استالین

 
 
 
 
 
 

افسانه «استالینیسم»

18 اثر بزرگ از بهمن ادیب

استالین و اعاده حیثیت

60 سال پیروزی بر فاشیسم ژاپن

 

 
 
 
 
 
 
 

|بازگشت | استالین | آثار استالین |  تاریخ حزب بلشویک  |  شرح حال بزرگان مارکسیست | سوسیالیسم  در شوروی ، چین و آلبانی |    سوسیالیسم  | پیوند   | زبان دیگر  |  

  اکنون عضو شوید
Register Member Services

   • وبلاک
   • نظرات
   •درد و دلهای زندگی
   •
 شکایت نامه
 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
   
 

این ساید متعلق به هیچ سازمانی یست و قلم آن در خدمت منافع مردم  و کار ما با حمایت شما خوانندگان انجام و مخصوصاٌ با ارسال مقالات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری ، علمی و غیره ساید ما غنی تر خواهد شد.

 

 

 
 
 
 

 

مملکت  نخوان گوا، دختر تاجیکی بدون سرپرست بود. استالین  در سال 1935 در مدرسه او   دهقانان کالشوز از تاجیکستان و ترکمنستان  را  بازدید کرد. در عکس قاب شده در بالا عکس مملکت نخوان گوا را در کنار استالین مهربان می بینیم. استالین مردی ساده و بی آلایش و خلقهای اتحاد جماهیر شوروی او را دوست داشتند. و این محبوبیت ثمرة تلاش شبانه روزی او برای بهتر شدن زندگی مردم فقیر در دورترین نقاط کشور شوراها بود و انسانی  بود بی آلایش و چیزی نداشت از مالکیت و ثروت . تنها چند دست لباس . این جمله از کلام سریدار او در داچای می شنویم: او حتی تا نیمه های شب در تعطیلات تابستانی کار میکرد. وسیله خواب او یک تخت سفری و یک پتو بود که بر روی خود می کشید. او میخی بروی یکی از  تارونک های چوبی که بار سقف را نگهدار بود و تخت او در کنار آن قرار داشت، کوبیده و لباس  ساده سربازی خود را به آن آویزان می کرد. او در ادامه میگوید : 67 سال از آنروزها گذشته است و لی خاطره استالین زنده است. اینجا به یکی از موزهای استالین تبدیل شده است و هرساله هزاران نفر از اینجا دیدن  می کنند و من از ساعتهایی که در خدمت رفیق استالین بودم افتخار می کنم. هزاران خاطرات خوبی را از بازدید کنندگان شنیده ام.