است


سیروس ناصری افشاء می شود


        اطلاعیه

تا به شورش نکشد کار به سامان نرسد

حزب کار ایران (توفان)


اخبارکردستان -هر لحظه از گزارش می شود - مرکزخبری کومله- حکا و دیگر مراکز خبری


فراخوان کمیته مرکزی کومله برای اعتصاب عمومی در کردستان- کومه له


سندیکای پروژه ای، میراث انقلابی- برهان


این سری مقاله در  ستاره سرخ  ارگان حزب کمونیست آلمان مارکسیست - لنینیست به قلم رفیق شــیردل به تحریر درآمده ، چاپ و منتشرشد.


آنچه را در توفان 65 خواهید خواند


کارل مارکس به عنوان بزرگترین فیلسوف انتخاب شد- گروه خبری ایرانی ماه-25.07.005


خلقی به پا می خیزد-اخبار مفصل از مهاباد و کردستان- گروه خبری ایرانی ما


اطلاعیه - به مناسبت قتل شوانه قادری در مهاباد- ننگ و نفرت بر جلادان جمهوری اسلامی باد ! -حزب کارایران توفان


فراخوان عمومی جهت جمع آوری کمک مالی و بازگشت به کار
از طرف مسئول تبلیغات و اطلاع رسانی سندیکای شرکت واحد تهران


ضرب و شتم کارگران  توسط چماقدارن رئیس جمهور احمدی نژاد - تهیه گزارش گروه خبری ایرانی ما  -چهار شنبه  1384.04.22


کارگران ایران خودرو در بیست و پنجم تیر علیه عدم افزایش دستمزد ها و عدم اجرای بازنشستگی کارگران اعتراص  خواهند کرد


مقاومت و اعتراض مردم شهر مهاباد همچنان ادامه دارد


گروه G8 و ترور در لندن

م. راد


در باره گروه 8 کشور

م. راد


هیجده تیر، روز قیام با شکوه دانشجویان علیه استبداد و خفقان گرامی باد!.حزب کار ایران(توفان)


آکسیون و تظاهرات وسیعی بر علیه رهبران گروه 8 کشور در اسکاتلند

گروه  گزارشگر ساید ایرانی ما از از ادین برو


ورود  بوش به دانمارک مورد اعتراض بخش وسیعی از مردم دانمارک واقع شد

گزارشگر ساید ایرانی ما از کوپنهاگ دانمارک گزارش می دهد.  


ادامه ی اعتصاب در ايران خودرو ديزل


پیام همبستگی حزب کار ایران (توفان) به رفقای تحصن کننده در استکهلم


بیانیه در مورد انتصاب محمود احمدی نژاد-گزینش بر سر چه بود؟ ریاست جمهوری یا مشروعیت رژیم

حزب کار ایران (توفان)


دست پنهان خامنه ای در تقلبات انتخاباتی آزاد است حزب کار ایران (توفان)


زرفشان باید آزاد گردد


توجه- توجه-توجه-کلیک کنید حمایت فوری و همبستکی انقلابی  ضروریست


 

 

|معرفی  | اخبار |رسانه ها |  تفسیر سیاسی  |  مقا لات   احزاب  | جامعه  |زنان| کامپیوتر |  کتابخانه  |سوسیالیسم| پیوند| زبان دیگر | آزادی  برای فعالیت سیاسی و نظامی حزب الله لبنان و سرنگونی برای رژیم  جمهوری اسلامی ایران   

iranima@hotmail.com


 در امر مبارزه پیروز باشید- منصور اسانلو موقتا آزادشد ولی برای رسیدن به خواستهای کارگزان شرکت واحد مبارزه ادامه دارد مبارزه آنان بخشی از مبارزه دموکراتیک مردم ایران است.

سایت اختصاصی ما برای بهمن ادیب

 مجموعه مقالات بهمن ادیب را مطالعه نمائید

 

 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است!



 
 
 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
 

07.09.2006 20:58 

اخبار روز چهار شنبه  15 شهریور 1385، 6 سپتامبر2006

   پرونده سازی رژیم امپریالیستی آلمان بر علیه شهروندانش

شیردل

فیلمی از بخش خبری تلویزیون آرته در روز دوشنبه 13 شهریور تهیه شده است. این فیلم دارای حجم کمی است و  وقت کم  لازم است که فیلم آماده شود و تا بتوان دید. در ایران بعلت تنگ بودن کانال اینترنتی وقت زیادی لازم است برای دیدن قطعات فیلمها.  برای شفاف بودن فیلم ضروری است ، با همان پنجره کوچک به دیدن آن به پردازید.

" در آلمان می بایستی در آینده یک مرکز ذخیره برای مشخصات ضد " تروریست "  به صورت مشترک توسط سازمان امنیت و پلیس تشکیل شود. بعد از سال های طولانی کشمکش تفاهم میان وزرای  داخلی  بوجود آمد. تا آخرین لحظه اختلاف بر سر ضبط تعلق مذهبی افراد بوده است..."

مابر این باوریم که  لیست کامل پرونده سیاسی در آلمان وجود داشته و بار ها از این طریق میان مامورین سازمان امنیت و پلیس جنایی همکاری وجود داشته است. در آلمان در  ده سال 70 و 80  مبارزان  سازمان چریک شهری فعالیت می کردند و دولت آن کشور تحت بهانه مبارزه با " تروریست "  در زمان حاکمیت حزب سوسیال - دموکرات آلمان و تحت صدر العظمی " ویلی برانت "  قوانین اصطرای را به تصویب رسانده و به جمع آوری اطلاعات در باره مجموعه نیروهای مخالف رژیم امپریالیستی آلمان پرداختند.

پس از حادثه المپیای مونیخ در سال 1972 و کشتار ورزشکاران اسرائیلی ، اتحادیه های دموکراتیک دانشجویی فلسطینی ، ایرانی ، افغانی مانند؛ کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در  زیر زره بین سازمان امنیت آلمان قرار گرفتند. در واقع جمع آوری اطلاعات در باره فعالیت سیاسی از اواخر ده 60 شروع گشت و آن سازمان بر علیه جنبش دانشجویی  فعالیت زیادی داشت و اطلاعات زیادی را در باره دانشجویان فراهم می نمود. در هنگام دوران جنگ ویتنام که مبارزات ضد امپریالیستی مردم آلمان در اوج خود بود ، پلیس کوشش می نمود که جلوی حرکت وسیع جنبش وسیع توده ای را بگیرد و استفاده از هر گونه نفوذ در چهار دیواری خصوصی افراد دریغ نکرد. بارها دستگاه های منیاتور بی سیم برای انتقال صدا در آپارتمانهای خصوصی افراد نصب نموده تا پنهان ، به دزدی در شنیدن (استراغ سمع)  مکالمات تلفنی افراد فعال نموده و همچنین حضور و غیاب آنان را در منزل و محل کار کنترل می کردند. امروز در آلمان وضع بدتر از گذشته است. زیرا در گذشته به خاطر افکار عمومی و قانون ظاهری حمایت ازحقوق شهروندی ، اجباری بود که اخبارجاسوسی و کنترل مردم پخش نگردد و همچنین ادعای حقوق برای آزادی فردی را در مقابل کشورهای سوسیالیستی را داشتند ، تا چهره وحشی رفتار پلیس و سازمان امنیت کشورهای امپریالیستی خود را به پوشانند.

لیکن فجایع بسیاری انجام شده و همه از آن اطلاع دارند. با واقعه 11 سپتامبر فرصت مناسبی بود که به بهانه حفظ "  امنیت ملی و مبارزه با  تروریسم اسلامی " به صورت علنی تروریسم دولتی را بر علیه شهروندان خود به کار گرفته شود و  پروکاتسیون ، توطئه ، صحنه سازی های فریبکارانه شیوه کار علنی آنان گشت. به خوابگاه دانشجویی حمله نموده، تورهای گسترده کسب اطلاعات از طریق کامپیوتر در اروپا و آمریکا توسط سازمان سیا و سازمان های اطلاعاتی کشورهای اروپایی تشکیل شد. اطلاعات رد و بدل شد ، نام 100 ها سازمان مبارز در لیست آنان جمع گردیده و در طول 5 سال عده ای از افراد را در پستهای مرزی هوایی و زمینی دستگیر کرده و به زندان انداختند. دستگیری اوجلان رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه یکی از همکاری های مشترک می باشد. افراد بسیاری از  کادرها و هواداران آن در اروپا و کانادا دستگیر وروانه زندان شدند.

آقای وزیر داخلی آلمان که باعث تهیه  طرح جمع آوری مشخصات شهروندان در پرونده الکترونیکی می باشد و در آغاز فیلم او را در  مصاحبه مطبوعاتی  می بینید  ، جالب می باشد. رشوه خواری از سرمایه داران و شستن پولهای کلان در بانکهای سویس و بلاخره آنقدر تعداد رشوه های دریافت شده زیاد است که کسی نمی خواهد و یا نمی داند از چه کسی پولها دریافت شده و در کجا ها پنهان شده است.

 نقل قول ها از " شویب له "  دبیر اسبق حزب حزب " دموکرات مسیحی آلمان " در باره رشوه خواری بزرگ و چند صد میلیونی  آن حزب: " هیچ کس نمی دانه پولها کجاست " ، "  ما با سرعت زیاد به توضحات خواهیم پرداخت " ، " آن کسی که چیزی می داند ، شاید هم درست نباشه ، اون باید دیگه بیان کنه، همانجوری که من اعتراف کردم. امکان نداره من همه چیز را به ریزم روی میز ، بعدا باز بیشتر گندش بیرون بیاید. "  ، " من با آقای اشنایدر آشنا شدم و روز بعد چک چاق برایم نوشت " ، " از یهودیا ن مهاجر که ریشه آلمانی دارند " و غیره را نام آورد. رهبری سابق و صندوق دار حزب اتحادیه مسیحی آلمان نام صهیونیستها " انعام ده  را فراموش کرده اند . (نقل قولها از هفته نامه اشپیگل شماره 3 به تاریخ 17.1.2000 می باشد و دو شماره 3 و 6 آن هفته نامه سرمقاله خود را که همراه با عکس روی جلد ، به رشوه خواری آن حزب اختصاص داده است. سایت ایرانی ما دارای آرشیو بزرگی است و اگر خوانندگان ما نیازی به خواندن دو سر مقاله از آن هفته نامه می باشند با ما تماس بگیرید. آدرس ما در بالای صفحه سایت دیده می شود و همچننین دو تصویر روی جلد را از دوشماره برای شما اسکان کرده ودر این مقاله در اختیار شما قرار می دهیم.)

ولی پرونده آقای بلر سرکارش در محفل صهیونیستهای لندن است هنوز بسته نشده است. و ماجرای رشوه خواری بلر  بخشی از آن از زبان اسکاتلندیار به مطبوعات داده می شود. در آنجا کلید اصلی رشوه دادن ها در دست یک لابی معروف صهیونیست به نام " گیدون مایر "  از مهاجرین صهیونیستی از اسرائیل است . گیدون مایر همان کسی است که 20 میلیون پوند استرلینگ به شخص مارگارت تاچر هدیه می کند و  گیدون ما یر عضو محفل پنهانی  گروه دلال " گو ونر "  می باشد و این همان محفل پنهان صهیونیستی می باشد.

بوش ، تنی بلر و مرکل در باره "  تروریسم اسلامی " زیاد  فریاد بر آورده اند و همه آنان طرفداران رژیم صهیونیستی و در ارتباط با صهیونیست های بین الملل که صاحب سرمایه  کلان می باشند .  

لیکن فریاد "  اسلام سیاسی "  هم از دهان رهبران حزب فناشده کمونیست کارگری بیان می شود. این حرب از رژیم اسرائیل دفاع می کند و در کنفرانس لندن " مرحوم " منصور حکمت هم از خوبی ها ی دموکراسی اسرائیلی و خاطرات فامیل و بستگانش از دیدن  کیبوس ها   تعریف می کند. این همه دل داگی به صهیونیست های اسرائیلی برای چیست ؟ در هنگامی که شاهد جنایات حاصل از حمله نظامی اسرائیل به لبنان بودیم ، کانون حمله حزب کمونیست کارگری به قلم رئیس آن حمید تقوایی بر علیه مردم لبنان متمرکز گردیده بود و راه حل مسئله فلسطین را تنها با نابودی مسلمان فلسطین به دست رژیم تل آویل  " تعین و تکلیف کردن با اسلام سیاسی اصلی "  می داند. یک گروه دویست نفری با درآمد ومخارج میلیونی برای کارهای حزبی و داشتن ایستگاه تلویزیونی ، یک سئوال را برای ما بر می انگیزد که با آن همه دفاع خلوصانه از رژیم اسرائیل ، آیا  شما هم در حلقه و تنگنای لابی ها و محافل صهیونیستی گیر آمده و آنقدر از شما مدرک و سند تهیه کرده اند ، که نمی توان وجدان سیاسی خود را بدون آن پولها بشوئید ! و همان بلایی که سر آقای " شویب له " دبیر اسبق حزب " دموکرات مسیحی  " و وزیر امنیت آلمان است ، آمده بود و امروز انسان صالحی گردیده است (...) !

ماجرا رشوه خواری آن حزب و حزب کارگر انگلستان و همچنین حزب محافظه کار مارگارت تاجر  تا آخر برای مردم روشن نشد . بسیاری از مسائل هنوز در پشت پرده است ولی باید روزهای در تاریخ این کشورها بیاید که حقایق در باره دزدی و رشوه خواری احزاب سرمایه داری و احزاب سرمایه داری  انحصاری    روشن شود.

جوامع کشورهای سرمایه داری از طبقات تشکیل شده و برای حفظ قدرت سیاسی خود در مقابل  طبقاتی که تحت ستم نگه داشته اند ، از هر وسیله ای استفاده کرده تا روابط  استثماری را حفظ نمایند.  ساختار سرمایه دارای نیاز به دولت است و دولت برای  حفاظت از منافع طبقاتی سرمایه دران بوجود آمده است. از همان روزهای اول انقلاب بهمن دولتی در حال جان گرفتن بود و رشد و حفظ آن بر پایه سرکوب طبقات تحت ستم ؛ کارگران ، دهقانان و خلق های ایران بود. از همان آغاز در مقابل مردم ایستادند و نطفه قدرت ارتجاع مذهبی با تشکیل  گرو های  چماق بدست ،  کمیته ها  و سپس پاسدار بوجود آمد. ارتش وپلیس با همان اعمال قدرت  سرکوب ، با ایدئولوژی  ارتجاع جان گرفت . سازمان امنیت رژیم جمهوری اسلامی از همکاری ساواکی های سابق رژیم منفور پهلوی باز سازی شد. در زندانها و شکنجه گاه ها عکس شاه را پائین آورده و عکس خمینی را در همان قاب ها قرار دادند.

جمهوری اسلامی نیازی به ظاهر سازی برای حفظ آبروی خود نداشته. جمهوری اسلامی نیاز به قوانین " ضد  خرابکار و ترور ! "  ندارد. در واقع خود علنا در هر جایی که به خواهد دست به ترور می زند. چه در داخل و چه در خارج.

زندانها پر از زندانیان سیاسی و مخالفین آن رژیم می باشد. نظم ایجاد شده او بر پایه ترور و اعدام و شکنجه است . آن نظم برای استثمار کارگران ، دهقانان و تمام زحمتکشان مزد و حقوق بگیر می باشد . ساوامای  ، مامورین لباس شخصی ، انصار و دیگر باندهای جیرخوار همگی در خدمت ملایان سرمایه دار می باشند ." الله ! " ، قرآن ،  منبر ، مناره  محراب ، مسجد و هزارن مزدور نماز جمعه خوان ،  تا ریز و درشت مجلس قانون گزار او ، حافظ  نظم استثماری برای ادامه بهره کشی و غارت است.

دولتهای کشورهای اروپایی ، ایتالیا، فرانسه ، آلمان و انگلستان به رژیم جمهوری اسلامی کمک کرده و دستگاه های سرکوب مردم را نوسازی کردند. تجربیات 150 ساله خود را همراه با آموزش کادر های پلیس ، مامورین امنیتی و فروش مدرنترین  ساز وبرگ ضد شورش ، ساختن انواع زندانها با حفاظت بسیار از زندانیان  و زندانیان سیاسی .اتومبیل های مخصوص ، دستگاه مخابرات ، سخت ابزار و نرم افرارهای مخصوص ، دوربین های کنترل  مردم ، فرستادن متخصصین شکنجه ، برای آموزش  کادرهای ساوامای رژیم، انواع دارویهای تزریقی برای کشتن و اعتراف و  صحنه سازی های تلویزیونی برای مخالفان را می توان یاد آورد.

تمام این تلاشها در آلمان ، انگلستان  و کشورهای دیگر برای ساختن مرکزیت کسب اطلاعات ، سال ها انجام می یافته و چیز جدیدی نیست. تنها این رژیم های ضد کارگری ،  دیروز مخفیانه آن کار را انجام داده  ، ولی امروز برای سرکوبی دشمنان طبقانی نیاز به وکیل و دادگاه نیست ، بعد از شبیخون و دستگیری افراد سال ها در پشت میله های زندان بدون دادگاه در انتظار محاکمه بوده و عاقبت بعد از شکنجه های پی در پی و کوشش برای قبولادن به متهم  که با لبخند زهرآگین شکنجه گر همراه است و  می گوید : "  قرعه به نام توست که مجرم شناخته شوی و سزاوار تو پوسیدن در زندان و یا کشتن تو در سلول می باشد. "

گروهي از اساتيد برجسته‌ي دانشگاه‌هاي آمريكا:
حملات 11 سپتامبر اقدامي داخلي از سوي نومحافظه كاران كاخ سفيد بود

 يافته‌هاي گروهي از اساتيد برجسته‌ي دانشگاه‌هاي آمريكا حاكي از آن است كه حملات 11 سپتامبر 2001 كه 3000 كشته بر جاي گذاشت، "اقدامي داخلي" بوده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از روزنامه‌ي ديلي ميل، نزديك به 75 تن از اساتيد برجسته‌ي دانشگاه‌هاي آمريكا بر اين باورند كه حملات 11 سپتامبر 2001 از سوي نومحافطه كاران جنگ طلبان كاخ سفيد و با هدف توجيه تهاجم و اشغال كشورهاي نفت خيز عربي طرح ريزي شده بود.

اين ادعا موجي از خشم و نارضايتي مقامات واشنگتن و افكار عمومي آمريكا را در آستانه‌ي برگزاري مراسم سالگرد اين حملات موجب شده است.

اما اين دانشمندان و اساتيد نخبه‌ي آمريكايي مي‌گويند كه يافته‌هاي آنها غيرقابل چشم‌پوشي است و شواهد و مداركي را دال بر اثبات شكل‌گيري بزرگترين توطئه‌ي جهان در سال 2001 در اختيار دارند.

پروفسور استيون جونز، استاد دانشگاه ايالت يوتا، از حملات 11 سپتامبر به عنوان بزرگترين و پليدترين پنهان كاري تاريخ ياد كرد. پروفسور جونز تصريح كرد: ما با اين عقيده مخالفيم كه 19 هواپيمارباي اين حملات و افرادي كه در افغانستان اختفا گزيده بودند، به تنهايي دست به اين حملات زده باشند. ما اين تئوري را به چالش مي‌كشيم و به اميد خداوند حقايق آن را كشف خواهيم كرد.

اين اساتيد برجسته‌ي آمريكايي بر اين باورند كه گروهي از نو محافظه‌كاران ايالات متحده در راستاي اجراي پروژه‌ي قرن جديد آمريكا با هدف استيلاي اين كشور بر جهان حملات 11 سپتامبر را طرح ريزي كردند. اين گروه مي‌افزايد كه شواهد علمي در خصوص حملات به مركز تجارت جهاني و پنتاگون خود گواه اين توطئه است.

پروفسور جونز خاطرنشان ساخت كه دود ناشي از سوختن ساختمان‌هاي سازمان تجارت جهاني كه به طور افقي برخواست، خود نشانگر آن است كه اين دو برج با كمك مواد منفجره‌ي كنترل شده فرو پاشيد.   

28 شهريور تمام ميشود ؛ فرصت رحمانپور براي رهايي از اعدام،
در صورتي كه كبری رحمانپور تا پايان ماه جاری موفق به كسب رضايت اوليای دم مادر شوهرش نشود حكم قصاص او در زندان اوين اجرا مي‌شود.

 نويسنده: اعتماد ملي- محمد غمخوار
در صورتي كه كبري رحمانپور تا پايان ماه جاري موفق به كسب رضايت اولياي دم مادر شوهرش نشود حكم قصاص او در زندان اوين اجرا مي‌شود.

پس از بي‌نتيجه ماندن مذاكرات در شوراي حل اختلاف براي كسب رضايت اولياي‌دم، پرونده براي تعيين تكليف به دفتر رياست قوه قضاييه فرستاده شد كه آيت‌ا... شاهرودي براي بررسي بيشتر، پرونده را به شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي تهران فرستاد.مسوولان شعبه اجراي احكام نيز يك ماه به متهم فرصت دادند رضايت اولياي دم را براي جلوگيري از اجراي حكم كسب كند.

عبدالصمد خرمشاهي وكيل مدافع متهم در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تاييد اين خبر گفت: در اين باره امروز جلسه‌اي در شعبه شماره 11 شوراي حل اختلاف برگزار شد. در اين جلسه من به عنوان وكيل متهم، رياست شورا و عضو شعبه 509 شوراي حل اختلاف حضور داشتيم كه اميدواريم اولياي‌دم مقتول در اين فرصت كم در شوراي حل اختلاف حاضر و به درخواست كبري رحمانپور كه قرباني اين پرونده است پاسخ مثبت دهند. تاكنون چندين جلسه براي كسب رضايت اولياي دم در شعبه حل اختلاف برگزار شده است اما اولياي‌دم مقتول حاضر به دادن رضايت نيستند.

كبري رحمانپور متهم است در سال 81 مادر شوهرش را به قتل رسانده است. او پس از دستگيري در خصوص روز حادثه گفته بود: من دختري 18 ساله بودم و خانواده فقيري داشتم. عليرضا كه مردي 65 ساله از يك خانواده مرفه بود به خواستگاري‌ام آمد و با آنكه پدر بيمار و از كارافتاده‌ام مخالفت مي‌كرد، من تن به اين ازدواج دادم تا باري از دوش خانواده‌ام بردارم. شوهرم عليرضا قبلا ازدواج كرده بود و پسري 18 ساله داشت، تصميم گرفتم با همه مشكلات بسازم ولي مادرشوهر پيرم مرا كلفت خانه مي‌دانست و رفتار تحقيرآميزي با من داشت. اين پيرزن مرتب نيش‌زبان مي‌زد و تحقيرم مي‌كرد مي‌گفت خيال نكن تو عروس خانواده‌ام هستي، تو را براي كلفتي به خانه‌ام آورده‌ام. شوهرم دوستم داشت و نمي‌خواست از من جدا شود ولي به اصرار مادرش دوباره مرا با چشم گريان به خانه پدرم برگرداند و من به خاطر خانواده‌ام با خواهش و التماس برگشتم. ضمنا ازدواج ما قانوني نبود و هيچ عقدنامه‌اي نداشتيم و به همين خاطر هيچ مدركي نبود كه ثابت كنم همسر عليرضا هستم آن روز عليرضا از من خواست تا لباس‌هايم را بپوشم و با او بروم، من هم فكر كردم مي‌خواهد مسائل گذشته را از دل من بيرون بياورد.

لباس‌هايم را پوشيدم و سوار ماشين عليرضا شدم اطراف پل سيدخندان بود كه عليرضا 20 هزار تومان به من پول داد و گفت، فعلا به خانه پدرت برو تا دوباره تو را به خانهمان برگردانم. از ماشين پياده شدم و كمي در خيابان راه رفتم با خودم گفتم، به خانه برمي‌گردم و سعي مي‌كنم ناراحتي عليرضا را برطرف كنم در را باز كردم وارد منزل كه شدم ديدم مادرشوهرم روي مبل دراز كشيده، وقتي چشمش به من افتاد يك دفعه شروع به فحاشي كرد و به پدر و مادرم فحش داد سعي كردم آرامش كنم اما مرتب فحش مي‌داد يك باره به طرف كشوي شوهرم رفت چاقويي از داخل آن برداشت و به من حمله كرد ديگر حال خودم را نمي‌فهميدم، حالت جنون به سرم زده بود، چاقو را از دستش گرفتم و چند ضربه به او زدم كه باعث مرگش شد.
كبري رحمانپور پس از محاكمه در شعبه 1158 دادگاه جنايي تهران به قصاص محكوم شد. با اعتراض متهم به حكم، پرونده به ديوان‌عالي كشور فرستاده و حكم قصاص تاييد شد.با استيذان حكم از سوي رئيس قوه قضاييه زمان اجراي حكم مشخص شد اما آن روز به دليلي اجراي حكم متوقف شد. در ادامه پرونده به شوراي‌حل اختلاف فرستاده شد اما تلاش‌ها براي كسب رضايت اولياي دم بي‌نتيجه ماند. كبري رحمانپور هم‌اكنون در زندان در انتظار نظر رئيس قوه قضاييه در خصوص وضعيت خود است.


 

 

 معرفی ساید و ما چه می خواهیم

  ما به هیچ گروه و دسته سیاسی وابسته نیستیم 

 از نفی استالین تا نفی مارکس

توطئه بزرگ به زبان  آلمانی Die Grosse Verschwoerung

آموزشهایی از انقلاب اکتبر

مختصری از تاریخ حزب بلشویک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنان

 

 

 

قطعنامه کنگره سوم حزب کار

ایران (توفان) پیرامون برخورد حزب ما به مسئله ملی در ایران

 دیکتاتوری پرولتاریا و بررسی " آزادی های بی قید و شرط "-پیرامون مبانی سوسیالیسم علمی-21

تظاهرات وسیع کارگران شیشه میرال

اعتصاب عمومی در کردستان با موفقیت انجام شد: مبارزه ادامه دارد-حزب کمونیست ایران (م ل م)

دستان بلر و بوش بیشتراز بمب گذاران لندن به خون آلوده است -  گالووگه نماینده پارلمان انگلستان

 اصولیت انقلابی و  انقلابی نمایی    غیر اصولی- حزب کار ایران (توفان)

«غیرخودی ها» در ستایش گنجی و گنجی در ستایش « خودی ها»- حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست- مائو ئیست)

 

 

 

.