معرفی ساید

 
 

 

 

|معرفی  | اخبار | مطبوعا ت |  تفسیر سیاسی  |  مقا لات   احزاب  | جامعه  |زنان| کامپیوتر  |  کتابخانه  |  شنوایی  | دیدنی   | پیوند   | زبان دیگر  |   سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

  اکنون عضو شوید


   • وبلاک
   • نظرات
   •درد و دلهای زندگی
   •
 شکایت نامه
 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
 
17.11.2009 04:37

  معرفی ساید و ما چه می خواهیم
 
 ما هم بخشی از روزنامه نگاران می باشیم که سالهای بسیار قلم ما، آزاردهنده  طبقه حاکم در ایران بوده و امروز در خارج , و داخل  از کشور در کنار صدها خبرنگار، و ژرنالیست، به سر می بریم. بخشی از ما محروم از اتفاقات واقع شده در داخل کشور و بخش دیگر حق داشتن قلم ژورنالیستی را در دست ندارند. و  در باره زندگی مردم محروم وتحت ستم در روزنامه های داخل کشور به صورت مستقل قلم زنیم.

    کار روزنامه نگاران مستفل، در تعصف و دکماتیسم مطلق دربیان حقایق است.این وظیفه را در مقابل لوله تانگ و سرنیزه های لخت سربازان آمریکایی، در زیر بمباران هوائی ، در کنار کارگران اعتصابی ، در مقابل پلیس وحشی و آدمکش،  برای گرفتن حقیقت از دهانه توپ  و برای دفاع از محرومان، زحمتکشان، آوارگان جنگی، زنان و کودکان آسیب دیده در جنگ و دستبردهای پلیسی و در مقابل خشونت بربرمنشانه  انجام داده و جان بی ارزش خودمان را تقدیم می کنیم. این یک وظیفه عالی  است که حقیقت را از جان خود بیشتر دوست داشته باشیم. در این مبارزه سخت هر چند در مقابل شرکتهای غول آسای انتشاراتی که دارای قدرت قوی اقتصادی و مالی،  در مقابل تشکیلات عظیم خبرگزاریها و ایستگاه های رادیو و تلویزیونی دولتی و بخش خصوصی،  ضعیف به نظر می رسیم، اما پس از مدتی پرده از تمام فریبهای مطبوعاتی و رسانه  برداشته و تضاد عظیمی را میان جامعه و نیروها، احزاب ارتجاعی و رژیمهای سرمایه داری ایجاد می کنیم و لذا ، به ناچار اجبار دارند که ماسک فریبکارانه دموکراسی آنان به کناری نرود.  می بایستی مسئولین کوشش کنند، تا ابعاد جنایت و بربریت سیستم حاکم را کوچک کنند و با بیان چنین گفته ها:« با به آنچه ما گزارش داده ایم می بایستی چند اشاره کوچکی به آن خبرکنیم و ... » تا برای خود دلایلی تراشیده و  از رسوایی مدتی خود را نجات دهند . برای مثال شواهد تاریخی که ما نظاره گر آن می باشیم ، به مدارک جمع شده تبدیل شده که قدرتمندان زر و پول با تمام اهرمهای سانسور نمی توانند آنرا مخفی نگاه دارند. پرده از جنایت آمریکا نه تنها در ویتنام ، بلکه در فلوچه عراق ...برداشته می شود. نیکسون ها ، بوش ها و دیگر سردمداران امپریالیست رسوا گردیده و یک توفان اجتماعی دیگر پایه های کاخ سفید، الیزه، ریش تاک رامی لرزاند. در ایران ما هم،  وضع بدین گونه است؛ جنایات رژیم جمهوری اسلامی از آغاز دهه 60 (به تاریخ کشور ما) و همچنین اوج آن در سال 67 و ادامه اش تا امروز از طرف افکار عممومی مترقی که ما ژرنالیستها نقش اساسی را برای آماده کردن بازی می نماییم، پنهان نماند.اما این کار در داخل ایران به بهای از دست دادن جان روزنامه نگاران منتقد و آزاد می باشد.

      رژیم جمهوری اسلامی از هیچ کوششی برای پاک کردن اثرات باقی مانده جنایات خود؛ مانند اعدام زندانیان سیاسی، به دار آویختن آنان، شکنجه های سخت جسمی و روانی، تجاوز به زنان و حتی دختران باکره دریغ نمی کند.و حتی  برای حقانیت دادن به خون آشامی خود، اجرای قوانین اسلامی مردم ایران را حواله می دهد و با ساطور شقه کردن و شمشیر اسلام  توسط فرمان دادگاه های انقلاب اسلامی و امضای رسمی و شخصی خامنه ای جلاد ،  بر سر خلقهای ایران فرود می آورند. این خون ها با نام « یا ابا عبدواله» و« یا حسین» بر زمین ریخته می شود. حال اکثریت مردم جامعه ما در زیر ساطور اسلامی سلاخی می شوند. و هروز نیست زنی یا دختری به دار آویخته نشود و مردان بسیاری باید توسط مزدوران به دندان مسلح و آدم کش جان جان خود را از دست دهند.حال گشودن چشم ها به آنهمه جنایت، جان ما روزنامه نگاران را به خطر انداخته و برای بیان حقیقت زبان ما را بریده و با گرفتن جان ما شاید چند صباحی برادامه زندگی ننگین خود ادامه دهند. همه ما نام آن زن مبارز را که کار او روزنامه نگاری و تهیه عکس بود می شناسند. آن زن بپای قلعه میرغضبان و شکنه گران اسلامی یعنی؛ اوین رفت و در هنگامی که از آن مرکز جنایت، برای مطبوعات کانادا عکس تهیه می گرد، او را دستگیر ودر زندان اوین بارها به او تجاوز و عاقبت او را در اثر شکنجه به قتل رساندند. زهرای کاظمی آن شیرزن ما،  نشان داد که برای آوردن حقیقت از سوراخ لوله توپ ارتجاع اسلامی از مرگ خود هراسی بردل راه نداد . ما از شجاعت این زن بی باک آموخته ایم واز مکتب او درس گرفته ایم و راه او را ادامه می دهیم.

حال شما خوانندگان عزیز،  سوگند نامه ما را در امر وظیفه خطیرمان  شناختید،  می بایستی به روش کارمان پرداخته و حدود وامکانات خود را به صورت رئالیستی تخمین زده و با قدم های کوچک و ولی پیگیر روزانه به انتشار اخبار ایران به پردازیم. ما خود برای اشاعه نظرات و افکار مترقی مسئول دانسته و به طرفداران نیروهای دموکراتیک، مترقی، انقلابی و در راس آن کمونیستهای انقلابی کمک خواهیم نمود تا مقالات و نظرات خود را برای ما ارسال کنند.

ما اکنون درآستانه تحریم فعال انتخابات جمهوری اسلامی قرار داریم و سعی می کنیم هدف اصلی ساید را در این چند روزه در خدمت تحریم  به کار گیریم. و آنچه از یاران و دوستان در این چند روزه برای ما ارسال کرده اند و آنچه می توانیم، خود از انگشتان و افکارمان،  خلق نماییم و در خدمت خوانندگان قرار داده، تا با اسناد و فاکتهای تاریخی،  که بایگانی خواهیم نمود ، بتوان کمکی برای نوشتن مقالات باشد..

توضیح بیشتر: همانگونه که هیئت تحریه در برنامه کار خود قرر داده، اخبار روز ایران را از زیر سانسود رژیم جمهوری اسلامی بیرون آورده و تمام نکات مهم آنرا در جهت انقلاب مردم و نیروهای انقلابی مفید خواهد بود، در اختیار خوانندگان قرار می دهیم. شما می توانید ساید ما را زیر ذره بین قرار ده و انتقاد کنید. شما می توانید بر حسب نیاز جامعه ما ، آموزشهای علمی، ادبی، هنری، موسقی، نقاشی به صورت مقاله در آورده (بوسیله آدرس پست الکترونیکی فرستاده) تا در خدمت خواندگان قرار دهیم. کارما معرفی هنرمندان ، پژوهشگران ، جامعه شناسان ایرانی است. ما آدرس پست الکترونیکی در اختیار شما قرار خواهیم داد.

در مرحله کنونی کارهای ساید و تمدید کردن روزانه آن همراه با اضافه کردن صفحات دیگر که  بزرگی آن در تعداد زیادی   لینک  در بالا و مخصوصاٌ در سمت چپ دیده می شود ، انرژی و وقت بسیاری را از شورای تحریریه می طلبد. بدین خاطر مطالب خود را با فوند فارسی  Time new Roman و یا Arial  تایپ نموده به فرستید. زیرا از این طریق کار ما راحت تر و خوانندگان نیازی ندارند که برای خواندن فیلهای pdf وفت طلب کنند. و اغلب بعد از مدت کوتاهی این لینکها از بین رفته و باعث آزوردگی خاطر خواننده می شود. ما همیشه همه چیز را به شما زنده و حاظر تحویل می دهیم و کسانیکه در امر نگارش  هستند ، نوشته های خود را از طریق  word در ویندوز با فوندهای در بالا نام برده تایپ نمایند. در این کار ما یک سیستم واحدی را در کار نوشتن فارسی به عنوان نورم ثابت و محکم نموده ا یم.

هرچند ما  کارانتقال نظرات شما در ساید انجام می دهیم، شورای هیئت تحریریه،  یک زیربنای فرهنگ سیاسی مترقی را دارا بوده و زوایای مسائل اقتصاد سیاسی را دیده و تحلیل گر آن می باشیم. در زمینه مسائل جامعه شناسی، فرهنگی،هنری ، علمی و تحلیل مسائل روز در کند و کاو و هیئت تحریریه کماکان مسائل روز ایران و مسائل روز جهان را تعقیب می کند. در هیئت تحریریه ما افراد باسوادی بوده و تحصیلات عالی دانشگاهی را در رشته های علوم تجربی دارا بوده و منتقدین برجسته ای در زمینه صنعت ، فن آوری علوم مهندسی مکانیک، صنایع تولیدی مواد خام و نیمه خام ( ساختن پالیشگاه نفت، حفاری، انتقال، در پهنه استخراج  گاز، مواد فلزی، کانی و غیره) ، در زمینه کشاورزی مدرن و محیط زیست و استفاده از انرژی بازسازی، مانند برجهای بزرگ توربلنسی، شیوه استفاده  ا نرژی بادی ، استفاده از پیلهای آفتابی برای ایجاد نیروگاه های عظیم از طریق انرژی  آفتابکاران. در مورد محیط زیست هم کند و کاوشهای بسیاری را رفقای طرفداران پاکیزگی محیط زیست انجام داده اند و بنا برپایه نظرپردازان محیط زیست ما،  تمام کوشش به کار می گیریم تا منابع طبیعی کشوررا  حمایت کرده  و در استخراح آن دقت بسیار به کار برده و بر حسب نیازمان مصرف خواهیم نمود، تا محیط زندگی برای نباتات، حیوانات و انسان برای نسل های آینده،  تضمین گردد. در زمینه شهرسازی، معماری، راهسازی، فرودگاه ... دوستانی در خارج و داخل کشور در ارتباط می باشیم. این مجموعه را،  شما دوستان متخصص می توانید کمک کنید. و مقالات خود را برای ما به فرستید. ما در باره  این رشته ها در ایران کندوکاوشهای بسیاری نموده ایم و نشان خواهیم داد که فن آوران و متخصین کشور ما از هیچ پشتوانه حمایتی برخوردار نبوده و تمام سازمان و وزارتخانه ها در یک پوسیدگی دیوان سالاری، ارتشاد، دزدی و غارت فرو رفته و نیروهای بازدارنده واقعی می باشند و یک انقلاب سوسیالیستی می تواند به عمر این عقب نگهداشتن ها پایان داده و نیروهای مولده جامعه موتور ترقی کشور می باشند، باید آنان را رها ساخت . برای رسیدن به ایرانی آباد ، آزاد و شوکوفا باید رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم. تنها با عبور از روی لاشه این رژیم است که می توان راه را به سوی ترقی کامل که سوسیالیسم است باز نماییم . آینده در دست طبقه کارگر ایران است و به غنی کردن ساید خود کمک نمایید.

دبیر ساید ایرانی ما

 

 


 معرفی ساید و ما چه می خواهیم
 

این ساید متعلق به هیچ سازمانی یست و قلم آن در خدمت منافع مردم  و کار ما با حمایت شما خوانندگان انجام و مخصوصاٌ با ارسال مقالات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری ، علمی و غیره ساید ما غنی تر خواهد شد.

.