استالین

 
 
 
 
 
 

افسانه «استالینیسم»

18 اثر بزرگ از بهمن ادیب

استالین و اعاده حیثیت

60 سال پیروزی بر فاشیسم ژاپن

 

 
 
 
 
 
 
 

|بازگشت | استالین | آثار استالین |  تاریخ حزب بلشویک  |  شرح حال بزرگان مارکسیست | سوسیالیسم  در شوروی ، چین و آلبانی |    سوسیالیسم  | پیوند   | زبان دیگر  |  

  اکنون عضو شوید
Register Member Services

   • وبلاک
   • نظرات
   •درد و دلهای زندگی
   •
 شکایت نامه
 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
   
 

این ساید متعلق به هیچ سازمانی یست و قلم آن در خدمت منافع مردم  و کار ما با حمایت شما خوانندگان انجام و مخصوصاٌ با ارسال مقالات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری ، علمی و غیره ساید ما غنی تر خواهد شد.

 

 

 
 
 
 

 

از سال 1921-1922 در حدود 9 میلیون انسان قربانی کرسنگی که توسط ارتش اشغالگران و جنگ ویران کننده  حاصل شد. نازیهای آلمانی در  ده  سی این عکس را که نشان از گرسنگی مردم  در سالهای اویل انقلاب بود، به حساب دولت سوسیالیستی و شخص استالین گذاشته  و سواستفاده کرده  و هیتلر صحبت از نابودی مردم اوگرائین توسط استالین در میان سالهای1932-1933 می کرد.  بار ها لئون تروتسکی این عکس را  با همان شیوه های فریبکارانه  نازی ها  و با قید «خلق کشی اوکرائینی ها توسط استالین»  به آدرس جراید کشورهای امپریالیستی می فرستاد.