iranima@hotmail.com

جنبش دانشجویی در داخل کشور

کودکان


دشمنی با حزب طبقه کارگر- برگزیده از توفان 82 ارگان حزب کار ایران

بحثی در مورد منش حزبی و انفراد منشی روشنفکری- برگزیده از توفان 82 ارگان حزب کار ایران

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بود و نه ان طور که امپریالیستها جعل و تعریف کرده اند. (5) -توطئه بزرگ علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز- آلبرت کان- کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه - برگردان: الف نسیم - -فصل شانزدهم پیدایش ستون پنجم ترتسکی در اِلبا - تنظیم : رفیق بهمن ادیب

توفان الکترونیکی شماره 5

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطوریکه که بوده و نه آنطوریکه امپریالیستها جعل و تعریف کرده اند (4) - توطئه بزرگ بر علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه- برگردان : الف نسیم - تنظیم: توسط رفیق بهمن ادیب

پیوند  دانشجویان با کارگران- برگزیده از توفان 82 ارگان حزب کار ایران

اعدام صدام حسین توسط قوای اشغلگر را محکوم می کنیم- اطلاعیه حزب کار ایران (توفان)

آموزشهای جنبش 16 آذر در 1385 - انتخاب شده از توفان 82 ، ارگان حزب کارایران

نام صدام حسین زنده و جاودان است ، درود بر صدام حسین  که سمبل مبارزه و مقاومت خلق عراق بر علیه اشغالگران آمریکایی می باشد -  شیردل

تحریم ایران یک اقدام امپریالیستی و توطئه گرانه علیه مردم ایران است ، آنرا بشدت محکوم کنیم- حرب کار ایران (توفان)

چشمهای " دموکراتیک " برادر بزرگتر افراد را می پاید- برگزیده از توفان شماره 81 ارگان حزب کار ایران

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوری که امپریالیستها جعل و تعریف کرده اند (3) -توطئه بزرگ بر علیه اتحاد جماهی شوروی -مایکل سیرز - آلبرت کان - کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان: الف نسیم- تنظیم : بهمن ادیب

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر،ساختمان سوسیالیسم در شوروی آن طور که بوده و نه آنطوریکه که امپریالیستها ها جعل و تحریف کرده اند (2) توطئه بزرگ بر علیه اتحاد جماهیر شوروی مایکل سیرز- آلبرت کان- کتاب سوم: ستون پنجم در روسیه برگردان: الف نسیم

ارتش اشغالگر به مرده هم رحم نمی کند- حزب گار ایران-منتخب از توفان 81

بازگشت به مارکس !؟- حزب کار ایران (توفان)

منع استفاده از حق انرژی هسته ای، نشانگر انقلابی گری یا " چپ روی " کودکانه از اصول؟- بهمن ادیب

شکست مفتضحانه " قادر مطلق" - حزب کار ایران (توفان)

تشدید سرکوب مردم نشانه ضعف و ورشکستگی رژیم است-حزب کار ایران (توفان)

بررسی تاریخ انقلاب اکتبر، ساختمان سوسیالیسم در شوروی آنطور که بود و نه آنطوری که امپریالیست ها جعل و تحریف کرده اند (1) توطئه بزرگ بر علیه اتحاد جماهیر شوروی - مایکل سیرز - آلبرت کان -کتاب سوم: ستون پنجم روسیه - برگردان: الف - نسیم

توفان شماره 81 منتشر شد -حزب کار ایران (توفان)

من باردیگر باز می گردم - شیردل

اندازه شکنجه مجاز- (توفان) ارگان حزب کار ایران

شانزده آذر، کار مشترک و بحث و گفتگوی مشترک- هواداران نیروهای انقلابی

برای رسیدن به صلح باید جنگید - سربلند

شمشیر محمد و ذوالفقار علی چاقوی جراحی، یا ساطور قصابی؟ - حزب کار ایران (توفان)

ربودن منصور اصانلو در تهران یک اقدام تروریستی است و به شدت آن را محکوم می کنیم- حزب کار ایران(توفان)

چگونه می توان بر علیه مواد مخدر  مبارزه کرد؟ - شیردل

جشن صدومین سال انقلاب مشروطیت را با موفقیت برگذار کردیم - حزب کار ایران

ارتش خلق نپال خلع سلاح نخواهد شد- آرمان کوشا

توفان شماره 80 مدت زمان زیادی است منتشر شده است -لطفا به خوانید-مطالبی آموزنده و کاربردی در امر مبارزه طبقاتی در داخل ایران است

انوشه بر تارک آسمان ایران می درخشد- برگزیده از توفان شماره 80 ارگان حزب کار ایران

اکتبر سرخ بیان فشرده لنینیسم-بهمن ادیب

درس آموزی از اکتبر سرخ-بهمن ادیب

دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا یگانه ضامن حقیقی دستاوردهای درخشان اکتبرسرخ- بهمن ادیب

آیان هیرش علی - بهرام آرام

درسها و دستاورد های انقلاب کبیر اکتبر- (3)- آرمان کوشا

باتلاق نظامی در عراق و افغانستان - لوموند دیپلماتیک

دیالوگ وتدارک برای مقابله- م.راد

درخشان باد راه انقلاب اکتبر شوروی، انقلابی که دنیارا تکان داد - حزب کار ایران (توفان)

تهدیدات امپریالیسم آمریکا علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره را محکوم می کنیم- حزب کار ایران (توفان)

درسها و دستاوردهای انقلاب اکتبر (1)- آرمان کوشا

درسها و دستاوردهای انقلاب اکتبر (2)- آرمان کوشا

ولاترین دستاورد اکتبر سرخ دکتاتوری پرولتاریا به مثابه عالترین دموکراسی حقیق زحمتکشان- بهمن ادیب

یاد داشتی پیرامون مقوله اعدام ، دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا به مثابه دستاورد در خشان از انقلاب اکتبر سرخ - بهمن ادیب

اکتبر سرخ، وحدت پولادین کارگران و زحمتکشان و درهم شکستن استثمارگران- بهمن ادیب

" جبهه سوم " واقعیت یا ذهنیگری ؟-بهمن ادیب

اثبات عدم وجود خدا-
آ. سلطان زاده

یاداشتی پیرامون بمباران لبنان و مواضع اپوزیسیون ایران - جمیله کتاب فر

تشابه " مثلث زرین " با " مثلث برمودا " - بهمن ادیب

پاسخ به یک سئوال-بهمن ادیب

لنینیسم ، مارکسیسم دوران انحصارات امپریالیستی - بهمن ادیب      

تجدید نظر عصر فرا ملی ها - ک. ابراهیم

پاسخ به چند سئوال - بهمن ادیب

دفاع از گلسرخی ، دفاع از گذشته جنبش کمونیستی و تکیه بر " سیاست " به مثابه اصلی ترین عنصر مبارزه طبقاتی - بهمن ادیب

خسرو گلسرخی توهم یا واقعیت! - فلسفه دفاع گلسرخی از خاندان حسین علیه بارگاه شهید- بهمن ادیب
 

 

عمران صلاحی

من یک ضد انقلابیم!

من ضدِ انقلابم
من عاشقِ اراذل و اوباشم
من دوستدارِ اشرارم
من جانیان و راهزنان را
بسیار دوست دارم
مُزدور و سر‌سپرده‌ی بیگانه‌ام
من دوستدارِ خائنِ بالفطره، «حیدر»م
وقتی
حیدر عمو اوغلیِ خدا‌نشناس
در گُنبدِ امام رضا برق می‌کشد
من کِیف می‌کنم
وقتی جنابعالی
از انقلاب
معنایِ دیگری داری
من ضدِ انقلابم، آری!

ستار‌خان
این لاتِ کوچه‌گردِ یکه‌بزن را
بسیار دوست دارم
اما ز شیخِ نوری
این مردِ انقلابی
این چهره‌ی مبارز
بیزارم
من دوستدارِ روزبهِ خائنم
با حرف‌هایِ خائنانه‌ی گُلسرخی
من عشق می‌کنم

آری، انگار این‌جور است!
من آدمِ خطرناکی هستم
رذلم، شَرَف ندارم، پستم
رندم، شرابخوارم، مستم
دیگر به راهِ راست هدایت نمی‌شوم
با شیطان همدستم
گویند این لعین
یک‌لحظه نیز گوش به فرمان نیست
شیطان اگر جز این باشد
دیگر شیطان نیست!
شیطان
در کارخانه‌ها
ور می‌رود
با چرخ و دنده‌ها
هِی چوب لایِ چرخ گذارد
شیطان
در مزرعه
خوابیده پایِ ساقه‌ی گندم
تا بچه‌هایِ آدم را
بارِ دگر فریب دهد

گویند جن
می‌ترسد از تلاوتِ بسم الله
اما
سَمپات‌هایِ جن می‌گویند
بسم‌الله
از نامِ جن می‌ترسد!
از بچه‌هایِ شیطان هم
خیلی خوشم می‌آید
از بچه‌هایِ بی‌ادب و بی‌هنر
مخصوصاً از جنابِ علی‌مردان خان
فرزندِ با‌شهامتِ عباس‌قُلی!
خیلی خوشم می‌آید
من با علی رفیقِ صمیمی هستم
با آن علی که حرفِ مادرِ خود نشنید
و رفت و ناگهان
افتاد تویِ حوض
گویی
با ماهیِ سیاهِ نترسی قرار داشت

بگذار بیش‌تر
خود را معرفی بکنم
من خانه‌ای ندارم، اما
لعنت بر آن‌کسی که بگوید بیکارم
من
شغلم تحصن است
خشمم اضافه‌کار است
مُزدم...
باروت و سُرب!
تا خرخره
در باتلاقِ قرضم
با این حساب
از مُفسدینِ فی‌الارضم
قلبم
در قوریِ شکسته‌ی گُل‌نقشی
دَم کرده خون و ریخته تویِ دو استکان
در چشم‌هایِ من
در سینه‌ام
سازِ شکسته‌ای است
آویخته به دیوار
خاموش و در خیالِ مخالف نواختن...

 

 

|معرفی  | اخبار |رسانه ها |  تفسیر سیاسی  |  مقا لات   احزاب  | جامعه  |زنان| کامپیوتر |  کتابخانه  |سوسیالیسم| پیوند| زبان دیگر | آزادی  برای فعالیت سیاسی و نظامی حزب الله لبنان و سرنگونی برای رژیم  جمهوری اسلامی ایران   

iranima@hotmail.com


منصور اسانلو رئيس هيأت‌‏مديره سنديكاي كارگران شركت واحد عصر امروز ـ سه‌‏شنبه، 28 آذر، "آزاد!" شد.   

سایت اختصاصی ما برای بهمن ادیب

 مجموعه مقالات بهمن ادیب را مطالعه نمائید

 

 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
 
 
 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
 

Baath Party Statement To the American Administration: A warning to anyone
who harms President Saddam Hussein and his comrades.

 
The Arab Baath

Socialist Party

حمله 'رهبر جديد بعث عراق' به آمريکا و ايران - بی بیی سی - شخصی که از سوی طرفداران حزب بعث عراق به عنوان رهبر جديد حزب معرفی شده کشورهای غربی، اسرائيل و ايران را به شدت مورد حمله قرار داده است.يک سايت اينترنتی مورد استفاده حزب منحله بعث عراق بيانيه ای را به نام عزت ابراهيم الدوری، معاون صدام حسين و از مقامات ارشد رژيم سابق اين کشور، منتشر کرده که در آن آمده است که اعدام صدام حسين صرفا باعث تقويت عمليات ضد آمريکايی در عراق خواهد شد ... ادامه مطلب » »

پیوند دانشجویان با کارگران -برگزیده از توفان 82 ارگان حزب کارایران -دانشجویان تا زمانیکه در روند تولید شرکت بلاواسطه ندارند و بکار فکری مشغولند نمی توان جایگاه طبقاتی آنها را بمثابه فرد معین نمود. دانشجویان از طبقات متفاوت اجتماعی هستند. از نظر تئوری چون علی الاصول منشاء طبقاتی دانشجویان از طبقات مرفه نظیر بورژوازی و یا خرده بورژوازی مرفه است می توان آنها را صرفا از نقطه نظر منشاء طبقاتی در این مقوله قرار داد. بهمین جهت ... ادامه مطلب » »

 وحشت مرتجعین مذهبی حاکم در ایران از بیان آزادی عقیده و نظر در اینترنت-وزارت فرهنگ و ارشاد ايران به همه دارندگان سايت ها و وبلاگ ها دو ماه فرصت داده است تا با مراجعه به سايت "ساماندهی پايگاه های اينترنتی ايرانی" سايت و وبلاگ خود را ثبت کنند و گرنه مسدود خواهند شد.ثبت نام سايت ها و وبلاگ ها از روز دوشنبه اول ژانويه 2007 (يازدهم دی ماه) آغاز می شود و تمامی سايت های خبری، اطلاع رسانی، علمی، آموزشی ووبلاگ های ايرانی موظف شده اند تا در اين پايگاه ثبت نام کنند... ادامه مطلب » »

سگ زرد برادر شغال است -  روزنامه "  اعتماد ملی " یکی از سخنگویان جناح دوم خردادی رژیم جمهوری اسلامی است. این جناح همراه با رفسنجانی و بنیاد گرایان جمهوری اسلامی ، چشم امید به اکثریت پارلمانی حزب دموکرات ها در آمریکا دارند. مقاله ای که " اعتماد ملی " به تفسیر پرداخته در باره " تغیر " سیاست خارجی امپریالیسم آمریکا در باره عراق است .  این مقاله با  احتیاط بخوانید و در آینده چند ماه دیگر شاهد خواهیم بود که دموکرات های باز آمده  ... ادامه مطلب » »

خلقهای جهان  صدام حسین رئیس جمهور عراق را سمبل استقلال و رهایی عراق و یک میهن پرست کبیر می شناسند- روز دوشنبه ، در مناطق سنی نشین شمال بغداد و تکریت اعلام منع رفت آمد شد و حکومت نظامی برقرار ، تانکها و زره پوش و خودروهای نظامی در تمام نقاظ شهر بغدا به چشم می خوردند. در بسیاری از شهرها و همچنین در بغداد ، نصره، فلوچه، منطقه تکریت، ... ادامه مطلب »»

Saddam turned martyrer
A symbol cannot be killed
انگلیسی - آلمانی - فرانسوی
       

زمستان كولاك كرد-  برف و يخبندان كم‌سابقه در اكثر نقاط كشور در روزهاي آخر هفته باعث پديده‌هايي چون مسدود شدن بيشتر جاده‌ها و بزرگراه‌هاي مهم كشور، لغو تعداد قابل ملاحظه‌اي از پروازها، تعطيلي مدارس در برخي از شهرها، گرفتار شدن برخي خودروها در برف و كولاك و حتي تعطيلي رقابت‌هاي فوتبال شد.فرمانده پليس راه كشور روز گذشته گفت: محورهاي هراز و زنجان به تبريز به دليل بارش برف ... ادامه مطلب » »

نام صدام حسین زنده و جاودان است-درود بر صدام حسین  که سمبل مبارزه و مقاومت خلق عراق بر علیه اشغالگران آمریکایی می باشد  - شیردل - امپریالیسم آمریکا رئیس جمهور عراق صدام حسین را متهم کرد که در ارتباط با گروه القاعده است. -امپریالیسم آمریکا رئیس جمهور عراق صدام حسین را متهم کرد که دارای سلاح اتمی و میکروبی می باشد. -15 سال ترور توسط امپریالیسم آمریکا بر علیه خلق عراق ادامه دارد. -دو جنگ و دو تجاوز  به خاک عراق و اشغال آن کشور، هزاران تن بمب توسط آمریکا بر سر خلق عراق ریخته و شهرهای آن کشور یکی بعد از دیگر توسط بمبها ویران گشت...  ادامه مطالب » »

وزیر داگستری، رئیس پرونده سازان و آدمکشان ریق رحمت را سرکشید- کریمی‌راد حدود ساعت بیست شب گذشته به علت تصادف خودرو با یک دستگاه کامیون دچار ضربه مغزی شد و در راه انتقال به درمانگاه منطقه سلفچگان درگذشت. پلیس راه سلفچگان نیز علت وقوع این حادثه را عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه پژو به شماره 377 س 44 ایران 33 در اثر لغزنده بودن جاده اعلام کرد.
وزیر دادگستری دیشب سوار پژو نقره‌ای رنگی بود که رانندگی آن را پسر 26 ساله وی عهده‌دار بود .او به همراه همسر و دیگر پسرش در محور تهران ساوه به سمت بروجرد و خانه دخترش تردد می‌کرد و در کیلومتر 8 این محور در نزدیکی سه راه سلفچگان دچار حادثه شد.

مطالبات تراكتورسازي ايران پرداخت نمي شود، اشتغال اين واحد صنعتي تهديد مي شود- تبريز- رئيس هيات مديره انجمن توليدكنندگان ماشين آلات كشاورزي و قطعات يدكي استان آذربايجان شرقي نسبت به تاخير در پرداخت مطالبات شركت تراكتورسازي ايران هشدار داد. " محمد زيدي" گفت: تأخير ... ادامه مطلب » »

 استرس و فقر شديد ناشي از جنگ، جان زنان باردار را در عراق تهديد مي‌كند-پزشكان و متخصصان در عراق هشدار دادند :استرس و سوء تغذيه ناشي از جنگ، جان زنان باردار و نوزادان آنها را در اين كشور تهديد مي‌كند.به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) هر ماه تعداد زيادي از زنان باردار در حالي كه با مشكلات و بيماري‌هايي كه زندگي آنها را تهديد مي‌كند دست به گريبان هستند، در بيمارستان‌هاي عراق بستري مي‌شوند... « « ادامه مطلب

کمیته انضباطی دانشگاه تربیت معلم سبزوار , احکام دانشجویان احضار شده ی این دانشگاه را برای تجمع 27/8/85 که در اعتراض به ناامنی, بعد از قتل مرحوم توحید غفارزاده برگزار شده بود, صادرکرد-کمیته انضباطی دانشگاه تربیت معلم سبزوار , احکام دانشجویان احضار شده ی این دانشگاه را برای تجمع 27/8/85 که در اعتراض به ناامنی, بعد از قتل مرحوم توحید غفارزاده برگزار شده بود, صادرکرد.اتهام تعدادی ازدانشجویان اخلال در نظم دانشگاه با تحریک دیگران و تشکیل گروه همراه ,راه اندازی راهپیمایی وتجمع غیر قانونی وبرای برخی شرکت در تجمع غیر قانونی عنوان شده است .شایان ذکر است کلیه دانشجویان حکم خورده از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان می باشند. احکام صادره به شرح ذیل می باشد: حمد نورحسینی:دو ترم تعلیق ازتحصیل بدون احتساب در سنوات ... ادامه مطلب » »

واشنگتن پست: جنگ عراق بوش لجباز را در هم شکسته است - برخی کارشناسان بر این باورند که جنگ عراق، رئیس جمهوری لجباز آمریکا را در هم شکسته و خستگی و اضطراب درچهره وی نمایان شده است. ادامه مطلب » »

مراتب شديد اعتراض ايران به سخنان توني بلر، به سفير انگليس در تهران ابلاغ شد - "جفري آدامز"، سفير انگليس در تهران در پي اظهارات بي‌پايه و اساس اخير "توني بلر" نخست وزير انگليس، روز سه‌شنبه به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران احضار و مراتب اعتراض شديد تهران به وي ابلاغ شد. به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه ، "ابراهيم رحيم پور" مديركل غرب اروپاي وزارت خارجه ... ادامه مطلب » »

- تمام كشورها بايد اقدامات لازم را به منظور جلوگيرى از تامين، فروش و انتقال مستقيم يا غير مستقيم از خاك خود يا توسط افراد خود انجام دهند كه اين امر شامل تمام موضوعات از جمله مواد، تجهيزات، كالاها و تكنولوژي‌هايى كه مي‌تواند در خدمت برنامه‌ى هسته‌يى و موشكى بالستيك ايران قرار گيرد، باشد.
- تمام كشورها بايد سرمايه‌ها و ديگر موارد اقتصادى را كه مي‌تواند در خدمت برنامه‌هاى هسته‌يى ايران در موارد فوق قرار گيرد، مسدود كنند. اين توقف سرمايه‌ها در مورد افراد و شركت‌هايى كه از سوى شوراى امنيت مشخص شده‌اند، صورت مي‌گيرد و بنا بر تعريف شوراى امنيت آنها كسانى هستند كه با برنامه‌هاى هسته‌يى و يا سيستم‌هاى "تسليحاتى هسته‌يى" ايران در ارتباطند.
- از تمام كشورها خواسته شده است تا از آموزش ايراني‌هاى كه در ارتباط با برنامه‌هاى هسته‌يى قرار دارند خوددارى كنند، اين امر چه در داخل خاك ايران و چه خارج از آن ممنوع است.- تاكيد بر اين نكته كه اگر ايران فعاليت هسته‌يي‌اش را متوقف كند، اين امر مي‌تواند به راه‌حل ديپلماتيك و مذاكره براى تضمين دسترسى ايران به فن‌آورى هسته‌يى صلح‌آميز بينجامد.
- از مدير كل آژانس بين‌المللى انرژى اتمى خواسته شده تا در 60 روز درباره‌ى اين كه آيا ايران ... ادامه مطلب » »

تحریم ایران یک اقدام امپریالیستی وتوطئه گرانه علیه مردم ایران است آن را بشدت محکوم میکنیم -اطلاعیه حزب کار ایران (توفان) -سرانجام پس از تهدیدات و زورگویی های امپریالیسم آمریکا و کنار آمدن با سایر رقبای بزرگ جهان ، قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل با اجماع آرای 15 کشور عضو شورا به تصویب رسید.قطعنامه به طور مشخص برنامه های  فنآوری هسته ای  را هدف قرار داده و تحریم های شدیدی را علیه نهادها، شرکت ها و افراد مرتبط با این برنامه ها وضع کرده است. قطعنامه از ایران می خواهد که فعالیت های مربوط به فنآوری و غنی سازی اورانیوم را تعطیل کند، در غیر این صورت با اقدام های بیشتری از سوی سازمان ملل روبرو خواهد شد.خبرگزارى فرانسه اصلي‌ترين نكات قطعنامه مصوب شوراى امنيت را به شرح زير منتشر كرد:
- انجام اقدامات بر اساس بند 41 فصل 7 منشور سازمان ملل كه دربرگيرنده‌ى تحريم‌هاى غير نظامى است.
 "- ايران بايد بدون تاخير، تمام فعاليت‌هاى حساس هسته‌يي‌اش را متوقف كند كه شامل تمام فعاليت‌هاى مربوط به غنى سازي، بازفرآورى در زمينه‌ى تحقيق، توسعه و كار بر روى پروژه‌هاى مربوط به آب سنگين از جمله ساخت رآكتور تحقيقاتى است.

خراسان رضوي 160 هزار معتاد دارد-معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي خراسان رضوي گفت: هم اينك در اين استان 160 هزار معتاد وجود دارد. رمضانعلي قادري در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد افزود: برنامه‌ريزي براي جلوگيري از گسترش اعتياد و كاهش آمار معتادين امري مهم است و از عمده تنها سازمان بهزيستي با 91 وظيفه بر نمي‌آيد و مشاركت نهادها و مردم را مي‌طلبد. ادامه مطلب » »

کثریت مطلق مردم اروپا و اکثریت 66% مردم آمریکا خواهان خروج فوری نیروهای نظامی آمریکا از عراق می باشند- پاریس/ لندن - خبرگزاری آلمان -برطبق تحقیقات یک مؤسسه آماری که نام آن " نووارتی/هاری " وبرای روزنامه سوسیال - دموکرات " لموند " و همچنین برای " گزارش 24 ساعته فرانسه " France 24 " کار می کند: مردم فرانسه 90% ، آلمان 82% ، انگلستان 84% ، ایتالیا 73% و مردم آمریکا 66% خواهان خروج فوری سربازان آمریمایی می باشند. » »

 از هزار سال است در غيبت به سر می‌برد، داشته است يا خير اما اگر اتهام وارده به وی درست هم باشد، باز روشن نيست که چرا وی بايد به دليل ادعايش بازداشت و زندانی شود.آقای ابطحی، ۷۱ ساله، سالهای بسياری در مشهد پيروانی برای خود تربيت کرده و ديدگاههای خاص خود را درباره امام زمان و نحوه ارتباط با وی به آنان آموزش داده است، ديدگاههايی که ظاهراً مورد تأييد روحانيون نوانديش از جمله فرزندش محمدعلی ابطحی نيست اما بين روحانيون سنتی و بنيادگرا مشابه آن بسيار ديده شده است.اصولاً يکی از موضوعات ثابت معممان روضه خوان در ايران، شرح پر طول و تفصيل ملاقات   ادامه مطلب »»

بازداشت افراد در ايران به علت ادعای ارتباط با امام زمان- چندی پيش برخی از رسانه‌های ايران از بازداشت فردی به دليل ادعايش مبنی بر ارتباط با امام دوزادهم شيعيان خبر دادند بدون آنکه نامی از فرد بازداشت شده ببرند.اينک مشخص شده است که فرد بازداشت شده، سيدحسن ابطحی است که فرزندش محمدعلی ابطحی به دليل تصدی مشاغل بلندپايه در دولت محمد خاتمی و فعاليت فرهنگی و سياسی ‌اش در ايران چهره ‌ای مشهور است.برای بسياری از ناظران مسائل ايران روشن نيست که آيا سيدحسن ابطحی واقعاً ادعای ارتباط با امام زمان را که به باور شيعيان بيش »»

خبرگزاری فرانسه به نقل از ضميمه متن قطعنامه تحريم ايران فهرست کامل مؤسسات و افراد مشمول تحريم را منتشر کرده که در ميان آنها نام های فرمانده کل و فرمانده نيروی هوايی سپاه نيز به چشم می خورد.پيش از اين قرار بود سفر مقامهای مرتبط با برنامه اتمی ايران نيز ممنوع شود اما به اصرار روسيه اين بند از بيانيه تغيير کرد و کشورها تنها ملزم به ارائه گزارشی از سفر اين افراد به کميته تحريم سازمان ملل شده اند.
ادامه مطلب »»

گره ای تازه بر کلاف پرونده اتمی ايران-BBC - مهمترين فصل اين قطعنامه اعمال تحريم صدور تجهيزات اتمی به ايران است. بر اساس قطعنامه ۱۷۳۳ شورای امنيت، کشورهای جهان ملزم شده اند از تأمين مواد و فن آوری های ويژه‌ ای که می ‌تواند در برنامه اتمی يا موشکی ايران استفاده شود، خودداری کنند و سرمايه يازده شرکت‌ و دوازده فرد مهم در برنامه ‌های اتمی و موشکی ايران را نيز بايد مسدود کنند.
 

شمار كشته‌‏شدگان آمريكايي در عراق به مرز 3 هزار تن نزديك شد-  ارتش آمريكا اعلام كرد كه همزمان با سفر وزير دفاع جديد آمريكا به عراق، بيش از پنج تن از سربازان اين كشور در عراق كشته شدند.رويترز گزارش داد: «مقامات ارتش آمريكا اعلام كردند كه همزمان با پايان سفر «رابرت گيتس» وزير دفاع آمريكا به عراق كه به منظور پايان دادن به خشونت‌‏ها در اين كشور صورت گرفته بود، پنج تن از سربازان آمريكايي كشته و يك تن ديگر در بغداد زخمي شد. »»  بنابر گزارش ارتش آمريكا، تعداد كشته‌‏شدگان نيروهاي آمريكايي در عراق به دو هزار و 960 تن رسيد  »»

قطعنامه ی آمریکایی شورای امنیت علیه ایران تصویب شد

  

-امپریالیستها پذیرا نیستند که نانشان آجر شود - مستخرج از توفان 75

-تخریب در جنبش صلح در زیر لوای " جبهه سوم " به نفع امپریالیسم و صهیونیسم جهانی- مستخرج از توفان 76

- خلقهای ایران را نمی توان با تهدید اتمی به تسلیم واداشت - انتخاب شده از توفان 72 ارگان حزب کارایران

- به قربانیان ماشین عظیم تبلیغات عوامفریبانه امپریالیستها - انتخاب شده از توفان 73 ارگان حزب کارایران 

 و دارو دسته دوم خرداد ،به رهبری خاتمی از فاضل آب جمهوری اسلامی با تعفن بسیار بیرون زده شد و خاتمی " اسب تروا "با کپک اصلاحات، رنگ باخته از صحنه به بیرون شد و امروز برای اکثریت "کروبی" و "رفسنجانی" هم پیمانان مسلک جامعه ورشکسته مدنی و مدرنیته نگهدار می باشند. در این میان هم ره روان آنان، جبهه ملی که تاریخ طولانی خیانت به مردم ایران دارد و باشعار مصدق " شاه باید سلطنت و مردم حکومت! " به نقد حرفهای فرخ نگهدار که دیروز چه گفت و امروز چه می گوید می پردازد . این افشاگری خواندنی و بسیار جالب است و بیان می کند که فرخ خان دیروز ضد امپریالیستی، امروز مرید بوش و چکمه لیس او می باشد. این افشاء گری  از طریق دوستان بر علیه دوستان می باشد." این  دوستان " سالها است که باهم جلسه گذاشته و باهم زندگی سیاسی دارند. هردو از یک ریشه جان سیاسی می گیرند و آنان حامیان منافع بورژوازی وابسته در ایران و متهد به اجرای اصول  جهانی خواری سرمایه هستند و " این دوستان "، نوعی از بازی  سوسیال - دمکراسی با نام های مختلف وطنی هستند .حال مقاله را خود مطالعه کنید.  ادامه مطلب » »

اکثریتی کامل ازاپوزیسیون انقلابی و کمونیسم، منزجر از ضد انقلابی " اکثریتی " ، که نام او  فرخ نگهدار می باشد - شیردل- سازمان اکثریت با خیانت خود چون روسپی سرگردان ، از هر بستری به بستر دیگر می رود تا شاید نان سیاسی را بر حسب نرخ روز و اوضاع و احوال بخورد. پس از آن که  خط راست ، فرصت طلبانه و رویزیونیستی حزب توده پاسخگوی نیاز ابسار رها شده خود ندانست، با شتابی بیشتر به سوی راست رفت.سرگذشت خیانت این باند امروز برکسی پوشیده نیست. آنان راه گشای سلطنت برای ورود به سالن سیاسی اپوزیسیون قلابی، مزدور و وابسته  گشتند و عاقبت برای عهده ای از آنان، نام   مشروطه چی برگزیده و در زیر کلای " جمهوریخواهان دمکرات و لائیک" گرد آوردند .در داخل کشور به جناحی از رژیم جمهوری اسلامی تکیه نموده و در میان آدم کشان، وزارت اطلاعاتی ها ، پاسداران، یاران سیاسی خود را جستجو نموده  و در پی اصلاح نظام  استبداد و آدم کشی برآمدند و طیف لیرال- مذهبی را به آموزش سیاسی پرداختند .  ادامه در ستون مقابل
 

ادامه خبر ها

آرشیو اخبار

 


اخبار روز پنج شنبه  14 دیماه  1385  ،  4 ژانویه   2007  
 
     محل کار 250 کارگر در خطر است - شیردل
 
     مشکلات کارگران فصلي: سامان سازان بي سامان را چه مي شود؟
    
   كارگران ساختماني متولي ندارند؟! - مهناز آراسته


اخبار روز چهار شنبه  13 دیماه  1385  ،  3 ژانویه   2007
 
       پیوند دانشجویان با کارگران -برگزیده از توفان 82 ارگان حزب کارایران


Baath  Party Statement To the American Administration: A warning to anyone
who harms President Saddam Hussein and his
comrades.
 The Arab Baath
Socialist Party

   حمله 'رهبر جديد بعث عراق' به آمريکا و ايران - بی بیی سی


اخبار روز سه شنبه  12 دیماه  1385  ،  2 ژانویه  2007
   وحشت مرتجعین مذهبی حاکم در ایران از بیان آزادی عقیده و نظر در اینترنت
  خلقهای جهان  صدام حسین رئیس جمهور عراق را سمبل استقلال و رهایی
     عراق و یک میهن پرست کبیر می شناسند

   سگ زرد برادر شغال است


اخبار روز دوشنبه 11 دیماه  1385  ،  1  ژانویه 2007  

Saddam turned martyrer
A symbol cannot be killed
انگلیسی - آلمانی - فرانسوی


اخبار روز  یکشنبه 10 دیماه  1385  ، 31 دسامبر  2006 
  زمستان كولاك كرد
 
نام صدام حسین زنده و جاودان است-درود بر صدام حسین  که سمبل مبارزه
    و  مقاومت خلق عراق بر علیه اشغالگران آمریکایی می باشد  
- شیردل
 


اخبار روز  شنبه 9 دیماه  1385  ، 30 دسامبر 2006 
  مطالبات تراكتورسازي ايران پرداخت نمي شود، اشتغال اين واحد صنعتي تهديد
    مي شود

 استرس و فقر شديد ناشي از جنگ، جان زنان باردار را در عراق تهديد مي‌كند


اخبار روز  جمعه 8 دیماه  1385  ، 29 دسامبر 2006 
   کمیته انضباطی دانشگاه تربیت معلم سبزوار , احکام دانشجویان احضار شده ی این
     دانشگاه را برای تجمع 27/8/85 که در اعتراض به ناامنی, بعد از قتل مرحوم توحید
     غفارزاده برگزار شده بود, صادرکرد

اخبار رو ز  پنج شنبه 7 دیماه  1385  ، 28 دسامبر 2006 
     واشنگتن پست: جنگ عراق بوش لجباز را در هم شکسته است
   نامه کارگران "مشهد گيربکس" به اداره کار: مديريت از پذيرش اخراجي ها خودداري
     مي كند رسمي ها اخراج و كارگران قراردادي جذب مي شوند

   اخراج كارگران رسمي به بهانه نبود آب شرب ؛ "فدك" كارگر قراردادي جذب مي كند      كارگران" ايران ساينا" در رشت 4 ماه حقوق نگرفته اند ، 200كارگر اين واحد
      صنعتي بلاتكليف هستند

   درصد مدارس استان گلستان تخريبي‌ هستند ، بيش از 47 درصد دانش‌آموزان
       استان دخترند


اخبار رو ز  چهار شنبه 6 دیماه  1385  ، 27 دسامبر 2006 
 
   ایران خواهان به راه اندازی سه هزار سانتریفیوژ است
 
   مراتب شديد اعتراض ايران به سخنان توني بلر، به سفير انگليس در تهران ابلاغ
      شد

 
   نمايندگان‌مجلس رژیم جمهوری اسلامی در نشست چهارشنبه مجلس، كليات
      طرح دو
فوريتي " الزام دولت به تجديدنظر در همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي
      اتمي " را
تصويب كردند


 اخبار رو ز  سه  شنبه 5 دیماه  1385  ، 26 دسامبر 2006 
 
   تحریم ایران یک اقدام امپریالیستی وتوطئه گرانه علیه مردم ایران است آن را بشدت  
     
محکوم میکنیم
-اطلاعیه حزب کار ایران (توفان) 


 اخبار رو ز  دو شنبه 4 دیماه  1385  ، 25 دسامبر 2006 
 
   خراسان رضوي 160 هزار معتاد دارد
 
  اکثریت مطلق مردم اروپا و اکثریت 66% مردم آمریکا خواهان خروج فوری نیروهای نظامی
      آمریکا از عراق می باشند


اخبار رو ز یکشنبه 3  دیماه  1385  ، 24 دسامبر 2006 
  
    بازداشت افراد در ايران به علت ادعای ارتباط با امام زمان
  
    گره ای تازه بر کلاف پرونده اتمی ايران-BBC
  
    شمار كشته‌‏شدگان آمريكايي در عراق به مرز 3 هزار تن نزديك شد
  
    قطعنامه ی آمریکایی شورای امنیت علیه ایران تصویب شد


 اخبار رو ز شنبه 2  دیماه  1385  ، 23 دسامبر 2006 
  
    اکثریتی کامل ازاپوزیسیون انقلابی و کمونیسم، منزجر از ضد انقلابی " اکثریتی " ، که
        نام او  فرخ نگهدار می باشد

  □    كارگران صنايع "چوب طالقاني" 4 ماه حقوق نگرفته اند


 اخبار رو ز جمعه 1 دیماه  1385  ، 22 دسامبر 2006 
 
  درآمد زنان در همهء جهان ۲۰ درصد از مردان كم‌تر است


اخبار رو ز  پنج شنبه 30 آذر 1385 ،21 دسامبر 2006 
 
   پژوهش تاكستان تعطيل و به تركيه منتقل شد ! و 120 كارگر بيكار شدند
 
    دادگاه رسيدگي به شكايت كارگران اخراجي "البرز د ارو" يك شنبه هفته آينده
        برگزار مي شود


اخبار رو ز چهار شنبه 29 آذر 1385 ،20 دسامبر 2006 
      بررسی اعزام دومین ناو جنگی آمریکا به خلیج فارس
   
   منصور اسانلو رئيس هيأت‌‏مديره سنديكاي كارگران شركت واحد عصر امروز ،
        سه‌‏شنبه آزاد شد

  
   كلاچ چدني" قزوين از اول دي ماه تعطيل مي شود، 71كارگر اين واحد بيكار مي
        شوند

     150 كارگر "تاك شهد"در تاكستان بازخريد شدند


اخبار رو ز سه شنبه 28 آذر 1385 ،19 دسامبر 2006 
      گزارش بیکر-همیلتون: کوس رسوائی استراتژی امپریالیسم آمریکا
 
   اعتصاب كارگران "ايران صدرا" در بوشهر ادامه دارد
     بیانیه 495 نفر از فعالین سیاسی و دانشجویی دراعتراض به نقض صریح حقوق
       زندانیان
در بند 209 زندان اوین 


اخبار رو ز دوشنبه 27 آذر  1385 ،18  دسامبر 2006 
     مديران چك سفيد امضاء مي گيرند تا كارگران اعتراض نكنند
  
    سه سرباز آمریکایی در عراق کشته شده اند


اخبار رو ز  یکشنبه  26  آذر  1385 ،17    دسامبر    2006 
 
   سایت ایرانی ما از کپنهاک کلان مرکز شهر دانمارک گزارش می دهد- روز یکشنبه صبح
       زود پلیس ویژه به مرکز خانه جوانان شهر کپنهاک حمله کرد

 
   مخبر فراکسيون اقليت مجلس هفتم  فرامایشی رژیم گفت: شايبه هرگونه دست كاري
       در آراي ملت وجود دارد جريان سياسي خاص كه نگران شكست خود در انتخابات
       شوراي شهر تهران است، بازي
را به وقت اضافه كشانده

  
   با اجبارهای زیر بزرگ عمامه داران را از صندوق های رای بیرون آوردند
  
    دستور برخورد كميته انضباطي با دانشجويان دانشگاه اميركبير


اخبار رو ز  شنبه  25  آذر  1385 ،16    دسامبر    2006 
 
  خارومیانه در پیکار ضد امپریالیستی -شیردل
  
     افزایش بهای نفت خام توسط اوپک


اخبار رو ز  جمعه 24  آذر  1385 ،15    دسامبر    2006 
 
  قرار وثیقه 100 میلیون تومانی صادر شد
  
    آمدم كه تهران پول پارو كنم و حالا به جاي پول آشغال جاروب مي كنم تا زندگي لعنتي
        بچرخد


اخبار رو ز  پنج شنبه  23 آذر  1385 ،14    دسامبر   2006 
 
    نامه سرگشاده  دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به احمدی نژاد
     عتراض دانشمندان آمريکا به دخالت مقامات دولتی در کار علمی BBC  
  
    شمار تلفات آمريكايي‌‏ها در عراق در 12 روز گذشته به 53 تن رسيد
      حمله انتحاري در كركوك 9 كشته و 13 زخمي بر جا گذاشت
     شکست مفتضحانه " قادر مطلق" حزب کار ایران (توفان) (برای باز کردن و خواندن
       دو مطلب بالا نیاز به
pdf reader  است.)


 
به یک زبان نیست به دها زبان دیگر منتشر شده ، نام او افتخار و سمبل اراده پرولتاریاست

به مناسبت هشتادو هشتمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر

حزب کار ایران (توفان)

 

 از نفی استالین تا نفی مارکس

توطئه بزرگ به زبان  آلمانی Die Grosse Verschwoerung

زنان

One Million Strike vs. French Bosses' Privatization `Reform'

ایران (توفان) پیرامون برخورد حزب ما به مسئله ملی در ایران