تحصیلات در خارج از کشور

 

اتریش


آلمان


انگلستان


فرانسه


کانادا


 

 

|معرفی  | تحصیل  در خارج از کشور|صدای دانشجو|کنفدراسیوننشریات | مصاحبه |جنبش دانشجویی در داخل|               سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

  اکنون عضو شوید
Register Member Services

   • وبلاک
   • نظرات
   •درد و دلهای زندگی
   •
 شکایت نامه
 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
 
11.07.2005 20:44

 
تحصيلات در کانادا

 

نظام اموزشی در کانادا

تحصیلات پیش دانشگاهی
دراین کشور کودکان از 3 تا 6 سالگی در مهد کودک ها و دوران آمادگی تحت تعلیم و تربیت قرار می گیرند.
شروع دوره ابتدایی از6 سالگی است. دراستان کبک کلاس اول تا ششم ودراستانهای دیگرکلاس اول تاهفتم را دوره ابتدایی می دانند.
دوره دبیرستان چهار سال است. نظام تحصیلی پیش دانشگاهی در این کشور به گونه ای است که تا قبل از ورود به دانشگاه دانش آموزان حدود 12 سال تحصیل می کنند. البته در استان اونتاریو برای اخذ دیپلم دبیرستان باید 13 سال درس بخوانند و دانش آموزان شش سال درس به نام دروس علمی اونتاریو را نیز درسال سیزدهم می گذرانند.

تحصیلات دانشگاهی
دانشگاه های کانادا در انتخاب دانشجویان اختیار کامل دارند. شرط ورود به دانشگاه ها معدل نمرات سال آخر دانش آموزان در دبیرستان هااست. شرایط پذیرش دردانشگاه های کانادا برای دانشجویان تمام وقت و نیمه وقت یکسان است.
در خصوص پذیرش دانشجو برای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها بر اساس ضوابط خود اقدام به این امر می کنند.
مراکز آموزش عالی در کانادا مستقل هستند و مدارک دانشگاهی را خودشان صادر می کنند.
اکثر دانشگاه هادر کانادا انگلیسی زبان هستند ولی 7 دانشگاه دو زبانه نیز وجود دارد.

دوره های تحصیلی

  1. دوره های هنری و حرفه ای برای مدارک Certificate و Diploma از دوره هایی هستند که پس از یک تا سه سال تحصیل به دلیل شرط ورود آسان تر و نداشتن معدل بالا برای ورود به دانشگاه ها در کالج ها گذرانده می شوند.
  2. Bachelor شامل چهار سال تحصیل تمام وقت است. در بعضی رشته ها مانند معماری طول این دوره به پنج سال نیز می رسد. دراستان اونتاریو به دلیل طول دوره دبیرستان که 13 سال است دوره های سه ساله نیز وجود دارد.
  3. Master برای ورود به این دوره داشتن مدرک Bachelorبا معدل حداقل B ضروری است .
    در صورتی که دانشجو بخواهد در رشته ای غیراز رشته قبلی اش ادامه تحصیل دهد باید تعدادی درس اضافی بگذراند. به همین دلیل طول دوره هایMaster ازیک ونیم تا سه سال متغیر است. ضمنا در این دوره دانشجو می تواند درس با پژوهش (Dissertation)را مد نظر قرار دهد یا بیشتر به درس پرداخته و در نهایت یک یا دو کار علمی کوچک را پشت سر گذراند.
  4. Ph.D برای ورود به این دوره معدل B + یا بالاتر در دورهMaster مورد نیاز است. علاوه براین دانشجو باید توصیه های کتبی استادان قبلی را داشته باشد که توانایی او را برای پژوهش نشان دهد. برای دوره Ph.D. در کانادا دانشجو باید حداقل سالهای تحصیلی تمام وقت، گذراندن دروس تعیین شده، گذراندن امتحان جامع (کتبی یا شفایی یاهردو)، نوشتن و دفاع شفاهی از پایان نامه پژوهشی را با موفقیت بگذراند. طول متوسط دکترا در دانشگاه های کانادا چهار سال است.

در موارد خاصی امکان اخذ مدرک Ph.D. بدون دریافت Master وبه صورت انتقال از این مرحله و تنها با داشتن Bachelor میسر است.

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی

  1. مدارک Certificate و Diploma وکلیه مدارک دانشگاهی (آکادمیک) 2 یا 3 سال تحصیل معادل حداقل 60واحد به شرط تحصیل پیوسته و همگن به اخذ مدرک Bachelor می شود بعد از دیپلم دبیرستانی کار دانی ارزشیا بی می شود .
  2. مدارک Bachclor بعد از دیپلم دبیرستان کارشناسی ارزشیابی می شود .
  3. مدارک Master با شرط داشتن کارشناسی کارشناسی ارشد ارزشیابی می شود .
  4. مدارک .Ph.D با شرط داشتن کارشناسی ارشد دکترا ارزشیابی می شود .

مدارک دانشگاهی که به صورت غیر حضوری مکا تبه ای و ترددی گرفته شود ارزشیابی نمی شود.

معرفی دانشگاه ها مراکز آموزش عالی کانادا

الف) دانشگاه ها و مراکز آموزس عالی کانادا، گروه یک (ممتاز).

1. University of Alberta - University of Alberta, Edmonton
2. University of British Columbia - University of British Columbia, Vancouver
3. University of Calgary - University of Calgary
4. Carleton University - Carleton University, Ottawa
5. Concordia University - Concordia University
6. Dalhousie University - Dalhousie University, Halifax
7. Ecole Polytechnic (University of Montreal)
8. University of Guelph - University of Guelph
9. Université Laval - Laval University
10. McGill University - McGill University, Montreal
11. McMaster University - McMaster University
12. University of Manitoba - University of Manitoba
13. Memorial University - Memorial University of Newfoundland
14. HEC Montréal - HEC Montréal, Montréal
15. Université de Montréal - University of Montreal
16. University of New Brunswick
17. The Ontario Institute for Studies in Education
18. University of Ottawa - University of Ottawa
19. Institute Armand Frappier, University of Quebec
20. National Institute of Scientific Research, University of Quebec
21. Queen's University - Queen's University
22. University of Regina - University of Regina
23. University of Saskatchewan - University of Saskatchewan
24. Université de Sherbrooke - University of Sherbrooke
25. Simon Fraser University - Simon Fraser University, Burnaby
26 University of Toronto
27. University of Victoria - University of Victoria
28. University of Waterloo - University of Waterloo, Ontario
29. University of Western Ontario
30. University of Windsor - University of Windsor
31. York University

ب) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کانادا، گروه دو (خوب).
مدارک اخذ شده از دانشگاه های گروه دو کانادا نیز ارزشیابی می شود، ولی ترجیحآ تحصیل در دوره دکترادر دانشگاه های گروه یک (ممتاز) توصیه می شود.

1. Acadia University
3. Augustana University College
4. Bishops University
5. Brandon University
6. Brock University
7. University College of Cape Breton (UCCB)
8. The King’s University College
9. University of King’s College
10. Lakehead University
11. Laurentian University of Sudbury
12. The University of Lethbridge
13. Moncton University
14. Mount Allison University
15. Mount Saint Vincent University
16. Nipissing University
17. Nova Scotia Agricultural College
18. University Of Prince Edward Island
19. University of Quebec
20. National School of Public Administration, University of Quebec
21. School of Higher Technology, University of Quebec
22. Tele – University of Quebec
23. University of Quebec, Abiliti – Temiscaminque
24. University of Quebec at Chicoutimi
25. University of Quebec at Hull
26. University of Quebec at Montreal
27. University of Quebec at Rimouski
28. University of Quebec at Trosi – Rivieres
29. Ryerson University
30. Saint – Anne University
31. University College of Saint – Boniface
32. St. Francis Xavier University
33. The University of St. Jeromes College
34. Saint Marys University
35. Saint Paul University
36. St. Thomas University
37. University of Sudbury
38. University of St. Micheals College
39. Trent University
40. University of Trinity College
41. Trinity Western University
42. Victoria University
43. Wilfrid Laurier University
44. The University of Winnipeg