استالین

 
 
 
 
 
 

افسانه «استالینیسم»

18 اثر بزرگ از بهمن ادیب

استالین و اعاده حیثیت

60 سال پیروزی بر فاشیسم ژاپن

 

 
 
 
 
 
 
 

|بازگشت | استالین | آثار استالین |  تاریخ حزب بلشویک  |  شرح حال بزرگان مارکسیست | سوسیالیسم  در شوروی ، چین و آلبانی |    سوسیالیسم  | پیوند   | زبان دیگر  |  

  اکنون عضو شوید
Register Member Services

   • وبلاک
   • نظرات
   •درد و دلهای زندگی
   •
 شکایت نامه
 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
   
 

این ساید متعلق به هیچ سازمانی یست و قلم آن در خدمت منافع مردم  و کار ما با حمایت شما خوانندگان انجام و مخصوصاٌ با ارسال مقالات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری ، علمی و غیره ساید ما غنی تر خواهد شد.

 

 

 
 
 
 

 

در عکس زنان و تعدادی هم کودکان دیده می شوند. آنان را لخت کرده و به گودالی با زور می برند که کشته شوند. تدابیر ضد انسانی نازی ها ، کشتار جمعی بود و مخصوصا بر علیه مردم اتحاد جماهیر شوروی تنظیم شده بود و شعار هیتلر چنین بود «تا آنجا می توانید  به قتل رسانده، آتش زنید، نابود کنید»