تحصیلات در خارج از کشور

 

اتریش


آلمان


انگلستان


فرانسه


کانادا


 

 

|معرفی  | تحصیل  در خارج از کشور|صدای دانشجو| کنفدراسیئن| نشریات | مصاحبه |جنبش دانشجویی در داخل|                               سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

  اکنون عضو شوید
Register Member Services

   • وبلاک
   • نظرات
   •درد و دلهای زندگی
   •
 شکایت نامه
 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
 
11.07.2005 20:44
 

نظام تعليم و تربيت امروز انگلستان
تعليم و تربيت درانگلستان به سه مقوله تقسيم می گردد:
ابتدايي(5 تا 11 سالگي)، متوسطه( 11 تا 18 سالگي)، و Tertiaryمرحله سوم ( آموزش عالی ). اين تقسيم بندی برای انگلستان، ولز و ايرلند شمالی يکسان می باشد.
اسکاتلند نظام آموزشی متفاوت خود را داراست. رفتن به مدرسه برای کودکان 5 تا 16 سال اجباری است و دو دسته آزمونهای رسمی در اين مرحله وجود دارد. تحصيل تا سن 16 سالگی اجباری است وعمده 17 ساله ها آموزش تکميلی را می بينند و يا دوره های کاری را می گذرانند. امروزه آموزش بزرگسالان رايج تر شده و اکثر دانشگاهها و کالجهای آموزش عالی در حال حاضر با شمار رو به افزايشی از دانشجويان بزرگسال مواجه هستند.

مدارس مستقل و دولتی ( state )
تعلیم و تربيت از نگاه ديگر می تواند به بخشهای دولتی و مستقل تقسيم گردد. مدارس مستقل شهريه دريافت می کنند و ضمناً تحت نفوذ سيستم دولتی نيستند. همه نوع از مدارس مستقل از بالا تا پايين کشور وجود دارند و شهريه های متفاوتی را دريافت می نمايند. عمده مدارس انگلستان دولتی و مجانی هستند. تعدادی از مدارس انتخابی بوده و آزمون ورودی دارند. عمده مدارس انگلستان تلفيقی ( از هر دو جنس: مونث و مذکر ) را می پذيرند. بعضی از آنها گرايش های مذهبی دارند که عمدتاً وابسته به کليسای کاتوليک می باشند و اخيراً تعدادی مدارس دولتی برای مسلمانان احداث شده است.

برنامه درسی ملي
ا
ز سال 1988 يک نظام آموزشی واحد در انگلستان، ولز و ايرلند شمالی بوجود آمده است که مشخص می کند چه مواد آموزشي، در چه سطحی از سن 5 تا 16 سالگی تدريس شود.
همه مدارس دولتی و بعضی از مدارس مستقل برنامه درسی ملی را دنبال می کنند. شاگردان در انتهای هر مرحله آزمون می شوند و نتايج هر مدرسه انتشار می يابد. در اين روش، ميزان موفقيت هر مدرسه دولتی برای والدين و گروههای علاقمند به نتايج، قابل دسترسی است.
مقاطع تحصيلي(Qualification)انگلستان، ولز و ايرلند شمالي
مقاطع تحصيلی GCSE و بعد از 16 سالگي
زمانيکه شاگردان به سن 16 سال می رسند آنها GCSE ( مدرک عمومی آموزش متوسطه ) را می گذرانند که در حدود 10 ماده درسی می باشد. اين مواد آموزشی از A تا G رتبه بندی می شوند.
آنهايی که از پنج درس نمره های A تا C اخذ نمايند می توانند به مقطع بعد از 16 سالگی که يک دوره دو ساله است، بروند. اين مقطع شامل A level ( سطح پيشرفته )، AS level ( سطح متمم پيشرفته )
و level Vocational A ( سطح پيشرفته فني- حرفه ای يا شغلی ) می باشند.
پيشترها اينطور بود که دانش آموزان تنها دو تا چهار درس را در A level می گذرانند و دروس انتخاب شده نشانگر اين مطلب بود که قصد دارند در چه رشته دانشگاهی ادامه تحصيل دهند. هر چند به تازگی دولت تصميم گرفته تغييراتی را در اين مقطع ايجاد نمايد. هدف تغييرات که به طور آزمايشی در سپتامبر 2000 انجام شد محدوديت و عدم انعطاف پذيری در برنامه های درسی اين مقطع اعلام شد. در حال حاضراقداماتی صورت گرفته تا برنامه A level گسترده تر شود و بر اساس معيارهای محکم و مهارتهای کليدی مستحکم شود. دانش آموزانی که برنامه A level را دنبال می کنند قادرند بوشيله مطالعه مواد آموزشی مضاعف ( AS level ، و مطالعه حداقل يک واحد از دوره A level فني- حرفه ای ) مطالعات خود را تعميق بخشند.
سطح پيشرفته و سطح متمم پيشرفته جديد ( A/AS level)
دوره هايی که در سپتامبر 2000 شروع شد، باعث بوجود آمدن سطوح A level شد که به طور طبيعی شامل شش واحد سنجش با ابعاد تقريباً برابر است. سه تا از اين واحدها شامل AS level می باشد که نيمه اول آن سطح پيشرفته را تشکيل می دهد. سه واحد باقی مانده بعنوان A2 شناخته شدکه نشانگر نيمه دوم دوره است.
در دوره های A/AS level برای قبول شدن، دانش آموز بايد نمره A تاE را کسب نمايد و نمره U ( نا مشخص ) برای درس افتاده ( مردود ) منظور می گردد. کسی که نمرات AS level و A2 را بياورد يعنی A level را کامل گذرانده است.


مقاطع تحصيلی در اسکاتلند
SCE و بالاتر
علی رغم يکسان بودن نظام آموزشی در انگلستان، شباهتهايی به کشورهای نظير آمريکا، استراليا و ژاپن دارد. مدرک تحصيلی اسکاتلند ( Standard grade) در 16 سالگی اخذ می شود و سه سطح Foundation، General و Credit – Awarded دارد. در 18 سالگی شاگردان يک دوره تکميلی را می گذرانند که پنج سطح دارد:
Access، Intermediate 1، Intermediate 2، Higher، و Advanced Higher. گذراندن اين دوره ها پيش نياز ورود به دانشگاهها يا کالجها هستند که در سن 17 سالگی اخذ می شود. دانش آموزانی که در سن 18 سالگی قصد ورود به دانشگاه يا کالج را دارند بايد مدرک گذراندن شش سال تحصيلی با مواد آموزشی مشابه رشته انتخابی دانشگاهی را اخذ نمايند.

مدارس زبان
خيلی از دانش آموزان به انگلستان می آيند تا تنها انگليسی بخوانند و برخی قصد دارند بعدها چيز ديگری را دنبال کنند اما در عين حال هر دو گروه بايد دوره های زبان را بگذرانند.
چرا انگليسی را در انگلستان بخوانيم؟
اگر انگليسی زبان مادری شما نيست شما بايد تصميم بگيريد که انگليسی را در کداميک از کشورهای انگلستان، استراليا، کانادا، آمريکا و يا ديگرکشورهای انگليسی زبان، بياموزيد. يکی از مزيتهای تحصيل در انگلستان دسترسی شما به قسمتهای ديگر اروپاست. همچنين زمانيکه شما در انگلستان تحصيل می نماييد دانش آموزان خيلی از کشورهای ديگر نيز با شما مشغول به تحصيل خواهند بود و در اين صورت زبان انگليسی تنها راه ارتباطی ميان شما خواهد بود.


نظام اعتبار سنجی مدارس زبان
راههای متعددی برای ارزشيابی و اعتبار سنجی مدارس زبان وجود دارد، ولی بهترين سيستم ارزشيابی توسط شورای فرهنگی بريتانيا صورت می گيرد. در اين روش مدارس بايد معيارهای سختی را به منظور دريافت تأييد شورای فرهنگی بگذرانند و در اين راه وسايل کمک آموزشي، تواناييهای معلمان و چگونگی مديريت مدرسه مورد سنجش قرار می گيرد. مدارسی که مورد تأييد شورای فرهنگی هستند دو انجمن ديگر را تشکيل داده اند که BASELT و ARELS می باشند و در بخش خصوصی فعال می باشند. تعداد دانش آموزان در کلاسهای خصوصی بيشتر است اما اغلب اين کلاسها ارزانتر می باشند.
کالجهای آموزش تکميلی ( Further Education ) خيلی از دوره هايی که منجر به يک مدرک دانشگاهي
نمی شوند می توانند در کالجهای آموزش تکميلی ارائه شوند. آموزش تکميلی عنوانی است که به دوره های بدون مدرک دانشگاهی اطلاق می شود و دانش آموزان می توانند اين دوره ها را از سن 16 سالگی به بعد درانگلستان بگذرانند. کالجهای آموزش تکميلی تمايل دارند که دوره های فنی – حرفه ای را ارائه نمايند. تا کنون دوره های تکميلی توان جذب دانش آموزان خارجی را نداشته است اما اين روند در حال تغيير است.

تحصيل در دانشگاهها و کالجها
چگونگی ورود به دوره های تحصيلی

مدارک تحصيلی دانش آموزان خارجی توسط کالجها و دانشگاهها مورد بررسی قرار می گيرد اما بهترين روش برای ورود چک نمودن مدارک تحصيلی از طريق مؤسسه ای است که قصد تحصيل در آن را داريد.
اما نقطه مشترک همه اين بررسيها دارا بودن نمره مناسب در آزمونهای IELTS ، TOEFL يا آزمونهای مشابه است. برای داوطلبانی که قصد تحصيل در دوره های تمام وقت مقطع کارشناسی را دارند می توانند از طريق UCAS اقدام نمايند. روش ساده تر، اخذ پذيرش از يک موسسه زبان انگليسی است که با هدف اخذ نمره مناسب در آزمون IELTS صورت بگيرد. در حين گذراندن اين دوره زبان در انگلستان، داوطلب می تواند دانشگاه يا کالج مورد نظر که از نظر محل، کيفيت آموزشی و هزينه های تحصيلی با شرايط وی متناسب باشد، مکاتبه يا مراجعه حضوری نمايد و خود را با معيارهای ورودی دانشگاه يا کالج مورد نظر هماهنگ سازد. انجام مسير فوق يا اخذ پذيرش تحصيلی از کالج زبان باعث می شود در وقت و هزينه صرفه جويی شود و داوطلب د رحالی که مشغول به گذراندن دوره آموزش زبان انگليسی است با کمک مدرسه زبان و تجربيات خود، دانشگاه يا کالج مناسب را انتخاب نمايد. 


خلاصه ای از درجات (رتبه هاي) دانشگاهي
مدارج انگليسی از نظر بين المللی جزو بهترين مدارک فارغ التحصيلی در جهان می باشند. اين مدارک می تواند در همه سطوح از پايه تا پيشرفته ترين سطوح و بسيار متنوع باشند.


Degrees .1 يا درجات علمي
رشته هايی که به يک درجه منتهی شود می تواند از طريق دانشگاهها، کالجها و موسسأت آموزش عالي، کالجهای هنر و از طريق تعدادی از کالجهای آموزش تکميلی اخذ شود. اين موسسأت بطور منظم مورد سنجش قرار می گيرند تا همگی آنها از استانداردهای واحدی برخوردار باشند.
درجات علمی دو سطح عمده دارند:

کارشناسی (شرايط ورود شامل اخذ مدرک پيش دانشگاهی (GCE A level يا برابر با آن )
کارشناسی ارشد (شرايط ورود شامل اخذ مدرک کارشناسی يا برابر با آن )

1 الف ) کارشناسي
دوره های کارشناسی عموماً برای دانشجويان تمام وقت سه تا چهار سال طول می کشد. هر چند که، دوره های ويژه مانند پزشکی و دام پزشکی ممکن است پنج يا شش سال به طول انجامد.
تعدادی از رايج ترين مدارک کارشناسی عبارتند از:

ليسانس هنر

Bachelor of Arts (BA)

ليسانس علوم

 Bachelor of Science (BSc)

ليسانس تعليم و تربيت

Bachelor of Education (BEd)

ليسانس مهندسي

Bachelor of Engineering (BEng)

ليسانس حقوق

Bachelor of Laws (LLB)

ليسانس پزشکي

Bachelor of Medicine (MB)

رتبه های دانشگاهی عموماً عنوان Bachelor دارند، هر چند که عنوانها ممکن است از يک موسسه به موسسه ديگر تفاوت داشته باشد. انواع متفاوتی از مدارک کارشناسی وجود دارد که دو نوع مهم آن Ordinary و Honours هستند. مدارک ordinary طبقه بندی ندارد اما مدارک honours طبقات مختلفی دارد که براساس چگونگی عملکرد تحصيلی فرد مشخص می شود:Class1, Class2, lass3 .
مدارک دانشگاهی می توانند joint باشند. اين زمانی است که دو موضوع مختلف مطالعه می شود. زمانيکه بيش از دو موضوع درسی مطالعه شوند آن مدارک Combined می نامند.


1ب) مدارک کارشناسی ارشد
به مدارک کارشناسی ارشد نيز گاهی اوقات، مدارک عالی گفته می شود. اين مدارک پس از گذراندن موفقيت آميز موضوعات تدريس شده يا پس از انجام يک دوره تحقيقی اخذ می شود.
تعدادی از رايج ترين مدارک کارشناسی ارشد که پس از گذراندن موضوعات درسی اخذ می شود عبارتند از:

فوق ليسانس هنر

Master of Arts (MA)

فوق ليسانس علوم

Master of Science (MSc)

فوق ليسانس مديريت بازرگانی

Master of Business Administration (MBA)

فوق ليسانس حقوق

Master of Laws (LLM)

آن دسته از مدارک کارشناسی ارشد که پس از سپری نمودن يک تحقيق کسب شود عبارتند از:
فوق ليسانس فلسفه

Master of Philosophy (MPhil)

دکتری فلسفه

Doctor of Philosophy (PhD/DPhil)

اخذ مدارک کارشناسی ارشد در رشته هايی که تحقيقی هستند در مقايسه با رشته هايی که بايد واحدهايی گذرانده شود نيازمند کوشش بيشتری می باشند.
دوره های کارشناسی ارشد می تواند از نه ماه تا دو سال به طول انجامد در حاليکه دوره های تحقيق در اين مقطع تحصيلی می تواند بين دو تا سه سال ادامه يابد که اين مسئله بستگی دارد که آيا دوره فوق ليسانس فلسفه يا دکتری باشد.


1 ج ) مدارک دانشگاهی تأييد شده
دانشجويانی که برای دوره های منتهی به مدرک تحصيلی در خواست می دهند ابتدا بايد تحقيق کنند که موسسه مورد نظر تأييد شده می باشد يا نه و ضمناً آيا دوره مورد نظر به نوعی مدرک تحصيلی منتهی می شود، شما می توانيد اين بررسی را از طريق بخش فرهنگی سفارت انگلستان بررسی نماييد.

2. دوره های آموزش تکميلی و حرفه ای برای آمادگی افرادی که در جستجوی حرفه ای خاص هستند طراحي
شده اند.
2 الف) National Vocational Qualifications (NVQs) And Scottish Vocational Qualifications (SVQs)
NVQ ,SVQ عمدتاً برای مردمی که مشغول به کار هستند طراحی شده است. اينها بر اساس استانداردهای تعيين شده صنعتی و بازرگانی می باشند بنا براين مدارک فوق مربوط به کار می باشند و بوسيله کارفرمايان ارزش گذاری شده اند.
هر NVQ,SVQ از بخشهای جداگانه ای تشکيل شده اند. بخشها مشخص می کند که متقاضی بايد قادر باشد چه کارهايی را، و بر اساس چه استانداردهايی انجام دهد. NVQ,SVQ می تواند در کالج يا مدرسه نيز فرا گرفته شود اما دانش آموز همواره بايد تجربه کاری نيز کسب نمايد. اينها پايه های برنامه های آموزش ملی را نيز شکل می دهد. هرNVQ,SVQ محدوده ای از کفايت را می پوشاند و سطوحی دارد که آنرا درون يک چهار چوب قرار می دهد. اين چهارچوب پنج سطح از توانايی را داراست، سطح اول کلی ترين مهارتها را در بر می گيرد و سطح پنجم آن بالاترين سطح مهارتهای حرفه ای است.
NVQ,SVQ برای اندازه گيری ميزان کفايت در يک شغل طراحی شده اند. تواناييها براساس عملکرد موفقيت آميز فرد در کار و توانايی وی در بکارگيری دانش و ميزان فهم او از محتوای کار سنجيده می شود. ضمناً دراين نظامها پيامد ياد گيری است که سنجيده می شود و اين رشته ها از هر نوع رشته ديگری متمايز می باشند.

2 ب) General National Vocational Qualifications (GNVQs)
And General Scottish Vocational Qualifications (GSVQs)
GNVQ,GSVQ برای توسعه دانش، مهارتها و فهم زمينه های شغلی بطور گسترده طراحی شده است. ضمناً آنهاکليد مهارتها در ارتباطات، کاربرد اعداد و تکنولوژی اطلاعات را شامل می شوند. اين ترکيب پايه ای را فراهم
می نمايد که دانش آموز می تواند هم به آموزش عالی و آموزش تکميلی و هم در دوره های فنی پيشرفت نمايد.
سه سطح از GSVQ,GNVQ وجود دارد: مقدماتي، متوسطه، پيشرفته