iranima@hotmail.com

 

جنبش دانشجویی در داخل کشور

کودکان


پاسخ به چند سئوال - بهمن ادیب


دفاع از گلسرخی ، دفاع از گذشته جنبش کمونیستی و تکیه بر " سیاست " به مثابه اصلی ترین عنصر مبارزه طبقاتی - بهمن ادیب


خسرو گلسرخی توهم یا واقعیت! - فلسفه دفاع گلسرخی از خاندان حسین علیه بارگاه شهید- بهمن ادیب

 


بزرگش نخوانند اهل خرد    که نام بزرگان را به زشتی برد - یاداشتی پیرامون ضد انقلابیون ترتسکیست - بهمن ادیب 


به مناسبت هیجدهمین سال کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی به دست جمهوری اسلامی ایران - کمیته میز کتاب آمستردام


مرگ یک چاقوکش درباری-حزب کار ایران (توفان)


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت چهارم) - بهمن ادیب


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت سوم) - بهمن ادیب


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت دوم) -بهمن ادیب


شکست مفتضحانه اسرائیل در لبنان- حزب کار ایران (توفان)


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت اول) -بهمن ادیب


همدلی و همزبانی " حزب کمونیست کارگری" با بوش ، بلر ، المرت و رسانه های امپریالیستی - صهیونیستی- بهمن ادیب


گزارشی از سخنرانی نماینده حزب کار ایران در اردوی بین المللی جوانان ضد فاشیست و ضد امپریالیست در دانمارک


توفان 77 شماره ویژه به مناسبت  صدمین سالگرد  انقلاب مشروطه ایران - حزب کار ایران (توفان)


به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران، تقدیم به خوانندگان سایت ایرانیما می شود- تهیه و تنظیم از شیردل


قتل زندانی سیاسی، اکبر محمدی  لکه لنگی بر دفتر جنایت  جمهوری تبهکار اسلامی  است - حزب کار ایران


دفاع سخیفانه حزب کمونیست کارگری  از جنایات صهیونیست های اسرائیلی - بهمن ادیب-

بهمن ادیب  بار  د یگر  همدستی قلم بدست داران حزب کمونیست کارگری و مخصوصا علی جوادی را با اسرائیل صهیونیست رسوا کرد . مقاله ای خواندنی و آموزشی   


دفاع از مردم فلسطین، دفاع از انسانهای تحت ستم است-بهمن ادیب- بهمن ادیب ، یکی از بزرگان تحلیل گر که نقد های او ، بگونه لنین کبیر ، دشمنان مارکسیسم را که در لباس مارکسیسم پنهان شده اند افشاء میکنند. یکی از آن دشمنان علی جوادی می باشد که دشمن  مردم فلسطین است. نقد او را خود بخوانید و قضاوت کنید.


توفان 76 منتشر شد


متن سخنرانی  رفیق شیردل در میتینگ 12 ژولای 2006  در ساعت 17 بعد ازظهر در محل شهر دیسبورگ آلمان Koenigstr , Lebensretterbrunnen


در انتخابات شورای اسلامی کار شرکت نمی کنیم- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه


18 تیر، روز خیزش شکوهمند دانشجویان علیه ارتجاع جمهوری اسلامی گرامی باد - حزب کار ایران (توفان)


بیان نامه هماهنگی  مبارزه ضد امپریالیستی در خاورمیانه

حزب مائوئیستی کمونیستی ترکیه (منطقه کردستان)- حزب کمونیست ترکیه ( جرقه)- حزب مارکسیست - لنینیست ترکیه (منطقه کردستان)- جبهة دموکراتیک برای رهایی فلسطین- جبهة خلق برای رهایی فلسطین -حزب کار ایران (توفان)- نشست عربی برلین


تجاوز اسرائيل ‌ محك قدرت نظامی ايران ؟م - راد


تهاجم وحشیانه ارتش متجاوز صهیونیستی به نوار غزه را بشدت محکوم می کنیم - حزب کار ایران (توفان)


دهقانان ما برگهای "کوکا" را جویده و خواهان اخراج یانکی از بولیوی می باشند.- شیردل


گزارش سوم-دسیسه صهیونیسم بر ضد تیم ملی فوتبال ایران ادامه دارد- حزب کار ایران (توفان)


از ما گفتن و از شما نشنیدن " تب فوتبال" تب خطرناکی است !!   شیردل


گزارشی از دسیسه صهیونیستها بر ضد تیم ملی فوتبال ایران- حزب کار ایران


سرکوب وحشیانه و فاشیستی تجمع زنان در میدان هفت تیر را به شدت محکوم می کنیم- حزب کار ایران (توفان)دسیسه صهیونیستها علیه فوتبال ایران در مسابقات جهانی فوتبال در شهر نورنبرگ- حزب کارایران (توفان)


توفان 75 منتشر شد


حمایت از مبارزه مردم در آذربایجان مکمل مبارزه بر ضد دامن زدن به "نفرت ملی" است- ازتوفان


تظاهرات عظیم مردم تبریز علیه جمهوری نفاق افکن و سرگوبگر اسلامی- حزب کار ایران (توفان)


هشدار می دهیم، خطر آمریکا و جنگ را جدی بگیرید!- ناصرزرفشان


بیانیه نشست سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب کار ایران (توفان) بعد از کنگره ی سوم - خطر تجاوز نظامی به ایران و ضرورت تقویت جنبش صلح


بوش تروریستی است که مرتکب نسل کشی شده ...تنی بلر همدست هیتلر است-رئیس جمهور و نزوئلا


 جستجوی فرشته عدالت-سندیکای شرکت واحد


توفان 74 را به خوانید


استالین پرچم است و مجددا بپا می خیزد-حزب کار ایران (توفان)


استثمار مضاعف دختران كار- سیمین مرعشی


برخیز ای داغ لعنت خورده!

شیردل


نكته هايي براي بالا بردن سرعت ويندوز-برای رفقای ایران


آموزش نصب ویندوز XP برای رفقای ایران


تجمع کارگری ـ دانشجویی برای حمایت از کارگران


عکسهای گرد همایی کارگران..


مشکل بوت کردن کامپیوتر (اجرا نشدن برنامه "ویندوز ایکسپی")- کار خدماتی


فرخنده باد اول ماه مه-حزب کار ایران(توفان)


برضد تهدیدات بربرمنشانه امپریالیستها و کشتار مردم ایران بپاخیزیم - حزب کار ایران (توفان)


بیاد شاملو


توفان شماره 73 منتشر شد


به قربانیان ماشین عظیم تبلیغات عوامفریبانه امپریالیستها-منتخب از توفان -حزب کار ایران


بحران هسته ای و چپ بی وظیفه- اسکندر نویدی


دلیل تراشی مسخره برای توجیح  خیانت ملی- حزب کار ایران (توفان)


بوی کباب به مشام دریوزگان سیاسی رسیده است- حزب کار ایران(توفان)


" ملی " از منظر آموزگاران پرولتاریا- بهمن ادیب


 آیا میهن پرستی کمونیستی در تناقض با انترناسیونالیسم پرولتری است ؟-بهمن ادیب


ملتی که به ملت دیگر ستم می کند خودش آزاد نیست-بهمن ادیب


بررسی تاریخ انقلاب اکتبر ، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوریکه امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند-بهمن ادیب


اپوزیسیون ترتسکیستی در گذشته و حال

حزب کار ایران (توفان)


نوروزتان فرخنده و پیروزباد- شادباش نوروزی حزب کارایران(توفان) به مردم ایران


دفاع از صهیونیسم و امپریالیسم ننگ است - هما ازلی پور اسفند 84


جلوگیری از شهید پروری و "مرده خوری " در دانشگاه شریف - شیردل


توفان 72 منتشر شد

خلقهای ایران را نمی توان با تهدید اتمی به تسلیم واداشت


باید با زور ، زورگویی را پاسخ گفت- ساید ایرانی ما

 تسلط بر جهان بینی لنینیسم  بپای تحیل انقلابی و واقعبینانه مسائل بین المللی نشست- این تحللیل را حزب کمونیست چین و حزب کار آلبانی  بر سر مسئله جنگ و صلح و داشتن بمب اتمی در مقابل رویزیونیستها - سوسیال- پاسیفیست ها و تمام خائنین مرتد و تسلیم طلب  داشته اند. این مرتدین مانند حزب کمونیست کارگری ستون پنجم امپریالیسم آمریکا در پشت  جبهه مشترک خلقهای   ایران  و جهان می باشند و خلقها در پیکار مشترک  بر علیه امپریالیسم آمریکا و دیگر امپریالیستها نبرد سختی راادامه می دهند. نه تهدیدات اتمی ، نه حمله و اشغال نظامی نمی تواند اراده پولادین آنان را در مبارزه به حق درهم شکند. عراق گورستان امپریالیسم آمریکا است. - داشتن بمب اتمی حق اجتناب ناپذیر هر کشور است و تا خلع سلاح اتمی به صورت کامل برای امریکا، اروپا و دیگر کشورها انجام نگیرد این حق هر کشور دیگری مانند ایران است به این سلاح مجهز گردد.


از"کارزار زنان علیه کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی " حمایت می کنیم- حزب کار ایران (توفان)


فرخنده باد هشتم مارس روز همبستگی زنان جهان!

حزب کار ایران( توفان) به مناسبت 17 اسفند روز زن


تفرقه بیانداز و حکومت کن - جوخه های مرگ نگروپنته در عراق فعال می شوند

حزب کار ایران (توفان)


علیه لیبرالیسم - مائو سه تنگ


حقیقت 26 از چاپ خارج شد

حقیقت نشریه ای انقلابی و یکی  ارگانهایی است که در اشاعه اندیشه رفیق کبیر مائو سه تنگ در ایران تلاش می نماید و ما شورای تحریریه  سایت ایرانی ما بزرگ میداریم کارهای پرافتخار و انقلابی مائو سه تنگ را و مبراء از هرگونه اپورتونیسم خورده بورژوازی  و سکتاریسم از اندیشه او دفاع کنیم


توفان 71 منتشر شد


امپریالیسم و حکمتیسم همدستان امپریالیسم و استعمار در عراق- حزب کار ایران (توفان)


نظام مردم کشی ،  نظام تجارت برای آدمکشی یعنی نظام پزشگی جمهوری اسلامی-شیردل 


همه و همه در کار کمک مالی باهمت عالی شرکت کنیم


نامه کنفدراسيون اتحاديه های آزاد کارگری برای آزادی آقای منصور اسانلو


اوج گیری مبارزات کارگری و مباحث درون جنبش - حزب کمونیست ایران (م ل م)


فراخوان دفتر خارجی حزب کار ایران (توفان) به احزاب برادر و سازمانهای انقلابی و مترقی در رابطه با دستگیری اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران


دو نوع برخورد متفاوت-مقاله برگزیده ای از توفان آینده  که در راه است!


از اعتصاب بر حق رانند گان    رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی حمایت می کنیم- حزب کار ایران (توفان)


بتاز ای پر ثمر توفان

اپوزیسیون ترتسکی در گشت و گزار_ از حزب کار ایران(توفان)


معرفی یک کتاب - از حزب کمونیست مارکسیست - لنینیست- مائوئیست


ساماندهی جهانی شکنجه و نقض گسترده و فاحش حقوق بشر توسط امپریالیسم- حزب کار ایران(توفان)


توفان 69 منتشر شده و مثل همیشه خواندنی و مخصوصا آموزنده


اطلاعیه حزب کار ایران (توفان) به مناسبت روز شانزده آذر


حقیقت منتشر شد


باز هم بلای زمینی، این بار در حوالی جزیره قشم -اطلاعیه حزب کارایران (توفان)


به دفاع از فعالین کارگری برخیزیم !- حزب کمونیست ایران م-ل-م


پیرامون احکام بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی و دستگیرشدگان روز کارگر- اطلاعیه- توفان


توفان 68 منتشر شد


جشن انقلاب اکتبر با موفقیت برگزار شد


رنگ سیاه رنگ جمهوری اسلامی است  و پیام ما به دانش آموزان و دانشجویان


قاتلین واقعی سران جمهوری اسلامی می باشند که باید به  پای میزمحاکمه کشیده شوند و به سخترین مجازات محکوم گردند.


وضعیت اعدام در ایران و اسامی جان گرفته شدگان


نمایش چهره ی واقعی زندگی  میلیون ها انسان در حاشیه تهران


اگر سجایای انسانی ثمره محیط است، پس باید محیط را انسانی کرد.


پایان افسانه منصور حکمت- از سربلند


گفتگو با بهمن ادیب فعال سیاسی و صاحب نظر در مسائل کارگری-گزارشگران


تریبونی برای کشورهای جنوب- لموند دیپلماسی-سپتامبر2005 و مختصر توضیح ما


وضعیت کارگران و خطر انحراف سندیکالیستی و آنارشیستی -توفان ارگان حزب کار ایران


گروه خبری ایرانی ما از آمریکا و انگلستان گزارش می دهد  صفحه و یژه


پیرامون مبانی سوسیلیسم علمی  (20) دکتاتوری پرولتاریا و آزادیهای بی قید وشرط


یک میلیارد دلار از خزانه  وزارت دفاع عراق به یغما رفته است!- از روزنامه  ايند يپندنت


آیا ما را  شریک شادی می دانید؟- گروه خبری ایرانی ما


سانحه مجدد انفجار معدن "باب نیرو" و کشته شدن 11 کارگر دیگر-اتحاد نیروهای انقلابی و کمونیست


کارگران قربانی نفع ‌پرستی سرمايه‌داران- حزب رنجبران ایران


چرا کارگران "بابنیرو" جان خود را باید از دست دهند؟ و چه کسانی مسئول چنین فاجعه خواهند بود؟- گروه خبری ایرانی ما


مرگ 11 کارگر معدن زغال سنگ " باب نیرو" گروه خبری- "ایرانی ما"


حقیقت 24 منتشر شد


كنفرانس بين المللی  در دفاع از مقاومت عراق


توفان 66 منتشر شد


ضرورت دولت دیکتاتوری پرولتاریا و مقوله اعدام -بحثی پیرامون مبانی پایه ای سوسیالیسم علمی (19) - بهمن ادیب متفکر مارکسیست


حزب و شوراهای کارگری- رابطه این دو پدیده بایکدیگر و نقش خرابکارانه ترتسکیستها و اکونومیستها در آن-بهمن ادیب


راه عقلانی لنینیسم یا ترتسکیسم ؟ - بهمن ادیب


نکاتی پیرامون انقلاب سوسیالیستی در یک کشور-بهمن ادیب


دلاوران جاودان ما، شراره باران اخگران ما، لاله های سرخ در خاوران ما


اعتقاد به معجزه «توفان» ما و توفان «کاترینا» حزب کار ایران (توفان)


افسانه " استالینیسم "   (7) از نفی استالین تا نفی مارکس   - دو سند از توفان


سلسله مقالاتی از رفیق بهمن ادیب- در هفته های آینده کار آوردن مقالات تکمیل می شود


به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی شهریور 67 -مردم ایران برای محاکمه کشیدن مسبین این فاجعه بیتابی می کنند

حزب کار ایران (توفان)


کردستان همچنان میجنگد-حزب کار ایران (توفان)


یادآوری شالگرد یک جنایت هولناک ضد بشری-حزب کار ایران (توفان)


جانی و آدمکش در مقام وزارت - از اسد مذنبی


نامه سوم مریم اخضرپور، همسر برهان دیوارگر از فعالین کارگری که در جریان حوادث کردستان بازداشت شده . در پایان نامه مریم احضر پور، نامه خواهر و مادر او که  به سازمانهای مدافع حقوق بشر نامه نوشته اند آورده شده است.


مقالات روزنامه های گاردين، لوموند و واشنگتون پست در باره  تهديد نظامی  آمریکا علیه ایران


بیانه در مورد انتصاب احمدی نژاد- گزینش بر سر چه بود؟ ریاست جمهوری یا مشروعیت-از توفان مرداد84 -مروری دیگر برای خواندن یک تحلیل درست --ساید ایرانی ما)


کابینه احمدی نژاد
باز گشت باند فلاحيان ـ سعيد امامی ـ حسين شريعتمداری
-
بهروز خلیق


کودک هشت ساله ام پدرش را ميخواهد!


نيوزويك: تهديد آمريكا عليه ايران توخالي است-پیک ایران، 12 مرداد 84


درسهائی از مبارزات درخشان مردم کردستان-حزب کارایران(توفان) هیجده مرداد هشتادوچهار

اورانیوم خوب بی خطر و اورانیوم شرّ پر خطر-حزب کارایران(توفان) نوزده مرداد هشتادوچهار


انقلاب مشروطیت  و درسهای آن- به مناسبت  سالگرد آن انقلاب  که بیداری آسیا نامیده شده است.


من خواهان آزادی فوری همسرم، برهان دیوارگر هستم


آنچه را جدیدا از توفان خواهید خواند- توفان ارگان حزب کار ایران است


سیروس ناصری افشاء می شود


        اطلاعیه

تا به شورش نکشد کار به سامان نرسد

حزب کار ایران (توفان)


اخبارکردستان -هر لحظه از گزارش می شود - مرکزخبری کومله- حکا و دیگر مراکز خبری


فراخوان کمیته مرکزی کومله برای اعتصاب عمومی در کردستان- کومه له


سندیکای پروژه ای، میراث انقلابی- برهان


این سری مقاله در  ستاره سرخ  ارگان حزب کمونیست آلمان مارکسیست - لنینیست به قلم رفیق شــیردل به تحریر درآمده ، چاپ و منتشرشد.


آنچه را در توفان 65 خواهید خواند


کارل مارکس به عنوان بزرگترین فیلسوف انتخاب شد- گروه خبری ایرانی ماه-25.07.005


خلقی به پا می خیزد-اخبار مفصل از مهاباد و کردستان- گروه خبری ایرانی ما


اطلاعیه - به مناسبت قتل شوانه قادری در مهاباد- ننگ و نفرت بر جلادان جمهوری اسلامی باد ! -حزب کارایران توفان


فراخوان عمومی جهت جمع آوری کمک مالی و بازگشت به کار
از طرف مسئول تبلیغات و اطلاع رسانی سندیکای شرکت واحد تهران


ضرب و شتم کارگران  توسط چماقدارن رئیس جمهور احمدی نژاد - تهیه گزارش گروه خبری ایرانی ما  -چهار شنبه  1384.04.22


کارگران ایران خودرو در بیست و پنجم تیر علیه عدم افزایش دستمزد ها و عدم اجرای بازنشستگی کارگران اعتراص  خواهند کرد


مقاومت و اعتراض مردم شهر مهاباد همچنان ادامه دارد


گروه G8 و ترور در لندن

م. راد


در باره گروه 8 کشور

م. راد


هیجده تیر، روز قیام با شکوه دانشجویان علیه استبداد و خفقان گرامی باد!.حزب کار ایران(توفان)


آکسیون و تظاهرات وسیعی بر علیه رهبران گروه 8 کشور در اسکاتلند

گروه  گزارشگر ساید ایرانی ما از از ادین برو


ورود  بوش به دانمارک مورد اعتراض بخش وسیعی از مردم دانمارک واقع شد

گزارشگر ساید ایرانی ما از کوپنهاگ دانمارک گزارش می دهد.  


ادامه ی اعتصاب در ايران خودرو ديزل


پیام همبستگی حزب کار ایران (توفان) به رفقای تحصن کننده در استکهلم


بیانیه در مورد انتصاب محمود احمدی نژاد-گزینش بر سر چه بود؟ ریاست جمهوری یا مشروعیت رژیم

حزب کار ایران (توفان)


دست پنهان خامنه ای در تقلبات انتخاباتی آزاد است حزب کار ایران (توفان)


زرفشان باید آزاد گردد


توجه- توجه-توجه-کلیک کنید حمایت فوری و همبستکی انقلابی  ضروریست


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|معرفی  | اخبار |رسانه ها |  تفسیر سیاسی  |  مقا لات   احزاب  | جامعه  |زنان| کامپیوتر |  کتابخانه  |سوسیالیسم| پیوند| زبان دیگر | آزادی  برای فعالیت سیاسی و نظامی حزب الله لبنان و سرنگونی برای رژیم  جمهوری اسلامی ایران   

iranima@hotmail.com


 در امر مبارزه پیروز باشید- منصور اسانلو موقتا آزادشد ولی برای رسیدن به خواستهای کارگزان شرکت واحد مبارزه ادامه دارد مبارزه آنان بخشی از مبارزه دموکراتیک مردم ایران است.

سایت اختصاصی ما برای بهمن ادیب

 مجموعه مقالات بهمن ادیب را مطالعه نمائید

 

 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
 
 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
 

23.09.2006 05:40 

اخبار روز جمعه  31 شهریور 1385، 22 سپتامبر2006

دعوت به آکسیون

در اعتراض به امپریالیستهای اشغالگر و افشای کشتار زندانیان سیاسی دهه 60
18
سال از قتل عام هزاران زندانی سیاسی می گذرد، اما خاطره و یاد آنان در ذهن مردم ما هم چنان جاری است. چرا که آنان سمبل جامعه ای متفاوت و آینده ای روشن و تابناک اند. خاطره مقاومت و شکست ناپذیری زندانیان سیاسی بخش مهمی از مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی است.
روز 23 سپتامبر 2006 ده ها هزار نفر از مردم انگلستان علیه اشغال نظامی افغانستان و عراق و ضدیت با جنگی دیگر در ایران به اعتراض می پردازند، ما نیز در همبستگی با مردم آکسیونی اعتراضی برگزار کرده و بدین وسیله به افشای جنایات رژیم اسلامی در طول حیات ننگینش و قتل عام زندانیان سیاسی دهه 60 می پردازیم.
ما از تمامی زنان و مردان آزادیخواه می خواهیم که به صف ما برای اعتراض و ضدیت با امپریالیستهای اشغالگر بپیوندند. افشای ما از قتل عام زندانیان سیاسی در میان مردم نقش مهمی در رسوایی هر چه بیشتر رژیم اسلامی ایران ایفا خواهد کرد.
مبارزه ما مبارزه ای است در خدمت آزادی زنان و مردم ستمدیده افغانستان، عراق و ایران وکل جهان.
زمان: 23 سپتامبر 2006 ساعت 12
مکان : روبروی ایستگاه آندرگراند Camden Town
سازمان زنان هشت مارس ( ایرانیافغانستانی) – انگلستان

اگر من جای اولیای دم مقتول بودم
آذر درخشان

با اعتراض میلیونها زن و مردی که حکم اعدام کبری رحمانپور را محکوم کرده اند همراه می شدم.
از باصطلاح حقوقی که دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی به من داده است اعلام تنفر می کردم و این «حقوق» را که همانا تائید آدم کشی قانونی بر طبق قوانین دوران جاهلیت است به خودشان ارزانی می کردم.
اگر من جای اولیای دم مقتول بودم نمی گذاشتم که نظام جمهوری اسلامی در اعمال این قوانین نابرابر و اجرای این احکام قرون وسطی مرا همدست و همراه خود کند.
اگر من جای اولیای دم بودم در به خاک سپاری این قوانین قرون وسطی مانند حکم قصاص و سنگسار با اکثریت مردم ایران و جهان همراه می شدم و نمی گذاشتم که قاضی شاهرودی از این فرصت استفاده کند، چهره معصوم و مخالف اعدام کبری بخود بگیرد و به مردم جهان اینگونه وانمود کند که گویا این جمهوری اسلامی نیست که احکام قرون وسطایی عهد جاهلیت را علیه مردم ایران بکار می بندد بلکه این مردم هستند،  مردمی مانند اولیای دم مقتول که ذاتا انتقامجو  بوده و خواهان اعدام یکدیگر هستند.
اگر من جای اولیای دم مقتول بودم با همه کسانی که جمهوری اسلامی طبق قوانین عقب مانده قضایی شریعت به آنان «حق»  تعیین مجازات مجرم و «حق» گرفتن جان انسانهایی دیگر را داده است همراه می شدم و این «حقوق» غیر انسانی را به صورت سران جمهوری اسلامی پرتاب  کرده  و می گفتم این نه یک حق برخورداری از حقوق انسانی، بلکه «حق» شراکت در جنایت است.
اگر من جای اولیای دم مقتول بودم اعلام می کردم که من هیچ منفعتی در موجودیت قوانین غیرعادلانه و قرون وسطی ندارم. و این  سران جمهوری اسلامی  هستند که برای تداوم نظام پوسیده و غیر عادلانه شان نیاز به احکام و قوانینی دارند که مردم ستمدیده را مجازات کنند.
اگر من جای اولیای دم مقتول بودم،  می دانستم که با تقاضای حکم اعدام کبری در حقیقت در حال تائید  قتل هزاران انسانی هستم که از بدو قدرت گیری جمهوری اسلامی توسط قانون قصاص، سنگسار، مرتد و کافر  جان خود را از دست داده اند، در حال تائید قانونی هستم که هزاران انسان فقیر و رنجدیده به جرم دزدی لقمه نانی دست و پای شان قطع و چشم شان از کاسه بیرون آمده و انگشتان دست و پای خود را از دست داده اند، یعنی در مظان نفرت و انزجار میلیونها مردم جهان هستم میلیونها مردمی که به طرق مختلف این قوانین دوران بربریت را محکوم کرده اند.
 
اگر من جای اولیای دم مقتول بودم،  کبری رحمانپور را محکوم به مرگ نمی کردم، نظامی را محکوم به مرگ می کردم که در آن هزاران زن و دختر برای تامین خود مجبور به تن فروشی اند، هزاران هزار دختر جوان و خردسال بايد به ادامه زندگی و ازدواج با مردان چندین برابر سن  خود تن  دهند، ملیونها انسان گرفتار اعتیاد  دست به هر جنایتی می زنند، هزاران کودک خیابانی کودکی خود را سرگردان در خیابانها و در کنار انواع رفتارهای غیرانسانی  سپری می کنند، نظامی که حرف اول و آخرش قانون جنگل است، قانوني که در طی 27 ساله گذشته اشاعه دهنده فرهنگ انتقام، سودجویی، دروغگویی، دو رویی و خلاصه برای منفعت خود از روی جسد يکديگر  رد شدن بوده  و بلحاظ اخلاقی در حال اضمحلال و فساد است.
اگر من جای اولیای دم بودم، علیه قانون قصاص اعتراض می کردم.  قانونی که  وجودش و اعمالش توهین به مردم ایران است.  مردمی که باید در آستانه هزاره سوم برای پیشبرد زندگی حقوق و قضایی خود در اسارت احکام هزاره های پیشین باشند.
اگر من جای اولیای دم مقتول بودم،  قانون قصاص را بعنوان قانونی مربوط به دوران جاهلیت بشر شایسته زباله دان تاریخ اعلام می کردم زیرا بشر در آستانه هزاره سوم نیاز به قوانینی دارد که هدف آن نه انتقامجویی از انسان گناهکار  بلکه کمک به انسانهای خطاکار برای بازسازی خود و در نهایت  خدمت به تحقق جامعه ای انسانی  باشد.
نه و هزاران بار نه.  من ننگ همدستی و همراهی با نظام جمهوری اسلامی و قوانین عقب مانده اش را بر پیشانی ام حک نمی کنم  تا در تاریخ ثبت شود که اندک مردمانی هم بودند که در سبعیت و جنایت وعقب ماندگی با مرتجعین جمهوری اسلامی همراهی کردند. بهتر است سران جمهوری اسلامی این ننگ و شرمساری تاریخی را بتنهایی بر دوش خود حمل کنند.
آری و هزاران بار آری.  کبری را نه قاتل بلکه قربانی و هم چون هزاران قربانی بی نام و نشان این نظام جنایتکار می پنداشتم و با میلیونها مرد و زنی که اعلام کردند کبری نه قاتل بلکه قربانی این جنایت است هم نظر و هم رای می شدم.
اگر جای اولیای دم مقتول بودم با قلبی بزرگ و روحی سخاوتمند با مادر رنجدیده کبری همدردی می کردم. اعلام می کردم که مرگ کبری شاید دلی کوچک را برای لحظه ای  کوتاه خنک کند اما میلیونها دل بزرگ را در درازی تاریخ می سوزاند.
اگر جای اولیای دم مقتول بودم،  به مادر کبری می گفتم من هم چون اولیای دم "سیروس و بهروز" تحمل اعدام جوان دیگری را ندارم و کبری را هم چون "سینا و علیجان" می بخشیدم.
با وجدان انسانی شریف و قلبی پرعطوفت بزرگترین آرزوی خانواده کبرا را که روشن شدن چراغ دلشان با آزادی کبری است، برآورده می کردم.  باور کنید این یکی از زیباترین لحظه های جاودانه زندگی است وقتی می توانیم لبخند شادی را بر چهره مردم ستمدیده و رنجیده نقش ببندیم.
 
30
شهریور 1385

شهریه سدی برای تحصیل جوانان

 اعتماد - جمعي‌ از دانشجويان‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ از افزايش‌ ميزان‌ شهريه‌ دانشگاه‌ در سال‌ تحصيلي‌ جديد انتقاد كرده‌ و پرداخت‌ آن‌ را در بسياري‌ از موارد خارج‌ از توان‌ مالي‌ خانواده‌ها بيان‌ كردند.
به‌ گزارش‌ ايسنا ميزان‌ شهريه‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ در سال‌ تحصيلي‌ جديد در حالي‌ افزايش‌ يافت‌ كه‌ وزيرعلوم‌ پيش‌ از اين‌ گفته‌ بود: «هرگونه‌ افزايش‌ شهريه‌ در دانشگاه‌هاي‌ غيرانتفاعي‌ و دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ بايد به‌ تاييد وزارت‌ علوم‌ برسد كه‌ تا اين‌ لحظه‌ از سوي‌ وزارت‌ علوم‌ هيچ‌ گونه‌ مجوز افزايش‌ شهريه‌ نداشته‌ايم‌.»
دانشجويي‌ كه‌ به‌ گفته‌ خود ساعتها براي‌ انتخاب‌ واحد در صف‌ ايستاده‌ است‌،در گفت‌وگو با ايسنا با بيان‌ اينكه‌ با ديدن‌ ميزان‌ شهريه‌ از درس‌ خواندن‌ پشيمان‌ شده‌ام‌، اظهار كرد: جامعه‌ و مسوولان‌، كنكور را سدي‌ براي‌ ادامه‌ تحصيل‌ دانشجويان‌ مي‌دانند، در حالي‌ كه‌ شهريه‌هاي‌ هنگفت‌ ، خود بزرگترين‌ سد براي‌ ادامه‌ تحصيل‌ جوانان‌ و عاملي‌ براي‌ سركوب‌ نشاط‌ علمي‌ دانشجويان‌ است‌. اين‌ دانشجو در عين‌ حال‌ عنوان‌ كرد: دولت‌ علي‌رغم‌ شعارهاي‌ عدالت‌ و مهرورزي‌، توجهي‌ به‌ دانشجويان‌ دانشگاه‌ آزاد ندارد، در حالي‌ كه‌ نيمي‌ از پيكره‌ آموزش‌ عالي‌ كشور را دانشجويان‌ دانشگاه‌ آزاد تشكيل‌ مي‌دهند ودولت‌بايد نسبت‌ به‌ آنان‌ احساس‌ مسووليت‌ بيشتري‌ كند.
وي‌ در ادامه‌ افزود: ما حتي‌ از وام‌ شهريه‌يي‌ كه‌ حق‌ مسلم‌ ماست‌ محروم‌ هستيم‌ و هر ترم‌ بدون‌ تسهيلات‌ مالي‌ سال‌ تحصيلي‌ را آغاز مي‌كنيم‌.

کارخانه لبنیات پاستوریزه " دامنه " سهند " سراب تعطیل و 60 کارگر بی کار شدند

تبريز- خبرگزاري كار ايران

رييس سازمان كار و آموزش فني و حرفه‌اي استان آذربايجان شرقي گفت:تلاش مي كنيم تا مشكلات مالي كارخانه لبنيات پاستوريزه سراب را از طريق تسهيلات بنگاه هاي زودبازده اقتصادي رفع كنيم.
به گزارش ايلنا،كارخانه لبنيات پاستوريزه" دامنه سهند" سراب به دليل اختلاف ميان سهامداران وشركاء نزديك به 15 روز است كه تعطيل شده است.
"علي روحاني" رييس سازمان كار و آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي با ابراز تاسف از تعطيلي اين واحد توليدي گفت: به دنبال تعطيلي اين واحد توليدي كه با ظرفيت توليد 60 تن محصولات لبني مشغول به فعاليت بود، 60 نفر از كارگران بيكار شده اند.
لازم به ذكر است: پيش از اين نيز يك واحد توليد لوازم خانگي در تبريز به دليل اختلاف ميان شركاء تعطيل و 45 نفر از كارگران آن بيكار شده بودند.
 

آمريکا پاکستان را 'تهديد به بمباران کرده بود'

 بی بی سی - پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان، می گويد دولت آمريکا پس از حملات 11 سپتامبر 2001 به نيويورک و واشنگتن کشور او را تهديد کرده بود اگر به نبرد عليه القاعده ملحق نشود پاکستان را چنان بمباران خواهد که "به عصر حجر" برگردد.

ژنرال مشرف گفت که اين اخطاريه را ريچارد آرميتاژ، معاون وقت وزارت خارجه آمريکا، در گفتگو با مدير سازمان اطلاعاتی پاکستان صادر کرده بود.

آقای مشرف در گفتگويی با شبکه "سی بی اس" آمريکا گفت: "به نظر من اين حرف خيلی گستاخانه بود." پاکستان البته در نبرد با طالبان و القاعده جانب آمريکا را گرفت اما ژنرال مشرف گفت که اين کار برای تامين منافع ملی پاکستان انجام شد. وی گفت: "بايد فکر کرد و براساس منافع ملت اقدام کرد و اين همان کاری بود که من کردم."

درخواست های 'مضحک'

بخش هايی از اين مصاحبه با برنامه "60 دقيقه" سی بی اس که يکشنبه شب پخش خواهد شد همان روزی توزيع شد که کاخ سفيد پاکستان را به خاطر همکاری در "جنگ با تروريسم" مورد ستايش قرار داد. ژنرال مشرف قرار است روز جمعه در کاخ سفيد با جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا، ديدار کند. رئيس جمهور پاکستان گفت که در پی حملات 11 سپتامبر 2001، آمريکا برخی درخواست های "مضحک" را با پاکستان مطرح کرد. وی گفت: "مدير سازمان اطلاعاتی به من گفت که آقای آرميتاژ گفته است 'برای بمباران شدن آماده باشيد. آماده باشيد به عصر حجر برگرديد'. " به گفته وی اين مقام آمريکايی همچنين اصرار ورزيد که پاکستان جلوی هرگونه ابراز حمايت داخلی از حملات 11 سپتامبر به آمريکا را بگيرد.

ژنرال مشرف گفت: "مردم اظهار نظر می کنند، ما نمی توانيم جلوی بيان ديدگاه ها را بگيريم."همچنين ادعا شد که آقای آرميتاژ خواستار آن شده بود که پاکستان به آمريکا اجازه دهد از ايستگاه های مرزی آن کشور برای حمله عليه حکومت طالبان در افغانستان استفاده کند. پاکستان پيش از حملات 11 سپتامبر 2001 در آمريکا، از حاميان اصلی طالبان بود و نقشی عمده در به قدرت رسيدن آن بازی کرده بود. پرزيدنت مشرف در اين سال ها نشان داده است که متحدی وفادار برای واشنگتن بوده هرچند به گفته جاناتان بيئل، خبرنگار بی بی سی در وزارت خارجه آمريکا، اکنون بسياری نحوه جلب همکاری پاکستان در "نبرد با تروريسم" را زير سوال خواهند برد.

اخبار روز پنج شنبه  30 شهریور 1385، 21 سپتامبر2006

گلهایی که در آغاز شکوفایی زندگی خود  پژمرده می  شوند- شیردل

سایت خبری ایسنا یک تشکیلات ارتجاعی کامل توسط آخوندزادگان و مزدوران باریش وبی ریش است اداره  و در سال 1387 بنیاد گزارده شده است و  چنین خبر می دهد؛  صبح امروز یک میلیون و 200 هزار نوآموز به مدرسه رفته اند.

آنطوریکه ما اطلاع دقیق داریم شروع رسمی مدارس در اول مهرماه در روز شنبه است و اخبار حاصله ما از ایران  نشان برآن است که امروز هیچکدام کودکان به مدارس نرفته اند وشاید نمایش دیگری برای تبلیغات برای رژیم منفور می باشد!

آغاز سال تحصیلی برای کودکان کشور ما که باید روز شنبه روی نیمکت های مدارس نشسته و خواندن و نوشتن را بیاموزند ، رنج آور است. در هر دبستان  یک یا چند نفر مامور مراقبت " فرهنگی !" به عنوان مزاهم کودکان گمارده شده اند . کار آنان آموزش اصول دین اسلام برای تحمیق آنان است و از همان روز اول از طریق کودکان به تفتیش عقاید خانواده های آنان پرداخته و سئوال می کنند: " آیا پدر و مادر تو نماز می خوانند؟ "  و"  آیا پدر و مادر تو روزه می گیرد ؟ " و از همان روز اول با آپارتای دینی ،   کودکان را به دو گروه  برجسته و عقب مانده یعنی اسلامی و غیر اسلامی تقسیم می کنند. حال باید اول به جای آن که الفبا را آموخته و شروع به یاد گرفتن شمردن انگشتان خود نماید ، باید  اصول دین را یاد گرفته و نماز  خواندن را فرا گیرد . گذاشتن لچک های سفید بر سرکودکان دختر که صورتشان در پشت آن پنهان می شود ، مصیبتی بزرگ دیگر می باشد.

زنده بودن  کودکان در حرکت خود به خودی و بیان شادی و غم غیر کنترل شده است. از راست گویی و رک بودند، از گفتن آنچه خود درست و غلط  می داند و مایل نیستند از هر کسی  به پذیرند و یاد گرند ، مگر آن که به او اعتماد  داشته باشند. بخشی از پایه های اعتماد توسط  شخصیتی است که در لباس  پدر و مادر جلوه می کند و اگر بر پایه زور و اجبار باشد ، این اعتماد از بین می رود . در دبستان هم آموزش اجبار ی برای فراگیری دستورات دینی از همان آغاز شروع می شود. مدرسه آغاز تربیت امر و نهی در نظام جمهوری اسلامی است و محل توبیخ و سرزنش کردن، زدن کودکان و غیره است. همان سیاست فرمانبری کور مذهبی است  و کنجاوی استمراری کودکان ، سازنده شناخت آنان از محیط زندگی و جامعه است و همیشه برای آنان سئوالات بزرگی را مطرح می شود ، که باید  پدر و مادر و مربیان پرورشی پاسخ گوی آنان باشند و بتوانند در آینده به جلو گام بردارند و پداگوگی درست مشوق کنجکاوی کودکان برای آموزش است و لی در نظام جمهوری اسلامی اشتها برای آموزش در وجود کودک کشته می شود و کنجکاو بودن  که این خدا کیست ؟ چه کسی ما را " آفریده " است  و "  برای چی  است " ،   پاسخ به این سئوالات ،   فریبکارانه و حتی همراه با توهین داده  می شود. زیرا نه اسلام و مسیحیت و ادیان دیگر در مقابل قانون تکامل طبیعت که داروین دانشمند کبیر آنرا کشف کرده و عمر کره خاکی را به میلیون ها سال برآورد کرد ، پاسخی ندارند  و تنها به کودک امر می کنند ؛ " چه فضولی ها" ! و " کودک هنوز نمی تواند انگشتهای دست خودش را به شمارد و اسم خودش را به نویسد که در باره خدا سئوال می کند؟ " و غیره و همچنین در نظام طبقاتی سرمایه داری  جمهوری اسلامی ،  کسی به تو پاسخ  نمی گوید  که تو  که در سرمای زمستان می لرزی و با کفش پاره به دبستان می آیی، چه کسی مسئول و مقصر بینوایی خانواده توست؟ و چرا میان تو که کودک روستایی می باشی و کودک شهری ، میان کودکی که از خانواده  ثروتمند به مدرسه می آید  و تو کودکی که از خانواده های کارگری و زحمتکش هستی فرقی عظیم وجود دارد.؟

فقر را می توان در چهره  رنگ پریده ، چشمان باد کرده و قرمز تو ، از جسته خم گشته و  از دستان زود پیر شده ات  دید که نشان  از ستم طبقاتی است از آغاز تولد تا آخرین نفس زندگی همراه تو خواهد بود ، تا آن هنگامی که نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی حاکم است.

حال دقدقه دیگر برای خانواده های بیکار، فقیر که  10 میلیون نفر حاشیه نشین شهر های بزرگ را تشکیل می دهند . علاوه بر سیر کردن شکم کودکان باید مخارج سنگینی را تحمل نمایند که شامل لوازم مدرسه برای آنان است .

سایت مکار منشانه ایسنا صحبت از عطرآگین نمودن کودکان درمدارس می کند.: که با  شاخ گل به استقبال فصل جدید از زندگی خود رفتند و در ادامه این سیاست ضد کوکانه نمایش دیگری است که در روز 16 مهرماه می باشد که توسط مجریان نظام ضد کودک جمهوری اسلامی بر روی پرده نمایش می آید .به تاریخ نام برده  توجه کنید وسازمان " بهزیستی " یکی دیگر از کانون های فریب ، بخش نامه ای به تمام مدارس می فرستد وکودکان رابه خیابان می آورد ... !

ننگ و نفرت بر فریب دهنگان  که مبلغ فرهنگ پوسیده اسلامی می باشند و سرنگونی از آن رژیم جمهوری منفور وضد کودک است.

به پیش برای برپایی سوسیالیسم که کودکان شاد و خوشبخت  که بدون  هر رنج و محرومیت ، امر ونهی با خواندن و نوشتن  افق بزرگی بر روی آنان باز می گردد. دبستان برای آنان محل شادی و یاد گرفتن  است ، زیرا  معلم رفیق او ودر کنار اوست و او را مجازات و تنبیه بدنی و تحقیر نمی کند. او می آموزد برای آن که آینده خود را با ساختن میهن سوسیالیستی بهتر و زیباتر طراحی کند. او می آموزد که به خلق کشور خود خدمت کند و وفادار به آرمان حکومت کارگران و زحمتکشان باشد. او از همان آغاز در کلاس درس ، فرهنگ زندگی جمعی یعنی؛  " همه برای هم "   در کنار یک دیگر  می آموزد . تفریح و شادی حقیقی است  و دقدقه  برای آینده ندارد  ، زیرا دولت سوسیالیستی  تمام کوشش خود را به کار می بندد ، تا آینده کودکان کشور خود را تضمین کند.


گلوله و آتش خلق ایران بر روی رژیم  منفور جمهوری اسلامی  - شاهرودی را باید به پای چوبه دار آورد و سزای تمام جانیان قانون گذار و رهبران مجری قوانین اسلامی  مرگ است 

 آفتاب: سينا پايمرد نوجوان 17 ساله‌اي كه در مهرماه سال 1383 در جريان يك درگيري پسر نوجوان ديگري را به قتل رساند آخرين لحطات حيات خود را پشت سر مي‌گذارد.

سيناي 19 ساله كه هنگام ارتكاب جرم 17 سال داشته در حالي اعدام خواهد شد كه تلاش وكلاي او، شيرين عبادي و نسرين ستوده عملا راه به جايي نبرده است .طبق شنيده‌ها تا ساعاتي ديگر وي اعدام خواهد شد

شمارش معكوس براي اعدام اين نوجوان در حالي به پايان مي‌رسد كه پيش از اين آيت الله شاهرودي، رييس قوه قضاييه بارها حساسيت خود نسبت به عدم اعدام مجرمان نوجوان را ابراز كرده‌اند. وكلاي اين نوجوان اميدوارند كه با مساعدت رييس قوه قضاييه، در ساعات پاياني امكان توقف اين حكم فراهم شود

به نظر مي‌رسد چنين حوادثي لزوم توجه بيشتر به برخي قوانين و بازنگري احتمالي آن ها را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. در  شرايط فعلي شرط رسيدن به سن قانوني تنها براي اعدام و مجازات متهمان لحاظ مي شود و نه تعيين مجازات. به عبارت ديگر اگر نوجواني 12 ساله اقدام به قتل كودكي ديگر كند، حكم اعدام براي وي صادر شده اما اجراي آن تا مدت 6 سال به تعويق مي‌افتد. پس از رسيدن قاتل به سن قانوني حكم اجرا مي‌شود. در شرايط فعلي شرط سن قانوني عملا براي تعيين زمان حكم لحاظ مي شود نه به عنوان عاملي تعيين كننده نوع مجازات. اين درحالي استكه به نظر مي‌رسد راي برخي كارشناسان مبني بر اينكه كودكي نابالغ كه در دوران نرسيدن به سن قانوني مرتكب عملي شده است نبايد با گذر زمان با مجازات تعيين شده براي فردي بالغ روبرو شود، نيز قابل طرح و بررسي باشد.  نگاه اين افراد اگر كودكي در 12 سالگي مرتكب جرمي شده است بايد مجازات آن نيز همگن و همسان با شرايط سني وي در زمان ارتكاب جرم باشد نه اينكه سال‌ها در زندان و بازداشت به سربرده تا پس از رسيدن به سن قانوني با حكم تعيين شده براي بزرگسالان مواجه گردد.


تهران- خبرگزاري كار ايران
 

دستمزد كارگران شاغل در مخازن آب شركت آب و فاضلاب استان تهران هنوز پرداخت نشده است


به گزارش ايلنا, بيش از 300 كارگر شاغل در 80 مخزن آب شهر تهران مشغول كار هستند و از ابتداي سال جاري دستمزد دريافت نكرده يا به صورت نامنظم پرداخت مي شود .
به گفته يك مقام آگاه 3 شركت، پيمانكار عمده اين مخازن هستند و در هر مخزن حداقل 4 كارگر در امر توزيع آب شرب در شبكه مصرف شاغل هستند.
 

تهران- خبرگزاري كار ايران

اخراج 20 تن از کارگران شرکت روغن کشی " اکسدانه "

مدير عامل شركت روغن كشي" اكسدانه" وابسته به سازمان اقتصادي "كوثر" در راستاي كاهش هزينه ها , 20 تن از كارگران قراردادي اين واحد را اخراج كرد !
به گزارش ايلنا‌‏, يك مقام آگاه در امور كارگري گفت‌‏: به كارگران اخراجي اعلام شده كه ظرف 2 هفته آينده سر كار خود باز خواهند گشت اما آنچه مسلم است اين كه مديريت چنين تصميمي ندارد و كارگران بايد قيد كار را بزنند !
او گفت : اين كارگران 7 تا 8 سال سابقه كاري دارند و روز شنبه مراتب شكايت خود را به مراجع ذي صلاح اعلام خواهند كرد .
اين مقام آگاه با اشاره به اينكه اين واحد شوراي اسلامي كار ندارد، گفت : در نبود نمايندگان كارگري , مديريت شركت بر خلاف قانون همه كار مي كند و نامش را مي گذارد كاهش هزينه ها ؟!
او گفت‌‏: اين شركت 85 كارگر داشت كه با اخراج قراردادي‌‏ها آمار شاغلان به 65 نفر كاهش يافت !


ساري- خبرگزاري كار ايران
 

روساي كانون هاي بازنشستگان تامين‌‏اجتماعي استان مازندران خواستار دريافت حداقل 200 هزار تومان شده اند


روساي كانون هاي بازنشستگان تامين‌‏اجتماعي استان مازندران خواستار دريافت حداقل 200 هزار تومان شده و اظهار داشتند: تبعيض ميان بازنشستگان بر خلاف عدالت است .
به گزارش ايلنااز مركز ساري، روساي كانونهاي بازنشستگان تامين‌‏اجتماعي مازندران تاكيد كردند : عدم مشورت سازمان تامين اجتماعي با كانونهاي بازنشستگي در خصوص مسايل مربوطه رويكرد مناسبي نيست و بايد اصلاح شود .
روساي كانونها همچنين از دولت خواستند تا بدهي هاي خود به تامين‌‏اجتماعي را پرداخت كند .
 

ادامه تجمع اعتراض آميز كارگران صندوق" نسوز كاوه"

تهران- خبرگزاري كار ايران

 

تجمع اعتراض آميز كارگران صندوق" نسوز كاوه" , در شرق تهران امروز نيز ادامه پيدا كرد و به رغم حضور اعضاي هيات مديره و مسوولان كارگري در اين واحد , كارگران تاكيد كردند كه چنانچه وضعيت كارخانه و مديريت شركت روشن نشود , بر سر كار خود حاضر نخواهند شد .

به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, يكي از نمايندگان كارگران معترض شركت" صندوق نسوز كاوه , گفت‌‏: صبح امروز نشست مشترك اعضاي هيات مديره و نمايندگان كارگران معترض در شركت برگزار شد .
او گفت‌‏: به عنوان نمايندگان منتخب كارگران خواستار روشن شدن وضعيت شركت و پايان بلاتكليفي كارگران شديم و اعضاي هيات مديره همچون گذشته فقط وعده رسيدگي دادند .
او گفت‌‏: ما از اعضاي هيات مديره پرسيديم كه مالك اصلي كارخانه كيست و كارگران بايد مشكلات خود را با چه فردي در ميان بگذارند و اعضاي هيات مديره از پاسخ گويي طفره رفتند و صرفا وعده دادند كه مشكلات حل خواهد شد .
اين نماينده كارگري گفت : كارگران به نحوه عملكرد مدير عامل شركت اعتراض داشته و خواستار بر كناري وي هستند و تاكيد دارند تا زماني كه به وضعيت مديريت شركت و اعمال خلاف قانون وي رسيدگي نشود‌‏, به اعتراضات خود ادامه خواهند داد .
او گفت‌‏: در جلسه مشترك نمايندگان كارگري , اعضاي هيات مديره , نيروي انتظامي و نماينده اداره كار ، خواسته كارگران مبني بر بركناري مدير عامل را مطرح كرده و تاكيد كرديم كه كارگران ديگر حاضر نيستند كه مدير عامل در شركت حضور داشته باشد .
اين مقام كارگري تاكيد كرد : كارگران صندوق" نسوز كاوه" به هيچ وجه اجازه بازگشت مدير عامل كارخانه را نخواهند داد به گونه‌‏اي كه شب گذشت ( سه شنبه شب ) شماري از كارگران براي جلوگيري از ورود احتمالي مدير عامل به شركت تا صبح در محل ماندند .
او گفت‌‏: ساعت 3 بامداد امروز مدير عامل قصد ورود به كارخانه را داشت كه كارگران مانع از حضور وي شدند .
بنابراين گزارش خبرنگار ايلنا, عليرغم قول مساعد اعضاي هيات مديره براي حل مشكلات كارگران , پرسنل شاغل اين واحد حاضر به ادامه كار با شرايط فعلي نمي‌‏باشند و قرار است كه شنبه جلسه‌‏اي با حضور نمايندگان كارگران صندوق نسوز كاوه و اعضاي هيات مديره شركت و ديگر مسوولان برگزار شود تا تكليف واحد و حدود 300 كارگر آن روشن شود .
 

اخبار روزچهار شنبه  29 شهریور 1385، 20 سپتامبر2006

تظاهرات برعلیه جرج بوش مقابل سازمان ملل 

به گزارش خبرگزاری رویترز در میان هزاران نفر تظاهرکننده سربازان سابق آمریکایی نیز دیده می‌شدند که خواستار پایان بخشیدن به جنگ عراق و بازگشت سربازان آمریکایی به خانه‌هایشان بودند.
نیم‌ساعت پیش از سخنرانی جرج بوش، دو هزار مخالف جنگ عراق با شعارهایی در مورد پایان بخشیدن به جنگ و لزوم برقراری صلح، به سیاست بوش اعتراض کردند.
یکی از تظاهرکنندگان در گفت‌وگو با رویترز گفت: این جنگ به اقتصاد ما ضربه وارد کرده و هزینه بسیاری برای زندگی آمریکایی‌ها به همراه داشته است. بنابراین ما از رهبرانمان می‌خواهیم با پایان بخشیدن به این جنگ غیر ضروری سربازان آمریکایی را به خانه‌هایشان برگردانند.
بنا به گفته مقامات پنتاگون از زمان آغاز جنگ عراق در مارس 2003، 2681 نفر از سربازان اسرائیلی در عراق کشته شده‌اند و هم‌اکنون 147000 نفر از نیروهای نظامی آمریکا در آنجا مشغول خدمت هستند.
گروهی از تظاهرکنندگان نیز مدعی بودند دولت آمریکا با هدایت حملات یازده سپتامبر، سعی کرد از گزینه نظامی برای پیشبرد اهداف خود در جامعه بین‌الملل استفاده کند.
در میان تظاهرکنندگان عده‌ای نیز به مخالفت‌ با سیاست‌های دولت ایران و محمود احمدی‌نژاد پرداختند. سیاست‌های حقوق بشری ایران از جمله مواردی بود که شرکت‌کنندگان خواستار تجدید نظر تهران در مورد آن شدند.

 تجمع اعتراض آميز دهها تن از كارگران بلاتكليف فرش" البرز" بابلسر و خانواده هاي آن در مقابل كارخانه كه قصد راهپيمايي به سمت فرمانداري را داشتند , با دخالت نيروهاي امنيتي و انتظامي منجر به درگيري و ضرب و شتم جمعي از كارگران و بازداشت تعدادي از آنان شد.

اين تجمع عصر روز شنبه 25 شهريور ماه در اعتراض به وضعيت شركت و بلاتكيفي 9 ماهه كارگران برپا گرديد .
كارگران معترض و خانواده هايشان كه قصد راهپيمايي به سمت فرمانداري بابلسر را داشتند‌‏, با مقاومت نيروهاي انتظامي و امنيتي مواجه شده و كار به درگيري و تيراندازي هوايي مي‌‏انجامد .
به دنبال انعكاس اين خبر , معاونت اجتماعي نيروي انتظامي مازندران در اطلاعيه‌‏اي , هر گونه درگيري نيروهاي انتظامي با كارگران معترض فرش البرز بابلسر را منكر شده و به اين ترتيب تلاشي آغاز مي شود تا اصل خبر ٌ ايلنا "را زير سوال ببرند .
"روحي" نماينده بابلسر در مجلس هفتم نيز صبح امروز در تماس خبرنگار" ايلنا" ضمن تاييد خبر درگيري و مجروح شدن جمعي از كارگران اين واحد, اعلام جزئيات اين حادثه را به زمان ديگري موكول كرد .
در اين حال‌‏, يك مقام آگاه كارگري در بابلسر , در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, بار ديگر بر صحت خبر" ايلنا" مبني بر درگيري نيروهاي امنيتي و انتظامي با كارگران معترض شركت فرش" البرز" , بابلسر گفت‌‏: در اين درگيري‌‏ها جمعي از كارگران و خانواده‌‏هاي آنان و هم‌‏چنين برخي افراد حاضر در محل مجروح شدند و بيش از 40 نفر بازداشت شدند كه نزديك به 37 نفر آنان را كارگران و خانواده هايشان تشكيل مي‌‏دهند .
اين مقام مطلع , گفت‌‏: جمعي از كارگران بازداشت شده صبح امروز با سپردن تعهد , آزاد شده اند و مجروحان نيز اعلام كرده‌‏اند كه به د ليل آنكه تعهد داد‌ه‌‏اند , از انجام مصاحبه منع شده‌‏اند .
او گفت‌: اكنون تعدادي از كارگران شركت فرش البرز از جمله نمايندگان كارگران در شوراي فعلي و شوراي سابق اين واحد همچنان در بازداشت هستند .
نماينده كارگران مازندران هم با انتقاد از موضع‌‏گيري نيروي انتظامي مازندران و تكذيب خبر درگيري كارگران با عوامل اين نيرو توسط خبرگزاري ايلنا, گفت‌‏: تعجب مي‌‏كنم كه نيروهاي ضد شورش و امنيتي كارگران را به باد كتك مي‌‏گيرند و با باتوم به جان آنان مي افتند و مجروح مي‌‏كنند و سپس منكر همه چيز مي‌‏شوند .
"حجت الله روحي" نماينده بابلسر در مجلس هفتم نيز با تاييد خبر درگير نيروهاي انتظامي با كارگران فرش" البرز" و مجروح شدن تعدادي از كارگران گفت‌‏: اگر صرف تجمع كارگري و مطالبات كارگران باشد , فكر نمي كنم كه نيازي به درگيري باشد , چرا كه كارگران اين واحد بر حق هستند و خواسته‌‏هايشان كاملا قانوني است و حال مسوولان هستند كه بايد پاسخ گوي معترضان باشند .
عضو هيات رئيسه فراكسيون كارگري مجلس , گفت‌‏: كارفرماي شركت از 5/2 سال پيش شركت را با 800 كارگر به انحلال و ورشكستگي كشانده و اكنون فقط 150 نفر در اين واحد شاغل هستند كه بيشتر آنان بالاي 15 سال سابقه كاري دارند و امكان اشتغال مجدد آنان وجود ندارد .
او گفت‌‏: متاسفانه برخي مسوولان منطقه به كارگران وعده دادند و امروز نتيجه وعده دادن هاي خود را مي بينند .
او گفت : برخي مسوولان كارگران را بازيچه اهداف خود قرار دادند و زماني كه آنان حقوق قانوني خود را مطالبه مي كنند , مي گويند كه كارگران قانون شكني مي كنند و امنيت را بر هم مي‌‏زنند.
او تاكيد كرد: نبايد كارگران را در مقابل دولت و نظام قرارداد ؛ حق آن است كه حقوق قانوني اشان پرداخت شود . (عكس تزييني است)
پايان پيام

اعتصاب غذای زندانيان سياسی  زندان گوهردشت، رجائی شهر، برای آزادی فضائل عزیزی

آسمان نيوز : ديروز ، سه شنبه 28/06/85 ، زندانیان سیاسی گوهردشت(رجایی شهر) کرج در طی تماسی تلفنی اعلام داشتند که برای آزادی "فضائل عزیزی"، معترض اردبیلی، که دیروز بعلت اعتراض علیه مرگ های مشکوک زندانیان سیاسی  بازداشت گشته است ، دست به اعتصاب غذا زده اند
 
فضائل عزیزی ، دیروز همراه با همسرش در اعتراض به مرگ های مشکوک زندانیان سیاسی  ولی الله فیض مهدوی و اکبر محمدی که در عرض یکماه در زندان های گوهردشت  کرج و اوین تهران جان سپردند، اقدام به اعتراضی دو نفره کرده و با حمل پلاکارد و دادن شعار در مقابل ساختمان فرمانداری اردبیل حضور یافته بودند به گفته همسر این معترض اردبیلی ، هنگامیکه آنها آغاز به شعار دادن می کنند، نیروهای انتظامی حاظر در محل به ضرب و شتم ایشان پرداخته و عزیز فضائل را بازداشت می کنند.
زندانیان سیاسی گوهر دشت اعلام کردند که برای قدردانی از این عمل شجاعانه این زن و شوهر اردبیلی تا زمان آزادی عزیز فضائل، از خوردن غذا خودداری کرده و اعتصاب غذا خواهند کرد.

کارگران کارخانه تولید برق در اسرائیل دست به اعتصاب زدند

کارگران کارخانه تولید برق در اسرائیل دست به اعتصاب زدند و بر علیه سیاست خصوصی سازی تدابیری را آغاز کردند. کارگران خالی کردن ذغال سنگ در کوره تولید انرژی گرمایی برای ایجاد بخار در دیگهای مخصوص خودداری نمودند. کارگران ساختمان کارپردازی کارخانه را اشغال و مدیران حق ورود به ساختمان را نداشته و حقوق بگیران کارمند آن کارخانه برای حفظ محل کار  خود از کارگران دفاع و اعلام همبستگی از آنان نمودند.

سیاست خصوصی نمودن تمام بخشهای دولتی با سرعت زیادی به پیش می رود و حاصل آن تصمیم و اجرای آن ایجاد بیکاری فزاینده در کشور ورشکسته و بحران زده اسرائیل است ، و باعث فقر و بینوایی 8 میلیون کارگر و زحمتکش گشته و هر روز ادامه دارد.

بدین خاطر کارگران و زحمتکشان اسرائیل ، پاسخ رژیم صهیونیستی را با مبارزات تدبیری و همچنین قهرآمیز می دهند  و در کنار کارگران یهودی ، کارگران عرب فلسطینی قرار دارند.

اخبار روز سه شنبه  28 شهریور 1385، 19 سپتامبر2006

بيشترين آسيب‌هاي اجتماعي زنان  

 همشهری :
گزارش شوراي فرهنگي اجنماعي زنان، با تحليل اخبار روزنامه‌هاي مرداد، «خشونت و مزاحمت» بيشترين آسيب‌هاي اجتماعي زنان مي‌داند.
به گزارش شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان در گزارش تحليل اخبار زنان در مرداد ماه و بررسي و ارزيابي 4 هزار و 844 خبر و مطلب از 30 روزنامه منتشره در سطح كشور شامل روزنامه‌هاي همشهري،آفتاب يزد، آفرينش، فرهنگ آشتي، اعتماد، اعتدال،  ابتكار، ابرار، اسرار، جام‌جم، جمهوري اسلامي، حمايت، خبر، جوان، خراسان، ‌توسعه، سياست روز، شاپرك، شرق، رسالت، كيهان، اطلاعات، قدس، مردم سالاري، همبستگي،  كار و كارگر، صداي عدالت، كارون و اعتماد ملي آورده است: تعداد كل اخبار به نسبت ماه گذشته 8/3 درصد كاهش و نسبت به مرداد ماه سال گذشته 8/4 درصد افزايش داشته است.

نتيجه اين بررسي حاكيست كه از اين تعداد مطلب مورد بررسي 2 هزار و 679 خبر مربوط به رويدادهاي اصلي و 2 هزار و 165 مورد بقيه تكرار چاپ بعضي از اين رويدادها در روزنامه‌ها يا روزهاي مختلف است.

به طور ميانگين نسبت اخبار تكراري به اخبار اصلي 8/0 برابر يعني 8/80 درصد است كه اين بدين معني است كه هر خبر يا رويداد به طور ميانگين در كشور 9/1 بار چاپ مي‌شود.

در مجموع اخبار و مطالب كل روزنامه‌ها بالاترين تعداد مربوط به موضوع فرهنگي با 59/24 درصد، ساير كشورها 71/20 درصد، اخبار و مطالب مربوط به موضوع آسيب‌هاي اجتماعي 72/16 درصد و در رده‌هاي بعدي به ترتيب اخبار و مطالب ورزشي 01/12 درصد، اجتماعي 07/10 درصد، بهداشتي 59/5 درصد، سياسي 65/3 درصد، علمي ــ پژوهشي 17/3 درصد، حقوقي و قضايي 82/1 درصد و آموزشي با 45/1 درصد قرار گرفته‌ است.

تكرار چاپ خبرهاي مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي بيشتر از ساير موضوعات و برابر با 81/157 درصد تعداد اصلي اين وقايع است و از اين جهت موضوعات علمي و پژوهشي و ورزشي، در مرتبه دوم و سوم قرار دارد؛ اين در حاليست كه به رويدادهاي حقوقي و قضايي كمتر توجه شده و غالبا به يك‌بار درج خبر اكتفا شده است.

در موضوع فرعي آسيب‌هاي اجتماعي بيشترين عناوين خبري مربوط به موضوع «خشونت و مزاحمت» با 71/35درصد، «ساير آسيب‌ها» 75/20 درصد، «سرقت و كلاهبرداري» 95/14 درصد، «قتل و جنايت» 71/10 درصد، «فساد و فرار» 03/8 درصد، «طلاق» 02/6درصد و در مرتبه بعدي به ترتيب «خودكشي» 008/2 درصد و «اعتياد» با 78/1 درصد است.

موارد مربوط به خشونت و مزاحمت شامل كليه اخبار و مطالب مربوط به اعمال هرگونه خشونت و مزاحمت اجتماعي، خشونت و ايذاء خانگي است كه در آن قرباني زن يا دختر است و موارد مربوط به قتل و جنايت شامل كليه مواردي است كه قاتل و ضارب زن است.

اين در حاليست كه تكرار و چاپ خبرهاي مربوط به خودكشي در مرتبه اول و برابر با 2/422 درصد رويدادهاي اصلي بوده كه اين امر بدين معني است كه هر خبر مربوط به خودكشي به طور متوسط 2/5 بار در روزنامه‌هاي مختلف چاپ شده است و از اين جهت موضوعات فساد، فرار، خشونت و مزاحمت در مرتبه دوم و سوم قرار دارد. در ادامه اين گزارش آمده است: در موضوع كلي اجتماعي بيشترين عناوين مربوط به موضوع ازدواج و خانواده با 37/40 درصد است و در مراتب بعدي به ترتيب توسعه و مشاركت با 33/33 درصد، تامين و حمايت 55/15 درصد، اشتغال 10 درصد و اوقات فراغت 74/0 درصد قرار گرفته است.

موارد مربوط به توسعه و مشاركت اجتماعي شامل كليه اخبار و مطالب مربوط به ابعاد مختلف مشاركت اجتماعي زنان شامل انتصاب در مسئوليت‌ها و سمت‌هاي مختلف و فعاليت‌هايي در قالب تشكل‌هاي غيردولتي و غيره است و موارد مربوط به موضوع اشتغال شامل كليه اخبار و مطالب خاص اشتغال زنان و مشاغل و حرف مختلفي است كه زنان به آن اشتغال دارند.

نكته قابل توجه آن است كه تكرار چاپ اين دسته اخبار نسبت به رويدادهاي آسيب‌هاي اجتماعي كمتر است و از بين ريز موضوعات اجتماعي بيش از همه اخبار مربوط به ازدواج و خانواده مورد توجه قرار گرفته است كه تعداد تكرار چاپ اين گونه رويدادها تقريباً برابر 55/60 درصد اصل وقايع است و بدين ترتيب هر خبر مربوط به ازدواج و خانواده در روزنامه‌هاي مختلف كشور به طور ميانگين 6/1 بار چاپ شده است.

در موضوعات فرعي مربوط به فرهنگي بيشترين عناوين اختصاص به موضوع تئاتر و موسيقي و سينما با 13/29 درصد، فرهنگ و ادب 55/26 درصد، ارزش‌هاي ديني 57/19 درصد، فرهنگ عمومي 83/11 درصد، هنرهاي تجسمي 16/10 درصد و ديدگاه و نظرات 73/2 درصد قرار گرفته است.

تكرار چاپ خبرهاي تئاتر و موسيقي و سينما مربوط به بيش از دسته‌هاي ديگر است از اين جهت رويدادهاي مربوط به فرهنگ عمومي در مرتبه دوم و اخبار مربوط به ارزش‌هاي ديني در مرتبه سوم قرار دارد.

موضوعات آموزشي به دو دسته آموزش عمومي شامل هر گونه خبر و رويداد مربوط به آموزش ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي مربوط به زنان و دختران و همچنين آموزش عالي شامل كليه اخبار و رويدادهاي مربوط به زنان و دختران در سطح دانشگاهها تقسيم‌بندي مي‌شود كه در اين رابطه آموزش عمومي با 97/58 درصد، اخبار و مطالب آموزش عالي با 02/41 درصد رويدادها را به خود اختصاص داده است كه تكرار چاپ خبرهاي مربوط به آموزش عالي بيش از آموزش عمومي بوده است.

بيشترين درصد اخبار و مطالب مربوط به زنان اخبار مطلوب 11/53 درصد است، اين در حاليست كه اخبار نامطلوب 85/23 درصد و اخبار خنثي 99/22 درصد كل اخبار است.

ارتش آمريكا يك عكاس خبرگزاري آسوشيتدپرس را به اتهام تهديد كردن امنيت اين كشور به 5 ماه حبس محكوم كرد

 اما با برپايي جلسه‌ي استماع قضايي براي فرد متهم مخالفت كرده و موارد اتهام وي نيز تشريح نشده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، مقامات ارتش آمريكا اعلام كردندكه بلال حسين، عكاس عراقي خبرگزاري آسوشيتدپرس به موجب قطعنامه‌هاي سازمان ملل به دلايل امنيتي در بازداشت به سر مي‌برد.

اين در حاليست كه مديران خبرگزاري آسوشيتدپرس معتقدند كه بازنگري سوابق كاري بلال حسين نشان مي‌دهد كه وي هيچ گاه با شبه نظاميان ارتباط نداشته مضاف بر اينكه هر گونه شواهدي دال بر اثبات اين مدعا بايد در نظام قضايي عراق مطرح شده و مورد بررسي قرار گيرد.

حسين 35 ساله در سپتامبر سال 2004 فعاليت خود را در خبرگزاري آسوشيتدپرس را آغاز كرد. اين عكاس اهل فلوجه‌ي عراق تا 12 آوريل سال جاري يعني تا پيش از دستگيري‌اش به پوشش خبري تحولات فلوجه و رمادي پرداخت.

در همين حال تام كرلي، رييس و مدير عامل خبرگزاري آسوشيتدپرس بيان داشت: ما خواهان آنيم كه قانون به كررسي بنشيند. او (حسين) بايد يا آزاد شده و يا تفهيم اتهام شود. بازداشت تا زماني نامعلوم قابل قبول نيست. كرلي و ديگر مقامات خبرگزاري آسوشيتدپرس افزودند كه ارتش آمريكا هنوز شواهد و مدارك مستدلي را براي اثبات اتهامات گنگ و مبهم خود ارايه نكرده است.

ارتش آمريكا اعلام كرد كه حسين به همراه دو شبه نظامي عراقي از جمله حميد حمد موطيب، از رهبران القاعده در عراق دستگير شد. به گفته‌ي ارتش آمريكا اين عكاس خبرگزاري آسوشيتدپرس با كساني كه گمان مي‌رود مسوول آدم‌ربايي‌ها، قاچاق تسليحات و حملات مختلف بر ضد نيروهاي ائتلاف در عراق بوده‌اند ارتباطات نزديكي داشته است.

حسين از طريق وكيلش بادي عارف عزت اظهار بي‌گناهي كرد و افزود كه عكس‌هاي وي از فلوجه و رمادي به مذاق نيروهاي ائتلاف خويش نيامده و به همين دليل ناعادلانه دستگير شده است.

تجمع اعتراض آميز كارگران صندوق "نسوز كاوه": تا زماني كه  به مشكلات رسيدگي نكنند , اين تحصن ادامه خواهد داشت

 كارگران شركت صندوق" نسوز كاوه" واقع در شرق تهران از دقايقي پيش با تجمع در مقابل اين كارخانه مراتب اعتراض خود را به عملكرد مديريت اعلام كرده و خواستار پرداخت حقوق قانوني خود شدند .
به گزارش ايلنا, كارگران معترض نسبت به عملكرد مديريت در كاهش مزاياي قانوني خود اعتراض داشته و تاكيد كردند : تا زماني كه مسوولان اين شركت به مشكلات رسيدگي نكنند , اين تحصن ادامه خواهد داشت .
آنان به نحوه واگذاري اين شركت اعتراض كرده و گفتند: مسوولان محترم نتيجه خصوصي سازي بي ضابطه را ببينند .
به گزارش خبرنگار ايلنا, اين شركت در سال 1378 توسط بنياد مستضعفان به بخش خصوصي واگذار شده است .

حمله‌ي انتحاري در استان قندهار افغانستان به كشته شدن چهار سرباز كانادايي منجر شد.

 به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري شينهوا، يك افسر پليس افغانستان اعلام كرد يك عامل انتحاري صبح امروز (دوشنبه) با منفجر كردن كمربند انتحاري‌اش در روستاي شاركوت شاه در منطقه‌ي گالاي در استان قندهار، چهار سرباز كانادايي را كه مشغول ارايه‌ي كمك‌هاي بشردوستانه به كودكان اين روستا بودند، كشتند.

مقامات نظامي افغانستان نيز اعلام كردند، بر اثر انفجار يك بمب در مسير گشتي نيروهاي كمك به امنيت بين‌المللي (ايساف) در منطقه‌ي قندهار دو تن از سربازان اين نيروها و چند تن از غير نظاميان اين منطقه مجروح شدند.

از سوي ديگر ژنرال ديويد ريچارد، فرمانده ي انگليسي نيروهاي ناتو در افغانستان نيز تاكيد كرد كه جنگ عليه اعضاي گروه طالبان ممكن است سه تا پنج سال ديگر ادامه يابد.

وي همچنين از امكان حضور نيروهاي انگليسي در افغانستان تا 10 سال آينده خبر داد.

اين مقام ناتو هم‌چنين به افزايش درگيري‌ها در افغانستان در دو هفته‌ي اخير اعتراف كرد

حمله به کنسولگري ايران در بصره

 کنسولگري ايران در بصره دقايقي پيش مورد حمله قرار گرفت.
به گزارش مهر، حمله به کنسولگري ايران در بصره با شليک چند خمپاره صورت گرفته است.
بنا بر اين گزارش، در اين حمله تروريستي به کسي آسيبي نرسيد و خمپاره‌ها به محوطه بيروني و اطراف کنسولگري آسيب رسيده است.
همچنين يکي از خودروهاي پليس عراق که در اين منطقه قرار داشت، مورد اصابت قرار گرفت و دچار آسيب شده است.
 

اخبار روز دو شنبه  27 شهریور 1385، 18 سپتامبر2006

کارناتمام گوران پترسون رهبر حزب کارگر سوسیال دموکرات سوئد را فردریک راین فلد از حزب محافظه کار به پایان می رساند!- گزارشگر سایت ایرانی ما از سوئد

خبری نشده است و واقعه ای تلخ  به وقوع نه پیوسته است. تنها در کشور سوئد انتخابات پارلمانی انجام یافته و جناح راست با 3% رای بیشتر به رهبری کله طاسی به نام فدریک راین فلد برای 5 سال آینده قدرت سیاسی را به دست می گیرد. آیا فکر کرده اید که چرا مردم سوئد حرب کارگر آن کشور را مجازات کرده اند؟ به نظر ما و بنا بر گفته گوران پترسون علت مجازات حزب کارگر به خاطر ویران نمودن  دولت رفاه ، خصوصی نمودن بخشهای خدمات و بیکار نمودن بخشی از نیروی کاری سوئد که 5% نیروی کار فعال را تشکیل می دهند. احزاب اعتلافی فراکسیون " چپ " سوئد که شامل حزب چپ و سبز ها در انتخابات روز یکشنبه 5.9 % و 2.5 % درصد بیشتر از 4 سال پیش و حزب سبزها 4.8  و 0.2 %  بیشتر از گذشته رای آورده اند. برعکس حزب کارگر سوسیال دموکرات سوئد  36.3 % و 3.5 % کمتر از دوره قبل انتخابات پارلمانی رای داشته است.

علت شکست اتخاباتی حزب " گوران پترسون " عدم اعتماد مردم سوئد به این حرب است. بارها گوران پترسون به مردم سوئد گفت:  که باید سفتر کمربند های خود را به بندند و سالهای آینده سالهای صرفه جویی و از بین بردن دولت رفاه ، خصوصی نمودن تمام موسسات و ارگان های خدماتی دولت است. یعنی آن که 1.5 میلیون بیکار را به بازار کار ارزان عرصه خواهیم نمود ، تا شرکتهای فرا ملیتی ما درآمد بسیار بیشتری را بدست آورند. این " محبت " او به مردم سوئد ، مورد نفرت کارگران و حقوق بگیران قرار گرفته است و نتیجه آن 3.5 % رای کمتر نسبت به سال 2002 می باشد.

دولت پترسون در بخش سلامتی و بهداشت صرفه جویی نموده ، بسیاری از بیماران مبتلا به بیماری سرطان ماه ها در انتظار معالجه می باشند. توسعه تعرض سرمایه داری انحصاری توسط دولت آینده به رهبری فرد ریک راین فلد ادامه و به سرعت و وحشیت بیشتری انجام خواهد یافت .

باردیگر مردم سوئد ، مانند دیگر مردم اروپا تجربه نمودند که فعالیت سیاسی به شیوه پارلمانتاریستی فریب و نیرنگ و نمایندگان پارلمانی به مهره های درآمد چاق کن برای شرکتهای بزرگ در سوئد تبدیل شده اند و راه سوم راه  سوسیال دموکراسی راه خدمت به منافع انحصارات امپریالیستی می باشد. مردم سوئد توسط   حزب محافظه کار که در"  دوئل تبلیغاتی " در تلویزیون سوئد انجام یافت فریب خوردند و چشم امید به دزدان دیگری بسته اند که به نام گرگان درنده سوئدی معروف می باشند!

جین فوندا در رویای آمدن سازمان تدابیری دفاع از حقوق زنان به پارلمان سوئد- گزارشگر سایت ایرانی ما از سوئد  

جین فوندا هنرپیشه سینمای هالیود در آمریکا و از چهره های مترقی آن سینما می باشد به کشور سوئد مسافرت نمود تا به سازمان تدبیری فمینیستی کشور سوئد در انتخابات روز یکشنبه 17 سپتامبر کمک کند.

روز جمعه جین فوندا به حمایت " "گودرون شی من " رهبر سازمان زنان  سوئد پرداخت. فوندا در مصاحبه مطبوعاتی خود با زبان یک زن برابر طلب اجتماعی  و از یک اعتماد به نفس عالی که درجه برجسته زنان پیش قدم  است ، صحبت می کرد.  اوگفت: " انتخاب گودرون شی من " و رفتن او به پارلمان سوئد ، نیروی محرکه ای است برای  توان بخشیدن به جنبش زنان در دیگر کشورها. انتخاب زنان به معنی تحدید موقعیت مردان نیست و همچنین خواست ما نیست که روابط پدر سالاری را با روابط مادر سالاری تعویض نمائیم ، بلکه جانشین کردن یک دموکراسی واقعی میان تمام مردان و زنان است."

ولی احتمال آن می رفت که به خاطر عقب ماندگی جامعه سوئد به برابر طلبی حقوق اجتماعی زنان آن سازمان اهمیت نداده  به مجلس راه نیابد ، ولی در هر صورت پارلمانتاریسم خادم سیستم سرمایه داری است و زنان پیش راه ، باید مبارزه دموکراتیک خود را با شعار برپایی سوسیالیسم در پیوند قرار داده ، تا خط رد بر روی فمینیسم خورده بورژوازی به کشند. تنها از این طریق می توان به برابر طلبی واقعی در اجتماع دست یافت. 

تجمع اعتراض آميز كارگران فرش" البرز "بابلسر به درگيري كشيده شد
نيروهاي انتظامي با باتوم و تيرهوايي پاسخ كارگران را دادند؟
!

دهها تن از كارگران بلاتكليف شركت فرش" البرز" بابلسر عصر ديروز با تجمع در مقابل اين واحد با نيروهاي انتظامي درگير شدند .
به گزارش خبرنگار ايلنا، از مركز مازندران 300 تن از كارگران اين واحد نساجي پس از 9 ماه بلاتكليفي قصد داشتند ضمن تجمع در مقابل كارخانه به همراه خانواده هاي خود به سمت فرمانداري بابلسر راهپيمايي كنند كه با مقاومت نيروي انتظامي مواجه شده و كار به درگيري و برخورد با كارگران و خانواده هايشان مي انجامد .ضمن آن‌‏كه بر اساس گزارش خبرنگار ما ديشب جمعي از كارگران معترض اين شركت بازداشت شده‌‏اند .
بنابراين گزارش , كارخانه فرش البرز در بابلسر فعاليت خود را از سال 1356 با توليد فرش ماشيني 350 شانه آغاز كرد و در دهه 70 با 635 كارگر و 48 دستگاه فعال و توليد 11 هزار متر مربع فرش ماشيني 500 شانه 1000 تراكم در روز , حضوري فعال در عرصه توليد پيدا كرد؛ اين روند ادامه داشت تا اين كه در سال 1377 با خروج 24 دستگاه توليد فرش ماشيني 300 شانه از كارخانه , ميزان توليد فرش در اين واحد به 4500 متر كاهش يافت .
خبرنگار ايلنا در ادامه گزارش خود , علت اين اقدام مديران را نامشخص اعلام كرده و در عين حال تصريح كرده است: با وجود اعتراض‌‏هاي مكرر كارگران به وضعيت شركت و بلاتكليفي خويش، هيچ مقام مسوولي پاسخگو نبوده و سرانجام در سال 1379 فردي مدير عامل شركت شد كه به تخريب و تعطيلي كارخانه ها و از جمله فرش مازندران مشهور بود‌‏!
اين فرد به بهانه تغيير ساختار و نوسازي كارخانه در نامه‌‏اي به مدير كل كار مازندران 200 تن از كارگران را مازاد اعلام كرد .
او در خرداد 84 با برنامه‌‏اي از پيش تعيين شده‌‏, بخش بافندگي شركت را نيمه تعطيل و اواخر شهريور سال گذشته , سرانجام اين واحد را تعطيل و بدين ترتيب 300 كارگر رسمي شركت بيكار شدند .
بنابراين گزارش اوايل زمستان 84، خبر انحلال اين واحد بزرگ نساجي اعلام شد و از آن تاريخ تا كنون حدود 300 كارگر اين شركت بلاتكليف هستند و برغم وعده هاي مكرر مسوولان , تا كنون هيچ اقدام موثري براي حل مشكلات واحد و كارگران به عمل نيامده است.
بر اساس اين گزارش , كارگران ظرف 9 ماه گذشته از دريافت حقوق و مزايا محروم بوده اند


مهرماه

 

 

 معرفی ساید و ما چه می خواهیم

  ما به هیچ گروه و دسته سیاسی وابسته نیستیم 

 

 

 

 از نفی استالین تا نفی مارکس

توطئه بزرگ به زبان  آلمانی Die Grosse Verschwoerung

آموزشهایی از انقلاب اکتبر

مختصری از تاریخ حزب بلشویک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنان

قطعنامه کنگره سوم حزب کار

ایران (توفان) پیرامون برخورد حزب ما به مسئله ملی در ایران

 دیکتاتوری پرولتاریا و بررسی " آزادی های بی قید و شرط "-پیرامون مبانی سوسیالیسم علمی-21

تظاهرات وسیع کارگران شیشه میرال

اعتصاب عمومی در کردستان با موفقیت انجام شد: مبارزه ادامه دارد-حزب کمونیست ایران (م ل م)

دستان بلر و بوش بیشتراز بمب گذاران لندن به خون آلوده است -  گالووگه نماینده پارلمان انگلستان

 اصولیت انقلابی و  انقلابی نمایی    غیر اصولی- حزب کار ایران (توفان)

«غیرخودی ها» در ستایش گنجی و گنجی در ستایش « خودی ها»- حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست- مائو ئیست)

 

 

 

.