کتابخانه

کارل مارکس

 

 

 

|معرفی| تاریخی | بزرگان| فلسفه | اقتصاد  ادبیات ایران و جهان | جامعه شناسی|سا ختمان سو سیالیسم | دانش دانستنی ها| پیوند | زبان دیگر

  اکنون عضو شوید

   

   • وبلاک
   • نظرات
   •درد و دلهای زندگی
   •
 شکایت نامه
 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
 
 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
   
 
26.07.2005 06:52
   

 

کارل مارکس به عنوان بزرگترین فیلسوف انتخاب شد- گروه خبری ایرانی ماه-25.07.005  

« رادیو 4 »  یک ایستگاه رادیویی در انگلستان است و در تعلق رادیوی سخن پراکنی بی بی سی در لندن قرار دارد و توسط دولت بریتانیا هدایت می شود. کار این ایستگاه رادیویی به کار های فرهنگی و گزارشات از کار های علمی ، میز گرد و مصاحبه با افراد سر شناس در  کشورهای  انگلیسی زبان است.

جدیداً«رادیو چهار» یا بهتر بگوییم کانال چهار در جستجوی بزرگترین فیلسوف جهان بود و از آنجاییکه خود قادر نبود بزرگترین فیلسوف را پیدا کند، به مدت یک هفته از شنوندگان خود کمک خواست که بزرگترین جهان نگر جهان را در طول تاریخ بشریت معرفی کنند. در اولین هفته ژولای  شنوندگان فرصت داشتند که در جستجوی فیلسوف دست به  کاوش زده  و همچنین با مدت زمان کمی که در اختیار دارند، آثار بزرگان را بررسی نمایند و کانال چهار در یک برنامه به صورت اجمالی ، ولی با دقت بسیار 20  کار بزرگ فلسفی را معرفی و مختصری از شرح حال آنان را بیان  و   از تاثیرات کارهای آنان بر روی  جوامع بشری صحبت نمود. از شنوندگان نظر خواست که بزرگترین فیلسوف تاریخ بشریت کیست؟. بیشترین  گزینش برای کارل مارکس بود. کارل مارکس مقام اول را کسب نمود.  از رای های تقسیم شده میان 20 فیلسوف ، کارل مارکس 27.93%  رای به خود اختصاص داد. گردانده برنامه  بعد از اعلام انتخاب کارل مارکس  می گوید: « کار مارکس 150 سال پیش جهانی شدن سرمایه را به خوبی پیش بینی نمود.» 

گروه خبری ایرانی ما به خاطر دارد که در آغاز هزاره جدید ( سال 2000 )  کاری متشابه   توسط ساید انگلیسی زبان  بی بی سی  انجام گرفت.  2 میلیون نفر از مردم کشور های گوناگون از سرتاسر جهان بر روی ساید بی بی  سی کلیک نموده و از میان دانشمندان هزاره کار مارکس نفر اول ، این اشتاین و داروین نفر دوم و سوم  با فاصله بسیار قبل از مارکس انتخاب می شوند.

   

 

این ساید متعلق به هیچ سازمانی یست و قلم آن در خدمت منافع مردم  و کار ما با حمایت شما خوانندگان انجام و مخصوصاٌ با ارسال مقالات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری ، علمی و غیره ساید ما غنی تر خواهد شد.