iranima@hotmail.com

 

جنبش دانشجویی در داخل کشور

کودکان


پاسخ به یک سئوال-بهمن ادیب


لنینیسم ، مارکسیسم دوران انحصارات امپریالیستی - بهمن ادیب      


تجدید نظر عصر فرا ملی ها -

ک. ابراهیم


پاسخ به چند سئوال - بهمن ادیب


دفاع از گلسرخی ، دفاع از گذشته جنبش کمونیستی و تکیه بر " سیاست " به مثابه اصلی ترین عنصر مبارزه طبقاتی - بهمن ادیب


خسرو گلسرخی توهم یا واقعیت! - فلسفه دفاع گلسرخی از خاندان حسین علیه بارگاه شهید- بهمن ادیب

 


بزرگش نخوانند اهل خرد    که نام بزرگان را به زشتی برد - یاداشتی پیرامون ضد انقلابیون ترتسکیست - بهمن ادیب 


به مناسبت هیجدهمین سال کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی به دست جمهوری اسلامی ایران - کمیته میز کتاب آمستردام


مرگ یک چاقوکش درباری-حزب کار ایران (توفان)


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت چهارم) - بهمن ادیب


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت سوم) - بهمن ادیب


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت دوم) -بهمن ادیب


شکست مفتضحانه اسرائیل در لبنان- حزب کار ایران (توفان)


پیرامون " تفکر" ی که امپریالیسم آمریکا را همتراز " اسلام سیاسی " و ... قلمداد می کند. نقدی برمقاله " وحشی ها دنیا را نابود می کنند" (قسمت اول) -بهمن ادیب


همدلی و همزبانی " حزب کمونیست کارگری" با بوش ، بلر ، المرت و رسانه های امپریالیستی - صهیونیستی- بهمن ادیب


گزارشی از سخنرانی نماینده حزب کار ایران در اردوی بین المللی جوانان ضد فاشیست و ضد امپریالیست در دانمارک


توفان 77 شماره ویژه به مناسبت  صدمین سالگرد  انقلاب مشروطه ایران - حزب کار ایران (توفان)


به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران، تقدیم به خوانندگان سایت ایرانیما می شود- تهیه و تنظیم از شیردل


قتل زندانی سیاسی، اکبر محمدی  لکه لنگی بر دفتر جنایت  جمهوری تبهکار اسلامی  است - حزب کار ایران


دفاع سخیفانه حزب کمونیست کارگری  از جنایات صهیونیست های اسرائیلی - بهمن ادیب-

بهمن ادیب  بار  د یگر  همدستی قلم بدست داران حزب کمونیست کارگری و مخصوصا علی جوادی را با اسرائیل صهیونیست رسوا کرد . مقاله ای خواندنی و آموزشی   


دفاع از مردم فلسطین، دفاع از انسانهای تحت ستم است-بهمن ادیب- بهمن ادیب ، یکی از بزرگان تحلیل گر که نقد های او ، بگونه لنین کبیر ، دشمنان مارکسیسم را که در لباس مارکسیسم پنهان شده اند افشاء میکنند. یکی از آن دشمنان علی جوادی می باشد که دشمن  مردم فلسطین است. نقد او را خود بخوانید و قضاوت کنید.


توفان 76 منتشر شد


متن سخنرانی  رفیق شیردل در میتینگ 12 ژولای 2006  در ساعت 17 بعد ازظهر در محل شهر دیسبورگ آلمان Koenigstr , Lebensretterbrunnen


در انتخابات شورای اسلامی کار شرکت نمی کنیم- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه


18 تیر، روز خیزش شکوهمند دانشجویان علیه ارتجاع جمهوری اسلامی گرامی باد - حزب کار ایران (توفان)


بیان نامه هماهنگی  مبارزه ضد امپریالیستی در خاورمیانه

حزب مائوئیستی کمونیستی ترکیه (منطقه کردستان)- حزب کمونیست ترکیه ( جرقه)- حزب مارکسیست - لنینیست ترکیه (منطقه کردستان)- جبهة دموکراتیک برای رهایی فلسطین- جبهة خلق برای رهایی فلسطین -حزب کار ایران (توفان)- نشست عربی برلین


تجاوز اسرائيل ‌ محك قدرت نظامی ايران ؟م - راد


تهاجم وحشیانه ارتش متجاوز صهیونیستی به نوار غزه را بشدت محکوم می کنیم - حزب کار ایران (توفان)


دهقانان ما برگهای "کوکا" را جویده و خواهان اخراج یانکی از بولیوی می باشند.- شیردل


گزارش سوم-دسیسه صهیونیسم بر ضد تیم ملی فوتبال ایران ادامه دارد- حزب کار ایران (توفان)


از ما گفتن و از شما نشنیدن " تب فوتبال" تب خطرناکی است !!   شیردل


گزارشی از دسیسه صهیونیستها بر ضد تیم ملی فوتبال ایران- حزب کار ایران


سرکوب وحشیانه و فاشیستی تجمع زنان در میدان هفت تیر را به شدت محکوم می کنیم- حزب کار ایران (توفان)دسیسه صهیونیستها علیه فوتبال ایران در مسابقات جهانی فوتبال در شهر نورنبرگ- حزب کارایران (توفان)


توفان 75 منتشر شد


حمایت از مبارزه مردم در آذربایجان مکمل مبارزه بر ضد دامن زدن به "نفرت ملی" است- ازتوفان


تظاهرات عظیم مردم تبریز علیه جمهوری نفاق افکن و سرگوبگر اسلامی- حزب کار ایران (توفان)


هشدار می دهیم، خطر آمریکا و جنگ را جدی بگیرید!- ناصرزرفشان


بیانیه نشست سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب کار ایران (توفان) بعد از کنگره ی سوم - خطر تجاوز نظامی به ایران و ضرورت تقویت جنبش صلح


بوش تروریستی است که مرتکب نسل کشی شده ...تنی بلر همدست هیتلر است-رئیس جمهور و نزوئلا


 جستجوی فرشته عدالت-سندیکای شرکت واحد


توفان 74 را به خوانید


استالین پرچم است و مجددا بپا می خیزد-حزب کار ایران (توفان)


استثمار مضاعف دختران كار- سیمین مرعشی


برخیز ای داغ لعنت خورده!

شیردل


نكته هايي براي بالا بردن سرعت ويندوز-برای رفقای ایران


آموزش نصب ویندوز XP برای رفقای ایران


تجمع کارگری ـ دانشجویی برای حمایت از کارگران


عکسهای گرد همایی کارگران..


مشکل بوت کردن کامپیوتر (اجرا نشدن برنامه "ویندوز ایکسپی")- کار خدماتی


فرخنده باد اول ماه مه-حزب کار ایران(توفان)


برضد تهدیدات بربرمنشانه امپریالیستها و کشتار مردم ایران بپاخیزیم - حزب کار ایران (توفان)


بیاد شاملو


توفان شماره 73 منتشر شد


به قربانیان ماشین عظیم تبلیغات عوامفریبانه امپریالیستها-منتخب از توفان -حزب کار ایران


بحران هسته ای و چپ بی وظیفه- اسکندر نویدی


دلیل تراشی مسخره برای توجیح  خیانت ملی- حزب کار ایران (توفان)


بوی کباب به مشام دریوزگان سیاسی رسیده است- حزب کار ایران(توفان)


" ملی " از منظر آموزگاران پرولتاریا- بهمن ادیب


 آیا میهن پرستی کمونیستی در تناقض با انترناسیونالیسم پرولتری است ؟-بهمن ادیب


ملتی که به ملت دیگر ستم می کند خودش آزاد نیست-بهمن ادیب


بررسی تاریخ انقلاب اکتبر ، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوریکه امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند-بهمن ادیب


اپوزیسیون ترتسکیستی در گذشته و حال

حزب کار ایران (توفان)


نوروزتان فرخنده و پیروزباد- شادباش نوروزی حزب کارایران(توفان) به مردم ایران


دفاع از صهیونیسم و امپریالیسم ننگ است - هما ازلی پور اسفند 84


جلوگیری از شهید پروری و "مرده خوری " در دانشگاه شریف - شیردل


توفان 72 منتشر شد

خلقهای ایران را نمی توان با تهدید اتمی به تسلیم واداشت


باید با زور ، زورگویی را پاسخ گفت- ساید ایرانی ما

 تسلط بر جهان بینی لنینیسم  بپای تحیل انقلابی و واقعبینانه مسائل بین المللی نشست- این تحللیل را حزب کمونیست چین و حزب کار آلبانی  بر سر مسئله جنگ و صلح و داشتن بمب اتمی در مقابل رویزیونیستها - سوسیال- پاسیفیست ها و تمام خائنین مرتد و تسلیم طلب  داشته اند. این مرتدین مانند حزب کمونیست کارگری ستون پنجم امپریالیسم آمریکا در پشت  جبهه مشترک خلقهای   ایران  و جهان می باشند و خلقها در پیکار مشترک  بر علیه امپریالیسم آمریکا و دیگر امپریالیستها نبرد سختی راادامه می دهند. نه تهدیدات اتمی ، نه حمله و اشغال نظامی نمی تواند اراده پولادین آنان را در مبارزه به حق درهم شکند. عراق گورستان امپریالیسم آمریکا است. - داشتن بمب اتمی حق اجتناب ناپذیر هر کشور است و تا خلع سلاح اتمی به صورت کامل برای امریکا، اروپا و دیگر کشورها انجام نگیرد این حق هر کشور دیگری مانند ایران است به این سلاح مجهز گردد.


از"کارزار زنان علیه کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی " حمایت می کنیم- حزب کار ایران (توفان)


فرخنده باد هشتم مارس روز همبستگی زنان جهان!

حزب کار ایران( توفان) به مناسبت 17 اسفند روز زن


تفرقه بیانداز و حکومت کن - جوخه های مرگ نگروپنته در عراق فعال می شوند

حزب کار ایران (توفان)


علیه لیبرالیسم - مائو سه تنگ


حقیقت 26 از چاپ خارج شد

حقیقت نشریه ای انقلابی و یکی  ارگانهایی است که در اشاعه اندیشه رفیق کبیر مائو سه تنگ در ایران تلاش می نماید و ما شورای تحریریه  سایت ایرانی ما بزرگ میداریم کارهای پرافتخار و انقلابی مائو سه تنگ را و مبراء از هرگونه اپورتونیسم خورده بورژوازی  و سکتاریسم از اندیشه او دفاع کنیم


توفان 71 منتشر شد


امپریالیسم و حکمتیسم همدستان امپریالیسم و استعمار در عراق- حزب کار ایران (توفان)


نظام مردم کشی ،  نظام تجارت برای آدمکشی یعنی نظام پزشگی جمهوری اسلامی-شیردل 


همه و همه در کار کمک مالی باهمت عالی شرکت کنیم


نامه کنفدراسيون اتحاديه های آزاد کارگری برای آزادی آقای منصور اسانلو


اوج گیری مبارزات کارگری و مباحث درون جنبش - حزب کمونیست ایران (م ل م)


فراخوان دفتر خارجی حزب کار ایران (توفان) به احزاب برادر و سازمانهای انقلابی و مترقی در رابطه با دستگیری اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران


دو نوع برخورد متفاوت-مقاله برگزیده ای از توفان آینده  که در راه است!


از اعتصاب بر حق رانند گان    رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی حمایت می کنیم- حزب کار ایران (توفان)


بتاز ای پر ثمر توفان

اپوزیسیون ترتسکی در گشت و گزار_ از حزب کار ایران(توفان)


معرفی یک کتاب - از حزب کمونیست مارکسیست - لنینیست- مائوئیست


ساماندهی جهانی شکنجه و نقض گسترده و فاحش حقوق بشر توسط امپریالیسم- حزب کار ایران(توفان)


توفان 69 منتشر شده و مثل همیشه خواندنی و مخصوصا آموزنده


اطلاعیه حزب کار ایران (توفان) به مناسبت روز شانزده آذر


حقیقت منتشر شد


باز هم بلای زمینی، این بار در حوالی جزیره قشم -اطلاعیه حزب کارایران (توفان)


به دفاع از فعالین کارگری برخیزیم !- حزب کمونیست ایران م-ل-م


پیرامون احکام بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی و دستگیرشدگان روز کارگر- اطلاعیه- توفان


توفان 68 منتشر شد


جشن انقلاب اکتبر با موفقیت برگزار شد


رنگ سیاه رنگ جمهوری اسلامی است  و پیام ما به دانش آموزان و دانشجویان


قاتلین واقعی سران جمهوری اسلامی می باشند که باید به  پای میزمحاکمه کشیده شوند و به سخترین مجازات محکوم گردند.


وضعیت اعدام در ایران و اسامی جان گرفته شدگان


نمایش چهره ی واقعی زندگی  میلیون ها انسان در حاشیه تهران


اگر سجایای انسانی ثمره محیط است، پس باید محیط را انسانی کرد.


پایان افسانه منصور حکمت- از سربلند


گفتگو با بهمن ادیب فعال سیاسی و صاحب نظر در مسائل کارگری-گزارشگران


تریبونی برای کشورهای جنوب- لموند دیپلماسی-سپتامبر2005 و مختصر توضیح ما


وضعیت کارگران و خطر انحراف سندیکالیستی و آنارشیستی -توفان ارگان حزب کار ایران


گروه خبری ایرانی ما از آمریکا و انگلستان گزارش می دهد  صفحه و یژه


پیرامون مبانی سوسیلیسم علمی  (20) دکتاتوری پرولتاریا و آزادیهای بی قید وشرط


یک میلیارد دلار از خزانه  وزارت دفاع عراق به یغما رفته است!- از روزنامه  ايند يپندنت


آیا ما را  شریک شادی می دانید؟- گروه خبری ایرانی ما


سانحه مجدد انفجار معدن "باب نیرو" و کشته شدن 11 کارگر دیگر-اتحاد نیروهای انقلابی و کمونیست


کارگران قربانی نفع ‌پرستی سرمايه‌داران- حزب رنجبران ایران


چرا کارگران "بابنیرو" جان خود را باید از دست دهند؟ و چه کسانی مسئول چنین فاجعه خواهند بود؟- گروه خبری ایرانی ما


مرگ 11 کارگر معدن زغال سنگ " باب نیرو" گروه خبری- "ایرانی ما"


حقیقت 24 منتشر شد


كنفرانس بين المللی  در دفاع از مقاومت عراق


توفان 66 منتشر شد


ضرورت دولت دیکتاتوری پرولتاریا و مقوله اعدام -بحثی پیرامون مبانی پایه ای سوسیالیسم علمی (19) - بهمن ادیب متفکر مارکسیست


حزب و شوراهای کارگری- رابطه این دو پدیده بایکدیگر و نقش خرابکارانه ترتسکیستها و اکونومیستها در آن-بهمن ادیب


راه عقلانی لنینیسم یا ترتسکیسم ؟ - بهمن ادیب


نکاتی پیرامون انقلاب سوسیالیستی در یک کشور-بهمن ادیب


دلاوران جاودان ما، شراره باران اخگران ما، لاله های سرخ در خاوران ما


اعتقاد به معجزه «توفان» ما و توفان «کاترینا» حزب کار ایران (توفان)


افسانه " استالینیسم "   (7) از نفی استالین تا نفی مارکس   - دو سند از توفان


سلسله مقالاتی از رفیق بهمن ادیب- در هفته های آینده کار آوردن مقالات تکمیل می شود


به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی شهریور 67 -مردم ایران برای محاکمه کشیدن مسبین این فاجعه بیتابی می کنند

حزب کار ایران (توفان)


کردستان همچنان میجنگد-حزب کار ایران (توفان)


یادآوری شالگرد یک جنایت هولناک ضد بشری-حزب کار ایران (توفان)


جانی و آدمکش در مقام وزارت - از اسد مذنبی


نامه سوم مریم اخضرپور، همسر برهان دیوارگر از فعالین کارگری که در جریان حوادث کردستان بازداشت شده . در پایان نامه مریم احضر پور، نامه خواهر و مادر او که  به سازمانهای مدافع حقوق بشر نامه نوشته اند آورده شده است.


مقالات روزنامه های گاردين، لوموند و واشنگتون پست در باره  تهديد نظامی  آمریکا علیه ایران


بیانه در مورد انتصاب احمدی نژاد- گزینش بر سر چه بود؟ ریاست جمهوری یا مشروعیت-از توفان مرداد84 -مروری دیگر برای خواندن یک تحلیل درست --ساید ایرانی ما)


کابینه احمدی نژاد
باز گشت باند فلاحيان ـ سعيد امامی ـ حسين شريعتمداری
-
بهروز خلیق


کودک هشت ساله ام پدرش را ميخواهد!


نيوزويك: تهديد آمريكا عليه ايران توخالي است-پیک ایران، 12 مرداد 84


درسهائی از مبارزات درخشان مردم کردستان-حزب کارایران(توفان) هیجده مرداد هشتادوچهار

اورانیوم خوب بی خطر و اورانیوم شرّ پر خطر-حزب کارایران(توفان) نوزده مرداد هشتادوچهار


انقلاب مشروطیت  و درسهای آن- به مناسبت  سالگرد آن انقلاب  که بیداری آسیا نامیده شده است.


من خواهان آزادی فوری همسرم، برهان دیوارگر هستم


آنچه را جدیدا از توفان خواهید خواند- توفان ارگان حزب کار ایران است


سیروس ناصری افشاء می شود


        اطلاعیه

تا به شورش نکشد کار به سامان نرسد

حزب کار ایران (توفان)


اخبارکردستان -هر لحظه از گزارش می شود - مرکزخبری کومله- حکا و دیگر مراکز خبری


فراخوان کمیته مرکزی کومله برای اعتصاب عمومی در کردستان- کومه له


سندیکای پروژه ای، میراث انقلابی- برهان


این سری مقاله در  ستاره سرخ  ارگان حزب کمونیست آلمان مارکسیست - لنینیست به قلم رفیق شــیردل به تحریر درآمده ، چاپ و منتشرشد.


آنچه را در توفان 65 خواهید خواند


کارل مارکس به عنوان بزرگترین فیلسوف انتخاب شد- گروه خبری ایرانی ماه-25.07.005


خلقی به پا می خیزد-اخبار مفصل از مهاباد و کردستان- گروه خبری ایرانی ما


اطلاعیه - به مناسبت قتل شوانه قادری در مهاباد- ننگ و نفرت بر جلادان جمهوری اسلامی باد ! -حزب کارایران توفان


فراخوان عمومی جهت جمع آوری کمک مالی و بازگشت به کار
از طرف مسئول تبلیغات و اطلاع رسانی سندیکای شرکت واحد تهران


ضرب و شتم کارگران  توسط چماقدارن رئیس جمهور احمدی نژاد - تهیه گزارش گروه خبری ایرانی ما  -چهار شنبه  1384.04.22


کارگران ایران خودرو در بیست و پنجم تیر علیه عدم افزایش دستمزد ها و عدم اجرای بازنشستگی کارگران اعتراص  خواهند کرد


مقاومت و اعتراض مردم شهر مهاباد همچنان ادامه دارد


گروه G8 و ترور در لندن

م. راد


در باره گروه 8 کشور

م. راد


هیجده تیر، روز قیام با شکوه دانشجویان علیه استبداد و خفقان گرامی باد!.حزب کار ایران(توفان)


آکسیون و تظاهرات وسیعی بر علیه رهبران گروه 8 کشور در اسکاتلند

گروه  گزارشگر ساید ایرانی ما از از ادین برو


ورود  بوش به دانمارک مورد اعتراض بخش وسیعی از مردم دانمارک واقع شد

گزارشگر ساید ایرانی ما از کوپنهاگ دانمارک گزارش می دهد.  


ادامه ی اعتصاب در ايران خودرو ديزل


پیام همبستگی حزب کار ایران (توفان) به رفقای تحصن کننده در استکهلم


بیانیه در مورد انتصاب محمود احمدی نژاد-گزینش بر سر چه بود؟ ریاست جمهوری یا مشروعیت رژیم

حزب کار ایران (توفان)


دست پنهان خامنه ای در تقلبات انتخاباتی آزاد است حزب کار ایران (توفان)


زرفشان باید آزاد گردد


توجه- توجه-توجه-کلیک کنید حمایت فوری و همبستکی انقلابی  ضروریست


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|معرفی  | اخبار |رسانه ها |  تفسیر سیاسی  |  مقا لات   احزاب  | جامعه  |زنان| کامپیوتر |  کتابخانه  |سوسیالیسم| پیوند| زبان دیگر | آزادی  برای فعالیت سیاسی و نظامی حزب الله لبنان و سرنگونی برای رژیم  جمهوری اسلامی ایران   

iranima@hotmail.com


 در امر مبارزه پیروز باشید- منصور اسانلو موقتا آزادشد ولی برای رسیدن به خواستهای کارگزان شرکت واحد مبارزه ادامه دارد مبارزه آنان بخشی از مبارزه دموکراتیک مردم ایران است.

سایت اختصاصی ما برای بهمن ادیب

 مجموعه مقالات بهمن ادیب را مطالعه نمائید

 

 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
 
 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
 

29.09.2006 02:06 

اخبار روز پنج شنبه  6  مهرماه  1385، 28  سپتامبر2006      موزیک را می توانید قطع کنید

 فریاد های مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ، شعار روز و به حقیقت پیوسته فردا در روزهای انقلاب خواهد بود  

همه ما امروز از اعتراض کارگران چیت سازی تهران مطلع گردیده ایم و علت آن ا به خاطر نپرداختن حقوق و مزایا و حقه بیمه آنان بوده است.

 مدت  یک سال است گه  به کارگران حقوق نه  پرداخته اند. در طی این مدت از تعداد کارگران که مشغول به کار بودند به خاطر اخراج کردن کاسته شده  و تعدادآنان 100 ها نفر می باشد  و "  باز خرید شده اند! " ، ولی  حقیقت چیز دیگری می باشد و آمان  اخراج گردیده اند  و شایعه باز خریدی کارگران توسط مدیر عامل جدید ،  پخش و تبلیغ گردیده است.

اگر کارفرما اسنادی را در اختیار خود داشت  که کارگران را باز خرید گردیده است، تاکنون صد ها بار به کارگران دیگر نشان می داد.

دولت ضد کارگری جمهوری اسلامی قانونی را به اجرا در می آورد که به نام " قانون نوسازی صنایع "  معروف است. در اقعیت آنچه اتفاق افتاده ، اخراج کارگران و بستن کارخانه است و علت آنرا در پائین بیان نموده ایم.

صنایع پارچه بافی و در ارتباط با آن    ، کارخانه های  صنایع  نخ ریسی ، تهیه رنگ و تهیه  فرآورده های کشاورزی ، مانند ، پنبه ، پشم ، چرم و دیگر مواد و الیاف لازم ، دچار ورشکستگی شده اند. واردات پارچه ، لباس و کفش، از هندوستان،چین،ترکیه ،مالزی و غیره بازر داخلی کشور را اشباح نموده است. در بسیاری از کارگاه های کوچک و بزرگ  لباس  دوزی  وکارخانه های کفش سازی دیگر تولید نمی شود. تنها کارگران مرد نیستند که به اردوی بیکاران و بینوایان پیوسته اند، بخشی  وسیع از تولید کنندگان  زن هم در  صف بیکاران جای گرفته اند.

 صنعت  تکستیل (پارچه بافی) ، صنعت کفش سازی  بخشی از صنایع سنتی ما می باشد  و تاریخ عمر آن تا انقلاب مشروطه می رسد.

 2.700.000 نفر در کارگاه های کوچک و بزرگ و کارخانه ها در حال تولید بوده اند که از کار بیکار گردیده اند.  34%  از بخش  صنایع پارچه بافی ،لباس دوزی ، کفش دوزی و صنایع تولیدی مواد اولیه در حرکت و بقیه  کارگاه ها و کارخانه ها تعطیل گردیده اند. کافی است  به مناطق صنعتی پارچه بافی در اصفهان، یزد ، کاشان ،  کرج ،  قزوین ، تبریز مراجعه نمائید ، خواهی دید ، ساختمانهای نیمه  خراب را می بینید.

ورود غیر قابل تصور کالاها با قیمت نازل به داخل کشور؛ از لباس ، کفش ، فرش، تا انواع پارچه ها ، باعث ایستادن  چرخ تولید داخلی گشته و بیکاری حاصل از آن  شامل بخش عظیمی از نیروی کار فعال کشور شده است.

 به تاریخ 17 ساله سیاست هم برابر کردن بیکاری در ایران با دیگر کشورها ، مخصوصا در آمریکا و اروپا نظری بیافکنید که  چگونه ملایان  در تباه کردن زندگی جوانان که نیاز به شغل دارند و ایجاد فقر و گرسنگی برای حفظ سود بیشتر خود،   به منویات اربابان امپریالیستی  گوش فرا میدهند .

سیاست بازگشودن بازار بومی یکی از شروط لازم  پیوستن به سازمان تجارت جهانی می باشد و رژیم ج ا  خود را برای ورود به آن آماده می کنند.

حال این موضوع ، مورد بحث  در مطبوعات نظام جمهوری اسلامی در سال گذشته بود: آیا ارزش آنرا دارد که تمام چرخ صنعت را از کار بیاندازیم ، تا تنها نفت و گاز،پسته، زعفران و  فرش صادر شود و درآمد حاصله از آن  صادرات غیر نفتی   کمتر از 3% از فروش درآمد نفت و گاز می باشد.؟

در مقابل تمام نیاز کالاهای مردم شامل ؛  مواد غذایی ، پوشاک ، وسایل نقلیه ،  وسایل منزل ، حمل و نقل، ماشین و ابزارهای صنعتی ، وسایل الکترونیکی ، کامپیوتر،  ماشین آلات بزرگ، در امور راه سازی و ساختمان ، وسایل لازم در صنایع پتروشیمی، صنایع تولید مواد غذایی، رنگ سازِی ، داروسازی و غیره از خارج از کشور وارد می شود. اگر در ایران آمار دقیقی در دست ما بود و می توانستیم به کتاب گزارش سالا نه وزارت اقتصاد و بازرگانی دست یابیم ، در می یافتیم (مقدار حجم  کا لا ، نوع  آن  در جدول ، بلند برآمد آن را دقیق به حساب آورده و در رده های مختلف ،  مجموعه کالا های  بخش نیازی   را  مورد بررسی قرار می دادیم)   به کشور ایران ، چه نوع کالا  وارد شده است و رشد آن چگونه  و رشد وابستگی  به بازار سرمایه داری جهانی در آینده چه مقدار  و سرنوشت نابودی کامل صنایع  داخلی را در هرعرصه تولیدی مختلف،   پیش بینی و رشد فزاینده بیکاری را تخمین زد ، ولی این کار  را زمانی انجام خواهیم داد که که رژیم جمهوری اسلامی سرنگون و یک حکومت سوسیالیستی تشکیل شده و دانش دقیق آماری را در خدمت نیاز مردم ، برای استقلال اقتصادی و خود کفایی قرار دهیم. تقلب در آمار نشان از دزدی ها و وجود باند های مختلف تاجر در کار پر سود تجارت می باشد.  در  سوسیالیسم تغیر و دست زدن به آمار و پنهان نمودن آن  برای فریب مردم و سود گروهی خود نمی تواند وجود داشته باشد. 

جنگ بر علیه بیکاری ، یعنی پیکار آشتی ناپذیر برای سازمان دهی مردم در شرایط انقلابی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی می باشد. مبارزه برای بهتر شدن وضعیت زندگی زحمتکشان بخشی از وظایف کار کمونیستها می باشد ، ولی تمام کار ما  نیست. ما وظیفه داریم به کارگران و زحمتکشان نشان دهیم که این رژیم حامی منافع شما نخواهد بود. کارگران ، زحمتکشان ، دهقانان ، زنان ،  فرهنگیان ، کارمندان ،  فارغ التحصیلان  در مبارزه دائمی با رژیم جمهوری اسلامی می باشند . هر روز شرایط زندگی برای آنان سختر و هر روز  هزاران نفر  ارتش وسیع کار بیکار و یا بدون کار خواهند ماند (نسل جوان وارد به بازار کار) . بدین خاطر باید این توده وسیع و ناراضی را متشکل نمائیم . وجود کمونیست ها و کادر های حزب کمونیست در میان مردم و در هنگام تلاش آنها برای بهبود زندگیشان لازم است. بدون این ارتباط حیاتی نمی توان صحبت از مبارزه سامان یافته ، متشکل و پر بار کرد. تشویق توده ها برای تشکیل سازمانهای توده ای خود که ما در میان آنان ، فعالان صف اول و عضو آن می باشیم ، کار بسیار مهم است . کار زار های سیاسی ،تظاهرات ، گرد همایی ها ، کار های دیگر  که از طرف  رسانه ها به توده دست رسی می نماییم برای حرکت به سوی فهم و دست یابی به سواد سیاسی به  آنان کمک کرده و با تشخیص شرایط درست زمانی و مکانی می توان توده عظیم مردم را برای پیکار نهایی آماده کرد و آن زمانی است که اکثریت توده ها برای سرنگونی رژیم ، تمام شریانات حیاتی او را از طریق اعتصابات سرتاسری خواهند برید و فریاد های مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ، شعار روز و به حقیقت پیوسته فردا در روزهای انقلاب خواهد بود .

  اخبار روز چهار شنبه 5  مهرماه  1385، 27 سپتامبر2006  

گرانی و باز هم گرانی  از برکت اسلام و مخصوصا گرسنگی مضاعف برای کارگران و زحمتکشان در ماه بی مبارک رمضان

 گزارش فارس از قيمت ارزاق عمومي در آستانه ماه مبارك رمضان

خبرگزاري فارس: با وجود اعمال سياست‌هاي تنظيم بازار براي ثبات قيمت كالاهاي اساسي ، در آستانه ماه مبارك رمضان و گشايش مراكز آموزشي در سال آموزشي نو ، قيمت گوشت مرغ ، قند و شكر و روغن نباتي در بازار افزايش پيدا كرده است

 به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، قيمت يك حلب روغن نباتي چهار كيلوگرمي از 4000 تومان به 4300 تومان و قيمت حلب 16 كيلوگرمي از 11 هزار تومان به 12 هزار و 700 تومان و قيمت قند از كيلوگرمي 700 تومان به 750 تومان افزايش پيدا كرده است .
بنابراين گزارش، قيمت گوشت مرغ از حدود 1400 تومان در هر كيلوگرم به 1780 تا 1800 تومان افزايش پيدا كرده است .
بنابر اين گزارش، عرضه گوشت مرغ بسته‌بندي يخ‌زده به قيمت هر كيلوگرم 1390 تومان در قالب " طرح‌ضيافت"‌ نيز در كنار گوشت مرغ كشتار روز (گرم) وجود داشت، ولي عمده مشتريان، گوشت مرغ تازه فله‌اي را به مرغ بسته‌بندي شده يخ‌زده ترجيح مي‌دهند.
يك خانم خريدار گوشت مرغ كه به مغازه مرغ‌فروشي مراجعه كرده بود، وقتي پرسيد كيلويي چند است، پاسخ شنيد، مرغ تازه 1780 تومان و مرغ منجمد 1390 تومان؛ او هم گفت چقدر گران؟ خبرنگار فارس از مشتري پرسيد« چرا مرغ بسته‌بندي شده كه داراي تاريخ توليد ،نام و نشان توليد كننده و ساير مشخصات و ارزان است را نمي خريد» او در جواب گفت: مرغ منجمد را بايد يك بار در آب گرم بازكني ،دوباره قطعه قطعه كرده و در فريزر جاسازي كني، اما مرغ گرم مستقيم استفاده مي‌شود.
بهزاد قلي زاده مرغ‌فروش به خبرنگار فارس گفت، گوشت مرغ را به قيمت هر كيلوگرم 1680 تا 1710 تومان مي‌خرد و به قيمت 1780 تومان براي مشتري عرضه مي‌كند.
وي گفت: وقتي قيمت مرغ زنده افزايش پيدا مي‌كند، گوشت مرغ هم گران مي‌شود، از طرفي هزينه‌هاي حمل و نقل ،‌اجاره مغازه و دستمزد كارگران افزايش پيدا كرده است .
بنابر اين گزارش، برخي مغازه‌داران با شگرد تبليغي خود نوشته ‌بودند، مرغ تازه 1600 تومان است، ولي وقتي كسي مرغ مي‌خواست مي‌گفتند، ران مرغ 1600 تومان و گوشت مرغ 1800 تومان است .
يك مرغ فروش ديگردر پاسخ به علت افزايش قيمت مرغ، گفت: درپي شايعه بروز آنفلونزاي پرندگان، مرغداران جوجه‌هاي مرغ را با ريختن در چاه، كاهش دادند و اكنون با كاهش توليد ؛ قيمت گوشت مرغ افزايش يافته است .
وي در مورد توزيع مرغ يخ‌زده گفت: ابتدا سازمان‌هاي ميوه وتره‌بار شهرداري به توزيع گوشت مرغ يخ‌زده مي‌پرداختند ، اكنون به مرغ فروشيهاي داراي پروانه كسب مي‌دهند.
اين مرغ فروش در مورد علت درشتي مرغ‌هاي بازار گفت: مردم به مصرف مرغ درشت بيشتر عادت كرده‌اند، در حالي كه از نظر طعم و بر اساس موازين بهداشتي، مرغ ريز بهتر است .
اين مرغ‌فروش در مورد گوشت‌ مرغ‌هاي تخم‌گذار گفت: كشتار مرغ مادر و تخم‌گذار براي مصارف خانوار از حدود10 سال پيش ممنوع شده است، ولي با اين حال برخي رستوران‌ها به جاي خريد مرغ گوشتي، گوشت مرغ تخمگذار كه ارزان ولي بي كيفيت و ديرپز است،را قاچاقي مي‌خرند و به مشتريان عرضه مي‌كنند .
احمد قمصري گفت: مرغ مادر دست كم 5/3 كيلوگرم لاشه دارد، در حالي كه لاشه مرغ گوشتي بين 2 تا 5/2 كيلوگرم است .
وي گفت: ماموران بهداشت اگر مرغ تخم‌گذار را در مغازه مرغ‌فروشي ببينند، حدود 100هزار تومان جريمه مي‌كنند، ولي برخي پيمانكاران غذاهاي آماده رستوراني، اين نوع گوشت مرغ را عرضه مي‌كنند. بنابر اين گزارش خبرگزاري فارس، قيمت هر كيلوگرم گوشت خالص مرغ براي جوجه‌كبابي 3700 تومان مي‌باشد .
از ديگر كالاهاي موردتقاضاي مردم در ماه مبارك رمضان رشته آش است كه رشته معمولي به قيمت هر كيلوگرم 500 تومان و رشته آش تنوري هر كيلوگرم 600 تومان در بازار مولوي عرضه مي‌شود .
يك حلب روغن نباتي 16 كيلوگرمي از قيمت 11 هزار تومان قبل از عيد به 12 هزار و 800 تومان افزايش يافته و قيمت يك حلب 4 كيلوگرمي روغن از 3700 تومان به 4500 تومان افزايش قيمت پيدا كرده است .
قيمت يك حلب روغن نباتي يك ليتري مايع 2800 تومان، روغن لادن 5 كيلويي 4300 تومان، حلب 5 كيلويي آفتاب و قو 4200 تومان، روغن سه ليتري سرخ كردني 2800 تومان، روغن مايع يك ليتري 800 تومان،روغن نباتي 4 كيلويي ساعي و جهان 3400 تومان است.
بنابر اين گزارش، بازار مولوي پر از برنج وارداتي است، در حالي كه شاليكاران شمالي از فروش نرفتن برنج خود گلايه دارند.
قيمت يك كيلوگرم برنج تايلندي 400 تومان، برنج اروگوئه 450 تومان، برنج اروگوئه شش خط 550 تومان، برنج ويتنامي 300 تومان،برنج تايلندي 400 تومان، برنج باسماتي پاكستان درجه يك 1050 تومان، برنج باسماتي پاكستان سله اول زرد 950 تومان، برنج باسماتي پاكستان سله اول بنارتي 1000 تومان، برنج باسماتي پاكستاني ميعاد 1100 تومان عرضه مي شود.
يك كيلوگرم برنج ندا ايراني 550 تومان، برنج فريدونكنار درجه يك 1500 تومان، برنج فجر ايراني 700 تومان عرضه مي شود.
رب يك كيلوگرمي خوشاب 800 تومان، رب يك كيلوگرمي سالم خراسان 650 تومان، رب تبرك 750 تومان و رب يك كيلويي آتا 1000 تومان،لپه درجه يك تبريز كيلويي 1500 تومان، لوبيا قرمز 850 تومان، لوبيا چيتي 700 تومان، عدس قرمز 950 تومان، ليمو اماني درجه يك 2200 تومان فرخته مي شود.
چاي زرين ايراني بسته نيم كيلوگرمي 600 تومان، چاي جيهان 2400 تومان، چاي دو غزال نيم كيلويي 2900 تومان، چاي احمد عطري نيم كيلويي 2500 تومان، چاي محمود ساده 2300 تومان، چاي تبرك 2400 تومان، چاي الكوزي 2200 تومان فروخته مي شود.
يك كيلوگرم نخود خام كرمانشاه 1000 تومان، شكر ايراني 650 تومان، قند كله 700 تومان، قند خرد شده 800 تومان، قند آجري(شكر پرس شده) يك كيلوگرم 700 تومان است.
يك خريدار در پاسخ به اين پرسش كه آيا قيمت كالاهاي اساسي ثابت مانده است، گفت: دولت فقط حرف نزند، بلكه عمل كند، قيمت كالاهاي مورد نياز مردم در آستانه ماه مبارك بايد كاهش و نه افزايش يابد.

*گوشت گاو گرانتر از گوسفند

گزارش خبرنگار فارس حاكي است: قيمت يك كيلوگرم گوشت ران گوسفند بدون دنبه 4200 تومان تا 4500 تومان، گوشت گوسفند آبگوشتي همراه دنبه و استخوان 3000 تومان ولي گوشت سر سينه و گردن گاو 5300 تومان و سردست گوسفندي 4200 تومان، شقه گوسفندي 3800 تومان تا 4100 تومان است.
يك كيلوگرم گوشت گردن گوسفندي بي دنبه 3000 تومان، ماهيچه گوسفند3500 تومان،سردست گوسفند با دنبه 3000 تومان،گردن گوسفندبا دنبه 2800 تومان، گوشت گوساله 5400 تومان، گوشت شتر كيلوگرمي 4800 تومان فروخته مي شود.
كارشناسان علت فزوني قيمت گوشت گاو از گوسفند را افزايش قيمت سبوس و كنسانتره كه عمدتا واردتي هستند ، مي دانند.
دو خانم خانه دار كه براي خريد گوشت از عبدل آباد تهران به چهار راه مولوي آمده بودند به خبرنگار فارس گفتند: زندگي كارمندي و كارگري سبب شده به خاطر صرفه جويي ،اين مسافت را براي خريد دو كيلوگرم گوشت به اينجا آمده ايم.
كارشناسان معتقدند، وزارت بازرگاني در ساماندهي شبكه توزيع كالاهاي ضروري مرم خوب عمل نكرده است، علامت آن هم اين است كه كالاهاي ضروري مردم هميشه دستخوش دلال بازي عده اي فرصت طلب مي شود، از يك طرف داد مصرف كننده از افزايش قيمت بلند است از سوي ديگر كشاورز ، دامدار و توليد كننده ناراضي از سهم اندك خود با وجود همه تلاش در توليد از قيمت نهايي محصول است.
يك مقام آگاه گفت: با وجود اين كه در اساسنامه سازمان مركزي ميوه و تره بار تهران آمده است كه اين سازمان براي حذف دلالان و عرضه مستقيم ميوه از توليد كننده به دست مصرف كننده است، اما در عمل بيش از 80 درصد غرفه داران دلال و نه توليد كننده هستند. شهردار نيز از اين موضوع ناراحت است، ولي جاي نمايندگان توليد كنندگان و كشاورزان در غرفه هاي ميادين ميوه و تره بار خالي است.
يك فروشنه گوشت گفت: از يك ماه پيش تا كنون قيمت يك كيلوگرم گوشت 300 تومان اضافه شده است، اين در حالي است كه گوشت يخ زده گاو برزيلي كارتني هركيلوگرم 3900 تومان عرضه مي شود و اتحاديه دامدارن ايران اعلام كرده اند دامداران قادر به توليد هرمقدار گوشت مورد تقاضاي داخلي هستند و نيازي به واردات نيست.
يك نكته جالب اين كه گوشت چرخ كرده در خيابان مولوي 2800 تومان ودر ميدان امام حسين
(ع) كيلوگرمي 2500 تومان است. عابران مي گويند علت اين كه قيمت گوشت چرخ كرده از گوشت كمتر است ، استفاده از سنگدان مرغ و گوشتهاي دور انداختني قصابيها به همراه رنگهاي غذايي است و گرنه بايد قيمت آن از گوشت بيشتر ، نه كمتر باشد.
بر اساس گفته حسين احمدي قصاب، علت ارزان بودن برخي گوشهاي بازار، ميشهاي 5 تا 6 ساله پير است كه گوشت دير پز و كم كيفيت است و به نرخ 3000 تا 3400 تومان عرضه مي شود.
وي گفت : گرچه گوسفند زنده كيلوگرمي 2000 تومان است، ولي پس از ذبح دست كم 7 كيلوگرم وزن شكم حيوان است كه افت مي كند.
انتهاي پيام /

 شایعه پراکنی ها ، یا سازش توسط  گام برداشتن به عقب و یا ...

سایت های خبر پراکنی ، مانند سایت " پیک ایران "  بدون مسئولیلت اخبار منتشر شده صدای آمریکا  و رادیو فردا را با نقل قول از روزنامه ارتجاعی  نیورک پست که در تعلق گروه فاکس نیوز می باشد ، منتشر نموده اند. عده ای از روزنامه های داخل کشور از نام نیورک پست خوداری و صحبت از یک روزنامه آمریکایی می کنند. ما کوشش می کنیم ابتدا در این زمینه اطالاعات بیشتری بدست آورده و در ارکستر کر شایعه پراکنی سازمان سیا قرار نگیریم.از این که ملایان سازشکار می باشند شکی نیست و بارها تذکر داده ایم که آنها یعنی رژیم جمهوری اسلامی مسئله غنی کردن اورانیوم را برای منافع مردم ایران نمی خواهند. زیرا از تجربه خصوصی کردن استخراج نفت و گاز ایران و همچنین صنایع تصویه و فرآورده ای  آن اطلاع کاملی داریم. لذا بر پایه این پرنسیب رفتار رژیم جمهوری اسلامی جهت گرفته است. یعنی سپردن بخشی از پروژه غنی سازی به کشورهای بزرگ صنعتی در اتحادیه اروپا است. تقریبا مدت 40 روز است که تبلغات رسانه ای کشورهای غربی در اروپا بر علیه رژیم ملایان قطع گردیده وحتی دولت آمریکا و رسانه های خبری آنکشور چندان " جدال هسته ای " با ایران را دنبال و دامن نمی زند و در سخنرانی بوش جنایتکار در آغاز کار شصت و یکمین مجمع سازمان ملل با گفتار اعتدالی نسبت به غنی کردن بر خورد نموده است. تمام این شواهد مسائل نا روشنی ها را برجسته می نماید و نشان وجه تفاهم است. حال این تفاهم در کدام جهت  و بر علیه منافع نسل های  آینده  مردم ایران  و یا برعکس خواهد بود؟ پاسخ به این سئوال در آینده روشن خواهد شد و بدین خاطر مقاله ای که در پائین آورده شده و از زبان بخشی از لیبرال مذهبی ها می باشد و توسط  یوسف مولایی به تحریر و در روزنامه اعتماد ملی به چاپ رسیده است .  

تهديد و توطئه يا سوءتفاهم و فرصت؟! - يوسف

 مولايي

چالش ايران با دنياي غرب پيرامون پرونده هسته‌اي و تعامل با كشورهاي برجسته اروپايي، چين، روسيه، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و سازمان ملل متحد گذرگاه شناخت و درك محسوس عناصر قدرت دخيل در فعل و انفعالات ديپلماتيك حاكم بر عرصه بين‌الملل بود.

آوردگاهي عيني از گفت‌وگو با جهان پيرامون بر مبناي منطق <منافع ملي>، <حقوق ذاتي> و نيز <توانمندي بومي.> كسب تجارب و توانمندي‌‌هاي باارزش در كشاكش اين كارزار ديپلماتيك فرصتي مغتنم براي تصميم‌گيران و سياستگذاران ايران فراهم كرد تا مولفه‌هاي نوين حاكم بر جهت‌گيري قدرت‌هاي جهاني پس از حوادث مهمي چون يازده سپتامبر و حمله به عراق را از نزديك لمس و مشاهده كنند و با لحاظ آن متغيرها، معادلات خود را تنظيم و طراحي كنند. بررسي پرونده هسته‌اي در سه سطح تعاملات ايران با كشورهاي اروپايي، اروپا با آمريكا و نيز اجلاس‌هاي مهم منطقه‌اي و بين‌المللي(همچون نشست جنبش عدم تعهد و مجمع عمومي سازمان ملل متحد) فهم اثربخشي ابزارهاي ديپلماتيك در روابط دو يا چندجانبه، بين قاره‌اي و نيز بين‌المللي را ساده‌تر كرده است.

به ديگر سخن اين پرونده ميدان تجربه‌اندوزي و واقع‌نگري به رويدادها و سير تكويني سياست‌هاي موجود در عرصه جهاني بود. با اين حال بدون شناخت ويژگي‌هاي جامعه جهاني،‌دسته‌بندي‌ها و رقابت اعضاي موثر آن، نقش عنصر قدرت در تنظيم قواعد بازي، ميزان شكيبايي و بردباري كنشگران در مقابل مسائل مختلف، ظرفيت نهادهاي بين‌المللي، نقش افكار عمومي جهان و درك حساسيت‌هاي ملت‌هاي مختلف امكان طراحي يك استراتژي كارآمد و چگونگي تعريف تاكتيك‌ها مقدور نمي‌باشد. هدف، دستيابي ايران به دانش هسته‌اي پيشرفته و صلح‌آميز و بومي كردن آن با كمترين هزينه و در كوتاه‌ترين زمان ممكن مي‌باشد. با تعريف اين هدف، تبيين استراتژي‌هاي موثر جهت نيل به آن امكان‌پذير مي‌باشد. تدوين راهبرد موثر جهت اين هدف استراتژيك مستلزم پاسخ به پرسش‌ها و تدقيق در ظرايفي است كه بدون عنايت به آنها امكان برخورد مناسب و اصولي با مساله هسته‌اي ايران و استمرار راه مقدور نمي‌باشد؛ نكاتي كه به اجمال جهت كنكاش در راه‌هاي نيل به هدف مطرح مي‌شوند.

1- آيا تحقق هدف دستيابي به فناوري پيشرفته هسته‌اي بدون همكاري و سرمايه‌گذاري كشورهاي توسعه يافته و دارنده اين تكنولوژي ممكن است؟ اگر پاسخ مثبت است بلافاصله اين پرسش به ذهن متبادر مي‌شود كه براي جلب همكاري و سرمايه‌گذاري كشورهاي صاحب تكنولوژي، برقراري مناسبات دوستانه با اين كشورها و اعتمادسازي در بالاترين سطح ضروري مي‌باشد يا خير؟ و اگر آري، پس براي اين پرسش هم بايد پاسخ مناسبي ارائه كرد كه آيا وجود تنش در مناسبات ايران و كشورهاي قدرتمند هسته‌اي، هزينه كمك و استفاده از تكنولوژي هسته‌اي صلح‌آميز را افزايش نمي‌دهد؟

2- مساله دوم برخاسته از يك منطق صنعتي است. آيا توليد برق توسط انرژي هسته‌اي به ضرر قدرت‌هاي صنعتي يا كشورهاي منطقه مي‌باشد؟ دستيابي ايران به انرژي هسته‌اي صلح‌آميز موجب تقويت زيرساخت‌هاي صنعتي و توليدي شده و هزينه توليدات صنعتي را كاهش مي‌دهد. در نتيجه سهم توليد و مصرف ايران در مجموعه بازار جهاني افزايش يافته و بر ميزان صادرات نفت تاثير مثبت مي‌گذارد. چنين دورنمايي،‌كسب و بهره‌برداري از فناوري‌هاي نوين توسط ايران را به يك فرصت براي جامعه جهاني تبديل مي‌كند يا يك چالش و تهديد؟ اگر فعاليت صلح‌آميز هسته‌اي ايران براي جامعه جهاني يك تهديد تلقي نمي‌گردد و به لحاظ اقتصادي فرصت‌هاي جديدي براي همكاري و تحكيم مناسبات ايجاد مي‌كند، جهت‌گيري آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، اتحاديه اروپا و به‌خصوص ايالات متحده آمريكا چگونه قابل توجيه و تفسير است؟

3- چرا بخشي از جامعه جهاني از درك ماهيت صلح‌آميز فعاليت هسته‌اي ايران عاجز است و يا آگاهانه و با سوءنيت واقعيت‌ها را كتمان مي‌كند؟‌آيا عجز درك واقعيت از سوي اين كشورها ناشي از ضعف ديپلماسي ايران و سخن نگفتن به زبان قابل فهم ديپلماتيك است يا اينكه بدبيني و سوءظن اين بخش از جامعه جهاني ناشي از توطئه‌اي است كه دشمنان ايران طراحي كرده و براي كاهش هزينه‌هاي مقابله خود با ايران بقيه كشورها را نيز در اجراي اين توطئه همراه كرده‌اند؟ اگر اين سوءظن را برخاسته از يك توطئه بدانيم بلافاصله اين پرسش تداعي مي‌شود كه هدف غايي اين توطئه فقط ايجاد مانع در دستيابي ايران به تكنولوژي هسته‌اي است يا داراي ابعاد پيچيده است؟ اگر اين توطئه را داراي زواياي پيچيده و ابعاد گوناگون بدانيم اين تهديد جلوه‌گر مي‌شود كه دشمن با آگاهي از ارتقاي جايگاه تكنولوژي اتمي براي مردم ايران و با تبديل پرونده هسته‌اي به ميدان نبرد درصدد است كه توان اقتصادي و سياسي ايران را تا حد ممكن به تحليل برده و مانع جدي در فرآيند توسعه اقتصادي، مبارزه با بيكاري، فقر، فساد، اعتياد و فحشا ايجاد كرده و طي اين پروسه گسل‌هاي اجتماعي ايجاد كرده و نهايتا مشكلات جدي‌اي براي اعمال حاكميت، استقلال و تماميت ارضي ايران بيافريند. تلقي توطئه يا سوءظن قابل رفع در پرونده هسته‌اي از آن رو اهميت مي‌يابد كه اعمال فشار در زمينه پرونده هسته‌اي و افزايش تهديدها و راديكال شدن مواضع آمريكا و متحدانش عليه ايران، داراي تاثير مستقيم و منفي بر روند فعال كردن بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي و روابط تجاري خارجي است و بيم آن مي‌رود در جريان اين كشمكش نفس‌گير براي دفاع از حقوق مسلم خود در زمينه فعاليت هسته‌اي صلح‌آميز، رابطه حاكميت با شهروندان و زمينه‌هاي تحكيم حاكميت ملي نيز دستخوش دگرگوني شود.

4- اگر توطئه‌اي با ابعاد پيچيده طراحي شده باشد در آن صورت نمي‌توان صرفا بر اساس ظاهر گفته‌ها و رفتارهاي دشمنان، عكس‌العمل‌هاي مناسب و سودمند را طراحي و سازماندهي كرد بلكه مي‌بايستي در وراي گفته‌ها و رفتارهاي عادي، نيات و اهداف پيچيده و رفتارهاي غيرعادي را شناسايي كرد. حال اگر نگرش غرب نه توطئه كه سوءظن باشد ولي همچنان نگاه توطئه‌انگارانه از سوي ما حاكم باشد در آن صورت زمان دستيابي به تكنولوژي صلح‌آميز هسته‌اي طولاني‌تر شده و به افزايش هزينه‌ها مي‌انجامد.

* عضو هيأت علمي دانشگاه

اخبار روز سه شنبه 4  مهرماه  1385، 26 سپتامبر2006

مشهد 700 هزار حاشيه ‌نشين غيررسمي دارد

 خبرگزاري فارس: رئيس حوزه شهردار مشهد گفت: هم اينك 63 نقطه سكونتي غيررسمي با جمعيت 700 هزار نفر در حاشيه شهر مشهد وجود دارد
جواد عرفانيان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد افزود: پرداختن به بحث حاشيه‌نشيني در اين حجم، به لحاظ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و امنيتي بسيار پيچيده و مهم است.
وي يكي از دلايل ايجاد پليس ساختمان شهرداري مشهد را اقدامات پيشگيرانه در ساخت‌و سازهاي غيرمجاز كلان شهر مشهد عنوان كرد و گفت: در طول 2 سال كار پليس ساختمان مشهد 198 هزار مورد اقدامات پيشگيرانه انجام شده است.
عرفانيان ادامه داد: 538 مورد در اين مدت با رأي ماده 100 تخريب بنا صورت گرفته است.

50 كارگر اخراجي شركت واحد و240 روز بلاتكليفي؟!
كارگران تعليقي شركت واحد امروز
به وزارت كار مراجعه مي كنند

 كارگران تعليقي شركت واحد براي روشن شدن وضعيت خود امروز به وزارت كار و امور اجتماعي مراجعه كردند .
به گزارش ايلنا," ابراهيم مددي" يكي از كارگران تعليقي شركت واحد گفت‌‏: اين مراجعه طبق قرار و توافق قبلي با شخص معاون تنظيم و نظارت بر روابط كار وزير كار و امور اجتماعي صورت مي‌‏گيرد .
وي كه به همراه 50 تن از پرسنل تعليق از كار شركت واحد (مربوط به ناآرامي‌‏هاي سال گذشته پرسنل شركت واحد) قرار است امروز به وزارت كار مراجعه كنند، گفت: 8 ماه است كه بلاتكليفيم و هيچ نهادي به وضعيت پرسنل اخراجي رسيدگي نمي كند.
وي افزود : كارگران تعليقي شركت واحد براي روشن شدن وضعيت خود به دادگستري، سازمان بازرسي كل كشور , وزارت كار و امور اجتماعي و قوه قضاييه مراجعه كرده‌‏اند كه در اكثر موارد اين مراجعات بي نتيجه بوده است

گرسنگی مضاعف در ماه رمضان-شیردل

بخش بزرگی از مردم ایران ، به خاطر گرانی قادر نیستند مایحتاج زندگی خود را تهیه کنند. مخصوصا تهیه گوشت ، برنج ، مرغ ، کره ، پنیر و دیگر کالا های غذایی.

 حقوق و دستمزد های بسیار پائین  جواب گوی نیاز های مردم برای شکم سیر کردن آنان نیست. مزد کارگران و زحمتکشان  بین 80 هزار تا  120 هزار تومان می باشد و هر روز عده ایی از کارگران بیکار شده و حقوق های عقب مانده آنان پرداخت نمی شود . دزدی حقوق آنان ، نشان از بی ارزشی انسان زحمتکش که شامل کارگران ، زحمتکشان ، دهقانان ، کارمندان و فرهنگیان است. بیماری مضمن در جامعه ایران ، بیکاری و باز هم بیکاری و پائین بودن دستمزد ها و بالا قرار رفتن  هزینه  اجاره خانه و مخارج ضروری زندگی می باشد.

هر روز سطح درآمد ها پائین تر می رود و در طرف مقابل پرداخت هزینه اجاره خانه  سنگین تر می شود و همچنین بالا رفتن قیمت عمودی مواد  غذایی که هر کسی به آن نیاز دادرد .

دولت علاوه بر درآمد 100 میلیاردی از فروش نفت و گاز ، دست در جیب مردم دارد و از طریق مالیات ، بخش وسیعی از درآمد آنان را چپاول می کند .

از زمان آمدن احمدی نژاد (پخش مجانی درآمد نفت میان مردم- وعده انتخاباتی ) یک سال گذشته است ، بیکاری هر روز بیشتر شده و بنا بر گفته خود سانسورچیان آمار رژیم جمهوری اسلامی،  در سال گذشته نیم میلیون از نیروی کاری فعال و دارای شغل بیکار گردیده اند.

این است خدمات احمدی نژاد و کار او و سفرهای پی درپی و جمع کردن انصار بدور خود و دادن قولهای دیگر . ولی تمام این تبلیغات نمی تواند پاسخگوی شکم گرسنه میلیون ها کارگر و زحمتکش بیکار و خانواده های آنان باشد. هرچه قدر با چماق اسلام بر سر آنان  کوبیده و آنان را به  صبر و برد باری دعوت می کنند، مردم تحمل این اراجیف 27 ساله آن ها را نخواهند داشت و حاصل تمام سفرهای او ، جمع آوری نفرت بیشتر مردم است.

حال مردم  ایران به ماه روزه گرفتن پای نهاده اند  ، و دولت جمهوری اسلامی  درخواست گرسنگی بیشتر از آنان می کنند. در صورتی که در سرتاسر سال مردم گرسنه ایران که بخش بزرگی از جمعیت 70 میلیونی کشور را تشکیل می دهند در روزه اجباری به سر می برند. گرسنگی سالیانه مردم  اجرای روزه اسلامی است . حال در ماه مذهبی رمضان رسیده ایم و باید و باز هم بیشتر گرسنگی  را تحمل نماییم. دین اسلام دارای اجباراتی است که باید بندگان آن دین که زنجیراعتقاد بر گردن دارند ، بدون چون و چرا اجرا کنند. یکی از آن اجبارات روزه گرفتن می باشد. حال چرا محمد روزه گرفتن را واجب دانست ، داشتن گلسرین زیاد در خون او ، چاقی فراوان ، گرفتگی رگها  و بیماری حاصل از مصرف گوشت سرخ و غذای چرب و پرخوری زیاد در سنین بالای او می باشد . به تاریخ آیه های " نازله ! " مراجعه کنید!.

پرهیز از پرخوری و نخوردن تدریجی گوشت و چربی و شیرنی زیاد از 35 سال به بالا ، به سلامتی مردم کمک می کنند و علم پزشکی توانسته است ، نیازهای مصرف انرژی بدن را در سنین مختلف ، جنسیت و وزن و قد  در جدول های مختلف تنظیم و حتی یک فرمول ریاضی برای تشخیص اضافه وزن موجود است. این وطیفه وزارت سلامتی و بهداشت مردم است که در هر خانه مردم در سرتاسر کشور رفته و با بحث و گفتگو و پخش دفاتر راهنمایی برای سلامت و بهداشت خانواده و  جمع آوری مردم محل در مکانی ، به آنان توضیح دهد.و با نظرگرفتن آن که ، بخش وسیعی از مردم زحمتکش ما ، گرسنه و دچار کمبود مواد پروتینی (غذایی) می باشند.

بنابراین روزه یک اجبار مذهبی است و هیچگونه تاثیر مفیدی در امر سلامتی مردم ندارد. درمیان خانواده در طبقه متوسطه ثروتمند که نان آوران آنان  فعالیت جسمی ندارند ، نیاز دقت بسیار برای نوع انتخاب غذا دارند . برای این طبقه هم روزه مفهومی ندارد. دوبار در روز شکم را پرکرده  و تمام روز از خوردن غذا صرف نظر می کنند. شعار پزشکی آن است : که شما که در سنین بالا هستید و فعایت بدنی ندارید " بسیار کم بخورید و همیشه بخورید " و به جای گوشت ، چربی و مصرف قند ، از میوه و سبزیجات استفاده کنید.

لیکن روزه اسلامی اجباری است و پاسخگوی نیاز امروز جامعه  نیست، بلکه مخرب و باعث تولید انواع بیماریها در میان جوانان می باشد. بدن ما حداقل نیاز به یک لیتر آب نه جوشیده که دارای املاح معدنی است می باشد. با روزه گرفتن در طول روز و در هنگامی که فعالیت بدنی داریم ، باعث پیری زود رس ، سنگ کلیه ، کمک در بسته شدن رگهای بدن در سن های بالا ، بیماریهای دستگاه حاضمه ، مخصوصا معدوی و بیماری  " اولد هیمر " فراموشی و غیره می شویم.

روزه زیان فراوان برای سلامتی خلق دارد و اجبار مذهبی برای تحمیق توده های مردم است . حال اگر کارگری در هنگام ظهر تکه نانی در دهان فرو کرد و یا جوان کارگری ناهار خورد ، مورد توبیخ قرار گرفته و حتی باید بهای رفع گرسنگی خود را با تحمل ضربات شلاق به پردازد. روزه اعتقاد مذهبی است و همانگونه که گفتیم زنجیر اعتقادی بر دور گردن است و هر کسی برای برداشتن آن اقدام کند ، مجازات می شود. مانند تمام واجبات در دین اسلام. عدم اجرای واجبات یعنی از دست دادن زنجیر ها و بیداری بیشتر برای  مبارزه بر علیه استثمار و بهره کشی است. بدین خاطر است که رژیم جمهوری اسلامی پاسدار قوانین آن بوده و به نام اسلام چوبه دار بر پا می سازد و هر مخالفی را که بر علیه فقر ، بیکاری، گرانی و گرسنگی و عدم آزادی اجتماعی مبارزه می کند ، به بهانه ملحد ، مخالفت با خدا معرفی و مجازات می کند.

برای آن که  پندار های پوچ مذهبی بی اعتبار نگشته و مردم به اعتقاد آن اجبار داشته باشند ، برای ماه رمضان که در تقویم ایرانیان نیست ، اعتباری کاذب و دروغین می آفرینند. " این ماه برکت دارد " ، " هر که روزه بگیرد ، آمرزیده می شود " ، " جای رو زه داران در بهشت است " و غیره.

حال بیائیم و سری به سایت های خبری جمهوری اسلامی به زنیم و به بینیم برای ماه رمضان چه صفت و تبلیغاتی برای اعتبار یافتن ماه روزه اضافه می کنند.  کلمه مبارک را که صفت است  در کنار رمضان  قرار می دهند. مبارک به معنی برکت دهنده است و اگر در کنار رمضان قرار گیرد به مفهموم ماه برکت دهنده تفهیم می شود و چون برکت مفهوم مادی است و به معنی سفره پر از غذا می باشد. مورد علاقه مردم قرار می گیرد  و چون رمضان خود را به صفت برکت می چسباند ، برکت دار می شود. و بدین خاطر است که اسم مبارک و سپس اسم رمضان برای اسم گزاری برای مردان متداول گردیده است.

برای آنکه بر اعتبار بیشتر رمضان بیفزایند ، "  رئیس شورای اصناف کشور در نامه ای به هیات رئیسه مجامع امور صنفی  سراسر کشور مفاد طرح  ضیافت اصناف نسبت به تعمیق ( بخوان تحمیق )  فرهنگ رمضان به مدارا و مهرورزی با مردم مبادرت نماید. انتظار است در این طرح واحدهای صنفی به طور اکید با اقتدا به مولای متقیان حضرت امیر (ع) ضمن دستگیری  بیشتر از مسمندان و نیازمندان ، نسبت به دریافت سود کمتر و مراعات بیشتر با مردم کمال سعی و تلاش خود را مصرف دارند.  تفسیر  این بخشنامه را می توان در همین مقاله انجام داد .

ماه رمضان همان طوری که گفتیم ماه فریب مردم است. ماهی است سفره افطار (افطار هم کلمه مذهبی و عربی است و بخوان سفره فریب ) را  پهن می کنند و دزدان با ریش و عمامه دور سفره جمع می شوند و خوک های اسلامی  به شکم چرانی مشغول می شوند. حال بر سر سفره خانواده های کارگران و زحمتکشان جز نان خالی با چای شیرین چیز دیگری نیست. اگر بتوانند قندی هم برای شیرین کردن چای تهیه کنند. حال رئیس شورای اصناف دزدان در بخشنامه خود صحبت از مسمندان و نیازمندان می کند و در ماه  " مبارک " (برکت دهنده ) به دلاهای غارتگر که اسم آنان اصناف است می گوید : کمی دل رحم باشید و " به مدارا و مهرورزی با مردم مبادرت کنید ! " و زیاد قیمتها را بالاتر نبرید. و می نویسد : برای فریب مردم اسلام زده به تعمیق فرهنگ رمضان به پردازید. حال باید سئوال کرد که این مسمندان و نیازمندان را چه کسی تولید کرده و همان پیروان راه مولای " پرهیزکار ! "  امیر غیر (ع) نمی باشد.؟ همان مبلغین تهمیق فرهنگ رمضان نیستند؟ که اکثریت مردم ما را به روزه اجباری 365 روزه در سال است مجبور نموده اند و حال صحبت مهرورزی و مدارا می کنند. تف بر صورت آن رهبران جمهوری اسلامی  که علی خامنه ای رهبر دزدان و غارتگران و حافظ نظام فریب و جنایت جمهوری اسلامی  می باشد.

 باید چند روز قبل از شروع ماه گرسنگان مضاعف سری به قصابی ها  و خواربارفروشی ها بزنیم . البته لازم نیست به شمال شهر رفته و از فروشگاه زنجیره ای رفاه خرید کنیم، بلکه در حوالی میدان شوش و کمی پائینتر که قیمت ها ارزانتر می باشند. در شمال شهر افزایش قیمتها تا  3500  تومان (باور آن غیر ممکن ولی حقیقت دارد.)  و در جنوب شهر  700 تومان است. در صورتیکه با آوردن  احمدی نژاد و نشاندن او بر پست ریاست جمهوری ، قیمت کالاهای مورد نیاز مردم افزایش سرسام آوری داشته و تازه یکسال از عمر بی کفایتی و بی لیاقتی او گذشته و حال باید دید که  در پایان عمر دوره ریاست بی لیاقتی او در کشورمان ،  چه بر سر گرسنگان مردم کشور ما خواهد آمد؟

قیمت مرغ با نرخ 1900 تومان به 2200 تومان ، قیمت گوشت قرمز گاو و گوسفند 6100 تا 6300. ماه گذشته  گوشت قرمز را با قیمت کمتر از 6000 تومان نمی توان خرید .

 خبار روز دوشنبه 3  مهرماه  1385، 25 سپتامبر2006 

برای زنده ماندن کبرا، نازنین،

 فاطمه ، شهلا به پاخیزیم

شیردل

به پاخیزییم برای دفاع از جان شیرین که حق انسانیست. تلاش پایدار  با کارزار های گسترده در داخل و خارج برای نجات جان  کبرا، نازنین، فاطمه و شهلا اقدام کنیم ، هزینه نجات جان   کبرا، نازنین، فاطمه ، شهلا  و دیگر افراد چه مرد و چه زن ، در مبارزه با پرداخت بهای خون مبارزین  برای دفاع از حقوق انسانی است. در پیکار برای بودن و آزادی انسان و حق زندگی برابر ،  باید مبارزه آشتی ناپذیر را بدون کوچکترین وقفه ای به پیش برد. طناب دار ، میدان تیر ،بریدن دست و پا ، چشم درآوردن ، گوش بریدن ، و غیره  ابزار و متدهای ضد انسانی مجازات در کشورهای اسلامی می باشد.

 وظیفه بزرگ ما نیروهای انقلابی داخل و همچنین نیروهای محافظ جان انسان ، کار تهیجی برای برانگیختن مردم برای مقابله با اعدام و دار زدن می باشد.

 باید مردم را تحریک کرد که با اعتراض خود به جلوگیری از برگزاری  صحنه های اعدام اقدام نمایند. زمانیکه مردم واردصحنه مبارزه شده ، ملایان خون آشام مجبورند عقب به نشینند.

باید یک روز در هفته  را برای گردهمایی برای اعتراض به اعدام اختصاص دهیم. مردم را برای آمدن به گرد همایی دعوت کنیم. از طریق پست الکترونیکی، فرستاددن زنجیره ای SMS  و دیگر امکانات خبردهی ، همدیگر را مطلع کنیم و این روزها باید هچنان ادامه داده و به عنوان  روز اعتزاض در طول سال و در هر هفته تکرار شود  تا برای همیشه بساط چوبه دار و اعدام بر چیده شود.

 علامت یا  آرم مخصوص را برای جلب توجه بر روی دیوار طراحی و با ساختن شابلون از آنها، بر روی دیوار نقش بندیم.

رومانهای سرخ با 5 گره  زرد که علامت جان " کبرا، نازنین، فاطمه و شهلا " است بر روی سینه خود زنیم.

به نظر خواهی از مردم به بحث با آنان به پردازیم ، در محل کار، اداره ، مدرسه ، دانشگاه و در هر کجایی امکان آن است مردم را دعوت به آمدن تظاهرات نماییم.  

 

اعتراض به حکم اعدام کبري رحمانپور

 
30
نفر از تجمع كنندگان مقابل دفتر سازمان ملل، بازداشت شدند

تعدادي از فعالان جنبش زنان و حقوق بشر و همچنين فعالان دانشجويي با تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران به حكم اعدام كبري رحمانپور اعتراض كردند و در پي اين اعتراض حدود سي نفر از آنان بازداشت شدند.
"
امين قلعه‌‏اي"، عضو هيات نظارت بر انتخابات انجمن اسلامي دانشگاه اصفهان كه خود نيز يكي از شركت كنندگان در اين تجمع بود، با اعلام اين خبر به خبرنگار ايلنا، گفت:‌‏ اين افراد بعد ازظهر روز يكشنبه با حضور در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران به حكم اعدام كبري رحمانپور اعتراض كردند كه با برخورد نيروهاي انتظامي و امنيتي روبرو شدند و حدود سي نفر از آنها بازداشت شدند.
     می خواهیم زنده بمانیم


امروز دوم مهر ماه طبق قرار قبلی تعدادی از خانواده های محکومین به اعدام که درخواست ملاقات با مسئولین سازمان ملل را داشتند مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران نجمع کردند . نیروهای انتظامی از ساعاتی قبل برای جلوگیری از تجمع خانواده ها و جمعیت معترض از ساعت ها قبل در مقابل دفتر سازمان ملل و خیابان های اطراف مستقر شده بودند .علیرغم حضور نیروی انتظامی جمعی از خانواده محکومین موفق شدند به داخل ساختمان UN  وارد شوند و با نمایندگان سازمان ملل مذاکره کنند .همچنین موفق شدند قطعنامه ای با خواست لغو حکم اعدام و آزادی فوری عزیزانشان را به آنها برسانند . از طرفی این قطعنامه نیز برای این نمایندگی و تعداد زیادی از نمایندگی های  UN فاکس شده است.نیروهای انتظامی در همان ساعات اولیه تجمع تعدادی از افرادی که در این تجمع شرکت کرده بودند را دستگیر کردند.
تلاش برای لغو اعدام کبرا و نازنین و فاطمه و شهلا را با قاطعیت ادامه میدهیم. ما میتوانیم و باید عزیزانمان را از چنگال این بیرحمان و از کابوس طناب دار نجات دهیم. ما عزیزانمان را میخواهیم. آنها میخواهند زنده بمانند. قلب مردم با ما است. انسانیت در ایران و در همه جا در کنار ما است. از همه کسانی که خود را به محل دفتر سازمان ملل رساندند، از همه کسانی که با نامه و فاکس و امضای قطعنامه و خبررسانی به ما کمک کردند، عمیقا قدردانی میکنیم و میخواهیم که همچنان در کنار ما باشند.
کمپین برای نجات جان کبرا

نرخ تورم در مردادماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال 9/12 درصد رشد يافت
 

اعتماد ملي: گراني دست‌بردار دولت نيست. اين زماني برجسته‌تر مي‌شود كه مسوولان دولتي و رسانه‌هاي در اختيار دولت مدام از اجراي طرح‌هاي مختلفي خبر مي‌دهند كه با وظيفه تنظيم بازار و كاهش قيمت كالاها و خدمات تدوين و اجرا مي‌شود اما ظاهرا طرح‌هاي دولت يكي پس از ديگري با شكست مواجه مي‌شوند تا هشدار اقتصاددانان خارج از دولت به واقعيتي تلخ براي كارگزاران دولتي تبديل شود كه گوش به هيچ اصل علمي اقتصاد نمي‌سپارد.

گراني و تورم اين روزها دلايل روشن و واضحي دارد كه از فرط گفتن و نوشتن، نكته تازه‌اي در آنها يافت نمي‌شود.اما به‌رغم تمام اين گفتن‌‌ها و نوشتن‌ها همچنان دولت نهم بر طبلي مي‌كوبد كه گوش جامعه و كارشناسان اقتصادي را آزرده است. در اين شرايط ديگر تكذيب اصل گراني، انداختن توپ تورم در زمين توهم يا جوسازي رسانه‌هاي منتقد و كارشكني يك يا دو نفر كاسب و تاجر هم خريداري ندارد.دولت بايد فكري اساسي كند، فكري كه از دل هشدارها، نامه‌ها، اظهارنظرها و انتقادهاي كارشناسان اقتصادي خارج از مجموعه محدود رفقا و  هم حزبي‌ها و معتمدان دولتي خارج است.

براساس شاخص‌هاي اعلام شده بانك مركزي، شاخص تورم در مردادماه امسال نسبت به تيرماه 007 درصد و نسبت به مردادماه پارسال 1229 درصد رشد داشته است كه به استناد حتي آمار بانك مركزي كه محل مناقشه بسياري از كارشناسان است، اوضاع چندان هم بر وفق مراد نيست.

براساس اين آمار و ارقام در 5 ماه اول امسال شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي نسبت به دوره مشابه پارسال 1002 درصد افزايش نشان مي‌دهد، بر همين اساس ميزان تورم در 12 ماه منتهي به مردادماه 85 نسبت به 12 ماه منتهي به مرداد 84، معادل 1005 درصد بوده است. اين در حالي است كه طرح ضيافت وزارت بازرگاني نتيجه‌اي جز ناكامي به دنبال نداشته است و حتي قيمت كالاهاي مورد نظر و تاكيد در طرح ناكارآمد وزارت بازرگاني نيز گوش به فرمان دولتمردان نبودند كه قيمت مرغ و افزايش شديد آن در روزهاي اخير و پس از اجراي طرح پرهياهوي ضيافت نمونه‌اي از ناكارآمدي اين طرح است.

صبح ديروز و در آستانه ماه رمضان كه حساسيت نسبت به قيمت كالا و خدمات مصرفي به‌ويژه، خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها را دوچندان مي‌سازد، صحن علني مجلس نيز شاهد تذكرات نمايندگاني بود كه از مجموعه دولت توضيح مي‌خواستند توضيح درباره اينكه به‌رغم تمام تبليغات و حرف‌هاي گفته شده همچنان تورم و گراني مساله‌اي اساسي در جامعه‌اي است كه 10 درصد از جمعيت آن تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهاي حمايت‌كننده‌اند و در فقر مطلق به‌سر مي‌برند.

اعتراض به عدم تحقق وعده كنترل قيمت‌ها

صبح ديروز شش تن از نمايندگان مجلس، اقدام فوري براي تعديل قيمت‌ها در آستانه ماه مبارك رمضان را متذكر شدند. محمدرضا ميرتاج‌الديني نماينده تبريز، محمدعلي شيخ نماينده شوشتر، ولي‌ا... ديني نماينده اهر و هريس، محسن كوهكن نماينده لنجان، ولي ملكي نماينده مشكين‌شهر و عباسعلي اختري نماينده تهران در تذكر كتبي به وزير بازرگاني با اشاره به افزايش قيمت گوشت و مرغ، نسبت به عدم تحقق وعده كنترل قيمت‌ها اعتراض كردند.محمدرضا اميرحسن‌خاني نماينده فردوس و طبس نيز در تذكر ديگري به وزير بازرگاني خواستار تاكيد بر اجراي روش‌هاي علمي و عملي براي مقابله با گراني و چاره‌انديشي براي كالاهاي اساسي شد.

آماري از جنس نگراني

انتشار آمار ديگري از بانك مركزي، چشم‌اندازي بازهم نگران‌كننده از تورم در ماه‌هاي آينده به تصوير مي‌كشد. فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه ظاهرا گوشه‌نشيني و عزلت پيشه كرده و كمتر در جوامع عمومي و خبري ظاهر مي‌شود، در توجيه بودجه حجيم دولت در سال 85 كه تورم‌زا بودن آن مورد تاييد بخش بزرگي از صاحبنظران بود، به يك بند بودجه متوسل مي‌شد. او پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها را تصميمي كنترل‌كننده تلقي مي‌كرد كه بازدارنده تورم خواهد بود.

حال در غيبت آقاي رهبر كه ظاهرا نمي‌خواهد از آثار بودجه سال 85 سخن بگويد، يا شايد به متمم بودجه مي‌انديشد كه غول بيدارشده تورم را عصيانگر و عصباني مي‌سازد، آمار حكايتي ديگر دارند. براساس آمار بانك مركزي در بهار امسال، بدهي دولت به بانك‌هاي غيردولتي 49 درصد افزايش يافته است. البته مجموع بدهي دولت به سيستم بانكي در پايان خردادماه امسال نسبت به اسفند 84 كاهشي 441 درصدي يافته است اما نكته مهم اين است كه بدهي بخش دولتي به بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي 4996 درصد افزايش يافته است و از آن مهم‌تر افزايش 331 درصدي مجموع بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي در سه ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ا‌ست. بر اساس آمار منتشره توسط بانك مركزي، مجموع دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي در سه‌ماه نخست سال جاري به 35449 هزار ميليارد ريال 39944 ميليارد دلار‌) رسيد كه 38 ميليارد ريال آن طلا و مابقي ارز است. مجموع دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي در سه‌ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 1887 درصد و نسبت به اسفندماه گذشته 337 درصد رشد يافته است.

در سه‌ماه نخست امسال بدهي بخش دولتي به بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي به 107 هزار و 756 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سه ماه نخست سال قبل 331 درصد افزايش و نسبت به اسفندماه گذشته 441 درصد كاهش نشان مي‌دهد.از مجموع بدهي دولت به سيستم بانكي، 3446 هزار ميليارد ريال آن بدهي دولت و 73 هزار ميليارد ريال نيز بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي بوده است. مجموع بدهي بخش‌غيردولتي به سيستم بانكي كشور نيز تا پايان خردادماه به 906 هزار و 807 ميليارد ريال رسيد كه رشد قابل توجه 3992 درصد نسبت به سه‌ماه نخست 84 را نشان مي‌دهد.به گزارش بانك مركزي، وام‌ها و سپرده‌هاي ارزي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي كشور در پايان خردادماه سال جاري از 299 هزار ميليارد ريال فراتر رفت كه كاهش اندك 006 درصدي نسبت به سه ماه قبل يافته است.افزون بر اين، بدهي بخش دولتي به بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي در پايان سه ‌ماه نخست امسال به 7 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگير 217 درصدي و نسبت به انتهاي سال قبل رشد 4996 درصدي را نشان مي‌دهد.

اين آمار و ارقام نشان از اين دارد كه رشد نقدينگي درماه‌هاي آتي نيزادامه خواهد يافت، چراكه با رفتار دولت كسري بودجه بالقوه و بالفعل موجود و ناكارآمدي سياست‌هاي دولت در جمع‌آوري و كنترل نقدينگي، روند افزايش تورم و گراني كالاها همچنان گريبان دولت را خواهد گرفت و طرح‌هاي غيركارشناسي ودرتضاد بااصول علم اقتصادراه به جايي جز شكست وفرافكني  مسوولان نخواهد برد.

بحران مالي در ذوب‌آهن اصفهان

ماه گذشته نماينده خميني‌شهر در مجلس از حقوق‌هاي پانزده ميليون توماني، پاداش‌هاي پانصد ميليون توماني و تباني با برخي كارگزاري‌هاي بورس در صنعت فولاد خبر داده بود.

در حالي كه بيش از شش ماه از هشدار سايت «بازتاب» راجع به بحران مالي در ذوب‌آهن اصفهان مي‌گذرد، انتشار صورت‌هاي مالي اين شركت از كسري 120 ميليارد توماني ذوب آهن اصفهان در سال 84 خبر مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، بنا بر صورت مالي منتشرشده شركت ذوب‌آهن اصفهان، در سال 84 در حالي كه درآمدهاي شركت ذوب‌آهن نسبت به ميزان مصوب در بودجه با كاهش 57 ميليارد توماني روبه‌رو شده است، اضافه هزينه‌هاي اين شركت نسبت به بودجه مصوب به دويست ميليارد تومان رسيده است.

اين در شرايطي است كه با برخي حساب‌سازي‌ها و كاهش هجده ميليارد توماني هزينه استهلاك و بهره، ميزان اضافه هزينه شركت در حد دويست ميليارد تومان پايين نشان داده شده است.

در مجموع شركت ذوب‌آهن در سال 84، به جاي 92 ميليارد تومان سود مصوب، 164 ميليارد تومان زيان داده است.
اين در حالي است كه ماه گذشته نماينده خميني‌شهر در مجلس از حقوق‌هاي پانزده ميليون توماني، پاداش‌هاي پانصد ميليون توماني و تباني با برخي كارگزاري‌هاي بورس در صنعت فولاد خبر داده بود.

وي همچنين قرارداد مسئله‌دار پانزده ميليارد توماني با يك شركت اردني براي پياده‌سازي نرم‌افزار! مغايرت چهل ميليارد توماني حساب‌هاي بانكي در شركت ذوب‌آهن را افشا كرد.

اخبار روز یکشنبه  2 مهرماه  1385، 24 سپتامبر2006

دعاى شب اول رمضان

سربلند  ( از آنجایی که ساید دوست ما "  سربلند "  فیتیله مبارزه طبقاتی را مدت دوهفته تا نیمه پائین  کشیده  ، سعی می  شود در فرصت به دست آمده ، از ادبیات و لهجه او استفاده کنم، هر چند برای عده ای خوش آیند نیست ــ شیردل)

« الحمد لله الذى هدانا لحمده، و جعلنا من پالتاكيه اهله لنكون من ادمين  و رهبرى الپالتاكيه لاحسانه من الشاكرين و ليجزينا على ذلك جزاء ال انلاين.  و الحمد لله الذى حبانا بدينه، والدمينيه مشهور و معروف  اختصنا بملته، و سبلنا فى سبل آى دى هايتون  احسانه لنسلكها بمنه الى رضوانه الله پالتاكيه  حمدا يتقبله منا و يرضى به عنا و التوبه  و الحمد لله الذى جعل من تلك پى ام هاى السبل سخنراناتيه  شهره شهر رمضان، شهر الصيام، و شهر الاسلام، و شهر الطهور، و شهر التمحيص و شهر القيام الذى انزل فيه القرآن، هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان».  

سپاس خدايى را كه پالتاك را آفريد، كه ما را براى رهبرى هاى اينترنتى راهنمايى فرمود و از آن لاين هايش قرار داد، تا براى ادمينى و معروف شدن از او سپاسگزار باشيم. و ما را براى سپاسگزارى آى دى هاى آبى عطا نمود. و ما را جزو ملت پالتاكيان اختصاص داد و درهاى توبه و مغفرت را رهنمون كرد تا بوسيله نعماتش در آن راه ها رفته و به سوى رفقاى تازه دست يابيم.سپاس كه پى ام هاى مار بپذيرد و بوسيله آن از ما خوشنود گردد. 

سپاس خدايا كه رمضان را ماه سخنرانى هاى پالتاكى قرار داد. 

و سپاس خدايى را سزاست كه ماه خود رمضان را ، ماه  مبارزه با تزكيه نفس و ماه تصفيه ايات شيطانى " من و پالتاك" و ماه قيام در مقابل يك سايت كوچك در راه جهاد قرار داد.

كارگران كارخانه آجرپزي منطقه جنگيه اهواز تجمع كردند

حدود ‪ ۵۰نفر از كارگران كارخانه آجرپزي منطقه جنگيه اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق يك سال گذشته خود روز يكشنبه از ساعت ‪ ۹صبح در مقابل استانداري خوزستان در اهواز تجمع و اعتراض كردند.
دهيار منطقه جنگيه اهواز گفت: اين كارخانه با بيش از ‪ ۳۰سال فعاليت،مدت يك سال است كه به كارگران خود حقوق پرداخت نكرده است.
"
ابراهيم زرگاني" كه تجمع‌كنندگان را در اين اعتراض همراهي كرده است، با اشاره به پيگيريهاي متعددي كه از طريق فرمانداري نسبت به پرداخت حقوق كارگران انجام شده گفت: علاوه بر حقوق، عيدي دو سال گذشته كارگران نيز پرداخت نشده است.
اين تجمع لحظاتي پيش، پس از مراجعه تعدادي از كارگران به امور شكايات مردمي و امور بازرسي استانداري براي شكايت و بيان مشكلات، پايان يافت.

 بازگشت ناصر زرافشان به زندان اوين

 دكتر ناصر زرافشان، وكيل پرونده قتلهاي زنجيره اي كه در تاريخ 29 مرداد ماه جهت درمان بيماريهاي خود به مرخصي آمده بود، امروز با اتمام دوران مرخصي اش به زندان اوين بازگشت.
ناصر زرافشان كه هم اكنون پنجمين سال اسارت خود را پشت سر ميگذارد به دليل بر عهده گرفتن وكالت پرونده موسوم به قتلهاي زنجيره اي، متهم به اقدام عليه امنيت ملي گشته و بازداشت شد. وي هم اكنون در بند 350 زندان اوين نگهداري ميشود.

كارگران خباز 63 نانوایی همدان در مقابل استانداری  جمع گشته  و دست به اعتراض زدند - شیردل

عا قبت مردم دنیا خواهند دانست که نه تنها تمام نانوایی ها همدان شیک و مدرن است، بلکه تمام نایوایی ها ایران هم به این طور، و شباهت زیادی به پیزا پزی های کشورهای شمال اروپا، در آلمان ، اطریش، سوئد دارد. نان های پخته شده شاد و شنگول و برشته می باشند و به ترتیب و با محبت  بر یکدیگر تکیه داده و منتظر مشتری گرسنه بوده ، که بر سر سفر شام ، یا  ناهار و یا صبحانه آن را پاره کرده و لقمه اش کند و شاطر باشی ما با لباس مرتب و موی کوتاه ، در کنار دریچه تنور در انتظار بیرون آوردن نان است و با نگاه خود صحبت از خوشبختی می کند. این  عکس آورده شده از خبرگزاری کار ایران می باشد.

 کافیست به مناطق فقیر نشین نه تنها همدان بلکه در تهران مراجعه کنیید. خواهید دید آنگونه خبرگزاری کار آن عکس را برای صحنه سازی تهیه نموده ، وضعیت و چهره نانوایی ها به گونه دیگری است.

میتوان سولاخهای  دید که به آنان نانوایی می گویند. نانوا  پارچه سفید  کثیفی  به دور کمر خود  پیچیده است . در اطراف بیرونی تنور دود سیاهی دیده می شود  و کاشی های دیوار در زیر لایه ای از  کثافت فرو رفته اند. دیگر صحبت از زمین نانوایی، روشوئی و توالت نخواهیم کرد. چون راه مسجد به نایوایی چندان دور نیست! حداکثر یک نفر یا دونفر در نانوایی کار کرده و اغلب  در روی میز سنگی که نان بر روی آن پهن می شود می خوابند. زیرا ساعت چهار صبح باید بلند شده و خمیر را آماده کنند.ساعت شش صبح اولین مشتری پشت در است. 4 تا 9 صبح  و باز کار ادامه پیدا می کند ، شتشو و نظافت (البته اگر فرصتی باشد) و از 11.30 صبح تا ساعت 2 بعداز ظهر پخت و فروش نان ، شتشوی و نظافت و از ساعت 6 بعداز ظهر تا 11 شب تکرار برنامه . یک نانوا حداقل 4 الی 5 ساعت در روز می خوابد و تمام روز جان می کند. شاید بیش از 16 ساعت کار می کند و حقوق ناچیزی دریافت می کند . چه بخواهد چه نخواهد. حقوق ماهانه 80 تومان بنا برگفته صاحب نانوایی زیاد است : آقا جان تو همین جا نان میخوری و اجاره هم برای زندگی و خواب نمی دهی . خوب با  80 هزار تومان می توانی  خرج شکم زن و بچه ات را در بیاوری ، حال نق زدن برای چیست؟

حال " فتحعلی نیازی "  نماینده ناشناخته  خبازان که  عضو خانه کارگر همدان  است، شکوایه خود را به  خبرگزاری ایلنا می دهد   و نشان می دهد که وضع کارگران نانوایی خراب است و حقوق بالایی دریافت نمی کنند. ساعات کار آنها 12 ساعت است ،  مزد آنها پرداخت نمی شود ، مزایا و عیدی در نظر گرفته شده ندارند ، بیمه و هزینه پزشکی آنان نمی دهند و در پایان می نویسد : چه کسی به حق آنان رسیدگی می کند. حال آقای " فتحعلی نیازی "  خیال می کند ! که در شهر های دیگر ایران وضع طور دیگری است و همه کارگران نانوا دارای نماینده و عضو اتحادیه مستقل می باشند و همه  کارگران از حقوق و مزایای خود بهره مند شده اند. در صورتیکه خود می داند که صنف خباز ، مانند تمام کارگران ایران از حقوق صنفی خود محروم است  و جواب اعتراض او برای گرسنگی شکم زن و فرزندانش را با گلوله ، باطوم و گاز اشک آور پاسخ می دهند و همچنین او را روانه زندان می کنند.

 از این که کارگران همدان در مقابل استانداری جمع شده اند ، نمی توان شک کرد . کارگران خباز برای اولین بار نماینده خود را که  دیر آمده! نمی شنا ختند،  او از طرف استانداری معرفی می شود  و فورا به فکر تهیه  شکوایه افتاده  و آقای " فتحعلی نیازی " چند سطری نوشته و بدست خبرنگار خبرگزاری کار که او هم دیر به محل رسیده ، می دهد. 

اخبار روز شنبه  1 مهرماه  1385، 23 سپتامبر2006

نمایش قدرت ارتش حزب الله در شهر بیروت!

عکس فوکوس شده از نمای ساختمان هایی است که در دور چشم در سمت چپ در عکس بالا دیده می شود. در عکس پائین موجی از جمعیت است . این جمعیت در عکس بالا  قابل دیدن نیست و تنها ساختمانها را می توان روئیت نمود  و نشان از بیش از 1.5 میلیون از جوانان لبنانی  عرب ( فلسطینی،  مسیحی، سنی ،  شیعه و کارگران و زحمتکشان سوری می باشند)  

 هیچ ارتشی در جهان نمی تواند ما را مجبور کند، که اسلحه را بر زمین گذاشته و سپس تحویل دهیم

سید حسن نصرالله مخالفت خود را به صورت روشن بر علیه خلع سلاح نیروهای " حزب الله " بیان کرد.

" هیچ ارتشی در جهان نمی تواند ما را مجبور کند، که اسلحه را بر زمین گذاشته و سپس تحویل دهیم. " در هنگامی که رهبر خلق لبنان این سخنان را ایراد می کرد، در مقابل او دریایی از انسان که پرچم زرد رنگ حزب الله را در دست دارند و این جمعیت هوادار بهترین ارتش مسلح در مقابل صهیونیستهای استعمارگر ، امپریالیسم آمریکا و متحدین اروپایی او می باشد. این توده وسیع می توان در امر دفاع ضد استعماری (وابستگی اقتصادی ،  سیاسی مخصوصا فرهنگی ) و ضد تجاوز نظامی بسیج کرد و کار آن بسیار آسان و تنها شرط آن متکی به نیروی خود و عدم قبول طرح های اجباری امپریالیستها ، سازمان ملل می باشد.

خواست مردم لبنان آزادی خلق فلسطین از حصار سیم خوار دار و دیوارهای آپارتای در میان سرزمین خود  که بدست صهیونیستهای اسرائیلی ساخته شده است. این وحدت و همبستگی با خلق فلسطین ریشه تاریخی در هیات کشور لبنان داشته و غیر قابل انفصال است.شرط استقلال کامل کشور لبنان ، رسیدن مردم فلسطین به خواستهای خود که همانا پس دادن مناطق اشغال شده و بازگشت وعقب گرد به پشت مرزهای سالهای 1967 و به رسمیت شناختن کامل کشور مستقل فلسطین و عدم دخالت در سیاست داخلی دولت فلسطین  می باشد. دفاع از این خواستها برای پیشرفت و ترقی آینده مردم لبنان است و همچنین دفاع از استقلال آن کشور شامل می شود.

امروز خلقهای کشورهای جهان ، مخصوصا خلق های کشور های عرب و کشورهایی که دارای دین اسلام می باشند، همبسته با خلق لبنان و فلسطین هستند. همه مردم جهان رژیم صهیونیستی اسرائیلی را عامل جنگ ، آدم کشی دوخلق فلسطین و لبنان می شناسند و بار دیگر با حمله نظامی اسرائیل به لبنان نشان داده شد که در طول حیات حکومت صهیونیستی ، سیاست کشور گشایی ، حمله به کشورهای هم جوار و ایجاد جنگ ها است و 61 سال سیاست حکومت ژنرالهای اسرائیل با لباس شخصی کشتار و آدم کشی در لبنان و فلسطین بوده و  یک راه موجود است و آن نیروهای پالنده شامل؛  حمس ، حزب الله ،  نیروهای چپ و کمونست در لبنان و فلسطین است که  از  رسمیت شناختن کشور اسرائیل خود داری نموده ، تا تمام خواستهای زیر بر آورده نشود به هیچ صورتی کشور " اسرائیل " را به رسمیت نه شناسند و این خواستها شامل زیر است ؛  حق تعین سرنوشت برای خلق فلسطین ( پس دادن سرزمین های فلسطین ، تشکیل کشور فلسطین و به رسمیت شناختن دولت  آن و عدم دخالت در سیاست داخلی آن ، بازگرداندن 3 میلیون آوراه فلسطینی ،  پرداخت غرامت برای ویرانی مناطق مسکونی و باز سازی بیمارستانها، ساختانهای دولتی، مدارس ، راه ها و پل ها و تمام ساختمان و کارخانه ها و تشکیلاتی که نیازهای مردم را شامل آب آشامیدنی ، آب رسانی برای کشاورزی و تولید انرژی برق می باشد ) ، بازگشت " اسرائیل " به پشت مرزهای سال 1967 با کشور های همسایه عرب و پس دادن سرزمینهای آنان ، و از طرف دیگر " اسرائیل " باید تمام خصارت مالی و جانی جنگ اشغالگرانه را به مردم لبنان به پردازد .

 شرط حق حیات کشور " اسرائیل "  برآوردن شروط بالا می باشد  و با جرای عملی ، بدون اما و چرا  و همچنین  بدون وقفه،  صلحی پایدار و همیشگی میان خلق های فلسطین ، لبنان و خلق های کشور های عرب با " اسرائیل  " نمی تواند برقرار شود.

 تا هنگامی که  قدرت اجرایی برای سیادت طلبی در جهان در دست امپریالیسم  آمریکا و برای منافع و مطامع استعماری برای خود و شرکای امپریالیستی او با تمام اختلافات میان آنها باقی بماند ، تمام خواستهای نام برده به راحتی انجام پذیر نیست و باید تدابیری به پیش برد که  قدرت نظامی آمریکا و متحدین نظامی ناتویی  او در فلسطین ، لبنان ، افغانستان ، عراق ، در کنگو ، سودان و دیگر نقاط که مراکز آتش جنگهای ایجاد شده توسط آنا ن است، با جنگ های آزادی بخش و جنبشهای رهایی بخش ملی پاسخ گفت و هر گونه فعالیت آزادی بخش ، با هر لباسی و نظری به حق است و هیچ استثنایی (چه مذهبی و چه ملی ) شامل حال آنان نخواهد شد و برای مثال به صورت روشن بیان می کنیم ، سلاح بر دوش مردم لبنان و داشتن یک ارتش وسیع چریکی حق آنان است . نصرالله ، رهبر شیعیان لبنان  در میتینگ روز جمعه 30 شهریور برابر با 23 سپتامبر ، گفتت : " هیچ ارتشی در جهان نمی تواند ما را مجبور کند که اسلحه را زمین گذاشته و تحویل دهیم. "  این کلام به حق و در خدمت سیاست استراتژی طبقه کارگر و خلقهای کشورهای جهان برای نابودی امپریالیستها و رژیم های پوشالی و مزدور می باشد.  سایت ایرانی ما


مهرماه

 

 

 معرفی ساید و ما چه می خواهیم

  ما به هیچ گروه و دسته سیاسی وابسته نیستیم 

 

 

 

 از نفی استالین تا نفی مارکس

توطئه بزرگ به زبان  آلمانی Die Grosse Verschwoerung

آموزشهایی از انقلاب اکتبر

مختصری از تاریخ حزب بلشویک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنان

قطعنامه کنگره سوم حزب کار

ایران (توفان) پیرامون برخورد حزب ما به مسئله ملی در ایران

 دیکتاتوری پرولتاریا و بررسی " آزادی های بی قید و شرط "-پیرامون مبانی سوسیالیسم علمی-21

تظاهرات وسیع کارگران شیشه میرال

اعتصاب عمومی در کردستان با موفقیت انجام شد: مبارزه ادامه دارد-حزب کمونیست ایران (م ل م)

دستان بلر و بوش بیشتراز بمب گذاران لندن به خون آلوده است -  گالووگه نماینده پارلمان انگلستان

 اصولیت انقلابی و  انقلابی نمایی    غیر اصولی- حزب کار ایران (توفان)

«غیرخودی ها» در ستایش گنجی و گنجی در ستایش « خودی ها»- حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست- مائو ئیست)

 

 

 

.