اسناد

 

 

 

|معرفی  | تحصیل  در خارج از کشور |صدای دانشجو|کنفدراسیوننشریات | مصاحبه |جنبش دانشجویی در داخل|                             سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

  اکنون عضو شوید


   • وبلاک
   • نظرات
   •درد و دلهای زندگی
   •
 شکایت نامه
 

ما در همین ستون ضرورت خواستهای  ایرانیان را مورد توجه قرار داده، خواهش می کنیم انتقادات خودتان را  از طریق امیل به فرستید.


   حقیقت را باید گفت هر چند باب میل ستمگران،استعمارگران و استثمارگران نیست ، ولی قلم ما قلب رژیم جمهوری اسلامی را نشان گرفته است! 
   
 
   

 بزرگ کارهائی از دبیات مترقی جهان - •ماکسیم گورکی، جک لندن، جان اشین بک ، ارنست همینگوی...
• 


     
 
   
 
     
     
 
 
12.07.2005 22:16

محلی برای انتشاربخش کوچکی از اسناد جنبش دانشجویی در سالهای اویل انقلاب در داخل و خارج از کشور